Antiquariaat Brinkman, sinds 1954: Nederlands: Oude drukken
found: 479 books on 20 pages. This is page 19
Previous page - Next page

 
WERKEN
der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde.
Amsterdam, J.Allart, 1804-1810. 5 delen. xvi, 108, 135-iv, 108, 152-ii, x, 323-iii, 409-iv, 273, 119 p half-kalfsleren banden met marokijnen rugtitels (enkele minieme gaatjes in rug bd.5; klein bibl.stempel op titels, enkele delen iets vochtgolvig, maar een fraaie set) - Prijsverhandelingen van Matthys Siegenbeek ('In hoe ver behoort de spelling der Nederduitsche taal geregeld te worden naar welluidendheid en gemakkelijkheid der uitspraak?', 'Betoog van den rijkdom en de voortreffelijkheid der Nederduitsche taal', J.H.van der Palm ('Eenige dichterlijke Natuurbeschrijvingen in het boek Job'), Jeronimo de Vries ('De vorderingen en verachteringen der Nederduitsche Dichtkunst, gedurende de achttiende eeuw, in vergelijking van vroegere tijdperken') e.a., gedichten van o.a.R.H.Arntzenius, A.Vereul, Helmers, J.W.van Sonsbeeck, Loots, Tollens, H.Meijer jr., Bilderdijk, H.H.Klijn.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 104340
€  550.00 [Appr.: US$ 606.91 | £UK 472.25 | JP 66317]

 
WERKEN
der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde.
Amsterdam, J.Allart, 1804-1810. 5 delen. xvi, 108, 135-iv, 108, 152-ii, x, 323-iii, 409-iv, 273, 119 p orig.blauw carton m.gedrukte rugtitels (dl.I-IV) en orig.omslag (dl.V). (bibl.stempels op schutblad en titel, enkele delen vochtgolvig en -vlekkig) - Prijsverhandelingen van Matthys Siegenbeek ('In hoe ver behoort de spelling der Nederduitsche taal geregeld te worden naar welluidendheid en gemakkelijkheid der uitspraak?', 'Betoog van den rijkdom en de voortreffelijkheid der Nederduitsche taal', J.H.van der Palm ('Eenige dichterlijke Natuurbeschrijvingen in het boek Job'), Jeronimo de Vries ('De vorderingen en verachteringen der Nederduitsche Dichtkunst, gedurende de achttiende eeuw, in vergelijking van vroegere tijdperken') e.a., gedichten van o.a.R.H.Arntzenius, A.Vereul, Helmers, J.W.van Sonsbeeck, Loots, Tollens, H.Meijer jr., Bilderdijk, H.H.Klijn. Van Bilderdijk in deel 2: Aan de Leydsche afdeeling der Bataafsche Maatschappij, bij mijne intrede in hare vergadering (Monfils B.187)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 108816
€  250.00 [Appr.: US$ 275.87 | £UK 214.75 | JP 30144]

 
WERKEN
Werken van het Amsteldamsch dicht- en letteröefenend Genootschap.
Amsteldam, Martinus de Bruijn, (1789-1794). 2 delen. xxix, 388-xxxviii, 336 p. orig.omslagen. (bibl.stempels op schutbladen en titels, ruggen wat besch.) Met 2 identieke gegrav.titelpagina's door R.Vinkeles. - Met ledenlijsten; prijsverzen en mengeldichten van Petronella Moens, B.Bosch, J.W.Bussingh, J.Jordens, Maria P. Woesthoven, L.van Ooijen, A.Fokke Simonsz, Johanna E.van de Velde, M.Nieuwenhuijzen, A.Vereul, J.J.Vereul, W.van de Velde, Catharina Ploos van Amstel, Adriana van Overstraten, Johanna E. Helmcke, G.Gleuwink, J.Rosierz, Brender a Brandis e.a. Niet verder verschenen; het Genootschap ging in 1800 op in de Bataafsche Maatschappij.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 111605
€  180.00 [Appr.: US$ 198.62 | £UK 154.5 | JP 21704]

