Antiquariaat Brinkman, sinds 1954: Nederlands: Oude drukken
found: 502 books on 21 pages. This is page 7
Previous page - Next page

 
BROEK, L.VAN DEN.
Eene schipbreuk. Zee-tafereeltje.
Tiel, J.C.Campagne, 1887. 8vo. 32 pp. Typografisch versierd omslag. "Uitgegeven ten voordeele van de nagelaten hulpbehoevende betrekkingen van de verongelukten bij de ramp van het Stoomschip W.A.Scholten". (bibl.stempels op franse titel en titelpagina) Lambrecht van den Broek (1805-1863) van bescheiden komaf, was bediende op een handelskantoor te Rotterdam. De uitgever Immerzeel was zijn leidsman. De eerste druk van 'Eene schipbreuk' verscheen in 1847.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115354
€  20.00 [Appr.: US$ 22.14 | £UK 17.25 | JP• 2403]

 
BROEK, L. VAN DEN.
Gedichten.
Rotterdam, wed. J. Allart (gedrukt bij de wed. Locke & zoon), 1828. [xii], 223, [1] pp. Laat 19e eeuws gekartonneerd, bibliotheekband. (stempels op schutblad en titelpagina) Debuut.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115054
€  48.00 [Appr.: US$ 53.13 | £UK 41.25 | JP• 5767]

 
BROERE, C. & P.V.D.PLOEG.
Gedichten, bij het vyfde eeuwgetij van het Mirakel van Amsterdam. Voorafgegaan door het Eeuwgetij van J.van Vondel.
Amsterdam, J.H.Laarman, 1845. (vi), 78 p. orig.lin (bibl.st.) - "Ten voordeele der Armen"
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 107577
€  40.00 [Appr.: US$ 44.28 | £UK 34.5 | JP• 4806]

 
BROUËRIUS VAN NIEDEK, MATTHEUS.
Zederyke Zinnebeelden der Tonge. Met gegrav.titelplaat door J.Folkema naar Houbraken, titelvignet, 2 vignetten en 40 emblemata door J.Schynvoet.
Amsterdam, Joh.Oosterwyk en Hendrik vande Gaete, 1716. 8vo. [xxviii], 326, [8] pp. Nieuw linnen band. (bibl.stempels, naam op titel, onderrand laatste blad en hoek uit ťťn blad verwijderd zonder tekstverlies; eerste en laatste blad vuil en iets besch.) Landwehr, Emblem-books 81, Praz p.436
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115140
€  280.00 [Appr.: US$ 309.95 | £UK 240.25 | JP• 33640]

 BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS., Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen; beginnende met Kastrikum, vervolgende door 't Quartier van Heemskerk, Beverwyk, Velzen, Bloemendael, Haerlem, Overveen, Zantvoort, de Vogelezang, en eindigende met Berkenrode, Heemstede, Bennebroek en Hillegom. Naar 't leven getekent en in 't koper gebragt door Hendrik de Leth.
BROUËRIUS VAN NIDEK, MATTHEUS.
Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen; beginnende met Kastrikum, vervolgende door 't Quartier van Heemskerk, Beverwyk, Velzen, Bloemendael, Haerlem, Overveen, Zantvoort, de Vogelezang, en eindigende met Berkenrode, Heemstede, Bennebroek en Hillegom. Naar 't leven getekent en in 't koper gebragt door Hendrik de Leth.
Amsterdam, Andries en Hendrik de Leth, (1729-1732). Folio. 2 delen in 1 band. [vi], 24, 18 pp. tekst & 50 platen met telkens 2 gravures. Met 2 (vrijwel identieke) frontispices, uitslaande kaart van Noord-Kennemerland, titelvignet en wapenvignet van L. Geelvink (aan wie het werk is opgedragen.) Nieuwe fraaie marokijnen band met vergulde rug met ribben en fleurons in de compartimenten, dubbele fileten en hoekfleurons op de platten. (enkele minieme marginale scheurtjes in de tekst, een enkel vlekje; een zeer goed exemplaar)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 129251
€  1400.00 [Appr.: US$ 1549.77 | £UK 1200.25 | JP• 168200]

 
BRUIN, CLAAS.
De lustplaats Soelen, in dichtmaat uitgebreid, met historische aantekeningen, aanmerkingen en printverbeeldingen.
Den Haag, Jan Does, 1742. [xvi], 332, [28] pp. Met 1 [van 2] gravure. Contemporain kartonnen omslag. (beduimeld ex., rug, hoeken besch., wat (water-)vlekkig, hier en daar hoekje uit marge, binding lossig)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 126931
€  250.00 [Appr.: US$ 276.74 | £UK 214.5 | JP• 30036]

