Antiquariaat Brinkman, sinds 1954: Nederlands: Oude drukken
found: 502 books on 21 pages. This is page 13
Previous page - Next page

 
KROESE, H.
Gedichten.
Voor rekening van den auteur (gedrukt bij Ipenbuur & Van Seldam), 1839. 8vo. [xii], 208, [1] pp. Halflinnen. (stempels op schutblad en titelpagina) Het exemplaar is gewaarmerkt met een handtekening van de auteur. De bundel bevat gedichten van diverse aard uit de periode 1809-1839. De auteur zegt erover: "Het zijn slechts de uitvloeisels van eenen opgewechten geest [...] Warm gevoel voor Vaderland en Oranje, godsdienst en deugd, liefde en vriendschap, ontgloeide steeds mijn ziel, en bestuurde mijn pen."
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115064
€  90.00 [Appr.: US$ 99.66 | £UK 77.25 | JP 10818]

 KRUL,  JAN HARMENSZ.], Treur-Klacht van Liefd-Bloeyende.
KRUL, JAN HARMENSZ.]
Treur-Klacht van Liefd-Bloeyende.
Amsterdam, Pieter Jansz.Slyp, 1634. [ii], 14 pp. Met 19e eeuws halfleer. (band wat gesleten, rugje iets beschadigd; het jaar 1634 op de titel met inkt veranderd in 1637.)
De Treur-Klacht is een protest tegen het besluit van de Amsterdamse burgemeesters de rederijkerskamers, de Academie, de Brabantse Kamer Het Wit Lavendel, en de Oude Kamer, de Eglentier samen te voegen. "Naar de stijl te oordelen is deze (anonieme) toneelschets van Krul; ook wat de geest betreft, valt het niet moeilijk er trekken in te onderscheiden die voor Jan Harmens kenmerkende zijn." (Wijngaards p.56). Met gravure op de titelpagina voorstellende de "Oude Maeghd" met het blazoen van de rederijkerskamer Eglentier, "In Liefde bloeyende". Het jaar 1634 op de titel met inkt veranderd in 1637, evenals bij het exemplaar UB Amsterdam en de twee veiling-vermeldingen, genoemd bij Van Bemmel 23 (vijf exemplaren bekend).
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 132428
€  650.00 [Appr.: US$ 719.77 | £UK 557 | JP 78129]

 
KRUYFF, JAN DE.
Gedichten. Met gegrav.titel en portret door R.Vinkeles.
Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1776. xvi, 196 p. orig.carton. (rug besch., bibl.st.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 102641
€  50.00 [Appr.: US$ 55.37 | £UK 43 | JP 6010]

 
LANGENDIJK, PIETER.
De Graaven van Holland, in jaardichten beschreven.
Haarlem, J.Bosch 1745. Kl-4to. 2 delen in 1 band. [iv], 8, [72], 207 (=223)-224 (=232), [1] pp. Met frontispice, en 32 platen door Hendrik Spilman met elk een tekstblad buiten collatie. Schildpadleer. rijk vergulde rug met ribben en marokijnen titelschild. (naam op schutblad). Exemplaar op groot papier. "De fraaie gravures van zijn neef Spilman zijn gemaakt naar de schilderijen die nog steeds te zien zijn in het stadhuis van Haarlem." (Cat.v.d.Steur 25/2, p.276). Drempeldichten van Pieter Merkman, J.Olthof, D.Smits, Rudolf Marcus, Lucas Pater, Abrah. de Haen de Jonge, Jacobus van der Streng, Bernardus de Bosch, Dirk Willink, Nicolaas S. van Winter, J.Fr.du Sauzet, 'Pro aris et focis' (=Sybrand Feitama), gevolgd door een Dankoffer voor de Lofvaerzen door de schrijver, en hierna nog een Wedergalm op het Dankoffer, door Arnold Hoogvliet.
Smit 172.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 132579
€  300.00 [Appr.: US$ 332.2 | £UK 257.25 | JP 36060]

