Antiquariaat De Boekenbeurs: Zeeland
found: 945 books on 38 pages. This is page 1
- Next page

 
-.
Advis van de gecommitteerde raaden ter admiraliteyt in Zeeland, behelsende eenige bedenkelykheeden op de verhandeling, geformeert tot redres van den vervallen koophandel in Nederland met eenige aanmerkingen op het zelve.
Z.pl.; z.j. (1751); zachte band van gemarmerd papier; ca. 17x21 cm.; 192 p.Band, rug, schutbladen vernieuwd. Titelblad mist hoekje rechter benedenzijde. Een enkele bladzijde met vage vochtvlek in de marges.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 27754
€  150.00 [Appr.: US$ 166.02 | £UK 135.75 | JP¥ 17703]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland economic history/economische geschiedeni law/recht legislation/wetgeving merchants/ kooplui old and rare books/oude en zeldzame boek ordonnanties

 N.N.., Album van Middelburg.
N.N..
Album van Middelburg.
Middelburg; J. de Jong Zijlstra; ca. 1860. Album met 6 litho's (en een op het kartonnen voorplat). Oblong; afmeting 34x 24 cm.Zéér zeldzaam!
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 33440
€  750.00 [Appr.: US$ 830.09 | £UK 678.75 | JP¥ 88515]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Middelburg Zeeland views Zeeland/gezichten Zeeland views/stads-en dorpsgezichten
https://deboekenbeurs.com/images/stories/virtuemart/product/33440.jpg N.N.., Album van Middelburg. 

 
-.
Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregeling van 2 oktober 1960.
Terneuzen; 1958; P.J. van de Sande; zachte kaft; 12mo; kaartje van Zeeland met daarop aangegeven de spoorlijnen, autobuslijnen en veerdiensten; 102 p.Kaartje los in de band.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 30050
€  20.00 [Appr.: US$ 22.14 | £UK 18.25 | JP¥ 2360]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland ferries/veerdiensten public transport/openbaar vervoer railways/spoorwegen transport/vervoersmiddelen

 
-.
Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregelingen ingaande 31 mei 1964.
Terneuzen; 1964; P.J. van de Sande; zachte kaft; 12mo; kaartje van Zeeland met daarop aangegeven de spoorlijnen, autobuslijnen en veerdiensten; 120 p.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 30051
€  20.00 [Appr.: US$ 22.14 | £UK 18.25 | JP¥ 2360]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland ferries/veerdiensten public transport/openbaar vervoer railways/spoorwegen transport/vervoersmiddelen

 
-.
Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregelingen ingaande 22 mei 1966.
Terneuzen; 1966; P.J. van de Sande; zachte kaft; 12mo; kaartje van Zeeland met daarop aangegeven de spoorlijnen, autobuslijnen en veerdiensten; 120 p.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 30052
€  20.00 [Appr.: US$ 22.14 | £UK 18.25 | JP¥ 2360]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland ferries/veerdiensten public transport/openbaar vervoer railways/spoorwegen transport/vervoersmiddelen

 
Almanak voor het jaar 1906. Jaarboekje van de Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland.
Middelburg; 1906; Henk Kooijman; dertigste jaargang; eerste en laatste13 (gekleurde) pagina's voorzien van advertenties; linnen omslag met overslaande flap; 10x16 cm.; 13, 102, (44), 13 p. Lichte slijtage aan omslag. Ophanging van laatste 13 pagina's zwak.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 19843
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 22.75 | JP¥ 2951]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland agriculture/landbouw almanacs/almanakken books/boeken cattle farming/veeteelt old and rare books/oude en zeldzame boek

 
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1927.
Middelburg; 1927; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; met 2 afbeeldingen; LXXI en 84 p.Met de volgende artikelen: P.J. van der Feen Jr., Aanteekeningen bij Nehalennia-Literatuur. K.E. Freitag, Wulpen. J. Kleijntjens S.J., Verblijf van Karel den Stouten in Zeeland. A. Meerkamp van Embden, Nieuw gevonden brieven van Jacob Cats en zijne familie. Fr. Verdoorn, Historisch overzicht der Zeeuwsche Floristiek.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 15655
€  15.00 [Appr.: US$ 16.6 | £UK 13.75 | JP¥ 1770]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Cats, Jacob Zeeland books/boeken botany/plantkunde flora history/geschiedenis

 
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1935.
Middelburg; 1935; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; (folded) illustrations; LV en 231 p.Met de volgende artikelen: W.S. Unger: Middelburg als handelsstad (XIIIe tot XVIe eeuw). Th. Raven: Megaceros euryceros latifrons subsp.nov., Beiträge zur Kenntnis der Riesenhirschrassen. A. Meerkamp van Embden: Middeleeuwsche, in een muur der Abdij te Middelburg gevonden documenten.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 15660
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 22.75 | JP¥ 2951]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland archaeology/archeologie books/boeken dialects/dialecten history/geschiedenis trade/handel