 
WERUMEUS BUNING, A.
Marine-schetsen.
's-Gravenhage, Charles Ewings, [1880]. [viii], 151 pp. Bibl. halflinnen met oospronkelijk omslag op het voorplat geplakt en handgeschreven rugtitel. (Bibl stempels op schutbl. en tp., laatste bl. iets rafelig.)
Met opdracht en handtekening van de auteur " Wel Edel Geboren Heer J.C. Neurdenburg. Met de meeste hoogachting aangeboden door den schrijver. Rotterdam 14 mei 1884". Johan Christiaan Neurdenburg (1815-1895) was directeur van de opleiding tot zendeling in Rotterdam. Dit exemplaar van de eerste druk heeft zowel op het oorspronkelijke omslag als op de titelpagina een overgeplakt impressum. Over het impressum van Stemberg is het impressum van Charles Ewing uit 's-Gravenhage geplakt, die in 1884 ook de 2e druk bezorgde.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 116202
€  36.00 [Appr.: US$ 39.72 | £UK 31 | JP 4341]

 
WESTERBAEN, J.
Gedichten.
's Gravenhage, Anthony & Johanes Tongerloo, 1657. Kl-8vo. [xxix], 50, [xiv] pp. + p.51-634 (=640) & 247 (=251), [5 = errata]] pp. Met gegraveerde titelpagina en dubbele uitsl.prent van Ockenburgh. Kalfsleren band, rug verguld; dubbele fileten. (band iets gerestaureerd, nieuwe schutbladen, bibl.stempel en ex-libris, iets watervlekkig)
Eerste uitgave van de gedichten. Drempeldichten van C.Boey, S.Marchant, J.Cats, C.Huygens, A.Naeldwijck, Alida Bruno, A.van Overbeke, Jan Zoet en N.N. Het portret ontbreekt.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133070
€  180.00 [Appr.: US$ 198.62 | £UK 154.5 | JP 21704]

 
WESTERMAN, M.
Gedichten. Met gegrav.titelpagina's.
Amsterdam, M.Westerman, 1826-1827. 4 delen. Kl-8vo. viii, 191-iv, 192-iv, 191-iv, 250 pp. bibl.band (iets afgesneden ex., bibl.stempels op titels)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115773
€  48.00 [Appr.: US$ 52.97 | £UK 41.25 | JP 5788]

 
WEYERMAN, J.C.]
Den Amsterdamschen Hermes. Zynde een historisch, poëetisch, en satirisch verhaal van de zotheden der voorby zynde, der tegenwoordige, en der toekomende eeuw; benevens eenige liefdens gevallen, staatkundige coffihuis opmerkingen, en courant-perioden. Tweede deel. Met frontispice + 52 (identieke) houtsneden in de tekst.
Amsterdam, H. Bosch, 1723. Vol. 2 only. (of 2). Sm.-4to. [iv], 416 pp. Full calf, gilt spine & gilt board edges. (spine ends and corners a bit damaged, boards sl. worn, name in ink on flyleaf, pp. 1-52: water stain in top margin, a few pages very slighty stained)
Het frontispice toont Weyerman zittend met ganzenveer in de hand, achter zich de Bloem-godin en de godin van het Hekelschrift.
Weekly published periodical, issues in this volume dated 29 September 1722 to 21 September 1723, by the famous satirist and prolific writer Jacob gezeten aan tCampo Weyerman.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 126862
€  280.00 [Appr.: US$ 308.97 | £UK 240.5 | JP 33762]

 
WEYERMAN, J.C.
Den Persiaansche zydewever. Demokriets en Herakliets, Brabandsche voyagie; de Hollandsche zinlykheyt; den Antwerpsche courantier; en de gehoornde broeders, benevens eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van Anakreon, voorzien met de sleutel van het geheele werk. Met portret van Weyerman van A.V.L.B. naar Cornelis Troost.
Z.pl., Gedrukt voor den autheur, z.j. (1e helft 18e eeuw). 4to. [xvi], 139, [vi], 106, 100, 96, 104 pp. Kalfsleren band, vergulde rurg met 5 ribben en rugtitel (kneep licht beschadigd, band gesleten, hoekjes licht gestoten; sommige pagina's iets gebruind)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 126465
€  480.00 [Appr.: US$ 529.67 | £UK 412 | JP 57877]

