Antiquariaat Brinkman, sinds 1954: Nederlands: Oude drukken
found: 502 books on 21 pages. This is page 16
Previous page - Next page

 OVERSCHIE,  F.J. VAN., Oiwd niiws of volbragte belofte by tyd-uytkoop,  bestaande in een geheel leeves bestuur,  voor den uytgeever en de zyne besonder by een gestelt; ook ten diinst van andre op vriindelyk en sterk aansouk,  of 't nut deed,  meegedeelt: onder andre is hiir in 't Godlik Kindschap beknopt te siin.
OVERSCHIE, F.J. VAN.
Oiwd niiws of volbragte belofte by tyd-uytkoop, bestaande in een geheel leeves bestuur, voor den uytgeever en de zyne besonder by een gestelt; ook ten diinst van andre op vriindelyk en sterk aansouk, of 't nut deed, meegedeelt: onder andre is hiir in 't Godlik Kindschap beknopt te siin.
Delft, P. van der Kloot, 1735. 4to. [viii], 112 pp. Half-basaan (band wat gesleten). MET: DELPHO-BATAVUS. Gedichten ter gelegenheit van het Hottentotsch Oiwd niiws, uitgegeven door den heere F.J. van Overschie, raad en schepen der stad Delft. (Delft 1735?). 4to. 8 pp. Plano vel, gevouwen.
¶ Witsen Geysbeek, BACWND, V.38: 'Oiwd Niiws, of volbragte belofte, behelzende, in de vreemdste spelling die immer gezien is, de onzinnigste theologische wartaal die ooit in kranke hersenen opkwam [..]'.
¶ Van der Aa, BWN, XIV.303: 'Zijne spelling [in Oiwd niiws] gaf aanleiding tot verschillende pasquillen, die in het 8ste vervolg der Nederl. Keurdichten voorkomen. Hij stamde af van Willem, oudste broeder van Huig de Groot, en ‘dorst in zijn jeugd den dwingelanden den oorlog verklaren’ zoo als gezegd wordt in een Betuyging van dankbaarheid hem toegezongen. Hij werd in zijn tijd aan Vondel en Homerus gelijk gesteld.'
¶ Uit de 'Gedichten ter gelegenheid ..': "Doch, mag ik u ten besten raden, / Verscheur al uw misrymde bladen, / Verbrandze zelf noch voor uw doot."
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 129126
€  220.00 [Appr.: US$ 242.52 | £UK 188.5 | JP¥ 26334]
https://www.antiquariaatbrinkman.nl/pictures/129126a.jpg OVERSCHIE,  F.J. VAN., Oiwd niiws of volbragte belofte by tyd-uytkoop,  bestaande in een geheel leeves bestuur,  voor den uytgeever en de zyne besonder by een gestelt; ook ten diinst van andre op vriindelyk en sterk aansouk,  of 't nut deed,  meegedeelt: onder andre is hiir in 't Godlik Kindschap beknopt te siin. 

 
OVIDIUS. BILDERDIJK, W.
Proeve eener navolging van Ovidius Gedaantverwisselingen. Met gegraveerde titelpagina met een vignet door D. Veelwaard naar W. Bilderdijk.
Amsterdam, F. Kaal (gedr. door A. Zweesaardt), 1835. Tweede uitgave. viii, 206, [2] pp. Orig. kievitsmarmer. (Bibl. st. op titelp. en schutbl, rug gevlekt en gebroken) -Monfils 285.2; Geerebaert 122, 63. Bewerkingen van boek 1 tot en met 6, met als naschrift: "Hier viel de dichtpen uit des Nederlanders hand, / Zijn adem stokte, en 't vuur was vonklende uitgebrand. / Wat zou hy meer? Hy had zijn boezem dof gezongen; / De lamme snaren, uit haar kracht getrokken, sprongen. / Geen lofspraak vraagt hy, maar slechts dulding voor zijn lied / Dat op den rand van 't graf in ijdle lucht vervliet."
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 117564
€  20.00 [Appr.: US$ 22.05 | £UK 17.25 | JP¥ 2394]