 
LANNOY, JULIANA CORNELIA DE.
Dichtkundige werken + Nagelaten dichtwerken. Met 2 gegraveerde titels, en portret door Houbraken naar N.Rode.
Leiden, A. en J. Honkoop, 1780-1783. 2 delen. viii, 248, (5)-(xii), 160, (7) pp. orig.verguld half-leer met rugtitels (bibl.stempels op schutblad, ex-libris (Albert-Verwey e.a.) ingeplakt, platten gesleten, ruggen iets beschadigd; de plaat v.het grafteken m.het wapen van Lannoy in dl.2 ontbreekt) Het eerste deel opent met een opdracht aan Wilhelmina van Pruisen. J.van Spaan bezingt het portret in een drempeldicht: "die schrandre Maagd, die eedle Puikdichtres". De Nagelaten dichtwerken werden bezorgd door Bilderdijk, die de titelplaat en de plaat van het grafmonument tekende, de opdracht aan (alweer) prinses Wilhelmina dichtte en het geheel inleidde. "Bijschriften op het afbeeldsel van .. Juliana Cornelia, baronesse de Lannoy" door Bilderdijk, J.W.Bussingh, R.Feith, J.A. van Goor den Oosterlingh (7x), Greven, Janus Grotius, T.van Limburg, Joan de Stoppelaar, P.J..Uylenbroek, S.van der Waal; en gelegenheidsgedichten van 'Industria dux naturae' (=P.A.van Kruiningen), 'Kunst baart eer', 'Eer voed kunst', Pieter van Braam, Bilderdijk, J.Grotius, T.van Limburg; lijkdichten van J.van Hoogstraten, G.Beyer, Bilderdijk, D.Bleecker, Feith, J.P.van Heel, J.Jordens, T.van Limburg, G.J.Loncq, D.Lucht en mej.A.van Spaan, G.van Spaan, R.van Spaan, P.J.Uylenbroek.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 114604
€  150.00 [Appr.: US$ 166.1 | £UK 128.75 | JP 18030]

 
LANNOY, JULIANA CORNELIA DE.
Dichtkundige werken + Nagelaten dichtwerken. Met 2 gegraveerde titels, en portret door Houbraken naar N.Rode.
Leiden, A. en J. Honkoop, 1780-1783. 2 delenin 1 band.. viii, 248, (8)-(xii), 160, (7) pp. orig.verguld half-leer met rugtitel, kneep iets besch.; hoeken iets gestoten; de plaat v.het grafteken m.het wapen van Lannoy in dl.2 ontbreekt, zoals vaak)
Het eerste deel opent met een opdracht aan Wilhelmina van Pruisen. J.van Spaan bezingt het portret in een drempeldicht: "die schrandre Maagd, die eedle Puikdichtres". De Nagelaten dichtwerken werden bezorgd door Bilderdijk, die de titelplaat en de plaat van het grafmonument tekende, de opdracht aan (alweer) prinses Wilhelmina dichtte en het geheel inleidde. "Bijschriften op het afbeeldsel van .. Juliana Cornelia, baronesse de Lannoy" door Bilderdijk, J.W.Bussingh, R.Feith, J.A. van Goor den Oosterlingh (7x), Greven, Janus Grotius, T.van Limburg, Joan de Stoppelaar, P.J..Uylenbroek, S.van der Waal; en gelegenheidsgedichten van 'Industria dux naturae' (=P.A.van Kruiningen), 'Kunst baart eer', 'Eer voed kunst', Pieter van Braam, Bilderdijk, J.Grotius, T.van Limburg; lijkdichten van J.van Hoogstraten, G.Beyer, Bilderdijk, D.Bleecker, Feith, J.P.van Heel, J.Jordens, T.van Limburg, G.J.Loncq, D.Lucht en mej.A.van Spaan, G.van Spaan, R.van Spaan, P.J.Uylenbroek. Ex.met het "Naricht van de boekverkoopers" betr.nalevering van het portret, in deel 1.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 123333
€  150.00 [Appr.: US$ 166.1 | £UK 128.75 | JP 18030]

