Antiquariaat Brinkman, sinds 1954: Nederlands: Oude drukken
found: 479 books on 20 pages. This is page 12
Previous page - Next page

 
KINKER, J.
Gedichten. Met drie (identieke) gegraveerde titelpagina's
Amsterdam, Joh. van der Hey, 1819-1821. 3 dln. [iv], xliv, 196, [1]-[ii], xxxvi, 198, [1]-[ii], xliv, 202, [1] pp. Oorspr.carton. (bibl.stempels op titels, banden wat gesleten)
Bevat o.a. 'Gedachten bij het graf van Kant', 'Nagedachtenis van Joseph Haydn' met cantate, lofrede en dichtstuk, en diverse maonieke gedichten.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133225
€  75.00 [Appr.: US$ 82.76 | £UK 64.5 | JP 9043]

 
KINKER, J.
Inleiding eener wijsgeerige algemeene theorie der talen. M.uitsl.tafel.
Amsterdam, Pieper & Ipenbuur, 1817. 4to. xvi, 248 pp.+ 2 pp.errata. Orig. blauw karton. (in: Gedenkschriften, in de hedendaagsche talen, van de derde klasse v.h. Kon-Ned. Instituut, Eerste deel) Rug overgeplakt, iets los, onafgesneden ex.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 96936
€  75.00 [Appr.: US$ 82.76 | £UK 64.5 | JP 9043]

 
KINKER, J.
Proeve eener Hollandsche prosodia. Met een uitslaande tabel.
Amsterdam, Joh.Allart, 1810. ii, iv, 328 pp. Orig. karton met kivietsmarmer. (Werken Holl.Mij.v.Fraaije Kunsten en Wet.Deel I) (omsl.iets besch., bibl.stempels op titels, hier en daar iets watervlekkig.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 7105
€  65.00 [Appr.: US$ 71.73 | £UK 56 | JP 7838]

 
KLAARENBEEK, P.H.
Nagelaten gedichten. Met voorrede d.J.van Walré, A.de Vries, J.H.van der Palm, en Ph.W.van Heusde. Met portret op gegraveerde titel.
Amsterdam, J.W.Yntema, 1831. (2), vi, 238, iv p. orig.carton (band beschadigd, enkele marginale vochtvlekken)
"... om in eenen bundel verzameld, en gedrukt aan zijne vrienden, daartoe bij namen door hem bestemd, ten geschenke te worden rondgedeeld ...". Klaarenbeek (1754-1830) bezat een textielfirma in Haarlem en was onder meer lid van de (patriotse) vrijwilligerscompagnie 'Pro Aris et Focis' en van de toneelsocieteit 'Leerzaam vermaak'; in 1795 werd hij gekozen in de nieuwe stadsregering, maar na 1797 trok hij zich weer terug uit de politiek.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 108044
€  60.00 [Appr.: US$ 66.21 | £UK 51.5 | JP 7235]

 
KLEIJN, J.P. & A. KLEIJN-OCKERSE.
Nagelaten gedichten van wijlen Mr J.P.Kleijn; benevens Oden en Elegien van vrouwe A.Ockerse wed.Kleijn. Met gegrav.titelpagina met silhouetportret.
Utrecht, J.van Schoonhoven, 1809. Kl-8vo. vi, 112 pp. Latere halflinnen bibl.band (bibl.stempels op schutblad en titel; titel iets watervlekkig)
De jurist Johannes Pieter Kleijn (1760-1805) behoorde tot de kring van Bellamy. Antonia Ockerse (1762-1828) was de zus van de bekende patriot Willem A. Ockerse, en grootmoeder van J.P.Hasebroek. Kleijn en zijn vrouw noemden elkaar Elize en Selmar. Hij schreef o.a. het gedicht 'Bij het overgeven van een bloeijend appeltakje op Elize's verjaardag', zij geeft uiting an haar godsvrucht in 'Op Selmars geboortedag na den dood van onzen zoon': "Den zoetsten laafdronk voor mijn gefolterd hart, / Mijn lieve Selmar! reikt mij Gods Vaderhand: / Ach, dat de stille smart heur tranen, / Heden den beker des Jubels inmengt!. (..)"
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115604
€  40.00 [Appr.: US$ 44.14 | £UK 34.5 | JP 4823]

