Antiquariaat Brinkman, sinds 1954: Nederlandse Geschiedenis
found: 1364 books on 91 pages. This is page 1
- Next page

 
[DRAKENBORCH, A.]
Aanhangsel op de kerkelyke oudheden van Nederland; Behelsende van Ryns Algemeene Voorrede op dat werk, eenige verbeterde en vermeerderde lysten der proosten en dekenen, so van de vyf kerken van Utrecht, als van West-Vriesland, gelyk ook een brief aan den heer Hoynk van Papendrecht, aartspriester van Mechelen.
Utrecht, H. Besseling, 1744. [xx], 159, 745, [2] pp. Gemarmerd kalfsleer, rijkgestempelde rug met 5 ribben en contrasterend titelveld. (Bibl. stempels; kleine watervlek in 1e 10 pp.)
Dit is de appendix bij: H.F. van Heussen, Batavia sacra.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 124794
€  100.00 [Appr.: US$ 118.8 | £UK 85.25 | JP 13015]

 
(N.V.)
Algemeene Geschiedenis der laatste Tijden, strekkende tot onmiddelijk vervolg op het Handboek der algemeene wereldgeschiedenis door G.F.Wiedemann.
's-Hertogenbosch 1857-(1859). Kl-8vo. xii, 1113, xxiii p. half-linnen. (bibl.st.) - periode 1830-1852.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 110915
€  45.00 [Appr.: US$ 53.46 | £UK 38.5 | JP 5857]

 
[WAGENAAR, J.]
Algemeene beschryving des lands. With engraved frontispice, 1 fold. maps, 2 fold. plates and 5 portraits by J.C. Philips.
Amsterdam, I. Tirion, 1739. 2e druk. [xxviii], 638, [22] pp. Half calf, spine with 5 raised bands, gilt fleurons and red label. (Head dam.) (Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren, vol. 11 / Nederlanden, vol. 1)
Tiele 1033.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 121771
€  140.00 [Appr.: US$ 166.33 | £UK 119.5 | JP 18221]

 
(MARIUS, L.)
Amstelredams Eer ende opkomen, door de denckwaerdighe Mirakelen aldaer geschied, aen ende door het H.Sacrament des altaers. Met frontispice en 16 platen door Boëtius a Bolswert.
Antwerpen, Hendrik Aertssens, 1639 (=18e eeuwse nadruk van Gerardus van Bloemen te Amsterdam). Kl-8vo. (15), 304 p. 19e eeuwse leren band (bibl.stempel op schutbladen en verso titel, klein hoekje uit titel) - variant met de gegraveerde onderschriften op de genummerde platen in het Latijn en Nederlands
Sterck ("Amstelredams Eer en Opcomen"), een combinatie van variant G en variant E; variant G wat betreft het zetsel met als belangrijkste kenmerken een grote roos als sluitstuk onder de Tafel en op de laatste pagina en het woord 'gheloof' op regel 13 van boven op pagina 304. Variant E wat betreft de prenten; deze zijn van een eerdere 17e eeuwse druk, met als belangrijkste kenmerken de Latijnse en Nederlandse versjes als gegraveerde onderschriften bij de prenten en een streep op plaat 12. De prenten werden voorheen toegeschreven aan P. P.Rubens op grond van een opdracht aan Rubens die in verschillende latere uitgaven (waaronder deze) is opgenomen. In feite gaat het hier echter om een opdracht van Botius Bolswert, de eigenlijke graveur die ook op de gegraveerde titelpagina wordt genoemd, van zijn eigen gravures aan zijn leermeester Rubens. De prenten zijn in eerste instantie afzonderlijk van de tekst gedrukt bij Hieronymus Verdussen in Antwerpen en zijn gedeeltelijk gekopieerd naar voorstellingen door Jacob Cornelis van Oostzanen vr 1513 voor de H. Stede.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 107574
€  240.00 [Appr.: US$ 285.13 | £UK 204.75 | JP 31236]