 
DICHTKUNDIGE LAUWERBLADEN.
Dichtkundige Lauwerbladen (dl.4: Lauwer- en cypressenbladen), gestrooid voor Zyne Doorluchtige Hoogheid Willem Karel Hendrik Friso, (..). Midsgaders voor Haare Koninglyke Hoogheid Anna. (..) Waar by komen Het eerste en tweede stuk der 'Vrolyke Bijeenkomst'. Benevens eene 'Proeve van den Catechismus van Staat'. En veldzangen door Abraham de Haen de Jonge, J.Meyer. En andere welmeenende dichteren. Met 4 titelprenten van resp. N.v.Frankendaal naar A.de Haen, S.Fokke naar A.de Haen, en J.C.Philips (2 x.), titelvignetten, vignetten in de tekst, 3 platen (o.a.C.F.Fritsch), 3 uitsl.platen door J.C.Philips, 1 uitsl.plaat van de lijkstatie van prins Wilem Friso, uitsl.plaat van prinses Anna met de vorstelijke kinderen, en nog 2 uitsl.platen.
Amsterdam, Th.Crajenschot, 1752. 4 delen in 2 banden. [xii]., 258, [2], [xvi], 458, [vi]-[xii], 494, [vi], [xvi], 355, [5] pp. Halfleer met ribben en roodmarokijnen rugschilden. (banden wat gesleten, kanten gesleten, n kneep iets besch., hoekje uit marmerpapier achterplat v.dl.1; een aantal pp.iets weervlekkig, oud bibl.etiket op n rug, titels gedrukt in rood en zwart; een goed ex. Verzameling gedichten tgv. de verheffing van prins Willem IV tot stadhouder (en zijn afsterven). Enkele dichters: A.de Haen, J.Meyer, J.W.Kerkhoven, Sara Maria v.d.Wilp, N.v.Frankendaal, H.J.Roullaud, H.Bak, J.W.Kerkhoven, C.Muyser, Jacoba C.Huntum, J.van der Streng, W.Sobbe, Lucretia v.Merken, Sara Lomannus, Anna Maria de Jong, enz.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 121964
€  780.00 [Appr.: US$ 863.73 | £UK 668.5 | JP 93755]

 
LEDEBOER AZ., L.V.
Gedichten.
Zaandijk, J.Heynis Tsz., 1836. xxiii, 190 p. orig.hlin (rug gevlekt, bibl.stempels op titel)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 112753
€  36.00 [Appr.: US$ 39.86 | £UK 31 | JP 4327]

 
LEDEGANCK, K.L.
Gedichten. Met eene levensschets des dichters door J.F.J. Heremans.
Gent, I.S. van Dooselaere & Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1856. xx, 444 pp. Met portret (doodsmasker?), en 1 plaat (beide weervlekig). Blindgestempeld linnen (laatste pp. iets besch., zonder verlies)
van Bork 2008: " Als dichter is hij [Ledeganck] al vroeg een in hoog aanzien staand lid van het plaatselijk literair genootschap [...] Ledeganck zorgde er tevens voor dat veel Franstalige wetsteksten in Belgi in het Nederlands werden vertaald." Van Kesteren nam voor Nederland 300 exemplaren af.-
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133078
€  30.00 [Appr.: US$ 33.22 | £UK 25.75 | JP 3606]

 
LEDEGANCK, K.L.
Verspreide en nagelaten gedichten.
Amsterdam (& Antwerpen), H.J.van Kesteren, 1852. [iv], 139, [2] pp. Halflinnen. (hoeken gesleten, stempels op titelp.)
van Bork 2008: " Als dichter is hij [Ledeganck] al vroeg een in hoog aanzien staand lid van het plaatselijk literair genootschap [...] Ledeganck zorgde er tevens voor dat veel Franstalige wetsteksten in Belgi in het Nederlands werden vertaald."
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125941
€  28.00 [Appr.: US$ 31.01 | £UK 24 | JP 3366]

