Antiquariaat Brinkman, sinds 1954: Nederlands: Oude drukken
found: 480 books on 20 pages. This is page 17
Previous page - Next page

 
SOEK, A.
De vrugt van ledige uuren.
Leiden, P. Pluygers, 1786. 2 dln. in 1. vi, 88, [vi], 74 pp. Met gegraveerde titel. Halflinnen met vergulde rugtitel. (bibliotheekstempels op schutblad en titel)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125646
€  110.00 [Appr.: US$ 122.4 | £UK 95.25 | JP 13265]

 
SOMEREN, R.H. VAN.
De St. Elizabeths Nacht, A°. 1421. Dichtstuk in drie zangen. Gelithografeerd frontispice. en grensgekleurde uitsl. kaart.
Utrecht, L.E. Bosch en zoon, 1841. Gr-8vo. viii, 116 pp. Orig. halflinnen uitgeversband met gedrukt etiket. (Bibl.stempels op schutblad en titelp., watervlek in marge frontisp., binnenwerk iets vlekkig, scheurtjes in kaart) De (historische) aantekeningen beslaan meer dan de helft van het boek.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115262
€  28.00 [Appr.: US$ 31.16 | £UK 24.25 | JP 3377]

 
SOMEREN, J.VAN, & DANIEL HEINSIUS.
Uyt-spanning der vernuften, bestaende in Geestelijcke en Wereltlijcke Poësy. Met opdrachtgedichten van J.Cats, Const.Huygens (Constanter), Th.Graswinckel, I.Westerbaen, L.van Eck, J.Strick, C.van Overstege, J.van Aelhuysen, T.Verhoeven, M.v.Hoeven, J.Witkint e.a. 2e druk.
Gorinchem, Cornelis Lever, 1686. 4to. (22), 538 p. Bijgebonden: HEINSIUS, DANIEL. Lof-Sanck van Iesus Christus. Nu eerstelick uytgegeven door P.S. (= Petrus Scriverius). Met titelvignet (Aanbidding van het kind). Amsterdam, Willem Iansz, 1616. 4to. (xviii), 72 p. Half-basaan. (bibl.stempels op schutblad en eerste titel, hoekje uit eerste - vlekkkige en gebruinde - titel, hier en daar een marginale watervlek; scheurtje in titel van de - iets vlekkige - Lof-Sanck; band wat gesleten, behoorlijk ex.).
ad 1: Titeluitgave van uitg.Nijmegen 1660. (blad *4 - opdr.v.d.uitg. - ontbreekt.) ad 2: "Met deze meeslepende hymne vooral is Heinsius de grondlegger geweest van een Nederlanse religieuze barokke dichtkunst, waaraan Revius en Vondel hebben voortgebouwd." (DBNL). De zeldzame eerste druk.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 102694
€  650.00 [Appr.: US$ 723.28 | £UK 562 | JP 78384]

 
SOPHOCLES. BILDERDIJK, W.
Edipus, koning van Thebe; treurspel: Het oirsprongklijk van Sofokles nagevolgd. Waar bij gevoegd is eene voorafspraak over het toneelspel der ouden en hedendaagschen, benevens aanteekeningen, dit treurspel betreffende. Met titelvignet.
Amsterdam, A. van der Kroe, 1779. [iv, ]156 pp. Halfleer met goudgestempelde rug. (Uiteinden rug besch, titelschild ontbreekt, onafgesneden.) - Monfils 3.1. Ex. op sterk papier. ".. de voorrede bij het treurspel 'Koning Edipus' uit 1779 bevatte een scherpe aanklacht tegen de 'drame bourgeois' ..", J.van Eijnatten, p..465. "Achteraf heeft Bilderdik zich beklaagd over het aandeel van zijn vader in dit werk. (..) Volgens Bilderdijk rustte zijn vader nooit als hij een gedachte goed had uitgedrukt, totdat hij het gedicht na herschrijving had bedorven." (GA., p.53)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 110812
€  40.00 [Appr.: US$ 44.51 | £UK 34.75 | JP 4824]

 
SOPHOCLES. BILDERDIJK, W.
Edipus, koning van Thebe; treurspel: Het oirsprongklijk van Sofokles nagevolgd. Waar bij gevoegd is eene vooraffspraak over het toneelspel der ouden en hedendaagschen, benevens aanteekeningen, dit treurspel betreffende. Met titelvignet.
Amsterdam, A. van der Kroe, 1779. [iv, ]156 pp. Karton met sitspapier, onafgesneden. (Rug overgeplakt; grote watervlek in ondermarge) - Monfils 3.1. (ex.op gewoon papier)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 121827
€  28.00 [Appr.: US$ 31.16 | £UK 24.25 | JP 3377]

