Antiquariaat Brinkman, sinds 1954: Nederlands: Oude drukken
found: 502 books on 21 pages. This is page 14
Previous page - Next page

 
LIMBURG BROUWER, P. VAN.
Het leesgezelschap te Diepenbeek. Met titel in litho. Groningen, W. van Boekeren, 1847. Bijgevoegd: CHONIA, Wat er van Diepenbeek werd. Utrecht & Meppel, W.H. van Heijingen [= J.C. Kindermann], 1849. Met titel in litho.
[ii], 371-x, 378 pp. Uniform halflinnen bibliotheekbanden. (ruggen iets geschaafd, titels iets beschadigd en vochtvlekkig, bibliotheekstempels op schutbladen en titel, deel 1 wat watervlekken)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125635
€  50.00 [Appr.: US$ 55.12 | £UK 43 | JP 5985]

 
LIMBURG BROUWER, P. VAN
Het leesgezelschap te Diepenbeek. Met titel in litho. Groningen, W. van Boekeren, 1847.
Groningen, W. van Boekeren, 1847. [ii], 371 pp. Met gegraveerde titel. Latere halfperkamentenpapieren band. (iets gebruikt/vlekkig)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134388
€  30.00 [Appr.: US$ 33.07 | £UK 25.75 | JP 3591]

 
LIMBURG BROUWER, P. VAN.
Verhandelingen en losse geschriften.
Groningen, W. van Boekeren, 1836. xvii, 302, [1] pp. Nieuwe halfperkamentenpapieren band. (snee gebruind; eerste katernen met watervlek in hoek bovenmarge)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134412
€  35.00 [Appr.: US$ 38.58 | £UK 30 | JP 4190]

 
LODENSTEYN, J.VAN.
Uytspanningen, behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Alsmede tot gemak der zang-meesteren hier by gevoegt een onderrregting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen op de instrumente willen leeren speelen. Met titelprent (gravure) door J.C. Philips en een verklaring van de titelprent door J.Hulk.
Amsterdam, Joh.Kannewet, 1743 (12. verm. dr.). [xxiv], 464, [16] pp. (register). Perkamenten spitselband. (bibl.ex., fiche-envelopje voorin geplakt; band wat gevlekt, stempel op titelp., dekbladen los; 'Aanspraak van den drukker' gesigneerd door dezelve; pp.64-99: (zeer) lichte watervlek en pp. 200-238: onopvallende wormgaatjes in binnenmarge, kleine notitie op laatste p.)
Scheurleer 79: Eerste druk met de bijgevoegde Onderregting.
Alle liedjes met muzieknotatie; met sleutel voor cantus, tenor, en viool. Delen: Bybel-stoff; Geestelyke stoffen; Stichtelyke invallen op verscheydene voorvallen; Boet-digten. Met drempeldicht van A. Godart en anagram van Willem Sluijter.
Volgens Van der Aa was Hulk 'een zeer middelmatig dichter [..]'.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 127040
€  80.00 [Appr.: US$ 88.19 | £UK 68.5 | JP 9576]

 
LOGHEM, H. VAN.
Nieuwe gedichten. Met gegraveerde titelpagina door A.v.d. Beek naar G.H. Göbell.
Deventer, A.J. van den Sigtenhorst, 1828. iv, 184 pp. Bibliotheekband. (bibliotheekstempels op Franse titel en titel, titel watervlekkig, eerste en laatste pagina gebruind)
In deze bundel meest vaderlandslievende gedichten. maar ook bijvoorbeeld 'De vrouw kan tooveren' en "De openbare wandelingen".
NNWB VI, 960: "Van hem zagen verscheiden bundels gedichten het licht, die zich evenwel nimmer boven het middelmatige verheffen."
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125628
€  40.00 [Appr.: US$ 44.09 | £UK 34.25 | JP 4788]

 
LOOSJES, A.PZ.
Al de dramatische werken.
Amsterdam, G.J.A. Beijerink, 1844. 8vo. [6], iv, 670 pp. Halfmarokijn.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133223
€  45.00 [Appr.: US$ 49.61 | £UK 38.75 | JP 5387]

 
LOOSJES, A.PZ.
De drie rijken der natuur. Dichtstuk van Jaques Delille. Vrije navolging in het Hollandsch. Met gegrav.titelpagina en 2 kopvignetten door R.Vinkeles.
Haarlem, A.Loosjes, 1813. vi, 139, [2] pp. Gecartonneerd. (Deel 1 van 4; deze twee eerste zangen behandelen a. het licht, vuur en bliksem, electricitiet, buskruit en artillerie; b. lucht, luchtpomp de winden, koude oostenwind, de pest; windinvloed op molens en speeltuig, met uitvoerige aantekeningen. De kopvignetten tonen resp.een elektriseermachine en een gedenknaald voor Benjamin Franklin, en o.a. een barometer en een gedenkteken voor Otto von Guericke. (bibl.stempel)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 124813
€  35.00 [Appr.: US$ 38.58 | £UK 30 | JP 4190]

