Antiquariaat Brinkman, sinds 1954: Nederlands: Oude drukken
found: 479 books on 20 pages. This is page 18
Previous page - Next page

 
VERSTEEG, NIKOLAES.
Mozes, in twaelf boeken. Met titelvignet, wapenvignet (van P.A.Vander Parra, GG van Nederlands Indië), uitsl.portret (met lofdicht door D.Bruyninx) van de schrijver door R.Vinkeles.
Rotterdam, N.Smithof & R.Arrenberg, 1771. 4to. (viii), 388 p. or.carton (bibl.stempels op titel, rug erg beschadigd, iets gebruind) - Eerste en enige pennevrucht van de Rotterdamse koopman Nikolaes Versteeg (1704-1773), medeoprichter van het kunstgenootschap 'NaturŠ et Arte'; 'Mozes' is de laatste van een lange serie Nederlandse 'Bijbelse heldendichen'.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 103212
€  75.00 [Appr.: US$ 82.7 | £UK 64.75 | JP• 9012]

 
VINKELES, H.
Romantische poëzij.
Amsterdam, P.Warnars, 1836. 8vo. viii, 130 pp. Bedrukt carton. (zeer roestvlekkig; band wat gesleten; ex-libris J.J.A.Poley en F. Poley-Scheele; en boekhandelsplakker: "Ter bezigtiging van J.G. van Terveen en Zoon, prijs gld. 2.-")
∂ Herman Vinkeles (1790-1855), zoon van de bekende graveur. "Hoezeer Vinkeles niet onder de dichters van den eersten rang kan geteld worden, dragen toch verscheidene zijner voortbrengsel blijken van talent en oefening. Vele dier voortbrengsels zijn oorspronkelijke stukken, doch ook vele navolgingen of vertalingen van uitheemsche vernuften. Groot was zijne belezenheid. De uren die hij niet op zijn kantoor doorbragt, werden door hem, vooral in de laatste jaren van zijn leven, bijna alle met lezen doorgebragt. Hij was meer dan vijf en twintig jaar werkzaam ten kantore van den Rijkscassier of administrateur, later betaalmeester van 's Rijks schatkist te Amsterdam en leefde ongehuwd." (van der Aa 19/p.230). De hier opgenomen stukken zijn: De inval der Noormannen; Slavina van Pommeren; Marco Bozzaris)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133744
€  30.00 [Appr.: US$ 33.08 | £UK 26 | JP• 3605]

 
VISSCHER, ANNA ROEMERS.
Honderd Christelijke zinnebeelden naar Georgette de Montenay. Uitg.naar het oorspr.HS. door A.D.Schinkel. Met 1 facsimile.
('s Gravenhage). 1854. xvi, 100, (4) pp. Rode half-marokijnen band. (rug iets gesleten, bovenkant van rug wat beschadigd) - "Niet in den handel", gedrukt in 125 exemplaren.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 113443
€  80.00 [Appr.: US$ 88.22 | £UK 69 | JP• 9612]

 
VLAMING, PIETER. (VERT.)
Arcadia van Sannazarius. Benevens eene korte geschiedenis van den huize van Arragon, En het Leven des dichters. Met titelvignet, wapenvignet en 5 (2 uitslaande) platen. (Frontispice ontbreekt)
Amsterdam, Adriaen Wor & Erven G.Onder de Linden, 1730. (xiv)l, 297, (xi) p. Geheel leer, rug verguld, rugtitel (band wat beschadigd, bibl.stempel op schutblad en titel) - Buisman 2053, Scheepers II/713.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 103534
€  120.00 [Appr.: US$ 132.32 | £UK 103.5 | JP• 14418]