 
SPANDAW, H.A.
Gedichten. Met (weervlekkige) gegraveerde titelpagina's.
Groningen, J.Oomkens, 1836-1838. Kl.8vo. Nieuwe uitgave. 4 dln. ca. 800 pp. 19e eeuwse halflinnen bibl. banden. (Stempels op schutbl. en titelp., snee iets weervl.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115708
€  56.00 [Appr.: US$ 62.31 | £UK 48.5 | JP 6753]

 
SPEX, JAKOB.
Nagelaaten gedichten. Uitgegeeven door de bestuurderen van het genootschap, onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt. Met titelvignet v.Izaak de Wit Jansz.
Leiden, C. van Hoogeveen jr., 1779. 8vo. [4], xvi, 196 pp. Kalfsleer met marmering in groen en bruin, vlakke rug met florale vergulding, rood marokijnentitelschild en rood gekleurde snede. (Kneep iets gesleten, verwijderd doublet stempel van de KB Den Haag op verso titel)
Jacob Spex (1704-1775) was deurwaarder bij de Hoge Raad en het Hof van Holland, en "clercq in de secretarie ... van den Prinse van Oranje". Bezorgde uitgaven van Hooft, Vollenhove, en Hoofts Brieven. Zijn Gedichten verschenen in 1755. Deze posthume uitgave - meest gelegenheidswerk - werd voorafgegaan door een uitvoerige biografie. (zie Ebbinge Wubbe in NBBW 2/1349-50); Op franse titel gedrukt: Prezent-Exemplaar; Modern ex-libris v.A.Schouten ingeplakt; een mooi exemplaar.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125201
€  320.00 [Appr.: US$ 356.07 | £UK 276.75 | JP 38589]

 
SPIEGEL, H.L.
Kort begrip leerende recht Duidts spreken. Oock waarheit van valsheit te scheyden. Bestaande in 4. deelen, ten 1.Twéespraack vande Nederduytsche letterkunst. 2.Ruygh-bewerp, vande redenkaveling. 3.Kort begrip des redenkavelings, in slechten rym. 4.Rederijck-kunst, in rijm op 't kortst gevat. Met 4 titelpagina's met titelvignetten, 4 identieke houtsneden van het blazoen van de rederijkerskamer In Liefd' Bloeyende te Amsterdam, en 3 uitslaande tafels.
Saander-Dam (=Zaandam), Hendrick Soetebm, 1649. kl8vo. [xvi], 112, 182, [2 blanco], 23, 30, [2 blanco] pp. Perkamenten splitselband met geschreven rugtitel (rug iets besch., onderrand van eerste titel iets besch.)
Het gedichtje "Den drucker tot den leser"op de titelpagina en het gedichtje onder het blazoen zijn ondertekend door Bgaard. Deze was drukker te Wormerveer, en verzorgde ook een titeluitgave onder eigen adres. De derde titeluitgave heeft als adres Amsterdam, G. Willemsz. Bevat tevens een fondslijst van 6 pp.: Catalogus van boeken die tot Amsterdamby Willem Lamsvelt aan de Nieuwe Kerk gedrukt en te bekomen zijn, soo gebonde als ongebonde. Van deze fondslijst is 1 ex. bekend, in de UBA. Hij is niet bij de andere exemplaren van dit werk bijgebonden.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 119575
€  840.00 [Appr.: US$ 934.69 | £UK 726 | JP 101296]

 
SPRENGER VAN EIJK, J.P.
Handleiding tot de kennis van onze vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen, bijzonder uit het dierenrijk ontleend, en eenige andere opgegevene.
R'dam, Mensing en Van Westreenen, 1838. xx, 100, 5, xxix, 33, vi p. or.carton
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 112247
€  40.00 [Appr.: US$ 44.51 | £UK 34.75 | JP 4824]

 
STEENWIJK, FRANS VAN.
Klaudius Civilis, in zestien zangen. Met titelplaat en gegraveerd titelvignet door R.Vinkeles.
Amsteldam, Pieter Meijer, 1774. 4to. (iv), 396 p. 19e eeuwse halflederen band, snee gemarmerd (bibl.stempel op schutblad en titel, schutbladen weervlekkig, overigens fris ex.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 102710
€  180.00 [Appr.: US$ 200.29 | £UK 155.75 | JP 21706]