 
LEESBERG, J.F.A.
Herdersdichten. Nieuwe vermeerderde en verbeterde uitgave. Met gegrav.titelpagina en 2 platen.
's Hertogenbosch, H. Bogaerts, 1867. vi, 177 pp. orig.linnen band. (iets los in de band, bibl.stempels op schutblad en titel)
Vaderlandsche Letteroefeningen (1845) 176-181: "Wij mogen het zeker een zeldzaam verschijnsel noemen, een bundeltje Herdersdichten in het licht te zien treden. Deze soort van pozij is zoo geheel uit de mode, dat er eene zekere stoutmoedigheid toe wordt vereischt, om daarmede voor den dag te komen [...] Wij hebben met welgevallen bij deze Herdersdichten vertoefd [...]" Met opdracht v.d.schrijver aan C.Wilde, directeur van het gymnasium te Katwijk,
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115666
€  28.00 [Appr.: US$ 31.01 | £UK 24 | JP 3366]

 
LENNEP, J.VAN.
Gedichten.
Amsterdam, P.Meijer Warnars, 1827. 8vo. (2 blanko), 126, [2], (2 blanko) pp. Nieuw gebonden. (oorspr.omslag opgeplakt; naam op eerste blanco)
Van Lennep over een bezoek aan Da Costa in 1827: "Mijn later gedrag, vooral de uitgave der Gedichten, met een' contra-dictoiren voorrede had hem gestuit, bedroefd, ontsticht." (in: M.Mathijsen, Een bezield schavuit, p.180)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133064
€  55.00 [Appr.: US$ 60.9 | £UK 47.25 | JP 6611]

 
LENNEP, J.V.
De Roos van Dekama. M. gegraveerde titels en 2 kaarten.
A'dam, P.Meijer Warnars, 1836. 2 delen. Met gegraveerde titels en 2 kaarten. Half-kalfsleer met titels in goud. (platten iets gesleten, namen op schutbladen, ruggen wat beschadigd, titelpagina's gebruind en iets watervlekkig)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 3460
€  60.00 [Appr.: US$ 66.44 | £UK 51.5 | JP 7212]

 
LESCAILJE, KATARYNE.
Herodes en Mariamne; treurspel. Met titelvignet.
Amsterdam, David Ruarus 1730. Kl-8vo. 78 pp. Omslag iets besch. (bibl.stempels) "Behalve zeer veel gelegenheidsgedichten heeft Lescailje ook zeven treurspelen geschreven, bewerkingen naar het Frans, die alle - op haar eersteling 'Kassandra' na - zijn opgevoerd in de Amsterdamse schouwburg." (v.d.St.Cat.25, p.299)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 122834
€  30.00 [Appr.: US$ 33.22 | £UK 25.75 | JP 3606]

