Erwin Strip- en boekantiquariaat: Geschiedenis WO2 Naslagwerken
found: 32 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
NETHERLANDS MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS
Organised Robbery. Prepared on the Instructions of the Netherlands Ministry of Economic Affairs..
The Hague, The Netherlands Government Printing and Publishing Office, 1949. 1ste / 1st. Cloth / Linnen Hardcover, A5, Good / Goed /No Jacket / Geen Stofomslag. 242 pages. Photographs. Part 1- General introduction, the Netherlands at war with Germany. Part 2 Robbery, methods of robbery, what was stolen from The Netherlands. Part 3 Restitution and Reparation. English text.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 001450
€  27.50 [Appr.: US$ 31.35 | £UK 24.5 | JP• 3402]
Keywords: plundering Economie

 
BELINFANTE, A.D.
In plaats van Bijltjesdag. De geschiedenis van de Bijzondere Rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog..
Assen, Van Gorcum, 1978. 1ste / 1st. cardboard / karton - hardcover, A5 formaat, good / goed /good / goed. Boek en stofomslag in goede staat. 632 pagina's. Standaardwerk. Het boek beschrijft de vaak erbarmelijke omstandigheden, die heersten in de kampen waar de politieke gedetineerden / collaborateurs werden opgesloten, alsmede de ontwikkelingen rond gratiebeleid, waarvan de gegevens hier voor het eerst op zo uitvoerige wijze aan de openbaarheid worden prijsgegeven.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 009980
€  45.00 [Appr.: US$ 51.31 | £UK 40 | JP• 5567]
Keywords: Politiek NSB SS Arbeidsdienst Kultuurkamer berechting collaborateurs

 
DAM, P.R. + SCHAAFSMA, JOH.
Verzameling De Roos, affiches uit de jaren 1937-1948. Catalogus van de verzameling affiches uit de jaren 1937-1948, bijeengebracht door drs. J. de Roos en berustend bij het Gemeentearchief te Leeuwarden..
Leeuwarden, Gemeentearchief Leeuwarden, 1990. 1ste / 1st. Soft Cover, A4, Paperback, Good / Goed. 307 pagina's. Honderden afbeeldingen van affiches in zwart-wit en kleur. Nederlandse en buitenlandse affiches gerangschikt na periode en onderwerp.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 012163
€  35.00 [Appr.: US$ 39.91 | £UK 31.25 | JP• 4330]
Keywords: propaganda verordeningen

 
FRAENKEL-VERKADE, DRS. E + LEEUW, A.J. VAN DER + BARNOUW, DAVID
Correspondentie van Mr. M. M. Rost van Tonningen, deel 1, 1921 - mei 1942 + deel 2, mei 1942 - mei 1945. 2 delen complete set..
's-Gravenhage - Zutphen, Martinus Nijhoff - Walburg Pers, 1969. 1ste / 1st. Cloth / Linnen Hardcover, A5, Good / Goed. 2 delen complete set. Deel 1, 1921 - mei 1942, 974 pagina's, Martinus Nijhoff, 1967, drs E. Fraenkel-Verkade + A.J. van der Leeuw. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Bronnenpublicaties documenten Nr. 1. English summary. Deel 2, mei 1942 - mei 1945, 722 pagina's, Walburg Pers, 1993, David Barnouw. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Bronnenpublicaties documenten Nr. 3. English summary.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 010994
€  300.00 [Appr.: US$ 342.05 | £UK 266.25 | JP• 37115]
Keywords: RIOD Bronnenpublicaties