 
(BOUSQUET, J.C.)
Amsterdam in 1672. Oorspronkelijk vaderlandsch treurspel. Door Mr. J.C.B.....
Amsterdam, Ipenbuur & van Seldam, 1848. (iv), 56 pp. Marmerpapieren omslag. Van Doorninck 264
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 114321
€  16.00 [Appr.: US$ 19.01 | £UK 13.75 | JP 2082]

 
(BETOUW, J.IN DE.)
Annales Noviomagi, oppidi olim Batavorum, hodie primariae Gelrorum civitatatis.
Noviomagi, (ex typogr.Ahasuri van Goor), 1790. (4), 244, (4) p. or.carton. (rug overgeplakt, bibl.stempels, bovenmarge laatste pp.iets watervlekkig) - Begheyn, Gheprint te Nymeghen, 45.1)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 104670
€  120.00 [Appr.: US$ 142.57 | £UK 102.5 | JP 15618]

 
[BRUNSTING, H.]
Archeologie en historie. Opgedragen aan H.Brunsting bij zijn 70ste verjaardag. M.ills.
Bussum 1973. 4to. 539 p. linnen m.so.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 14982
€  25.00 [Appr.: US$ 29.7 | £UK 21.5 | JP 3254]

 
(VOLDER, J.G.DE.)
L'autel et le trône; ou les droits et les devoirs des deux puissances, eu égard a la situation de l'Église en Belgique, au commencement de l'année 1817.
Z.pl., z.j.(1817). (iv), 263 p. (iets afgesneden; de eerste - anonieme - uitgave)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 111463
€  24.00 [Appr.: US$ 28.51 | £UK 20.5 | JP 3124]

 
(HEUSSEN, H.F.VAN.)
Batavia Sacra, of Kerrelyke (sic!) Historie en Oudheden van Batavia, Behelzende de Levens van onze eerste Geloofsverkondigers; Mitsgaders van de Utregtsche Bisschoppen, En van de voornaamste Personen die hier te Lande in geleerdheit of heiligheit uytgemunt hebben. Met frontispice, 15 gravures in de tekst (bisschoppen), 33 (v.34?) heraldische gravures, en 8 (van 10?) uitsl.portretten.
Antwerpen (=Leiden), Christiaan Vermey, 1715-1716. 3 delen. 32, clx, 665, (31)-(iv), 656, (47)-(iv), 542, (26) p. Orig.half-kalfsleren banden, ruggen met ribben en rugtitels. (hier en daar gebruind, rug-kop van dl.1 aangevuld, bibl.stempel op schutbladen en titels).
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 104965
€  270.00 [Appr.: US$ 320.77 | £UK 230.25 | JP 35141]

 
(HEUSSEN, H.F.VAN.)
Batavia Sacra, of Kerrelyke (sic) Historie en Oudheden van Batavia, Behelzende de Levens van onze eerste Geloofsverkondigers; Mitsgaders van de Utregtsche Bisschoppen, En van de voornaamste Personen die hier te Lande in geleerdheit of heiligheit uytgemunt hebben. Met frontispice, 15 in de tekst (bisschoppen), 33 (v.34?) heraldische platen, en 10 uitsl.portretten.
Antwerpen (=Leiden), Christiaan Vermey, 1715-1716. 3 dln. 32, clx, 665, (31) - (iv), 656, (47) - (iv), 542, (26) pp. Kalfsleren banden, ruggen verguld en met ribben en rugtitels. (platten ietwat geschaafd; bibl.stempel op schutbladen en titels, vol.I meest klein wormgaatje in bovenmarge; vol.III hier en daar ietwat gebruind, af en toe zeer kleine scheurtje op vouw in de marge van uitsl.plaat; ietsje los in de band)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 127064
€  260.00 [Appr.: US$ 308.89 | £UK 221.75 | JP 33840]

