Antiquariaat Brinkman, sinds 1954: Nederlands: Oude drukken
found: 479 books on 20 pages. This is page 10
Previous page - Next page

 
GREUVE, F.C.DE.
Dichtbundel. M.gegrav.(iets gevlekte)titels.
's Hertogenbosch 1823-1824. 2 dln. xxvii, 196-ii, 203 p. bibl.bdn.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 113944
€  50.00 [Appr.: US$ 55.17 | £UK 43 | JP 6029]

 
GROOT, HUGO DE
Bewys van den waren godsdienst, Mitsgaders zyne andere stichtelyke gedichten, en gezangen.
Amsterdam, Evert Visscher, 1728. 5e druk. [xlviii], 238 pp. Met titelvignet door J.Wandelaar en portret naar M.Mierevelt. Kalf (band wat gesleten en gevlekt; het geheel watervlekkig, bibl.stempels op schutblad en titel)
Ter Meulen & Diermanse150; Voorafgaan een korte biografie door D.van Hoogstraaten en drempeldichten van G.Brand, Vondel, Kaspar Brandt, P.C.Hooft, Anna Roemer Visscher.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125755
€  90.00 [Appr.: US$ 99.31 | £UK 77.25 | JP 10852]

 
HAAR, BERNARD TER.
Joannes en Theagenes. eene legende uit de apostolische eeuw. Gelithografeerde titelpagina door H.J. Backer naar A.J. Couwenberg.
Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1838. 8vo. [ii], viii, 96, [4] pp. Orig. halflinnen uitgeversband met gedrukt titelschild. (Bibl.stempels op schutblad en titelp., grote watervlek in de titelp.) Eerste druk van de eerste boekuitgave. Het voorwoord, opgedragen aan zijn vriend W** (Wernerus Immink), is een uiteenzetting over zijn potica. Ex.met opdracht van de uitgever aan jhr.mr. J.C. de Jonge.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115268
€  35.00 [Appr.: US$ 38.62 | £UK 30.25 | JP 4220]

 
HAES, JOAN DE.
Alle de gedichten. Hier by komt F. Sidneis verdediging der poëzy uit het Engelsch vertaelt. Met titelvignet door B. Picart uit 1719 en een auteursportret door P van Gunst naar Thomassin met een vers van D. van Hoogstraten.
Delft, Reinier Boitet, 1724. 4to. 2 dln. in 1 band. [xiv], 808; [xiix], 122, [10] pp. Gemarmerd kalfsleer met goudstempeling op rug en platten, op voor- en achterplat een dubbelkader met op het binnenste kader hoekornamenten, een ruitvormig centraalstempel dat uit meerdere stempels is samengesteld. Rug met 5 ribben en roodmarokoijnen titelschild, snede getoept met blauw en rood. (Bibl. stempels op schutblad en titelpagina, 2 hoeken iets gestoten, kleine watervlek in de hoek van enkele bladen van het voorwerk)
Deze editie is verzorgd door H.K. Poot. Pagina 1-540 is een heruitgave van de Gedichten, Rotterdam, Maarten van Loon 1720. Heel mooi exemplaar!
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115337
€  540.00 [Appr.: US$ 595.87 | £UK 463.5 | JP 65112]

 
HAGEMAN (= HAGEMANN, FRIEDRICH GUSTAV)
Sint Maerten, of de gestoolen ganzen. Toneelspel. Vert.d.D.Onderwater.
Leiden, D.du Mortier en zoon, 1799. Kl-8vo. [viii], 56 pp. 19e eeuws halflinnen (opdracht van de vertaler aan de "directeuren en leden van het toneelgenoodschap onder zinspreuk: Streelend en Leerzaem, te Leyden")
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119456
€  18.00 [Appr.: US$ 19.86 | £UK 15.5 | JP 2170]

 
HALMAEL JR., A. VAN.
Adel en Ida, of de bevrijding van Friesland, treurspel.
Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1831. [viii], 79 pp. Laat 19e eeuws gekartonneerd, bibliotheekband. (stempels op schutblad en titelpagina, tekst iets vlekkig.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115058
€  24.00 [Appr.: US$ 26.48 | £UK 20.75 | JP 2894]

