Antiquariaat Brinkman, sinds 1954: Nederlandse Geschiedenis
found: 1315 books on 53 pages. This is page 1
- Next page

 
[DRAKENBORCH, A.]
Aanhangsel op de kerkelyke oudheden van Nederland; Behelsende van Ryns Algemeene Voorrede op dat werk, eenige verbeterde en vermeerderde lysten der proosten en dekenen, so van de vyf kerken van Utrecht, als van West-Vriesland, gelyk ook een brief aan den heer Hoynk van Papendrecht, aartspriester van Mechelen.
Utrecht, H. Besseling, 1744. [xx], 159, 745, [2] pp. Gemarmerd kalfsleer, rijkgestempelde rug met 5 ribben en contrasterend titelveld. (Bibl. stempels; kleine watervlek in 1e 10 pp.)
Dit is de appendix bij: H.F. van Heussen, Batavia sacra.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 124794
€  100.00 [Appr.: US$ 112.6 | £UK 90 | JP 12161]

 
[COURT, P. DE LA.]
Aanwysing der heilsame politike gronden en maximen van de Republike van Holland en West-Vriesland.
Leiden/Rotterdam, Hakkens, 1669. 4to. [xliv], 523, [1] pp. Met gegraveerde titelpagina. Perkamenten spitselband met omgezette randen.
Herdruk van Intrest van Holland (1662). In 1669 op verzoek van de gedeputeerden der Zuid-Hollandse Synode verboden, wegens "harde aenstootelijcke ende injurieuse expressien". (Knuttel, Verboden boeken 4).
Met laat achttiende-eeuwse bibliografische aantekening (enkele hoofdstukken zouden door Johan de Witt geschreven zijn)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134373
€  420.00 [Appr.: US$ 472.91 | £UK 378 | JP 51075]

 
(N.V.)
Algemeene Geschiedenis der laatste Tijden, strekkende tot onmiddelijk vervolg op het Handboek der algemeene wereldgeschiedenis door G.F.Wiedemann.
's-Hertogenbosch 1857-(1859). Kl-8vo. xii, 1113, xxiii p. half-linnen. (bibl.st.) - periode 1830-1852.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 110915
€  45.00 [Appr.: US$ 50.67 | £UK 40.5 | JP 5472]

 
[WAGENAAR, J.]
Algemeene beschryving des lands. With engraved frontispice, 1 fold. maps, 2 fold. plates and 5 portraits by J.C. Philips.
Amsterdam, I. Tirion, 1739. 2e druk. [xxviii], 638, [22] pp. Half calf, spine with 5 raised bands, gilt fleurons and red label. (Head dam.) (Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren, vol. 11 / Nederlanden, vol. 1)
Tiele 1033.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 121771
€  140.00 [Appr.: US$ 157.64 | £UK 126 | JP 17025]

 
(MARIUS, L.)
Amstelredams Eer ende opkomen, door de denckwaerdighe Mirakelen aldaer geschied, aen ende door het H.Sacrament des altaers. Met frontispice en 16 platen door Boëtius a Bolswert.
Antwerpen, Hendrik Aertssens, 1639 (=18e eeuwse nadruk van Gerardus van Bloemen te Amsterdam). Kl-8vo. (15), 304 p. 19e eeuwse leren band (bibl.stempel op schutbladen en verso titel, klein hoekje uit titel) - variant met de gegraveerde onderschriften op de genummerde platen in het Latijn en Nederlands
Sterck ("Amstelredams Eer en Opcomen"), een combinatie van variant G en variant E; variant G wat betreft het zetsel met als belangrijkste kenmerken een grote roos als sluitstuk onder de Tafel en op de laatste pagina en het woord 'gheloof' op regel 13 van boven op pagina 304. Variant E wat betreft de prenten; deze zijn van een eerdere 17e eeuwse druk, met als belangrijkste kenmerken de Latijnse en Nederlandse versjes als gegraveerde onderschriften bij de prenten en een streep op plaat 12. De prenten werden voorheen toegeschreven aan P. P.Rubens op grond van een opdracht aan Rubens die in verschillende latere uitgaven (waaronder deze) is opgenomen. In feite gaat het hier echter om een opdracht van Botius Bolswert, de eigenlijke graveur die ook op de gegraveerde titelpagina wordt genoemd, van zijn eigen gravures aan zijn leermeester Rubens. De prenten zijn in eerste instantie afzonderlijk van de tekst gedrukt bij Hieronymus Verdussen in Antwerpen en zijn gedeeltelijk gekopieerd naar voorstellingen door Jacob Cornelis van Oostzanen vr 1513 voor de H. Stede.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 107574
€  240.00 [Appr.: US$ 270.23 | £UK 216 | JP 29186]

