Antiquariaat Duthmala: Meierij
gevonden: 85 boeken op 4 pagina's. Dit is pagina 2
Vorige pag. - Volgende pag.

 
EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN,
Van Mensenjacht en Overheidsmacht.
1970 (HB, 136 pag. geb-lin). Geïllustreerd met o.a. uitklapbare kaart (1794) Criminogene groepsvorming en afweer in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1795-1810. Verschenen als deel 17 in de serie 'Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland ' Correct ex.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 13042
€  5.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
EMDEN, VAN E.A.,
Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Typologie van het Landschap.
1969 (in foedraal, met losse toelichting (50 pag.) Grote gekleurde kaart van het gehele Stadsgewest. 1: 25.000.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 11318
€  10.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
FOPPENS, FRANCISCI,
Historia Episcopatus Silvaeducensis continens Episcoporum et Vicariorum Generalium Serium, et Capitulorum Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes.
1721 (HB, led. rug, goudopdr. VI pag.; 333 pag.; 11 pag., mooi ex.) Brussel. Met frontispice., 3 uitslaande gravures o.a. plattegrond 's-Hertogenbosch, abdij Tongerloo, Sint-Jan en 19 wapengravures.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 13518
€  75.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
FOPPENS, FRANCISCI,
Historia Episcopatus Silvaeducensis continens Episcoporum et Vicariorum Generalium Serium, et Capitulorum Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes.
1721 (HB, opn. geb., mooie led. band met wapenopdr., goudopdr. VI pag.; 333 pag.; 11 pag., 3 gravures ontbr.) Brussel. Met frontispice en 19 wapengravures.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 135182
€  65.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
FOPPENS, FRANCISCI,
Historia Episcopatus Silvaeducensis continens Episcoporum et Vicariorum Generalium Serium, et Capitulorum Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes.
1721 (HB, led. band, goudopdr. VI pag.; 333 pag.; 11 pag., band met gebruikssp.) Brussel. Met frontispice., 3 uitslaande gravures o.a. plattegrond 's-Hertogenbosch, abdij Tongerloo, Sint-Jan en 19 wapengravures.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 135183
€  70.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
FOPPENS, FRANCISCI,
Historia Episcopatus Silvaeducensis continens Episcoporum et Vicariorum Generalium Serium, et Capitulorum Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes.
1721 (HB, led. rug, minder fraaie band, VI pag.; 333 pag.; 11 pag., 3 gravures ontbr.) Brussel. Met frontispice en 19 wapengravures.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 135184
€  45.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
FORMSMA, W.J.,
De Archieven van de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen en der Leen- en Tolkamer in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch.
1949 (ZB, arch., 114 pag. geb. )
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 29390
€  7.50
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
GAAL, FRANS VAN,
Een monumentaal Oorlogsverhaal. De Meierij tussen 1939 en 1945 in ruim 100 Gedenktekens.
2003 (ZB, oblong, geb., 168 pag., goed ex.) Ruim geïllustreerd.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 13130
€  10.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
GILS, A. VAN,
Katholiek Meyerysch Memorieboek behelzende de Oprigting van het Bisdom van 's Hertogenbosch.
1819 (HB, 580 pag., opn. geb., lin. eenv. band) Eerste Bisdomgeschiedenis. De uitgaven van Coppens en Schutjes volgen deze uitgave op.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 135011
€  80.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
GURP, GERARD VAN,
Brabantse Stoffen op de Wereldmarkt. Proto-Industrialisering in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1620-1820..
2004 (ZB, geb., 284 pag., goed ex.) Stichting Zuidelijk Historisch Contact. Uitgebreide studie. Geïllustreerd.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 10658
€  10.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
GURP, GERARD VAN,
Reformatie in Brabant. Protestanten en Katholieken in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 1523-1634..
2013 (ZB, 272 pag.) Hilversum. Verloren. Geïllustreerd.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 13139
€  25.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
HANEWINKEL H.C. FIL, STEPH.,
Geschied- en Aardrykskundige Beschryving der Stad en Meiëry van 's Hertogenbosch, beginnende met de vroegste Tyden en eindigende met den Jare 1802..
