Christison Rare Books (IOBA, SABDA): Great Trek
trouvé: 14 livres

 
[GREAT TREK CENTENARY COMMITTEE]
Program Van Die Eeufees Van Die Groot Trek Gevier Op Winburg on 30 April, 1 en 2 Mei 1937, Deur 'n Dankbare Nageslag
(Bloemfontein: A. C. White P. & P. Co. Ltd, 1937). . Title continues: Ter herdenking aan die Stoere Voortrekkers van 'n eeu gelede, voortplanters van beskawing en stigters van 'n Nasie. 270 x 216 mm; saddle-stitched pictorial paper wrappers; pp. 19; map; photographs. Wrappers a little worn; archival tape strengthening to tail of spine. Very good condition. Afrikaans text. "Dit is Aprilmaand 1837. Langs die noordelike oewer van Laaispruit waar dit in Vetrivier vloei, staan saamgeskaar meer dan duisend Voortrekkerwaens deur Voortrekkergesinne bewoon. Hendrik Potgieter, Sarel Celliers, Gerrit Maritz en Piet Retief - leiers van hulle verskillende trekke - is almal daar. Was dit afspraak dat hulle op een plek en op een tydstip so bymekaar is? Nee! Dit was noodgedwonge. Hendrik Potgieter en Sarel Celliers was op die spoor van Trigardt na die Noorde, toe die moordende assegaai van Moselekatse by Vechtkop in Oktober 1836 hulle terugvoer na Thaba 'Nchu. Gerrit Maritz en Piet Retief, wie se eindbestemming Natal was, is albei hier vertraag om 'n reddende hand te reik aan Sarel Cilliers en Hendrik Potgieter nadat al hul vee weggevoer was deur die impi van Moselekatse. Selfs Piet Uys moes sy trek na Natal ook hier onderbreek om later te help om die mag van Moselekatse te vernietig. Drang van omstandighede dus het die Trekkers saamgebring op die oewers van Vetrivier in die voorjaar van 1837... Sedert daardie tyd is Winburg die senter gewees van Voortrekker-bedrywighede. Die dorp is offisiëel in 1842 deur Andries Pretorius aangelê.".
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 6976
GBP 30.00 [Appr.: EURO 33 | CHF 35.5]
Catalogue: Great Trek
Mots-clés: . . Boer Republics. Orange Free State

 
BOURKE, MYLES (PRODUCER)
Twee Episodes. Voortrekkereeufees 1938
(no place: 1938). . Large 4to; original blue cloth with gilt title; pp. (22); frontispiece portrait and black-and-white photographs. Inscription on frontispiece reads: "With best wishes and many thanks from Myles Bourke, 1939". Cloth a little soiled; endpapers browned; binding slack. Afrikaans text. Not in Nienaber. Record of theatrical performance staged during the Voortrekker Centenary celebrations: Episode 1 was "Uys ontvang 'n Bybel van die Engelse Koloniste in Grahamstad", Episode 2 was "Piet Retief word Gekies tot Goewerneur op Winberg"; also included is the song "Afscheid van de Voortrekkers" by Henri ten Brink..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 5399
GBP 15.00 [Appr.: EURO 16.5 | CHF 18]
Catalogue: Great Trek
Mots-clés: . . South African Theatre

 
COMMANDO ROUND CIGARETTES (PUBLISHERS)
Die Groot Trek: The Great Trek
(no place: presented with the compliments of Commando Round Cigarettes, no date, [but circa 1949]). . Quarto, pictorial wraps, creased and slightly soiled, title-page and five full-page black-and-white illustrations, captioned in English and in Afrikaans. Crease through the entire pamphlet. Celebrating the dedication of the Voortrekker Monument, near Pretoria..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 1265
GBP 6.50 [Appr.: EURO 7.25 | CHF 8]
Catalogue: Great Trek
Mots-clés: Memorabilia. Voortrekkers. . Afrikaner Nationalism. South Africa.