 
[WAGENAAR, J.]
Beknopte historie van 't vaderland, van de vroegste tyden af tot aan het jaar 1767. Met 39 platen, waarvan 30 uitslaand, en 26 portretten.
Harlingen, F.van der Plaats jr., 1774-75 (eerste druk). 4 dln in 2 banden. viii, 256-244 - [xxxii], 240-[i], 228 pp. (met bladwijzer). Gemarmerd kalfsleer, ruggen rijk verguld, met rugtitels. (sommige prenten uit Vaderlandsche historie ook voor deze uitgave gebruikt; (kop- en staartkant) rug wat versterkt; zeer kleine schaafplekjes in band, Band 1: 3 portretten los, 1 uitsl.pl. op nieuw papier geplakt, Band 2: 1 uitsl. op nieuw papier geplakt). ZEER FRAAI XEMPLAAR.
Provenance: Ex libris J.W. Six; Ex libris H. Boekenoogen en J.W.F. Hoffman;
Prenten van en/of naar o.a. R.Vinkeles, J.Houbraken, F.de Bakker, H.Kobell jr., J.Buys.
Eerste 28 pagina's Dl.3: uitgebreid verslag van een geschil tussen Van der Plaats jr. en de na- (of zelfs roof-) drukker G. Tresling, welke laatste volgens van der Plaats o.a. beweerde dat men niet gebonden was zich aan privileges uit andere provincien te houden (wat hij dan ook niet deed).
Haitsma-Mulier 507f.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 127091
€  360.00 [Appr.: US$ 427.7 | £UK 307 | JP 46855]

 
[HOMMIUS, F.]
Van de beroepinghe der kercken-dienaren, Ia ende Neen, van Iohannes Uutenbogaert, praedicant in 's-Gravenhaghe. [...]
Z.pl. 1610. 4to. 38 pp. Geen omslag (rug overplakt; kneep vlekkig, iets beschadigd)
Knuttel 1773.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 130181
€  40.00 [Appr.: US$ 47.52 | £UK 34.25 | JP 5206]

 
[TONCKENS, J. (ET AL.)].
Beschryving van het Landschap Drenthe. Met uitslaande kaart, 2 uitslaande platen en 17 bevolkings-tabellen
Amsterdam etc., J.de Groot e.a., 1795.[ii], 120, xvi, 436 pp. Halfperkament met marokijnen titelschild. (titelpagina v.h.tweede stuk ontbreekt, bibl.stempel op schutblad en titel) (Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren, vol. 33 / Nederlanden vol. 23)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 111433
€  240.00 [Appr.: US$ 285.13 | £UK 204.75 | JP 31236]

 
[WAGENAAR, J & S. STIJL].
Beschryving van Friesland. With 1 engraved frontispice, 4 fold. maps and 11 fold. fold. plates by C. Pronk, A. Hulk, D. de Jong.
Amsterdam/Leiden/Dordrecht/Harlingen, P. Schouten, J. de Groot etc. 1785-89. 4 dln. Midden 19e eeuws linnen met goudgestempelde ruggen. (Some light staining; vol 2 sl. loose) (Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren, vol. 23-26 / Nederlanden, vol. 13-16)
Tiele 1033.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 122565
€  400.00 [Appr.: US$ 475.22 | £UK 341 | JP 52061]

 
[WAGENAAR, J.].
Beschryving van de provincie van Utrecht. With 2 different engraved frontispices, 2 (of 3) folding maps and 19 (of 23) fold. plans & views plates by J.C. Philips & H. Spilman
Amsterdam, I. Tirion, 1741. [x], 526, [22] pp. Half-calf, richly gilt spine with 5 raised bands and red label. (Text somewhat browned, not affecting the plates; backs sl. rubbed.) (Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren, vol. 21-22 / Nederlanden 11-12)
Lacks in vol 1: Kaart der provincie Utrecht, Plan of grondtekening van de stad Utrecht; Het stadhuis and De Dom-kerk en tooren; Tiele 1033.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 121768
€  495.00 [Appr.: US$ 588.08 | £UK 422 | JP 64425]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page