Antiquariaat Brinkman, sinds 1954: Nederlands: Oude drukken
found: 502 books on 21 pages. This is page 11
Previous page - Next page

 HEINSIUS JR., NICOLAAS], Den vermakelyken avanturier, ofte de wispelturige, en niet min wonderlyke levens-loop van Mirandor; behelsende verscheide kluchtige en vermakelyke bejegeningen, wonderlyke toevallen, aangename amourettes ofte vryeryen, en nuttelyke aanmerkingen op den hedendaagsche werelds-loop [...].
HEINSIUS JR., NICOLAAS]
Den vermakelyken avanturier, ofte de wispelturige, en niet min wonderlyke levens-loop van Mirandor; behelsende verscheide kluchtige en vermakelyke bejegeningen, wonderlyke toevallen, aangename amourettes ofte vryeryen, en nuttelyke aanmerkingen op den hedendaagsche werelds-loop [...].
Amsterdam, Philip Verbeek, 1711 [=1712?]. Derde verb.druk. 2 dln. 8vo. 356-376 pp. Met frontisp. (door A. de Winter) en 6 + 6 platen. Perkamenten spitselbanden. (band dl.2 iets vlekkig; scheur in 1 plaat gerepareerd; schutbladen lossig; verder een goed ex.)
Waller 696 (frontispice naar J. Goeree); Van Doorninck p. 427; Buisman 785 (platen door [=naar?] C. Luyken; minstens 8 drukken verschenen; eerste druk 1695); de NNBW vermeldt 1712 als jaar van uitgave (NNWB II.560-562)
Volgens Jan te Winkel de enige oorspronkelijke en verdienstelijke Nederlandse schelmenroman, met autobiografische elementen. Vertaald in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. (Jan te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, pp. 306-07).
"Hij [Heinsius] staat onder invloed van Lazarillo; verder van Aleman, Quevedo en Scarron. [..] Iets nieuws is het gebruik van veel Franse woorden, maar overigens is het verhaal alleronderhoudendst verteld en tintelt het van geest en leven. [..] Ook vertaalde hij Le romant comique van Scarron, almede een schelmenroman, in 1678, als De Kluchtige romant of de edelmoedige comedianten." (K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid, p. 207)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 131873
€  650.00 [Appr.: US$ 719.77 | £UK 557 | JP 78129]

 
HELMERS, J.F.
Gedichten. Met gegr. titelpagina's en auteursportret.
Rotterdam, J. Immerzeel jun., 1822-1823. 3e druk. 3 delen. Kl-8vo. Orig. bedrukt karton. (enkele kleine besch.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115260
€  30.00 [Appr.: US$ 33.22 | £UK 25.75 | JP 3606]

 
HELMERS, J.F.
Gedichten. Met gegr. titelpagina's door R.Vinkeles.
Rotterdam, J. Immerzeel jun., 1816 (2e druk = titeluitgave). 2 delen. 8vo. [xviii], 233-xii, 218 pp. Cont. bedrukt karton. (omslag gesleten, gegraveerde titelpagina's met jaar 1809-10, eerste pagina's deel 2 iets vlekkig)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125956
€  40.00 [Appr.: US$ 44.29 | £UK 34.5 | JP 4808]

 
HELMERS, J.F.
De Hollandsche natie in zes zangen.
Den Haag, Allart, 1812. xviii.192 p. Met gegrav. titelp. en 1 plaat door R. Vinkeles, Later halfleer (leer iets verkleurd; niet bijgenseden; 6 platen ontbreken)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125752
€  26.00 [Appr.: US$ 28.79 | £UK 22.5 | JP 3125]

 
HELMERS, J.F.
Nalezing der gedichten. Gegraveerde titelpagina met een portretbuste naar het dodenmasker van Helmers door P. H. L. van der Meulen naar H.W. Caspari.
Amsterdam, Geysbeek & comp, 1815. x, 68, [2] pp. Orig. karton met bedrukte papieren rug. (Rug besch.) -In het voorwerk is ook het blad 'drukfeilen" meegeteld. Deze Nalezing is een soort supplement op de Nagelaten gedichten. Het voorwoord van 2 paginas gaat nagenoeg geheel over het feit dat de uitgever werkelijk alle rechten bezit, en men dus geen proces tegen hem aan hoeft te spannen.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 116210
€  22.00 [Appr.: US$ 24.36 | £UK 19 | JP 2644]