 
BRUIN, CLAAS.
Noordhollandse arkadia; verrykt met aantekeningen van G. Schoemaker. Met gegraveerde titelpagina en 24 platen met 48 dorpsgezichten & 1 volp. plaat van A. Zeeman.
Amsterdam, E. Visscher, 1732. [xx], 502, [8] pp. Perkamenten spitselband met geschreven rugtitel. (Enkele bladen gebruind; diverse gebruiksvlekken)
∂ Nijhoff/ Van Hattum 53; Enige editie. Het hele werk is in dialoogvorm gesteld, tussen Waarmond en Weetlust, afgewisseld met liederen met wijsaanduiding. Claas Bruin (1671-1732) was van beroep boekhouder en in zijn tijd een hooggewaardeerd dichter. Hij maakte enkele arcadias, toneelspelen en emblematabundels.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 123169
€  400.00 [Appr.: US$ 442.79 | £UK 343 | JP• 48057]

 
BRUIN, CLAAS.
Zede-dichten. Met 2 gegraveerde titelpagina's door G. van der Gouwen naar J. Wandelaar , titelvignetten en 13 platen (7 van J. Wandelaar, 3 van J. Schijnvoet en 3 van J.C. Philips).
Amsterdam, Wed. B. Visscher, 1721[deel 2:] M. Schagen, 1726. 2 delen. K-8vo. [xxviii], 388, [vi], 112, [10]-[xx], 583, [5] p. Perkamenten spitselband met geschreven rugtitel. (bibl.stempels op schutblad en titel, scheur in rug v.Bd.2)
∂ Deel I in tweede druk. Bevat o.a. de liedboeken Zedelyke gezangen en Gezangen. Drempeldichten van Lud.Smids, M.Bodisco, H.vande Gaete, P.Langendyk, J.Oosterwyk, J.Bapt.Wellekens, S.Feitama, en Pr.van de Walle. In de Voorrede van deel I stipt Claas Bruin het nut van de dichtkunst aan, in de Voorrede van deel II schetst hij de o.a. eisen waar een dichter aan moet voldoen. Deels met wijsaanduiding. (Scheurleer p. 91)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 108808
€  340.00 [Appr.: US$ 376.37 | £UK 291.5 | JP• 40849]

 
BRUNE JR, JAN DE.
Jok en ernst: dat is allerlei deftige hofredenen, quinkslagen, boerteryen, raadsels, spreuken, vragen, antwoorden, gelikenissen, en al wat dien gelijkvormigh met de naam van Apophtegmata verstaan wort. Gevonden en gesproken van prinssen, mevrouwen, geletterden, en andere staatspersoonen [..]. Eerste deel [all published]. MET: IDEM. Wetsteen der vernuften, oft bequaam middel, om, van alle voorvallende zaken, aardighlijk te leere spreken. Tweede deel.
Amsterdam, Jacob Lescaille, 1644 & Pieter Niellius, 1659. 2 delen in 1 band. 4to. [viii], 352-[viii], 388[11] pp. Met titelvignet. Perkamenten spitselband. (enkele bladen licht (roest-)vlekkig)
∂ Drempeldicht in de Wetsteen van J.van Duisbergh.
∂ Provenance: ex-libris van de magische bibliotheek van goochelaar Willy Albert. Jok en Ernst: eerste druk, het eerste deel is alles wat verscheen. Het eerste deel van de Wetsteen verscheen in 1644 (2e druk 1658).
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134248
€  700.00 [Appr.: US$ 774.88 | £UK 600.25 | JP• 84100]

