Antiquariaat Brinkman, sinds 1954: Nederlands: Oude drukken
found: 502 books on 21 pages. This is page 20
Previous page - Next page

 
WESTERMAN, M.
Gedichten. Met gegrav.titelpagina's.
Amsterdam, M.Westerman, 1826-1827. 4 delen. Kl-8vo. viii, 191-iv, 192-iv, 191-iv, 250 pp. bibl.band (iets afgesneden ex., bibl.stempels op titels)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115773
€  48.00 [Appr.: US$ 53.05 | £UK 41.25 | JP 5769]

 
WEYERMAN, J.C.]
Den Amsterdamschen Hermes. Zynde een historisch, poëetisch, en satirisch verhaal van de zotheden der voorby zynde, der tegenwoordige, en der toekomende eeuw; benevens eenige liefdens gevallen, staatkundige coffihuis opmerkingen, en courant-perioden. Tweede deel. Met frontispice + 52 (identieke) houtsneden in de tekst.
Amsterdam, H. Bosch, 1723. Vol. 2 only. (of 2). Sm.-4to. [iv], 416 pp. Full calf, gilt spine & gilt board edges. (spine ends and corners a bit damaged, boards sl. worn, name in ink on flyleaf, pp. 1-52: water stain in top margin, a few pages very slighty stained)
Het frontispice toont Weyerman zittend met ganzenveer in de hand, achter zich de Bloem-godin en de godin van het Hekelschrift.
Weekly published periodical, issues in this volume dated 29 September 1722 to 21 September 1723, by the famous satirist and prolific writer Jacob gezeten aan tCampo Weyerman.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 126862
€  280.00 [Appr.: US$ 309.46 | £UK 240 | JP 33652]

 
WEYERMAN, J.C.
Den Persiaansche zydewever. Demokriets en Herakliets, Brabandsche voyagie; de Hollandsche zinlykheyt; den Antwerpsche courantier; en de gehoornde broeders, benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van Anakreon, voorzien met de sleutel van het geheele werk. Met portret van Weyerman van A.V.L.B. naar Cornelis Troost.
Z.pl., Gedrukt voor den autheur, z.j. (1e helft 18e eeuw). 4to. [xvi], 139, [vi], 106, 100, 96, 104 pp. Kalfsleren band, vergulde rurg met 5 ribben en rugtitel (kneep licht beschadigd, band gesleten, hoekjes licht gestoten; sommige pagina's iets gebruind)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 126465
€  480.00 [Appr.: US$ 530.51 | £UK 411.25 | JP 57690]

 
WEYERMAN, J.C.
Sententie van den Hove van Holland, tegens Jacob Campo Weyerman. Gepronuncieert den 22.July 1739.
's Gravenhage, Paulus en Isaac Scheltus, 1739. 12 pp. Los, zonder omslag. (iets smoezelig)
In de sententie wordt Weyerman schuldig bevonden aan o.a. chantage van meerdere personen (preciezer: hij beloofde niets (kwalijks) te schrijven over de handel en wandel van de gechanteerden, als deze maar met een som geld over de brug kwamen), en veroordeeld hem "gebragt werden in een verseekerde plaats binnen dese Provintie om aldaar sijn leeven lang geduurende ten sijnen kosten geconfineert te blyven".
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 128970
€  120.00 [Appr.: US$ 132.63 | £UK 103 | JP 14422]

 
WILLEMS, J.F. (UITG.)
Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands, uitgegeven op last der Maetschappy tot Bevordering der Nederduitsche Tael- en Letterkunde. Met gegraveerde titel en 73 (6 gekleurde) platen.
Gent, F.& E.Gyselynck, 1837-1846. In 10 delen. Halflinnen. (bibl.stempels, 3 delen en enkele platen wat watervlekkig, n deel zeer watervlekkig, hoekje uit n blad met wat verlies; lijst van intekenaren ontbreekt; overigens een goede complete set)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 111591
€  360.00 [Appr.: US$ 397.88 | £UK 308.5 | JP 43267]

