Antiquariaat Brinkman, sinds 1954: Nederlands: Oude drukken
found: 502 books on 21 pages. This is page 8
Previous page - Next page

 
[PÈLS, A.:VERT.]. CORNEILLE, P.
Cinna, óf goedertierenheid van Augustus. Treurspél. Met gegrav. frontisp. en titelvignet van Nil Volentibus Arduum (door G.de Lairesse).
Amsterdam, I.Duim, 1736. 8vo. [viii], 67 pp. Gemarmerd omslag. (rug beschadigd; niet bijgesneden, stempels op titelpagina en frontisp., boven- en buitenmarge watervlekkig)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 127048
€  25.00 [Appr.: US$ 27.65 | £UK 21.5 | JP• 3009]

 
CORT, FRANS DE.
Liederen en gedichten. Volledige uitgave. (Liederen en gedichten. / De schoonste liederen van Robert Burns. / Vertalingen uit Horatius.) Met woord vooraf van Paul Fredericq en levensschets door Maurits Sabbe.
Brussel, Drukkerij Weduwe Monnom, 1912. 4to. [4], xxiii, 704 pp. Met portret. Privť-halflinnen. (gebruikt en weervlekkig ex., ex-libris v.Gratien van Hecke en 2x Keersmaekers; portret wat los)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134741
€  50.00 [Appr.: US$ 55.3 | £UK 43 | JP• 6018]

 
COSTA, I. DA.
Bezwaren tegen den geest der eeuw..
Leyden, L. Herdingh en Zoon, 1823. 3e druk. viii, 98 pp. Bijgebonden: BILDERDIJK, W. De Bezwaren tegen den geest der eeuw van Mr. I. da Costa toegelicht. Leiden, L.Herdingh, 1823. [ib], 66 pp. KAMPEN, N.G.van. Verdediging van het goede der negentiende eeuw, tegen de bezwaren van den heer Mr. I. da Costa Haarlem, Fr.Bohn, 1823. 2e druk. 107 pp. (SCHROTER, J.J.F.) Gedachten over de Bezwaren tegen de geest der eeuw van Mr. I. da Costa. Dordrecht, Blussť en Van Braam, 1823. 160 pp. HAEFKENS, Jac. De geest der eeuw tegen Mr. I. Da Costa. verdedigd. Amsterdam, Visser & Co. 1823. [2], 104 pp. Tesamen 5 brochures in 1 moderne rexine band, met rugittel. (laatste brochure iets smoezelig)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 129329
€  100.00 [Appr.: US$ 110.61 | £UK 85.75 | JP• 12036]

 
COSTA, I.DA.
Feestliederen.
Rotterdam, J.H. den Ouden, 1828. [iv], 36 pp. Ing.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 132375
€  20.00 [Appr.: US$ 22.12 | £UK 17.25 | JP• 2407]

 
COSTA, IS. DA.
Hesperiden. Met gegraveerde titelp. met vignet door W. Steelink naar C. Rochussen.
Haarlem, A.C. Kruseman, 1855. 8vo. viii, 188, (1) pp. Orig. calico blind- en goudbestempelde band (bibl.stempels op schutblad en titel; titel iets roestvlekkig en los; bindersetiket van Gebrs.van den Heuvel, Den Haag)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115037
€  22.00 [Appr.: US$ 24.33 | £UK 19 | JP• 2648]

 
COSTA, I. DA.
Kerst- en nieuwjaarsintreezangen.
Amsterdam, J.H. den Ouden, 1829. 24 pp. Papieren bedrukt omslag. (naam op omslag)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 132707
€  18.00 [Appr.: US$ 19.91 | £UK 15.5 | JP• 2166]

 
COSTA, ISAAC DA.
Zangen uit verscheidenen leeftijd.
Haarlem, A.C. Kruseman, 1847. 8vo. (4), x, 227, (1) p. Halfmarokijn. (bibl. stempels op schutblad en titel, rug verkleurd) Hierin opgenomen verspreide gedichten, en jeugdwerk, te beginnen met 'Lof der Dichtkunst', het gedicht waardoor het contact met Bilderdijk tot stand kwam.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115039
€  30.00 [Appr.: US$ 33.18 | £UK 25.75 | JP• 3611]

 
COURTMANS GEB.BERCHMANS, JOHANNA DESIDERIA.
Vlaemsche poëzij.
Lier 1856. 95 p. ('eervolle melding in den nationalen dichtstyd') bibl.st.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 110926
€  45.00 [Appr.: US$ 49.77 | £UK 38.5 | JP• 5416]

