't Duveltje: Friesland
found: 47 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
N.N.
Het betere werk Panorama van de hedendaagse architectuur in Friesland.
LEEUWARDEN,HUS / HEM, 1995,  ISBN: 9789033018022, 60 pp. Softcover 23 x 24 cm. overzicht van opmerkelijke, hedendaagse archtectuur in Friesland rijkelijk geill. Met z/w foto's achterflap met kaartjes.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: #0711-1514
€  4.50 [Appr.: US$ 5.48 | £UK 4 | JP¥ 599]
Catalogue: Friesland

 
ABMA, G. (HOOFDREDACTIE )
Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (2 delen) De complete tweedelige Encyclopedie van het hedendaags Friesland. Deel A bevat - na het Voorwoord van W.F. Duisenberg - het alfabetische gedeelte van de beginletters A-N en bevat een Compendium over uiteenlopende Friese thema?s; en Deel B bevat het alfabetische gedeelte van de beginletters O-Z en bevat een uitgebreide bijlage over het Monumentenjaar 1975 met daarin rijk geïllustreerde informatie over Monumenten en monumentenzorg in Friesland, betreffende bijvoorbeeld: Stads- en dorpsgezichten, Kerken en torens, Stinzen, states en herenhuizen, Huizen in stad en dorp, Boerderijen, Molens, Diversen en Zerken. Bevat veel zwart-wit en kleurenillustraties en tevens een aantal uitvouwbare kleuren-bladen met bijvoorbeeld themakaarten van de provincie Friesland.
Uitgeverij M.A. van Sijen - Leeuwarden, 956 pp. 2 delen keurig.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1775
€  4.50 [Appr.: US$ 5.48 | £UK 4 | JP¥ 599]
Catalogue: Friesland

 
ANDREAE, A.J. E.A.
Friesland en de Friezen, gids voor reizenden (schoonheid der steden, dorpen en landschappen in de 19e eeuw).
Seijen te Leeuwarden, 1974, 346 pp.dikke paperback met ill., REPRINT, herdruk 1877,.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1293
€  2.50 [Appr.: US$ 3.04 | £UK 2.25 | JP¥ 333]
Catalogue: Friesland

 
ARJAANS, JELLE / BANGA, WARNER B.
Gevelstenen in Dokkum.
Stichting Historia Doccumensis, ISBN: 9789081177139, 2007 84 pp. geillustreerde hardcover *KEURIG* ills.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-2207
€  4.50 [Appr.: US$ 5.48 | £UK 4 | JP¥ 599]
Catalogue: Friesland

 
ASPEREN, YDE, VAN E.A.
Smellingera-land. Proeve van een geakinde van de gemeente Smallingerland. Uitgegeven ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan van Drachten 1641-1941.
Laverman, Drachten,, 1944-576 pp.hardcover/linnen 16,5x24,5 cm. in prima staat tekst op schutblad ills. foto's. Met twee uitslaande kaarten.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-2214
€  19.50 [Appr.: US$ 23.75 | £UK 17.25 | JP¥ 2597]
Catalogue: Friesland

 
ASPEREN J. VAN / MIDDELKAMP, A. ET AL
De Zwaluw koren, pel en houtzaagmolen Birdaard.
Stichting "De Zwaluw" Ferwerd , 1995-56 pp. Softcover ills.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1620
€  4.95 [Appr.: US$ 6.03 | £UK 4.5 | JP¥ 659]
Catalogue: Friesland

 
BAKKER, G.
De sted Warkum ((Sudwesthoeke-Rige nr. 4).
Boalsert, A.J. Osinga, 1967, 229 pp, Paperback met flappen, spoortjes van gebruik, illustraties, Fryske Academy Nr. 308.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1355
€  7.00 [Appr.: US$ 8.52 | £UK 6.25 | JP¥ 932]
Catalogue: Friesland