 
HALMAEL JR, A. VAN.
Ats Bonninga, treurspel.
Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1830. [vi], 81, [3], 22 pp. Laat 19e eeuws gekartonneerd, bibliotheekband. (stempels op schutblad en titelpagina, tekst erg weervlekkig.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115059
€  22.00 [Appr.: US$ 24.28 | £UK 19 | JP 2653]

 
HALMAEL JR, A. VAN.
Matilda en Struensee. Treurspel.
Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1837. [x], 81 pp. Laat 19e eeuws gekartonneerd, bibliotheekband. (stempels op schutblad en titelpagina)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115061
€  28.00 [Appr.: US$ 30.9 | £UK 24.25 | JP 3376]

 
HARDUYN, JUSTUS DE.
Goddelycke wenschen, verlicht met sinne-beelden, ghedichten en vierighe uyt-spraecken der oud-vaeders. Naer ghevolght de Latynsche vanden Eerw.P. Hermannus Hugo. Met titelplaat, wapenplaat en 27 (van 45) emblematische platen in de tekst van (Christopher a Sichem naar ?) Boetius a Bolswert.
Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1629. Kl-8vo. (viii), 604 (=602), (2) pp. Nieuwe halfperkamenten band (pp.vii-viii voorin gebonden, pp.iii-vi ontbreken, hoekje uit titel, eerste en laatste pp. benedenhoekje afgesleten, 18 platen + pp.353-354 en laatste 4 pp.(approbatie e.d.?) ontbreken, iets vlekkig) Backer-Sommervogel IV, 518, nr. 6 ; Bibl.catholica Neerlandica impressa 8102; Landwehr, Emblemata 357, Praz pp.376-387.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 113454
€  150.00 [Appr.: US$ 165.52 | £UK 128.75 | JP 18087]

 
HAREN, ONNO ZWIER VAN.
De geusen.
Te Amsterdam, By Adrianus Hupkes, 1772. (4), 205 p. Or.omsl. (rug vernieuwd, stempels op titel)
v.Stakenburg: beter dan de uitgaven v.1771 en 1776
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 113950
€  175.00 [Appr.: US$ 193.11 | £UK 150.25 | JP 21101]

 
HAREN, ONNO ZWIER VAN.
De geuzen, vaderlandsch dichtstuk. [Uitgegeven & herschreven door W.Bilderdijk & R.Feith]. Met 2 gegraveerde titelpagina's en 12 vignetten in de tekst door W. Bilderdijk.
Amsterdam, Elwe en Langeveld, 1785. 2 delen. lii, 393, [3] pp. Orig. gemarmerd karton. (Banden iets gesleten.; bibl.stempels op titelp.) -Monfils 46.1. Mt de opdracht "Aan zijne hoogheid", verwijderd in 1795. Bilderdijk en Feith namen de uitgave van dit werk van de toenmaals bijna vergeten Onno Zwier van Haren (1713-1779) ter hand in 1780. Conflicten rond deze uitgave betekenden het einde van hun literaire vriendschap. Zie Monflis i.l. voor een uitgebreid verslag van alle perikelen rond deze uitgave.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 113952
€  120.00 [Appr.: US$ 132.42 | £UK 103 | JP 14469]

 
HAREN, WILLEM VAN.
Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten. Titelvignet door J.C. Philips.
Amsterdam, Salomon Schouten, 1741. [xxiv], 500, [12] pp. Perkamenten spitselband met rugtitel in inkt. (Bibl. stempels op schutblad en titelp., band iets stoffig)
Episch dichtwerk dat Willem van Haren (1710-1768) in navolging van Vergilius' Aeneis in de jaren 1739 tot 1741 schreef, en waarin de oosterse vorst Friso aan het Vlie een stad sticht. Het gedicht getuigt van een enorme belezenheid in de oosterse en klassieke geschiedenis. Er werd ook o.a. door Tiberius Hemsterhuis aan een Latijnse vertaling gewerkt, maar die is nooit gepubliceerd. In 1758 verscheen nog een tweede druk. Aan het eind van zijn leven raakte Van Haren steeds dieper in de schulden en nam hij "ter onzalige ure de toevlucht tot het gif". (H.J.L. van Haselen, Willem van Haren's 'Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten." 1922.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115372
€  120.00 [Appr.: US$ 132.42 | £UK 103 | JP 14469]