 DE VLEESCHOUDERE,  PETER., Rymende uyt-legginghe naer den letterlycken,  ver-holen ende sedelycken sin,  Van de honderd ende vyftigh Psalmen van den heylighen Koninghlycken Propheet David; Ende van de Lof-sanghen / soo van het oud / als nieuw Testament / de welcke elck op synen dagh in der kerkckelycke Shetyden ghesonghen ende ghelesen worden; ... Mids-gaders eenighe Rymen van ver-scheyden gheleerde Mannen. / Uyt het Latyn over-gheset ende ghedicht.
DE VLEESCHOUDERE, PETER.
Rymende uyt-legginghe naer den letterlycken, ver-holen ende sedelycken sin, Van de honderd ende vyftigh Psalmen van den heylighen Koninghlycken Propheet David; Ende van de Lof-sanghen / soo van het oud / als nieuw Testament / de welcke elck op synen dagh in der kerkckelycke Shetyden ghesonghen ende ghelesen worden; ... Mids-gaders eenighe Rymen van ver-scheyden gheleerde Mannen. / Uyt het Latyn over-gheset ende ghedicht.
Brussel, Jan Mommaert, 1660. 4to. (28), 312, (4) pp. Bruin schaapsleer met goudgestempelde rug en titelschild. (marge bl.*2 wat afgesneden, titel en laatste blad vlekkig; goud op band vervaagd.)
∂ Dit exemplaar zonder de (optionele?) titelplaat, maar met het registerblad R. BCNI. 11703; Scheurleer 67. Drempeldichten van Nicolaus De Walssche, Joannes Mytens, Petrus Verhasselt, Carolus vanden Kerckhove, Ambrosius de Leeuwet, Godefrid Busse, Petrus Taelman, Corn.Lamberti, Math. de Vleschoudere, J.Lambrechts, Fr.Godin.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 114490
€  650.00 [Appr.: US$ 716.76 | £UK 560.25 | JP• 78100]
https://www.antiquariaatbrinkman.nl/pictures/114490a.jpg DE VLEESCHOUDERE,  PETER., Rymende uyt-legginghe naer den letterlycken,  ver-holen ende sedelycken sin,  Van de honderd ende vyftigh Psalmen van den heylighen Koninghlycken Propheet David; Ende van de Lof-sanghen / soo van het oud / als nieuw Testament / de welcke elck op synen dagh in der kerkckelycke Shetyden ghesonghen ende ghelesen worden; ... Mids-gaders eenighe Rymen van ver-scheyden gheleerde Mannen. / Uyt het Latyn over-gheset ende ghedicht. 

 
VOLKSBOEKEN - WILLEMS, J.F.
Reinaert de Vos, naer de oudste beryming.
Eecloo, A.B. van Han en Zoon, 1834. xv, 140 pp. Rose papieren bedrukte uitgeversband, onafgesneden. (omsl.wat besch., onafgesneden ex.)
∂ Dit is een moderne bewerking van het gedicht, die destijds zeer positief werd ontvangen. De eerste teksteditie verscheen 2 jaar later, in 1836.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 85169
€  180.00 [Appr.: US$ 198.49 | £UK 155.25 | JP• 21628]

 
VONDEL, J.VAN.
Alle de treurspelen.
Amsterdam, Joannes Oosterwijk, 1720-1719. 2 delen. 4to. Totaal ca. 2000 pp. Met 2 titelplaten, 1titelvignet, (alle door J.Wandelaar), wapenvignet Jan van de Poll (door J.Wandelaar), portretvignet van van Maria Stuart en 3 platen (Lucifer, Palamedes, Hecuba). Perkament met rugtitels in inkt (banden wat smoezelig; bibl.stempels op schutbladen en titels; overigens goed ex. - Het eerste deel bevat de zestien bijbelse, het tweede de zestien wereldlijke spelen. Derde uitgave van de verzamelde treurspelen. Drempeldicht en opdracht van D.van Hoogstraaten, . Unger 27, Schuytvlot 409)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 127692
€  360.00 [Appr.: US$ 396.97 | £UK 310.25 | JP• 43255]

 
VONDEL, J. VAN.
Bespiegelingen van Godt en godsdienst. Tegens d'ongodisten, verlochenaers der godtheit of goddelijcke voorzienigheit. Met een gegaveerde titelp. door T. Mulder naar J. Goeree en een portret van Vondel.
Rotterdam, B. Bos, 1700. 2e druk. 4to. [xx], 219 pp. -BIJGEBONDEN: IDEM. Joannes de boetgezant. Begrepen in zes boecken. Met een put als drukkersvignet. Amsterdam, wed. G. de Groot, 1696. 123, [1] pp. Kalfsleer, rug met goudstempeling en 5 ribben. (Leer op de platranden wat los, en enkele vlekken; tekst iets gebruind.)
∂ Ad I: Schuytvlot 86; Unger 645; Ad II: Schuytvlot 90; Unger 649, de titelpagina is een cancellandum, met het omgekeerde putje.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119134
€  90.00 [Appr.: US$ 99.24 | £UK 77.75 | JP• 10814]