 
HERODOTUS.
Herodoot van Halikarnassus negen boeken der historien, gezegt de musen. [...] Beneffens een beschrijving van Homeers leven. Uit het Grieks vertaelt door O.D. [= Olfert Dapper]. Met gegraveerde titelpagina.
Amsterdam, Hieronymus Sweerts, 1665. 4to. [xliv], 689, [23] pp. Gesprenkeld kalfsleer, rug met 5 ribben en goudstempeling. (Titelschild ontbreekt, rug sterk gesleten, van de gegraveerde titelplaat marges iets afgeknipt, bibl. st. op schutblad en titelp.; overigens fris exemplaar) Geerebaert XLIII, 2. Dit is de eerste, en tot 1894 de enige, integrale vertaling van Herodotus in het Nederlands. Dit exemplaar heeft ook het jaartal 1665 op de gegraveerde titelpagina.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115709
€  360.00 [Appr.: US$ 398.64 | £UK 308.5 | JP 43272]

 
HERODOTUS.
Herodoot van Halikarnassus negen boeken der historien, gezegt de musen. [...] Beneffens een beschrijving van Homeers leven. Uit het Grieks vertaelt door O.D. [= Olfert Dapper]. Met gegraveerde titelpagina.
Amsterdam, Hieronymus Sweerts, 1665. 4to. [xliv], 689, [23] pp. Met titelplaat. Nieuwe halfmarokijnen band met rugtitel. (titelplaat aan onderrand kort afgesneden; titelplaat en 2 eerste bladen gerepareerd; wat watervlekkig) Geerebaert XLIII, 2. Dit is de eerste, en tot 1894 de enige, integrale vertaling van Herodotus in het Nederlands. Dit exemplaar heeft ook het jaartal 1665 op de gegraveerde titelpagina.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134612
€  180.00 [Appr.: US$ 199.32 | £UK 154.25 | JP 21636]

 
HOMERUS.
De dooling van Ulisses. In vierentwintig Boeken Door den vermaarden Griekschen Poet Homerus beschreven; En van G.V.S. vertaalt.
Amsterdam, J. Verheyde, 1720. 2e druk. 12mo. [viii], 472 pp.Rood halfschaapslaar met gemarmerde platten. (platten wat besch., bibl.stempels op titel)
Geerebaert 48, 7; G.V.S. = G. van Staveren (De Kempenaer) of G.V. Sambix (Geerebaert). De eerste druk was in 1651.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 102683
€  200.00 [Appr.: US$ 221.47 | £UK 171.5 | JP 24040]

 
HOOFT, P.C.
Brieven. Met titelvignet, wapenvignet en portret van Hooft door Houbraken naar Miereveld. Met inleiding door B.Huydecoper.
Amsterdam, A. Wor & erve G.onder de Linden, 1738. Folio. liv, 581, (5) pp. Latere halfleren band met marokijnen rugtitel. (kanten iets gesleten, klein naamstempel op titel)
Ex libris van Robid van der Aa.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 113447
€  240.00 [Appr.: US$ 265.76 | £UK 205.75 | JP 28848]

 
HOOFT, P.C.
Hendrik de Grote. Met de Rampsaligheden der verheffinge van den huize van Medicis. Met 2 platen.
Amsterdam, Arend Gerretsz van den Heuvel, 1661. 16mo. (16), 513, (14).(5), 112, (6) pp. Perkament met overslag.
Met voorbericht v.d.uitgever en drempeldichten van Huygens en Vondel.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 113430
€  220.00 [Appr.: US$ 243.62 | £UK 188.5 | JP 26444]

 
HOOFT, P.C.
Nederlandsche Historien. (M.leven v.Hooft d.G.Brandt &) m.aant.& ophelderingen d.M.Siegenbeek, A.Simons & J.P.van Capelle. M.gegrav.titels & 15 pl.
A'dam, Johannes van der Hey, 1820-1824. 8 dln. Eenvoudige halfleren banden (enkele ruggen iets besch., bibl.stempels, een goede set)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 74022
€  240.00 [Appr.: US$ 265.76 | £UK 205.75 | JP 28848]

