Antiquariaat Goltzius: Alexander Munck
found: 5 books

 
---
Brieven van abolitie by zyn Hoogheid den heere Prince van Orange verleend aan mr. Alexander de Muinck, in dato den 20 July 1681, z. pl., [1702].
4°, zonder omslag, 27 pag. C0518l Knuttel 14859a; Nagtglas, Zeeuwen pag. 240-244. Laatste episode in de geruchtmakende zaak van Alexander de Munck. In 1681 kreeg De Munck abolitie van de stadhouder, vooral omdat de vrouw vrijwillig met hem mee was gegaan. Na de dood van Velters huwden zij
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53728
€  143.75 [Appr.: US$ 154.77 | £UK 123.5 | JP¥ 22518]
Catalogue: Alexander Munck

 
---
Brieven van abolitie by zyn Hoogheid den heere Prince van Orange verleend aan mr. Alexander de Muinck, in dato den 20 July 1681, z. pl., [1702].
4°, zonder omslag, 32 pag. C0566l Knuttel 14859; Nagtglas, Zeeuwen pag. 240-244. Andere druk dan Knuttel 14859a- met twee bijlagen: Extract uit notulen magistraat Middelburg dd. 1 juli 1702 betreffende het verwijderen van De Munck uit het stadsbestuur en request van De Munck dd. 3 juli 17
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53729
€  103.50 [Appr.: US$ 111.43 | £UK 89 | JP¥ 16213]
Catalogue: Alexander Munck

 
---
Citatie. Compareerde in gebannen vyerschare, d'Heer mr. Johan Radermacher ... te kennen gevende dat mr. Alexander de Muinck de Jonge zich zoo verre heeft vergeten dat hy de huysvrouw van d'Heer Francois Velters ... heeft weten te persuaderen om haer man te verlaten ende met hem wegh te loopen. [colophon: Gedruckt naer de copie van Middelburgh, Th. de la Maere [1679]].
4°, zonder omslag, 12 pag. Op laatste blad een afdruk in rode lak van een cachet met afb. van een roos met twee blaadjes.C0014l Niet in STCN. Variant op Knuttel 11683. Nagtglas, Zeeuwen pag. 240-244. Als nr. C1099 in deze catalogus, doch met enkele latere toevoegingen. Op pag. 1 een noot over de poging van De Munck en Breugel om een obligatie O.I.C. te verkopen en op pag. 11-12 ee
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53726
€  172.50 [Appr.: US$ 185.72 | £UK 148.25 | JP¥ 27022]
Catalogue: Alexander Munck

 
---
Korte aanwysinge vande validiteyt vande brieven van abolitie, verleent by den heere stadhouder deser provintie van Zeeland aan mr. Alexander de Muncq op den 20. July 1681, Middelburg, A. v. Poulle [1702].
4°, blauw papieren omslag, 24 pag. C1100l Knuttel 14860; Nagtglas, Zeeuwen pag. 240-244.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53730
€  103.50 [Appr.: US$ 111.43 | £UK 89 | JP¥ 16213]
Catalogue: Alexander Munck

 
---
Provisionele korte beknopte stukken hoorende tot den memorie Ververser, z. pl., z. j. Incompleet.
Folio, pp. 5 t/m 16. C0684l Een aantal stukken betr. Alexander de Munck uit 1709 en 1710. o.a. over veranderingen in de notulen van de Staten van Zeeland, door Adolph Westerwijk aangebracht.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53732
€  17.25 [Appr.: US$ 18.57 | £UK 15 | JP¥ 2702]
Catalogue: Alexander Munck

| Pages: 1 |