Antiquariaat Brinkman, sinds 1954: Nederlands: Oude drukken
found: 481 books on 20 pages. This is page 1
- Next page

 
(JAPIN, JEAN. VERT.)
Arlekyn Hulla; kluchtspel. Gevolgt naar het Fransche van den Heere d'Allainval.
Amsterdam, Izaak Duim, 1747. Kl-8vo. 44 pp. Bijgebonden: (H.ANGELKOT jr.) Het vroutje van Ephesen; kluchtspel. Amsterdam, Erfg.J.Lescailje en Dirk Rank, 1721. 39 pp. Nieuw omslag. Japin (Jean) is als tooneeldichter bekend, door de niet onverdienstelijke vertaling van De Lastigheid der Rykdommen, 1739, den Woekeraar Edelman, 1740, en Arlequin Hulla, 1747; allen op den Amsterdamschen schouwburg vertoond. " (Witsen Geysbeek)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 122841
€  40.00 [Appr.: US$ 44.61 | £UK 34.5 | JP 4845]

 
(ALBERDINGK THIJM, J.A. UITG.)
Bvlla "Ineffabilis" in de Nederlandsche en Vriesche talen, benevens de Bepaling van het Leerstuk der Onbevlekte Ontvangenis in de talen der Oost- en West-Indische kolonien, en in de voornaamste Noord-Nederlandsche dialekten. Met 15 ingeplakte foto's.
Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1878. Folio. (iii), 16, xlvii, (72), xlvi, (4 blanco) p. origineel bruin half-marokijn, goud op snee. (klein bibl.stempel op eerste blanco, titel en verso titel) Abb Sire in Parijs had het plan opgevat om het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis in alle talen van de wereld te laten vertalen. Uiteindelijk werden gecalligrafeerde handschriften met ca.300 vertalingen aan de paus aangeboden. Thijm belastte zich met de bijdrage uit Nederland en kolonin. De bul in Nederlands en Fries, het dogma in het dialect van Amsterdam van de 16e eeuw, Hunsingo, Westerwolde, Leeuwarden, Veluwe, Zutphen, Hoorn, Vlaardingen, Zuid-Beveland, Aardenburg, Zeeuws-Belgische grens, Breda, Maastricht, Limburgs 'rotwelsch', Javaans, Maleis, Negerspaans, Negerengels. De foto's geven de band van, en schilderingen in, het pracht-exemplaar weer, dat Thijm aan paus Leo XIII (opvolger van Pius IX) had aangeboden. Met handgeschreven opdracht op de titelpagina: 'Aan mijne lieve Vrouw Wilhelmina Anna Sophia Kerst, op Sint Nikolaas 1878. J.A. Alberdingk Thijm.'
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 103396
€  650.00 [Appr.: US$ 724.97 | £UK 558.75 | JP 78735]

 
[SCHUUR, ANDREAS VAN DER]
Christelijke rijmdigten en gezangen. Door A.V.S.Priester, L.D.G. Behelzende Vertaelingen uit de Heilige Schriften, Kerkelijke Boeken, aloude en laetere Schrijvers, mitsgaders Lofzangen, Maegdebruiloftzangen (etc.)
Utrecht, Th. vanden Einde, 1709. 4to. [36], 352 pp. Gemarmerd kalfsleer met goudstempeling, lijnfileet langs platranden waarbinnen hoekfleurons en centraal een klein ornament, rug met 5 ribben en rijke vergulding, titel in tweede rugveld. (Hoekje uit schutblad, bibl.stempels op schutblad en titel, kleine vlek in kneep op eerste pp., n blad iets beschadigd zonder tekstverlies)
19e eeuws hs.aantekening op schutblad: "A.V.S. Andreas Schurius, of Andreas van der Schuur (alias Verschuer, Licenciaat Der Godgeleerdheid, de Gorcumsche woelwater en beruchte Coddeaan, is niet slechts een der helden van de Jansenistische vederschacht maar ook de eigenlijke bard der oud-bisschoppelijke heeren en oud-bisschoppelijke aangelegenheden en oud-bisschoppelijke devotie-boekjes. (Zie Allard in den Volksalmanak voor Nederl.Katholieken, van Alberdingk Thijm, A.D.1881) bladzijde 150." Willaert 7687; pp.2-103 'Het Boek of Gedigt van de H.Prosper over d'Ondankbaren: tegen de Pelagiaenen' met de latijnse tekst (De Rynck/Welkenhuysen p.319)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 103226
€  280.00 [Appr.: US$ 312.3 | £UK 240.75 | JP 33917]