 
STOKE, MELIS.
Rijmkronijk. Met historie- oudheid- en taalkundige aanmerkingen door Balthazar Huydecoper.
Leyden, Joh. le Mair, 1772. 3 delen. 4to. [viii], 615-613-607, [xxx] pp. Blind gestempeld perkament. (band iets gevlekt, kleine bibl.stempels).
Ex. van de Rijmkroniek op groot papier, met extra vr ingebonden en gemonteerd een overdruk van 'Berigt wegens de Rymkronyk van Melis Stoke' uit de Vaderl.Letter-Oefeningen, 17 pp.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 122095
€  360.00 [Appr.: US$ 400.58 | £UK 311.25 | JP 43413]

 
STOUW, J.
Eerzuil der milddaadigheid. In een verhaal van den aanleg, voortgang, voltrekking en inzegening van het Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis binnen Utrecht. Nevens inwyings-rede, gedaan door [..] G.M. Elsnerus.
Utrecht, J. Servaas Bosch en A. van Paddenburg, 1759. xvi, 192 Met frontispice door O.de Vries & 1 uitsl.plaat (plattegrond oude mannen- en vrouwenhuis door O. de Vries naar A. Voskuil) BIJGEBONDEN: E.W. HIGTS: Carmen trochaicum in reditum veris. Lentezang, in Nederduitsche vaerzen van denzelfden trant overgebracht door P. Huisinga Bakker. Amsterdam, F. Houttuin en P. Meijer, 1761. 32 pp. + (Dirk KUIPERS): Dichtlievend tydverdryf, of proeven van dichtoeffeningen. Leiden, C.van Hoogeveen jr., 1766. 80 pp. Met 3 prentjes in de tekst door A.Delfos naar Dirk Kuipers. 3 delen tesamen in een halfperkamenten band, titels in inkt op de rug. (kievitsmarmerpapier ontbreekt gedeeltelijk op voorplat)
2 blanco blad met contemporain handschrift ingebonden: 'Collectens op bededagen in de volgende steeden' en 'Extra collecten in harde winters'. Genoteerd zijn jaartotalen in de steden Amsterdam, 's Hage, Rotterdam, Dordrecht, Groningen, Leeuwarden, Leiden, voor de jaren 1772-1782 (1760-1782) en de 'harde winters' van 1716, 1729, 1740, 1776.
Vander Aa, BWN over Pieter H. Bakker: "In 1761 verscheen er van hem eene vertaling van het uitmuntende fraaije Latijnsche dichtstuk van Ernst Willem Hight op de Lente, welke laatste een wezenlijk meesterstuk in zijne soort is; het is een voorbeeld tot navolging voor ieder die goed vertalen wil; al de liefelijkheid en sierlijkheid van het oorspronkelijke zijn in deze schoone vertaling bewaard gebleven."
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 129127
€  180.00 [Appr.: US$ 200.29 | £UK 155.75 | JP 21706]

 
STRICK VAN LINSCHOTEN, P.H.A.J.
Gedichten. Met gegraveerde titel.
Amsterdam, P.J.Uylenbroek, 1808. (4), xxii, 332, (2) pp. bibl.band (bibl.stempels op titels)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 114921
€  120.00 [Appr.: US$ 133.53 | £UK 103.75 | JP 14471]

 
SWAANENBURG, W.V.
Parnas, of de zang-godinnen van een schilder. Met titelvignet.
Amsterdam, H. Bosch, 1724. 4to. [28], 255, (1) pp. Perkament met blindgestempelde platten en goudgestempelde rug. (Frontispice ontbreekt, en in kopie bijgevoegd; schutbladen watervlekkig; bibl.stempel op titel; rug iets beschadigd)
Willem van Swaanenburg (1679-1727) is "de orkaan die door de achttiende eeuw woedt" (Een hel vol weelde, Hanou et. al.) Rond zijn veertigste begint zijn schrijverscarriere die hem tot een van de controversieelste figuren uit zijn tijd maakt. Hij geeft aan aantal satyrische tijdschriften uit en in juni 1724 verschijnt de Parnas, die zowel filosofische en religieuze gedichten als gelegenheidsgedichten bevat. Direct hierop verschijnen gedichten voor en tegen de Parnas, waarin Van Swaanenburg soms de hemel in wordt geprezen en soms van atheisme wordt beschuldigd. Hij staat sterk onder invloed van het Hermetisme. Met drempeldichten van J.L.S., S.Schynvoet, Hubert van Vryhoff.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 109819
€  280.00 [Appr.: US$ 311.56 | £UK 242 | JP 33765]

