Antiquariaat De Boekenbeurs: Theology
found: 384 books on 16 pages. This is page 1
- Next page

 
Acta synodalia of gearresteerde kerken-ordeningen van Zeelandt, van de jaren 1591, 1620 en 1638. Uitgegeven, ingevolge de resolutie van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeelandt, van den 13. Februari 1755.
Middelburg; 1755; Leenderd en Johan Bakker; contemporain halfleer; titelblad met wapen van Zeeland; 127 p.Band met enkele geschaafde plekken, waarbij het papier over de platten heeft losgelaten. Naam vorige eigenaar aan de binnenkant van de band en op titelpagina. Schutblad ontbreekt. Laatste bladzijden met wat lichte vochtschade, meest in de kantlijn. Enkele passages in de tekst onderstreept.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 28404
€  80.00 [Appr.: US$ 89.64 | £UK 70.75 | JP¥ 9798]
Catalogue: Theology
Keywords: Zeeland church history/kerkgeschiedenis old and rare books/oude en zeldzame boek religion/religie theology/theologie

 -., Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Utrecht. Van 22 juni-2 juli, 7-15 september, 9-12 november, 15-16 december 1943; 1-2, 24-25 februari, 16-17, 23-24 maart 1944; 31 mei- 2 juni 1944; 22-23 juni 1944; 24-28 juli; 1-3, 18-24 augustus, 1 september 1944; en 8-14 augustus 1945.
-.
Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Utrecht. Van 22 juni-2 juli, 7-15 september, 9-12 november, 15-16 december 1943; 1-2, 24-25 februari, 16-17, 23-24 maart 1944; 31 mei- 2 juni 1944; 22-23 juni 1944; 24-28 juli; 1-3, 18-24 augustus, 1 september 1944; en 8-14 augustus 1945.
Kampen; 1945; J.H. Kok; gebonden in halflinnen band met gemarmerde platten; register; 451 p.Hoek achterplat iets krom. Titelblad en franse titelpagina met stempel.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 33618
€  14.00 [Appr.: US$ 15.69 | £UK 12.5 | JP¥ 1715]
Catalogue: Theology
Keywords: church history/kerkgeschiedenis history/geschiedenis religion/religie theology/theologie
https://deboekenbeurs.com/images/stories/virtuemart/product/33618.jpg -., Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Utrecht. Van 22 juni-2 juli, 7-15 september, 9-12 november, 15-16 december 1943; 1-2, 24-25 februari, 16-17, 23-24 maart 1944; 31 mei- 2 juni 1944; 22-23 juni 1944; 24-28 juli; 1-3, 18-24 augustus, 1 september 1944; en 8-14 augustus 1945. 

 
Adriaan van Haemstede in zijn bedrijf, denkwijze en karakter voorgesteld. Eene bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk.
Uit het 'Archief voor Kerk, Geschied. VI. Deel; ca. 1850; or. soft cover; 110 pp.Very rare!
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 15507
€  75.00 [Appr.: US$ 84.04 | £UK 66.25 | JP¥ 9185]
Catalogue: Theology
Keywords: Zeeland biographies/biografieën books/boeken church history/kerkgeschiedenis old and rare books/oude en zeldzame boek religion/religie theology/theologie

 
Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, V: philosophische Anthropologie; Rechtsphilosophie, Sozialphilosophie, politische Philosophie; Religionsphilosophie; philosophiegeschichtliche Forschung.
Wien; 1979; Universität Wien, Herder; hrsg. von L. Gabriel; XVI, 676 pp.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 8733
€  30.00 [Appr.: US$ 33.62 | £UK 26.5 | JP¥ 3674]
Catalogue: Theology
Keywords: law/recht philosophy/filosofie theology/theologie

 
(NAUTA, TH.).
Antwoord op het geschrift van den Heer J.C. [J. Cramer] Tot Titel voerende: Rechtmatigheid van het Formulier van Alexander VII. en van de Bulle Unigenitus van Clemens XI. Met een Aanhangzel behelzende....
Amsterdam; 1784; J. Verlem; marbled paper cover; XVI; 468; [10] pp.Poor uncut copy; marbled cover soiled and damaged. last 30 pages water stained.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 17357
€  95.00 [Appr.: US$ 106.45 | £UK 83.75 | JP¥ 11635]
Catalogue: Theology
Keywords: Catholicism/katholicisme old and rare books/oude en zeldzame boek religion/religie theology/theologie

