Antiquariaat Brinkman, sinds 1954: Nederlands: Oude drukken
found: 502 books on 21 pages. This is page 17
Previous page - Next page

 
SCHARP, J.
Aan mijne medeburgers, ter gelegenheid van de tweede verjaaring der blijde omkeering van zaaken in het lieve vaderland. [Appendix:] Slot-zang van de leerreden, op den verjaardag der omwending, op muzijk gebragt door een liefhebber der zangkonst.

∂ BIJGEBONDEN: SCHARP, J. Gewigtige vraag bij den aanvang van het jaar MDCCLXXXX. Zijnde ene leerreden, op den eersten dag des jaars, uitgesprooken in de Ooster-Kerk (Rotterdam, Joh. Hofhout en Zn.; 1790); [Appendix]; SCHARP, J. Aanspraak bij de eerste gewoone weekelijksche bedestond, na het overlijden van mijn vierde zoontje ... benevens eene uitvoerige voorreden, over de troostgronden van den godsdienst voor christen-ouders ... (Rotterdam, Joh. Hofhout en Zn., 1790); HABBEMA, J. Aanspraak aan de gemeente van Rotterdam, ter voorbereidinge tot het avond-gebed op den 23 september 1787. Gedaan door Joh. Habbema, (Rotterdam, Joh. Hofhout en Zn., 1787) : 14 pp. [hier blad weg?]; SCHARP, J.De achtste maart MDCCLXXX. (Rotterdam, Joh. Hofhout en Zn.[1790]). Rotterdam, Joh. Hofhout en Zn., [1789, met het Voorbericht bij de tweede uitgaave 1790). lii, 104, 114, [2]-[iv], 56-[iv], xvi, 63-14-8 pp. Met 1 gravure: muziek. Half basaan. (band - m.n. rug en platbekleding - zeer beschadigd; hier en daar wat watervlekkig)
∂ "Scharp [Den Haag 1756 - Rotterdam 1828] was een begaafd en geliefd prediker. Als liefhebber van de dichtkunst kon hij zijn gehoor bijvoorbeeld verbazen met een kerkdienst waarin al het door hem uitgesprokene op rijm was. [..] Als orangist hield [hij] in 1787 een geruchtmakende, anti-patriotse leerreden. In Aan mijne medeburgers (1789), een bewerkte preek, verzette hij zich in een reeks "toevoegselen" tegen de leer der volkssoevereiniteit, verdedigde hij het stadhouderschap en het Oranjehuis [..]. Onder het gerestaureerde stadhouderlijke regime bezong hij dikwijls zijn oranjeliefde in gezwollen verzen, vaak op de achtste maart (de verjaardag van de Prins)." (Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme Vol.6 p.274-75)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134250
€  260.00 [Appr.: US$ 286.61 | £UK 222.5 | JP• 31122]

 
SCHASZ, J.A. (= PIETER ´T HOEN).
Holdwich. Of de mof, commis door bedrog. In drie bedrijven.
Utrecht, G.T. van Paddenburg, 1779. 8vo. 71 pp. Oorspr.gemarmerd omslag. (onafgesneden; rug beschadigd; gesigneerd door de uitgever)
∂ Leesbibliotheek-exemplaar. Uit de aantekeningen op het schutblad blijkt dat elke lener het werk maar ťťn dag onder zich mocht houden.
∂ Latere werken onder het pseudoniem J.A.Schasz worden toegeschreven aan Gerrit Paape.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133696
€  75.00 [Appr.: US$ 82.68 | £UK 64.25 | JP• 8978]

 
SCHASZ, J.A. (= PIETER ´T HOEN).
Jurjen Lankbein. Of de mof commis. Toneelspel in vier bedrijven.
Utrecht, G.T. van Paddenburg, 1778. 8vo. 88 pp. Oorspr.gemarmerd omslag. (onafgesneden; rug beschadigd; gesigneerd door de uitgever)
∂ Latere werken onder het pseudoniem J.A.Schasz worden toegeschreven aan Gerrit Paape.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133697
€  75.00 [Appr.: US$ 82.68 | £UK 64.25 | JP• 8978]