1803 [HB, 539 pag., opn geb., goudopdr., moderne band] Nymegen. J.C. Vieweg. Zeer zeldzaam werk. Dit werk is opgezet naar het voorbeeld van J.H. van Heurns bekende Historie der Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch en bestaat uit een nauwgezette beschrijving van alle steden, dorpen en landelijke gebieden van de Meierij op basis van literatuurstudie, maar vooral ook met behulp van zijn eigen waarnemingen. Originele Nieuwe kaart der Meierij van 's Hertogenbosch ontbreekt, kleurkopie van deze kaart is toegevoegd.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 130791
€  150.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
HEEREN, JAC. J.M.,
De Bekeering van Sophia Alberts en de Gevolgen daarvan voor de Katholieken in de Meierij.
1930 (ZB, 91 pag., geb.)
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 28992
€  20.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
HEEREN, JAC. J.M.,
Stad ende Meierij van 's-Hertogenbosch. Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Gouwen.
1933 (ZB, geb., 130 pag., gevl.) Serie: Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Gouwen. Met uitklapbare kaart (kleur). Ruim geïllustreerd met foto's en tekeningen.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 13020
€  10.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
HEIJDEN, F. VAN DE (HAS VAN RUKVEN) E.A.,
Verhalen uit de Meierij. Een bonte Verzameling over het 'lieve Leven' in Den Bosch en Omstreken..
1987 (ZB, 156 pag.,geb.) Geïllustreerd. (Brabants Dagblad)
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 35794
€  10.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
HERMANS, C.R.,
Verzameling van Kronyken, Charters en Oorkonden betrekkelijk de Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch. Tweede Stuk. [o.a. vervolgen op 'Kronyk van Aelbertus Cuperinus'. / Historia reerum Silvaeducis inde a die iv mensis Octob. anni MDLXXVII usque ad diem XXVII Julii anni MDLXXXI gestarum. Auctore magistro Heymanno Voicht ab Aut-Heusden, J.U. licentiato ac venerabilis curiae ecclesiasticae Buscoducendis advocato fiscali'. / Justificatie voor den goeden borgeren der stadt Tshertogenbossche. / Eenvoudighe ende warachtige verantwoordinge der wtgewekenen borgeren der stadt Shertogenbosche tegens de onghefondeerde Justificatie, inden name der ingeblevenen onlancks wtghegeven. / Cort verhael van de victorie, die den Heere heeft ghelieft den volcke van myn heeren den Staten te verleenen over de stadt van Eyndhoven, nu de sevensten September lestleden [1581].].
1848 (ZB, ged. los, pag. 267-616, titelbl. & pag. 1 en 2 ontbr.) Meierij.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 130651
€  35.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
HERMANS, C.R.,
Verzameling van Kronyken, Charters en Oorkonden betrekkelijk de Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch. Eerste Stuk.
1846 (HB, lin. rug, goudopdr., 265 pag., geb., mooie gemarmerde band) Meierij.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 130653
€  45.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
HETEREN - VAN AARLE, JEANNE VAN,
Van Dromen naar Daden. IDM-Projectenboek Plattelandsvernieuwing.
2007 (HB, geb., 145 pag.) Boxtel. Innovatieplatform Duurzame Meierij. Geïllustreerd.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 95532
€  10.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
HEURN, MR. JOHAN HENDRIK VAN,
Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste Daaden der Hertogen van Brabant. Deel I..
1776 (HB, 546 pag. led. band., goudopdr., frontispice) Utrecht by J. van Schoonhoven en Comp. 'Beginnende van de vroegste tyden tot het jaar 1555'.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 13044
€  100.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
HEURN, MR. JOHAN HENDRIK VAN,
Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste Daaden der Hertogen van Brabant. Deel I..
1776 (HB, 546 pag., opn. geb., goudopdr., frontispice) Utrecht by J. van Schoonhoven en Comp. 'Beginnende van de vroegste tyden tot het jaar 1555'.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 130441
€  75.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
HEURN, MR. JOHAN HENDRIK VAN,
Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste Daaden der Hertogen van Brabant. Deel I..