 
MAETSCHAPPY DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE.
Werken van de Maetschappy der Nederlandsche letterkunde te Leyden. Met 2 identieke titelvignetten door G. van Nijmegen. Eerste en tweede deel.
Leiden, P. van der Eyk en D. Vygh, 1772-74. 2 dln. 4to. [x], 30, 12, 128, 36-[viii], 8, [8], 351, [4] pp. Modern halflinnen. (I:pp. 55-58 lichte watervlek in marge, II:bib.st. titelpagina).
Bevat: Deel: Wetten van de maetschappy. Naemlijst der leden. Brief van B. Huydecoper wegens den ablativus absolutus. W.R.Nanninga, Verhandeling over het werkwoord laten. P.H.van de Wall, Onderzoek of Quentovicus Wijk te Duurstede geweest is. P.H.van de Wall, Aanmerkingen over het wapel of wapen- drencken. HZ.H.Alewijn, Mengelingen, behelzende verbasterde spreekwyzen. P.van de Bosch, De twaalfde der Olympische lierzangen nagevolgd. Aengenomen verhandelingen, Nae-berigt betreffende het geschil over den ablativus absolutus. Deel II: Wetten van de maetschappy, Naemlijst der leden. A.van Assendelft, Heilgroete der Leidsche zanggodinnen aen Willem den Vijfden. B.de Bosch, Aanmerkingen ter verbeteringzyner Dichtlievende verlustigingen. Z.H.Alewyn, Verdediging van de voornaamste dichterlyke vryheden. B.de Bosch, De christen. Aan den vrygeest. Hier.van Alphen, Verhandeling over den eed der Utregtsche bisschoppen. W.Kops, Schets eener geschiedenisse der Rederijkeren + Lijst der Rederijkkameren in de Nederlanden. Gilde brief door Adolf van Bourgondie, Gilde brief verleend, door de Wethouderschap der stad Veerle, Grafschrift op den heer Jan Wagenaar.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 126206
€  150.00 [Appr.: US$ 166.1 | £UK 128.75 | JP 18030]

 
LEUTER, PIETER.
Brief van Abelard aen Eloïza.
Rotterdam, A. Vis, 1776 Gr-4to. 31 pp. Gemarmerd karton. Met drukkersvignet. (rugje iets besch., maar een zeer goed exemplaar
Pieter Leuter, letterkundige te Rotterdam 1729-1785. Navolging van 'Ablard et Helize' van Claude-Joseph Dorat: "Ik volvoerde met ijver deze taek, en bewerkte geene juiste vertaling, maer eene vrije naervoling, in het zelfde getal van veerzen, als de heer Smits het dichtstuk des heeren Pope had overgebragt." (Voorbericht) . "Zijne vertaling van Dorats Brief van Abelard aan Eloza, in 1776 te Rotterdam gedrukt, is wat zwak om tot een' tegenhanger te kunnen dienen der vertaling van Popes Brief van Eloza aan Abelard door D.Smits." (Witsen Geysbeek IV/p.197)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 131792
€  85.00 [Appr.: US$ 94.12 | £UK 73 | JP 10217]

 
LEUVE, ROELAND VAN.
Mengelwerken. Deel I: Treurspeelen. (Cezar's dood / Eudochia / Gestrafte boosheid). Met titelplaat van J.Folkema, titelvignet, wapenvignetten, & 13 platen.
Amsterdam, Jacobus Verheyden, 1723. Kl-8vo. [xii], 274, [5] pp. Oorspr.omslag (omslag los, rug ontbreekt, bibl.stempels, iets watervlekkig)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 122842
€  60.00 [Appr.: US$ 66.44 | £UK 51.5 | JP 7212]

 
LIEDBOEK.
De Bloemendaler minnezangster. Zingende de meest gezochtste en vermakelijkste Huwlijks-zangen. (Derde druk).
Amsterdam, G. van der Linden, z.j. [2e helft 19e eeuw]. Kl. 8vo. 64 pp. Halflinnen. (kleine beschadiging in linnen).
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 131794
€  45.00 [Appr.: US$ 49.83 | £UK 38.75 | JP 5409]

 
LIEDBOEK.
't Groot-Hoorns, Enkhuyzer, Alkmaarder en Purmerender Liede-Boek. Vercierd met veel mooye Bruilofts-Liedekens en Gezangen. + Vervolg.
Amsterdam, Joannes Kannewet, z.j. Oblong-12mo. 2 dln.in 1 band. 312, [viii].312, [viii] pp. (Volledige herdruk in FOTOCOPIE; 2 pagina's per bladzijde.). Bruine percaline band met rugtitel.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125146
€  25.00 [Appr.: US$ 27.68 | £UK 21.5 | JP 3005]