 
WEYERMAN, J.C.
Sententie van den Hove van Holland, tegens Jacob Campo Weyerman. Gepronuncieert den 22.July 1739.
's Gravenhage, Paulus en Isaac Scheltus, 1739. 12 pp. Los, zonder omslag. (iets smoezelig)
In de sententie wordt Weyerman schuldig bevonden aan o.a. chantage van meerdere personen (preciezer: hij beloofde niets (kwalijks) te schrijven over de handel en wandel van de gechanteerden, als deze maar met een som geld over de brug kwamen), en veroordeeld hem "gebragt werden in een verseekerde plaats binnen dese Provintie om aldaar sijn leeven lang geduurende ten sijnen kosten geconfineert te blyven".
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 128970
€  120.00 [Appr.: US$ 132.42 | £UK 103 | JP 14469]

 
WILLEMS, J.F. (UITG.)
Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands, uitgegeven op last der Maetschappy tot Bevordering der Nederduitsche Tael- en Letterkunde. Met gegraveerde titel en 73 (6 gekleurde) platen.
Gent, F.& E.Gyselynck, 1837-1846. In 10 delen. Halflinnen. (bibl.stempels, 3 delen en enkele platen wat watervlekkig, n deel zeer watervlekkig, hoekje uit n blad met wat verlies; lijst van intekenaren ontbreekt; overigens een goede complete set)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 111591
€  360.00 [Appr.: US$ 397.25 | £UK 309 | JP 43408]

 
WILLEMS, J.F. (RED.)
Gedichten en verhandelingen van Koninglyk Genootschap van Tael- en Dichtkunde te Antwerpen.
Antwerpen, T.J.Janssens, 1825. 8vo. vi, 347, [5] pp. Ing. (gebruikt en wat weervlekkig ex., omslag beschadigd en smoezelig)
Gedichten van o.a. L.Bonnier-Hellyer, J.Van Oosterwyk-Bruyn, L. D'Hulster, M.J. Van der Maesen, A.Klincko, J.B.Stips, A.J.Stips, L.G.Visscher, J.F.Willems.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133461
€  50.00 [Appr.: US$ 55.17 | £UK 43 | JP 6029]

 
WILLEMS, J.F.
Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde, opzigtelyk de zuydelyke provintien der Nederlanden.
Antwerpen, Schoesetters, 1819-1824. 2 dln. xxviii, 300-v, 383, (vi) pp. Iets later halflinnen. (Oude etiketjes op de ruggen; ex. libris)
Met een naemlyst der intekenaeren.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 73852
€  90.00 [Appr.: US$ 99.31 | £UK 77.25 | JP 10852]

 
WILLEMS, J.F.
Verhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde, opzigtelyk de Zuidelijke Provintien der Nederlanden.
Antwerpen, Schoesetters, 1819-1824. 2 dln. in 1 band. [xxviii], 300 - v, 383, [vi] pp. Zwart halfmarokijn met 4 valse ribben en simpele vergulding. (Platten licht gevlekt.)
Mooi exemplaar. Met een naemlyst der intekenaeren.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 8202
€  120.00 [Appr.: US$ 132.42 | £UK 103 | JP 14469]

 
WILLINK, D.
Lusthof van christelyke dank- en beedezangen, begreepen in twee deelen. Met een gegraveerde titelpagina van J. Folkema naar A. Houbraken.
Amsterdam, H. vande Gaete, 1715. 8vo. 2dln. in 1 band. [xlvi], 280, [6] pp. Half kalfsleer, simpel vergulde rug met 5 ribben, onafgesneden.
Eerste druk. Met het kleine ex-libris van S.J.Z. Wiselius. Drempeldichten van: H.S. van Alphen, J. van Staveren, G.P. Hondius, J. D'Outrein, D. van Hoogstraten, Jetske vander Malen, N.S. van Leeuwaarden, H. Bouman, E. Clermont, A. Welsing, J. Dusart en P. Straat. (Scheurleer p. 196)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 124621
€  80.00 [Appr.: US$ 88.28 | £UK 68.75 | JP 9646]