 
VONDEL, J. VAN.
Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Met als drukkersmerk een put.
Amsterdam, gedrukt bij J. Lescaille voor Abraham de Wees, 1648. 4to. [viii], 69, [3] pp. Mod. gemarmerd karton. (Rug besch.; wormgaatjes in marge en kneep; kleine watervlek en wat weervlekkig in de tekst:; boven iets krap op de koptitel afgesneden zonder tekstverlies)
∂ Unger 444. Schuytvlot 645. Van deze eerste druk uit 1648 zijn twee titeluitgaven. In het jaartal werd abusievelijk MDCXLVII. gedrukt, deze fout werd ontdekt en hersteld door over de punt aan het eind nog een I. te stempelen, zoals in ons exemplaar het geval is.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119119
€  120.00 [Appr.: US$ 132.32 | £UK 103.5 | JP• 14418]

 
VONDEL, J.V.
Palamedes of Vermoorde onnozelheit.Treurspel, Met aanteekeningen uit 's digters mondt opgeschreven.Nooit voor dezen gedrukt.+ J.v.Vondels Hekeldigten, Met Aanteekeningen, Uit's digters mondt opgeschreven.Nooit voor dezen gedrukt.
Amersfoort, Pieter Brakman (=Rotterdam, Pieter van der Veer), 1705. 4to. (2), (xvi), 81, (1)-(2), 134, (4) pp. Met gegraveerde titel & 8 (waarvan 2 uitsl.) platen. Perkament (bibl.st.op schutbl. en titel)
∂ Eerste druk van de gezamenlijke uitgave van Palamedes en de Hekeldichten.
∂ Zeldzaam ex. in kwarto met 5 extra prenten: 3 portretten (van Joost van Vondel, J.van Van Oldenbarneveld en Hugo de Groot) en twee extra uitsl.platen met de executie van Van Oldenbarneveld (met twee 'luikjes' waarachter Maurits en Van Oldenbarneveld schuilgaan) en de Begrafenis van de Hond van Schout Bond.
∂ Schuytvlot 455 en 19/20; Unger 133 en 9.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 108845
€  375.00 [Appr.: US$ 413.52 | £UK 323.25 | JP• 45058]

 
VONDEL, J.V.
Palamedes of Vermoorde onnozelheit. Treurspel, Met aenteekeningen uit 's dichters mondt opgeschreven.
Amstersfoort, Pieter Brakman, 1736. MET: Hekeldichten, met aantekeningen [..]. Amersfoort, Pieter Brakman, 1707 [= niet vůůr 1742]. EN: LEUVE, Roeland van. Mengelwerken. Bestaande in bruylofs- jaar- geboorte- lyk- en grafdichten. Ernstige en boertige mengelingen, minne-digten, liedjes en boertige klink en punt-digten &c. Derde deel. Amsterdam, J. Verheyde, voor den autheur, 1723. 3 delen in ťťn band. 8vo. [xx], 82 - [i], 179, [5] - [xii], 288 pp. met 18 (uitsl.) platen. Perkamenten spitselband (perkament wat vlekkig; dekbladen los van platten, hier en daar (zeer) licht watervlekkig; de uitslaande plaat in Hekeldichten is gescheurd; hoekje uit p.5 van Mengelwerken, geen tekstverlies; tweede blad van het privilegie zit tussen p. 16 en 17 in)
∂ Palamedes: portret, frontispice, 2 platen, en 2 uitsl.platen (waarvan 1 uitsl.plaat met 2 luikjes); Hekeldichten: 7 platen, en 1 uitsl.plaat (met scheur); Mengelwerken III: titelvignet, gegraveerd familiewapen (Hendrik Moens), en 4 platen.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 129874
€  150.00 [Appr.: US$ 165.41 | £UK 129.25 | JP• 18023]