 BUMA, JOH., Boere bruiloft, of het huwelijk van Moddeworst, en Griet Beerdberg. Met geschiedkundige aanmerkingen. Met portret (door R.Jelgerhuis naar R.Keyert) en titelvignet door J.Goeree.
BUMA, JOH.
Boere bruiloft, of het huwelijk van Moddeworst, en Griet Beerdberg. Met geschiedkundige aanmerkingen. Met portret (door R.Jelgerhuis naar R.Keyert) en titelvignet door J.Goeree.
Knollendam, Ten dienste der bruilofts-gasten, 1767. 8vo. [16], 456 pp. Contemporain halfkalfsleren band met ribben en rugtitel (ex libris op binnenzijde voorplat)
∂ Johannes Buma (Leeuwarden 1694-1756), een vermogende apothekerszoon, beoefende de schilderkunst en de letteren. (zie NNBW.IV/343-344)
∂ "Behalve verscheiden andere werkjes in proza en poŽzij 1, is zijne Boeren Bruiloft, of het Huwelyk van Moddeworst en Griet Beerdberg het meest bekend. Dit zal een geestig, boertig stuk heten; doch het is juist die grove geestigheid en plompe boert, waarmede het gemeene volk zich vermaakt. Het schijnt ook dat buma dit stuk niet tot de uitgave bestemd had; men heeft het na zijn' dood, die den 28 Julij 1756 voorviel, in 1767 quasi te Knollendam gedrukt, en daarmede de nagedachtenis van dezen anders niet onverdienstelijken schilder en dichter weinig eer aangedaan." (Witsen Geysbeek p.445-446)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 118829
€  550.00 [Appr.: US$ 608.84 | £UK 471.5 | JP• 66079]

 
BURLAGE, J.H.
Herinnerings-offer. Met gelithogr.titelplaat en 4 gelithogr.deeltitelplaten.
Utrecht, J.Altheer, 1836. xv, 164 pp. Contemp.halflinnen band met rugetiket. (iets los in de band, hoekje uit schutblad) - het merendeel van deze gedichten behandelt zijn wederwaardigheden tijdens de Tiendaagse Veldtocht.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 118815
€  60.00 [Appr.: US$ 66.42 | £UK 51.5 | JP• 7209]

 
BURMANNUS, P. (SEC.)
Intreêreden van Pieter Burman den jongen over De poëtische verrukking; in het openbaer uitgesproken te Amsteldam, den X. der herfstmaend' des jaers MDCCXLII. In Nederduitsche vaerzen nagevolgt door Dirk Smits. Met een fraai titelvignet door J. Punt naar D. van Nijmegen.
Rotterdam, Ph. Losel, 1743. 4to. [xxiv], 9-79, [9] pp. Rood half schaapsleer met goudstempeling, rug met 5 ribben en zwart titelschild. (De 3 sneden zijn later inclusief de platten bijgesneden; fragment onderzijde rug ontbreekt; platbekleding ontbreekt.
∂ Vertaling van: Oratio inauguralis de enthusiasmo poŽtico. Smits kende geen Latijn, maar enkele vrienden van het Rotterdamse kunstgenootschap 'Natura et Arte' verschaften hem een prozavertaling waarnaar hij zijn vertaling in verzen maakte. Met drempeldichten van: K. Westerbaen W.Z., Arnold Hoogvliet, Willem van der Pot, P.J. van Berckel, Nikolaes Versteeg en Frans de Haes.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 121502
€  65.00 [Appr.: US$ 71.95 | £UK 55.75 | JP• 7809]

 
BUSKEN HUET, CD.
Vragen en antwoorden. Brieven over den bijbel.
Haarlem, A.C. Kruseman, 1858. 8vo. xii, 530 pp. Bibl.linnen. (portretje ingeplakt). Eerste druk
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133222
€  40.00 [Appr.: US$ 44.28 | £UK 34.5 | JP• 4806]

 
CALCAR, ELISE VAN.
Sophia Frederika Mathilda koningin der Nederlanden, als vorstin en moeder geschetst voor hare landgenooten.
Haarlem 1877. (v), 101 p. hlin (bibl.st., portr.ontbreekt)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 110903
€  20.00 [Appr.: US$ 22.14 | £UK 17.25 | JP• 2403]

 
CALLIMACHUS. BILDERDIJK, W.
Kallimachus lofzangen.
Amsterdam, P.J. Uylenbroek & J.W. IJntema en comp., 1808. xvi, 120 pp. Orig. paars karton met gedrukt titelschild. (Bibl. st. op tp. en schutbl; rug verkleurd en iets besch.) -Monfils 156.1.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 117719
€  30.00 [Appr.: US$ 33.21 | £UK 25.75 | JP• 3604]

 
CATS, J.
[Houwelyck. Dat is de gansche gelegenheyt des echten staets.]
[Middelburg, J.P. van de Venne, 1625]. 4to. 61[van 67], [30], [ii], 68[van70], [20], 74 [van 76] pp. Half-basaan (titelpagina, voorwerk, het hele eerste eerste deel, de titelprent van het tweede deel, Vryster wapen, Vryster, Christelick huys-wyf tweede deel, Houwelyck, vijfde deel, Houwelyck, zesde deel, motto's, voorreden ontbreken; band wat gesleten, eerste p. geplakt, eerste delen: watervlek in linker bovenmarge, p. 75/76 scheurtje bovenmarge en eerste regel; nieuwe schutbladen)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125716
€  90.00 [Appr.: US$ 99.63 | £UK 77.25 | JP• 10813]

