Chapter 1: Afrikaner Society - Religion
found: 15 books

 
BASSON, MARIUS A
Die Wekker : Eeufeesuitgawe - Junie 1997 : 'n Eeu Van God Se Genade in Die Goudstad: Die Geskiedenins Van Die Ned. Geref. Gemeente Jeppestown, 1897-1997 - Met 'n Beskrywing Van Die Dogtergemeentes Turffontein, Malvern, Bezuidenhoutsvallei En Belgravia, Asook Die Herenigde Gemeente Van Kensington
Kerkraad van Die Ned. Geref. Gemeente Kensington, Johannesburg. 1997, First Edition. Softcover, with dust jacket. 92 pages (complete). In Afrikaans throughout. A kindly copy. Plastic sheet covers, rubber spine, stapled binding. The yellow photocopied pages are proud, pleasing, clean, clear. fk. Very Good/No Jacket.
Chapter 1Professional seller
Book number: 79ih
USD 28.00 [Appr.: EURO 25.5 | £UK 21.75 | JP¥ 3045]

 
ENGELBRECHT, PROF DR S P
Album Vir Die Geskiedenis Van Die Nederduitsch Hervormde Kerk Van Afrika
HAUM, Pretoria. 1965, First Edition. Hardcover, with dust jacket. 100 pages (complete). In Afrikaans throughout. A benign copy. The uncomplicated boards are scuffed and worn about the edges. They are secure and steady. The contents are most agreeable. They are bright, comfortable, devoted, assiduous, clean, clear, generous. fk. Near Fine/No Jacket.
Chapter 1Professional seller
Book number: 24ij
USD 37.00 [Appr.: EURO 33.5 | £UK 28.75 | JP¥ 4024]

 
GERTZEN, SUSAN (COMPILER)
Gereformeerde Johannesburg-Suid 1931-2005 - 75ste Herdenking
Gereformeerde Johannesburg-Suid. 2005. Softcover, with dust jacket. Complete. In Afrikaans throughout. A benign, contented copy. Informally produced. The pages have some evidence of contented use. They are however, clean, clear, comfortable, certain. fk. Good/No Jacket.
Chapter 1Professional seller
Book number: 80ij
USD 18.00 [Appr.: EURO 16.5 | £UK 14 | JP¥ 1957]

 
HAAF, DS WOUTER TEN
Die Here Is My Herder... 'n Verklaring Van Psalm 23
Opbou Publikasies, Lydenburg. 1984. (ISBN: 0620078855). Hardcover, with dust jacket. 47 pages (complete). In Afrikaans throughout. Special edition for the 125th Jubilee of the Gereformeerde Kerk Lydenburg in 1984. A benign copy. The dustjacket has wear, scuffing, marks from handling and shelving. It is secure and sure. The boards are healthy, sound, steady with some mild shelving wear to the edges. The contents have shallow storage marks/ tanning along the edges. In general, and by far, the pages are placid, clean, clear, comfortable, certain. fk. Near Fine/Fair.
Chapter 1Professional seller
Book number: 62iw
USD 30.00 [Appr.: EURO 27.25 | £UK 23.5 | JP¥ 3262]
Keywords: 0620078855

 
HOFMEYR, GEORGE (ED)
N G Kerk 350 : Eenhonderd Baken in Die Geskiedenis Van Die Nederduitse Gereformeerde Kerk 1652-2002
Lux Verbi, BM. 2002, First Edition. (ISBN: 0796300526). Hardcover, with dust jacket. 252 pages (complete). In Afrikaans throughout. A bright, keen copy. The boards are fresh, steady, sound. Within, the early pages have evidence of use and there is some storage marking. Beyond these pages, the contents are very smart, clean, clear, devotional, diligent, neat. fk. Very Good/No Jacket.
Chapter 1Professional seller
Book number: 3jn
USD 68.00 [Appr.: EURO 61.75 | £UK 52.75 | JP¥ 7395]
Keywords: 0796300526