 
SCHELTE, DIRK.
De Rym-werken, etc. van Dirk Schelte; in verscheide verdeelingen, geschikt, zoo van stoffen, en voorwerpen, naar gelegentheden van tyden en zaken. Met portret van Van Gunst naar Boone.
Amsterdam, Henderik Schelte, 1714. 4to. (viii), 1048, (21) pp. orig.carton. (rug wat beschadigd, bibl.stempel op eerste blanco en titel, iets gebruind exemplaar) "Schelte (Dirk), werd den 2 Oct.1639 te Amsterdam geboren te Amsterdam, was aldaar juwelierhouder van de bank van leening, en een vermogend man, wien eens Gld. 60, 000 werd ontvreemd, waarvan de dief door den bekenden W.Vleertman te Lunteren achterhaald werd."- van der Aa, dl.X VII, p.262; ".. gaf in 1714, en dus in zijn 75ste jaar, zijne Rymwerken in een zeer dik kwarto boekdeel in het licht. De inhoud bestaat ook meest uit gelegenheidsrijmen, die al zeer weinig om het lijf hebben" - Witsen Geysbeek V, p.212.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 114270
€  200.00 [Appr.: US$ 220.47 | £UK 171.25 | JP• 23940]

 
SCHILDA.
Schilda. Uit het oorspronkelijke vertaald. Met gegraveerde titelpagina door J.C.Bendorp en titelplaat
Dordrecht, J.de Vos en Comp. 1829. 8vo. [2], ii, 4, 236 pp. Gekartonneerd. (rug zeer beschadigd met oude lijmresten, eerste pagina's wat smoezelig, onafgesneden).
∂ Buisman 2068: "Vervolg op de Sentimenteele Reize naar Schilda (door A.G.F.Rebmann), doch door een andere schrijver"; Muller 295: "Humoristische en satyrieke roman. Schilda is het Duitsche Abdera, ons Kampen."; Scheepers II, 449.
∂ Om het goud van Schilda, dat nog gevonden moet worden, goed te beleggen wordt o.a. voorgesteld een kanaal te graven door de landengte van Suez, met een tabel op pag.25 van "Staat en berekening van de jaarlijksche opbrengst der tollen aan de sluizen en bruggen van het nieuwe kanaal door de landengte van Suez".
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 127080
€  120.00 [Appr.: US$ 132.28 | £UK 102.75 | JP• 14364]

 
SCHIM, HENDRIK.
De heerlykheit van Kristus en de kerk, en andere bybelzangen. Gegraveerde titelpagina door F. Ottens en titelvignet door F. van Bleyswyk.
Delft, Reinier Boitet, 1731. 4to. [xxxii], 530, [2] pp. 4to. Rood half schaapsleer met opgeplakte geschreven titel. (Bibl. stempels op schutblad en titelpagina, rug wat gesleten, onafgesneden.)
∂ Witsen Geysbeek zegt over de dichter en sterrenkundige Hendrik Schim (1695-1743): "Zijne Bijbelpoezy [...] heeft veel fraais en krachtigs en vernuftigs [...] het zijn uitmuntende samenhangende dichttafereelen". Het boek is opgedragen aan Henrik van Rees, raadsheer in de Hoge Raad van Holland. Drempeldichten van: Zijn vader Pieter, K. Boon van Engelandt, Arnold Hoogvliet en Jacob Schim.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115340
€  160.00 [Appr.: US$ 176.38 | £UK 137 | JP• 19152]

 
SCHURMAN, ANNA MARIA.
Opuscula, hebraea, graeca, latina, gallica, prosaica & metrica. Editio tertia auctior & emendatior. Met portret.
Utrecht, ex officina Johannis ŗ Waesberge, 1652. 8vo. [ix], 364 pp. Perkamenten spitselband met omgezette randen. (klein marginaal wormgaatje in de kneep van pp.1-165)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 123174
€  660.00 [Appr.: US$ 727.55 | £UK 565 | JP• 79003]