 
VONDEL, J.V.
Poëzy of verscheide gedichten, by een vergaert, vermeert, en op een nieuw oversien. Mitsgaders een Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste.
Leeuwarden, Gysbert Sybes, 1658. 8vo. xvi, 611 (=621) & 16 pp. Met frontispice en portret, beide binnen collatie. Perkament met opgezette randen. (nieuwe schutbladen, wat smoezelig ex., vlekje op de snee; eerste pp. aan de rand gerepareerd)
∂ Unger 6: gelijk aan de druk van 1651, met toevoeging van 'De Parnas aan de Belt'. Schuytvlot 9
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133069
€  160.00 [Appr.: US$ 176.43 | £UK 138 | JP• 19225]

 
VONDEL, JOOST VAN DEN.
Roskam en rommelpot van 't hanekot.
Bilthoven, De Gemeenschap, 1940. 30 pp. Gedrukt in rood en zwart. Ing. Bijgevoegd: Inleiding en toelichtingen van A.J. Schneiders. 16 pp. (Keur uit onze Klassieken 1)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 132574
€  12.00 [Appr.: US$ 13.23 | £UK 10.5 | JP• 1442]

 
VONDEL, J.V.
Toonneel des menschelyken levens. Of de vernieuwde Gulden Winkel.
Amsterdam, Jan Graal, 1718. Kl-4to. (x), 148, (1) p. Met titelplaat en 74 emblematische prenten in de tekst. Bijgebonden: VONDEL, J. Ovidius Nasoos Heldinnebrieven vertaelt. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1716. (34), 160 p. Met titelplaat en titelvignet (beide van Houbraken) en portret van Vondel door Ph.Koning. en incl. J.de HAES, Brief van Fedre aen Hippolytus, en Antwoord aen Fedre. Uit het Latyn. 26 p. VONDEL, J.v. Q.Horatius Flaccus en Dichtkunst vertaelt. Amsterdam, Evert Visscher, 1735. (xii), 96 p. Met titelplaat. In blindgestempelde perkamenten band. (bibl.stempel op schutblad)
∂ Ad 1: Unger 78; Landwehr, Emblemata 883, Praz p.428; Titelplaat uitg.W.Lamsvelt 1698. Ad 2: eerste uitgave. Unger 389:; Titelplaat gedateerd 1715. Ad 3: Unger 514; Titelplaat voor uitg.Jan Lamsvelt.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 109241
€  320.00 [Appr.: US$ 352.87 | £UK 275.75 | JP• 38449]

 
VONDEL, J.VAN.
Treurspelen. Verzameling van de 32 treurspelen die Vondel schreef en/of vertaalde. Voor een groot deel eerste drukken. In twee 4to perkamenten spitselbanden uit de tijd. Alle treurspelen met eigen titelpagina en eigen paginering. Inhoudsopgave in eigentijds handschrift op het schutblad van elke band. (naam op schutblad; hier en daar iets watervlekkig in bovenrand; een sporadisch vlekje; één blad gerepareerd; zeer goede set)
In deel 1: Lucifer (1654), Salmoneus (1657), Jeptha (1659), Koning Edipus (1660), Koning David in ballingschap (1660), Koning David herstelt (1660), Samson of heilige wraeck (1660), Adonias (1661), Batavische gebroeders (1663), FaŽton (1663), Adam in ballingschap (1664), Ifigenie in Tauren (1666), Zungchin of ondergang der Sineesche heerschappye (1667), Noah, of ondergang der eerste weerelt. (1667), Euripides Feniciaensche of gebroeders van Thebe (1668), Sofokles Herkules in Trachin (1668). In deel 2: Het Pascha (1636), Hierusalem verwoest (1642), Palamedes (1625), Gijsbreght van Aemstel (1650), Joseph in Dothan (1644), Joseph in Egypten (1644), Sofompaneas of Josef in 't hof (1655), Gebroeders (1650), De Amsterdamsche Hecuba (1647), Elektra (1639), Hippolytus of Rampsalige kuyscheydt (1649), Salomon (1648), De getemde Mars (Gedicht, 1648), Leeuwendalers (1647, met de hand verbeterd: 1648), Maeghden (1643), Peter en Pauwels (1641), Maria Stuart (1646).
∂ In deel 1: 1. Schuytvlot 664; Unger 517; 2. Unger 567; 3: Unger 595; 4: Unger 624/5; 5: Unger 605; 6: Unger 621; 7: Unger 614; 8: Unger 638; 9: Unger 655; 10: Unger 665; 11: Unger 676; 12: Unger 693; 13: Unger 700; 14: Unger 702; 15: Unger 706; 16: Unger 708. In deel 2: 1: Unger 67 (titel-ets van Nicolaes Moeyaert); 2: Unger 92; 3: Unger 112 (eerste druk, met bijgevoegde prent van Saverij); 4: Unger 243; 5: Unger 336; 6: Unger 360; 7: Unger 221; 8: Unger 324; 9: Unger 110 (met prent); 10: Unger 305; 11: Unger 163 (variant A.de Wees); 12: Unger 458; 13: Unger 442; 14: Unger 444; 15: Unger 314; 16: Unger 374; 17: Unger 431.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133071
€  1800.00 [Appr.: US$ 1984.87 | £UK 1551 | JP• 216277]