 
HOFMEYR, GEORGE (ED)
Ng Kerk 350 : Eenhonderd Bakens in Die Geskiedenis Van Die Nederduitse Gereformeerde Kerk (1652-2002)
Lux Verbi. BM, Wellington, South Africa. 2002, First Edition. (ISBN: 0796300526). Hardcover, with dust jacket. 252 pages (complete). In Afrikaans throughout. A proud copy. The illustrated laminated boards are smart. They have light shelving wear to some corners, some scuffing. They are familial and assured. The contents are in a most gratifying condition. They are very clean, clear, comfortable, community-minded, certain, eagerly illustrated. Please note that due to the weight of the book, should the book need be posted outside of South Africa, extra postage charges may be required. fk. Near Fine/No Jacket.
Chapter 1Professional seller
Book number: 63im
USD 68.00 [Appr.: EURO 61.75 | £UK 52.75 | JP¥ 7395]
Keywords: 0796300526

 
KLEYNHANS, E P J
Die Kerkregtelike Ontwikkeling Van Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 1795-1962 : Proefskrif Goedgekeur Vir Die Graad Van Doktor in Die Teologie Aan Die Universiteit Van Stellenbosch Met Prof T N Hanekom As Promotor
The Author. 1973. Hardcover, with dust jacket. 362 pages (complete). In Afrikaans throughout. Thesis. The boards are smart and sound. The contents are tight, confident, clean and clear, certain of purpose. fk. Very Good/No Jacket.
Chapter 1Professional seller
Book number: 60iy
USD 50.00 [Appr.: EURO 45.25 | £UK 39 | JP¥ 5437]

 
KOTZE, DR C S
Ng Gemeente Machadodorp - 75 - 1912... . 1987
NG Gemeente Machadodorp. 1987. Softcover, with dust jacket. 16 pages (complete). In Afrikaans throughout. A benevolent copy. Included: an English language tourist information 'newspaper'. The contents are clean, clear, mild-mannered, contented. fk. Good/No Jacket.
Chapter 1Professional seller
Book number: 78ih
USD 18.00 [Appr.: EURO 16.5 | £UK 14 | JP¥ 1957]

 
MARAIS, DS P J (COMPILER)
Goeie Raad Vir Jongmense
Publikasie-kommissie van die SA Bybelvereniging. 1930, 3rd edition. Hardcover, with dust jacket. 90 pages (complete). In Afrikaans throughout. A gentle, placid copy. The boards are neat with some very light wear about the edges, corners. The contents are pleasingly healthy. They are very clean, clear, direct, assured, certain. fk. Very Good/No Jacket.
Chapter 1Professional seller
Book number: 14hs
USD 20.00 [Appr.: EURO 18.25 | £UK 15.75 | JP¥ 2175]

 
MURRAY, DR ANDREW ; PRETORIUS, DR H S & MERWE, P J A VAN DER (TRANSLATERS)
Wat Sal Hierdie Kindjie Tog Wees? Oordenkiinge Vir Gelowige Ouers
Publikasie-kommissie van die SA Bybelvereniging. 1928, First Edition. Hardcover, with dust jacket. 155 pages (complete). In Afrikaans throughout. An amenable, agreeable copy. The boards are neat and amiable. They have very light wear about the edges. The contents are comfortable, certain, clean, clear, domestic, companionable. fk. Very Good/No Jacket.
Chapter 1Professional seller
Book number: 15hs
USD 36.00 [Appr.: EURO 32.75 | £UK 28 | JP¥ 3915]

 
SCHOLTZ, G D
Die Geskiedenis Van Die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk Van Suid-Afrika - 1885-1910
N G Kerk-Uitgewers. 1960, First Edition. Hardcover, with dust jacket. 208 pages (complete). In Afrikaans throughout. An assiduously owned copy. The dustjacket has much wear, scuffing and marks. It is resolute and secure. The boards have handling marks, storage wear and marks. They are placid and sound. The contents have been subjected to much conscientious study. There are underlinings and annotations throughout. Nonetheless, the pages are mild-mannered, tidy, clear, clean, dutiful, competent. fk. Good/Fair.
Chapter 1Professional seller
Book number: 53jt
USD 60.00 [Appr.: EURO 54.5 | £UK 46.75 | JP¥ 6525]