 
(BOUSQUET, J.C.)
Amsterdam in 1672. Oorspronkelijk vaderlandsch treurspel. Door Mr. J.C.B.....
Amsterdam 1848. (iv), 56 pp. bibl.bnd. Van Doorninck 264
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 114321
€  14.00 [Appr.: US$ 15.76 | £UK 12.75 | JP 1702]

 
(BETOUW, J.IN DE.)
Annales Noviomagi, oppidi olim Batavorum, hodie primariae Gelrorum civitatatis.
Noviomagi, (ex typogr.Ahasuri van Goor), 1790. (4), 244, (4) p. or.carton. (rug overgeplakt, bibl.stempels, bovenmarge laatste pp.iets watervlekkig) - Begheyn, Gheprint te Nymeghen, 45.1)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 104670
€  120.00 [Appr.: US$ 135.12 | £UK 108 | JP 14593]

 
[BRUNSTING, H.]
Archeologie en historie. Opgedragen aan H.Brunsting bij zijn 70ste verjaardag. M.ills.
Bussum 1973. 4to. 539 p. linnen m.so.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 14982
€  25.00 [Appr.: US$ 28.15 | £UK 22.5 | JP 3040]

 
(VOLDER, J.G.DE.)
L'autel et le trône; ou les droits et les devoirs des deux puissances, eu égard a la situation de l'Église en Belgique, au commencement de l'année 1817.
Z.pl., z.j.(1817). (iv), 263 p. (iets afgesneden; de eerste - anonieme - uitgave)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 111463
€  24.00 [Appr.: US$ 27.02 | £UK 21.75 | JP 2919]

 
(HEUSSEN, H.F.VAN.)
Batavia Sacra, of Kerrelyke (sic!) Historie en Oudheden van Batavia, Behelzende de Levens van onze eerste Geloofsverkondigers; Mitsgaders van de Utregtsche Bisschoppen, En van de voornaamste Personen die hier te Lande in geleerdheit of heiligheit uytgemunt hebben. Met frontispice, 15 gravures in de tekst (bisschoppen), 33 (v.34?) heraldische gravures, en 8 (van 10?) uitsl.portretten.
Antwerpen (=Leiden), Christiaan Vermey, 1715-1716. 3 delen. 32, clx, 665, (31)-(iv), 656, (47)-(iv), 542, (26) p. Orig.half-kalfsleren banden, ruggen met ribben en rugtitels. (hier en daar gebruind, rug-kop van dl.1 aangevuld, bibl.stempel op schutbladen en titels).
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 104965
€  270.00 [Appr.: US$ 304.01 | £UK 243 | JP 32834]

 
(HEUSSEN, H.F.VAN.)
Batavia Sacra, of Kerrelyke (sic) Historie en Oudheden van Batavia, Behelzende de Levens van onze eerste Geloofsverkondigers; Mitsgaders van de Utregtsche Bisschoppen, En van de voornaamste Personen die hier te Lande in geleerdheit of heiligheit uytgemunt hebben. Met frontispice, 15 in de tekst (bisschoppen), 33 (v.34?) heraldische platen, en 10 uitsl.portretten.
Antwerpen (=Leiden), Christiaan Vermey, 1715-1716. 3 dln. 32, clx, 665, (31) - (iv), 656, (47) - (iv), 542, (26) pp. Kalfsleren banden, ruggen verguld en met ribben en rugtitels. (platten ietwat geschaafd; bibl.stempel op schutbladen en titels, vol.I meest klein wormgaatje in bovenmarge; vol.III hier en daar ietwat gebruind, af en toe zeer kleine scheurtje op vouw in de marge van uitsl.plaat; ietsje los in de band)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 127064
€  260.00 [Appr.: US$ 292.75 | £UK 234 | JP 31618]

