Erwin Strip- en boekantiquariaat: Geschiedenis Militaire KNIL Politionele Acties
gevonden: 120 boeken op 5 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

 
REDACTIE
Blijf op de Hoogte. Wekelijks Persoverzicht voor Officieren. 3de jaargang 1948-1949.
Batavia, LegerContact, 1948. 1ste / 1st. soft cover, geniet/stapled, A5 formaat, paperback, good / goed. 3de jaargang 1948-1949. 6 Nummers. Nr. 33 (14 mei 1949), nr. 36, nr. 40, nr. 42, nr. 48, nr. 49 (10 september 1949). Foto's, afbeeldingen, kaartjes. Vertrouwelijk, niet voor verdere publicatie. Inhoud: Indonesische Pers, Vaderlandse pers, Buitenlandse pers, Militaire Onderwerpen. Blijf op de Hoogte is een documentatie-tijdschrijft. De keuze van artikelen door de redactie wordt bepaald door het streven om belangrijke onderwerpen onder de aandacht van de lezers te brengen en wel zodanig dat een zo volledig mogelijk beeld wordt verkregen van wat in de Indonesiche, Nederlandse- en ook buitenlandse pers omgaat. Plaatsing van in de pers voorkomende artikelen betekent dan ook geenszins dat de redactie het eens is met de strekking daarvan.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 007120
€  30.00
Trefwoorden: KNIL OVW-er Politionele Acties Java Surabaya Indonesie Indie Politiek T.N.I. TNI K.N.I.L. Westerling

 
REDACTIE
Blijf op de Hoogte. Wekelijks Persoverzicht voor Officieren. 4de jaargang 1949-1950..
Batavia, LegerContact, 1949. 1ste / 1st. soft cover, geniet/stapled, A5 formaat, paperback, good / goed. 4de jaargang 1949-1950. 18 Nummers. Nr. 1 (8 October 1949), nr. 3, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 11, nr. 16, nr. 17, nr. 18, nr. 19, (Djakarta), nr. 20, nr. 22, nr. 23, nr. 24, nr. 25, nr. 28, nr 31 (5 mei 1950) = Tevens het laatste nummer vanwege de papierschaarste en het toch al kwijnend bestaand van het blad. Foto's, afbeeldingen, kaartjes. Vertrouwelijk, niet voor verdere publicatie. Inhoud: Indonesische Pers, Vaderlandse pers, Buitenlandse pers, Militaire Onderwerpen. Blijf op de Hoogte is een documentatie-tijdschrijft. De keuze van artikelen door de redactie wordt bepaald door het streven om belangrijke onderwerpen onder de aandacht van de lezers te brengen en wel zodanig dat een zo volledig mogelijk beeld wordt verkregen van wat in de Indonesiche, Nederlandse- en ook buitenlandse pers omgaat. Plaatsing van in de pers voorkomende artikelen betekent dan ook geenszins dat de redactie het eens is met de strekking daarvan.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 007121
€  100.00
Trefwoorden: KNIL OVW-er Politionele Acties Java Surabaya Indonesie Indie Politiek T.N.I. TNI K.N.I.L. Westerling

 
Soldaat Overzee..
Hengelo, H.L. Smit & Zoon, 1948. 2de / 2nd. Soft Cover Spiral / Spiraal, A4, Oblong, Good / Goed. 144 pagina's. Vele tientallen foto's en illustraties. Een reportage van het leven en het werken van de mannen van de Koninklijke Landmacht en het Koninklijke Nederlands-Indische Leger in de wordende wereld, die ligt tussen Nederlands-Oost-IndiŽ en IndonesiŽ. Samengesteld door drie hunner (auteurs: Schilling, Ton + Bommel, Jan Van + Overzee, Kees Van), die even naamloos wensen te blijven als de wapenbroeders die met hun daden dit werk schreven in zweet, stof en modder en aan wie dit boek, hýn boek, in kameraadschap is opgedragen.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 007718
€  20.00
Trefwoorden: KNIL Politionele Acties Bataljon 7 December Divisie Java Gedenkboek

 
BALS, KEES + GERRITSEN, MARTIN
De Indonesië-weigeraars..
Amsterdam, Materiaalfonds Vereniging Dienstweigeraars, 1989. 1ste / 1st. Soft Cover, A5 formaat, paperback, good / goed. 120 pagina's. Foto's. Naam, datum en herinnering over de gehele lengte van de pagina geschreven.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 006458
€  12.50
Trefwoorden: KNIL Politionel Acties Nederlandse Krijgsmacht Indonesie OVW IndonesiŽ-weigeraars. indiŽ-deserteurs