 
SELS, W.H.
Salomon koning van Israël. In XII boeken. Gegraveerde titelpagina door R. Vinkeles naar J. de Bosch, titelvignet, wapengravure en 12 platen door Reiner Vinkeles gedateerd tussen 1765 en 1768.
Amsterdam, F. de Kruyff & A. van der Kroe, 1765. [xxiv], 292 pp. Gemarmerd kalfsleer, goudgestempelde rug en randen, rug met 5 ribben en titelschild, leeslint, snede rood gesprenkeld. (Stempels op titelpagina en schutblad.)
∂ Willem Hendrik Sels (1741-1789) schreef dit bijbelse epos in de trant van Hoogvliets Abraham de Aartsvader op 24 jarige leeftijd. Hij was in 1761 aldaar in de rechten gepromoveerd. Sels trok zich allengs op zijn landgoed Dennenbroek bij Barneveld terug, hij stierf ongehuwd. Het werk is opgedragen aan Jan Calkoen, burgemeester van Amsterdam.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119088
€  280.00 [Appr.: US$ 308.66 | £UK 239.75 | JP• 33516]

 
SHERBURNE, JOHN HENRY.
Het leven van Paul Jones, uit oorspronkelijke stukken opgemaakt. Met portret.
Groningen, W.van Boekeren, 1829. xii, 282 p. or.carton (band versterkt, rug beschadigd) Early Dutch translation of 'The life and character of the chevalier Paul Jones', first published New York 1825. (wrappers reinforced, spine damaged)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 103211
€  60.00 [Appr.: US$ 66.14 | £UK 51.5 | JP• 7182]

 
SPELEN VAN SINNE.
Spelen van Sinne vol schoone allegatien, loflijcke leeringhen ende schriftuerlijcke onderwysinghen. Op de vraghe: Wie den meesten troost oyt quam te baten Die schenen te zijn van Godt verlaten. Ghespeelt ende vertoont binnen der Stadt Rotterdam, by de neghen kameren van Rhetorijcken, die hen daer ghepresenteert hebben den xx dach in Julio, Anno 1561.
Rotterdam, J. van Waesberghe de Jonghe, 1614. Kl-8vo. [16, 296] pp. BIJGEBONDEN: Dryderley referynen ghepronunceert opte Rethorijckfeest der 'blauwe Acoleyen' van Rotterdam, anno 1561. Rotterdam, J.van Waesberghe de Jonghe, 1614. 104 pp. Met drukkersmerk. Later halfleer met rugtitel. (lichte watervlek, platten iets gesleten; ex-libris van A.Keersmaekers ingeplakt.
∂ AD1:Met titelvignetten, zinnebeeldige plaat v.d. Rhetorica en de blazoenen van de rederijkerskamers van Rotterdam, Noordwijk, Gouda, Rijnsburg, Haarlem (2 x.), Leiden, Delft, Schiedam en Amsterdam, in houtsnede in de tekst. AD2: Dit ex. heeft een drukkersmerk op de titelpagina. Volgens de STCN zijn er ook exx. met het wapen van de retoricakamer op de titelpagina.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 113450
€  2600.00 [Appr.: US$ 2866.09 | £UK 2225 | JP• 311223]

 
SLUITER, WILLEM.
(Werken). Buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven. Met titelplaat en 4 platen van Jan Luiken.
Amsterdam, Jan Morterre, 1767. De sevende (=17e !) druk. [xx], 127, [4] p. / Gesangen van heilige en godvruchtige stoffen. Amsterdam, Erven en Wed.Gysbert de Groot, 1739. Den achtsten druk. [xvi], 292, [10] pp. Leer. (schutbladen ontbreken, iets los, wat vlekkig ex.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 124797
€  120.00 [Appr.: US$ 132.28 | £UK 102.75 | JP• 14364]

 
SMITS, DIRK.
Gedichten.
Rotterdam, Ph. Losel, 1740. Gr.4to. [xxxii], 268, [4] pp. Halfperkamenten spitselband. (platten gesleten en op de randen beschadigd), met verlies van marmerpapier)
∂ Met drempeldichten van: Pieter Langendijk, Arnold Hoogvliet, Nikolaes Versteeg, Frans de Haes, A. van der Vliet en Joachim Oudaen.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 132369
€  90.00 [Appr.: US$ 99.21 | £UK 77.25 | JP• 10773]