 
[WAGENAAR, J.]
Beknopte historie van 't vaderland, van de vroegste tyden af tot aan het jaar 1767. Met 39 platen, waarvan 30 uitslaand, en 26 portretten.
Harlingen, F.van der Plaats jr., 1774-75 (eerste druk). 4 dln in 2 banden. viii, 256-244 - [xxxii], 240-[i], 228 pp. (met bladwijzer). Gemarmerd kalfsleer, ruggen rijk verguld, met rugtitels. (sommige prenten uit Vaderlandsche historie hier gebruikt; enkele zeer kleine schaafplekjes in band, Ex libris J.W.Six; Ex libris H.Boekenoogen en J.W.F.Hoffman; Band 1: 3 portretten los, 1 uitsl.pl. op nieuw papier geplakt, Band 2: 1 uitsl. op nieuw papier geplakt). ZEER FRAAI XEMPLAAR.
Prenten van en/of naar o.a. R.Vinkeles, J.Houbraken, F.de Bakker, H.Kobell jr., J.Buys.
Eerste 28 pagina's Dl.3: uitgebreid verslag van een geschil tussen Van der Plaats jr. en de na- (of zelfs roof-) drukker G. Tresling, welke laatste volgens van der Plaats o.a. beweerde dat men niet gebonden was zich aan privileges uit andere provincien te houden (wat hij dan ook niet deed). Haitsma-Mulier 507f
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 127091
€  360.00 [Appr.: US$ 405.35 | £UK 324 | JP 43778]

 
[HOMMIUS, F.]
Van de beroepinghe der kercken-dienaren, Ia ende Neen, van Iohannes Uutenbogaert, praedicant in 's-Gravenhaghe. [...]
Z.pl. 1610. 4to. 38 pp. Geen omslag (rug overplakt; kneep vlekkig, iets beschadigd)
Knuttel 1773.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 130181
€  40.00 [Appr.: US$ 45.04 | £UK 36 | JP 4864]

 
[TONCKENS, J. (ET AL.)].
Beschryving van het Landschap Drenthe. Met uitslaande kaart, 2 uitslaande platen en 17 bevolkings-tabellen
Amsterdam etc., J.de Groot e.a., 1795.[ii], 120, xvi, 436 pp. Halfperkament met marokijnen titelschild. (titelpagina v.h.tweede stuk ontbreekt, bibl.stempel op schutblad en titel) (Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren, vol. 33 / Nederlanden vol. 23)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 111433
€  240.00 [Appr.: US$ 270.23 | £UK 216 | JP 29186]

 
[WAGENAAR, J & S. STIJL].
Beschryving van Friesland. With 1 engraved frontispice, 4 fold. maps and 11 fold. fold. plates by C. Pronk, A. Hulk, D. de Jong.
Amsterdam/Leiden/Dordrecht/Harlingen, P. Schouten, J. de Groot etc. 1785-89. 4 dln. Midden 19e eeuws linnen met goudgestempelde ruggen. (Some light staining; vol 2 sl. loose) (Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren, vol. 23-26 / Nederlanden, vol. 13-16)
Tiele 1033.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 122565
€  400.00 [Appr.: US$ 450.39 | £UK 360 | JP 48643]