 
[BORGER, E.A.] PALM, J.H.V.D.& H.TOLLENS.
De nagedachtenis van Elias Annes Borger, plegtig gevierd op den 20 december 1820, in naam der Leydsche afdeeling van de Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen.
Leyden, D.du Mortier & zn., 1821. 106 pp. Half kalfsleer met simpele vergulding en rood titelschild. (bibl.st, goed ex.)
¶ Met bidndersetiket van Van Rossum, Amsterdam. Saakes 7 (1821) p. 203 en Van Alphen 2211
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 114575
€  48.00 [Appr.: US$ 52.91 | £UK 41.25 | JP¥ 5746]

 
PATER, LUCAS.
Poëzy. Met titelvignet (d.S.Fokke) en portret (d.Houbraken).
Amsterdam, Pieter Meijer, 1774. 4to. (iv), 472 p. or.carton. (rug iets besch., bibl.stempels op titel, eerste 80 pp.gebruind in kneep en benedenmarge)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 102702
€  90.00 [Appr.: US$ 99.21 | £UK 77.25 | JP¥ 10773]

 
PELLECOM, A. N. VAN.
Gedichten. Met gegraveerde titelpagina's.
Breda, W. van Bergen en comp., 1821-1823. 2dln. x, 128 ; x, 128 pp. 8vo. Halflinnen met oranje titelschild en gemarmerde platten. (Portret ontbreekt, bibl.stempels op schutblad en titelp., rugsch. dl 1 iets besch., binnenwerk wat watervlekkig) Abraham Nicolaas van Pellecom (1783-1849) was predikant en dichter. Hij publiceerde vooral in de Muzenalmanak en andere jaarboekjes, maar gaf ook enkele dichtbundels uit. Bevatte deel I al het gedicht 'Bij de graven mijner kinderen', het tweede deel was bijna niet verschenen door de rouw om zijn gestorven echtgenote: "Door de grievende droefheid, welke zich van mij meester maakt, werd mij geheel en al de lust benomen, om eenig werk, hoe ook genaamd, hetwelk niet volstrekt noodzakelijk was, bij de hand te nemen.." Dit deel begint dan ook met een aantal treurdichten, maar ook Kermis en Sint Nicolaasfeest komen aan bod.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115261
€  80.00 [Appr.: US$ 88.19 | £UK 68.5 | JP¥ 9576]

 
PENNING, W.L. JR.
Benjamin's vertellingen.
Amsterdam, S.L. van Looy, z.j. [1898]. viii, 204, [2] pp. Linnen. (linnen iets gebruikt, sneden zeer licht roestvlekkig; klein boekhandelsetiket op titel)
¶ Franse titel en gekleurde titelpagina: lithografie door Th. Nieuwenhuis. (Braches Nieuwe Kunst, Bouwstoffen 1576)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134413
€  75.00 [Appr.: US$ 82.68 | £UK 64.25 | JP¥ 8978]

 
PERS, THEOD: P. (=DIRCK PIETERSZ.)
Lucretia, ofte Het beeld der eerbaerheydt. (...) Midtsgaders de deughde van Pub.Cornel.Scipio, bewesen aen een Spaensche edel-juffer van Carthago, die hy haren bruydegom wederom vereerde.
Amsterdam, Dirck Pietersz.(Pers), 1624. 4to. [xii], 81, [3] pp. Met titelvignet ("Ick strii op snoo eerde") en 3 platen in de tekst. Nieuwe gemarmerd kartonnen band. (enkele bladen in het voorwerk met stukje plakband gerepareerd, en wat schimmelvlekkig in de bovenhoek, hier en daar een watervlek in de bovenmarge, klein brandgaatje in één blad; overigens een goed exemplaar)
¶ De platen tonen springende panters (symbool van wellust), naäpende apen, en de zelfmoord van Lucretia, door S. Saverij.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 129161
€  650.00 [Appr.: US$ 716.52 | £UK 556.25 | JP¥ 77806]

 
PETRAEUS, AEGIDIUS.
Stichtelyke gedichten. Nieuwe uitgaave, vermeerderd met eene voorrede van Rutger Schutte, waar agter gevoegd zyn nagelatene gedichten van wylen den eerw.heere Johannes Petraeus. Met titelplaat (van S.Fokke) en 2 titelvignetten (van C.Philips).
Amsterdam, Martinus de Bruyn, 1774. 2 delen. (4), xiv p., pp.v-xvi;358, (2), (1)-xxxii, 388, (2) p. or.carton (bibl.stempels op schutblad en titel, een enkele lichte watervlek, ruggen iets gesleten) De eerste druk verscheen te Goes in 1764-68. Aegidius Petraeus (1712-1778) was predikant te Kapelle op Zuid-Beveland. De paginering van het voorwerk is erratisch - wrschl.betreft het een titeluitgave met tussengeplaatste 'Voorrede over 't misbruik der dichtkunde'van R.Schutte - maar compleet. Drempeldichten van Sibertus van Nievelt (2x), 'Ex artis amore', Andreas Andriessen, Adriana Johanna van Nievelt, J.G.Bellersheim.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 103246
€  110.00 [Appr.: US$ 121.26 | £UK 94.25 | JP¥ 13167]