 
LOOSJES, A. PZ.
Het leven van Robbert Hellemans. Eene Hollandsche familiegeschiedenis uit het laatst gedeelte der zeventiende eeuw. Met gegraveerder titelpagina en 4 platen door R. Vinkeles.
Haarlem, A. Loosjes, 1815. 4dln. Halfleer. (Platkanten rafelig; 2 titelschildjes ontbr; , wat rommelig ex.)
Deze derde historische roman na 'Maurits Lijnslager' en 'Hillegonda Buisman' speelt in het Nederland van het eind van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw. In de persoon van Hellemans schetst Loosjes de economische neergang en het zedelijk verval in de Republiek.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 123059
€  90.00 [Appr.: US$ 99.21 | £UK 77.25 | JP 10773]

 
LOOTS, CORNELIS.
Lof der maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, toegepast op de feestviering van haar vijfentwintig jarig bestaan. Met gegraveerde titel.
Amstedam, J.ten Brink Gerritsz., 1809. [4], 48 pp. Bibl.band (bibl.stempels op de titelbladen)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119364
€  26.00 [Appr.: US$ 28.66 | £UK 22.25 | JP 3112]

 
LOOTS, CORNELIS.
Opwekking der mogendheden, ter heirvaart naar Parijs.
Amsterdam, Brest van Kempen, 1831. xii, 24 pp. Bibl.band (bibl.stempels op de titels, watervlek in benedenmarge) - "Op, op, te wapen, op , gij vreemde en nageburen! / Naar Frankrijks Hoofdstad heen! Het geldt beruchte muren / Het geldt de trotsche stad , door al het kwaad bewoond, / ...
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119365
€  30.00 [Appr.: US$ 33.07 | £UK 25.75 | JP 3591]

 
LUBLINK WEDDIK, B.T. (ED.)
Pandora. Lektuur voor den beschaafden stand.
Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1835-1840. 3 dln. Halfleer met marokijnen titelschilden. (Ruggen iets verschoten, bibl. st. op titelp. en schutblad; dl. 1 watervlek in hoek bovenmarge)
Lublink Weddik 1801-1862 schreef de meeste stukjes zelf. Pandora verscheen in 9 afleveringen die in drie delen gebonden konden worden.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119054
€  180.00 [Appr.: US$ 198.42 | £UK 154.25 | JP 21546]

 
LUBLINK WEDDIK, B.T.
Tafereelen, gedachten en beelden. Impressions de voyage. Verzameld langs den Rijn en in Zwitserland. Van Elberfeld naar Baden-Baden; van Arnhem naar Interlaken; van Heidelberg naar den Mont Blanc. Frontispice getinte litho in irisdruk door C.C.A. Last met een gezicht op Thun.
Arnhem, D. A. Thieme, 1854. 8vo. (xii), 259, (1) pp. Halfmarokijn met simpele vergulding. (Bibliotheekstempels op schutblad en titel, frontispice iets watervlekkig, schutblad achterin ontbreekt)
Lublink Weddik (1801-1862), remonstrants predikant, gaf - veelal onder de naam 'Oudoom Jacob' - bundels gedichten, verhalen en overpeinzingen uit.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115033
€  65.00 [Appr.: US$ 71.65 | £UK 55.75 | JP 7781]

 
LUBLINK DEN JONGEN, JOANNES.
Verhandelingen. Met 2 gegraveerde titelpagina's (J.C.Bendorp naar J.Immerzeel jr.) en voorrede van M.C.van Hall en Jeronimo de Vries.
Rotterdam, J.Immerzeel jr., 1823. 2 delen in 1 band. vii, 387.(ii), 387 p. halfleer met marokijnen rugtitel. (bibl.stempel op schutblad en titels, titels iets gevlekt, laatste deel watervlek in bovenmarge) - o.a. 'Over de kunstige navolging der schoone natuur'; 'Over het geheugen'; 'De spreekwoorden'; 'Het puntdicht', 'Het vertalen'; 'De onderlinge betrekking van wijsbegeerte, dichtkunst en welsprekendheid'; 'De kritiek'.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 108131
€  80.00 [Appr.: US$ 88.19 | £UK 68.5 | JP 9576]

 
LULOFS, B.H.
Gronden der Nederlandsche woordafleidkunde.
Groningen 1833. viii, 291 p. or.carton. - bibl.st., voorplat iets besch.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 100075
€  28.00 [Appr.: US$ 30.87 | £UK 24 | JP 3352]