 
[WAGENAAR, J.].
Beschryving van de provincie van Utrecht. With 2 different engraved frontispices, 2 (of 3) folding maps and 19 (of 23) fold. plans & views plates by J.C. Philips & H. Spilman
Amsterdam, I. Tirion, 1741. [x], 526, [22] pp. Half-calf, richly gilt spine with 5 raised bands and red label. (Text somewhat browned, not affecting the plates; backs sl. rubbed.) (Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren, vol. 21-22 / Nederlanden 11-12)
Lacks in vol 1: Kaart der provincie Utrecht, Plan of grondtekening van de stad Utrecht; Het stadhuis and De Dom-kerk en tooren; Tiele 1033.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 121768
€  495.00 [Appr.: US$ 557.35 | £UK 445.5 | JP 60195]

 
[CODDE, PETRUS]
Causa coddaeana sive collectio scriptionum quibus Petri Coddaei archiepiscopi Sebasteni, vicarii apostolici in Foederato Belgio, fides orthodoxa, vivendi disciplina, regendi ratio, jurisdictio & potestas ordinaria in Ecclesia Batava romano-catholica, contra obtrectatorum calumnias adseruntur. (Responsio ad breve memoriale / Declaratio et responsiones .., cum in Urbe esset / Notationes ad Articuli VIII etc.)
Antwerpen, sumptibus Societatis, 1705. (12), 88, xl, 259, (5), 155 p. Perkament. (bibl.st.op schutblad en verso titel) - Willaert 7239.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 102407
€  180.00 [Appr.: US$ 202.67 | £UK 162 | JP 21889]

 
(MEERMAN, WILLEM.)
Comoedia vetus, of Bootsmans-praetje. De tweede druk. Met meerder aenteykeningen opgeheldert; en vermeerdert door Georgius van Zonhoven. Met gegraveerde titelpagina, 1 uitslaande tafel & 2 titelpagina's met verschillende titelvignetten. BIJGEBONDEN: (VONDEL, J.v.d.). Rommel-pot van 't hane-kot. / Harpoen aen jonkheer Landeslot.
Amsterdam, Pieter Visser, 1732. [vi], 136, [16];16 pp. Blindgestempelde perkamenten splitselband, schutbladen met kammarmering. (Enkele vlekjes in het papier; Scheur van ca.8 cm. in de tafel)
Ex-libris van Gerrit Komrij en naamstempels van de Vondelbibliograaf J.H.W.Unger en van G.van der Flier. Ad 1:Bevat ook binnen collatie: Malle-waegen, zynde een Vervolg, en Verantwoording van de Comoedia vetus en de Naem-lyst. De eerste druk verscheen in 1612. Van Doorninck 889; Knuttel 2024 voor de uitgave 1718. Het is een tractaat over de godsdiensttwisten tussen remonstranten en contra-remonstranten in zeemanstaal. Ad 2: Unger 155 noot. Niet in Schuytvlot; Dit bijwerk hoort bij deze ed. van de Comoedia vetus.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119577
€  250.00 [Appr.: US$ 281.49 | £UK 225 | JP 30402]

 
[WILLEM IV].
Dichtkundige cypressenbladen, gestrooit by het voor Neêrland allerbitterste en betreurens waardigst afsterven van den onvergelykelyken Willem Karel Hendrik Friso [...] door verscheiden dichters en dichteressen. Met frontispice: gravure door J.C. Philips (met verklaring) en titelvignet: gravure door C. Philips. Met verscheidene (sluit-)vignetten. MET: Aanhangzel [...].
Amsterdam, Ph. Doorewaard, 1752. [xii], 252, [2]-333[=349], [3] pp. Lederen band, titel in rood en zwart (rug, hoeken wat gesleten, p. 101-104: klein gaatje bovenmarge, p. 117: klein scheurtje bovenmarge).
"Helaas wat droeffenis komt Nerlant overstroomen! Onze Erfstadhouder uit ons midden weg genomen!" (Aanhangzel, 63)
Van der Aa, 1845 over verschillende bijdragen in Cypressenbladen: "een ellendig broddelwerk"; "niets meer dan berijmd proza"; "een der erbarmelijkste stukken is van de in dien bundel voorkomende rijmelarijen"; "geenen enkelen regel vinden die ons afschrijvenswaardig voorkomt". Het zijn dan ook veelal geen geoefende dichters die bijdragen geleverd hebben aan deze bundel, zie bijvoorbeeld in Aanhangzel de bijdrage van Johannes Mulder, oud 13 Jaaren (p. 140); zie ook het Voorbericht, waarin de uitgever alle dichteressen en dichters bedankt die hem dichtstukjes gestuurd hebben, en het publiek oproept nieuwe dichtstukjes in te zenden..
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 126935
€  280.00 [Appr.: US$ 315.27 | £UK 252 | JP 34050]