 
POOT, H.K.
Gedichten. Met frontispice, titelvignetten, portret (Houbraken naar T.v.d.Wilt), 15 titelplaten, 2 wapenvignetten (Vlaerdingerwout en Bleyswijk) en 25 vignetten (F. Bleijswijk e.a.).
Delft, R. Boitet, 1726-1735. 4to. 3 dln. [56], 442, [6]-[24], 448, [7]-[12], 61, [3], 268 pp. Kalfsleer, platten wt gesleten, ruggen iets beschadigd, bibl.stempels op schutbladen en titels, wat gebruind; franse titel van deel 3 ontbreekt)
¶ Drempeldichten van D. van Hoogstraten, J. de Haes. In de inleiding valt Poot de Rotterdammer Willis aan, die eerder een roofdruk uitgaf, en verdedigt het absolute eigendomsrecht van de schrijver. Het derde deel bevat 'Het leven des dichters' (door Jacob Spex) en lijkzangen van J.Spex, J.A.van Kinschot, D.van Bleyswijk, P.Petraeus, G.Schorder, F.Geenwood, A.Hoogvliet, P.Schim, H.Schim, D.Smits, W.vander Pot, N.Versteeg, F.de Haes, A.vander Vliet, R.A.Hoyman en R.Boitet. Deel I in de verbeterde oplaag ('Drukfeilen' niet apart maar verbeterd in de tekst, zie Geerars p.228). Dl.1 in 2e (met een inleiding vermeerderde) druk.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 103577
€  260.00 [Appr.: US$ 286.61 | £UK 222.5 | JP¥ 31122]

 
POOT, H.K.
Gedichten. Met frontispice, titelvignetten, portret (Houbraken naar T.v.d.Wilt), 15 titelplaten, 2 wapenvignetten (Vlaerdingerwout en Bleyswijk) en 25 vignetten (F. Bleijswijk e.a.).
Delft, R. Boitet, 1722-1747. 4to. 3 dln. [22], 444, [6]-[24], 448, [7]-[14], 61, [3], 268 pp. Blindgestempelde perkamenten spitselbanden. (Banden wat vuil, hir en daar iets weervlekkig; naam op schutbladen. Deel 3 in 2e druk.
¶ Drempeldichten van D. van Hoogstraten, J. de Haes. In de inleiding valt Poot de Rotterdammer Willis aan, die eerder een roofdruk uitgaf, en verdedigt het absolute eigendomsrecht van de schrijver. Het derde deel bevat 'Het leven des dichters' (door Jacob Spex) en lijkzangen van J.Spex, J.A.van Kinschot, D.van Bleyswijk, P.Petraeus, G.Schorder, F.Geenwood, A.Hoogvliet, P.Schim, H.Schim, D.Smits, W.vander Pot, N.Versteeg, F.de Haes, A.vander Vliet, R.A.Hoyman en R.Boitet. Deel I in de eerste onverbeterde oplaag ('Drukfeilen' apart vermeld, niet verbeterd in de tekst, zie Geerars p.228).
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 132709
€  280.00 [Appr.: US$ 308.66 | £UK 239.75 | JP¥ 33516]

 
POTGIETER, E.J.
Het noorden; in omtrekken en tafereelen. Met 2 frontispices en 2 gelithografeerde titels met titelvignetten.
Amsterdam, C.J.A. Beijerinck, 1836-1840. 8vo. viii, 328-[iv], 343 pp. Oorspr.halflinnen. (2 bladen besch.lichte watervlek in bovenhoek van eerste 2 pp.; een zeer fris exemplaar) - de plaat in deel 2 toont een gezicht op Stockholm. "De mengelingen, welke ik in deze bladen het publiek aanbied, zijn de vruchten van hetgene ik op eene reize in Denemarken en Zweden, gedurende de jaren 1831 en 1832, vlugtig aanteekende en uitvoerig opschreef..". (inleiding)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119497
€  160.00 [Appr.: US$ 176.38 | £UK 137 | JP¥ 19152]