 
[TOMPUTTE.]
Dichtregelen ter heuchelijke echt-feestviering, van den heer Johannes Stephanus van Tomputte en mejuffrouw Johanna Petronella Grewen, op woensdag, den 13. van sprokkelmaand, 1833.
(Rotterdam, H. van den Bergh, 1833). 8vo. [8] pp. Ingenaaid in groen papier. (Watervlek in binnenmarge)
Dit gelegenheidsgedicht is "het huwlijkspaar aangeboden door: S.Y. van Tomputte en J.B. Hoogeweegen"; (niet in NCC)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 124343
€  40.00 [Appr.: US$ 44.61 | £UK 34.5 | JP 4845]

 
[PATER, LUCAS].
De dood van Cajus Gracchus. Treurspel. Met frontispice, titelvignet en vignet door J. Punt.
Amsterdam, D. Ruarus, 1733. [xii], 77 pp. (+3 pp. privilegie). Kalfsleer, vergulde rug met ribben. (bibliotheekstempels op schutblad en titel)
Bewerking van "Cornelie" door Mlle. A.M. Barbier. (van Doorninck 1110)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125647
€  150.00 [Appr.: US$ 167.3 | £UK 129 | JP 18170]

 
(HEIBERG, P.A.)
Hekingborn. Tooneelspel, in vyf bedryven. Het Hoogduitsch gevolgd door M.G.Engelman. M.gegraveerde plaat.
[Amsterdam, wed. J. Dll, 1807] 95 pp. orig.omsl. (Zedelyk schouw-tooneel XV, 3; titelpagina ontbreekt? Van Aken II, p.95
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 114207
€  16.00 [Appr.: US$ 17.85 | £UK 14 | JP 1938]

 
[EFFEN, JUSTUS VAN.]
De Hollandsche Spectator. (Verschenen van 20 augustus 1731 tot 8 april 1735 in 360 nummers)
Amsterdam, Hermanus Uytwerf, 1731-1735. 12 dln. in 6 bdn. (Achter het 12e deel: Bladwyzers der voornaamste zaaken) . Blindgestempeld perkament. (hier en daar wat gebruind; 4e & 5e band: nieuwe perkamenten banden.)
Titelgravures van Cl. Duflos naar G.F.L. Debrie. Buijnsters JvE., 26.1.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 132335
€  180.00 [Appr.: US$ 200.76 | £UK 154.75 | JP 21804]

 
[EFFEN, JUSTUS VAN.]
De Hollandsche Spectator. (Verschenen van 20 augustus 1731 tot 8 april 1735 in 360 nummers)
Amsterdam, Hermanus Uytwerf, 1731-1735. Deel 1 t/m 3. (Nr.1 t/m 90; 20 aug.1731 - 5 sept. 1732). viii, 240.[ii], 240.[ii], 240 pp. Met drie titelpagina's met titelvignetten (van Cl.Duflos naar G.F.L. Debrie). Perkament. (hier en daar wat gebruind; licht besch.; enkele kleine wormgaatjes in de kneep) Buijnsters JvE., 26.1.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 134170
€  30.00 [Appr.: US$ 33.46 | £UK 26 | JP 3634]

 
[CORDES, FREDERIK]
Homerus of oorsprong der Ilias & Odysséa. Dichtstuk. Gelithografeerde titelpagina met een vignet van Homerus.
Amsterdam, P. Meyer Warnars, 1826. viii, 48 pp. Laat 19e eeuws gekartonneeerd, bibliotheekband. (Stempels op schutblad en titelpagina.)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115057
€  24.00 [Appr.: US$ 26.77 | £UK 20.75 | JP 2907]