 
LULOFS, B.H.
Schets van een overzigt der Duitsche taal, of der germaansche taaltakken.
Groningen, J. Oomkens, 1819. viii, 244 p. Orig. bedrukte uitgeversband. (bibl.st.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 7277
€  38.00 [Appr.: US$ 41.89 | £UK 32.75 | JP 4549]

 
HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ.
Werken der Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen. Deel III t/m X. (niet meer versch., ontbr. deel 1 & 2).
Den Haag, Joh.Allart, 1816 & Leiden, D.du Mortier, 1819-1837. 8 delen. (Oorspr.omslagen met bedrukte rugtitels) + Nieuwe werken, enz. Deel I t/m IV/1. (alles). Leijden, D.du Mortier, 1840-1851. 4 delen in 6 banden. Oorspr.bedrukt carton. (titels gestempeld en watervlekkig, ruggen iets beschadigd, scheurtje in n blad). Bijgevoegd: Wetten der Holl.Mij (1842) & Verslagen v.d.Algem.Vergadering 1851, 1852, 1853. Bundeling van redevoeringen en door de Maatschappij met erepenningen bekroonde verhandelingen; o.a. de eerste druk van Tollens' Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla, P.van Limburg Brouwer 'Bezitten de Nederlanders een nationaal tooneel met betr.tot het treurspel?', Feestzangen op de boekdrukkunst, J.P.Heije 'Eenige gedichten ...om voor ne of meerdere stemmen op Muzijk gebragt te worden', Siewertz van Reesema 'Over Dicht- en Letterkundige Genootschappen in ons Vaderland', enz.enz.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 120338
€  450.00 [Appr.: US$ 496.05 | £UK 385.25 | JP 53866]

 
MAGAZIJN VOOR WETENSCHAPPEN, KUNSTEN EN LETTEREN, BEHELZENDE:
I. Wijsbegeerte des levens. II. Geschiedenis. III. Aardrijks- en Natuurkunde. IV. Fraaije Letteren en Mengelwerk. Verzameld door N.G.van Kampen.
Amsterdam, P. Meijer Warnars, 1822-1830. Compleet in 10 delen (30 stukken). or.carton. (iets watervlekkig, bibl.stempels) Met grote uitslaande gekleurde kaart van Colombia en 1 plaat. Bijdragen van o.a. P.Limburg Brouwer, Willem de Clercq, J.Geel, Jeronimo de Vries, M.Siegenbeek, D.J.van Lennep, J.L.Nierstrasz, H.A.Hamaker. Voortgezet als "Hollandsch Magazijn".
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 111755
€  400.00 [Appr.: US$ 440.94 | £UK 342.5 | JP 47880]

 
MARINI, G.A.
De prins Endimiro; of des seer beroemden Italiaens Marini Kalloandro's tweede deel. Zynde een werck van bysondere vindingh en vol-geestige aerdigheyd, ontrent het vervolg der voorstellingh van veelerley seldsame en seer aengename geschiedenissen. Vert.Simon de Vries. Met gegraveerde titelpagina.
Amsterdam, Jacob Vinckel, 1672. 8vo. [3], 656 pp. Latere halflinnen band (titelplaat vakkundig gerepareerd, stempel op schutblad; Buisman 1544)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 117970
€  120.00 [Appr.: US$ 132.28 | £UK 102.75 | JP 14364]

 
MARMONTEL.
De Heracliden, treurspel. Gev.naar het Fransche [d.J.Lutkeman]. Titelpagina m.vignet.
Amsterdam, I. Duim, 1756. (viii), 63 pp. orig.half-basaan (titelplaat ontbreekt) Van Aken II, p.216
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 114210
€  28.00 [Appr.: US$ 30.87 | £UK 24 | JP 3352]

 
MARONIER, H. & L. VAN DEN BROEK.
Dicht-vruchten. Uitgegeven ten voordeele der armen.
Rotterdam, M. Wijt, T.J. Wijnhoven Hendriksen, A.F.H. Smit en P. van Waesberge, 1830. 8vo. (viii), 64p. Oorspronkelijk bedrukt omslag. (Bibliotheekstempels op titelpagina, kleine beschadiging aan de rug maar mooi exemplaar) Uitgegeven bij nood ter "verzachtingnamelijk van het drukkende lot van onderscheidene gezinnen, die door den strengen en aanhoudenden winter in de nijpendste behoeften gedompeld zijn."
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115040
€  55.00 [Appr.: US$ 60.63 | £UK 47.25 | JP 6584]