 
SMITS, DIRK.
Gedichten. Met een portret door P. Tanjé naar D. à Nijmegen, gedateerd 1752.
Rotterdam, Ph. Losel, 1740. Gr.4to. (26, 9x21 cm.) [xxxii], 268, [4] pp. Rood half schaapsleer met kammarmer op de platten en zwart titelschild, onafgesneden. (Bovenzijde rug en titelschild besch.; platten en randen sterk gesleten met verlies van marmerpapier)
∂ Exemplaar op groot papier, gesigneerd door Dirk Smits op het laatste blad van het voorwerk. Met drempeldichten van: Pieter Langendijk, Arnold Hoogvliet, Nikolaes Versteeg, Frans de Haes, A. van der Vliet en Joachim Oudaen.
∂ Provenance: groot wapen-ex libris van Samuel Ipersz Wiselius (1769-1845), met het motto 'Dulcia non meruit qui non gustavit amara"
∂ Het portret is na de dood van de dichter bijgevoegd.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 121505
€  180.00 [Appr.: US$ 198.42 | £UK 154.25 | JP• 21546]

 
SMITS, DIRK.
De Rottestroom / Gedichten. (Tweede druk). Met gegrav.titels.
's Gravenhage, S.de Visser, 1823. 2 delen. 167-226, (3) p. orig.bedrukt carton. (bibl.stempels op titels; rugjes iets beschadigd)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 108805
€  40.00 [Appr.: US$ 44.09 | £UK 34.25 | JP• 4788]

 
SMITS, DIRK.
De Rottestroom. Met titelplaat van J.Punt, titelvignet van J.Punt naar D.van Nijmegen, wapenvignet en uitslaand portret van stadhouder Willem IV door P.Tanjé naar G.Sanders & 3 platen en 1 uitslaande kaart van J.Punt.
Rotterdam, Ph.Losel e.a., 1750. 4to. [52].179, [3] pp. Bijgebonden: IDEM. Bšalfegorsdienst, of Gestrafte wellust. Met titelplaat en titelvignet van J.Punt naar D.van Nijmegen. Rotterdam, Ph. Losel, 1753. 2e druk. [xxxii], 100 pp. + IDEM. IntreÍreden van Pieter Burman, den Jongen, over de poŽtische verrukking, in Nederduitsche vaerzen nagevolgt. Met titelvignet van J.Punt naar D.van Nijmegen. Rotterdam, Ph. Losel, 1753. [xxiv], 79, [9] pp. Kalfsleren band met schildpadmarmering, platten dubbele fileten, vergulde rug met vijf ribben en rugtitel. (kop van de rug iets beschadigd, voorkneep zwak en iets gespleten; overigens fraai exemplaar) - Drempeldichten van ad 1: L.W.van Merken, K.Westerbaen Wz., P.Langendijk, A.Hoogvliet, 'Studio Fovetur Ingenium', Willem van der Pot, Nikolaes Versteeg, A.vander Vliet, Lucas Pater, M.van Kouwenberg, B.de Bosch, J.Badon, N.S.Winter; ad 2: A.Hoogvliet, W.van der Pot, N.Versteeg, F.de Haes, A.vander Vliet, J.Oudaen; AD 3: K.Westerbaen, A.Hoogvliet, W.vander Pot, P.J.van Berckel, N.Versteeg, F.de Haes.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125224
€  490.00 [Appr.: US$ 540.15 | £UK 419.5 | JP• 58654]

 
SNAKENBURG, HENDRIK.
Poëzy. Uitgegeven door Frans de Haes. Titelvignet door F. van Bleyswyk met de zinspreuk: Utile dulci, en auteursportret door J. Houbraken naar H. van der My uit 1753.
Leiden, Samuel Luchtmans en zoonen (gedrukt bij Van Damme), 1753. Gr. 4to. [xxxvi], 612 pp. Perkament met blindgestempelde platten, geribde rug en rugtitel in inkt. (Bibl. stempels op schutblad en titelpagina, .)
∂ Hendrik Snakenburg (1674-1750) was classicus en rector van de Latijnse school in Leiden. Hij heeft vele gelegenheidsgedichten uitgegeven en staat op zijn portret afgebeeld met een editie van Curtius Rufus, die hij in 1724 bezorgde bij Beman en Luchtmans.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115320
€  340.00 [Appr.: US$ 374.8 | £UK 291 | JP• 40698]

