Antiquariaat De Boekenbeurs: Zeeland
found: 869 books on 58 pages. This is page 1
- Next page

 N.N.., 14 Naamwyzers Middelburg. In 1 band. Convoluut.
N.N..
14 Naamwyzers Middelburg. In 1 band. Convoluut.
Middelburg-1767-1773; J.J. Callenfels; halfleer; 7,5x12 cm.; 3 verschillende soorten naamwyzers in 1 band: "Naamwyzer aantoonende alle de naamen en woonplaatsen van de edele achtbaare magistraat der stad Middelburg in Zeeland. Verder alle de hooge en aanzienlyke amptenaaren, eindelyk de edele Heeren bewindhebberen van de Oost- en West-Indische, benevens de directeuren van de Commercie- en assurantie-compagnien met alle de voornaamste bedienden" (1767 t/m 1773)/ "Naamwyzer aantoonende alle de naamen en woonplaatsen der edele Heeren overdekens benevens die der regenten als mede die der knaapen of gildeknegts der gildens binnen de stad Middelburg in Zeeland" (1767, 1768, 1771, 1772)/ "Middelburgsche wacht-almanach, na de nieuwe styl, voorzien met alle Zeeuwsche jaar-, paarden-, beesten-, en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van Zon en Maan" (1768-1772-1773); auteur Middelburgsche wacht-almanach: Dirk Jansz. van Dam; wisselende pagina-aanduiding. Bandje met slijtagesporen.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 35185
€  350.00 [Appr.: US$ 412 | £UK 299.75 | JP¥ 45547]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Middelburg VOC WIC Zeeland almanacs/almanakken history/geschiedenis old and rare books/oude en zeldzame boek

 
-.
Advis van de gecommitteerde raaden ter admiraliteyt in Zeeland, behelsende eenige bedenkelykheeden op de verhandeling, geformeert tot redres van den vervallen koophandel in Nederland met eenige aanmerkingen op het zelve.
Z.pl.; z.j. (1751); zachte band van gemarmerd papier; ca. 17x21 cm.; 192 p. Band, rug, schutbladen vernieuwd. Titelblad mist hoekje rechter benedenzijde. Een enkele bladzijde met vage vochtvlek in de marges.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 27754
€  150.00 [Appr.: US$ 176.57 | £UK 128.5 | JP¥ 19520]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland economic history/economische geschiedeni law/recht legislation/wetgeving merchants/ kooplui old and rare books/oude en zeldzame boek ordonnanties

 N.N.., Album van Middelburg.
N.N..
Album van Middelburg.
Middelburg; J. de Jong Zijlstra; ca. 1860. Album met 6 litho's (en een op het kartonnen voorplat). Oblong; afmeting 34x 24 cm. Zéér zeldzaam!
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 33440
€  750.00 [Appr.: US$ 882.86 | £UK 642.5 | JP¥ 97600]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Middelburg Zeeland views Zeeland/gezichten Zeeland views/stads-en dorpsgezichten

 N.N.., N.S.M. Album aangeboden aan Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden door de Nederlandse Stikstof Maatschappij B.V. ter gelegeheid van de officiële ingebruikneming van een nieuwe ammoniakfabriek op 19 juni 1984.
N.N..
N.S.M. Album aangeboden aan Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden door de Nederlandse Stikstof Maatschappij B.V. ter gelegeheid van de officiële ingebruikneming van een nieuwe ammoniakfabriek op 19 juni 1984.
Sluiskil; 1984; Nederlandse Stikstof Maatschappij; harde kaft, in linnen gebonden, met stofomslag; ill. in zwart wit; no. 40 van 200 genummerde exemplaren; ongepagineerd. Stofomslag met klein scheurtje.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 35502
€  25.00 [Appr.: US$ 29.43 | £UK 21.5 | JP¥ 3253]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland bibliophile editions/bibliofiele uitgave chemistry/chemie factories/fabrieken memorial books/gedenkboeken royalty/koningschap