 
[TOMPUTTE.]
Huuwlijks-zang, aan den heere Johannis Bernardus Hoogeweegen, en mevrouw Agata Joanna van Tomputte. In den echt vereenigd te Rotterdam, op den 26 van zomermaand des jaars 1816.
(Rotterdam, J.J. Thompson, 1816). 8vo. 8 pp. Ingenaaid in groen met goud brokaatpapier, goud op snee. (Omslag iets gesleten.)
Dit gelegenheidsgedicht is ondertekend door : "de Broeders en Zuster der bruid", (niet in NCC)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 124342
€  120.00 [Appr.: US$ 133.84 | £UK 103.25 | JP 14536]

 
[COSTA, I.DA.] [NIERSTRASZ, J.L.?]
Iets aan Da Costa. (Gedicht).
Zwolle, J.L. Zeehuisen, 1825. [iv], 11 pp. Los, zonder omslag. ( KB-stempels)
"Als pozij kan het er ook zeer wel door. Onze voornaamste aanmerking zoude de niet-zamensmelting van opvolgende vokalen betreffen. De maker had zijnen naam, uit nederigheid, niet behoeven achter te laten; het debiet ware er door bevorderd, waartoe nu onze loffelijke aankondiging strekke." (Vaderl.Letteroefeningen, 1825, p.569).
"In reactie hierop (Bezwaren tegen de geest der eeuw) liet Nierstrasz in 1825 een anoniem werkje, getiteld Iets aan Da Costa, onder zijn vrienden circuleren, waarin een buitenlander uiting geeft aan zijn verontwaardiging over de opvattingen van Da Costa. De auteur was echter hoogstwaarschijnlijk Nierstrasz zelf." (Mariska Vonk, BWN.1780-1830)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 132376
€  12.00 [Appr.: US$ 13.38 | £UK 10.5 | JP 1454]

 
(BEETS, N.)
Jose, een Spaansch verhaal.
Amsterdam, J.Immerzeel, 1834. (vi), 55 pp. Blauw karton, onafgesneden. (rug iets besch. maar mooi schoon exemplaar)
Eerste druk. Anoniem verschenen eerste boekuitgave. Uit de inleiding: "De Autheur heeft getracht den stijl en den toon van Byron te vatten, wat, bij de welgevoelde en doorblinkende minderheid van zijn eigen genie bij dat des grooten Brits, wellicht een hopeloos onderwinden is geweest. .."
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 113417
€  140.00 [Appr.: US$ 156.15 | £UK 120.5 | JP 16958]

 
[MÜLLER, J.F.L. (VERT.)]
De kluchtige aap en het poesje.
Amsterdam, Joh. Guykens, z.j. (3de druk). Met 17 tekstbladen en 16 handgekleurde illustraties. Oorspr. omslag, met gekleurde gravure op voorplat. (rug versterkt maar lossig, enkele bladen los of versterkt)
Provenance: Neeltje van Cappellen, 18-12-1837, en J.N. van Cappelllen.
Vertaling van The monkey's frolic.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133946
€  22.00 [Appr.: US$ 24.54 | £UK 19 | JP 2665]

 
[WOENSEL, P. VAN.]
De lantaarn voor 1800. Door Amurath-Effendi. Hekim-Bachi. + De lantaarn voor 1801. Nieuwe veranderde uitgaaf. Met 7 platen, 2 x identieke houtsnede in de tekst, 2 x identieke uitsl.plaat met muziek (Trojaansche Paard), en 2 x dezelfde uitslaande plaat (1x met en 1x zonder strookje).
Amsterdam, in 't Nieuwe Licht, (1799-1800). Kl-8vo. [viii], 184-[iv], (10), 116 - 100 pp. Halfkalfsleer met rood marokijnen rugtitel. (aan bovenkant iets afgesneden, met hier en daar verlies van koptekst)
De laatste twee jaren van deze satirische almanak (eerdere verschenen in 1792, 1796 en 1798). Twee platen met opgeplakte strookjes, die wanneer opengeslagen de tekst: 'Vryheid Gelykheid Broederschap' en 'Tractaat van Algemeene Vrede geslooten Anno?' tonen. "Hoogtepunt zijn de satires in De Lantaarn van 1800, nl. 'De Senaat van Lucca' en het 'Het Trojaensche Paerd'. Die komen hem op inbeslagname van die jaargang te staan..(..) Ook 'De Lantaarn' van 1801, grotendeels een herdruk van die an 1800, verschijnt onder zijn eigen naam." J.J.Weeselo p.19). Ex.zonder de 'Bij-Lichter', bijlagen bij de uitg.1800.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 126705
€  180.00 [Appr.: US$ 200.76 | £UK 154.75 | JP 21804]