 
VREEDE, PIETER (ET AL.)
Vaderlandsche liederen, voor het genootschap van wapenhandel, ten spreuke voerende: Voor vrijheid en vaderland, te Leyden. Met 1 uitslaande plaat met gegraveerde muziek.
Leiden, C. Heyligert, 1785. Kl.8vo. 3e druk. [204] pp. Modern perkament. (Niet afgesneden)
∂ Dit werk verscheen in 5 afleveringen, op de titelpagina van afl. 4 "Tweede druk", op de 5e afl. geen editievermelding. De eerste druk verscheen in 1784. De liederen zijn van Pieter Vreede, Pieter van Schelle, Adriaan Hemerik, C.P. Chastelein, G.J. Loncq, A. Soek, F. van Aken, A. van Schelle, Ingenuus, R.S, P. de Noy, Pieter de Lange, J. van Royen, J. 't Hooft, j.z., W. Lobť, A. Soek. Op de gegraveerde plaat het lied: Onwinbre stoet van strijdbre Belgen. Bij de overige liederen is steeds een wijsaanduiding.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119108
€  280.00 [Appr.: US$ 308.76 | £UK 241.25 | JP• 33643]

 
WAP, J.J.F.
Bloemlezing - honderd stuks - uit de poëzy mijner laatste vijf-en-twintig jaren, door Dr. Wap. Met gesigneerde ingeplakte orig.portretfoto.
's Hertogenbosch, Henri Bogaerts, 1865. Gr-8vo. [v], 188, [4] pp. Origineel blindgestempeld linnen, rugtitel in goud. (bibl.stempels op schutblad en titel) - gelegenheidsgedichten in categorieŽn ingedeeld: Familie; afgestorven vrienden en betrekkingen; tijdgenooten, vrienden en mannen van wetenschap, letteren en kunst; gewijde zangen; dynastie en vaderland; toonkunstenaars en zangstukken; verscheidenheden)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119487
€  55.00 [Appr.: US$ 60.65 | £UK 47.5 | JP• 6608]

 
WARNSINCK, W.H. BSZ.
Gedichten. Gegraveerde titelpagina.
Amsterdam, G.J.A. Beijerinck (gedrukt bij C.A. Spin), 1828. viii, 200 pp. Laat 19e eeuws gekartonneerd, bibliotheekband. (stempels op schutblad en titelpagina, Watervlek in bovenmarge.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115050
€  30.00 [Appr.: US$ 33.08 | £UK 26 | JP• 3605]

 
WARNSINCK BSZ., W.H.
Lorenzo en Bianca, romantisch gedicht, in drie zangen. Met gelithografeerde titelpagina en 4 litho's naar Nicolaas Pieneman.
Amsterdam, S.J.Prins, 1839. xvi, 93 pp. orig.bedrukt carton (bibl.plakker op rug, band iets gebruikt, bibl.stempel op schutblad en titel; de litho's door C.Hambourger gedrukt bij Desguerrois)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 114694
€  48.00 [Appr.: US$ 52.93 | £UK 41.5 | JP• 5767]