 
VAN HEERDEN, P. S.
Herinneringen Uit Den Tijd Der Vrijstaatsche Voortrekkers. Medegedeeld Door P.S. Van Heerden, Predikant Te Ladybrand, Transoranje.
(Stellenbosch: Pro Ecclesia Drukkerij, 1908). . 209 x 138 mm; saddle-stitched wrappers; pp. 48; portraits. Wrappers slightly sunned; a few fox spots. Very good condition. Dutch text. "Van harte wek ik ons Afrikaansch volk op, om zich met deze Herinneringen uit den tijd der Vrijstaatsche Voortrekkers bekend te maken. Er is zulk een innige band, die ons Hollandsch-sprekend volk in heel Zuid-Afrika tezamen bindt, dat wij de Voortrekkers zoowel van de Transvaal als van Transoranje onze Voortrekkers noemen. De geschiedenis van de eerste kolonisten in de genoemde gewesten is onze geschiedenis." - From the Foreword by N. J. Hofmeyr.
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 8844
GBP 25.00 [Appr.: EURO 27.5 | CHF 29.5]
Catalogue: Great Trek
Mots-clés: Orange Free State. . African Tribes

 
KENNEY, R.U.
Piet Retief. The Dubious Hero
(Cape Town: Human & Rousseau, 1976) 0798106743. . 8vo; original orange boards; dustwrapper; pp. 174. Dustwrapper a little edgeworn, somewhat rubbed, and sunned on spine panel. Very good condition in a good dustwrapper. "It will pain many white South Africans to learn that Piet Retief, whom they have been made to believe was a great national hero, is not entitled to that distinction at all. But there it is: the story of his life is one of failure from the very day he started on his own until the day he died on Hlomo-ambutu.".
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 11059
GBP 15.00 [Appr.: EURO 16.5 | CHF 18]
Catalogue: Great Trek
Mots-clés: . Voortrekkers. . Boers. Afrikaners. Natal. Dingaan. Dingane

 
VAN DER MERWE, P. J.
Nog Verder Noord: Die Potgieter-Kommissie Se Besoek Aan Die Gebied Van Die Teenswoordige Suid-Rhodesië, 1836
(Cape Town: Nasionale Boekhandel, 1962). . Octavo, lacks dustwrapper, pp. (ix) + 180, fold-out map. text-edges slightly foxed. Very good. Hermanus Potgieter's Commission Trek. Louis Trichardt..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 973
GBP 6.50 [Appr.: EURO 7.25 | CHF 8]
Catalogue: Great Trek
Mots-clés: South Africa. . Voortrekkers. Rhodesia. Zimbabwe. Afrikaans Texts. Mzilikazi.

 
MULLER, C F J
A Pictorial History of the Great Trek. Visual Documents Illustrating the Great Trek
(Cape Town: Tafelberg, 1978) 0624012298. . Folio; original coarse, light brown cloth, lettered in black to spine and upper cover; laminated pictorial dustwrapper; pp. 111, incl. index; profusely illustrated with contemporary artwork and facsimiles, incl. some colour pictures; maps. Dustwrapper a little edgeworn; light foxing to outermost leaves and edges. Very good condition. "Professor C. F. J. Muller, the acknowledged authority on the Great Trek, has brought together in this book the largest concentration of pictorial evidence ever published on this scale on the subject; it is the result of many years of archival research here and abroad... In exploring the visual documents collected in this book, the reader may begin to decide for himself whether the Great Trek was, as some historians think, a magnificent bid for political freedom in which to cradle a new nation or, as others say, the greatest disaster in the history of South Africa.".
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 10711
GBP 30.00 [Appr.: EURO 33 | CHF 35.5]
Catalogue: Great Trek
Mots-clés: Voortrekkers. . Afrikaners. Folk Heroes

 
MULLER, (PROF.) C.F.J.
Waarom Die Groot Trek Geslaag Het
(Pretoria, University of South Africa, 1960). . Wraps, browning a little, pp. 24..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 2899
GBP 3.00 [Appr.: EURO 3.5 | CHF 4]
Catalogue: Great Trek
Mots-clés: . . Voortrekkers.

 
NATHAN, MANFRED
Die Epos Van Trichardt en Van Rensburg
(Pretoria, J.L. van Schaik, 1938). . Original pictorial wraps, edges very slightly frayed, pp. 68, two plates..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 2910
GBP 5.00 [Appr.: EURO 5.5 | CHF 6]
Catalogue: Great Trek
Mots-clés: South Africa. . Voortrekkers. Louis .

