Antiquariaat Goltzius: Agrarische History
found: 10 books

 
[m Reddingius, G.];
Leesboek voor landschoolen over de waarde, de voorrechten, de bestemming, en de bijzondere pligten van den boerenstand, uitgegeven door de My tot Nut van 't Algemeen, Amsterdam 1800.
Sierpapieren omslag, (2)+77+)3) pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 57184
€  55.20 [Appr.: US$ 59.43 | £UK 47.5 | JP 8647]

 
Noordewier, M.J.,
Een bijna vergeten hoofdstuk uit het leven onzer vaderen opgerakeld t.g.v. het IXde Landhuishoudkundig congres te Assen, Groningen 1854, 54 pag., geb.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58958
€  28.75 [Appr.: US$ 30.95 | £UK 24.75 | JP 4504]

 
Noske, W.C.
Vijanden van den tuinbouw en hunne bestrijdingsmiddelen. Handboek voor tuinlieden en liefhebbers, Amsterdam [ ca. 1900 ], 280 pag., geïll. ( o.a. met 20 afb. in kleur ).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 36792
€  92.00 [Appr.: US$ 99.05 | £UK 79 | JP 14412]

 
Ottenjann H. e.a. ( red.)
Alte Tagebücher und Anschreibebücher, quellen zum Alltag der ländlichen Bevölkerung in Nordwesteuropa. Munster 1982, 292 pag., ill. [ vnl. betr. Denemarken, Zweden, Noord Duitsland ].
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 30966
€  32.20 [Appr.: US$ 34.67 | £UK 27.75 | JP 5044]

 
Ponse, Hendrik
Handleiding voor de landbouwers wier landen door den watervloed, op den 3, 4 en 5-2-1825 met zout water zijn overstroomd, om dezelve door min kostbare middelen (...) te herstellen. 's Gravenhage, Kloots, 1825.
Origineel karton, 24 pag. Het voorberigt is ondertekend Den Bommel, maart 1825.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 50987
€  109.25 [Appr.: US$ 117.62 | £UK 94 | JP 17114]

 
Pous, P.,
Gedachten over den landbouw en hoe de landman in ons vaderland bij de lage prijzen der tarwe kan blijven bestaan, Middelburg 1835, 36 pag.
Origineel blanco omslag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 56482
€  46.00 [Appr.: US$ 49.53 | £UK 39.5 | JP 7206]

 
Reinders, G.,
Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt, 2 delen in 1 band, Groningen 1877-1879.
Gebonden in halfleren band, 444+459 pag., gell. met 12 van de 13 uitvouwbare platen. Mist plaat X b. Sommige platen zijn los in de band en of (licht) beschadigd. Gebruikssporen.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 58784
€  172.50 [Appr.: US$ 185.72 | £UK 148.25 | JP 27022]

 
Salfeld, A,
De ontginning der Nederlandsche heiden en het gebruik der hulpmeststoffen, vertaald door J.Lorie, Arnhem 1890, 176 pag., ing.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 40156
€  27.60 [Appr.: US$ 29.72 | £UK 23.75 | JP 4324]

 
Swaving, A.J.
Bericht uber eine Studienreise von Nahrungsmittelchemikern nach Holland, oktober 1908, 's-Gravenhage 1909, 125 pag., geb., geïll. Mooi exemplaar.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 41188
€  40.25 [Appr.: US$ 43.33 | £UK 34.75 | JP 6305]

 
Weve, F.A.T.,
Beteugeling van veeziekten. Eene beschouwing van art. 5 der wet (.....) 's-Gravenhage 1866.
Origineel bedrukt papieren omslag, 22 pag.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 56484
€  32.20 [Appr.: US$ 34.67 | £UK 27.75 | JP 5044]

| Pages: 1 |