 
HOOFT, P.C.
Nederlandsche Historien. (M.leven v.Hooft d.G.Brandt &) m.aant.& ophelderingen d.M.Siegenbeek, A.Simons & J.P.van Capelle. M.gegrav.titels & 14 pl.
A'dam, Johannes van der Hey, 1820-1824. 8 dln. Oorspr.carton (enkele ruggen wat besch., bibl.stempels)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 124659
€  160.00 [Appr.: US$ 177.18 | £UK 137.25 | JP 19232]

 
HOOFT, P.C.
Werken.
Amsterdam, Jacob Lescailje, 1671. 5 delen in 1 band. Folio. (xxxiv), 187, [v], 35, [iii], [2], 170, [2], 184, 308 pp. Met gegraveerde titelpagina (A.Bloteling naar G.de Lairesse), 1 portret (Hendrik de Grote), & 30 emblematische prenten in de tekst van Minnezinnebeelden, & portret in de tekst van Pieter Dirsz.Hasselaar. Blindgestempeld perkament. bovenhoeken beschadigd, opperscharnier gespletenbladen wat (roest-)vlekkig.
Landwehr, Emblemata 323, Praz 372-73. De emblematische prenten zijn volgens Praz waarschijnlijk van de hand van P. Servouters (1575-1630)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133018
€  240.00 [Appr.: US$ 265.76 | £UK 205.75 | JP 28848]

 
HOOGVLIET, ARNOLD.
Mengeldichten. Met titelvignet van Jan Punt, 1737 met de zinspreuk: Candide Venuste.
Delft, Pieter van der Kloot, 1738. 4to. [xxxvi], 518, [8] pp. BIJGEBONDEN: Vervolg der mengeldichten. Rotterdam, Philippus en Jakobus Losel, 1753. [xxxii], 213, [3] pp. Identiek titelvignet en (gevouwen) gegr. titelp. door Jan Punt, 1740. Kalfsleer, rug met 5 ribben en goudstempeling, rood titelschild en snede met blauwe stijfselmarmering met golflijnenpatroon, kammarmeren schutbladen. (Bibl. stempels op schutblad en titelpagina, tekst iets vlekkig, 2 kleine scheurtjes in de gegr. titelp, rug iets gesleten.)
Mengeldichten: Onder het voorbericht een handtekening van Arnold Hoogvliet. Drempeldichten van: Klara Ghyben nu Bardon, Sybrand Feitama, Jan de Marre, D. Smits, Arnold Hoogvliet (1687-1763) genoot enorme bekendheid door de 'bestseller' Abraham de Aartsvader die in vele drukken verscheen. Met deze editie beoogt hij zijn 'zwervelingen uit hunne verstroojing te rugge roepen' en 'de verminkten naar de vergetelheit te zenden'. Drempeldichten van: A. vander Vliet, Ioannes Badon en Jakob Brouwer. (Dit exemplaar heeft als vingerafdruk op positie a1 2* R). VERVOLG: Drempeldichten van: Lucretia Wilhelmina van Merken, Nikolaes Versteeg, J. Spex, A. vander Vliet, F. de Haes, Joannes Badon en Jakob Kortebrand.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115317
€  280.00 [Appr.: US$ 310.06 | £UK 240 | JP 33656]

 
HOOP, A. VAN DER, JR.
Columbus. Een dichtstuk. Met gegraveerd frontispice door J.C. Bendorp naar W.H. Schmidt.
Dordrecht, Van Houtrijve & Bredius, 1839. 8vo. [iv], 116 pp. Orig. halflinnen uitgeversband met gedrukt titelschild. (Bibl.st. op schutblad en titelp., watervlek in marge van frontispice, papier gebruind.) Eerste druk. Met typografisch versierde tussentitels. Na het gedicht volgt een biografie in proza van Columbus. Het werk is opgedragen aan 'Zijne Keizerlijke Hoogheid, Grootvorst en Troonopvolger van Rusland", de latere tsaar Alexander II.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115270
€  40.00 [Appr.: US$ 44.29 | £UK 34.5 | JP 4808]