 
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1917.
Middelburg; 1917; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; XLII en 113 p.Met de volgende artikelen: J. de Hullu, Aanteekeningen over de veranderingen der zeekust nabij Breskens van omstreeks 1660-1700; P.J. de Kruyter, De vereeniging tot Christelijke verzorging van krankzinnigen in Zeeland en 'Vrederust'; G.J. Nijk, Iets over Johannes Henricus van der Palm (1763-1840) gedurende zijn verblijf in Middelburg (1788-1796).
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 6582
€  12.00 [Appr.: US$ 13.45 | £UK 10.75 | JP¥ 1470]
Catalogue: Theology
Keywords: Zeeland floods/watersnood history/geschiedenis hydraulic engineering/waterbouwkunde medicine/geneeskunde theology/theologie

 
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1916.
Middelburg; 1916; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; XLII en 291 p.Met de volgende artikelen: J. de Hullu, Over de oprichting van eenige Protestantsche gemeenten in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen enz.; K. Heeringa, Gedenkschriften van Adriaan van Borssele van der Hooghe, heer van Geldermalsen; D. Schoute, De levensloop van een ziekenhuis; geschiedenis van het Gasthuis te Middelburg.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 6583
€  25.00 [Appr.: US$ 28.01 | £UK 22.25 | JP¥ 3062]
Catalogue: Theology
Keywords: Zeeland genealogy/genealogie medicine/geneeskunde theology/theologie theology/theologie

 
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1909.
Middelburg; 1909; Zeeuwch Genootschap der Wetenschappen; XL en 172 p.Met de artikelen: G.C.A. Juten, Lijst van charters, berustend in stedelijk archief van Hulst; met eene plaat; R. Fruin: De kroniek van Pieter Joossen Altijt Recht Hout; L.W.A.M. Lasonder, Acta der Zeeuwse synode van 1688; R. Fruin, De oorsprong der familie Van Borssele van der Hooghe; Varia: De abten van Middelburg, vermeld in het necrologium der abdij van Park; Margriete van Aerselle; Jacob van Deventer's kaart van Zeeland.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 6591
€  20.00 [Appr.: US$ 22.41 | £UK 17.75 | JP¥ 2449]
Catalogue: Theology
Keywords: Zeeland books/boeken geography/geografie history/geschiedenis theology/theologie

 
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1907.
Middelburg; 1907; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; XL en 182 p.Met de artikelen: E. Wiersum, Bijdrage tot de oudste geschiedenis van den polder Walcheren; H.M. Kestelo, De leprozen te Middelburg; Varia: Margriete van Aerselle; Het geslacht van Westkerke; Sententie van Dierick Andriesz; De kanunniken der Middelburgsche abdij in 1579; Vragen, bij den ondertrouw in de Hervormde gemeente te Sluis oudtijds in gebruik; Eene beschrijving van Zeeland uit de eerste helft der 13de eeuw.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 6592
€  20.00 [Appr.: US$ 22.41 | £UK 17.75 | JP¥ 2449]
Catalogue: Theology
Keywords: Zeeland history/geschiedenis theology/theologie water-economy/waterhuishouding

 
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1933.
Middelburg; 1933; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; losse kaart bijgevoegd; XLIV en 96 p.Met de volgende artikelen: F.P. Polderdijk, De Arne en het Arnemuidsche voetpad. Marie G.A. de Man, Worden op het platteland van Walcheren de dooden nog, in een laken gespeld, begraven? C. Slootmans, De voorbereiding der satisfactie van Bergen-op-Zoom in 1579. F.W.D.C.A. van Hattum, Mr. Pieter Boddaert, in het licht van zijn tijd bezien, n.a.v. een handschrift, van hem afkomstig. A. Meerkamp van Embden, Nieuwe gegevens over het Bestuur van Walcheren in den landsheerlijken tijd.Omslag achterzijde beschadigd.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 15658
€  25.00 [Appr.: US$ 28.01 | £UK 22.25 | JP¥ 3062]
Catalogue: Theology
Keywords: Zeeland history/geschiedenis old and rare books/oude en zeldzame boek regional geography and history/heemkunde religion/religie rituals/rituelen theology/theologie