 
KLIJN, HENDRIK HARMEN.
De driften. In zes zangen. Gegraveerde titelpagina met vignet door R. Vinkeles. gedrukt bij J. Ruys in Amsterdam.
Den Haag, J. Allart, 1812. [ii], xvi, 237 pp. Orig. blauw karton met gedrukt rugetiket. (Band wat gesleten; bibl. st. op schutbl. en titelp., kneep en schutblad iets watervl.) -Hendrik Harmen Klijn (1773-1856) was dichter toneelschrijver en suikerrafinadeur. Hij ziet zichzelf als pionier als schrijver over de driften: Van deze zijde toch was de mensch nog nimmer opzettelijk geschilderd; nimmer had de dichtkunst (voor zoo verre mij bekend is) aan dit onderwerp opzettelijk hare krachten beproefd."
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 116212
€  55.00 [Appr.: US$ 60.69 | £UK 47.25 | JP 6632]

 
KLUCHTSPELEN:
Verzameling van 38 achttiende- en negentiende-eeuwse blijspelen, de meeste vertalingen, met name (22 stuks) van A.von Kotzebue.
Verschenen tussen 1796 en 1844. In 39 uniforme gemarmerde papieren omslagen, met rugnummers. Gedeeltelijk los in 6 perkamenten verzamelbanden. Dertien stukjes uitgegeven bij J.Sacr te Aalst en later Brussel, overige m.n. in Amsterdam: Holtrop, Gartman, Uijlenbroek enz.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 113438
€  480.00 [Appr.: US$ 529.67 | £UK 412 | JP 57877]

 
KNEPPELHOUT, J.
Mes loisirs.
La Haye, J.P. Beekman, 1832. Kl-8vo. viii, 175, [2] pp. blind omslag met gedrukt rugetiketje. (bibl.stempels op franse titel en titel, omslag vlekkig en wat beschadigd, marges iets watervlekkig) - debuut
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115705
€  280.00 [Appr.: US$ 308.97 | £UK 240.5 | JP 33762]

 
KNEPPELHOUT, J.
Stijl kunst.
Amsterdam, P.N.van Kampen, 1855. 8vo. [xii], 297, [1] pp. Oorspr.bedrukt caton. (rug wat besch.en iets los, wat kleine roestvlekjes)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 122440
€  75.00 [Appr.: US$ 82.76 | £UK 64.5 | JP 9043]

 
KNEPPELHOUT, J.
Verhalen.
's-Gravenhage, J.L.van der Vliet, 1846. vi, 313, [3] pp. halflinnen (band gesleten en beschadigd, blind bibl.stempel op titel, marginale watervlek)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 66078
€  45.00 [Appr.: US$ 49.66 | £UK 38.75 | JP 5426]

 
KOETSVELD, C.E.VAN.
Godsdienstige en zedelijke novellen. Met gegraveerde titel en titelvignet door J.W.Kaiser.
Schoonhoven & 's-Gravenhage, Van Nooten & Fuhri, 1847. vi, 310 pp. halflinnen. (bibl.stempels op schutblad en franse titel, enkele pp.iets watervlekkig) - Twee volgende delen verschenen in 1850 en 1853.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 122906
€  40.00 [Appr.: US$ 44.14 | £UK 34.5 | JP 4823]

 
KOETSVELD, C.E.VAN.
Het menschelijk leven in drie woorden. Met gegraveerde titelpagina.
Schoonhoven, C.E.van Nooten, 1854. 12mo. iv, 176 pp. Rood halfmarokijn. (titel watervlekkig, laatste pagina gerepareerd)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115766
€  20.00 [Appr.: US$ 22.07 | £UK 17.25 | JP 2412]

 
KOETSVELD, C.E.VAN.
Schetsen uit de pastorij te Mastland. Met gelithogr.titel.
Schoonhoven, S.E.van Nooten, 1843. 336 pp. or.carton (omgekeerd in band, pagina's beschadigd en / of vlekkig, rug beschadigd en overgeplakt)
Slecht exemplaar van de eerste druk. Ingeplakt een brief - 3 kantjes - van de uitgever aan Joh.Dyserinck dd. 3 Oct.1883, waarin hij o.a. uitlegt waarom de achtste druk niet als 'pracht-editie' zal verschijnen. Tevens zijn beoordeling van aanvullingen die Van Koetsveld in 1883 publiek maakte: "Maar ach! wat vielen ze mij tegen. Ik vond er wel al de bekende personen in opgetreden, maar niet de geest en fijne humor, die het werk zoo aantrekkelijk maken. (...) Ik was dus nog al verlegen met zijn voorstel van weinige weken geleden, om ze in den nieuwen druk in te lasschen. Ik heb mijne bedenking toch rondweg gemeld, met het gevolg dat hij de zaak beter opnam dan ik vermoedde, en van het voornemen heeft afgezien. Uit speculatief oogpunt gezien, zou ik door die vermeerdering geen kwade zaak gedaan hebben, doch mijne liefde voor het boek was sterker dan 't eigenbelang."
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 114413
€  160.00 [Appr.: US$ 176.56 | £UK 137.5 | JP 19292]