 
HOOP JR'S ZN., A. VAN DER
Verspreide gedichten. Met (lithografisch) portret naar eene photographie van H.G. de Boer.
Schiedam, Roelants, 1854. [viii], 164 pp. Linnen met goudopdruk. (rug iets beschadigd; portret wat watervlekkig, naam op schutblad)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 132706
€  28.00 [Appr.: US$ 31.01 | £UK 24 | JP 3366]

 HOUWAERT, JOHAN BAPTISTA., De vier wterste. Van de doodt, van het oordeel, van d'eeuwigh leven, van de pyne der hellen. Met gegraveerd titelvignet.
HOUWAERT, JOHAN BAPTISTA.
De vier wterste. Van de doodt, van het oordeel, van d'eeuwigh leven, van de pyne der hellen. Met gegraveerd titelvignet.
Amsterdam, Jan Marcusz, 1616. Gr-8vo. [xvi], 224 pp. 19e/20ste eeuws perkament, rugtitel in inkt. (klein gaatje in 1 blad). Een zeer goed exemplaar.
De zesde uitgave (eerste Antwerpen 1583). . Strookje met vermelding v.d.1e druk uit veilingcat.Scheepers ingeplakt. Het titelvignet toont de rebusprent, het portret (naar Jan Wierix), en het familiewapen. Drempeldichten van Joannes Bochius, Anthonis Coppens en Jan van der Noot. Houwaert droeg het werk op aan Olivier vanden Tympel, gouverneur van de stad Brussel. Zeldzaam, slechts n ex. in STCN (UBA).
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 126677
€  950.00 [Appr.: US$ 1051.98 | £UK 814 | JP 114189]

 HUYGENS, C., Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten.
HUYGENS, C.
Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten.
t'Amstelredam, By Johannes van Ravesteyn, 1672. Folio. 2dln. [xxx], 732-[ii], 574 pp. Perkament. (rug van deel I gescheurd en gedeeltelijk los, binnenwerk gebruind, een aantal pagina's zr gebruind, matig exemplaar, maar compleet met portret van Blotelingh naar Netscher, en de titelplaat, en de uitsl.platen van Hofwijk en de Zeestraat van Romeijn de Hooghe.
Uit de bibliotheek van Jan te Winkel, met zijn naamstrookje. Drempeldichten van Heinsius, C.Boey, Westerbaen, J.van der Burgh, Vondel, Catharina Questiers, H.Bruno, Jan Vos, H.Nierop, I.de Decker, S.Simonides, J.Vollenhove, J.Costius, J.Antonides van der Goes.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 123360
€  250.00 [Appr.: US$ 276.84 | £UK 214.25 | JP 30050]

 
HUYGENS, C.
Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten.
Amsterdam, Johannes van Ravesteyn, 1672. Folio. 2dln. [xxx], 732-[ii], 574 pp. Kalfsleer met fileten. (een kneep iets gespleten, rug van andere deel gerepareerd, binnenwerk gebruind, een aantal pagina's zr gebruind, matig exemplaar, maar compleet met portret van Blotelingh naar Netscher, en de titelplaat, en de uitsl.platen van Hofwijk en de Zeestraat van Romeijn de Hooghe. Drempeldichten van Heinsius, C.Boey, Westerbaen, J.van der Burgh, Vondel, Catharina Questiers, H.Bruno, Jan Vos, H.Nierop, I.de Decker, S.Simonides, J.Vollenhove, J.Costius, J.Antonides van der Goes.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133068
€  250.00 [Appr.: US$ 276.84 | £UK 214.25 | JP 30050]

 
JAGER, A. DE.
Taalkundig magazijn of gemengde bijdragen tot de kennis der Nederduitsche taal.
Rotterdam 1835-Deventer 1842. 4 dln. xvi, 394-iv, 526-viii, 636-viii, 723 pp. Orig.halflinnen (bibl.stempels, hoeken iets gestoten)
Alles wat is verschenen; Bevat bijdragen van: dr.v.A. IJpeij, D. Bomhoff, A.C.W. Staring , L.Ph.C. van den Bergh, J. Clarisse , M. Hettema, M. Siegenbeek, A. de Jager, N. Beets, M. de Vries, B.H. Lulofs e.a., ook betreffende Middelnederlandse letterkunde.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 73890
€  80.00 [Appr.: US$ 88.59 | £UK 68.75 | JP 9616]