 
BANK, JAN (INLEIDING)
De Excessennota. Nota betreffende het archiefonderzoek naar de gegevens omtrent excessen in Indonesie begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950..
Den Haag, SDU uitgeverij, 1995. 1ste / 1st. soft cover, A4 formaat, paperback, good / goed. Gebruiksspoortjes / van de eersdte titelpagina is de rechter bovenhoek afgeknipt. 281 pagina's. Inhoud: (1) uitgangspunten, organisatie en methode van het onderzoek (2) uitkomsten van het onderzoek (3) behandeling van excessen door burgerlijke en militaire autoriteiten (4) slotbeschouwing (5) Bijlagen.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 008399
€  75.00
Trefwoorden: Westerling Commando Parachutisten KST Merdekka Nederlandsch Indie Sukarno SOP

 
BERG, COEN VAN DEN
Indië verloren Merdeka! Nederland en de Indonesiche onafhankelijkheidsstrijd. Schoolonderzoek geschiedenis..
Rijswijk, Nijgh & Van Ditmar Educatief, 1996. 1ste / 1st. Soft Cover, A5, Paperback, Good / Goed. 67 pagina's. Foto's, documenten, afbeeldingen, grafiekjes.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 013016
€  10.00
Trefwoorden: KNIL Politionele Acties Nederlandse Krijgsmacht Indonesie vrijheidsstrijd onafhankelijkheid

 
BOER, P.C.
De luchtstrijd rond Borneo. Operaties van de Militaire Luchtvaart KNIL in de periode December 1941 tot Februari 1942..
Houten, Van Holkema & Warendorf, 1987. 1ste / 1st. cardboard / karton - hardcover, A4 formaat, good / goed /good / goed. 299 pagina's. Foto's, kaartjes. Dit boek is het eerste deel van een gedetailleerde reconstructie van de strijd van de Nederlands-Indische luchtmacht (MLKNIL) tegen de Japanse invasiestrijdkrachten in de periode 8 december 1941 tot maart 1942. Boek en stofomslag in goede staat.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 005842
€  45.00
Trefwoorden: Indonesie Politionele Actie Bandjir Sumatra Luchtoorlog

 
BOSDRIESZ, JAN + SOETEMAN, GERARD
Ons Indië voor de Indonesiërs. De Oorlog - de Chaos - de vrijheid. Bewerkt naar de gelijknamige NOS-documentaire door C. van Heekeren.
's-Gravenhage - Franeker, Uitgeverij Moesson / Uitgeverij T. Wever B.V., 1985. 1ste / 1st. Cardboard / Karton, A5, Good / Goed. 138 pagina's. Foto's. Indeling Banzai, Merdeka, Siap!, Mata mata moesoeh, belanda tabe. Naam binnenkant kaft.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 006473
€  12.00
Trefwoorden: KNIL Politionel Acties Nederlandse Krijgsmacht Indonesie OVW

 
REDACTIECOMMISSIE 4E INFANTERIE BRIGADE
Oost-Java. Gedenkboek der 4e Infanterie-brigade..
Tilburg, Drukkerij Henri Bergmans N.V., 1950. 1ste / 1st. Cloth / Linnen Hardcover, A4 Formaat Gebonden, Used / Gebruikt /No Dust Jacket/Geen Stofomslag. 511 pagina's. Vele tientallen zwart-wit foto's, kaartjes, illustraties in kleur en zwart-wit, lijsten van gesneuvelden. Inleiding door: W.J.K. de Baay, De Generaal-Majoor van de Generale Staf. Territoriaal, tevens Troepencommandant van Oost Java. Voorwoord door M.H.P.J. Paulissen, de Kolonel der Infanterie van het Koninklijk Nderlands Indisch Leger. Staat boek: Het boek is sterk verkleurd met name de rug, slijtage aan de bovenzijde en de onderzijde van de rug, waterkring op de voorkaft. Binnenwerk is goed en het boek zit goed in de band. Scan op aanvraag.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 007006
€  65.00
Trefwoorden: KNIL OVW-er Politionele Acties Malakka Sumatra,Fiere Eendje 4-1 R.I.