 
CERFF, JAN DE.
Tafereel der Nederlandsche geschiedenissen. Of Gods regterhand, Van tyd tot tyd Verhoogd en Verheerlykt, in zeegeningen en oordeelen van de Vereenigde Neederlanden, En zyne Kerke in dezelve, Tot op het Jaar 1742. In Heldedigten, met bygevoegde Aanteekeningen. Met drukkersmerk door J.C. Philips.
Amsterdam, H. Vieroot, 1742. 4to. [48], 637, [33] pp. Blindgestempeld perkament met geschreven rugtitel. (schutbl.los van platten, bibl.st.op titel, laatste pp.licht watervlekkig, goed ex.)
∂ Drempeldichten van Th.van Schelluyne, Joannes Kalkoen, Hendrik Croese. '..welk werk niets meer is dan eene vrijvloeijend berijmde kronijk, die voor de liefhebbers der dichtkunde weinig uitlokkends bevat, en, ten aanzien van het vak de geschiedenissen, waarover de schrijver handelt, niets nieuws oplevert; zoodat het even goed door de beoefenaars der dichtkunst als door de onderzoekers der Vaderlandsche Geschiedenis had kunnen gemist worden.' (Van der Aa, III/291)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 103368
€  320.00 [Appr.: US$ 354.23 | £UK 274.5 | JP• 38446]

 
CERVANTES SAAVEDRA, M. DE.
De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot, door den beroemden Picart den Romein, en andere voornaame meesters, na de uitmuntende schilderyen van Coypel, in't koper gebragt. Beschreeven op een' vryen en vrolyken trant door J.Campo Weyerman; en door den zelfden met gedigten ter verklaaring van iedere kunstprint, en het leeven van M. de Cervantes Saavedra verrykt. Met een titelvignet van J. van Schley en 31 platen.
s'-Gravenhage, P. de Hondt, 1746. Groot folio. [ii], xxvi, 420 pp. Half kalfsleer, rijk bestempelde rug met 6 ribben met verschillende decoratiemotieven in de velden en een rood titelschild, onafgesneden. (Uiteinden rug vakkundig gerepareerd; platten iets geschaafd) / Half-calf, richly decorated spine with six raised bands, different decorations in the compartments, red title-piece. Uncut. (sides a bit rubbed, spine-ends expertly repaired.)
∂ Dit is een van de voorkeursexemplaren in folio, de normale editie verscheen in kwarto. Dit is een vroeg voorbeeld van een Nederlandse bibliofiele uitgave. De tekst van deze folio-editie is gevat in een typografisch kader. Het binnenwerk verkeert, afgezien van een paar bladen met wat rousseurs, in perfecte staat, de afdrukken van de prenten zijn scherp en behoren tot de mooiste Nederlandse boekillustraties uit de 18e eeuw. Copy of the folio-size preferential issue; the regular edition was quarto-sized. Early example of a Dutch bibliophile edition. The text of this folio-edition is mounted in typographical borders. A few pages with some light foxing aside, the interior of this copy is in very good condition, sharp impresson of the plates. The plates rank among the finest in 18th century bookillustration in the Netherlands. (Cohen 216; Arents 27)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 124302
€  2200.00 [Appr.: US$ 2435.35 | £UK 1886 | JP• 264315]

 
ABRAHAM VAN ST.CLARA.
Iets voor allen, zynde een verhandeling en verbeelding van allerhande standen, studien, konsten, wetenschappen, handwerken enz. In't Nederduyts overgebracht door J. le Long. Met frontispice en 201 platen in de tekst naar Jan Luiken.
Amsterdam, J. Roman, 1758-1759-1745-1745. 4 delen. Kl-8vo. Half kalfsleer, ruggen met 5 ribben en simpele vergulding, met rood titelschild en groen deelschild. (Portret ontbreekt, banden wat gesleten en iets beschadigd; dl. 3 wat watervlekkig; wat gebruikt, een enkel hoekje uit pagina zonder tekstverlies; maar een behoorlijke set met alle emblemata)
∂ De platen, naar Jan en Caspar Luyken, tonen honderden beroepen en ambachten: van Advocaat tot Beurssnijder, en van Bierbrouwer tot Doodgraver; Van Eeghen/ Van der Kellen 337.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 113925
€  1400.00 [Appr.: US$ 1549.77 | £UK 1200.25 | JP• 168200]