 
KOETSVELD, C.E.VAN.
Snippers van de schrijftafel. Met gegraveerde titelpagina.
Schoonhoven, S.E.van Nooten, 1852. xxiv, 142, (2) pp. Orig. goudgest. roodlinnen uitgeversband. (rugje iets gesleten) - Eerste druk. Titelvignet (van J.C.d'A.Gerkens naar J.W.Kaiser) toont een stationstelegrafist met een electro-magnetische telegraaf en pp. 133-142 - met 5 houtsneden in de tekst - hiervan een opheldering.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 110079
€  40.00 [Appr.: US$ 44.14 | £UK 34.5 | JP 4823]

 
DE KONINCK, L.
Verspreide gedichten.
Turnhout, Van Splichal-Roosen, 1880. 64 pp. half-leer (rug iets gesleten, bibl.st.v.h.Seminarie te Hoogstraten)
met opdracht v.d.schrijver aan L.Van Hoof, geneesheer te Hoogstraten.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 114180
€  30.00 [Appr.: US$ 33.1 | £UK 25.75 | JP 3617]

 
KORTJANSE, J.
De schepping. Dichtstuk in twaalf zangen.
Amsterdam, J.H.Laarman, 1841. (vi), 266 pp. or.carton. orig.carton (bibl.stempels, rug iets los) - "voor rekening van den schrijver", Kortjanse was pastoor te Wormerveer.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 114337
€  30.00 [Appr.: US$ 33.1 | £UK 25.75 | JP 3617]

 
KOTZEBUE, A.F.F. VAN.
De Spanjaarden in Peru of de dood van Rolla. Treurspel. Met 1 gravure door C.J.de Keyzer naar W.Kok.
Amsterdam, wed. J.Doll, 1796. 168 pp.Halfbasaan. (band gebruikt)
Eerste (Nederlandstalige) druk van dit populaire toneelstuk van Kotzebue: "Het behoorde tot de top vijf van het Amsterdamse schouwburgrepertoire. [..] Rolla, neemt het op voor de spanjaard Alonzo, die de wreedheid van zijn niets en niemand ontziende landgenoten beu is en uit gevoelens van broederschap de zijde van de Peruanen kiest. [..] Het stuk is te zien als een pleidooi voor godsdienstige verdraagzaamheid [..]." (K. Groot, Geliefd en gevreesd: Duits toneel in Nederland rond 1800, 2010. pp.257-258)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 127322
€  85.00 [Appr.: US$ 93.8 | £UK 73 | JP 10249]

 
KROESE, H.
Gedichten.
Voor rekening van den auteur (gedrukt bij Ipenbuur & Van Seldam), 1839. 8vo. [xii], 208, [1] pp. Halflinnen. (stempels op schutblad en titelpagina) Het exemplaar is gewaarmerkt met een handtekening van de auteur. De bundel bevat gedichten van diverse aard uit de periode 1809-1839. De auteur zegt erover: "Het zijn slechts de uitvloeisels van eenen opgewechten geest [...] Warm gevoel voor Vaderland en Oranje, godsdienst en deugd, liefde en vriendschap, ontgloeide steeds mijn ziel, en bestuurde mijn pen."
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115064
€  90.00 [Appr.: US$ 99.31 | £UK 77.25 | JP 10852]

 KRUL,  JAN HARMENSZ.], Treur-Klacht van Liefd-Bloeyende.
KRUL, JAN HARMENSZ.]
Treur-Klacht van Liefd-Bloeyende.
Amsterdam, Pieter Jansz.Slyp, 1634. [ii], 14 pp. Met 19e eeuws halfleer. (band wat gesleten, rugje iets beschadigd; het jaar 1634 op de titel met inkt veranderd in 1637.)
De Treur-Klacht is een protest tegen het besluit van de Amsterdamse burgemeesters de rederijkerskamers, de Academie, de Brabantse Kamer Het Wit Lavendel, en de Oude Kamer, de Eglentier samen te voegen. "Naar de stijl te oordelen is deze (anonieme) toneelschets van Krul; ook wat de geest betreft, valt het niet moeilijk er trekken in te onderscheiden die voor Jan Harmens kenmerkende zijn." (Wijngaards p.56). Met gravure op de titelpagina voorstellende de "Oude Maeghd" met het blazoen van de rederijkerskamer Eglentier, "In Liefde bloeyende". Het jaar 1634 op de titel met inkt veranderd in 1637, evenals bij het exemplaar UB Amsterdam en de twee veiling-vermeldingen, genoemd bij Van Bemmel 23 (vijf exemplaren bekend).
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 132428
€  650.00 [Appr.: US$ 717.26 | £UK 558 | JP 78375]
https://www.antiquariaatbrinkman.nl/pictures/132428a.jpg KRUL,  JAN HARMENSZ.], Treur-Klacht van Liefd-Bloeyende. 