 
POTGIETER, E.J.
Studiën en schetsen. Uitg.J.C.Zimmerman. M.portr.
Haarlem 1879. 3 dln. (v), 360-(vii), 412-(ix), 524 p. lin (bibl.st.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 73710
€  45.00 [Appr.: US$ 49.61 | £UK 38.75 | JP¥ 5387]

 
RABUS, PIETER.
Gedichten. Titelvignet met medaillon-portret van Rabus. Met voorwoord van Pieter Rabus jr., opdrachtgedicht van de auteur aan Hendrik Mierinck en drempeldichten van J.Broukhusius & D.Schelte.
Amsterdam, Jan Hartig, 1741. 4to. (28), 401, (4) p. orig.leren band, rug met ribben en rugtitel (band iets gesleten en gerepareerd, bibl.stempels, het portret van Rabus ontbreekt) - cat.vd.Steur 25/III, p.74.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 104924
€  120.00 [Appr.: US$ 132.28 | £UK 102.75 | JP¥ 14364]

 
RAM, HILDA.
Sinte Godelieve. Muziekdrama in drie bedrijven en zes tafereelen. Oorspronkelijk Vlaams gedicht.
Antwerpen Jan Boucherij, 1897. 68 pp. Bibl. halflinnen. (plaatsnrs. op titel)
¶ geschreven voor Edgard Tinel. Genummerd en gesigneerd ex.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134068
€  40.00 [Appr.: US$ 44.09 | £UK 34.25 | JP¥ 4788]

 
REGT, JAN DE.
Mengel-dichten, gezangen, en kluchtspel De Nacht-wachts.
Amsterdam, Gerrit de Groot, 1733. Derde druk. 8vo. [x], 144 pp. Met titelplaat en 2 platen door J.Schijnvoet. Halfbasaan met marmerpapieren platten (wat gesleten)
¶ "Jan de Regt, koopman, "zette zich ‘tot tijdkortinge’ en tot vermaak van onderling gezelschap aan het dichten, ‘daar tot mynent de schoorsteen niet van en rookt’. Zijn koopmanschap bracht hem evenmin tot welstand, althans hij werd in November 1715 als onbemiddeld in de Nieuwe Kerk begraven." In de derde druk verschenen volgens de NNBW voor het eerst ook de gedichten De lof van Amsterdam en De slechte tyd, maar deze zijn ook al aanwezig in de tweede druk uit 1718. Op het gedicht De slechte tyd (een kritiek op hen die de neergang van de welvaart beklagen) verscheen al gauw een tegendicht van Jan v. Gijsen: Goeden tyd. (NNBW IX, 848-49)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133198
€  125.00 [Appr.: US$ 137.79 | £UK 107 | JP¥ 14963]

 
RIETBERG, L.
Dichtbloemen. Met gegrav.titelpagina v.J.C.Bensdorp.
Rotterdam, J.Immerzeel Jun., 1825. (1), viii, (2), 202 pp. bibl.band. (vage watervlek op titel, bibl.stempels op schutblad en titel, eerste pagina's enkel roestvlekje)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 114918
€  75.00 [Appr.: US$ 82.68 | £UK 64.25 | JP¥ 8978]

 
ROELAND, H.
Biron. Treur-spel. Gespeelt op de Nederduytsche Academie. Van nieus gecorrigeert ende verbetert.
Amsterdam, Broer Jansz, 1638. 4to. 48 pp. Kammarmeren omslag. (rug besch.; hoekje gebogen; kleine aant. op titel; gebruikt en watervlekkig ex.)
¶ Over de samenzwering van de Duc de Biron tegen de Franse koning Hendrik IV in 1602. "Dit exemplarisch geval van gestrafte hoogmoed, dat zich bij uitstek leende voor een ‘klassieke’ behandeling, is een spektakelstuk met Senecaanse trekken. Expliciete moralisering is er nauwelijks, wel veel afwisseling [..]. Dit stuk zou op de Amsterdamse Schouwburg nog lang successen behalen." (M.B. Smits-Veldt, Het Nederlandse renaissance-toneel, p. 82-83). De STCN signaleert bijna 20 herdrukken van dit toneelstuk.
¶ "Roeland (Hendrik) is vervaardiger van een treurspel, Biron, in 1629 in 4to. en in 1662 en 1667 nogmaals in 8vo. gedrukt." (Witsen Geysbeek).
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134963
€  45.00 [Appr.: US$ 49.61 | £UK 38.75 | JP¥ 5387]