 
(VANDERMAELEN, P.)
Dictionnaire des hommes de lettres, des savans et des artistes de la Belgique.
Bruxelles 1837. (iv), iv, 264 p. demi-veau Barbier I/967; traite les les hommes de lettres etc. contemporains. (cachets de bibl.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 102911
€  45.00 [Appr.: US$ 50.67 | £UK 40.5 | JP 5472]

 
[WILLEM IV]
Diplomatische Staats- und Lebensgeschichte des nun weyland Durchlauchtigsten Fürsten und Herrns, Wilhelm Carl Heinrichs Friso, Prinzens von Oranien usw. M.1 gef.Stammtafel & 4 Taf.
Halle, C.H.Hemmerde, 1752. 8vo. [26], 874, [1] Ss. Fraaie nieuwe kalfslederen band met marokijnen rugtitel (binnenwerk hier en daar iets gebruind, band van Jac.Nuiver, boekbinder te Groningen) - anoniem geschrift, volgens het voorwoord van de u itgever uit het Frans vertaald.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115855
€  260.00 [Appr.: US$ 292.75 | £UK 234 | JP 31618]

 
(ANTWERPSE KEUREN)
Dit sijn de coren van der stad Antwerpen. M.gelithogr.titel.
Gent 1852. Gr-8vo. (ii), 60 pp. (Mij.Vlaemsche Bilbiophilen 2/2; dit is ex.no.4; omslag iets besch., rug overgeplakt)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 114193
€  30.00 [Appr.: US$ 33.78 | £UK 27 | JP 3648]

 
(BOURGUIGNON D'HERBIGNY, P.-F.-X.)
Europa's toekomst, door den schrijver van de Revue Politique de l'Europe en 1825.
Brussel, Brest van Kempen, 1828. (1), 319 p. or.carton (rug beschadigd, bibl.stempels, iets roestvlekkig) - Van Doorninck II/1211; d'Herbigny vluchtte uit Frankrijk naar de Nederlanden, vervolgd vanwege zijn anti-royalistische geschriften.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 111748
€  40.00 [Appr.: US$ 45.04 | £UK 36 | JP 4864]

 
[LEIDSE UNIVERSITEIT: REÜNIE DER OUD-STUDENTEN.]
Feestviering ter herinnering van den akademische leeftijd, gehouden in 's Gravenhage, den 23sten en 24sten Julij 1828.
Z.pl., z.j. 8vo. 48 (& 76) pp. Met 26 platen met handtekeningen van deelnemers en een facsimile van een brief van H.Wijn. Orig.rood karton (band iets gesleten, bibl.stempels en cancellanda KB, wat weervlekkig; de plaat van de kerk (bijlage 13), die los zou zijn bijgevoegd, ontbreekt zoals gewoonlijk)
Renie van oud-studenten van de Leidse universiteit, die tot 1790 daar gestudeerd hadden. H.van Wijn, geboren in 1740, moest als oudste nog levende oud-student helaas verstek laten gaan.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 127594
€  45.00 [Appr.: US$ 50.67 | £UK 40.5 | JP 5472]

 
(NIEUWENHOFF, W.VAN.)
Gaspar Berse of de Nederlandsche Franciscus Xaverius. Eene bijdrage tot de geschiedenis van de Sociëteit van Jezus in Indië van 1546-1553, door W.v.N. M.1 plaat.
Rotterdam, G.W.van Belle, 1870. 411 p. or.hlin (Sommervogel, Anonymes, 337) - st.op titel
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 107504
€  100.00 [Appr.: US$ 112.6 | £UK 90 | JP 12161]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page