 
KRUYFF, JAN DE.
Gedichten. Met gegrav.titel en portret door R.Vinkeles.
Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1776. xvi, 196 p. orig.carton. (rug besch., bibl.st.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 102641
€  50.00 [Appr.: US$ 55.17 | £UK 43 | JP 6029]

 
LANGENDIJK, PIETER.
De Graaven van Holland, in jaardichten beschreven.
Haarlem, J.Bosch 1745. Kl-4to. 2 delen in 1 band. [iv], 8, [72], 207 (=223)-224 (=232), [1] pp. Met frontispice, en 32 platen door Hendrik Spilman met elk een tekstblad buiten collatie. Schildpadleer. rijk vergulde rug met ribben en marokijnen titelschild. (naam op schutblad). Exemplaar op groot papier. "De fraaie gravures van zijn neef Spilman zijn gemaakt naar de schilderijen die nog steeds te zien zijn in het stadhuis van Haarlem." (Cat.v.d.Steur 25/2, p.276). Drempeldichten van Pieter Merkman, J.Olthof, D.Smits, Rudolf Marcus, Lucas Pater, Abrah. de Haen de Jonge, Jacobus van der Streng, Bernardus de Bosch, Dirk Willink, Nicolaas S. van Winter, J.Fr.du Sauzet, 'Pro aris et focis' (=Sybrand Feitama), gevolgd door een Dankoffer voor de Lofvaerzen door de schrijver, en hierna nog een Wedergalm op het Dankoffer, door Arnold Hoogvliet.
Smit 172.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 132579
€  300.00 [Appr.: US$ 331.04 | £UK 257.5 | JP 36173]

 
LANNOY, JULIANA CORNELIA DE.
Dichtkundige werken + Nagelaten dichtwerken. Met 2 gegraveerde titels, en portret door Houbraken naar N.Rode.
Leiden, A. en J. Honkoop, 1780-1783. 2 delen. viii, 248, (5)-(xii), 160, (7) pp. orig.verguld half-leer met rugtitels (bibl.stempels op schutblad, ex-libris (Albert-Verwey e.a.) ingeplakt, platten gesleten, ruggen iets beschadigd; de plaat v.het grafteken m.het wapen van Lannoy in dl.2 ontbreekt) Het eerste deel opent met een opdracht aan Wilhelmina van Pruisen. J.van Spaan bezingt het portret in een drempeldicht: "die schrandre Maagd, die eedle Puikdichtres". De Nagelaten dichtwerken werden bezorgd door Bilderdijk, die de titelplaat en de plaat van het grafmonument tekende, de opdracht aan (alweer) prinses Wilhelmina dichtte en het geheel inleidde. "Bijschriften op het afbeeldsel van .. Juliana Cornelia, baronesse de Lannoy" door Bilderdijk, J.W.Bussingh, R.Feith, J.A. van Goor den Oosterlingh (7x), Greven, Janus Grotius, T.van Limburg, Joan de Stoppelaar, P.J..Uylenbroek, S.van der Waal; en gelegenheidsgedichten van 'Industria dux naturae' (=P.A.van Kruiningen), 'Kunst baart eer', 'Eer voed kunst', Pieter van Braam, Bilderdijk, J.Grotius, T.van Limburg; lijkdichten van J.van Hoogstraten, G.Beyer, Bilderdijk, D.Bleecker, Feith, J.P.van Heel, J.Jordens, T.van Limburg, G.J.Loncq, D.Lucht en mej.A.van Spaan, G.van Spaan, R.van Spaan, P.J.Uylenbroek.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 114604
€  150.00 [Appr.: US$ 165.52 | £UK 128.75 | JP 18087]