 
SNAKENBURG, HENDRIK.
Poëzy. Uitgegeven door Frans de Haes. Titelvignet door F. van Bleyswyk met de zinspreuk: Utile dulci, en auteursportret door J. Houbraken naar H. van der My uit 1753.
Leiden, Samuel Luchtmans en zoonen (gedrukt bij Van Damme), 1753. 4to. [xxxvi], 612 pp. Perkamenten splitselband met gecalligrafeerde rugtitel. (Perkament iets vuil)
∂ Hendrik Snakenburg (1674-1750) was classicus en rector van de Latijnse school in Leiden. Hij heeft vele gelegenheidsgedichten uitgegeven en staat op zijn portret afgebeeld met een editie van Curtius Rufus, die hij in 1724 bezorgde bij Beman en Luchtmans.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 124792
€  300.00 [Appr.: US$ 330.7 | £UK 256.75 | JP• 35910]

 
SOEK, A.
De vrugt van ledige uuren.
Leiden, P. Pluygers, 1786. 2 dln. in 1. vi, 88, [vi], 74 pp. Met gegraveerde titel. Halflinnen met vergulde rugtitel. (bibliotheekstempels op schutblad en titel)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125646
€  110.00 [Appr.: US$ 121.26 | £UK 94.25 | JP• 13167]

 
SOMEREN, R.H. VAN.
De St. Elizabeths Nacht, A°. 1421. Dichtstuk in drie zangen. Gelithografeerd frontispice. en grensgekleurde uitsl. kaart.
Utrecht, L.E. Bosch en zoon, 1841. Gr-8vo. viii, 116 pp. Orig. halflinnen uitgeversband met gedrukt etiket. (Bibl.stempels op schutblad en titelp., watervlek in marge frontisp., binnenwerk iets vlekkig, scheurtjes in kaart) De (historische) aantekeningen beslaan meer dan de helft van het boek.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115262
€  28.00 [Appr.: US$ 30.87 | £UK 24 | JP• 3352]

 
SOMEREN, J.VAN, & DANIEL HEINSIUS.
Uyt-spanning der vernuften, bestaende in Geestelijcke en Wereltlijcke Poësy. Met opdrachtgedichten van J.Cats, Const.Huygens (Constanter), Th.Graswinckel, I.Westerbaen, L.van Eck, J.Strick, C.van Overstege, J.van Aelhuysen, T.Verhoeven, M.v.Hoeven, J.Witkint e.a. 2e druk.
Gorinchem, Cornelis Lever, 1686. 4to. (22), 538 p. Bijgebonden: HEINSIUS, DANIEL. Lof-Sanck van Iesus Christus. Nu eerstelick uytgegeven door P.S. (= Petrus Scriverius). Met titelvignet (Aanbidding van het kind). Amsterdam, Willem Iansz, 1616. 4to. (xviii), 72 p. Half-basaan. (bibl.stempels op schutblad en eerste titel, hoekje uit eerste - vlekkkige en gebruinde - titel, hier en daar een marginale watervlek; scheurtje in titel van de - iets vlekkige - Lof-Sanck; band wat gesleten, behoorlijk ex.).
∂ ad 1: Titeluitgave van uitg.Nijmegen 1660. (blad *4 - opdr.v.d.uitg. - ontbreekt.) ad 2: "Met deze meeslepende hymne vooral is Heinsius de grondlegger geweest van een Nederlanse religieuze barokke dichtkunst, waaraan Revius en Vondel hebben voortgebouwd." (DBNL). De zeldzame eerste druk.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 102694
€  650.00 [Appr.: US$ 716.52 | £UK 556.25 | JP• 77806]

 
SOPHOCLES. BILDERDIJK, W.
Edipus, koning van Thebe; treurspel: Het oirsprongklijk van Sofokles nagevolgd. Waar bij gevoegd is eene voorafspraak over het toneelspel der ouden en hedendaagschen, benevens aanteekeningen, dit treurspel betreffende. Met titelvignet.
Amsterdam, A. van der Kroe, 1779. [iv, ]156 pp. Halfleer met goudgestempelde rug. (Uiteinden rug besch, titelschild ontbreekt, onafgesneden.) - Monfils 3.1. Ex. op sterk papier. ".. de voorrede bij het treurspel 'Koning Edipus' uit 1779 bevatte een scherpe aanklacht tegen de 'drame bourgeois' ..", J.van Eijnatten, p..465. "Achteraf heeft Bilderdik zich beklaagd over het aandeel van zijn vader in dit werk. (..) Volgens Bilderdijk rustte zijn vader nooit als hij een gedachte goed had uitgedrukt, totdat hij het gedicht na herschrijving had bedorven." (GA., p.53)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 110812
€  40.00 [Appr.: US$ 44.09 | £UK 34.25 | JP• 4788]