 
CLERCK, CLAUDE DE.
Gedichten. (Uitg.m.inl.C.P.Serrure).
Gent 1869. [5], xxi, 228 pp. Nieuw gebonden, oorspr.omslagen meegebonden. (Mij.Vlaemsche Bibliophilen III/13; nr.34 "van de 100 afdruksels voor den koophandel bestemd", ondertekend door de sekretaris, Ph.Blommaert; ex-libris ingeplakt, een zeer goed ex.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 123706
€  140.00 [Appr.: US$ 154.98 | £UK 120.25 | JP• 16820]

 
CLEVE, JOHANNA CONSTANTIA.
Lentebloemen.
Den Haag, erven J. Allart, 1817. vi, 86 pp. Met gegraveerd titelvignet door J. van Rooij. Gekartonneerd omslag. (rug wat los en zeer beschadigd; plaksporen; stempels op titels) De uitgave is gewaarmerkt met een handtekening van de auteur. "Vlammende natuurbeschrijvingen, klassieke en bijbelse beelden, zedekundige allegorieŽn en volkse taferelen wisselen elkaar af." (Met en zonder lauwerkrans p. 831) Deze al op 22 jarige leeftijd overleden dichteres liet 2 dichtbundels na. Op elfjarige leeftijd publiceerde zij haar eerste bundel. Zij was lid van het Haagse dichtgenootschap "Kunstliefde spaart geen vlijt".
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115052
€  45.00 [Appr.: US$ 49.81 | £UK 38.75 | JP• 5406]

 
CODDE, P.A.
Herdoopers Anslagh op Amsterdam. Den x.May:1535. Met (iets afgesneden?) titelprent.
Amsterdam, Voor Dirck Cornelisz. Hout-haeck, 1641. 4to. Tesamen met: Alfreda. Droef-Eyndend'-Toneel-Spel. Amsterdam, Voor Jacob Heerman (gedrukt bij Nicolaes van Ravesteyn), 1641. 4to. - iets watervlekkig; in te ruime blindgestempelde perkamenten band; bibl.st. op titels - Alfreda, waarvan de stof oorspronkelijk in de 12e eeuwse kroniek 'De gestis regum Anglorum' van William van Malmesbury voorkomt, is - naar Codde in zijn inleiding bericht - een bewerking naar Polydorus Vergilius, in feite naar Lope de Vega.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 97367
€  160.00 [Appr.: US$ 177.12 | £UK 137.25 | JP• 19223]

 
CONSCIENCE, H.
Geschichte von Belgien. Aus dem Flämischen von D.L.B.Wolff. M.frontispice.
Leipzig, Carl B.Lorck, 1847. 8vo. xi, 420 pp. Orig.halfleer (3 duitse krantenknipsels ingeplakt, wv.1 recensie; potloodaant.op laatste schutblad) - eerste duitse uitg.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119041
€  45.00 [Appr.: US$ 49.81 | £UK 38.75 | JP• 5406]

 
CONSCIENCE, HENDRIK.
Geschiedenis van graef Hugo van Craenhove en van zynen vriend Abulfaragus. Met 20 platen door Ed.Dujardin, tekst in gekleurde typografische borders.
Antwerpen, J.-E.Buschmann, 1845. Oblong-4to. Pp.5-118. Latere linnen band met marokijnen rugtitel. (Geheel weervlekkig) - Oorspronkelijk voorplat meegebonden.
∂ Van der Marck - Romantische boekillustratie in BelgiŽ. Pag. 179. Cat. Hendrik Conscience Tentoonstelling 1812-1912 nr. 31
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 113936
€  60.00 [Appr.: US$ 66.42 | £UK 51.5 | JP• 7209]

 
CONSCIENCE, HENDRIK.
Moederliefde. Tafereelen uit onzen tyd.
Antwerpen, J.P. van Dieren en Comp., 1862. 2 delen. Kl. 8vo. 198-212 pp. Met 8 platen door E. Dujardin. Halflinnen.(band wat gebruikt, binnenwerk wat (roest-)vlekkig en smoezelig; enkele aantekeningen van A.Keersmaekers)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 130528
€  40.00 [Appr.: US$ 44.28 | £UK 34.5 | JP• 4806]

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - Next page