 
Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, 1925.
Middelburg; 1925; J.C. & W. Altorffer; softcover; inhoud: "het leven en de werken van Johannes Looff, stempelsnijder en graveur te Middelburg, door M.G.A. de Man", "de verdwenen meekrap-cultuur op Schouwen en Duiveland, door A. van der Weijde" en "acht brieven van Middelburgers aan Carolus Clusius, door Dr. F.W.T. Unger"; met een ill. in zwart wit en een uitvouwbare kaart van de fundamenten in de oud-Noordbeveland-polder (schaal 1:200); LI, 133 p.Naam in inkt op het voorplat, rug enigszins beschadigd. Achterplat met wat roodachtige vlekken.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 22213
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 22.75 | JP¥ 2951]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Middelburg Schouwen Zeeland agriculture/landbouw archives/archieven farming/boerenbedrijf graphic design/grafisch ontwerpen history/geschiedenis letters/brieven numismatics/munt- en penningkunde

 
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1910.
Middelburg; 1910; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; uitsl. kaart; CXXVIII en 266 p.Met een Levensbericht van Dr. J.C. de Man van W. Polman Kruseman en het artikel: P.K. Dommisse, De ambachtsheerlijkheid van Oud-Vlissingen en de wording van Nieuw Vlissingen.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 6590
€  30.00 [Appr.: US$ 33.2 | £UK 27.25 | JP¥ 3541]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Vlissingen Zeeland books/boeken history/geschiedenis medicine/geneeskunde

 , Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1924.
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1924.
Middelburg; 1924; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; met afbeeldingen; XLVI en 104 p.Met de volgende artikelen: J. de Hullu, Bijdrage tot de geschiedenis van het Sint-Jansgasthuis te Aardenburg (1258-1604). J.R. van Eerde, De beteekenis van het woord Walcheren. C. Orbaan, De behandeling van bloedziekten met Röntgenstralen. Met platen. J.A. Vollgraff, Rekenstaafjes van Napier.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 15653
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 9.25 | JP¥ 1180]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland books/boeken history/geschiedenis medicine/geneeskunde
https://deboekenbeurs.com/images/stories/virtuemart/product/15653.jpg , Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1924. 

 
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1936.
Middelburg; 1936; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; illustrations, seperate map; LII en 139 p.Met de volgende artikelen: Marie G.A. de Man: De munten, tot nu toe op en in het strand bij Domburg gevonden... P.L. Tack: Cruyslant. A. Meerkamp van Embden: De oudste geschiedenis van Popkensburg en Sint-Laurens. F.P. Polderdijk: De houtzaagmolens bij Nieuwland, (1632) 1722 - 1902, bijdrage tot de geschiedenis der houtzaagindustrie in Zeeland. J. de Hullu: Kort verhaal van de krijgsbedrijven in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen in de jaren 1830 en 1831. S.S. Smeding: Het nieuwe beeld van Karel V in het stadhuis te Middelburg.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 15661
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 22.75 | JP¥ 2951]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland archaeology/archeologie history/geschiedenis mills/molens

 -., Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap. Vijftigste deel.
-.
Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap. Vijftigste deel.
Utrecht; 1929; Kemink & Zoon N.V.; softcover; 8vo; bevattende o.a. "Verhaal van het beleg voor Zierikzee (1575-1576) door Cornelis Claes, medegedeeld door J. Pot & "Onuitgegeven oorkonden uit de 13e eeuw, betreffende Zeeland (3e reeks), medegedeeld door Henri Obreen; LXIII, 426, 40 p.Band wat beduimeld en lichte slijtagesporen. Rug met leesribbels.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 33510
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 22.75 | JP¥ 2951]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Eighty Years' War/Tachtigjarige Oorlog Middle Ages/Middeleeuwen Zeeland Zierikzee history/geschiedenis letters/brieven
https://deboekenbeurs.com/images/stories/virtuemart/product/33510.jpg -., Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap. Vijftigste deel. 

 , Copie van een Brief, Geschreven van een Vriend tot Amsterdam, Houdende een Kort Verhael van het geene zigh ontrent de zaken van de Stad Goes Heeft toegedragen.
Copie van een Brief, Geschreven van een Vriend tot Amsterdam, Houdende een Kort Verhael van het geene zigh ontrent de zaken van de Stad Goes Heeft toegedragen.
Zonder plaats; 1692; z.n.; over de geschillen n.a.v. de benoeming van stads rentmeesters; gekartonneerd; (2), 46 p.Knuttel 13793.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 1200
€  50.00 [Appr.: US$ 55.34 | £UK 45.25 | JP¥ 5901]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Goes Willem III, koning-stadhouder Zeeland magistraatsbestelling in Goes old and rare books/oude en zeldzame boek pamfletten
https://deboekenbeurs.com/images/stories/virtuemart/product/1200.jpg , Copie van een Brief, Geschreven van een Vriend tot Amsterdam, Houdende een Kort Verhael van het geene zigh ontrent de zaken van de Stad Goes Heeft toegedragen. 

