Antiquariaat Duthmala: Meierij
found: 83 books on 4 pages. This is page 3
Previous page - Next page

 
MEERENDONK O. PRAEM., DR. L. VAN DE,
Tussen Reformatie en Contra-Reformatie.
1967 (HB, 296 pag. geb. lin) Geest en Levenswijze van de clerus in Stad en Meierij van 's Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen 1520 en 1570. Verschenen als deel 9 in de serie Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland. Correct ex.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 28980
€  5.00 [Appr.: US$ 5.51 | £UK 4.5 | JP¥ 601]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
NN,
Advies van den Raad van State over het Recht van Soevereiniteit op de Meijerij van Den Bosch 1634..
1873 (ZB, pag. 250-253) Overdruk Kroniek Historisch Genootschap. Uit het archief van Hilten.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 13135
€  7.50 [Appr.: US$ 8.27 | £UK 6.5 | JP¥ 901]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
NN,
Extract uyt de Register van den Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden omtrent Ordonnantie op het verpagten van den Houtschat over de Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch.
1760 (ZB, geb., 36 pag.) 's-Gravenhage. Isaacq Scheltus. Volgt alhier de Lyst waar van in de bovenstaande Ordonantien etc. gemelt wordt: St. Oedenrode, Breugel, Someren, Lierop, Bakel, Schyndel, Aarlebeek, Rixtel, Stiphout, Aarle-Beek, Nunen, Gerwenen Opwetten, Liempde, Helmond, Lieshout, Erp, Vechel, Bergyk, Rythoven, Westerhoven, Borkel en Schaft, Bergyk, Eersel, Duysel en Steensel, Oirschot, Bladel, Reusel en Netersel, Lommel, Stryp, Vessem, Wintelre en Knegsel, Blaarthem, Zeelst, Sonderwyk en Velthoven, Hoogloon, Hapert en Casteren, Oost- en Middelbeers, Oerle en Meerfelthoven, Dommelen, Oosterwyk, Berkel, Enschot en Heuclom, Haaren, Udenhout, Hilvarenbeek, Diessen, Riel en Westelbeers, Hogenierde, Lagemierde en Hulsel, Vugt en Cromvoirt, Helvoirt, Esch, Osch, Berchem, Littoyen, Heesch en Nistelrooy, Maaren, Rosmalen en Hintham, Dungen, Orthen.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 90115
€  85.00 [Appr.: US$ 93.73 | £UK 73.25 | JP¥ 10213]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
NN,
Extract uyt de Register van den Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden omtrent Houtschatten [in de Meierij].
1760 (ZB, geb., 36 pag.) 's-Gravenhage. Isaacq Scheltus.Volgt alhier de Lyst waar van in de bovenstaande Ordonantien etc. gemelt wordt: St. Oedenrode, Breugel, Someren, Lierop, Bakel, Schyndel, Aarlebeek, Rixtel, Stiphout, Aarle-Beek, Nunen, Gerwenen Opwetten, Liempde, Helmond, Lieshout, Erp, Vechel, Bergyk, Rythoven, Westerhoven, Borkel en Schaft, Bergyk, Eersel, Duysel en Steensel, Oirschot, Bladel, Reusel en Netersel, Lommel, Stryp, Vessem, Wintelre en Knegsel, Blaarthem, Zeelst, Sonderwyk en Velthoven, Hoogloon, Hapert en Casteren, Oost- en Middelbeers, Oerle en Meerfelthoven, Dommelen, Oosterwyk, Berkel, Enschot en Heuclom, Haaren, Udenhout, Hilvarenbeek, Diessen, Riel en Westelbeers, Hogemierde, Lagemierde en Hulsel, Vugt en Cromvoirt, Helvoirt, Esch, Osch, Berchem, Littoyen, Heesch en Nistelrooy, Maaren, Rosmalen en Hintham, Dungen, Orthen.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 99419
€  45.00 [Appr.: US$ 49.62 | £UK 39 | JP¥ 5407]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
NN,
Natuur en Landschap in relatie tot het agrarisch Bodemgebruik in het Stadsgewest 's-Hertogenbosch.
1977 (ZB, groot form., arch., 58 pag.) Met gekleurde uitsl. kaart.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 11167
€  12.50 [Appr.: US$ 13.78 | £UK 11 | JP¥ 1502]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
NN,
Reglement op het Beplanten van de Meyereye van 's Hertogenbosch.
1743 (ZB, 13 pag., geb.) 's Hertogenbosch. Hendrik Palier.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 10047
€  35.00 [Appr.: US$ 38.59 | £UK 30.25 | JP¥ 4205]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
NN,
Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Jaarverslag 1970..