 
AFWIKKELINGSBUREAU MILITAIR GEZAG
Overzicht der werkzaamheden van het MILITAIR GEZAG gedurende de Bijzondere Staat van Beleg. 14 September 1944 / 4 Maart 1946..
Afwikkelingsbureau Militair Gezag, 1ste / 1st. half linnen, hard cover, A4 formaat, good / goed. Gebruiksspoortjes / naam - herinering - stempeltjes. XXXII + 645 pagina's, Tabellen, grafieken, Losse bijlagen in een map achterin (compleet). Voorwoord door mr. J.H. Kruls Luitenant-Generaal voormalige Chef van de Staf M.G. Organisatorische ontwikkeling, Bestuursaangelegenheden, Juridische zaken, Politionele-, Financiele-, Economische-, Verkeers-, Sociale aangelegenheden, Openbare werken, Onderwijs wetenschappen en Jeugdzorg.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 000458
€  35.00 [Appr.: US$ 39.91 | £UK 31.25 | JP• 4330]

 
HILTEN, D.A. VAN (GENERAAL-MAJOOR VAN DE GENERALE STAF B.D.)
Van Capitulatie Tot Capitulatie. Een Beknopte Historische En Technische Beschrijving Van De Militaire Gebeurtenissen in Nederland Tijdens De Duitse Bezetting Van Mei 1940 Tot Mei 1945..
Leiden, A.W. Sijthoff's UitgeversMaatschappij N.V., 1949. 1ste / 1st. Cloth / Linnen Hardcover, A4, Good / Goed /No Dust Jacket/Geen Stofomslag. 327 pagina's. Foto's, kaartjes, documenten. De Nederlandse capitulatie en demobilisatie van het KNIL, militaire gezagshebbers tijdens de bezetting, De Duitse militaire bezetting, militaire operatieen in Noord-West Europa, Het militair verzet in Nederland, Sionnage en contra-spionannage, Duitse capitulatie. Compleet inclusief de losse bijgevoegde 37 schetsen in de mapjes voor en achter.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 000616
€  60.00 [Appr.: US$ 68.41 | £UK 53.25 | JP• 7423]
Keywords: Meidagen 1940 Market Garden Geschiedenis

 
HOOG, DR. E.G. VAN 'T + WITTOP KONING, MARTINNE
Richtlijnen voor de hedendaagsche voeding. Mei 1941..
Voedingsraad, 1941. 1ste / 1st. soft cover, A5 formaat, paperback, good / goed. 97 pagina 's. Zo goed mogelijk gebruik te maken van de voedingsmiddelen ten tijde van distributie en rantsoenering.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 013207
€  10.00 [Appr.: US$ 11.4 | £UK 9 | JP• 1237]
Keywords: Voedingsmiddelen Voedingstoffen maaltijden

 
KOK, RENÉ + SOMERS, ERIK
V= Victorie. Oorlogsaffiches 1940-1945..
Zwolle, Waanders uitgevers - Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, 2003. 1ste / 1st. soft cover, A4, paperback, good / goed. 120 pagina's. Foto's en affiches - verordeningen in zwart-wit en kleur.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 014422
€  12.50 [Appr.: US$ 14.25 | £UK 11.25 | JP• 1546]
Keywords: propaganda affiches verordeningen 1940-1945

 
MIDDELBURG, BART + STEEGE, RENÉ TER
Riphagen. De Amsterdamse onderwereld 1940-1945..
Amsterdam - Antwerpen, Uitgeverij L.J. Veen, 1997. 1ste / 1st. soft cover, A5 formaat, paperback, good / goed. 192 pagina's. Foto's, documenten. Aantal pagina's gewijd aan de affaire Sanders. Eerder verschenen bij uitgeverij de Arbeiderspers in 1990 in minder uitgebreide uitgave.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 009187
€  15.00 [Appr.: US$ 17.1 | £UK 13.5 | JP• 1856]
Keywords: Nederlandse Misdaad Amsterdam Mafia