 
Benedictus Pater Europae.
Antwerpen; 1980; Mercatorfonds; ed. by P. Batselier; ill. in b&w and in colour; halfcloth, gilt stamped, with dust jacket; 479 pp.Dutch ed.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 12390
€  28.00 [Appr.: US$ 31.37 | £UK 24.75 | JP¥ 3429]
Catalogue: Theology
Keywords: Catholicism/katholicisme art art/kunst religion/religie theology/theologie

 , La Bible- version synodale.
La Bible- version synodale.
Lausanne; 1945; la Concorde; hardcover; l'Ancien et le Nouveau Testament; 900 & 261 pp.Frontcover with small indented spot at lower side.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 25569
€  55.00 [Appr.: US$ 61.63 | £UK 48.5 | JP¥ 6736]
Catalogue: Theology
Keywords: bible/bijbel religion/religie theology/theologie
https://deboekenbeurs.com/images/stories/virtuemart/product/25569.jpg , La Bible- version synodale. 

 
Bijbel, dat is: de gansche Heilige Schrift, bevattende al de kanonijke boeken van het Oude en Nieuwe Testament, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandsche taal getrouwelijk overgezet, op last van de ... Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht. In de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling. Bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie.
Amsterdam resp. Haarlem; 1884; J. Brandt en Zoon resp. Joh. Enschede en Zonen; leather, with copper clasps; different paginations.Binding and 1st endpage loosened.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 7850
€  70.00 [Appr.: US$ 78.44 | £UK 61.75 | JP¥ 8573]
Catalogue: Theology
Keywords: theology/theologie

 
-.
Bijbelsche geschiedenis (oude en nieuwe testament) in platen. In eene inleiding voorafgegaan door aardrijks- en tijdrekenkundige aanmerkingen, en door de beschrijving van zeden en gebruiken der voornaamste volken, welke in de H. Schrift voorkomen. Een geschenk voor de jeugd.
Rotterdam; 1829; Boek- en Steendrukkerij van Gebroeders Thompson; gekartonneerd; oblong, ca. 25x20 cm.; ill. in zwart wit; XIX, 78 p.Band vernieuwd. Bladzijden aan de randen hier en daar wat rafelig, een bladzijde met reparatie.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 30646
€  50.00 [Appr.: US$ 56.03 | £UK 44.25 | JP¥ 6124]
Catalogue: Theology
Keywords: childrens books/jeugdboeken history/geschiedenis illustrated books/geïllustreerde boeken juveniles/jeugdboeken old and rare books/oude en zeldzame boek religion/religie theology/theologie

 
Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de hoog mog: Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen , in den jaare 1773 gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke catechismus, formulieren en gebeden der Gereformeerde Kerken.
Amsterdam; 1777; Jacobus Kok; leer; (8) 634, 88 p.Niet in Scheurleer 'Nederlandsche liedboeken'. Rug met plooien en lichte beschadiging boven- en onderkant. Pagina's licht verkleurd en hier en daar wat roestvlekkig; één pagina gerepareerd met stukje tape.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 20135
€  190.00 [Appr.: US$ 212.9 | £UK 167.5 | JP¥ 23270]
Catalogue: Theology
Keywords: Protestantism/protestantisme Reformation bible/bijbel church history/kerkgeschiedenis music/muziek musical history/muziekgeschiedenis old and rare books/oude en zeldzame boek religion/religie theology/theologie

 
N.N..
De Christen. Deel 2, 3, 4, en 7.
Utrecht; 1773- 1778; Joh. van Schoonhoven & Comp. Bundelingen van zgn. "Vertoogen". Uitgegeven in 4 banden: Deel 2: Vertoog 53-104, Deel 3: Vertoog 105-156, Deel 4: Vertoog 157- 208, Deel 7: Vertoog 314-356. Gebonden in perkament.Ongave set. Banden vervuild; schutbladen losgeraakt van de band. Binnenwerk goed.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 31474
€  80.00 [Appr.: US$ 89.64 | £UK 70.75 | JP¥ 9798]
Catalogue: Theology
Keywords: old and rare books/oude en zeldzame boek religion/religie theology/theologie

 
N.N..
Defensie ofte antwoort op alle de lasterlijcke, Godloose schriften, en pasquillen. Die dagelijcx uytkomen, en onder de Gemeynte gestroyt worden; tegen goede regenten ende eerlijcke predikanten, als insonderheyt, tegen D. Lotius, D. Teelinck, D. Goethals en D. Sterremont.
Rotterdam; 1651; Jacob van den Viver; gekartonneerd, met gemarmerd papier; Knuttel 7006; ongepagineerd (12 p.).Ruggetje met wat lichte slijtagesporen.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 28945
€  75.00 [Appr.: US$ 84.04 | £UK 66.25 | JP¥ 9185]
Catalogue: Theology
Keywords: old and rare books/oude en zeldzame boek religion/religie theology/theologie