 
-.
Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregeling van 2 oktober 1960.
Terneuzen; 1958; P.J. van de Sande; zachte kaft; 12mo; kaartje van Zeeland met daarop aangegeven de spoorlijnen, autobuslijnen en veerdiensten; 102 p. Kaartje los in de band.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 30050
€  20.00 [Appr.: US$ 23.54 | £UK 17.25 | JP¥ 2603]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland ferries/veerdiensten public transport/openbaar vervoer railways/spoorwegen transport/vervoersmiddelen

 
-.
Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregelingen ingaande 31 mei 1964.
Terneuzen; 1964; P.J. van de Sande; zachte kaft; 12mo; kaartje van Zeeland met daarop aangegeven de spoorlijnen, autobuslijnen en veerdiensten; 120 p.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 30051
€  20.00 [Appr.: US$ 23.54 | £UK 17.25 | JP¥ 2603]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland ferries/veerdiensten public transport/openbaar vervoer railways/spoorwegen transport/vervoersmiddelen

 
-.
Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregelingen ingaande 22 mei 1966.
Terneuzen; 1966; P.J. van de Sande; zachte kaft; 12mo; kaartje van Zeeland met daarop aangegeven de spoorlijnen, autobuslijnen en veerdiensten; 120 p.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 30052
€  20.00 [Appr.: US$ 23.54 | £UK 17.25 | JP¥ 2603]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland ferries/veerdiensten public transport/openbaar vervoer railways/spoorwegen transport/vervoersmiddelen

 -., Allied landing, Nov. 1st 1944 at Westkapelle.
-.
Allied landing, Nov. 1st 1944 at Westkapelle.
S.l.; s.a.; softcover, stapled; ca. 10x15 cm.; ills. in b&w; English-language text; 8 pp. Frontcover with a few spots caused by water.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 33350
€  20.00 [Appr.: US$ 23.54 | £UK 17.25 | JP¥ 2603]
Catalogue: Zeeland
Keywords: World War II/2e Wereldoorlog Zeeland memorial books/gedenkboeken military history/militaire geschiedenis westkapelle

 , Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1924.
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1924.
Middelburg; 1924; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; met afbeeldingen; XLVI en 104 p. Met de volgende artikelen: J. de Hullu, Bijdrage tot de geschiedenis van het Sint-Jansgasthuis te Aardenburg (1258-1604). J.R. van Eerde, De beteekenis van het woord Walcheren. C. Orbaan, De behandeling van bloedziekten met Röntgenstralen. Met platen. J.A. Vollgraff, Rekenstaafjes van Napier.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 15653
€  10.00 [Appr.: US$ 11.77 | £UK 8.75 | JP¥ 1301]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland books/boeken history/geschiedenis medicine/geneeskunde

 , Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1927.
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1927.
Middelburg; 1927; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; met 2 afbeeldingen; LXXI en 84 p. Met de volgende artikelen: P.J. van der Feen Jr., Aanteekeningen bij Nehalennia-Literatuur. K.E. Freitag, Wulpen. J. Kleijntjens S.J., Verblijf van Karel den Stouten in Zeeland. A. Meerkamp van Embden, Nieuw gevonden brieven van Jacob Cats en zijne familie. Fr. Verdoorn, Historisch overzicht der Zeeuwsche Floristiek.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 15655
€  15.00 [Appr.: US$ 17.66 | £UK 13 | JP¥ 1952]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Cats, Jacob Zeeland books/boeken botany/plantkunde flora history/geschiedenis

 , Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1935.
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1935.
Middelburg; 1935; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; (folded) illustrations; LV en 231 p. Met de volgende artikelen: W.S. Unger: Middelburg als handelsstad (XIIIe tot XVIe eeuw). Th. Raven: Megaceros euryceros latifrons subsp.nov., Beiträge zur Kenntnis der Riesenhirschrassen. A. Meerkamp van Embden: Middeleeuwsche, in een muur der Abdij te Middelburg gevonden documenten.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 15660
€  12.00 [Appr.: US$ 14.13 | £UK 10.5 | JP¥ 1562]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland archaeology/archeologie books/boeken dialects/dialecten history/geschiedenis trade/handel

 , Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, 1925.
Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, 1925.
Middelburg; 1925; J.C. & W. Altorffer; softcover; inhoud: "het leven en de werken van Johannes Looff, stempelsnijder en graveur te Middelburg, door M.G.A. de Man", "de verdwenen meekrap-cultuur op Schouwen en Duiveland, door A. van der Weijde" en "acht brieven van Middelburgers aan Carolus Clusius, door Dr. F.W.T. Unger"; met een ill. in zwart wit en een uitvouwbare kaart van de fundamenten in de oud-Noordbeveland-polder (schaal 1:200); LI, 133 p. Naam in inkt op het voorplat, rug enigszins beschadigd. Achterplat met wat roodachtige vlekken.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 22213
€  12.00 [Appr.: US$ 14.13 | £UK 10.5 | JP¥ 1562]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Middelburg Schouwen Zeeland agriculture/landbouw archives/archieven farming/boerenbedrijf graphic design/grafisch ontwerpen history/geschiedenis letters/brieven numismatics/munt- en penningkunde

 , Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1910.
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1910.
Middelburg; 1910; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; uitsl. kaart; CXXVIII en 266 p. Met een Levensbericht van Dr. J.C. de Man van W. Polman Kruseman en het artikel: P.K. Dommisse, De ambachtsheerlijkheid van Oud-Vlissingen en de wording van Nieuw Vlissingen.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 6590
€  14.00 [Appr.: US$ 16.48 | £UK 12 | JP¥ 1822]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Vlissingen Zeeland books/boeken history/geschiedenis medicine/geneeskunde

 -., Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap. Vijftigste deel.
-.
Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap. Vijftigste deel.
Utrecht; 1929; Kemink & Zoon N.V.; softcover; 8vo; bevattende o.a. "Verhaal van het beleg voor Zierikzee (1575-1576) door Cornelis Claes, medegedeeld door J. Pot & "Onuitgegeven oorkonden uit de 13e eeuw, betreffende Zeeland (3e reeks), medegedeeld door Henri Obreen; LXIII, 426, 40 p. Band wat beduimeld en lichte slijtagesporen. Rug met leesribbels.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 33510
€  25.00 [Appr.: US$ 29.43 | £UK 21.5 | JP¥ 3253]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Eighty Years' War/Tachtigjarige Oorlog Middle Ages/Middeleeuwen Zeeland Zierikzee history/geschiedenis letters/brieven

 
N.N..
Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. In 6 delen. Deel I: Algemeene werken. Aardrijkskunde. Geschiedenis, 1e gedeelte (Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis). II: Geschiedenis, 2e gedeelte (Geschiedenis en plaatsbeschrijving van Zeeland). Kerkgeschiedenis. Hulpwetenschappen. III: Taal- en letterkunde. Wijsbegeerte. Opvoeding en Onderwijs. Godgeleerdheid. IV: Rechtsgeleerdheid. V: Wiskunde. Natuurkunde. Geneeskunde. Bedrijven en Handwerken. Schoone Kunsten. Algemeen Register. VI: Boek- en Prentverzameling Henri Tak.
Middelburg; 1907-1913; J.C. & W. Altorffer; halflinnen; register; VIII, 600/ VIII, 688/ IX, 470/ VIII, 601/ XX, 915 & VIII, 347 p. Tweede deel met kleine beschadiging langs de rug. Overigens in goede staat.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 33998
€  45.00 [Appr.: US$ 52.97 | £UK 38.75 | JP¥ 5856]
Catalogue: Zeeland
Keywords: Zeeland collections/verzamelingen history of books/boekgeschiedenis history/geschiedenis libraries/bibliotheken old and rare books/oude en zeldzame boek

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page