Gamander Antiquariaat [Psweloveyou]: R. Steiner WV/ NL
found: 14 books

 STEINER, R., De antroposofische beweging Bd. 2. Toekomstimpulsen. GA 260/260a.
STEINER, R.
De antroposofische beweging Bd. 2. Toekomstimpulsen. GA 260/260a.
Zeist, Uitgeverij Vrij Geestesleven. 2006. Hardcover. Very Good.l 320 p. GA 260, die Weihnachtstagung. GA 260-a die Konstitution der AAG. Vanaf 1923 wil Steiner de Internationale Antroposofische Vereniging omvormen. Deze intentie vormt de inhoud van dit deel uit de "Werken en voordrachten".
Gamander Antiquariaat [Psweloveyou]Professional seller
Book number: 130612
€  11.00 [Appr.: US$ 12.18 | £UK 9.5 | JP• 1322]

 STEINER, RUDOLF, De antroposofische beweging. Ontstaansgeschiedenis. Band 1. GA 257.
STEINER, RUDOLF
De antroposofische beweging. Ontstaansgeschiedenis. Band 1. GA 257.
Zeist, Uitgeverij Vrij Geestesleven. 2005. Hardcover. Very Good.l 310 pp. 8 voordrachten uit 1923. In deze reeks voordrachten kijkt hij na twintig jaar terug op de eerste jaren van de antroposofische beweging. Hij rekent af met het misverstand dat de antroposofie uit de theosofie zou zijn ontstaan. Ook gaat hij uitvoerig in op de antichristelijke, oosterse richting die de theosofie onder leiding van Blavatsky en Besant insloeg en zijn antwoord daarop. Nadat de grondslag van de antroposofie was gelegd, ontstonden Steiners beschouwingen over de evangeliŽn en werd de kunst bij de antroposofie betrokken.
Gamander Antiquariaat [Psweloveyou]Professional seller
Book number: 150411
€  13.00 [Appr.: US$ 14.39 | £UK 11.25 | JP• 1562]

 STEINER, RUDOLF, Brieven. GA 38,39 en 262
STEINER, RUDOLF
Brieven. GA 38,39 en 262
Zeist, Uitgeverij Vrij Geestesleven. 2006. Hardcover. As New.l 542 pp. Deel uit de reeks Werken en voordrachten. Met 2 leeslinten, aantekeningen en register.
Gamander Antiquariaat [Psweloveyou]Professional seller
Book number: 150185
€  20.00 [Appr.: US$ 22.14 | £UK 17.25 | JP• 2403]

 STEINER, RUDOLF, Het evangelie naar Johannes. Esoterische achtergronden. GA 103.
STEINER, RUDOLF
Het evangelie naar Johannes. Esoterische achtergronden. GA 103.
Zeist, Uitgeverij Vrij Geestesleven. 2001. Hardcover. Good.l Deel uit de reeks Werken en voordrachten. Twee voordrachten zijn behoorlijk onderstreept met een roze dunne stift. Verder in goede staat. Een tweede en derde exemplaar heeft geen onderstrepingen. Prijs: 14,-
Gamander Antiquariaat [Psweloveyou]Professional seller
Book number: 130403
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP• 1201]

 STEINER, RUDOLF, Gedichten, spreuken, meditaties.
STEINER, RUDOLF
Gedichten, spreuken, meditaties.
Zeist, Uitgeverij Vrij Geestesleven. 1991. Hardcover. Good.l 248 p. O.a. De grondsteenmeditatie, de zielenkalender, meditaties voor de maanden van het jaar en spreuken voor gestorvenen. Het boek heeft een bibliotheekkenmerk voorin en is netjes geplastificeerd. Het omslag heeft de afgelopen 27 jaar niet helemaal goed doorstaan.
Gamander Antiquariaat [Psweloveyou]Professional seller
Book number: 130689
€  11.00 [Appr.: US$ 12.18 | £UK 9.5 | JP• 1322]