1971 (ZB, gen., 32 pag. ) Geïllustreerd.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 13052
€  10.00 [Appr.: US$ 11.03 | £UK 8.75 | JP¥ 1202]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
NN,
Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Jaarverslag 1975..
1976 (ZB, gen., 48 pag. ) Geïllustreerd.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 13127
€  10.00 [Appr.: US$ 11.03 | £UK 8.75 | JP¥ 1202]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
JAN VAN DE VELDE GEZEGD HONSELAER WONENDE IN O.A. SINT OEDENRODE,
Oudheden en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken. Abdyen, en Kloosters van Tydt tot Tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas enz..
1742 [HB, perk. band, geb, 675 pag., zeer goed ex.] Leiden. Joh. Arnold Langerak. Met vele gravures o.a. 2 uitslaande plattegronden, 3 uitsl. gravures, 1 uitsl. wapenkaart.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 13024
€  225.00 [Appr.: US$ 248.11 | £UK 194 | JP¥ 27035]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
OOSTERBAAN, IR. G.A. E.A.,
Landinrichtingsstudie Midden-Brabant.
1983 (ZB, groot form., 190 pag., geb.) Pudoc. Wageningen. Met een aantal losse uitsl. grote gekleurde kaarten 1 : 25.000.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 95534
€  45.00 [Appr.: US$ 49.62 | £UK 39 | JP¥ 5407]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
OUDENHOVEN, IACOB VAN,
Een Nieuwe ende gansch Vermeerderde Beschryvinge van den Stadt van 's Hertogen-Bossche (Deel I). Een Nieuwe ende vermeerderde Beschryvinge van de Meyerye van 's Hertogen-Bossche, behelsende alle de Baronijen, Heerlijckheden, Steden, Casteelen, Vlecken, Dorpen, Gehuchten Mitsgaders Alle de Canonisijen, Commanderijn, Abdijen, ende Cloosters van verscheyde Ordens, ende Geslachten daer in ghelegen, der selver Regeeringhe met den Aencleven van dien (Deel II).
1670 (HB, geb., perk., 235 pag. (I); 146 pag. (II), 2 delen in een band, perkamenten band gevl. & gerimpeld, vignetten, rug besch.) Gedrukt bij Jan Scheffers 's-Hertogenbosch. Inhoud correct. Zeldzaam.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 130682
€  175.00 [Appr.: US$ 192.97 | £UK 151 | JP¥ 21027]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
OUDHEUSDEN, DRS. J.L.G. VAN, EN DRS. J.A.M. VERBOOM,
Herstel- en Vernieuwingsbeweging in het bevrijde Zuiden.
1977 (HB, lin, geb, 314 pag.) Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945. Verschenen als deel 38 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland' Correct ex.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 13041
€  5.00 [Appr.: US$ 5.51 | £UK 4.5 | JP¥ 601]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
PAPE, MR. J.D.W.,
De Levensgeschiedenis van Maarten van Rossem voornamelijk met betrekking tot de tegenwoordige Provincie Noord-Brabant, met eene nauwkeurige aanwijzing van zijn verblijf en zijn verrigtingen in dezelve.
1847 (ZB, 114 pag., geb.) 's-Hertogenbosch. H. Palier en Zoon.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 52
€  55.00 [Appr.: US$ 60.65 | £UK 47.5 | JP¥ 6608]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
PIRENNE, DR. L.P.L. E.A.,
Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel XI. (Diverse artikelen o.a. Dr Camps' levenswerk. Het oorkondenboek van de Meierij ; Financiële achtergronden van het beleg van Den Bosch ; Het onderzoek van mr. Caspar van Breugel naar het belastingstelsel in de Meierij 1786-1796.).
1982 (ZB, geb., 224 pag.) 's-Hertogenbosch. Geïllustreerd. Uitgegeven door de historische sectie van het Noordbrabants Genootschap. Laatste Jaarboek Varia Historica Brabantica.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 1115
€  7.50 [Appr.: US$ 8.27 | £UK 6.5 | JP¥ 901]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
SASSE VAN YSSELT, JHR. MR. A. VAN,
Het recht van Voorpoting op de Kanten der openbare Wegen in de voormalige Meierij van 's-Hertogenbosch.
1894 (HB, opn. geb., 112 pag.) 's-Hertogenbosch. Stokvis. Zeldzaam.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 99288
€  75.00 [Appr.: US$ 82.7 | £UK 64.75 | JP¥ 9012]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
SPIERINGS, MECHELIEN,
Om en in de Vrijdom van Den Bosch.
1981 (ZB, geb., 175 pag., arch. ) Een inleiding in de geschiedenis van het gebied rond de stad en de dorpen langs Dommel en Aa. Veel informatie over de 'Bodem van Elde' Geïllustreerd.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 125551
€  12.50 [Appr.: US$ 13.78 | £UK 11 | JP¥ 1502]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
SPOOR, PETER,
De Boer kwam terug.