 
WEILAND, P.
Handwoordenboek voor de spelling der Hollandsche taal.
Den Haag, Joh.Allart, 1812. vi, 856 p. halfleer met rugtitel. (bibl.st.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 102713
€  75.00 [Appr.: US$ 82.7 | £UK 64.75 | JP• 9012]

 
WEILAND, P.
Nederduitsch letterkundig woordenboek.
Antw.1843-1844. 2 dln. xii, 908.808 p. or.hleer .(bibl.st., 1 scharnier zwak, platten gesleten)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 8165
€  85.00 [Appr.: US$ 93.73 | £UK 73.25 | JP• 10213]

 
WEILAND, P.
Nederduitsch letterkundig woordenboek.
Antwerpen, Van Dieren, 1843-1844. 2 dln.in 1 band. Gr-8vo. xii, 908.808 pp. Halfleer. (scharnier gespleten, band gesleten, bibl.stempel, wat gebruikt)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 130828
€  60.00 [Appr.: US$ 66.16 | £UK 51.75 | JP• 7209]

 
WELLEKENS, JAN BAPTISTA.
Amintas. Herderspel, van Torquatus Tasso; (vertaald) met eenige verklaaringen. Benevens eene verhandeling van het herderdicht.
Amsterdam, J. Oosterwijk & H. van de Gaete, 1715. 8vo. [xxviii], 211 pp. Met frontispice en titelvignet. (band vuil, laatste blad gerepareerd; namen op schutblad; met hs.aanteking op laatste blanco: "Dit boek behoort Marcus Cornelis Van Weert, Anno 1736. Die dit boek vind / Die geeft het weer / Voor een appel / & een peer" .
∂ De vermaarde 'Verhandeling van het herderdicht' beslaat de pp. 129 t/m 211.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 132374
€  90.00 [Appr.: US$ 99.24 | £UK 77.75 | JP• 10814]

 
WELLEKENS, JAN BAPTISTA & PIETER VLAMING.
Dichtlievende uitspanningen, bestaande in herders- hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. Met titelvignet, 13 (titel-)platen en 16 gegraveerde kop- en sluitvignetten, alle door Jan Goeree.
Amsterdam, Jacob ter Beek, 1735. 2e dr. [xii], 228 pp. Oorspr.carton. (wat gebruikt ex., potloodaant.in de tekst, 1 met balpennotitie en 1 met balpenstreep; het extra-blad met fondslijst van Jacob ter Beek beschadigd; de uitsl.plaat van Hogerwoert ontbreekt) - Bevat: Gezangen voor Elsrijk, (Gedichten op) Hogerwoert, Endenhout, Voortwijk; Op de taferelen, geschilderd door Barend Graat in het huis van Agnes Block (schoonmoeder van Pieter Vlaming); Brieven; Herders-, Vissers- en Veldzangen; en een Lijkgedachtenis van H.Angerianus (=Girolamo Angeriano, een Italiaanse neo-latinist). - Titeluitgave van de 1e druk.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 123709
€  110.00 [Appr.: US$ 121.3 | £UK 95 | JP• 13217]

 
WELLEKENS, JAN BAPTISTA.
Zedelyke en ernstige gedichten. Met het leven van den dichter in't kort beschreven door wylen den heere Pieter Vlaming. Titelvignet met de zinspreuk: Altro diletto ch' imparar non provo.
Utrecht, Willem Kroon en Johannes Evelt, 1737. Gr. 4to. [xvi], 337 pp. Kalfsleer, platten met spatmarmering in ruitenpatroon, rug met 5 ribben en goudstempeling, rood titelschild. (Bibl. stempels op schutblad en titelp., mooi exemplaar.)
∂ Dit is het derde en laatste deel van de verzamelde gedichten van Jan Baptista Wellekens (1658-1726) die door zijn dochter Magdalena Barbara werden uitgegeven.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115319
€  300.00 [Appr.: US$ 330.81 | £UK 258.5 | JP• 36046]

Previous page | Pages: 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - Next page