 
ROTGANS, LUKAS.
Poëzy, van verscheide mengelstoffen; met konstplaten versiert.
Leeuwarden, F. Halma, 1715. 4to. 14, [lxxii], 680[=692] pp. Frontispice en titelvignet van M. Pool en 45 embleemvignetten (ca. 50 x 115 mm.) in de tekst van J. Folkema naar A. Houbraken en 2 volpagina platen bij de Boerekermis. Perkament, vlakke rug. (ex-libris van G.Stuiveling, marginaal iets watervl.en gebruind; goed ex.)
¶ Eerste "verzamelde werken" van deze in 1710 aan de pokken overleden dichter. Vooral de Boerekermis die voor het eerst in 1708 verscheen was zeer populair en werd tot in de 19e eeuw herdrukt. De 45 emblematische gravures horen bij de "Zedelessen uit de oude verdichtzelen", en zijn deels op de Metamorfosen van Ovidius geënt. Het werk is opgedragen aan Joan baron van Welderen door A.H. de Salengre, bevat een lang "Voorberecht" van Halma en drempeldichten van F. Halma, D. Smout, Johannes Schröder en H. van den Burg.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 123321
€  180.00 [Appr.: US$ 198.42 | £UK 154.25 | JP¥ 21546]

 
ROTGANS, LUKAS.
Poëzy, van verscheide mengelstoffen; met konstplaten versiert.
Leeuwarden, F. Halma, 1715. 4to. 14, [lxxii], 680[=692] pp. Frontispice en titelvignet van M. Pool en 45 embleemvignetten (ca. 50 x 115 mm.) in de tekst van J. Folkema naar A. Houbraken en 2 volpagina platen bij de Boerekermis. Gesprenkeld kalfslederplatten en rug met vergulding; rug met marokijken titelschild. (hoeken en kanten zeer licht geschaafd; enkele roestvlekjes; boekblok wat zwak in de rug)
¶ Eerste "verzamelde werken" van deze in 1710 aan de pokken overleden dichter. Vooral de Boerekermis die voor het eerst in 1708 verscheen was zeer populair en werd tot in de 19e eeuw herdrukt. De 45 emblematische gravures horen bij de "Zedelessen uit de oude verdichtzelen", en zijn deels op de Metamorfosen van Ovidius geënt. Het werk is opgedragen aan Joan baron van Welderen door A.H. de Salengre, bevat een lang "Voorberecht" van Halma en drempeldichten van F. Halma, D. Smout, Johannes Schröder en H. van den Burg.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 132714
€  180.00 [Appr.: US$ 198.42 | £UK 154.25 | JP¥ 21546]

 
RUSTING, SALOMON VAN.
De vol-geestige werken. Bestaande in Lust en onlust in den hemel [...] Beneffens D'Iliaden van Homerus. Ulisses in Pheaka. Prognosticatie op het jaar 1693. En meer andere geestigheden. Gegraveerde titelpagina.
Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1699. 3e druk. kl.8vo. [xvi], 700, [1] pp. Perkamenten spitselband. (Bibl.stempel op schutblad en titelp., perkament iets vuil.)
¶ Dit zijn de verzamelde burleske gedichten van de arts Salomon van Rusting (1652-ca. 1710). In zijn voorrede geeft hij zelf de tegenwerping: "Kon hy niet nutter d'Urinalen / Met d'eene Boer of d'aar zyn pis/ Bespeculeeren? als te talen/ Na 't geen niet van zyn functy is?", maar dat heeft hij gelukkig niet gedaan.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115373
€  420.00 [Appr.: US$ 462.98 | £UK 359.5 | JP¥ 50274]