 
BRUGMAN, PIETER
Naar De Oost. Oorlogsvrijwilligers Naar Nederlands Indië 1945-1948..
Kampen, Voorhoeve, 2000. 1ste / 1st. Cardboard / Karton, A5, Good / Goed. 213 pagina's. Foto's, documenten, kaartjes. Routekaarten op de voorste en achterste schutbladen.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 006452
€  25.00
Trefwoorden: KNIL Politionel Acties Nederlandse Krijgsmacht Indonesie OVW

 
CATS, B.C. + BERG, H.N.J.VAN DEN
Logistiek onder de tropenzon. De verzorgende dienten van KNIL en KL in Nederlands-Indië 1946-1950..
Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2004. 2de / 2nd. cardboard / karton - hardcover, A5 formaat, good / goed /good / goed. Boek met stofomslag in goede staat. 208 pagina's. Foto's, documenten, afbeeldingen, kaartjes. De uitgave is mede mogelijk gemaakt door; Stichting Fondesenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers een aanverwante Doeleinden (S.F.M.O.). Het uit krijgsgevangenschap terugkerende, gedesorga-niseerde Koninklijk Nederlands-Indisch leger zag zich na het einde van de Tweede Wereldoorlog in AziŽ voor de gigantische taak geplaatst om in een overzees rijk dat in dezelfde tijd verscheurd werd door revolutie, met ondervoede en uitgeputte mulitairen een adequaat leger op te bouwen dat naar de eisen van de tijd herschoold en gereorganiseerd moest worden. In plaats van met recuperatieverlof te gaan moest eerst nog een oorlog worden uitgevochten en op korte termijn orde en rust worden hersteld in de Oost-Indische kolonie. Aangezien het KNIL dit niet alleen af kon, werd het inzetbare gedeelte van de Koninklijke Landmacht te hulp gezonden. De KL-troepen werden opgehangen aan de nieuwe KNIL-organisatie. Ook de dienst van de Indische Kwartiermeester-Generaal was zoín KNIL-organisatie. Over die Indische KMG is slechts fragmentarisch gepubliceerd. Dit boek is dan ook het eerste dat een totaallicht werpt op deze organisatie.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 010784
€  20.00
Trefwoorden: OVW-er Politionele Acties

 
ERE-COMITÉ
Tussen Sawahs En Bergen. Het Leven Van De Soldaat in De Tijger-Brigade..
Semarang, N.V. De Locomotief, 1948. 1ste / 1st. Half Linnen, Hard Cover, A4, Good / Goed /No Dust Jacket/Geen Stofomslag. Gebruiksspoortjes / het boek zit goed in de band, de hoekjes zijn bestoten. 270 pagina's. Vele honderden foto's en illustraties, lijst van onderdelen waaruit de T-brigade was samengesteld. Lijst van gesneuvelden. Dagelijks leven, overpeinzingen, humor, acties. Het Ere-Comitť bestaat: Dr. P.H. Angenent, Chr.F.W. Bergman, E.H. ter Bruggen Hugenholtz, H. van Gelder, Goei Tiang Kie.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 006996
€  65.00
Trefwoorden: KNIL OVW-er Politionele Acties T-brigade Malakka. Gedenkboek

 
ERE-COMITÉ
Tussen Sawahs en Bergen. Het leven van de Soldaat in de Tijger-Brigade..
Semarang, N.V. De Locomotief, 1948. 1ste / 1st. half linnen, hard cover, Ill.:. A4 formaat, good / goed /used / gebruikt. 270 pagina's. Vele honderden foto's en illustraties, lijst van onderdelen waaruit de T-brigade was samengesteld. Lijst van gesneuvelden. Dagelijks leven, overpeinzingen, humor, acties. Het Ere-Comitť bestaat: Dr. P.H. Angenent, Chr.F.W. Bergman, E.H. ter Bruggen Hugenholtz, H. van Gelder, Goei Tiang Kie. Het boek zit goed in de band, de hoekjes zijn bestoten, de stofomslag heeft scheurtjes en mist een stukje onderaan de rug (circa 2 bij 4 centimeter).
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 000335
€  80.00
Trefwoorden: KNIL OVW-er Politionele Acties T-brigade Malakka.