 
MULDER, HANS
Kunst in crisis en bezetting. Een onderzoek naar de houding van Nederlandse kunstenaars in de periode 1930-1945.
Utrecht / Antwerpen, Uitgeverij Het Spectrum, 1978. 1ste / 1st. cloth / linnen hardcover, A5 formaat, good / goed /good / goed. Boek met stofomslag in goede staat. 384 pagina's. Vele foto's, prenten en schilderijen in kleur en zwart/wit. Dit boek gaat meer uit van een cultuurhistorisch / kunstsociologisch uitgangspunt, en richt zich sterk op de invloed van de tijdsomstandigheden op de houding van de kunstenaars en de doorwerking van deze houding op de creatieve vormgeving. Het grote belang van dit boek is, dat hier onderzocht is welke sporen zowel crisis- als bezettingstijd hebben nagelaten in de ontwikkeling van de moderne Nederlandse kunst, ook wat de sociale positie van de kunstenaar betreft. Crisisjaren, Realisme, Antifascistische kunst, illegale en clandestiene prenten, de bezetting in beeld, Kunstenaarsverzet. Uitgebreide bibliografie en (namen)register.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 000921
€  22.50 [Appr.: US$ 25.65 | £UK 20 | JP• 2784]
Keywords: Kunsthandel Kultuurkamer Toneel Kunstenaarsverzet H.G. Kresse Marten Toonder

 
NEUMANN, H.J.
Arthur Seyss-Inquart. Het leven van een Duits onderkoning in Nederland. Met authentieke brieven tijdens zijn gevangenschap geschreven..
Utrecht / Antwerpen, Veen, Uitgevers, 1989. 2de / 2nd. Soft Cover, A5, Paperback, Good / Goed. 372 pagina's, fotopagina's ongenummerd. Foto's, documenten, brieven. Deze levensbeschrijving geeft een beeld van Arthur Seyss-Inquart, de man die eerst behulpzaam was bij de aansluiting van zijn vaderland Oostenrijk bij Hitler-Duitsland en die vervolgens vijf jaar lang, verantwoordelijk was voor het nazi-bewind in Nederland. Zijn politiek was erop gericht het Nederlandse volk te winnen voor de Groot Germaanse gedachte, maar toen hij in deze opzet faalde was zijn houding onverbiddelijk.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 003070
€  25.00 [Appr.: US$ 28.5 | £UK 22.25 | JP• 3093]
Keywords: seyss-Inquart Oostenrijk Reichskommissar

 
RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE
Max Blokzijl. Processen No. 1 Max Blokzijl..
Amsterdam, Uitgeverij Buyten En Schipperheyn, 1ste / 1st. Cardboard / Karton, A5, Good / Goed /Used / Gebruikt. Boek met stofomslag, het boek is in goede staat, de stofomslag heeft duidelijke gebruikssporen. 96 pagina's. Foto's (2). Strafzaak en Rechtzitting tegen Marius Louis Hugh Wilhelmus Blokzijl. Bronnenpublicaties, processen nr 1. Wegens bijzondere omstandigheden is dit werk gedrukt op een ander soort papier met een kleinere bladspiegel dan oorspronkelijk in het voornemen lag.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 012146
€  45.00 [Appr.: US$ 51.31 | £UK 40 | JP• 5567]
Keywords: Rechtsvervolging MonografieŽn Bronnenpublicaties propaganda

 
RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE
Nederland in oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 1e jaargang 1946..
Amsterdam, Stichting tot uitgave van publicaties van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1946. 1ste / 1st. half linnen, hard cover, A4 formaat, good / goed. 1ste jaargang 1946. nummer 1, vrijdag 12 april 1946 tot / met nummer 19/20, zaterdag 28 december. (20 nummers waarvan 11/12, 17/18 + 19/20 dubbelnummers zijn). Circa 80 pagina's, pagina's genummerd per uitgave + 4 pagina's index op de eerste jaargang. Ingebonden in originele inbindmap. Foto's, documenten, afbeeldingen.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 010985
€  30.00 [Appr.: US$ 34.2 | £UK 26.75 | JP• 3712]