[1985] (HB, lin., 192 pag.) 'Roman uit de Meierij'.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 35331
€  10.00 [Appr.: US$ 11.03 | £UK 8.75 | JP¥ 1202]
Catalogue: Meierij
Keywords: Brabant, Brabantse auteurs, Meierij

 
THYS, ISFRIDUS CANONIK VAN TONGERLOO, CAPELLAEN TE MIERLO,
Memorie of Vertoog over het uytgeven en tot Culture brengen der vage en inculte Gronden in de Meyerye van 's Hertogen-Bosch.
1792 [reprint 2009] (HB, geb., 425 pag., frontispice) Compleet met 17 gravures.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 9654
€  35.00 [Appr.: US$ 38.59 | £UK 30.25 | JP¥ 4205]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
VELDE GEZEGD HONSELAER, JAN VAN DE WONENDE IN O.A. SINT OEDENRODE,
Oudheden en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders Fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken, Abdyen, en Kloosters van Tydt tot Tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun Verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas enz..
1742 [HB, goudopdr., led. rug en hoeken, geb., 675 pag., goed ex., vl.] Leiden. Joh. Arnold Langerak. Met vele gravures o.a. 2 uitslaande plattegronden, 3 uitsl. gravures, 1 uitsl. wapenkaart.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 13021
€  200.00 [Appr.: US$ 220.54 | £UK 172.5 | JP¥ 24031]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
VELDE, JAN VAN DE GEZEGD HONSELAER WONENDE IN O.A SINT OEDENRODE,
Oudheden en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders Fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken, Abdyen, en Kloosters van Tydt tot Tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun Verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas enz..
1742 [HB, opn. geb, 672 pag., onafgesn., Voorreeden en Inhoud ontbr., verder compleet] Leiden. Joh. Arnold Langerak. Met vele gravures o.a. 2 uitslaande plattegronden, 3 uitsl. gravures, 1 uitsl. wapenkaart.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 13022
€  100.00 [Appr.: US$ 110.27 | £UK 86.25 | JP¥ 12015]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
VELDE, JAN VAN DE, GEZEGD HONSELAER WONENDE IN O.A SINT OEDENRODE,
Oudheden en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders Fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken, Abdyen, en Kloosters van Tydt tot Tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun Verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas enz..
1742 [HB, led., geb, 675 pag.] Leiden. Joh. Arnold Langerak. Met vele gravures o.a. 2 uitslaande plattegronden, 3 uitsl. gravures, 1 uitsl. wapenkaart.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 13023
€  150.00 [Appr.: US$ 165.41 | £UK 129.25 | JP¥ 18023]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
VELDE, JAN VAN DE GEZEGD HONSELAER WONENDE IN O.A SINT OEDENRODE,
Oudheden en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken. Abdyen, en Kloosters van Tydt tot Tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas enz..
1749 [HB, led., goudopdr., geb, 675 pag., goed ex.] Leiden. Pieter de Does e.a. Met vele gravures o.a. 2 uitslaande plattegronden, 3 uitsl. gravures, 1 uitsl. wapenkaart.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 13025
€  175.00 [Appr.: US$ 192.97 | £UK 151 | JP¥ 21027]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
VELTHOVEN, DR. H. VAN,
Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch deel 1..
1934 [HB, 4-form. 388 pag., geb., groot form., mooie band] Illustraties verzameld door C.M. E. Ingen-Housz.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 13121
€  15.00 [Appr.: US$ 16.54 | £UK 13 | JP¥ 1802]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
VELTHOVEN, DR. H. VAN,
Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch deel 1..
1934 [HB, 4-form. 388 pag., geb., groot form., mooie band, rug ged. los] Illustraties verzameld door C.M. E. Ingen-Housz.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 131211
€  10.00 [Appr.: US$ 11.03 | £UK 8.75 | JP¥ 1202]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

 
VELTHOVEN, DR. H. VAN,
Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch deel 1 en deel 2..
1934 (HB, goudopdr., roodlin., zeer groot form., 388 pag. (I), 417 pag. (II). Met zeer mooie band) Hét standaardwerk over de geschiedenis van de Meierij van 's-Hertogenbosch. Illustraties verzameld door C.M. E. Ingen-Housz. Uitgebreide historische informatie en zeer mooi geïllustreerd.
Antiquariaat DuthmalaProfessional seller
Book number: 13126
€  125.00 [Appr.: US$ 137.84 | £UK 107.75 | JP¥ 15019]
Catalogue: Meierij
Keywords: Meierij

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | - Next page