 
WILLEMS, J.F. (RED.)
Gedichten en verhandelingen van Koninglyk Genootschap van Tael- en Dichtkunde te Antwerpen.
Antwerpen, T.J.Janssens, 1825. 8vo. vi, 347, [5] pp. Ing. (gebruikt en wat weervlekkig ex., omslag beschadigd en smoezelig)
Gedichten van o.a. L.Bonnier-Hellyer, J.Van Oosterwyk-Bruyn, L. D'Hulster, M.J. Van der Maesen, A.Klincko, J.B.Stips, A.J.Stips, L.G.Visscher, J.F.Willems.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133461
€  50.00 [Appr.: US$ 55.26 | £UK 43 | JP 6009]

 
WILLEMS, J.F.
Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde, opzigtelyk de zuydelyke provintien der Nederlanden.
Antwerpen, Schoesetters, 1819-1824. 2 dln. xxviii, 300-v, 383, (vi) pp. Iets later halflinnen. (Oude etiketjes op de ruggen; ex. libris)
Met een naemlyst der intekenaeren.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 73852
€  90.00 [Appr.: US$ 99.47 | £UK 77.25 | JP 10817]

 
WILLEMS, J.F.
Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde, opzigtelyk de Zuidelijke Provintien der Nederlanden.
Antwerpen, Schoesetters, 1819-1824. 2 dln. in 1 band. [xxviii], 300 - v, 383, [vi] pp. Zwart halfmarokijn met 4 valse ribben en simpele vergulding. (Platten licht gevlekt.)
Mooi exemplaar. Met een naemlyst der intekenaeren.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 8202
€  120.00 [Appr.: US$ 132.63 | £UK 103 | JP 14422]

 
WILLINK, D.
Lusthof van christelyke dank- en beedezangen, begreepen in twee deelen. Met een gegraveerde titelpagina van J. Folkema naar A. Houbraken.
Amsterdam, H. vande Gaete, 1715. 8vo. 2dln. in 1 band. [xlvi], 280, [6] pp. Half kalfsleer, simpel vergulde rug met 5 ribben, onafgesneden.
Eerste druk. Met het kleine ex-libris van S.J.Z. Wiselius. Drempeldichten van: H.S. van Alphen, J. van Staveren, G.P. Hondius, J. D'Outrein, D. van Hoogstraten, Jetske vander Malen, N.S. van Leeuwaarden, H. Bouman, E. Clermont, A. Welsing, J. Dusart en P. Straat. (Scheurleer p. 196)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 124621
€  80.00 [Appr.: US$ 88.42 | £UK 68.75 | JP 9615]

 
WILLINK, DANIËL.
De lustplaats Groot Heerema by Franeker, in vaarzen beschreeven: nevens eenige Mengel Poëzy.
Amsterdam, G. Tielenburg, 1734. 8vo. [xvi], 198, [1] pp. Met frontispice, gegraveerde opdracht, uitslaand portret, (van F.Ottens naar C. Lubienietzki 3 gegraveerde tussentitels. Burgemeestersband (rood halfbazaan met kammarmeren platten). (boekblokgebroken, maar stevig)
Groot Heerema was het buiten van Livius Dirk van Andringa. De tekst werd bezorgd door Bernardus de Bosch, die het werk opdroeg aan Nicolaas Cornelis Hasselaar.
Drempeldichten van: H. Post; G.Klinkhamer; Abr. de Haen de jonge; Lucas Pater; Gerrit Blaaupot de jonge; Cloes Lutkeman; Dirk van Beek; Abraham Bogaert
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134539
€  180.00 [Appr.: US$ 198.94 | £UK 154.25 | JP 21634]

 
WINTER, NICOLAAS SIMON.
De Amstelstroom, in zes zangen.
Amsterdam, Pieter Meyer, 1755. 4to. [xxxii], 207 pp. Allegorisch frontispice door P. Tanj, titelvignet door S. Fokke, 7 charmante sluitvignetten door J.C. Philips en 1 uitslaande kaart door J. van Jagen (Nieuwe kaart van den Amstelstroom). Half kalfsleer, vergulde rug met roodmarokijnen titelschild. (kop van rug iets beschadigd; hoeken schutbladen gebruind)
Drempeldichten van Agatha Maria Sena, Sara Maria van der Wilp, Lucretia Wilhelmina van Merken, Lucas Pater, Bernardus de Bosch, Pieter Meyer.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 103236
€  250.00 [Appr.: US$ 276.31 | £UK 214.25 | JP 30047]