 
RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE
Nederland in oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 5e jaargang 1950..
Amsterdam, Stichting tot uitgave van publicaties van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1950. 1ste / 1st. Half Linnen, Hard Cover, A4, Good / Goed. Vijfde jaargang 1950. nummer 1, maart 1950 tot/met nummer 3 1949. 104 pagina's, pagina's gedeeltelijk doorlopend genummerd 1-56 (nummer 1 en 2), en per tijdschrift. Geen index. Ingebonden in originele inbindmap. Foto's, documenten, afbeeldingen.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 010989
€  35.00 [Appr.: US$ 39.91 | £UK 31.25 | JP• 4330]

 
RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE
Nederland in oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 4e jaargang 1949..
Amsterdam, Stichting tot uitgave van publicaties van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1949. 1ste / 1st. Half Linnen, Hard Cover, A4, Good / Goed. Vierde jaargang 1949. nummer 1, maart 1949 tot/met nummer 4, december 1949. 108 pagina's, pagina's doorlopend genummerd 1-108, en per tijdschrift + 3 pagina's index op de 3de jaargang + 12 pagina's bijlage herfst 1949. Ingebonden in originele inbindmap. Foto's, documenten, afbeeldingen.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 010988
€  35.00 [Appr.: US$ 39.91 | £UK 31.25 | JP• 4330]

 
RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE
Nederland in oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 3e jaargang 1948..
Amsterdam, Stichting tot uitgave van publicaties van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1948. 1ste / 1st. Half Linnen, Hard Cover, A4, Good / Goed. Derde jaargang 1948. nummer 1, januari / februari 1948 tot/met nummer 6, november / december 1948. 96 pagina's, pagina's doorlopend genummerd 1-96 + 3 pagina's index op de 3de jaargang. Ingebonden in originele inbindmap. Foto's, documenten, afbeeldingen.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 010987
€  30.00 [Appr.: US$ 34.2 | £UK 26.75 | JP• 3712]

 
RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE
Nederland in oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 2e jaargang 1947..
Amsterdam, Stichting tot uitgave van publicaties van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1947. 1ste / 1st. Half Linnen, Hard Cover, A4, Good / Goed. Tweede jaargang 1947. nummer 1/2, zaterdag 25 januari 1947 tot/met nummer 15/16, december 1947. (16 nummers waarvan 1/2, 3/4, 5/6 + 11/12, 13/14, 15/16 dubbelnummers zijn + extra nummer). Circa 100 pagina's, pagina's doorlopend genummerd 83-184 + 7 pagina's index op de eerste jaargang en 2de jaargang. Ingebonden in originele inbindmap. Foto's, documenten, afbeeldingen.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 010986
€  30.00 [Appr.: US$ 34.2 | £UK 26.75 | JP• 3712]

 
RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE
Het proces Mussert.
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. 1ste / 1st. soft cover, A5 formaat, paperback, good / goed. 344 pagina's. Foto's, documenten, brieven. Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Serie Bronnenpublicaties Nr 4, Processen Nr 3. De tenlastelegging, de verhoren, het requisitoir, de pleidooien, de verdediging van Mussert persoonlijk, de toegevoegde documenten van hemzelf en een aantal van zijn trawanten.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 004618
€  30.00 [Appr.: US$ 34.2 | £UK 26.75 | JP• 3712]
Keywords: Rechtsvervolging NSB Nationaal Socialisme

 
RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE
Het proces Mussert.
Amsterdam, Sijthoff, 1987. reprint / herdruk. soft cover, A5, paperback, good / goed. 1ste druk in deze uitgave. 344 pagina's. Foto's, documenten, brieven. Inleiding door drs. A.H. Paape, directeur van het RIOD. De tenlastelegging, de verhoren, het requisitoir, de pleidooien, de verdediging van Mussert persoonlijk, de toegevoegde documenten van hemzelf en een aantal van zijn trawanten. Eerder verschenen in 1948. Door RIOD.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 003071
€  25.00 [Appr.: US$ 28.5 | £UK 22.25 | JP• 3093]
Keywords: Rechtsvervolging NSB Nationaal Socialisme