 
MARRE, JAN DE.
Bespiegelingen over Gods wysheid in 't bestier der schepselen, en Eerkroon voor de Caab de Goede Hoop. + Hof- en mengeldichten. Met titelvignetten, wapenvignet van Pieter Rendorp en portret door Houbraken naar Quinckhart.
Amsterdam, Adriaan Wor en de Erve G.onder de Linden, 1746. 4to. 2 delen in n band. (40), 178, (22).(20), 214, (4) pp. Half rood schaapsleer, gemarmerde platten (bibl.stempels op schutblad en titels, rug wat gesleten, hier en daar iets weervlekkig; groot ex-libris van J.Backer Csz.door Jan Punt, ingeplakt)
Drempeldichten van Arnold Hoogvliet, Sybrand Feitama, D.Smits, Willem van der Pot, Lucas Pater, Bernardus de Bosch, F.van Steenwijk + P.Zweerts, Dirk Willink. Jan de Marre (1696-1763) was voor zijn dichtader begon te stromen kapitein op de vaart naar Indi. De Kaap de Goede Hoop beschrijft hij gedetailleerd uit eigen ervaring.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115303
€  480.00 [Appr.: US$ 529.13 | £UK 411 | JP 57457]

 
MARRE, JAN DE.
Hof- en mengeldichten. Met portret v.De Marre door Houbraken naar Quinkhart, wapenvignet van Pieter Rendorp en 2 titel- en slotvignetten
Amsterdam, Adriaan Wor & Erve G.onder de Linden, 1746. 4to. [xx], 214, [4] pp. Halfkalfsleer, rug verguld, met rugschildjes. (platten en bordkanten iets gesleten; iets weervlekkig)
Drempeldichten van Dirk Willink en P. Zweerts. Jan de Marre (1696-1763) was voor zijn dichtader begon te stromen kapitein op de vaart naar Indi.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134512
€  290.00 [Appr.: US$ 319.68 | £UK 248.25 | JP 34713]

 
MARRE, JAN DE.
Verzamelbundel 'Toneel Poësij': Marcus Curtius. Amsteldam, Izaak Duim, 1734. / Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland. Ibid., Izaak Duim, 1741. / Het eeuwgetyde van den Amsteldamschen Schouwburg. Ibid. Izaak Duim, 1738. Het feest der liefde. Ibid., Izaak Duim, 1741. Met frontispice en titelvignetten.
In contemp.half-basaan band (bibl.st.op titels; rug iets gesleten)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 112758
€  120.00 [Appr.: US$ 132.28 | £UK 102.75 | JP 14364]

 
MEERMAN, VROUWE A.C., GEB. MOLLERUS.
Otharion en Othar.
Den Haag & Amsterdam, gebr. van Cleef, 1819. 48 pp. Cont. omslag. (omslag beschadigd en wat watervlekken, bibliotheekstempel, wat roestvlekkig)
1001 Vrouwen 553: In september 1785 trouwde Anna Cornelia met Johan Meerman, "heer van Vuren en Dalem, een vermogend en bereisd man, een erudiet letterkundige en boekverzamelaar. [...] Meerman bekleedde in die jaren verschillende functies, waaronder die van directeur van de Koninklijke Bibliotheek, en in 1811 benoemde keizer Napoleon hem tot een van de zes Hollandse senatoren. Daarvoor moest hij naar Parijs en Anna Mollerus ging mee. [...] Na de val van Napoleon (1814) keerden Mollerus en haar man definitief terug naar Nederland, waar hij het jaar daarop overleed. Hij werd begraven op Ter Navolging. Over Meermans dood en vooral over haar verdriet schreef Mollerus vele nogal persoonlijke, emotionele gedichten, opgenomen in haar vierde en laatste bundel Gedichten (1816). [...] Als dichteres heeft Anna Mollerus geen furore gemaakt. Vooral haar emotionele gedichten naar aanleiding van Meermans dood werden met hoon ontvangen. Ze deden een recensent van de Vaderlandsche Letteroefeningen somwijlen [vrezen] voor het verstand der goede dame."
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125624
€  80.00 [Appr.: US$ 88.19 | £UK 68.5 | JP 9576]

 
MEIJER, H.A.
Heemskerk. Met gegrav.titelp. met een litho van C.W. Mieling.
Amsterdam, J.D. Sijbrandi, 1848. 8vo. viii, 214, (2) pp. Orig. halflinnen uitgeversband met gedrukt titelschild. (Bibl. stempels op schutblad en titelp., grote watervlek in titelp.) Eerste druk. Historisch gedicht op de vaderlandse held Jacob van Heemskerk (1567-1607). Meijer (1810-1854) wil het levensbeeld van de held completeren, nadat diens overwintering op Nova Zembla al door Tollens en diens dood al door Bogaers bezongen is.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115267
€  22.00 [Appr.: US$ 24.25 | £UK 19 | JP 2633]

Previous page | Pages: 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - Next page