 
SCHOLTZ, G D
Die Geskiedenis Van Die Nederduitse Hervormde of Gereformeerde Kerk Van Suid-Afrika 1842-1885
N G Kerk-Uitgewers. 1956, First Edition. Hardcover, with dust jacket. 304 pages (complete). In Afrikaans throughout. A doughty copy. The dustjacket has much wear, scuffing, tear, marking. It is benign and secure. The boards however are very smart and placid. The contents are most pleasing. They are fresh, clean, clear, dutiful, diligent, sober. fk. Very Good/Fair.
Chapter 1Professional seller
Book number: 77jk
USD 65.00 [Appr.: EURO 59 | £UK 50.5 | JP¥ 7068]

 
VENTER, DR I S J
Die Anglikaanse Kerk En Die Onderwys in Die Oranje-Vrystaat, 1854-1900
J L van Schaik, Beperk. Pretoria. 1959, First Edition. Hardcover, with dust jacket. 268 pages (complete). In Afrikaans throughout. A placid copy. The cream boards are scuffed and rubbed from shelving and storage. They have light shelving wear. The spine is healthy. The contents are most pleasing. They are sober, clean, clear, certain, very confident. fk. Very Good/No Jacket.
Chapter 1Professional seller
Book number: 16kq
USD 60.00 [Appr.: EURO 54.5 | £UK 46.75 | JP¥ 6525]

 
VENTER, DS H J ; LION-CACHET, DS F N; SCHEEPERS, DS G P; PELSER, DS P J; PASCH, DS GBS; KRUGER, DS GHJ; COETSEE, DS AJ; KRUGER, OUDL TS; WALT, DS DJ VAN DER; SNYMAN, DS JTC; ROOY, DS JA VAN; KLERK, PJ DE; HEYSTEK, JOOST; VRIES, DR KS VAN WYK DE
Eeufeesgedenkalbum Van Die Gereformeerde Kerke in Die Klassis Waterberg 1859-1959
Deputaatskap vir die Eeufees end die Gedenkalbum, Potgieterus. 1959, First Edition. Hardcover, with dust jacket. 179 pages (complete). In Afrikaans throughout. A contented copy. The book has a foreword by Jan de Klerk (the father of F W de Klerk). The boards have wear about all edges, seams and corners. There is tanning, there are handling and storage marks, there is some scuffing. They are even yet, benign and steady. The contents are contented, even serene. They are clean, clear, confident, diligent, dutiful, affectionate and assured. fk. Very Good/No Jacket.
Chapter 1Professional seller
Book number: 18jy
USD 100.00 [Appr.: EURO 90.5 | £UK 77.75 | JP¥ 10874]

 
VAN DER WATT, P. B
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk - 3 Volumes
N. G. Kerkboekhandel, Pretoria. 1976, First Edition. (ISBN: 0798700963). Hardcover, with dust jacket. Three volumes (complete). In Afrikaans throughout. Please note that the ISBN refers to Volume 1, the reference number is for all three volumes. Volume 1: 1652-1824; 87 pages. A mild-mannered copy. The dustjacket has wear, scuffing, marks from storage, handling. It is secure. The contents have been assiduously used for study - there are underlinings and annotations throughout. The pages are otherwise competent, certain, clear. Volume 2: 1834-1866; ISBN: 0798701161, pub: 1977; 138 pages. The dustjacket is assured. It has handling and storage marks and wear. It is healthy. The boards are simple, tidy, steady. The contents have no annotations (apart from some TINY ones on the contents page) and are clean, clear, diligent, dutiful. Vol 3: 1824-1905; ISBN: 0798702710, pub: 1980; 221 pages. A comfortable copy. The dustjacket has light storage and handling wear and marking. It is comfortable and sure. The boards have some shelving wear to the edges. They are steady and sure and serene. This copy has also been used for steady study. There are underlinings and annotations throughout. Otherwise, the contents are assured, confident, competent. fk. Very Good/Fair.
Chapter 1Professional seller
Book number: 65ju
USD 130.00 [Appr.: EURO 117.75 | £UK 101 | JP¥ 14137]
Keywords: 0798700963

| Pages: 1 |