Christison Rare Books (IOBA, SABDA): Church History
trouvé: 33 livres sur 3 pages. Ceci est page 1
- Page suivante

 
GEREFORMEERDE KERK IN ZUID AFRIKA
Bewaar Het Pand U Toebetrouwd
(Amsterdam & Pretoria, Boekhandel voorheen Höveker & Wormser, no date, foreword dated 1904). . Drie en vijftig leerredenen over verscheidene stoffen door eenige predikanten der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika. Original cloth, little scuffed, light wear on the hinges, chipped at the head of the spine, pp. 589 + iv. Light foxing on the preliminary pages and text edges. One of the sermons likens Paul Kruger to Moses..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 2132
GBP 12.00 [Appr.: EURO 13.5 | CHF 14.5]
Catalogue: Church History
Mots-clés: South Africa. African . . . Christian Theology.

 
NEDERDUITSCH GEREFORMEERDE KERK VAN ZUID-AFRIKA
De Handelingen Der Zeven Eerste Vergaderingen Van de Algemeene Synode Der Nederduitsch Gereformeerde Kerk Van Zuid-Afrika
(Cape Town, 1883). . Quarto, recent brown half-leather, cloth boards, complex pagination, minutes of several sessions bound together; approximately 400 pages. Some wrappers preserved. A few minor faults..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 2404
GBP 20.00 [Appr.: EURO 22.25 | CHF 24]
Catalogue: Church History
Mots-clés: South African . Dutch Reformed .

 
NEDERDUITSCH HERVORMDE OF GEREFORMEERDE KERK VAN ZUID AFRIKA
Wetten en Bepalingen Voor Het Bestuur Van de Nederduitsch Hervormde of Gereformeerde Kerk Van Zuid Afrika;
(no place, 1906). . Herzien en vastgesteld in de Synode, gehouden te Pretoria, op den 6den Juni en volgende dagen van het Jaar 1906, met de veranderingen gemaakt in de Algemeene Kerkvergadering gehouden in de Jaren 1894, 1897 en 1903. Original cloth-backed printed paper on boards, soiled and a little worn, pp. 85. Endpapers and text edges a little foxed. A very little underlining in pen on the first page of text. Extract: "II.-De Samenstelling der Kerk. Artikel 3. Tot elke dezer bijzondere Gemeenten behooren alleen blanken." Scarce..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 2114
GBP 12.00 [Appr.: EURO 13.5 | CHF 14.5]
Catalogue: Church History
Mots-clés: South Africa. African . Afrikaans. .

 
BAYNES, A. HAMILTON
South Africa
(London, A.R. Mowbray & Co, 1908). . Original green cloth, lightly rubbed on edges, pp. 220, frontispiece, detached, plates, folding map. Binding slightly slack, inscription on the front pastedown endpaper, light foxing on the preliminary pages and margins. Series title: Handbooks of English Church Expansion..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 2141
GBP 8.00 [Appr.: EURO 9 | CHF 10]
Catalogue: Church History
Mots-clés: . African . . Anglican England

 
BOSMAN, H.S.
Een Terugblik Op Kerkelijke en Godsdienstige Toestanden in de Transvaal
(Cape Town, Van de Sandt de Villiers, 1923). . Original brown cloth, little worn, pp. 154, portrait. Endpapers a little foxed. 'In de volgende bladzijden, wil de schrijver ons vooral een duidelijk overzicht geven van de gebeurtenissen, die aanleiding gegeven hebben tot het ontstaan der Vereenigde Kerk, en aantoonen hoe het gekomen is, datt ondanks die vereeniging er toch nog een Hervormde naast de Vereenigde Kerk bestaat.'.
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 2139
GBP 12.00 [Appr.: EURO 13.5 | CHF 14.5]
Catalogue: Church History
Mots-clés: South Africa. African . . .

 
BROOKE, AUDREY
Robert Gray: First Bishop of Cape Town
(Cape Town, Oxford University Press, 1947). . Original brown cloth, pp. (ix) + 158, frontispiece portrait, a few plates. Preliminary pages and edges foxed..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 2516
GBP 4.00 [Appr.: EURO 4.5 | CHF 5]
Catalogue: Church History
Mots-clés: Good Hope. the Province South Africa. Anglican . Ecclesiastical. . .

 
BRÜMMER, N.J., J.J. SMITH (EDITORS)
Gedenkboek Van Het Victoria-Kollege
(Die Unie van Oudstudenten, 1918). . Large octavo, original purple cloth, gilt-blocked, unevenly faded, pp. 198, plates. Owner's inscription on the front free endpaper, hinges slightly tender..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 2097
GBP 16.00 [Appr.: EURO 17.75 | CHF 19.5]
Catalogue: Church History
Mots-clés: Afrikaans Dutch Reform Reformed . Christian Missions. Missionaries. South Africa. African. Stellenbosch. Victoria College.

 
DREYER, A.
Het Christelijk Huisgezin. Een Boek Voor Ouders
(Cape Town, the author, 2nd enlarged edition, no date, foreword dated 1909). . 16mo, original cloth-backed printed paper over boards,edges a little rubbed, slight wear to corners of boards, pp. 216. Short tears and light foxing in the endpapers. Advice for Parents. Dutch text..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 2109
GBP 8.00 [Appr.: EURO 9 | CHF 10]
Catalogue: Church History
Mots-clés: Africa. . Christian Theology. Family Life. South African .