 
[HAPS, P.W. VAN]
De mansmoêr. Kluchtspel. Met titelvignet.
Amsterdam, Erfg. J. Lescailje & Dirk Rank, 1714. (tweede druk). Kl-8vo. 40 p. Nieuw karton. (sticker op omslag en titelp., stempel op titelpagina & p. 5, 40)
"Een niet onverdienstelijk dichter en schrijver van tooneelstukken, waarvan sommige opgang maakten." (NNBW.II/544)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125719
€  26.00 [Appr.: US$ 29 | £UK 22.5 | JP 3149]

 
(BEETS, NICOLAAS.)
De Masquerade. (9 Februarij 1835.) Een gedicht.
Leyden, C.C. van der Hoek, 1835. 8vo. 45, [2] pp. Laat 19e eeuws gekartonneerd, bibliotheekband. (Bibliotheekstempels op franse titel en titelpagina. ) p. [47] is een advertentie van de drukker.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 115044
€  120.00 [Appr.: US$ 133.84 | £UK 103.25 | JP 14536]

 
T.H.M.F.
Mengelpoëzij door T.H.M.F. Ter spreuke voerende: Studium tempusque musis.
Utrecht, Samuel de Waal en Johannes van Driel, (colofon: Ter boekdrukkerye van Gerrit van der Veer en Zoon, binnen Utrecht) 1778. 8vo. [4], x, 122 pp. Nieuwe halfleren band. (onafgesneden, wat watervlekkig)
De toevoeging op de titelpagina 'Met plaaten' is verwijderd. Ons exemplaar bevat geen platen.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 133698
€  45.00 [Appr.: US$ 50.19 | £UK 38.75 | JP 5451]

 
[FUNNEKOTTER, S.J.]
Een nieuwjaarsnacht. Romance.
Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1852. 2e druk. 11 pp. Orig. bedrukt omslag. (Bibl. st., omslag iets vlekkig.) - Ten voordeele van het gesticht der voorzienigheid.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 117570
€  18.00 [Appr.: US$ 20.08 | £UK 15.5 | JP 2180]

 
[WOLFF-BEKKER, E.]
Het nut der vooroordeelen; door de gebroederen Godowardus en Egbertus Wysneus; met ophelderende opmerkingen verrykt, door de juffrouwen Wysneus, halve zusters der schryveren.
's Gravenhage, Isaac van Cleef, 1783. [4], 16, 120 pp. (& p.17-20 v.d.inleiding). BIJGEBONDEN: Brieven van Elizabeth Bekker, wed. Wolff en Agatha Deken. Hoorn, T.Tjallingius, 1777. 24, [1] pp. & 3pp.fondscat. + Elizabeth WOLFF, geb. BEKKER, Bespiegelingen over het genoegen, dichtmatig voorgesteld. Hoorn, T.Tjallingius, 1763. [xiv], 174 pp. Halfleer (Rug zwaar beschadigd, binnenwerk goed)
Buijnsters 58; 110 : "rijmbrieven naar aanleiding van het overlijden van Adriaan Houttuin uit Hoorn en ds. Adriaan Wolff in de Beemster" (Buijnsters Biblografie p.69; 1 : "debuut van Betje Wolff, door haar zelf in 'Aan mynen Geest' als berijmd proza scherp veroordeeld." (Buijnsters Bibliogr. p.13)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 125220
€  80.00 [Appr.: US$ 89.23 | £UK 69 | JP 9690]

 
[HAGEVELD]
Onze eerstelingen. Dichtbundel, bijeenverzameld uit de bijdragen van de leden der vergadering S. Catharina, gevestigd op het kleinseminarium Hageveld.
Amsterdam, C.L. van Langenhuizen, 1857. viii, 100 pp. Orig. bedrukt omslag. (Stempel op titelp. en schutblad, rug gebroken)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 117761
€  25.00 [Appr.: US$ 27.88 | £UK 21.5 | JP 3028]