 
WINTER, NICOLAAS SIMON VAN.
De Jaargetyden, in vier zangen. Titelvignet door S. Fokke.
Amsterdam, Pieter Meijer, 1769. 4to. [viii], 197, [2] pp. Half kalfsleer, rug met ribben, dubbellijnen in goudstempelingen en groenmarokijnen titelschild. (Bibl. stempels op schutblad en titelpagina, mooi exemplaar.)
Bevat fondscat. van Meijer. Bewerking van Thomson's Seasons, naar de verloren gegane vertaling van Johan Lublink de Jong (zie B.G.Halberstadt 'De Nederlandsche vertalingen en navolingen van Thomson's Seasons', pp.80-129)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115355
€  120.00 [Appr.: US$ 132.63 | £UK 103 | JP 14422]

 
WINTER, NICOLAAS SIMON VAN.
De Jaargetyden, in vier zangen.
Amsterdam, Pieter Meijer, 1769. 4to.. [viii], 197, [2] pp. Met titelvignet door S. Fokke. Gemarmerd kalfsleer, rug verguld met rood marokijnen titelschild, gemarmerde sneden. (rug iets gerepareerd, hoeken licht gesleten. Fris exemplaar).
Met opdracht in druk aan zijn vrouw Lucretia Wilhelmina van Merken. Bevat fondscat. van Meijer. Bewerking van Thomson's Seasons, naar de verloren gegane vertaling van Johan Lublink de Jong (zie B.G.Halberstadt 'De Nederlandsche vertalingen en navolingen van Thomson's Seasons', pp.80-129)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 129844
€  160.00 [Appr.: US$ 176.84 | £UK 137.25 | JP 19230]

 
WINTER, NICOLAAS SIMON VAN.
De Jaargetyden, in vier zangen.
Amsterdam, Pieter Meijer, 1769. 4to.. [viii], 197, [2] pp. Met titelvignet door S. Fokke. Gemarmerd halfkalfsleer, rug verguld met rood marokijnen titelschild (rug iets beschadigd, platten iets beschadigd, hoeken licht gesleten; naam op schutblad).
Met opdracht in druk aan zijn vrouw Lucretia Wilhelmina van Merken. Bevat fondscat. van Meijer. Bewerking van Thomson's Seasons, naar de verloren gegane vertaling van Johan Lublink de Jong (zie B.G.Halberstadt 'De Nederlandsche vertalingen en navolingen van Thomson's Seasons', pp.80-129)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133114
€  90.00 [Appr.: US$ 99.47 | £UK 77.25 | JP 10817]

 
WINTER- VAN MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN.
Maria van Bourgondiën. Gravinne van Holland. Treurspel. Met titelvignet.
Amsterdam, P. Meijer & G. Warnars, 1782. [iv], 82 pp. Gebonden. (wat watervlekkig, stempel op titel)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125639
€  32.00 [Appr.: US$ 35.37 | £UK 27.5 | JP 3846]

 
WINTER, NICOLAAS SIMON VAN & LUCRETIA WILHELMINA VAN MERKEN.
Tooneelpoëzy. Met 2 titelvignetten door R. Vinkeles.
Amsterdam, Pieter Meijer/ P.J.Uylenbroek, 1774-1786. 2 dln. 4to. [iv], 549, [3] - [iv], 458 pp. Half kalfsleren banden met geribde rug en groenmarokijnen titelschilden. (Bibl.stempels op schutbladen en titelp., achterscharnier dl. 1 iets gespleten.) De 10 platen ontbreken.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115345
€  100.00 [Appr.: US$ 110.52 | £UK 85.75 | JP 12019]