 
DS. E.C.A. (PEN-NAME)
Die Lewe Van Danie Odendaal: 'n Suid-Afrikaanse Billy Bray
(Bloemfontein, Nasionale Pers, no date, foreword dated 1932). . Original wraps, working loose, a little marked and worn, tears at the spine, with some loss, pp. 136, plates..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 2140
GBP 5.00 [Appr.: EURO 5.75 | CHF 6]
Catalogue: Church History
Mots-clés: South Africa. African . Dutch Reformed . Nederduitse Gereformeerde Kerk.

 
ENGELBRECHT, S.P.
Geschiedenis Van de Nederduits Hervormde Kerk in Zuid-Afrika: Deel I
(Amsterdam & Pretoria, J.H. de Bussy, 1920). . Royal octavo, original maroon cloth, a little rubbed, spine lettering faded, pp. 133 + clxxxiv, frontispiece portrait, plates. Text lightly browned..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 2098
GBP 16.00 [Appr.: EURO 17.75 | CHF 19.5]
Catalogue: Church History
Mots-clés: Afrikaans Dutch Reform Reformed . Christian Missions. Missionaries. South Africa. African. .

 
FERREIRA, I.L.
Die Teologiese Seminarium Van Stellenbosch: 1858-1963
(Pretoria, Makro Boeke, 1979). . Pictorial dustwrapper, pp. 345, illustrations..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 2128
GBP 8.00 [Appr.: EURO 9 | CHF 10]
Catalogue: Church History
Mots-clés: South Africa. African . Dutch Reform Reformed. . Cape of Good Hope. Theological Seminary. Seminaries.

 
'N SEUN VAN DIE GEMEENTE
Gedenkboek Van Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Te Prins Albert. 'n Geskiedkundige Oorsig Van Sy Honderdjarige Bestaan 1842-1942
(Cape Town: [printed by] Nasionale Pers, 1942). . 8vo; original dark green cloth, blocked in black on upper cover; pp. (viii) + 117; photographs in text. A little foxing to endpapers, edges and outermost leaves. Very good condition. Afrikaans text. (Nienaber I, p. 333) "Die kerkraad het dit aan die skrywer opgedra om 'n gedenkboekie in verband met die honderdjarige bestaan van die gemeente op te stel, en die resultaat van sy arbeid moet dan ook as 'n gedenkboekie, puur en simpel, bejeën word. Die informasie en inhoud daarvan is hoofsaaklik 'n opsomming van die annale van die gemeente soos in die notule van die plaaslike kerkraadsvergaderings vervat word. Uit die Kerkargief in Kaapstad, Die Kerkbode, die koerante, soos die Zuid-Afrikaan en Standard and Mail, en Imperiale en Kaapse blouboeke is ander gegewens geput. Verder, as 'n seun wat in die gemeente opgegroei het, het die skrywer ook oor feite beskik en van manne en vroue en gebeurtenisse in die gemeente kennis gedra, wat vir die behoorlike opstelling van die boekie onontbeerlik was.".
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 7970
GBP 25.00 [Appr.: EURO 27.75 | CHF 30]
Catalogue: Church History
Mots-clés: Prince . Karoo. Karroo. Western . Dutch Reformed . Kerk. Local

 
GERDENER, (DR.) G.B.A. (COMPILER)
Boustowwe Vir Die Geskiedenis Van Die Nederduits-Gereformeerde Kerk in Die Transgariep.
(Cape Town, 1930). . Small quarto, no dustwrapper, original blue cloth, pp. 788. Ownership inscription to front endpaper, some foxing. Good condition. A compilation of early documents relating to the history of the Dutch Reform Church in South Africa beyond the Orange River..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 2683
GBP 12.00 [Appr.: EURO 13.5 | CHF 14.5]
Catalogue: Church History
Mots-clés: . . Reformed.

 
HANEKOM, T.N. (EDITOR)
Ons Nederduitse Gereformeerde Kerk: Gedenkboek by Ons Derde Eeufees; 1952
(Cape Town, N.G. Kerk-Uitgewers, 1952). . Small quarto, pictorial dustwrapper, scuffed and slightly frayed, original green cloth, pp. 383, illustrations..
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 2092
GBP 10.00 [Appr.: EURO 11.25 | CHF 12]
Catalogue: Church History
Mots-clés: Afrikaans Dutch Reform Reformed . Christian Missions. Missionaries. South Africa. African.

 
HANEKOM, T.N. (EDITOR)
Ons Nederduitse Gereformeerde Kerk: Gedenkboek by Ons Derde Eeufees 1952
(Cape Town: N.G. Kerk-Uitgewers, 1952). . 4to; no dustwrapper; original green cloth; pp. (vi) + 383; illustrations. Regular, light browning; some foxing to endpapers and sporadically elsewhere. Good to very good condition. Afrikaans text. "Hierdie gedenkboek is 'n poging om die boodskap van die drie eeue wat agter ons lê deur te dra na die volgende geslagte. Sowel die leesstof as die illustrasies sal die huidige leser en ons nageslag in staat stel om meer van die erfenis van ons Nederduitse Gereformeerde Kerk te wete te kom en daarmee in die toekoms wins te doen.".
Christison Rare BooksVendeur professionnel
N° du livre: 6892
GBP 8.50 [Appr.: EURO 9.5 | CHF 10.5]
Catalogue: Church History
Mots-clés: Dutch Reform Reformed . Christian Missions. Missionaries. South Africa. African.

| Pages: 1 | 2 | 3 | - Page suivante