 
RIJKSINSTITUUR VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE
Het proces Blokzijl.
Utrecht / Antwerpen, Veen, Uitgevers, 1989. reprint / herdruk. soft cover, A5 formaat, paperback, good / goed. 1ste druk in deze uitgave. 144 pagina's. Brieven. Inleiding door drs. A.H. Paape, directeur van het RIOD. Eerder verschenen in 1946. Door RIOD.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 010745
€  10.00 [Appr.: US$ 11.4 | £UK 9 | JP• 1237]
Keywords: Max Rechtsvervolging NSB Nationaal Socialisme

 
PEETERS, THOM
Eerste Poolse Pantserdivisie in Nederland, Operatie Breda.
Breda, Rijense Handelsdrukkerij B.V., 1978. 3de / 3rd. soft cover, A5 formaat, paperback, very good / zeer goed. 136 pagina's. Foto's. De opmars van de 1ste poolse panterdivisie via Frankrijk, Belgie, Zeeuws-Vlaanderen naar Breda.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 000051
€  8.00 [Appr.: US$ 9.12 | £UK 7.25 | JP• 990]
Keywords: Alphen Riel Baarle Nassau Polen Marczek Pansterdivisie Legerkorps

 
PEETERS, THOM
Het Poolse aandeel in de overwinning.
Rijense Handelsdrukkerij B.V., 1984. 1ste / 1st. soft cover, A5 formaat, paperback, very good / zeer goed. 111 pagina's. Polen 1939-1945. Geschiedenis van het Poolse leger. Het onstaan van het Eerste Poolse Legerkorps (later Eerste Poolse Pantserdivisie ), het Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade, Tweede Poolse Legerkorps en het Eerste Poolse Infanteriedivisie. De strijd van de Poolse legers aan de fronten. De Polen in Nederland.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 000050
€  8.00 [Appr.: US$ 9.12 | £UK 7.25 | JP• 990]
Keywords: Polen Marczek Pansterdivisie Breda Legerkorps

 
SELLESLAGH, F.
Katalogus van oorlogsaffiches..
Brussel, Ministerie van Onderwijs Algemeen Rijksarchief Navorsing- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 1989. 1ste / 1st. soft cover, A4 formaat, paperback, good / goed. VIII + 235 pagina's. Honderden afbeeldingen van affiches in zwart-wit. Affiches gerangschikt na periode en land. Plaatsnamenregister, personenregister.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 012339
€  35.00 [Appr.: US$ 39.91 | £UK 31.25 | JP• 4330]
Keywords: propaganda affiches verordeningen

 
SIJES, B.A.
De februari-staking. 25-26 februari 1941..
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1954. 1ste / 1st. Cloth / Linnen Hardcover, A5, Good / Goed /No Dust Jacket/Geen Stofomslag. 237 pagina's. Foto's, documenten, kaartjes. Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. MonografieŽn Nr. 5. English summary. Inhoud: groei der ontstemming, sociale onrust, illegale CPN, eerste stakingsdag, tweede stakingsdag, na de staking.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 005316
€  30.00 [Appr.: US$ 34.2 | £UK 26.75 | JP• 3712]
Keywords: Amsterdam 1941 MonografieŽn

 
SIJES, B.A.
De februari-staking. 25-26 februari 1941..
Amsterdam, H.J.W. Becht, 3de / 3rd. soft cover, A5 formaat, paperback, good / goed. 237 pagina's. Foto's, documenten, kaartjes. Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Eerder verschenen als MonografieŽn Nr. 5. English summary. Inhoud: groei der ontstemming, sociale onrust, illegale CPN, eerste stakingsdag, tweede stakingsdag, na de staking.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 008092
€  20.00 [Appr.: US$ 22.8 | £UK 17.75 | JP• 2474]
Keywords: Amsterdam 1941 MonografieŽn -staking.

| Pages: 1 | 2 | - Next page