 
WITHUYS, C.G.
Het bombardement van Antwerpen. Lauwerkrans voor den Luit.Gen.Baron Chassé. Gevlochten door C.G.Withuys. Met gegraveerde titel.
Amsterdam, Joh.Guykens, 1831. x, 50 pp. geb. (band overgeplakt, bibl.stempels, zeer watervlekkig, wat los in de band) Een slecht ex.van een fraai voorbeeld van Citadelpozie. "De uitbundigste van allen was C.G. Withuys", K.ter Laan, Lett.Woordenboek.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 124818
€  16.00 [Appr.: US$ 17.68 | £UK 13.75 | JP 1923]

 
WOLFF GEB. BEKKER, ELIZABETH.
Bespiegelingen over het genoegen, dichtmatig voorgesteld.
Hoorn, T. Tjallingius, 1763. [xiv], 174, [1] pp. Bijgebonden: Beemster-winter-buitenleven. Twee brieven. Amsterdam, Joh.Allart & 's-Gravenhage, Isaac van Cleef, 1778. [ii], 101 pp. & De natuur is mijne zanggodin. Dichtstuk. 's-Gravenhage, Isaac van Cleef, 1784. [ii], 128 pp. Half kalfsleer, rug met simpele verguldinge en 5 ribben, rood en zwart titelschild.
ad I: DEBUUT VAN BETJE WOLFF; Buijnsters 1; ad II: Ondertekend: "Geschreven in de Beemster 1775"; Buijnsters 47; ad III: Buijnsters 60).
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119172
€  380.00 [Appr.: US$ 419.98 | £UK 325.75 | JP 45671]

 
WOLFF-BEKKER, E. & AGATHA DEKEN.
Brieven van Abraham Blankaart.
's Gravenhage, Isaac van Cleef, 1787-1789. 3 delen. [6].lxxvi, 319-[4], 22, 340-[4], 376 pp. Halfleer (banden zeer gesleten en wat beschadigd, inhoud goed)
Buijnsters 187; in deel 2 is de brief aan de 'Welmeenende lezers!' van Agatha Deken, en de inhoudsopgave, vooringebonden. (banden slecht, ruggen gesleten en wat beschadigd)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125218
€  90.00 [Appr.: US$ 99.47 | £UK 77.25 | JP 10817]

 
WOLFF, BETJE & AAGJE DEKEN.
Economische liedjes, uitgegeven door E.Bekker, weduwe A.Wolff, en A.Deken.
's-Gravenhage, Isaac van Cleef, 1781. 3 delen in 1 band. [2], xxx, 237, (3 fondscat.).viii, 268.xii, 264 pp. Nieuwe halfleren band. (Eerste druk; Buijnsters 117)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119174
€  160.00 [Appr.: US$ 176.84 | £UK 137.25 | JP 19230]

 
WOLFF GEB. BEKKER, E.
Lier- veld- en mengelzangen.
Hoorn, T.Tjallngius, 1772. 8vo. [xvi], [8], 14*, 222 pp. Later halflinnen. (watervlekkig)
Buijnsters 30. With translation of Alexander Pope's "The Rape of the Lock".
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134948
€  60.00 [Appr.: US$ 66.31 | £UK 51.5 | JP 7211]

 
YOUNG, EDWARD.
Nachtgedachten, gevolgd naar het Engelsch door Adrianus Cornelis Schenk.
Den Haag & Rotterdam, J. Immerzeel, 1805-1823. 5 afleveringen in 2 banden. 8vo. Rood halfmarokijn met goudbestempelde ruggen. (Banden iets vuil en platten wat watervlekkig, modern ex-libris ingeplakt)
van der Aa (285) over Schenk: "Den tijd, die hem van zijn ambt overbleef, besteedde hij aan letteroefeningen en teekenkunst, waarin hij mede door eigen oefening, een zekere hoogte bereikte. Zijn voornaamste werk was de voortreffelijke vertaling van Young's Nightthoughts, waarvan de drie eerste zangen in 1805 verschenen, de vierde en vijfde in 1807, de zesde, zevende en achtste in 1819, en de negende of laatste in 1823 het licht zag. In 1829 verscheen bij J. Immerzeel Jr. te 's Hage een tweede druk in kl. 8o. van deze Nachtgedachten." Vertaling in dichtvorm. Schenk was administrateur in Den Haag en ontvanger in Charlois. "Zijn voornaamste werk was de voortreffelijke vertaling van Young's Nightthoughts.." (van der Aa XVII, p.285)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115258
€  90.00 [Appr.: US$ 99.47 | £UK 77.25 | JP 10817]

