Antiquariaat Brinkman, sinds 1954: Nederlands: Oude drukken
found: 520 books on 35 pages. This is page 1
- Next page

 
(ALBERDINGK THIJM, J.A. UITG.)
Bvlla "Ineffabilis" in de Nederlandsche en Vriesche talen, benevens de Bepaling van het Leerstuk der Onbevlekte Ontvangenis in de talen der Oost- en West-Indische kolonien, en in de voornaamste Noord-Nederlandsche dialekten. Met 15 ingeplakte foto's.
Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1878. Folio. (iii), 16, xlvii, (72), xlvi, (4 blanco) p. origineel bruin half-marokijn, goud op snee. (klein bibl.stempel op eerste blanco, titel en verso titel) Abb Sire in Parijs had het plan opgevat om het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis in alle talen van de wereld te laten vertalen. Uiteindelijk werden gecalligrafeerde handschriften met ca.300 vertalingen aan de paus aangeboden. Thijm belastte zich met de bijdrage uit Nederland en kolonin. De bul in Nederlands en Fries, het dogma in het dialect van Amsterdam van de 16e eeuw, Hunsingo, Westerwolde, Leeuwarden, Veluwe, Zutphen, Hoorn, Vlaardingen, Zuid-Beveland, Aardenburg, Zeeuws-Belgische grens, Breda, Maastricht, Limburgs 'rotwelsch', Javaans, Maleis, Negerspaans, Negerengels. De foto's geven de band van, en schilderingen in, het pracht-exemplaar weer, dat Thijm aan paus Leo XIII (opvolger van Pius IX) had aangeboden. Met handgeschreven opdracht op de titelpagina: 'Aan mijne lieve Vrouw Wilhelmina Anna Sophia Kerst, op Sint Nikolaas 1878. J.A. Alberdingk Thijm.'
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 103396
€  650.00 [Appr.: US$ 763.76 | £UK 590.25 | JP 80579]

 
[SCHUUR, ANDREAS VAN DER]
Christelijke rijmdigten en gezangen. Door A.V.S.Priester, L.D.G. Behelzende Vertaelingen uit de Heilige Schriften, Kerkelijke Boeken, aloude en laetere Schrijvers, mitsgaders Lofzangen, Maegdebruiloftzangen (etc.)
Utrecht, Th. vanden Einde, 1709. 4to. [36], 352 pp. Gemarmerd kalfsleer met goudstempeling, lijnfileet langs platranden waarbinnen hoekfleurons en centraal een klein ornament, rug met 5 ribben en rijke vergulding, titel in tweede rugveld. (Hoekje uit schutblad, bibl.stempels op schutblad en titel, kleine vlek in kneep op eerste pp., n blad iets beschadigd zonder tekstverlies)
19e eeuws hs.aantekening op schutblad: "A.V.S. Andreas Schurius, of Andreas van der Schuur (alias Verschuer, Licenciaat Der Godgeleerdheid, de Gorcumsche woelwater en beruchte Coddeaan, is niet slechts een der helden van de Jansenistische vederschacht maar ook de eigenlijke bard der oud-bisschoppelijke heeren en oud-bisschoppelijke aangelegenheden en oud-bisschoppelijke devotie-boekjes. (Zie Allard in den Volksalmanak voor Nederl.Katholieken, van Alberdingk Thijm, A.D.1881) bladzijde 150." Willaert 7687; pp.2-103 'Het Boek of Gedigt van de H.Prosper over d'Ondankbaren: tegen de Pelagiaenen' met de latijnse tekst (De Rynck/Welkenhuysen p.319)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 103226
€  280.00 [Appr.: US$ 329 | £UK 254.25 | JP 34711]

 
[TOMPUTTE.]
Dichtregelen ter heuchelijke echt-feestviering, van den heer Johannes Stephanus van Tomputte en mejuffrouw Johanna Petronella Grewen, op woensdag, den 13. van sprokkelmaand, 1833.
(Rotterdam, H. van den Bergh, 1833). 8vo. [8] pp. Ingenaaid in groen papier. (Watervlek in binnenmarge)
Dit gelegenheidsgedicht is "het huwlijkspaar aangeboden door: S.Y. van Tomputte en J.B. Hoogeweegen"; (niet in NCC)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 124343
€  40.00 [Appr.: US$ 47 | £UK 36.5 | JP 4959]

 
[PATER, LUCAS].
De dood van Cajus Gracchus. Treurspel. Met frontispice, titelvignet en vignet door J. Punt.
Amsterdam, D. Ruarus, 1733. [xii], 77 pp. (+3 pp. privilegie). Kalfsleer, vergulde rug met ribben. (bibliotheekstempels op schutblad en titel)
Bewerking van "Cornelie" door Mlle. A.M. Barbier. (van Doorninck 1110)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125647
€  150.00 [Appr.: US$ 176.25 | £UK 136.25 | JP 18595]

 
(HEIBERG, P.A.)
Hekingborn. Tooneelspel, in vyf bedryven. Het Hoogduitsch gevolgd door M.G.Engelman. M.gegraveerde plaat.
[Amsterdam, wed. J. Dll, 1807] 95 pp. orig.omsl. (Zedelyk schouw-tooneel XV, 3; titelpagina ontbreekt? Van Aken II, p.95