 STEINER, R., Genezend opvoeden. Over kinderen met een ontwikkelingsstoornis. GA 317.
STEINER, R.
Genezend opvoeden. Over kinderen met een ontwikkelingsstoornis. GA 317.
Zeist, Uitgeverij Vrij Geestesleven. 1997. Hardcover. Good.l 255 p. Met de bordtekeningen. Dit boek staat aan de basis van de antroposofische orthopedagogie. Steiner spreekt in deze voordrachten over het mysterie van de mens, dat juist in stoornissen en aangeboren afwijkingen zo duidelijk voelbaar is. Enige lichte potloodonderstrepingen in de tekst.
Gamander Antiquariaat [Psweloveyou]Professional seller
Book number: 130618
€  11.00 [Appr.: US$ 12.18 | £UK 9.5 | JP• 1322]

 STEINER, RUDOLF, Gezondheid, ziekte, genezing.
STEINER, RUDOLF
Gezondheid, ziekte, genezing.
Zeist, Uitgeverij Vrij Geestesleven. 2003. Hardcover. Very Good.l 330 pp. 11 Voordrachten en vragen beantwoording uit 1912 tm 1924.Door de gezonde en zieke mens en ook de natuur met een spirituele blik waar te nemen, ontstaan nieuwe inzichten in het wezen van ziek zijn en kunnen op grond daarvan nieuwe geneesmiddelen en therapieŽn worden gevonden. In dit boek zijn verschillende voordrachten bijeengebracht die Rudolf Steiner voor artsen en medische studenten hield in Den Haag (1923) en in Londen (1924), evenals drie openbare voordrachten in Arnhem (1924).
Gamander Antiquariaat [Psweloveyou]Professional seller
Book number: 150407
€  15.00 [Appr.: US$ 16.6 | £UK 13 | JP• 1802]

 STEINER, RUDOLF, Karmaonderzoek, deel 2. GA 236
STEINER, RUDOLF
Karmaonderzoek, deel 2. GA 236
Zeist, Uitgeverij Vrij Geestesleven. 1997. Hardcover. Good.l 317 p. Beschouwingen over historische personen, methoden van het karmaonderzoek en oefeningen om zelf tot karmische inzichten te komen. Met een nawoord van Ate Koopmans. Het boek is netjes geplastificeerd en voorin een bibliotheekkenmerk. Enige aantekeningen met potlood in de tekst.
Gamander Antiquariaat [Psweloveyou]Professional seller
Book number: 130691
€  14.00 [Appr.: US$ 15.5 | £UK 12.25 | JP• 1682]

 STEINER, RUDOLF, Mijn levensweg. GA 28.
STEINER, RUDOLF
Mijn levensweg. GA 28.
Zeist, Uitgeverij Vrij Geestesleven. 1993. Hardcover. Very Good.l 464 pp. De onvoltooid gebleven autobiografie. De pijlers van Steiners ontwikkeling zijn enerzijds zijn helderziende vermogens, die zich vanaf zijn jeugd openbaren, anderzijds een grondige filosofische en natuurwetenschappelijke scholing. Zijn innerlijke worsteling om beide met elkaar in overeenstemming te brengen wordt indrukwekkend beschreven.
Gamander Antiquariaat [Psweloveyou]Professional seller
Book number: 150413
€  17.00 [Appr.: US$ 18.82 | £UK 14.75 | JP• 2042]

 STEINER, R., De spirituele bronnen van de kunst. GA 271.
STEINER, R.
De spirituele bronnen van de kunst. GA 271.
Zeist, Uitgeverij Vrij Geestesleven. 1993. Hardcover. Very Good.l 271 p. Steiner heeft zich zijn hele leven met kunst bezig gehouden, eerst vooral als publicist en criticus, later in toenemende mate als ontwerper en kunstenaar. Hier een beeld van zijn activiteiten.
Gamander Antiquariaat [Psweloveyou]Professional seller
Book number: 130610
€  11.00 [Appr.: US$ 12.18 | £UK 9.5 | JP• 1322]