 
YOUNG, EDWARD.
De roemzucht; in zeven hekeldichten van den heer Eduard Young, uit het Engelsch vertaald, en met aanmerkingen opgehelderd door Joannes Lublink, den jongen. Met gegraveerde titelpagina en titelvignet van R.Vinkeles.
Amsterdam, erven P.Meijer & G.Warnars, 1793. 8vo. xx, xvi, 144 pp. -BIJGEBONDEN: IDEM. De Centaurus, geen verdichtsel. In zes brieven, aan een' vriend, over de in zwang gaande leevenswyze der menschen. Uit het Engelsch van den eerwaarden heer Eduard Young vertaald, en met eenige ophelderende aanmerkingen, enz. voorzien. Met gegraveerde titelplaat door Simon Fokke. Amsterdam, Pieter Meijer, 1768.xvi, 310 pp. Halfkalfsleren band met simpele vergulding en rood marokijnen rugtitel. (bibl.stempel op schutblad en titel, kleine marginale vlek in eerste pp., iets gebruind)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115344
€  90.00 [Appr.: US$ 99.47 | £UK 77.25 | JP 10817]

 
ZEGGELEN, W.J. VAN
De valkenvangst.
Den Haag, W.P. van Stockum, 1841. [iv], 83 pp. Met frontispice (houtsnede "I.B.") en titelvignet en houtsneden in de tekst (door Johannes Bosboom). Bibl.-halflinnen (rug wat beschadigd; platten geschaafd; stempel op titelpagina's Valkenvangst; het geheel roestvlekkig)
Auteursopdracht Valkenvangst: "Den beeldhouwer Royer, met betuiging van des schrijvers hoogachting en bewondering" Hiervoor gebonden: Uitstapje van Pieter Spa naar Amsterdam, ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem II. Dordrecht, H. Lagerwey, 1842. 2e dr. 41, [2=advertentie] pp. Met frontispice (steendruk H.J. Bakker).
Een groep adelijke lieden, olv. van Baron Van Deelen, trekt naar Noorwegen om daar valken te vangen. Met twee giervalken keren zij na lange tijd trots terug. En valk wordt aan boord per ongeluk doodgeschoten, de andere weet te ontsnappen en wordt verwisseld voor een kaketoe. Een matig exemplaar van een zeldzaam werkje.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 135116
€  150.00 [Appr.: US$ 165.78 | £UK 128.5 | JP 18028]

 
ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS.
Nagelatene poëzy. Met gegraveerde titel.
Den Haag, Wed. J. Allart, 1821. viii, 194 pp. Bibliotheekband. (titel iets (water-)vlekkig, bibl.stempels op de titels)
A.J.Zubli (1751-1820), koopman te Amsterdam, in 1796 lid van de Nationale Vergadering, steunde het voorstel om de heerschappij van de herv.kerk af te schaffen, en was voorstander van de toelating van de joden als burgers en kiezers. (NNBW IX, 1317-1318.) Het voorbericht door I.de Jongh beschrijft de persoon Zubli: "Hij had in 't laatst van zijn leven het godvruchtig besluit genomen, om het smartelijk lijden en stervn van onzen Zaligmaker in eenige afdeelingen te bezingen: vlijtig bearbeidde hij, als inleiding, daartoe van tijd tot tijd de eerste zangen, als: De opwekking van Lazrus en deszelfs gevolgen; Jezus plegtig intrede binnen Jeruzalem; en zijn laatste reize derwaarts. Hij brandde van begeerte om dit aangevangen werk te voltooijen; dan, door hevige pijnen aangetast, waarmede hij eenen geruimen tijd te worstelen had, werd hij hierdoor in deze zijne zoo zeer geliefde onderneming gestoord; ..
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125642
€  45.00 [Appr.: US$ 49.74 | £UK 38.75 | JP 5408]

Previous page | Pages: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - Next page