1776 (HB, 546 pag., opn. geb., eenv. band, enk. pag. besch. zonder tekstverl., frontispice) Utrecht by J. van Schoonhoven en Comp. 'Beginnende van de vroegste tyden tot het jaar 1555'.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 130443
€  50.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
HEURN, MR. JOHAN HENDRIK VAN,
Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant. Deel 3..
1777 (HB, 469 pag.; opn. geb., frontispice, goudopdr., gemarmerde band, rug bovenin besch. ) Utrecht by J. van Schoonhoven en Comp. 'Beginnende met het jaar 1648 tot het jaar 1720'.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 13045
€  75.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
HEURN, MR. JOHAN HENDRIK VAN,
Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant. Deel 4..
1778 (HB, 338 pag.; index 98 pag., opn. geb., frontispice, eenv. band) Utrecht by J. van Schoonhoven en Comp. 'Beginnende met het jaar 1729 tot het jaar 1766'.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 13046
€  65.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
HEURN, MR. JOHAN HENDRIK VAN,
Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste Daaden der Hertogen van Brabant. Deel 4..
1778 (HB, 338 pag.; index 98 pag., opn. geb., goudopdr., mooie lin. band) Utrecht by J. van Schoonhoven en Comp. 'Beginnende met het jaar 1729 tot het jaar 1766'.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 130461
€  75.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

 
HEURN, MR. JOHAN HENDRIK VAN,
Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste Daaden der Hertogen van Brabant tot den Jaare 1629..
1776-1778 (ZB, 8 vo., orig. contemp. band, 2 pag.; , XXXVI pag.; 546 pag., 1 pag + frontisp.; 4 pag., 546 pag., 1 pag.; IV pag., 469 pag., pag.; IV pag.; , 338 pag; , 98 pag.. 4 banden, vl. , ruggen wat sleets, met index) Utrecht. J. van Schoonhoven en Comp. Deze set met drie gravures. Deel I met allegorische frontispice (naar Mauer) door C.F. Fritschius en een gravure van een portret van Willem V. Deel II een uitslaande gravure door G.J. de Huyser (naar J. Everts) van de opstand in 1579 van het Schermersgilde op de markt te 's-Hertogenbosch. Deze laatste gravure is wat besch.; Beroemd Brabants werk. Deel 1 bevat de eerste vijf boeken, waarvan het eerste een korte beschrijving geeft van het Oude en Nieuwe Brabant en de geschiedenis tot 1095, het tweede boek loopt tot 1355, het derde tot 1430, het vierde tot 1482 en het vijfde tot de afstand van Karel V. Het tweede deel bevat de boeken 6 tot en met 11. Het 6e boek behandelt de geschiedenis van 1555 tot 1579 als ’s-Hertogenbosch zich met Philips II (hier IV !) “verzoent” en het zevende loopt van 1579 tot de dood van Philips in 1598. De volgende 2 boeken behandelen de periode tot en tijdens het Twaalfjarig Bestand; het tiende boek gaat over de periode van 1621 tot 1629 als ’s-Hertogenbosch weer heroverd wordt op de Spanjaarden en het elfde boek over de periode van 1629 tot de Vrede van Munster. Deel 3 bevat het 12e tot en met het 17e boek en behandelt de periode van 1648 tot 1729, tijdens welke periode de Vredes van Nijmegen, Rijswijk en Utrecht werden afgesloten. Het vierde deel bevat de laatste 3 boeken en behandelt de periode 1729 tot 1766, waarin de Vrede van Aken van 1748 valt. Dit laatste deel bevat daarnaast 13 Bylaagen, behorende bij alle 4 delen, waaronder een interessante “Memorie van buitengewoone onkosten -.in de jaren 1746, 1747 en 1748 uit voorzorg van een gevreesd beleg.
-- Antiquariaat DuthmalaProfessionele verkoper
Boeknummer: 13069
€  450.00
Catalogus: Meierij
Trefwoorden: Meierij

Vorige pag. | Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | - Volgende pag.