 
CRETEN, P.H.
Volledige werken. (Met levensschets door Prof.Hauben). Met portret.
Sint-Truiden, Sinte-Lutgardis' Drukkerij, 1908-1914. 6 delen. Orig.omslagen (naamstempel Jan Borms op omslag, ex-libris A.Keersmaekers ingeplakt) - Creten, 1823-1894, pastoor, romancier van het Limburgs leven.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119023
€  90.00 [Appr.: US$ 99.55 | £UK 77 | JP• 10832]

 
MULTATULI - DAGERAAD.
Verzamelband met 12 brochures betr. Multatuli, meest uit vrijdenkershoek: Waarheen? Een woord aan de lezers van Max Havelaar (door W.Hoogvliet). Leiden 1860. 15 pp. / Multatuli's Minnebrieven, enz. aan de rede getoetst, door Realistus. Den Helder 1861. 44 pp. / Max Havelaar! Een beroep op de Nederlandsche vrouwen, van Hagiosimandre (=G.Broens). Amsterdam 1861. 24 pp. / Vorstenschool. 5e druk. Amsterdam 1875. 135 pp. / HC.MULLER - Een woord over Multatuli. Amsteram 1883. 20 pp. / Multatuli-nummer van De Dageraad. (8e jrg./afl.9; 1887). 2e druk. 88 pp. Met ingeplakte foto. / F.van der GOES - Dr.Swart Abrahamsz over Multatuli. Amsterdam 1888. 35 pp. / A.GORTER - Multatuli geoordeeld door de wetenschap. Het Gidsartikel van Dr. Swart Abhrahamsz, toegelicht. Amsteram 1888. 36 pp. / De Dageraad 10e jrg., nr.1 (1888), met art.van H.C.Muller en H.F.A.Peijpers over Multatuli / H.J.TOP - Multatuli. Een valsche diagnose van een dolenden Gids. Onpartijdig antwoord - zonder geleerdheid - op het artikel van Dr. Swart Abrahamsz. Amsterdam 1888. 36 pp. / A.H.E. DOUWES DEKKER - Aesculaap als caricatuurschilder. Bedenkingen tegen het artikel van Dr. Th.Swart Abrahamsz over Multatuli. Batavia 1889. 41 pp. / Ter gedachtenis aan Multatuli 1887-1892. Amsterdam, De Dageraad, 1892. Met plaat. (het portret ontbreekt). 168 pp.
In een hallfinnen band. De voorplatten van de oorspronkelijke omslagen zijn meegebonden.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119098
€  350.00 [Appr.: US$ 387.13 | £UK 299.5 | JP• 42126]

 
TURNHOUT - DAGERAED
Dauwdroppelen. Poëtische lettervruchten van het taelkundig genootschap De Dageraed te Turnhout. Met frontispice & ledenlijst.
Turnhout, Brepols, (1848). 164 pp. halfleer (vetvlekje in bovenhoek; bijdragen van Van Ryswyk, Diels, Snieders, Stroobant, Van den Nest, Te Winkel enz.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 113923
€  60.00 [Appr.: US$ 66.36 | £UK 51.5 | JP• 7222]

 
DECKER, JEREMIAS DE.
Alle de rym-oeffeningen. In beter orde geschikt, met eenige Dichten en 't leven des Schryvers vermeerdert en uitg.d.M.Brouërius van Nidek. Met frontispice (door J.C.Philips), titelvignetten, 1 wapenplaat en 12 platen.
Amsterdam, wed A. van Aeltwyk e.a., 1726. 2 dln. Gr.4to. [xlvi], 376-444 pp. Half kalfsleer, rug met 5 ribben en rijke florale vergulding, titelschild (ruggen gesleten, banden wat beschadigd, marginale scheur in 1 blad; bladen wat gevlekt of gebruind.
∂ Bevat o.a. een biografie door BrouŽrius van Nidek, en drempeldichten van J.Westerbaen, J.Oudaan, H.F.Waterloos, H.Sweerds, J.Bogaard, J.van Petersom. De platen o.a. van P.Tanjee naar G.Hoet, J.C.Philips, O.Elliger naar G.Hoet, Jan Luyken. Het portret, naar een schilderij van Rembrandt, ontbreekt.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134781
€  120.00 [Appr.: US$ 132.73 | £UK 102.75 | JP• 14443]

 
DECKER, J.DE.
Rym-oeffeningen, verdeelt in dry boecken.
Amsterdam, Abraham van Blancken, 1659 (gedrukt te Gouda, bij Willem van der Hoeve). 8vo. [xviii], 18, [iv], 112, [iv], 164, [ii], 186 pp. Met frontispice. Perkament met omgezette randen. (hoek ondermarge watervlekkig; enkele potl.aant.)
∂ ex libris J.B. Wilterdink
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133062
€  150.00 [Appr.: US$ 165.91 | £UK 128.5 | JP• 18054]