 
WINTER, NICOLAAS SIMON.
De Amstelstroom, in zes zangen.
Amsterdam, Pieter Meyer, 1755. 4to. [xxxii], 207 pp. Allegorisch frontispice door P. Tanj, titelvignet door S. Fokke, 7 charmante sluitvignetten door J.C. Philips en 1 uitslaande kaart door J. van Jagen (Nieuwe kaart van den Amstelstroom). Half kalfsleer, vergulde rug met roodmarokijnen titelschild. (kop van rug iets beschadigd; hoeken schutbladen gebruind)
Drempeldichten van Agatha Maria Sena, Sara Maria van der Wilp, Lucretia Wilhelmina van Merken, Lucas Pater, Bernardus de Bosch, Pieter Meyer.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 103236
€  250.00 [Appr.: US$ 275.87 | £UK 214.75 | JP 30144]

 
WINTER, NICOLAAS SIMON VAN.
De Jaargetyden, in vier zangen. Titelvignet door S. Fokke.
Amsterdam, Pieter Meijer, 1769. 4to. [viii], 197, [2] pp. Half kalfsleer, rug met ribben, dubbellijnen in goudstempelingen en groenmarokijnen titelschild. (Bibl. stempels op schutblad en titelpagina, mooi exemplaar.)
Bevat fondscat. van Meijer. Bewerking van Thomson's Seasons, naar de verloren gegane vertaling van Johan Lublink de Jong (zie B.G.Halberstadt 'De Nederlandsche vertalingen en navolingen van Thomson's Seasons', pp.80-129)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115355
€  120.00 [Appr.: US$ 132.42 | £UK 103 | JP 14469]

 
WINTER, NICOLAAS SIMON VAN.
De Jaargetyden, in vier zangen.
Amsterdam, Pieter Meijer, 1769. 4to.. [viii], 197, [2] pp. Met titelvignet door S. Fokke. Gemarmerd kalfsleer, rug verguld met rood marokijnen titelschild, gemarmerde sneden. (rug iets gerepareerd, hoeken licht gesleten. Fris exemplaar).
Met opdracht in druk aan zijn vrouw Lucretia Wilhelmina van Merken. Bevat fondscat. van Meijer. Bewerking van Thomson's Seasons, naar de verloren gegane vertaling van Johan Lublink de Jong (zie B.G.Halberstadt 'De Nederlandsche vertalingen en navolingen van Thomson's Seasons', pp.80-129)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 129844
€  160.00 [Appr.: US$ 176.56 | £UK 137.5 | JP 19292]

 
WINTER, NICOLAAS SIMON VAN.
De Jaargetyden, in vier zangen.
Amsterdam, Pieter Meijer, 1769. 4to.. [viii], 197, [2] pp. Met titelvignet door S. Fokke. Gemarmerd halfkalfsleer, rug verguld met rood marokijnen titelschild (rug iets beschadigd, platten iets beschadigd, hoeken licht gesleten; naam op schutblad).
Met opdracht in druk aan zijn vrouw Lucretia Wilhelmina van Merken. Bevat fondscat. van Meijer. Bewerking van Thomson's Seasons, naar de verloren gegane vertaling van Johan Lublink de Jong (zie B.G.Halberstadt 'De Nederlandsche vertalingen en navolingen van Thomson's Seasons', pp.80-129)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133114
€  90.00 [Appr.: US$ 99.31 | £UK 77.25 | JP 10852]

 
WINTER- VAN MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN.
Maria van Bourgondiën. Gravinne van Holland. Treurspel. Met titelvignet.
Amsterdam, P. Meijer & G. Warnars, 1782. [iv], 82 pp. Gebonden. (wat watervlekkig, stempel op titel)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125639
€  32.00 [Appr.: US$ 35.31 | £UK 27.5 | JP 3858]

 
WINTER, NICOLAAS SIMON VAN & LUCRETIA WILHELMINA VAN MERKEN.
Tooneelpoëzy. Met 2 titelvignetten door R. Vinkeles.
Amsterdam, Pieter Meijer/ P.J.Uylenbroek, 1774-1786. 2 dln. 4to. [iv], 549, [3] - [iv], 458 pp. Half kalfsleren banden met geribde rug en groenmarokijnen titelschilden. (Bibl.stempels op schutbladen en titelp., achterscharnier dl. 1 iets gespleten.) De 10 platen ontbreken.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115345
€  100.00 [Appr.: US$ 110.35 | £UK 86 | JP 12058]