 
HAREN, WILLEM VAN.
De vier uitmuntende gedigten, benevens de Polybius van Jonkheer Willem van Haren, als mede alle de lof-digten, die voor en tegens dezelve zyn uitgekomen. (+ 1e-3e Vervolg & Aan de handhaavers der vreede.)
Harderwijk, D.van Lennep 1742. 8vo. 5 delen in 1 band. 76, 4 & [ii], 78 & [ii], 112 & [ii], 103, [5] & 8 pp. Met portret en 5 uitsl.platen. Latere halfleren band. (iets gebruikt en gebruind exemplaar, bibl.stempel en sticker op de rug)
"Dit vrij zeldzame boek bevat een menigte der meest kreupele, zoutelooze en opgeblazen rijmelarijen van dien tijd, waarbij de volgende jammerlijke platen." (Muller, Ned.Historieprenten nrs. 3817-3821.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133460
€  90.00 [Appr.: US$ 99.31 | £UK 77.25 | JP 10852]

 
HASEBROEK, J.P.
Nieuwe leerredenen.
Amsterdam, W.H. Kirberger, 1857. 2de dr. xiv, 548 pp. Halfleer met eenvoudige goudgestempelde rug. (Bibl.st.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 113953
€  30.00 [Appr.: US$ 33.1 | £UK 25.75 | JP 3617]

 
HASEBROEK, J.P.]
Waarheid en droomen door Jonathan. Gegraveerde titelpagina met een vignet door J.W. Kaiser.
Haarlem, erven F. Bohn, 1840. [vi], 259, [1] pp. Eind-negentiende eeuwse halflinnen band met eenvoudig goudgestempelde rug. (Enkele kleine roestvlekjes) -Mooi exemplaar van de eerste druk.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 116213
€  48.00 [Appr.: US$ 52.97 | £UK 41.25 | JP 5788]

 
HAZEU, JOHANNES C.ZOON.
Reinhart's raadgevingen aan Eduard en Louize, ter verkrijging van het ware genot des levens. Een geschenk voor jonge lieden. Met gegraveerde titelpagina door J. Veelwaart naar J. van Meurs.
Groningen, R.J.Schierbeek, 1824. viii, 320 pp. Contemporain halfleer (schutbladen ontbreken, scheurtje in kneep, kanten gesleten, voorwerk met weerdruk)
"Hazeu overleed den 25sten November 1835, in bijna tachtigjarigen ouderdom, te Haarlem. Hij was eerst als boekverkooper, later als boekdrukker te Amsterdam gevestigd, en maakte zich door het schrijven van een groot aantal werkjes voor de jeugd, en eenige godsdienstige geschriften voor volwassenen zeer verdienstelijk."- van der Aa. Deze raadgevingen waren vooral bedoeld voor wezen.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119190
€  120.00 [Appr.: US$ 132.42 | £UK 103 | JP 14469]