 
DROOMERS, JAN.
De langh gewenste vrede-vreught en het heyligh gedencke van 't H.Bloed J.Christus, vreughde-spel. Verthoont na den ommeganck op de Gilde der Wirde drye Santinne binne Brugghe op den 3 Maye 1698.
Brugghe, Ignatius van Pee, 1698. 28 pp. half-besaan. (lichte vochtvlek in bovenhoek)
∂ "Wij zouden naauwlijks kunnen gelooven, dat men op den 3 Mei 1698, na den ommeganck op de Gilde der Weirde drye Santinnen, een verfoeijelijk godslasterlijk mengelmoes heeft durven vertoonen, als wij het niet, op den titel van de met gratie en privilegie gedrukte en met priesterlijke goedkeuring voorziene brochure lazen, getiteld: De langhgewenste Vrede-vreught en het heyligh gedencke van 't H. Bloed J. Christus, vreughde-spel. Wie nieuwsgierig is te zien hoedanig zulk een vreughde-spel er uitziet, neme dit wanschepsel even in de hand, en men zal zich bedroeven en ergeren over de vergaande domheid, het bijgeloof en den wansmaak, die hetzelve hebben zamengelapt." (Witsen Geysbeek p.209-210)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 117056
€  120.00 [Appr.: US$ 132.73 | £UK 102.75 | JP• 14443]

 
DUIM, FREDRIK.
Jakob den aartsvader. Behelzende 's Mans levens Gevallen, en die van zyne Kinderen, In Zestien Verdelingen, in Dichtmaate Beredeneert. Met titelvignet (d.S.Fokke) & titelplaat (d.J.Folkema).
Amsterdam, Gedrukt voor den Autheur, (1752). 4to. (xiv), 206 p. (+2 p.'Register der boeken van den autheur, Die by den zelve te bekomen zyn). nieuwe bibl.band (bibl.stempels, titel en titelplaat gerepareerd, laatste 8 pp.wat gevlekt, portret ontbreekt)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 102658
€  40.00 [Appr.: US$ 44.24 | £UK 34.25 | JP• 4814]

 
ECREVISSE.
De vadermoorder. Venetië in 1848.
Antwerpen, J.Schuermans, 1878. [iii], 280 pp. (Volledige Werken 2; omslag besch.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119021
€  20.00 [Appr.: US$ 22.12 | £UK 17.25 | JP• 2407]

 
EEDEN, FREDERIK VAN.
Mijn dagboek.
Amsterdam, Van Munster's Uitgevers-Maatschappij, (1931-1932). 8 delen. Rood marokijnen banden met vergulde ruggen, goud op snee. "Deze uitgave werd gezet uit de Veronese Old Style-letter en in het jaar 1931 (-1932) op Olde Quill paper gedrukt ..., in een oplage van 25 exemplaren, genummerd I-XXV." Dit is nr. IV. (delen 7 en 8 ongenummerd, ruggen iets gesleten)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125145
€  400.00 [Appr.: US$ 442.43 | £UK 342.25 | JP• 48144]

 
EFFEN, JUSTUS VAN.
Hollandsche Spectator. Tweede druk. Vermeerderd met het Leven van den schryver (d.P.A.Verwer) en een Nieuw breedvoerig Register over het geheele Werk. Met titelvignetten en portret door P.Tanjé naar M.des Angles, met onderschrift door Th.van Snakenburg.
Amsterdam, K.van Tongerlo en F.Houttuin, 1756. 6 dln. Kalfsleren banden met vergulde ruggen met ribben en rugtitels. (bibl.stempels op de titels, hier en daar iets watervlekkig, twee ruggen heel licht beschadigd, maar een zeer fraaie set) Buijnsters JvE., 26.2.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 102772
€  400.00 [Appr.: US$ 442.43 | £UK 342.25 | JP• 48144]

 
EFFEN, JUSTUS VAN.
Le Misantrope. 3e éd. / Relation d'un voyage de Hollande en Suede. M.portret d.P.Tanjé en titelvignetten.
Amsterdam, H. Uytwerf, 1742. 2 dln. 12mo. [44], 459, (12)-(3), 504, (15) pp. Half kalfsleer met simpele vergulding, ruggen met 5 ribben en zwart titelschild. (bibl.st.op schutblad en verso titel)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 102530
€  190.00 [Appr.: US$ 210.15 | £UK 162.75 | JP• 22868]

 
EMANTS, MARCELLUS.
Op reis door Zweden. Schetsen.
Haarlem, W.C. de Graaff, [1877]. 359 pp. 19e eeuws bibl. halflinnen. (Iets afgesneden, bibl.stempels)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 110943
€  30.00 [Appr.: US$ 33.18 | £UK 25.75 | JP• 3611]