 
SOPHOCLES. BILDERDIJK, W.
Edipus, koning van Thebe; treurspel: Het oirsprongklijk van Sofokles nagevolgd. Waar bij gevoegd is eene vooraffspraak over het toneelspel der ouden en hedendaagschen, benevens aanteekeningen, dit treurspel betreffende. Met titelvignet.
Amsterdam, A. van der Kroe, 1779. [iv, ]156 pp. Karton met sitspapier, onafgesneden. (Rug overgeplakt; grote watervlek in ondermarge) - Monfils 3.1. (ex.op gewoon papier)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 121827
€  28.00 [Appr.: US$ 30.87 | £UK 24 | JP• 3352]

 
SPANDAW, H.A.
Gedichten. Met (weervlekkige) gegraveerde titelpagina's.
Groningen, J.Oomkens, 1836-1838. Kl.8vo. Nieuwe uitgave. 4 dln. ca. 800 pp. 19e eeuwse halflinnen bibl. banden. (Stempels op schutbl. en titelp., snee iets weervl.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115708
€  56.00 [Appr.: US$ 61.73 | £UK 48 | JP• 6703]

 
SPEX, JAKOB.
Nagelaaten gedichten. Uitgegeeven door de bestuurderen van het genootschap, onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt. Met titelvignet v.Izaak de Wit Jansz.
Leiden, C. van Hoogeveen jr., 1779. 8vo. [4], xvi, 196 pp. Kalfsleer met marmering in groen en bruin, vlakke rug met florale vergulding, rood marokijnentitelschild en rood gekleurde snede. (Kneep iets gesleten, verwijderd doublet stempel van de KB Den Haag op verso titel)
∂ Jacob Spex (1704-1775) was deurwaarder bij de Hoge Raad en het Hof van Holland, en "clercq in de secretarie ... van den Prinse van Oranje". Bezorgde uitgaven van Hooft, Vollenhove, en Hoofts Brieven. Zijn Gedichten verschenen in 1755. Deze posthume uitgave - meest gelegenheidswerk - werd voorafgegaan door een uitvoerige biografie. (zie Ebbinge Wubbe in NBBW 2/1349-50); Op franse titel gedrukt: Prezent-Exemplaar; Modern ex-libris v.A.Schouten ingeplakt; een mooi exemplaar.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125201
€  320.00 [Appr.: US$ 352.75 | £UK 274 | JP• 38304]

 
SPIEGEL, H.L.
Kort begrip leerende recht Duidts spreken. Oock waarheit van valsheit te scheyden. Bestaande in 4. deelen, ten 1.Twéespraack vande Nederduytsche letterkunst. 2.Ruygh-bewerp, vande redenkaveling. 3.Kort begrip des redenkavelings, in slechten rym. 4.Rederijck-kunst, in rijm op 't kortst gevat. Met 4 titelpagina's met titelvignetten, 4 identieke houtsneden van het blazoen van de rederijkerskamer In Liefd' Bloeyende te Amsterdam, en 3 uitslaande tafels.
Saander-Dam (=Zaandam), Hendrick Soetebůům, 1649. kl8vo. [xvi], 112, 182, [2 blanco], 23, 30, [2 blanco] pp. Perkamenten splitselband met geschreven rugtitel (rug iets besch., onderrand van eerste titel iets besch.)
∂ Het gedichtje "Den drucker tot den leser"op de titelpagina en het gedichtje onder het blazoen zijn ondertekend door Bůůgaard. Deze was drukker te Wormerveer, en verzorgde ook een titeluitgave onder eigen adres. De derde titeluitgave heeft als adres Amsterdam, G. Willemsz. Bevat tevens een fondslijst van 6 pp.: Catalogus van boeken die tot Amsterdamby Willem Lamsvelt aan de Nieuwe Kerk gedrukt en te bekomen zijn, soo gebonde als ongebonde. Van deze fondslijst is 1 ex. bekend, in de UBA. Hij is niet bij de andere exemplaren van dit werk bijgebonden.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119575
€  840.00 [Appr.: US$ 925.97 | £UK 719 | JP• 100549]

Previous page | Pages: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - Next page