 
De dagen onzer jaren. Een roman van Rudolf van Reest In dit uur, alsmede een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 Oct. 1952-30 Sept. 1953.
Baarn; 1953; Bosch en Keuning; Opgang-serie; forew. by L.W.G. Scholten; portraits, photogr.; cloth, blind- and gilt stamped, with dust jacket; 152, CC pp.Good copy. Jacket slightly damaged/repaired.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 1509
€  12.00 [Appr.: US$ 13.28 | £UK 11 | JP¥ 1416]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland books/boeken floods/watersnood literature/literatuur

 
-.
Eerste Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregelingen ingaande 1 juni 1969.
Terneuzen; 1969; P.J. van de Sande; zachte kaft; 12mo; kaartje van Zeeland met daarop aangegeven de spoorlijnen, autobuslijnen en veerdiensten; 128 p.Krabbel op het voorplat.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 30053
€  20.00 [Appr.: US$ 22.14 | £UK 18.25 | JP¥ 2360]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland ferries/veerdiensten public transport/openbaar vervoer railways/spoorwegen transport/vervoersmiddelen

 
-.
Extract uyt de notulen van Borgemeesters ende schepenen der stad Goes. Rakende de insendinge van militie binnen de voorschreven stad. Nevens een tweede missive van de voorn: Heeren Borgerm: en schepenen, aen de respective steden van Zeelant, in dato 16 Augusty.
Goes; 1692; Johannes Meyer; gebonden in omslagje; klein 8vo; 8 p.Omslagje uit latere tijd. Bladzijde 1 en 2 licht gekreukt. Marges aan bovenzijde blz. 3-8 slordig afgesneden.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 27081
€  40.00 [Appr.: US$ 44.27 | £UK 36.25 | JP¥ 4721]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Goes Zeeland bestuur legislation/wetgeving military history/militaire geschiedenis old and rare books/oude en zeldzame boek

 
Feestviering bij de ontsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadspensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven, den 11den december 1829.
Amsterdam; 1830; de Gebroeders Diederichs; slappe kaft; frontispice met gelithografeerde afbeelding van het standbeeld ter nagedachtenis aan Jacob Cats; 31 p.Zeldzaam!
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 25793
€  90.00 [Appr.: US$ 99.61 | £UK 81.5 | JP¥ 10622]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Brouwershaven Cats, Jacob Zeeland literature 16th-18th century literature/literatuur memorial books/gedenkboeken old and rare books/oude en zeldzame boek poetry before 1900/poëzie voor 1900 poetry/poëzie statues/standbeelden

 
-.
Feestzang-bundel. Meerendeels vervaardigd door de leden der typografische vereeniging "Harmonie en Vriendschap" te Middelburg.
Middelburg; 1864; Gebroeders Milborn; linnen bandje; 12mo; 114, II p.Bandje enigszins verkleurd, naam vorige eigenaar op blanco schutblad. Enkele bladzijden met reparatie met transparant tape, een bladzijde met scheur.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 30431
€  75.00 [Appr.: US$ 83.01 | £UK 68 | JP¥ 8852]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Middelburg Zeeland music/muziek old and rare books/oude en zeldzame boek song books/liedboeken

 
The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1988.
Middelburg; 1989; Roosevelt Study Center; Roosevelt Study Center Publ. no. 8; 2 photogr.; paperback ed.; 63 pp.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 12693
€  15.00 [Appr.: US$ 16.6 | £UK 13.75 | JP¥ 1770]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland books/boeken history/geschiedenis human rights/mensenrechten politics/ politiek

 
The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1998.
Middelburg; 1998; Roosevelt Study Center; Roosevelt Study Center Publ. no. 18; 1 photogr.; cloth; 48 pp.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 12694
€  15.00 [Appr.: US$ 16.6 | £UK 13.75 | JP¥ 1770]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland books/boeken history/geschiedenis human rights/mensenrechten politics/ politiek

 
The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 2000.
Middelburg; 2000; Roosevelt Study Center; Roosevelt Study Center Publ. no. 19; 1 photogr.; cloth; 48 pp.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 12695
€  15.00 [Appr.: US$ 16.6 | £UK 13.75 | JP¥ 1770]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland books/boeken history/geschiedenis human rights/mensenrechten politics/ politiek

 
The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1996.
Middelburg; 1996; Roosevelt Study Center; Roosevelt Study Center Publ. no. 16; 1 photogr.; marbled; 46 pp.A special, individual copy.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 12696
€  15.00 [Appr.: US$ 16.6 | £UK 13.75 | JP¥ 1770]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland books/boeken history/geschiedenis human rights/mensenrechten politics/ politiek

 
The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1992.
Middelburg; 1992; Roosevelt Study Center; Roosevelt Study Center Publ. no. 13; 1 photogr.; marbled; 48 pp.A special, individual copy.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 12697
€  15.00 [Appr.: US$ 16.6 | £UK 13.75 | JP¥ 1770]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland books/boeken history/geschiedenis human rights/mensenrechten politics/ politiek

 
The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1986.
Middelburg; 1987; Roosevelt Study Center; hardcover, marbled; 46 pp.A special, individual copy. Separate a photograph of the distinguished persons. No. 133 of the ed. of 150 copies.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 12698
€  15.00 [Appr.: US$ 16.6 | £UK 13.75 | JP¥ 1770]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland books/boeken history/geschiedenis human rights/mensenrechten politics/ politiek

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page