 
EURIPIDES. BILDERDIJK, W.
De Cykloop, saterspel. naar het Grieksch van Euripides. Met gegraveerde titelpagina en inl.d.Abraham en Jeronimo de Vries.
Amsterdam, Ten Brink & De Vries (gedrukt bij C.A. Spin), 1828. viii, 48 pp. CrŤme karton met gedrukt titelschild. (Rug & titelschildje besch.)
∂ Monfils 274.1. "Binnen weinige dagen, of liever uren, vervaardigde hij deze overzetting, enkel tot eigen uitspanning en met het stellig voornemen, om ze nimmer het licht te doen zien. (..) Het strekke tot een nieuw bewijs van 's mans onbegrijpelijke vlugheid en taalkennis. (...) Men beoordeele het zonder vooringenomenheid en naar den geest der liefde." - Abraham en Jeronimo de Vries in de inleiding.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 121820
€  26.00 [Appr.: US$ 28.76 | £UK 22.25 | JP• 3129]

 
EUSEBIUS.
Kerkelyke geschiedenissen. Nu vertaald en met vele aantekeningen opgehelderd door Abraham Arent vander Meersch. Voorrede van Albertus Voget. Met frontispice door J.C.Philips en 13 prenten in de tekst door Jan Luiken. Met drempeldicht van R.Blok. Met 'Kronyk' en 'Tydreekenkundige aanmerkingen'.
Amsterdam, F.Houttuyn, 1749. 4to. 2 delen in 1 band. (44), 584, (50), 116, (36) p. Nieuwe kartonnen band. (bibl.st.op schutblad en verso titel; de twee kaarten ontbreken; frontispice en titelblad van tweede stuk vermelden 1748 als jaar van uitgave).
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 108063
€  80.00 [Appr.: US$ 88.49 | £UK 68.5 | JP• 9629]

 
EVEN, E.VAN.
Het Landjuweel van Antwerpen in 1561; eene verhandeling over dezen beroemden westrijd tusschen de rederijkkamers van Braband, bewerkt naar eventijdige oorkonden.
Leuven, C.J.Fonteyn, 1861. Folio. vi, 64 pp.+ frontispice & 35 platen. half-leren band. (marginaal scheurtje in franse titel) De platen "naar teekeningen van Frans Floris en andere meesters uit de 16e eeuw".
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 113448
€  140.00 [Appr.: US$ 154.85 | £UK 119.75 | JP• 16850]

 
FEITAMA, SYBRAND.
Henrik de Groote, uit de Fransche heldenvaerzen van den heere De Voltaire in Nederduitsche dichtmaat overgebragt. Titelvignet door Cl. Duflos naar N. Verkolje.
Amsterdam, A. Slaats, T. Bliek en P. Meyer, 1753. 4to. [vi], xxvi, [xxxii], 270 pp. Gesprenkeld kalfsleer, geribde rug met goudstempeling en titelschild, snede met rode stijfselmarmering. (bibl.stempels op schutblad en titelpagina, heel mooi exemplaar!)
∂ Eerste en enige druk. Feitama begon in 1733 met het vertalen van de Henriade en voltooide in 1734 het eerste boek. In 1743 voltooide hij de vertaling. Na er vervolgens nog 10 jaar aan te schaven, achtte hij in 1753 - dus 20 jaar na aanvang ! - de tijd rijp het werk te publiceren. Van der Aa noemt ook een druk uit 1743, maar dit is onjuist. Drempeldichten van: Sara Maria, van der Wilp, Lucretia van Merken, Pieter Langendijk, Arnold Hoogvliet, Jan de Marre, Jan Luyken, Lucas Pater, Bernardus de Bosch, F. van Steenwyk, Nicolaas Simon van Winter en Pieter Meyer.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115256
€  320.00 [Appr.: US$ 353.94 | £UK 273.75 | JP• 38515]

 
FEITAMA, SYBRAND.
Henrik de Groote, uit de Fransche heldenvaerzen van den heere De Voltaire in Nederduitsche dichtmaat overgebragt. Titelvignet door Cl. Duflos naar N. Verkolje.
Amsterdam, A. Slaats, T. Bliek en P. Meyer, 1753. 4to. [vi], xxvi, [xxxii], 270 pp. Met marmerpapier overtrokken kartonnen band. (wat pagina's vlekkig; band gesleten) pp.80-100 en 265-270 wat vlekkig; band besch./geschaafd)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 132559
€  130.00 [Appr.: US$ 143.79 | £UK 111.25 | JP• 15647]

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - Next page