 HEIBLOCQ, J., Farrago Latino-Belgica, of mengelmoes van Latijnsche en Duitsche gedichten, gepast op allerhande gelegentheden en voorvallen. With engraved title vignette and 2 engravings by J.van Meekeren.
HEIBLOCQ, J.
Farrago Latino-Belgica, of mengelmoes van Latijnsche en Duitsche gedichten, gepast op allerhande gelegentheden en voorvallen. With engraved title vignette and 2 engravings by J.van Meekeren.
Amsterdam, P.van den Berge, 1662 (engr.title:1663). [xxiv], 268 pp. Laced vellum. (vellum (esp.spine) a bit soiled, sl.loosening, paste-downs loose, stamp on title-page; stamp on title-page; owner's stamp 'A.Ver Huell' on title-page; title-page and dedication-page printed in black and red)
With a Dutch translation of Scholia salernitana.
Gelegenheidsgedichten door Jacobus Heiblok (Heyblocq), Amsterdam 1623-1690, zoon van de pedel van de Illustre School, en later zelf rector van de Latijnsche School aan het Singel, o.a. op het portret van de calligraaf Lieven van Coppenol, door Rembrandt. Hoewel zelf een dichter van het tweede plan, was hij bevriend met de groten van zijn tijd. In zijn Album Amicorum, in deze bunde gepubliceerd schreef o.a. Vondel: "IAKOB, pryst ghy eeuwigh werck, / Bouw geen huis, veel min een Kerck / Op den veengront van elcks zin: / Want die gronden zacken in; / Schoon men hout noch HEIBLOCK spaer / Veengront dreight u met gevaer. (enz.)" Ook Jeremias de Decker, Tengnagel en Revius wijdden waarderende verzen aan hem. Drempeldichten van Johannes Christenius, Henricus Bruno, Rob.Keuchenius, Spranger, Gulielmus d'Amour, Joannes Fabricius, J.L.Blasius, Joanns d'Amour. Ociasional poetry in Dutch and Latin by the Amsterdam schoolteacher Jacobus Heiblocq, who was well acquinted with more famous poets of his time, as illustrated by their laudatory poems published here.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 126571
€  720.00 [Appr.: US$ 794.5 | £UK 618 | JP 86816]
https://www.antiquariaatbrinkman.nl/pictures/126571a.jpg HEIBLOCQ, J., Farrago Latino-Belgica, of mengelmoes van Latijnsche en Duitsche gedichten, gepast op allerhande gelegentheden en voorvallen. With engraved title vignette and 2 engravings by J.van Meekeren. 

 
HEIJE, J.P.
Al de volksdichten. Met gegraveerde titelpagina door Hein J. Burgers en talrijke vignetten in houtsnede.
Amsterdam, P.N.van Kampen, 1865. viii, 292 pp. Oorspr.linnen (enkele weervlekken).
Met hs.opdracht van J.P.Heije, als secretaris van de Burger Zangschool, aan P.A. van Overeem, "lid der feestcommissie van 24 april 1867", dd. 1 mei 1867.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 118606
€  85.00 [Appr.: US$ 93.8 | £UK 73 | JP 10249]

 HEINSIUS JR., NICOLAAS], Den vermakelyken avanturier, ofte de wispelturige, en niet min wonderlyke levens-loop van Mirandor; behelsende verscheide kluchtige en vermakelyke bejegeningen, wonderlyke toevallen, aangename amourettes ofte vryeryen, en nuttelyke aanmerkingen op den hedendaagsche werelds-loop [...].
HEINSIUS JR., NICOLAAS]
Den vermakelyken avanturier, ofte de wispelturige, en niet min wonderlyke levens-loop van Mirandor; behelsende verscheide kluchtige en vermakelyke bejegeningen, wonderlyke toevallen, aangename amourettes ofte vryeryen, en nuttelyke aanmerkingen op den hedendaagsche werelds-loop [...].
Amsterdam, Philip Verbeek, 1711 [=1712?]. Derde verb.druk. 2 dln. 8vo. 356-376 pp. Met frontisp. (door A. de Winter) en 6 + 6 platen. Perkamenten spitselbanden. (band dl.2 iets vlekkig; scheur in 1 plaat gerepareerd; schutbladen lossig; verder een goed ex.)
Waller 696 (frontispice naar J. Goeree); Van Doorninck p. 427; Buisman 785 (platen door [=naar?] C. Luyken; minstens 8 drukken verschenen; eerste druk 1695); de NNBW vermeldt 1712 als jaar van uitgave (NNWB II.560-562)
Volgens Jan te Winkel de enige oorspronkelijke en verdienstelijke Nederlandse schelmenroman, met autobiografische elementen. Vertaald in het Engels, Frans, Duits en Italiaans. (Jan te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, pp. 306-07).
"Hij [Heinsius] staat onder invloed van Lazarillo; verder van Aleman, Quevedo en Scarron. [..] Iets nieuws is het gebruik van veel Franse woorden, maar overigens is het verhaal alleronderhoudendst verteld en tintelt het van geest en leven. [..] Ook vertaalde hij Le romant comique van Scarron, almede een schelmenroman, in 1678, als De Kluchtige romant of de edelmoedige comedianten." (K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid, p. 207)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 131873
€  650.00 [Appr.: US$ 717.26 | £UK 558 | JP 78375]
https://www.antiquariaatbrinkman.nl/pictures/131873a.jpg HEINSIUS JR., NICOLAAS], Den vermakelyken avanturier, ofte de wispelturige, en niet min wonderlyke levens-loop van Mirandor; behelsende verscheide kluchtige en vermakelyke bejegeningen, wonderlyke toevallen, aangename amourettes ofte vryeryen, en nuttelyke aanmerkingen op den hedendaagsche werelds-loop [...]. 