 
COMMISSIE VAN REDACTIE 1-3 R.I.
Een Bataljon Trok voorbij. De Belevenissen Van Een O.V.W.-bataljon 1944-1948. 1-3 R.I. 1e Bataljon 3e Regiment Infanterie..
N.V. Eindhovensche Drukkerij v/h. Schšfer & Co., 1ste / 1st. Cloth / Linnen Hardcover, A4, Good / Goed /Good / Goed. Circa 164 pagina's ongenummerd. Vele tientallen zwart-wit foto's, illustraties, documenten, lijst van gesneuvelden, kaart over 2 pagina's van Java. Voorwoord door Luitenant-Kolonel C.J.H. Luesen, commandant 1-3 R.I. 1945-1948. De redactie-commissie bestaat uit: E.A.B.J. ten Brink, A.W. Donders, W.V.P. Galle, F. GrŁnfeld, D.J. Vriesen. Boek en stofomslag zijn op zich in goede staat. De hoeken van het boek zijn iets gebutst, de stofomslag heeft kleine gebruiksspoortjes / een 2-tal herstellingen met tape.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 007004
€  125.00
Trefwoorden: KNIL OVW-er Politionele Acties Malakka Sumatra 1-3 R.I. Watermannen Gedenkboek

 
REDAKTIE-COMMISSIE
Noorderlicht op Midden-Java. Gedenkboek 403e bataljon infanterie 1948-1950..
Meppel, Eigen Beheer, 1992. 1ste / 1st. soft cover, Ill.: Peters, F.. A5 formaat, paperback, good / goed. Kleine gebruiksspoortjes.160 pagina's. Foto's, kaartjes, afbeeldingen, documenten, losse kaart (Midden_Java) in documentenhoesje. In memoriamlijst, Epiloog, Geraadpleegde literatuur, militaire begrippen en afkortingen, Verklaring Maleise woorden. De redactie-commissie bestaat uit de personen; W.F. van den Akker, H.H. van der Borg, M. Douma, A.I. Kuiper, B.F.A. Opdam, J.Th. Timmer, A.G.D.M. Vercauteren. De uitgave werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van; Regiment Johan Willem Friso, Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers en aanverwante Doelen, voormalige 403 BI-ers.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 015551
€  75.00
Trefwoorden: KNIL OVW-er Politionele Acties Midden-Java

 
EGGINK, JAN
De Zwerftocht. Een waar relaas..
Den Haag, Boek En Periodiek N.V., 1948. 1ste / 1st. cardboard / karton - hardcover, Ill.: Meeteren Brouwer, Menno Van. A5 formaat, good / goed /good / goed. 80 pagina's. Illustraties. Onopgesmukt doch boeiend relaas van een terugtocht door sawahs en rimboe van een uiteengeslagen sectie militairen. Geschreven in Japanse krijgsgevangenschap. Serie Bonte Parade 3. Boek en stofomslag in goede staat.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 007045
€  15.00
Trefwoorden: Japan Java ambon Sumatra Guerilla

 
ESCHER, IR. R. TH. + LANGE, DRS. PH. G. DE + LAPRÉ RMWO, S.A.
Orde En Vrede. De Humanitaire / Militaire Missie in Nederlands Oost-Indie 1945-1950..
Zutphen, Comite Orde En Vrede, 1997. 1ste / 1st. soft cover, A5 formaat, paperback, good / goed. 192 pagina's. Foto's.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 006992
€  15.00
Trefwoorden: Indonesie Knil Nica Politionele Acties

 
FRANKS, H. GEORGE (SZEKELY-LULOFS, M.H.)
Oerwoudstrijders onder onze driekleur..
Amsterdam / Brussel / Londen / New York, Elsevier, 1946. 1ste / 1st. half linnen, hard cover, A5 formaat, good / goed /no dust jacket/geen stofomslag. Kleine gebruiksspoortjes / hoekjes iets bestoten. 276 pagina's. Foto's. Uit het engelsch vertaald door M.H. Szekely-Lulofs. Dit boek is een eeresaluut aan den moed en onversaagdheid van elken guerilla, die doorvocht tegen de Jappen aan het meest onbarmhartige oorlogsfront ter wereld.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 006981
€  15.00
Trefwoorden: Japan Java ambon Sumatra Guerilla

 
COMMISSIE GEDENKBOEK 8 R.V.A.
Artillerievuur in de Tropen. Het Boek met zijn herinneringen aan het 8e Regiment Veldartillerie ingedeeld bij de 3e Inf.Brig. Gr.-C Divisie 7 December..
's-Gravenhage, N.V. Uitgeverij W. Van Hoeve, 1950. 1ste / 1st. Cloth / Linnen Hardcover, A4 Formaat Gebonden, Good / Goed. 216 pagina's. Vele tientallen zwart-wit foto's, kaartjes (2 uitvouwbaar), illustraties, lijst van gevallenen, lied der veldartillerie, het lied der 7 dec. div. Inleiding door: Luitenant Kolonel C.M.J. van Dommelen. Op de schutpagina's is de kaart van Java afgebeeld met daarop de opmarsroutes en de demarcatielijnen. Goede en nette staat.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 008719
€  75.00
Trefwoorden: KNIL OVW-er Politionele Acties Java 8. R.V.A. 7