 
LIEDBOEK.
Het Haagsche bosch. Vol vrolijke zangers.
Amsterdam, G. van der Linden, [ca. 1875?]. Kl.8vo. 63, [1=Bladwijzer] pp. Contemporain omslag (voorzijde omslag ontbreekt; iets gebruikt/besch.; met houtsnede op titelpagina)
Scheurleer 198; Waller 315.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 131832
€  45.00 [Appr.: US$ 49.83 | £UK 38.75 | JP 5409]

 
LIEDBOEK.
De nieuwe Overtoomsche markt-schipper. Of Durkendammer kramer. [Inhoudende vele oude en nieuwe liederen. (Eerste stuktje) Met figuren en van vele fouten gezuiverd.
[Amsterdam, G. van der Linden, ca. 1875?]. Kl. 8vo. 60 [van 64] pp. Met ca. 10 kleine houtsnedes in de tekst. Later linnen. (titelpagina, inhoudsopgave en fondslijst ontbreken; wat gebruikt en besch.; laatste p. gerepareerd)
Scheurleer 216; Waller 1160.
Bevat liederen met sprekende titels als: 'Justicho aan Lucas van den Berg, die zijn bootsman schieman en zeilemaker, op het Oost-Indisch schip Ation, op den 18 April heeft vermoord, waarover hij den 14 mei 1712 tot Amsterdam is geradbraakt'; en 'Een nieuw lied van een meineedie jongman die eene dochter bedroog, en van een serpent verscheurd werdt'.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 131833
€  25.00 [Appr.: US$ 27.68 | £UK 21.5 | JP 3005]

 
LIEDBOEK.
Het spreeuwtje, fluitende en zingende allerhande liedjes op bekende oude en nieuwe wijzen.
Haarlem, wed. A. Loosjes, 1832 (3. druk). [2=titel], 76, [2=bladwijzer] pp. Met houtsnede op de titelpagina. Ingenaaid.
Liederen als: Het wassenbeelden-spel; De kroeg; De vrijer van stroo; De tooverlantaren; De gevangen vink.
Waller 1602; (niet in Scheurleer).
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 131838
€  40.00 [Appr.: US$ 44.29 | £UK 34.5 | JP 4808]

 
LIEDBOEK.
De tweede nieuwe Overtoomsche marktschipper, of Durkendammer Kramer. Geladen met liederen uit de oude en niewerwetsche doos, versierd met eigenaardige figuren
Amsterdam, G. van der Linden, [ca. 1870?]. Kl.-8vo. 63, [1=Bladwijzer] pp. Met houtsnede van bootsman met haak op titelpagina en 14 kleine houtsnedes in de tekst. Geen omslag. (iets gebruikt en besch.; kwetsbare rug)
Scheurleer 217; Waller 1160 (ca. 1865)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 131831
€  50.00 [Appr.: US$ 55.37 | £UK 43 | JP 6010]

 
LIEDBOEK.
De vrolijke schoorsteenveger, zingende onder het vegen, de allernieuwste liederen, welke door onze grootmoeders gezonden [sic] werden. Zevende druk.
Amsterdam, F.G.L. Holst, z.j. [ca. 1860?]. Kl. 8vo. 62 [van 64] pp. Met vignetje (houtsnede: man voor een bijenstand) op titelpagina. Geniet (nietje roestig, omslag wat besch.; stempel op omslag)
Waller 1520; Scheurleer 240.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 131793
€  40.00 [Appr.: US$ 44.29 | £UK 34.5 | JP 4808]

 
LIMBURG BROUWER, P. VAN
Charicles en Euphorion, een verhaal van Clearchus den Cyprier.
Groningen, W. van Boekeren, 1831. xvi, 359, (1 errata) pp. Met gegraveerde titel. Latere halfperkamentpapieren band.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134387
€  40.00 [Appr.: US$ 44.29 | £UK 34.5 | JP 4808]

Previous page | Pages: 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - Next page