 
BRUNE JR. JAN DE.
Alle volgeestige werken. (I. Wetsteen der vernuften; II Jok en ernst; III. Gedichten; IV Vragen en bedenkingen op 't Vader-Onze)
Harlingen, Hero Galama, 1665 (colofon: 1664). 4to. [xxviii], 294[=290], [24]-[viii], 226[=216]-[viii], 40, [vi], [14]-[vi], 129 pp. Met gegraveerde titelprent. Perkamenten band met omgezette randen. (onderhoek voorplat beschadigd; iets gebruikt; hier en daar licht (water-)vlekkig)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133058
€  350.00 [Appr.: US$ 387.57 | £UK 300 | JP 42070]

 
JANSSENS, ALPHONSE.
Vlaamsche kluchtliederen. (+ 7 Franstalige liederen). Verzameling van 69 liederen, als vouwbladeren ingebonden.
Antwerpen, H.Possoz, (1860-ca.1880?). In halfmarokijnen band met naam "Willem Lommaert" in goud op voorplat. (band wat gesleten en gevlekt)
Op muziek van Alphonse Janssens geven de liedschrijvers P.Billiet, A.de Weerdt, Fs.Vanden Branden, E.Rosseels, H.Paschael enz. commentaar op het leven van alledag. Elk zangstuk bestaat uit een kwarto-gevouwen liedblad met noten, met aangehechte strook met de tekst. (Van enkele liederen ligt de tekst los bij). - Op eerste blanco pagina een profieltekening in potlood van Alphonse (Alfons) Janssens, bidprentje van Janssens (1836-1915) ingeplakt.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 123374
€  360.00 [Appr.: US$ 398.64 | £UK 308.5 | JP 43272]

 
JONGTIJS, DANIEL.
Tooneel der jalouzijen, waar op vertoont werden veel treurige gevallen, wonderlijke geschiedenissen, schrikkelijke en wreede uitwerkselen der jaloersheid. (Deel 1.)
Rotterdam, Joh.Naeranus, 1666. Kl-8vo. [viii], 740, [xvi] pp. Perkamenten spitselband (band iets gekreukt, rug vakkundig gerepareerd, marge van laaste pp. wat watervlekkig, hier en daar wat gebruind). Deel 1 van 2.
De Vries 155; Buisman 965. Veiling Buisman no.399: "Very rare first edition. (...) The book deals with a much larger field than the title announces. It treats extensively all possible good and bad customs in love, marriage, and daily life. (...) There are detailed digressions on the abuse of dcollet, kissing, on trials for chasitity, etc." Inderdaad zijn hoofdstukken gewijd aan 'lichtvaardig optooijen', 'ontblooten des lichaams', 'dertel handgespel', 'geil kussen' enz. enz.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 128618
€  380.00 [Appr.: US$ 420.79 | £UK 325.75 | JP 45675]

 
KAMPEN, N.G.V.
Beknopte geschiedenis der letteren en wetenschappen in de Nederlanden, van de vroegste tijden af, tot op het begin van de negentiende eeuw.
's-Gravenhage / Delft, wed. J. Allart en comp, 1821-26. 3 bdn. xii, 435-viii, 658-viii, 523 pp. Contemp. karton met oranje titelschilden. (ex-libris ingeplakt, banden gesleten, ruggen beschadigd)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 73086
€  150.00 [Appr.: US$ 166.1 | £UK 128.75 | JP 18030]

 
KANTELAAR, J.
Verhandeling over het herdersdicht.
Den Haag, Joh.Allart, 1813. viii, 334 p. or.carton (bibl.st.op titel, omsl.iets gesleten) - Werken Holl.Mij Fraaije Kunsten en Wetenschappen 2e deel; deze verhandeling werd al in 1791 met de gouden erepenning van het Taal- en Dichtlievend Genootschap, onder de zinspreuk 'Kunst wordt door arbeid verkregen' te Leiden bekroond.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 111606
€  55.00 [Appr.: US$ 60.9 | £UK 47.25 | JP 6611]

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | - Next page