 
PRELLER, GUSTAV S. (ED)
Voortrekker Wetgewing; Notule Van Die Natalse Volksraad; 1839 - 1845. Met Inleiding en Aantekeninge Van Gustav S. Preller
(Pretoria, J.L. van Schaik, 1924). . original cloth (paper title-label on the spine eroded at edges), pp. (i) + xviii + 296 + (1: publisher's advertisements). Light browning, buckram lifting slightly in one place. Minutes of the meetings of the parliament of the Republic of Natal..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 2980
GBP 9.00 [Appr.: EURO 10 | CHF 11]
Catalogue: Great Trek
Mots-clés: South Africa. . Legislation. Boer Republics. Voortrekkers. .

 
PRETORIUS, J CELESTINE (EDITOR)
Op Trek. Die Daaglikse Lewe Tydens Die Groot Trek
(Johannesburg: Scripta Africana, 1988) 0947025294. . Oblong 4to; original glazed pictorial boards; decorative endpapers; pp. 240, incl. index; maps; profusely illustrated, including some pictures in full colour; folding pictorial chart in endpocket. Boards a little rubbed; bump to bottom fore-corner; faint trace of spotting to edges. Very good condition. Afrikaans text. "OP TREK is 'n uitbeelding van die daaglikse lewe tydens die Groot Trek. 'n Mens lees van mense wat die Trek meegemaak het; van die voorbereidings vir die lang tog die onbekende in; van gevaarlike reis met die ossewa oor berge en vlaktes en deur vol riviere; van kosmaak op die trekpad; van die klere wat die Trekkers gedra het; van die maak van kerse, seep, kruithorings, swepe en pype; van onverskrokke jagters en noue ontkomings op die jagveld; hoe daar laer getrek is in tye van gevaar; van siektes, rate en medisyne; van die begrafnis van gestorwenes; van kerkdienste, die doop van kinders en die aanneming van jongmense as lidmate van die kerk; van geliefkoosde liedere wat gesing is; hoe die kinders skoolgegaan en leer lees en skryf het; van pret en plesier op bruilofsfeeste en op Nuwejaar en die vreugde wanneer die smous opgedaag het; van die lewe in waens, tente en hartbeeshuisies en hoe die eerste huise na die Trek gelyk het. Die daaglikse lewe op trek word uitgebeeld soos Trekkers dit in dagboeke en herinneringskrifte opgeteken of vertel het, soos kunstenaars uit hulle tyd dit geteken of gekilder het en soos dit blyk uit die versameling voorwerpe in die Nasionale Kultuurhistoriese en Opelugmuseum wat aan Trekkers behoort het en in die Voortrekkermonumentmuseum besigtig kan word. Dit sluit in boeke, wapens, kledingstukke, gebruiksartikels, foto's end persoonlike besittings. OP TREK is geskryf deur navorsers van die Nasionale Kultuurhistoriese en Opelugmuseum wat 'n studie van hierdie versameling gemaak het.".
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 7737
GBP 40.00 [Appr.: EURO 44 | CHF 47.5]
Catalogue: Great Trek
Mots-clés: Cultural History. Material Culture. . Voortrekkers. Everyday Objects. Living Off the Land

 
SMITH, EDWIN W.
Die Lewe en Tye Van DaniëL Lindley (1801-1880) Sendeling Onder Die Zoeloes. Predikant Van Die Boere. Ubebe Omhlope
(Cape Town: Methodist Publishing House, [1947?]). . Translated and abridged, in consultation with the author, by Timo Kriel. 8vo; original blue cloth, lettered in black on spine and upper cover; dustwrapper; pp. xiii + (i) + 252; contemporary illustrations. Dustwrapper tanned and a little edgeworn, with earlier owner's tape repairs to reverse; earlier owner's label and signed name to front free endpaper; edges and endpapers a little foxed. Good to very good condition. Afrikaans text. 'Die verhaal van een van die eerste Amerikaanse sendelinge in Suid-Afrika staan in nou verband met die mees romantiese tydperk van die geskiedenis van die land. Met twee metgeselle en hulle vrouens het Lindley met 'n ossewa duisend myl die binneland (destyds byna onbekend) binnegedring om die evangelie te verkondig aan die Matabeles en hulle gedugte opperhoof, Silkaats - 'n onderneming waarin hulle die samewerking geniet het van Robert Moffat in die jare voor die koms van Livingstone. Na die rampe wat die sending vernietig het, het hulle na Natal getrek. Sy koms in Suid-Afrika in 1835 het saamgeval met die Groot Trek van die Boere. Lindley het die eerste predikant van die Voortrekkers geword - die enigste wat hulle in daardie tyd gehad het - en sy gemeente het die hele Natal, Oranje-Vrystaat en Transvaal van daardie dae behels. … By die vertaling in Afrikaans is die oorspronklike ietwat verkort, maar owerigens is dit 'n getroue weergawe van die Engelse uitgawe.'.
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 8644
GBP 15.00 [Appr.: EURO 16.5 | CHF 18]
Catalogue: Great Trek
Mots-clés: American Missionaries. Daniel . . . Mzilikazi. Matabele

