Erwin Strip- en boekantiquariaat: Geschiedenis WO2 Brochure Clandestien
found: 3 books

 
Ken - je die? Een bundeltje volkshumor uit de oorlogs jaren, soms leuk, soms venijnig, soms een tikje grof, maar altijd anti Duits. Wat niet anders kan, omdat Nederlanders ze aan elkaar vertelden..
Amsterdam, Uitgeverij D.A.V.I.D., 1945. 1ste / 1st. half linnen, hard cover, A5 formaat, good / goed. Gebruiksspoortjes/ hoekjes bestoten. 69 pagina's. Illustraties.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 012322
€  10.00 [Appr.: US$ 11.39 | £UK 9 | JP¥ 1240]
Keywords: D.A.V.I.D. Toonder

 
ROTTERDAM, MARY VAN ( MARY VAN WESSEM)
Volk in Smart.
Maastricht, Uitgeversmaatschappij Novaria, 1945. 1ste / 1st. Half Linnen, Hard Cover, Good / Goed. 130 pagina's. Met unieke verklarende bladwijzer waarom het boek is uitgebracht. Hier volgt de tekst: Toen in Januari het offensief op de maag in al z'n hevigheid woedde, besloten wij deze bundel verzen te laten zetten, met de bedoeling het in maart (45) te verschijnen. De inhoud kon velen tot steun zijn. De schrijfster heeft meegeleden en gestreden in deze gruwzame dagen van de Vesting Holland. Het werk vorderde echter langzaam, moest vanwege het gevaar geruimen tijd stil gelegd worden. Toen de bevrijding van de Vesting Holland bereikt was, waren 6 vel afgedrukt. Wij menen de oorspronkelijke opzet: een illegale uitgave te moeten handhaven, omdat aan de illegale literatuur een zeer merkwaardige bundel lyriek wordt toegevoegd. Wij brengen hulde aan de zetters en drukkers, die onder uiterst moeilijke en gevaarvolle omstandigheden deze taak uitvoerden. Het werk is met de hand gezet en gedrukt. De uitgevers - maatschappij Novaria, Maastricht, bestaat natuurlijk niet. De naam van de schrijfster MAry van Rotterdam is het pseudoniem van Mary van Wessem. Uitgave van uitgevers-maatschappij Holland, Heerengracht 149, Amsterdam C. Achterzijde van de boekenlegger / bijsluiter is blanco. Naam + datum op de eerste schutpagina.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 000923
€  40.00 [Appr.: US$ 45.55 | £UK 35.5 | JP¥ 4959]
Keywords: Proza Gedichten Lyriek WO2

 
TOONDER, J.GERHARD
Keukenkrabbels.
Amsterdam, Uitgeverij D.A.V.I.D., 1945. reprint / herdruk. half linnen, hard cover, Ill.: Kabos, Henk. A4 formaat, good / goed. Kleine gebruiksspoortjes. 30 pagina's. Illustraties. Dit boekje, dat aan de halve liter suikerbiet met kool of aardappelsoep van de Centrale Keuken zijn ontstaan te danken heeft, werd, zonder dat er een vergunning voor gevraagd of verkregen was, in de oorlogswinter 1944-1945 getekend, geschreven, geclicheerd en gedrukt. Het wil in het kortst mogelijke bestek een aanklacht en een herinnering zijn. Het wordt langs de wegen, die voor ondergrondse uitgaven gebruikelijk zijn, verspreid in een oplage van 500 exemplaren, waarvan 450 genummerd van 1 tot 450 en 50 genummerd van I tot L. Let op dit is de herdruk, verschenen na deze 500 exemplaren en dus ongenummerd.
"ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessional seller
Book number: 007489
€  25.00 [Appr.: US$ 28.47 | £UK 22.25 | JP¥ 3099]
Keywords: Illegaliteit Knokploegen Verzet Henk Kabos

| Pages: 1 |