 
TAALGIDS, DE.
Tijdschrift tot uitbreiding van de kennis der Nederlandsche taal. Red.A.de ager, L.A.te Winkel e.a.
Utrecht 1859-1867. 9 jrg.in 9 bdn.(compleet) or.carton (ruggen iets besch.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 94119
€  160.00 [Appr.: US$ 178.04 | £UK 138.5 | JP 19295]

 
TEISSEDRE L'ANGE, J. & W. BILDERDIJK.
Lofrede en lijkzang op Sebald Fulco Johannes Rau, uitgesproken in de openbare vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden, op den twaalfden van Sprokkelmaand 1808, de eerste door J.Teissedre l'Ange, de laatste door W.Bilderdijk.
Haarlem, Joh.Ensched en Zonen, 1808. (vi), 146, (16) p. Orig. zwart karton. (rug iets gesleten) -Monfils 158.1: "Zowel over zijn lijkzang op de Leidse dichter en hoogleraar godgeleerdheid en Oosterse talen, S.F.J.Rau (1765-1807) als over de uitgave ervan, was Bilderdijk allerminst tevreden: "'t Is niet die bruischende uitstorting van een volle ader die 't zijn moest, maar 't gulpt zoo wat [...] "." Rau behoorde tot de kring van Bellamy, en was ook prinsgezind. De Lijkzang beslaat slechts de laatste 16 pagina's van de bundel. L'Ange was evenals Rau waals predikant.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 110816
€  30.00 [Appr.: US$ 33.38 | £UK 26 | JP 3618]

 
TERENTIUS.
Comedi[en.] Nu eerst uut den Latine, in onser duytscher talen, door Cornelis van Ghistele, rethorikelijck over ghesedt: vol goeder leeringhen ende playsant om lesen. [...].
(Antwerpen), Symon Cock, 1555 (en Hieronymus Verdussen, 1596). (120), (112), (112), (268) pp. Met een paginagrote houtsnede: 'Theatrum Romanum'. Wat later (ca. 1700) gesprenkeld leer, rijk vergulde rug, gemarmerde schutbladen. (kneep iets gespleten, leer hier en daar iets geschaafd, hoekje overplakt, ; ex libris Buijnsters op schutblad, naam op titel: 'Gerardus Junius Chirurgus'(?), hoekje titelpagina hersteld, 2 letters tekstverlies; enkele pagina's iets (inkt)vlekkig in de marge, negentiende-eeuwse veilingaantekening op laatste schutblad: 'Verkooping van De Lange van Wijngaerden 's Hage no. 1114. [...]; beschrijving uit negentiende-eeuwse catalogus ingeplakt op dekblad).
Dit exemplaar bestaat uit de volgende onderdelen: Titel, voorwerk, Andria en Eunuchus: Symon Cock 1555, Heautontimorumenos: Claes van de Wouwere 1562, Adelphos, Phormio en Hecira: Hieronymus Verdussen 1596. Aangezien de stukken ook los verkocht werden, en van sommige de oplage eerder op was, is de samenstelling van de convoluut-verzameledities wisselend. Zie: Vinck-van Caekenberghe, p. 539-571.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 128377
€  2450.00 [Appr.: US$ 2726.19 | £UK 2117.5 | JP 295448]

 
TERGOW, F. VAN.
Lofrede op Pieter Frans van Kerckhoven, uitgesproken in openbare gewoone zitting van de rederykkamer De Olyftak op 1 november 1857.
Antwerpen, gedr. bij L. dela Montagne, [1857]. 19 pp. Orig. omslag (omslag erg beschadigd, achterzijde los; stempel op franse titel)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134063
€  12.00 [Appr.: US$ 13.35 | £UK 10.5 | JP 1447]