 
SPOELSTRA, B.
Ons Volkslewe: Kultuur-Historiese Leesboek; Met 'n Voorwoord Deur G.S. Preller
(Pretoria: J. L. van Schaik, 1924). . 8vo; original pictorial pale grey cloth; pp. vii + (i) + 187, incl. index; plates. Very light wear to extremities; previous owner's name signed on front endpaper; browned throughout, owing to paper stock used. Very good condition. Afrikaans text. (Nienaber I, p. 344) Uncommon, intensely interesting cultural history study of the life of the Voortrekkers while on trek, and, particularly, on their farms. Gustav Preller writes in his introduction: "Dit verskaf my veel genoege om die welgeslaagde werk van meneer B. Spoelstra by my landgenote te mag aanbeveel. Ek reken hy het daarmee gelewer 'n bydrae van blywende waarde tot ons asnog seer skrale kultuurhistoriese literatuur; en in 'n vorm wat, hoewel dit ál die materiaal van die wetenskap as sodanig oorsien, nogtans genot sowel as lering kan verskaf ook aan die gewone leser." The subjects considered are as follows: Hoe die Boere hulle plase gekry het en hoe die plase afgebaken is; Koeëls-giet en Gewere-laai; Ou Buurskap; Die Begrafnis op die Plaas; Nagmaal op die Platteland; Die Vierperdewa; Die Jong Span; Hoe die Kind geleer het; Die Hartbeeshuisie; Die Kakebeenwaentjie; Die Velsaal of die ou Niertjie-saal; Die ou Boerploeg; Op die Koringvloer; Die Koringmeul; Soutmakery op die ou Boeremanier; Die Boer as Leerlooier en Skoenmaker; Huishougoedjies; Die Medisyne-trommel; Die Waterkerse; Seepkook deur die Ounooi; Velklere en hoe hulle gewas is; 'n Jagparty deur Kaffers nog in 1883; Die verhouding van Kaffer en Boer in die ou dae; Die Regspleging in Transvaal in die ou dae; Die Wapenskouings; Die Transportryery; Die Boerkommando..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 4382
GBP 25.00 [Appr.: EURO 27.5 | CHF 29.5]
Catalogue: Great Trek
Mots-clés: Afrikaners. . . .

 
SWART, MARIUS, WITH OTTO TERBLANCHE AND THEO RAUTENBACH
Die Piet Retief-Monument en -Feesterrein Van Port Elizabeth 1938 Tot 1990
(Port Elizabeth: Afrikaanse Kultuurraad van Port Elizabeth, 1990) 062014971X. . Signed by all three authors on the title page. 207 x 146 mm; side-stitched pictorial wrappers; pp. xii + 96; photographs; maps. Very good condition. Afrikaans text. "Verskeie onsekerhede word in hierdie boek opgeklaar. Die monument staan beslis op 'n gedeelte van die plaas Strandfontein wat ongetwyfeld op die naam van hierdie Trekkerleier geregistreer was. Verder word die boek ryklik illustreer met 'n verskeidenheid kaarte en foto's; sommige voorheen onbekend en hier nuut afgedruk. Hierdie beeldmateriaal bring dan self ook groter helderheid.".
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 9686
GBP 7.50 [Appr.: EURO 8.25 | CHF 9]
Catalogue: Great Trek
Mots-clés: Retief. Eastern Frontier. Dingane. South Africa. African History. Voortrekkers. . Boer Heroes. Afrikaner. Monuments

| Pages: 1 |