 
HELMERS, J.F.
Gedichten. Met gegr. titelpagina's en auteursportret.
Rotterdam, J. Immerzeel jun., 1822-1823. 3e druk. 3 delen. Kl-8vo. Orig. bedrukt karton. (enkele kleine besch.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115260
€  30.00 [Appr.: US$ 33.1 | £UK 25.75 | JP 3617]

 
HELMERS, J.F.
Gedichten. Met gegr. titelpagina's door R.Vinkeles.
Rotterdam, J. Immerzeel jun., 1816 (2e druk = titeluitgave). 2 delen. 8vo. [xviii], 233-xii, 218 pp. Cont. bedrukt karton. (omslag gesleten, gegraveerde titelpagina's met jaar 1809-10, eerste pagina's deel 2 iets vlekkig)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125956
€  40.00 [Appr.: US$ 44.14 | £UK 34.5 | JP 4823]

 
HELMERS, J.F.
De Hollandsche natie in zes zangen.
Den Haag, Allart, 1812. xviii.192 p. Met gegrav. titelp. en 1 plaat door R. Vinkeles, Later halfleer (leer iets verkleurd; niet bijgenseden; 6 platen ontbreken)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125752
€  26.00 [Appr.: US$ 28.69 | £UK 22.5 | JP 3135]

 
HELMERS, J.F.
Nalezing der gedichten. Gegraveerde titelpagina met een portretbuste naar het dodenmasker van Helmers door P. H. L. van der Meulen naar H.W. Caspari.
Amsterdam, Geysbeek & comp, 1815. x, 68, [2] pp. Orig. karton met bedrukte papieren rug. (Rug besch.) -In het voorwerk is ook het blad 'drukfeilen" meegeteld. Deze Nalezing is een soort supplement op de Nagelaten gedichten. Het voorwoord van 2 paginas gaat nagenoeg geheel over het feit dat de uitgever werkelijk alle rechten bezit, en men dus geen proces tegen hem aan hoeft te spannen.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 116210
€  22.00 [Appr.: US$ 24.28 | £UK 19 | JP 2653]

 
HERODOTUS.
Herodoot van Halikarnassus negen boeken der historien, gezegt de musen. [...] Beneffens een beschrijving van Homeers leven. Uit het Grieks vertaelt door O.D. [= Olfert Dapper]. Met gegraveerde titelpagina.
Amsterdam, Hieronymus Sweerts, 1665. 4to. [xliv], 689, [23] pp. Gesprenkeld kalfsleer, rug met 5 ribben en goudstempeling. (Titelschild ontbreekt, rug sterk gesleten, van de gegraveerde titelplaat marges iets afgeknipt, bibl. st. op schutblad en titelp.; overigens fris exemplaar) Geerebaert XLIII, 2. Dit is de eerste, en tot 1894 de enige, integrale vertaling van Herodotus in het Nederlands. Dit exemplaar heeft ook het jaartal 1665 op de gegraveerde titelpagina.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115709
€  360.00 [Appr.: US$ 397.25 | £UK 309 | JP 43408]

 
HOMERUS.
De dooling van Ulisses. In vierentwintig Boeken Door den vermaarden Griekschen Poet Homerus beschreven; En van G.V.S. vertaalt.
Amsterdam, J. Verheyde, 1720. 2e druk. 12mo. [viii], 472 pp.Rood halfschaapslaar met gemarmerde platten. (platten wat besch., bibl.stempels op titel)
Geerebaert 48, 7; G.V.S. = G. van Staveren (De Kempenaer) of G.V. Sambix (Geerebaert). De eerste druk was in 1651.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 102683
€  200.00 [Appr.: US$ 220.69 | £UK 171.75 | JP 24115]

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - Next page