 
BERG, B. VAN DER M. TJZN.
Haulerwijk en Waskemeer in de oude tijd dorpsgezichten, verhalen en nieuws vanaf 1870.
Deddens Haulerwijk,, 1982-hardcover ongepagineerd oblong 21 x 15 cm. *KEURIG* Ansichtenboekje .tekst en afbeeldingen.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1226
€  14.50 [Appr.: US$ 17.66 | £UK 12.75 | JP¥ 1931]
Catalogue: Friesland

 
BERG M. TJZN., BERT VAN DEN
Kent u ze nog? die van Haulerwijk en Waskemeer.
Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1978-hardcover oblong 21 x 15 cm. In prima staat Ansichtenboekje met 38 pp.tekst en afbeeldingen.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1224
€  9.00 [Appr.: US$ 10.96 | £UK 8 | JP¥ 1199]
Catalogue: Friesland

 
BERGSMA, WIEBE/DERK JANSEN E.A. (REDACTIE)
De Vrije Fries. Jaarboek. 79e deel, 1999.
Fries genootschap van Geschied, - oudheid- en taalkunde en de Fryske Akademy, 1999, Paperback, geïllustreerd, 236 pp *KEURIG*.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1781
€  2.50 [Appr.: US$ 3.04 | £UK 2.25 | JP¥ 333]
Catalogue: Friesland

 
BIJLSMA, T.
Joure in oude ansichten (deel 1).
Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1975 2e druk Hardcover oblong 21 x 15 cm. Ansichtenboek met 76 foto`s toelichting en inleiding keurig.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1148
€  9.50 [Appr.: US$ 11.57 | £UK 8.5 | JP¥ 1265]
Catalogue: Friesland

 
BOSCHMA C. E.A.
De vrije fries. Jaarboek. 65e deel. 1985.
Fries genootschap van Geschied, - oudheid- en taalkunde en de Fryske Akademy, 1999, Paperback, geïllustreerd, 191 pp goed.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1782
€  2.50 [Appr.: US$ 3.04 | £UK 2.25 | JP¥ 333]
Catalogue: Friesland

 
BREUKER, PH.H. (RED. E.A.)
Het hof van de Friese Nassaus (1584-1747) - it beaken - Tydskrift fan de Fryske Akademy Jiergong 60 (1998) Nu. 3/4.
Fryske Akademy, 1998 pp. 175-348 softcover *KEURIG*.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1784
€  5.95 [Appr.: US$ 7.25 | £UK 5.25 | JP¥ 792]
Catalogue: Friesland

 
BREUKER, PH.H., DOLK, W. (RED.) E.A.
De vije fries jaarboek, 71e deel (1991).
Fries genootschap van Geschied, - oudheid- en taalkunde en de Fryske Akademy, 2000, Paperback, geïllustreerd, 191 pp goed.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1783
€  2.50 [Appr.: US$ 3.04 | £UK 2.25 | JP¥ 333]
Catalogue: Friesland

 
BUNSKOEKE, DICK
Molen De Weijert te Makkinga (Monument van de Maand, jaargang 5, deel 4).
Stichting Monument van de Maand, 1990, 1990-56 pp. geillustreerde hardcover linnen met opdruk *KEURIG*.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1595
€  4.50 [Appr.: US$ 5.48 | £UK 4 | JP¥ 599]
Catalogue: Friesland

 
BUWALDA
St.-Jabik en Ouwe-Dyk in beeld fotoboekje.
Stichting Ons Bildt, 1984, hardcover oblong 21 x 15 cm. Ansichtenboekje met omschrijving van 60 foto'sAnsichten en fot's ut 'e fersameling fan H.S. Buwalda fan tektst foorsien deur S.H. Buwalda (fries).
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-864
€  17.50 [Appr.: US$ 21.31 | £UK 15.5 | JP¥ 2331]
Catalogue: Friesland

 
DAM, F./ FABER, R./OOSTRA, R./ SCHAIK, P.VAN / SPAHR VAN DER HOEK, J.J./ VELDE, R.VAN DER / ZWART, H.
Drachten. Van toen naar nu. 350 Jaar leven, wonen en werken.
Friese Pers Boekerij., 1990, 2e druk 128pp. geillustreerde hardcover in fraaie staat 23 x 29 cm., veel oude foto's.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-2132
€  3.00 [Appr.: US$ 3.65 | £UK 2.75 | JP¥ 400]
Catalogue: Friesland