 
TOLEDO, J.VAN.
Gestrafte ontugt. Vertoont in de liefde van Helionore, en Zanobio, treurspel. Amsterdam, Johannes Roovers, 1669. 64 pp.[KLEYBURG, J. Den doodt van Kajus Julius Cæzar, grondlegger der Roomze monarchy, treurspel. (Den Haag, 1727) [2], 80 pp. EN: [IDEM] De dwáze liefde of rechtvaardige ballingschap, treurspel. (Den Haag, 1727). [2, 74 pp. EN: [IDEM] Valerius Severus, den standvastigen kristen, treurspel. (Den Haag 1727).[2], 64 pp. MET: C.A. PLAAT. Het beleg en ontset van Alkmaar, voorgevallen in den jaare 1573, in rym gebracht, treur bly eyndentspel. Alkmaar, Gysbert Hazemaker, 1733. [x], 100 pp.
Vijf stukken in n verzamelband. Kl-8vo. Perkamenten spitselband. (band wat vlekkig; L7 [p.61] + Beleg: p.3 + 47: klein gaatje in marge; Beleg: p. 65-70: miniem marginaal scheurtje; erst en laatste bladen aan rand iets gerafeld).
NNBW over J. van Toledo: Hij ontleende aan P.C. Hooft's 'Rampzaaligheden [...]' de stof voor dit treurspel. Verder schreef hij enkele gedichtjes die zich keerden tegen de remonstrantsch-gezinde Jacob Westerbaen.
Van der Aa, BWN, over Plaat: 'gaf in platte straattaal in het licht: Het beleg [...]'.
De paginering van Toledo's Gestrafte ontugt begint bij pag. 113, omdat het oorspronkelijk zit achter zijn rijmwerkje getiteld: Tydquister der jeugd. De stukken van Kleyburg komen uit de bundel 'Poezy' (1727). Cornelis Plaat (ca.1680? - 1747) was pakjes- en brievenbesteller van het amsterdamsche veer te Alkmaar . Dit is zijn enige bekende werk.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 126464
€  480.00 [Appr.: US$ 534.11 | £UK 415 | JP 57884]

 
TOLLENS, H.
Gezamenlijke dichten.
Leeuwarden, Suringar, 1870. 12 dln. in 4 banden. Linnen, vergulde ruggen. (banden iets gebruikt; (zeer) licht roestvlekkig; deels onopengesneden) Gedichten; Balladen en Legenden; Nieuwe gedichten; Liedjes; Dichtbloemen bi jde naburen geplukt; Verstrooide gedichten; Laatste gedichten; Nalezing
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133199
€  60.00 [Appr.: US$ 66.76 | £UK 52 | JP 7235]

 
TOLLENS, H. (VERT.)
Liedjes van Matthias Claudius.
Leeuwarden, Suringar, 1832. 8vo. viii, 112 pp. Met gegraveerde titelpagina (door P.Velijn) en 7 vignetten in de tekst (door J.C.Bensdorp). Bedrukt carton.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134205
€  36.00 [Appr.: US$ 40.06 | £UK 31.25 | JP 4341]

 
UYLENBROEK, P.J. (VERZ.)
Kleine dichterlijke handschriften. Beknopte uitgave.
A'dam 1823-1827. Kl-8vo. 6 delen. ca.2100 pp. latere bibl.banden. (bibl.stempels op titelpagina's; bijdr. v.P.C.v.Alphen, Arntzenius, Barbaz, Bastert, Bleecker, Campagne, Doornik, Witsen Geysbeek, Hoffham, Kaldenbach du Pr, Outhuys enz.enz.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 85159
€  90.00 [Appr.: US$ 100.15 | £UK 78 | JP 10853]

 
VENNE, A. VAN DE.
Tafereel van de belacchende werelt, en des selfs geluckige eeuwe, goet rondt, met by-gevoegde raedsel-spreucken aen-gewesen, in de boer-achtige eenvoudigheyt op de Haegsche kermis. Verciert met konst-rijcke af-beeldingen.
's-Gravenhage, Adriaen van de Venne, 1635. 4to. 12 [of 16], 280 pp. With wood cut on title and 12 half-page engravings (by P.de Jode, [P.Serwouters] and D.van den Bremden after A.van de Venne), of which two are tipped-in. Laced vellum with turned edges. (LACKS engraved title (as often) and first leaf: introduction with wood cut head piece; binding/ last flyleaf strengthened, binding a bit soiled, paper waterstained throughout, leaf 4 repaired in margin, small hole in upper margin p. 59, pp.177-198 ink? stained; paper a bit used).
Scheepers 283, Waller 1732a.
Provenance printed ex-libris of Anselmus Vanden Bogaerde.
Colourful narrative on the happenings at a The Hague fun fair, adorned with many plays on words such as riddles, jokes, and a mini 'pedlar's French' dictionary. The margins are littered with printed short, mostly highly original and inventive notes. The importance of these marginal notes is apparent from the many additions and changes made during the printing process. See: M.van Vaeck, Tafereel van de belacchende werelt, 1994, p. 804-8.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 128348
€  1900.00 [Appr.: US$ 2114.19 | £UK 1642.25 | JP 229123]