 
HOOFDKWARTIER VAN DE ADJUDANT-GENERAAL
De Gravenserie in Zuid-West Pacific. Deel II. Het Ereveld Menteng Poelo (Batavia) en het Columbarium met aula (tevens Simutaankerk)..
Bandoeng, De Leger-Gravendienst, 1949. 1ste / 1st. Soft Cover, Geniet/stappled, A5, Paperback, Good / Goed. 80 pagina's. Foto's, kaartjes. Dodenlijst van militairen en burgers. Van de Erevelden in IndonesiŽ is het Ereveld Menteng Pulu het belangrijkste vanwege zijn uitgestrektheid, zijn fraaie bouwwerken en vanwege de verscheidenheid van landaard en categorie, die overleden zijn als gevolg van de Japanse bezettingstijd en van de herbezettingsperiode en thans op Menteng Pulu begraven zijn.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 007122
€  15.00
Trefwoorden: KNIL OVW-er Politionele Acties Java Indonesie K.N.I.L. gegraafplaats erevelden Cemetery

 
BATALJON GENIETROEPEN
Pioniers Overzee. De geschiedenis van het Bataljon Genietroepen van de eerste Divisie 7 December. (C Divisie). 1945 -1950..
1ste / 1st. Cloth / Linnen Hardcover, Ill.: Embden, A.H. Van. A4, Good / Goed /No Dust Jacket/Geen Stofomslag. 5 extra (prive) foto's ingeplakt pag 286-287 inzake de bouw van een bamboe kampenement. 339 pagina's. Vele tientallen foto's, illustraties, kaartjes (7 uitvouwbaar), kroniek, naamlijst van gedienden, lijst van gesneuvelden, grafieken, diagrammen. De redactie werd grotendeels gedaan door sold. 1e klas N.A.J. Koevoets en sold. 1e klasse H.A. van Embden. Inhoud: Wolverhampton- Kromhout, Bataljon vaart naar de Oost, Pioniers onder de tropenzon, Elfde Genie-Veldcomp, twaalfde Genie-Veldcomp, dertiende Genie-Veldcomp, Eerste Genie-Parkcomp., Pionier tecnische beschouwingen. Uitgave circa 1950.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 006997
€  85.00
Trefwoorden: KNIL Politionele Acties 7 -dvisie Java Wolverhampton Gedenkboek

 
GIEBEL, C.
Morotai. De Bevrijding Van De Grote Oost En Borneo (april 1944-April 1946).
Franker, T. Wever B.v., 1976. 1ste / 1st. soft cover, A5 formaat, paperback, good / goed. 251 pagina's. Foto's + kaartjes.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 000445
€  15.00
Trefwoorden: Indonesie Knil Nica Politionele Acties

 
GOOYER, A.C. DE
Met groot verlof..
Baarn, Bosch & Keuning N.V., 1ste / 1st. cloth / linnen hardcover, A5 formaat, good / goed /good / goed. 196 pagina 's. Foto's. Roman over het na-oorlogs Nederlands IndiŽ en de Korea-oorlog. Boek en stofomslag in goede staat. Opgang-Serie.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 006479
€  10.00
Trefwoorden: Indonesie Politionele Actie Knil Bandjir Sumatra Korea

 
GOOYER, A.C. DE
Met groot verlof..
Baarn, Bosch & Keuning N.V., 1ste / 1st. cloth / linnen hardcover, A5 formaat, good / goed /no dust jacket/geen stofomslag. 196 pagina 's. Foto's. Roman over het na-oorlogs Nederlands IndiŽ en de Korea-oorlog. Opgang-Serie.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 006480
€  7.50
Trefwoorden: Indonesie Politionele Actie Knil Bandjir Sumatra Korea

 
GOOYER, A.C. DE
Op wacht in de Dessa.
Baarn, Bosch & Keuning N.V., 1ste / 1st. cloth / linnen hardcover, A5 formaat, good / goed /no dust jacket/geen stofomslag. Kleine gebruiksspoortjes. 205 pagina 's. Foto's. Roman ten tijde van de Politionele Acties.
-- "ERWIN" Strip- en boekantiquariaatProfessionele verkoper
Boeknummer: 015807
€  7.50
Trefwoorden: Indonesie Politionele Actie Knil Bandjir Sumatra

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - Volgende pag.