 
RUUSCHER, MATTHEUS DE.
Dichtlievende verlustigingen, bestaende in veld- en stroomzangen, mengel- lof- en hekeldichten en toneel-poezy. Door Mr. M.d.R. Onder de zinspreuk Meditando fulgens.
Leiden, Corn. van Hoogeveen, 1762. [xvi], 266 pp. Met titelvignet door N. v.d. Meer. Halfperkament. (Papier van achterplat wat beschadigd) Posthume uitgave, ingeleid door "S.A.A." en met diverse drempeldichten met initialen J.J., V.Z., en H. Witsen Geysbeek V/p.199-200: "Al deze stukjes zijn vloeijend en zuiver van taal, sommigen vooral de hekeldichten, geestig en piquant."
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 132606
€  290.00 [Appr.: US$ 319.68 | £UK 248.25 | JP¥ 34713]

 
RYSSEN, C. VAN.
Gedigten. Verdeeld in snel, punt- en mengel-digten. Als mede eenige bend-vaarzen en liederen, in de jaaren 1668. en 1669. te Romen gemaakt. Met het vervolg.
Amsterdam, H. Schelte, 1704-08. 2dln. in 1 band. Kl.8vo. [xvi], 252-[ii], 119 pp. Perkamenten band met geschreven rugtitel. (Perkament iets smoezelig; iets watervlekkig; iets los in de band)
¶ Eerste editie; in 1719 volgde een heruitgave. Deze bundel bevat naast enkele mengeldichten en liederen, 1000 gedichtjes van het genre "light verse"; Cornelis van Ryssen (fl. 1668-1708) was goudsmid en steenzetter te Amsterdam, waar hij in 1670 in het gilde werd toegelaten. In Rome maakte Van Rijssen deel uit van de Bentvueghels, een club Nederlandse jonge kunstenaars die daar de restanten van de klassieke beschaving tekenden, om ze later op schildersdoek uit te werken. Het was een vrolijk gezelschap. De wijn vloeide er volop. (Zie verder: Weblog Killercat van Rietje van Vliet). Bevat drempeldichten van: D. Schelte, W. van Royesteyn, R.V.M., K. Verlove en H. Grauwhart.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 123397
€  350.00 [Appr.: US$ 385.82 | £UK 299.75 | JP¥ 41895]

 
RYSWYCK, TH.V.
Volksliedjes. Met vignetten in houtsnede.
Antwerpen, K. Oberts, 1846. vii, 112 pp. geb. (bibl.stempels op franse titel en titel)
¶ ter Laan: "1811-'49, zoon van een onderwijzer te Antwerpen, die later verver werd; zelf ook onderwijzer, tot de Belgische Opstand uitbrak en hij vrijwilliger werd. Hij was bij de vluchtelingen naar Mechelen in de Tiendaagse Veldtocht. Werd daarna klerk in de lombard en dichter, vooral politiek hekeldichter en bemind volksdichter. Stierf in het krankzinnigengesticht te Antwerpen."
¶ o.a. liedjes op de bierdrinkers, een 'yzerenspoorbaenlied' en een 'Schiedammer Lied' op de jenever.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 4045
€  24.00 [Appr.: US$ 26.46 | £UK 20.75 | JP¥ 2873]

 
RYSWYCK, THEODOOR VAN.
Volledige werken. Voor de eerste maal in de oorspronkelijken tekst en volgens tijdsorde gerangschikt opnieuw uitgegeven, met ophelderingen en een levensbericht van den dichter, door J.Staes.
Antwerpen, Lodewijk Janssens, (1884). 3 delen in 1 band. viii, 423.421.450 pp. Halflinnen. (hier en daar wat weervlekkig; ex-libris van A.Keersmaekers ingeplakt; het prospectus bijgevoegd)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134487
€  75.00 [Appr.: US$ 82.68 | £UK 64.25 | JP¥ 8978]

 
SCHAICK, G.VAN. (RED.)
Drenthina. Tijdschrift voor Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde. Proza en poezij. / Album van proza en poezij uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche letterkunde, bijeenverzameld met medewerking van verschillende schrijvers. Met 2 gelithogr.titels.
Meppel, P.A.Reijnders, 1851 / Groningen, R.J.Schierbeek, 1852. 2 delen [ii], 262, xxvi-[-ii], 261, xxix p. orig.carton (titels iets watervlekkig, rugjes iets beschadigd; de romeins gepagineerde boekbesprekingen staan tussen de overige tekst) - niet verder verschenen.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 111604
€  60.00 [Appr.: US$ 66.14 | £UK 51.5 | JP¥ 7182]

Previous page | Pages: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - Next page