 
DAMSMA, YGE E.A.
Fan terp nei Terprâne, Jirnsum.
Plaatselijk Belang Irnsum, 1993-120 pp.pictorial/geill. Hardcover ills. 75 Jier plaatselijk belang irnsum 1918-1993 keurig.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1034
€  4.50 [Appr.: US$ 5.48 | £UK 4 | JP¥ 599]
Catalogue: Friesland

 
EEKHOFF, W.
Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland; (2 delen) vermeldende den oorsprong, den aanwas en de uitbreiding van deze stad en van hare openbare gebouwen, gestichten, inrigtingen enz. van den vroegsten tijd tot den jare 1846.
Leeuwarden, W.Eekhoff,, 1846. 2 delen.,402,454 pp.ills. Kaarten en platen softcover gebruiksspoortjes rug deel 1 ontbreekt.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1596
€  69.50 [Appr.: US$ 84.64 | £UK 60.75 | JP¥ 9256]
Catalogue: Friesland

 
EFDEE, DRS. RIA
Putten uit het verleden geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland.
nv Waterleiding Friesland, ISBN 9789090023373 , 1988-202 pp. Ill. kleur en zwart wit 29,5x22,3 cm. Kleine rugbeschadiging.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1342
€  4.00 [Appr.: US$ 4.87 | £UK 3.5 | JP¥ 533]
Catalogue: Friesland

 
FRIES SCHEEPVAART MUSEUM
Fries scheepvaartmuseum en oudheidkamer Jaarboek 1977.
Fries scheepvaart museum, 77 pp. Softcover 26 cm. Inhoud o.a.a. jaarveslag Friese jacht "Rode Leeuw"" Biropskipfeart yn Baerderadiel,aspecten geschie. Friese scheepsbouw en scheepvaart etc.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-784
€  4.50 [Appr.: US$ 5.48 | £UK 4 | JP¥ 599]
Catalogue: Friesland

 
GERBENS, DOUWE
Fan soarch, striid en seine : 100 jaar christelijk onderwijs in Deinum.
[Deinum: CBS De Rank], 2006, 2006-135 pp. geillustreerde hardcover *KEURIG* 25 x 25 cm. Ills. O.a. klassenfoot`s.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1723
€  10.00 [Appr.: US$ 12.18 | £UK 8.75 | JP¥ 1332]
Catalogue: Friesland

 
GERRITSMA, GERRIT/ KEES DE JONG/ LEO VAN DER POL/ JELLE VLEER/ TSJERK ZIJLSTRA (GEARSTALLING EN TEKST)
Heech en de hegemers.
Feriening foar pleatslik belang, Heech, ISBN 9070365456- 1987 - 21,6x30,5 cm 304 pp. geillustreerde hardcover met vele z/w afbeeldingen *KEURIG*.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1177
€  15.00 [Appr.: US$ 18.27 | £UK 13.25 | JP¥ 1998]
Catalogue: Friesland

 
GEZELLE, B
Ondernemend Friesland, Enterprising Friesland.
Eisma, 1986, 159 pp. hardcover met stofomslag rijkelijk geill./richly ills. text inDutch and English.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1867
€  7.50 [Appr.: US$ 9.13 | £UK 6.75 | JP¥ 999]
Catalogue: Friesland

 
HEPKEMA, JACOB
Wieuwerd en zijn historie. De merkwaardige grafkelder. De geschiedenis der labadisten. Het leven van Anna Maria van Schuurman.
uitgave J. HEPKEMA, 2e druk 1903, 1903-75 pp. Softcover 19 x 13,5 cm. Het origineel achterplat reclame van Houten Cacao kleine gebruiksspoortjes.
't DuveltjeProfessional seller
Book number: 0711-1099
€  14.50 [Appr.: US$ 17.66 | £UK 12.75 | JP¥ 1931]
Catalogue: Friesland

| Pages: 1 | 2 | - Next page