 STEINER, RUDOLF, Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap. GA 322.
STEINER, RUDOLF
Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap. GA 322.
Zeist, Uitgeverij Vrij Geestesleven. 2002. Hardcover. Good.l 192 pp. Met aantekeningen. In de huidige natuurwetenschap is het wezen van de mens uit het zicht verdwenen. In deze reeks voordrachten legt Rudolf Steiner het fundament voor een radicaal nieuwe wetenschapsbeoefening. Uitgaande van de klassieke vragen naar het wezen van de materie en het bewustzijn ontwikkelt hij een wetenschappelijke antroposofische scholingsweg die leidt tot drie fundamenteel nieuwe onderzoeksmethodes: de imaginatie, de inspiratie en de intuÔtie. De grondslagen van deze speciaal op de wetenschap toegesneden scholingsweg bestaan uit de goetheanistische fenomenologie en uit de studie van het filosofische hoofdwerk van Steiner, De filosofie van de vrijheid, eveneens verschenen in de reeks Werken en Voordrachten. Acht voordrachten uit 1920.
Gamander Antiquariaat [Psweloveyou]Professional seller
Book number: 150150
€  14.00 [Appr.: US$ 15.5 | £UK 12.25 | JP• 1682]

 STEINER, R., Vorm en beweging. Architectuur, beeldhouwkunst, euritmie.
STEINER, R.
Vorm en beweging. Architectuur, beeldhouwkunst, euritmie.
Zeist, Uitgeverij Vrij Geestesleven. 2003. Hardcover. Good.l 322 p. De uitgave Vorm en beweging bestaat uit twee delen. In het eerste deel zijn Steiners opvattingen over de vormprincipes van de architectuur opgenomen, mede aan de hand van een rondleiding door het beroemde 'eerste Goetheanum'. Daarnaast wordt in een aantal artikelen de geschiedenis van het Goetheanum besproken, de activiteiten die erin plaatsvonden en de bouwprincipes van het nieuwe Goetheanum, dat na de brand van het eerste in beton zou worden opgetrokken. In een aparte voordracht wordt speciaal aandacht besteed aan de beeldhouwkunst. Het tweede deel bevat een aantal voordrachten over de bewegingskunst 'euritmie'. Het ontstaan van de euritmie en de karakteristieken van woord- en tooneuritmie worden uitvoerig besproken. De voordrachten zijn uit de Gesamtausgabe "gesprokkeld". Met enige kleurafbeeldingen.
Gamander Antiquariaat [Psweloveyou]Professional seller
Book number: 130614
€  11.00 [Appr.: US$ 12.18 | £UK 9.5 | JP• 1322]

 STEINER, R., Waarheid en wetenschap / Filosofie en antroposofie. Uit GA 35.
STEINER, R.
Waarheid en wetenschap / Filosofie en antroposofie. Uit GA 35.
Zeist, Uitgeverij Vrij Geestesleven. 1991. Hardcover. Very Good.l 204 p. Inhoud: beschrijving van Steiners kennisleer en het filosofisch fundament van de antroposofie.
Gamander Antiquariaat [Psweloveyou]Professional seller
Book number: 130607
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP• 1201]

 STEINER, RUDOLF, Werkingen van het karma. GA 120 en 135.
STEINER, RUDOLF
Werkingen van het karma. GA 120 en 135.
Zeist, Uitgeverij Vrij Geestesleven. 1994. Hardcover. Good.l 398 p. Een veelomvattend panorama van de werkelijkheid van reÔncarnatie en karma, met oefeningen voor karmische bewustwording. De historicus Hans Peter van Manen schetst in zijn nawoord de betekenis en de ontwikkeling van Steiners reÔncarmatie- en karma-opvatting. (GA 120 en 135).
Gamander Antiquariaat [Psweloveyou]Professional seller
Book number: 130690
€  15.00 [Appr.: US$ 16.6 | £UK 13 | JP• 1802]

| Pages: 1 |