 
A.L.F. EN A.P.S. (= TH.VAN SNAKENBURG & J.ELIAS MZ.)
Proeve van dichtoeffening, bestaende in herderszangen, brieven, klink- en mengeldichten. Met frontispice en 5 platen (4 door J.Folkema naar Frans van Mieris & 1door J.Wandelaar naar Frans van Mieris), titelvignet, wapenvignet (wapen v.Huydecoper) en 26 slotvignetten (gedeeltelijk gesigneerd door I.C.Philips).
Leiden, De Janssoons vander Aa, 1731. (28), 353, (5) p. Halfleer, rug met ribben en titelschild. (marginale wormgaatjes in de eerste 15 pp.; miniem wormgaatje in ondermarge v.h.hele boek; overigens goed; ex libris ingeplakt van P.S.Waller Zeper, J.A.van Praag en Gerrit Komrij)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 123369
€  160.00 [Appr.: US$ 178.46 | £UK 137.75 | JP 19381]

 
(BELLAMY, JACOBUS E.A.)
Proeven voor het verstand, den smaak en het hart. (2de druk)
Dordrecht, De Leeuw en Krap, 1790. viii, 192 p. orig.carton (band wat gesleten, ex libris verwijderd). Met gegraveerde titel. Stukjes van o.a. Willem Carp, Jan Hinlopen, W.A.Ockerse, S..F.J.Rau. Herdruk van de twee bundeltjes uit 1784 en 1785 met "nieuw bijgevoegde stukjes" (elf gedichten).
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 111720
€  90.00 [Appr.: US$ 100.38 | £UK 77.5 | JP 10902]

 
(ENGELEN, A.W. VAN.)
Roosjens, verzameling van minnedichtjens, aan jeugd en schoonheid geheiligd. Met een gegraveerde titelpagina met een genrevoorstelling naar Oosterhuis door Velijn.
Groningen, W. van Boekeren, 1832. [viii], 160 pp. Orig. roze bedrukt kartonnen uitgeversband. ("Een aantal dichtstukjens, allen van erotischen inhoud, maar door onderscheidene personen vervaardigd ... bieden wij ... aan het publiek aan (...) om in deze zorglijke tijden aan oonze beschaafde landgenooten, sedert lang schier alleen in de politieke geschriften van den dag verdiept, door eene meer losse lectuur eenige afleiding te bezorgen .."- inleiding)
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 118854
€  65.00 [Appr.: US$ 72.5 | £UK 56 | JP 7873]

 
[DROST, AARNOUT]
Schetsen en verhalen.
A'dam, G.J.A. Beijerinck, 1835. xxi, 481, [2] pp. Met portret en titel in steendruk. Contemp.halflinnen met rugtitel (iets gebruind, portret en titel weervlekkig) - Na Drosts dood op 24-jarige leeftijd in 1834 bezorgden zijn vreinden Potgieter en R.Bakhuizen van den Brink deze nalatenschapsuitgave. "Het eerste deel opent met een slim opgebuwde inleidng. De inleiders beginnen met het bespelen van de emoties van de lezer: 'Vroeg sterven behoort tot de idealen van een dichterlijk leven.'Daarmee is indirect aangegeven dat het hier om de werken van een ware dichter gaat en niet om die van een gelegenheidsdichter (...) Zij gebruikten Drosts literaire nalatenschap voor hun eigen doel: het vestigen van een nieuwe literatuuropvatting waardoor een nieuwe generatie kon doorbreken."- Marita Mathijsen 'Nederlandse literatuur in de Romantiek 1820-1880', pp.33-40.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 120617
€  85.00 [Appr.: US$ 94.8 | £UK 73.25 | JP 10296]

 
(KNEPPELHOUT, J.)
De studenten en hun bijloop, door Klikspaan. December 1840 - Maart 1844.
Leiden, H.W.Hazenberg en Comp., 1844. xxiii, 134, 8, 8, [3] pp. Orig.halflinnen (rug besch.; ex-libris H.Boekenoogen ingeplakt) - Oorspr.in afleveringen uitgegeven en later gebundeld. Ons exemplaar bevat de hoofdstukken, ophelderingen, naschrift, en de errata. Maar de zes bijlagen ontbreken.
Antiquariaat BrinkmanProfessional seller
Book number: 118849
€  60.00 [Appr.: US$ 66.92 | £UK 51.75 | JP 7268]

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - Next page