 
LANNOY, JULIANA CORNELIA DE.
Dichtkundige werken + Nagelaten dichtwerken. Met 2 gegraveerde titels, en portret door Houbraken naar N.Rode.
Leiden, A. en J. Honkoop, 1780-1783. 2 delenin 1 band.. viii, 248, (8)-(xii), 160, (7) pp. orig.verguld half-leer met rugtitel, kneep iets besch.; hoeken iets gestoten; de plaat v.het grafteken m.het wapen van Lannoy in dl.2 ontbreekt, zoals vaak)
Het eerste deel opent met een opdracht aan Wilhelmina van Pruisen. J.van Spaan bezingt het portret in een drempeldicht: "die schrandre Maagd, die eedle Puikdichtres". De Nagelaten dichtwerken werden bezorgd door Bilderdijk, die de titelplaat en de plaat van het grafmonument tekende, de opdracht aan (alweer) prinses Wilhelmina dichtte en het geheel inleidde. "Bijschriften op het afbeeldsel van .. Juliana Cornelia, baronesse de Lannoy" door Bilderdijk, J.W.Bussingh, R.Feith, J.A. van Goor den Oosterlingh (7x), Greven, Janus Grotius, T.van Limburg, Joan de Stoppelaar, P.J..Uylenbroek, S.van der Waal; en gelegenheidsgedichten van 'Industria dux naturae' (=P.A.van Kruiningen), 'Kunst baart eer', 'Eer voed kunst', Pieter van Braam, Bilderdijk, J.Grotius, T.van Limburg; lijkdichten van J.van Hoogstraten, G.Beyer, Bilderdijk, D.Bleecker, Feith, J.P.van Heel, J.Jordens, T.van Limburg, G.J.Loncq, D.Lucht en mej.A.van Spaan, G.van Spaan, R.van Spaan, P.J.Uylenbroek. Ex.met het "Naricht van de boekverkoopers" betr.nalevering van het portret, in deel 1.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 123333
€  150.00 [Appr.: US$ 165.52 | £UK 128.75 | JP 18087]

 
DICHTKUNDIGE LAUWERBLADEN.
Dichtkundige Lauwerbladen (dl.4: Lauwer- en cypressenbladen), gestrooid voor Zyne Doorluchtige Hoogheid Willem Karel Hendrik Friso, (..). Midsgaders voor Haare Koninglyke Hoogheid Anna. (..) Waar by komen Het eerste en tweede stuk der 'Vrolyke Bijeenkomst'. Benevens eene 'Proeve van den Catechismus van Staat'. En veldzangen door Abraham de Haen de Jonge, J.Meyer. En andere welmeenende dichteren. Met 4 titelprenten van resp. N.v.Frankendaal naar A.de Haen, S.Fokke naar A.de Haen, en J.C.Philips (2 x.), titelvignetten, vignetten in de tekst, 3 platen (o.a.C.F.Fritsch), 3 uitsl.platen door J.C.Philips, 1 uitsl.plaat van de lijkstatie van prins Wilem Friso, uitsl.plaat van prinses Anna met de vorstelijke kinderen, en nog 2 uitsl.platen.
Amsterdam, Th.Crajenschot, 1752. 4 delen in 2 banden. [xii]., 258, [2], [xvi], 458, [vi]-[xii], 494, [vi], [xvi], 355, [5] pp. Halfleer met ribben en roodmarokijnen rugschilden. (banden wat gesleten, kanten gesleten, n kneep iets besch., hoekje uit marmerpapier achterplat v.dl.1; een aantal pp.iets weervlekkig, oud bibl.etiket op n rug, titels gedrukt in rood en zwart; een goed ex. Verzameling gedichten tgv. de verheffing van prins Willem IV tot stadhouder (en zijn afsterven). Enkele dichters: A.de Haen, J.Meyer, J.W.Kerkhoven, Sara Maria v.d.Wilp, N.v.Frankendaal, H.J.Roullaud, H.Bak, J.W.Kerkhoven, C.Muyser, Jacoba C.Huntum, J.van der Streng, W.Sobbe, Lucretia v.Merken, Sara Lomannus, Anna Maria de Jong, enz.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 121964
€  780.00 [Appr.: US$ 860.71 | £UK 669.5 | JP 94050]

 
LEDEBOER AZ., L.V.
Gedichten.
Zaandijk, J.Heynis Tsz., 1836. xxiii, 190 p. orig.hlin (rug gevlekt, bibl.stempels op titel)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 112753
€  36.00 [Appr.: US$ 39.72 | £UK 31 | JP 4341]

Previous page | Pages: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - Next page