 
WITHUYS, C.G.
Het bombardement van Antwerpen. Lauwerkrans voor den Luit.Gen.Baron Chassé. Gevlochten door C.G.Withuys. Met gegraveerde titel.
Amsterdam, Joh.Guykens, 1831. x, 50 pp. geb. (band overgeplakt, bibl.stempels, zeer watervlekkig, wat los in de band) Een slecht ex.van een fraai voorbeeld van Citadelpozie. "De uitbundigste van allen was C.G. Withuys", K.ter Laan, Lett.Woordenboek.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 124818
€  16.00 [Appr.: US$ 17.66 | £UK 13.75 | JP 1929]

 
WOLFF GEB. BEKKER, ELIZABETH.
Bespiegelingen over het genoegen, dichtmatig voorgesteld.
Hoorn, T. Tjallingius, 1763. [xiv], 174, [1] pp. Bijgebonden: Beemster-winter-buitenleven. Twee brieven. Amsterdam, Joh.Allart & 's-Gravenhage, Isaac van Cleef, 1778. [ii], 101 pp. & De natuur is mijne zanggodin. Dichtstuk. 's-Gravenhage, Isaac van Cleef, 1784. [ii], 128 pp. Half kalfsleer, rug met simpele verguldinge en 5 ribben, rood en zwart titelschild.
ad I: DEBUUT VAN BETJE WOLFF; Buijnsters 1; ad II: Ondertekend: "Geschreven in de Beemster 1775"; Buijnsters 47; ad III: Buijnsters 60).
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119172
€  380.00 [Appr.: US$ 419.32 | £UK 326.25 | JP 45819]

 
WOLFF-BEKKER, E. & AGATHA DEKEN.
Brieven van Abraham Blankaart.
's Gravenhage, Isaac van Cleef, 1787-1789. 3 delen. [6].lxxvi, 319-[4], 22, 340-[4], 376 pp. Halfleer (banden zeer gesleten en wat beschadigd, inhoud goed)
Buijnsters 187; in deel 2 is de brief aan de 'Welmeenende lezers!' van Agatha Deken, en de inhoudsopgave, vooringebonden. (banden slecht, ruggen gesleten en wat beschadigd)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125218
€  90.00 [Appr.: US$ 99.31 | £UK 77.25 | JP 10852]

 
WOLFF, BETJE & AAGJE DEKEN.
Economische liedjes, uitgegeven door E.Bekker, weduwe A.Wolff, en A.Deken.
's-Gravenhage, Isaac van Cleef, 1781. 3 delen in 1 band. [2], xxx, 237, (3 fondscat.).viii, 268.xii, 264 pp. Nieuwe halfleren band. (Eerste druk; Buijnsters 117)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119174
€  160.00 [Appr.: US$ 176.56 | £UK 137.5 | JP 19292]

 
YOUNG, EDWARD.
Nachtgedachten, gevolgd naar het Engelsch door Adrianus Cornelis Schenk.
Den Haag & Rotterdam, J. Immerzeel, 1805-1823. 5 afleveringen in 2 banden. 8vo. Rood halfmarokijn met goudbestempelde ruggen. (Banden iets vuil en platten wat watervlekkig, modern ex-libris ingeplakt)
van der Aa (285) over Schenk: "Den tijd, die hem van zijn ambt overbleef, besteedde hij aan letteroefeningen en teekenkunst, waarin hij mede door eigen oefening, een zekere hoogte bereikte. Zijn voornaamste werk was de voortreffelijke vertaling van Young's Nightthoughts, waarvan de drie eerste zangen in 1805 verschenen, de vierde en vijfde in 1807, de zesde, zevende en achtste in 1819, en de negende of laatste in 1823 het licht zag. In 1829 verscheen bij J. Immerzeel Jr. te 's Hage een tweede druk in kl. 8o. van deze Nachtgedachten." Vertaling in dichtvorm. Schenk was administrateur in Den Haag en ontvanger in Charlois. "Zijn voornaamste werk was de voortreffelijke vertaling van Young's Nightthoughts.." (van der Aa XVII, p.285)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115258
€  90.00 [Appr.: US$ 99.31 | £UK 77.25 | JP 10852]

Previous page | Pages: 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - Next page