 VENNE, A. VAN D, & CATS, J. (ET AL.), Zeeusche nachtegael, ende des selfs dryderley gesang: Geheel anders inder waerheyt verthoont, als de selve voor desen by sommighe uyt enckel mis-verstant verkeerdelijck is gheoordeelt. Hier is noch by ghevought een poëtisch werck ghenaemt Tafereel van sinne-mal. With 1 full-page engraving and 15 3/4 engravings by a.o. P. de Jode, A. Matham, W. de Passe, C. van Queborn , P. Serwouters a.o. after A. v.d. Venne.
VENNE, A. VAN D, & CATS, J. (ET AL.)
Zeeusche nachtegael, ende des selfs dryderley gesang: Geheel anders inder waerheyt verthoont, als de selve voor desen by sommighe uyt enckel mis-verstant verkeerdelijck is gheoordeelt. Hier is noch by ghevought een poëtisch werck ghenaemt Tafereel van sinne-mal. With 1 full-page engraving and 15 3/4 engravings by a.o. P. de Jode, A. Matham, W. de Passe, C. van Queborn , P. Serwouters a.o. after A. v.d. Venne.
Middelburg, J.P. vande Venne, 1623. 4to. 4 parts in 1. [viii], 86-[iv], 60-[iv], 63-[viii], 114 [=104] pp. Laced vellum. (small hole on p. 29-30 due to ink corrosion, sl. damage to 3 letters; small waterstain in bottom of part IV pp. 59[=49]-91[=81]; paper a bit used).
Part I & IV w.woodcut on title page and engr.head piece of Middelburg; title-gathering of part II and III slightly trimmed on stubs.
With contributions by a.o. S. van Beaumont, J. de Brune, J. Coomans, A. Hofferus, Anna Roemers Visscher, J. Schotte, A. and I.P. vande Venne.
A very nice copy of the first edition with ample margins.
Landwehr, Emblem and Fable Books 588; Praz p.540
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 126584
€  3800.00 [Appr.: US$ 4228.38 | £UK 3284.5 | JP 458246]
https://www.antiquariaatbrinkman.nl/pictures/126584a.jpg VENNE, A. VAN D, & CATS, J. (ET AL.), Zeeusche nachtegael, ende des selfs dryderley gesang: Geheel anders inder waerheyt verthoont, als de selve voor desen by sommighe uyt enckel mis-verstant verkeerdelijck is gheoordeelt. Hier is noch by ghevought een poëtisch werck ghenaemt Tafereel van sinne-mal. With 1 full-page engraving and 15 3/4 engravings by a.o. P. de Jode, A. Matham, W. de Passe, C. van Queborn , P. Serwouters a.o. after A. v.d. Venne. 

 
VEREUL, JAN JACOB.
Catharina Herman. Tooneelspel. Met gegraveerde titel en 1 plaat door D.Vrijdag naar J.Buys.
Amsterdam, Joh. Allart, 1793. 8vo. viii, 100 pp. Orig.carton, rug bedrukt. (band gesleten, schutbladen watervlekkig)
De Amsterdammer Vereul, 1770-1807, promoveerde in de rechten. Hij schreef een aantal gedichten, en de ridderroman Reinout van Adelfing. "In 1793 zag het licht Catharina Herman. Naar aanleiding van Bilderdijks eigen romance Katharina Herman verklaarde deze, dat hij aanvankelijk gedacht had van het zijne een uitvoerig tafereeltje van huwelijksteederheid te maken, maar dat hij die in een anderen geest voltooide, toen hij het aandoenlijk drama Catharina Herman van Vereul over dat onderwerp ontving, die dit werk op een veel volkomener wijze dan de romance toeliet, had afgedaan (te Winkel). In dit tooneelspel van vijf bedrijven in alexandrijnen wordt hollandsche deugd door spaansche edelmoedigheid beloond." - NNBW, VII/1243. Catharina Herman was de vrouw van een Hollandse kapitein. Toen zij hoorde dat haar man bij Oostende door de Spanjaarden gevangen genomen was besloot zij hem persoonlijk te bevrijden. Dit stuk beschrijft haar lotgevallen en de goede afloop (mede dankzij een Spaanse jezuiet!).
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 127044
€  60.00 [Appr.: US$ 66.76 | £UK 52 | JP 7235]

Previous page | Pages: 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - Next page