 
De Delftse Bijbel van 1477.
Amsterdam / Alphen a. d. Rijn; 1977; Buijten & Schipperheijn / Repro-Holland; facsimile van de oorspronkelijke druk; met een inleiding van prof. dr. C.C. de Bruin; 2 vols.; printed in red and black; imitation leather; and separate introduction in English and Dutch;
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 16949
€  45.00 [Appr.: US$ 50.42 | £UK 39.75 | JP¥ 5511]
Catalogue: Theology
Keywords: bible/bijbel religion/religie theology/theologie

 
Euangelisch magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beöeffening der Godlijke waarheden; eerste deel.
Rotterdam; 1774; Bennet en Hake; halfleer, met geribde rug; XXIV, 545 p.Band geschuurd en geschaafd en slijtage aan hoeken en randen. Rug licht geplooid, schaafsporen en slijtage aan boven- en onderzijde. Bladzijden met lichte vouw rechter bovenhoek, aantekening (in inkt) op titelblad. Voorste schutblad met hapje.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 23884
€  60.00 [Appr.: US$ 67.23 | £UK 53 | JP¥ 7348]
Catalogue: Theology
Keywords: bible/bijbel old and rare books/oude en zeldzame boek religion/religie textbooks/leerboeken theology/theologie

 -., Evangelisches Gesangbuch für die Provinz Sachsen (Taschen-Ausgabe). Auf Beschluss der Provinzilasynode ausgearbeitet und herausgegeben mit Genehmigung der kirchlichen Behörden.
-.
Evangelisches Gesangbuch für die Provinz Sachsen (Taschen-Ausgabe). Auf Beschluss der Provinzilasynode ausgearbeitet und herausgegeben mit Genehmigung der kirchlichen Behörden.
Magdeburg; 1902; Karl Friese; gilt printed leather; copper clasps; 10x15 cm.; in box; gilt printed inscription on frontcover: "Befiehl dem Herrn deine Wege. Margarete Krühne 1904, Otto Kronig 1929"; 17th edition; all edges gilted; IV, 562 pp.Box a trifle worn.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 32212
€  35.00 [Appr.: US$ 39.22 | £UK 31 | JP¥ 4287]
Catalogue: Theology
Keywords: old and rare books/oude en zeldzame boek religion/religie song books/liedboeken theology/theologie
https://deboekenbeurs.com/images/stories/virtuemart/product/32212.jpg -., Evangelisches Gesangbuch für die Provinz Sachsen (Taschen-Ausgabe). Auf Beschluss der Provinzilasynode ausgearbeitet und herausgegeben mit Genehmigung der kirchlichen Behörden. 

 , Fabúlae XII, continentes Divisiones ac definitiones, quae in Divi jústiniani Institútion Libr  Qúatúor inveniúntúr.
Fabúlae XII, continentes Divisiones ac definitiones, quae in Divi jústiniani Institútion Libr Qúatúor inveniúntúr.
Lugduni Batavorúm; 1815; halfleather with marbled boards; twelve folding tables; handwritten.Corners of cover worn, joint splitting.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 23235
€  90.00 [Appr.: US$ 100.85 | £UK 79.5 | JP¥ 11023]
Catalogue: Theology
Keywords: law/recht legislation/wetgeving old and rare books/oude en zeldzame boek religion/religie theology/theologie
https://deboekenbeurs.com/images/stories/virtuemart/product/23235.jpg , Fabúlae XII, continentes Divisiones ac definitiones, quae in Divi jústiniani Institútion Libr  Qúatúor inveniúntúr. 

 
Feest- en Passietexten voor de Christelyke Hervormde Gemeente te Middelburg.
Middelburg; 1804; L. Moens, H. van Osch en de Wed. B. van Dalen; titelvignet van J.H. Reygers; halfleer; 120 p.T/m p. 126 blz. toegevoegd met in hs. aanvullingen op de Naamlyst der Predikanten, met aan het slot een 'Aanteekening', eveneens in hs.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 4158
€  34.03 [Appr.: US$ 38.13 | £UK 30 | JP¥ 4168]
Catalogue: Theology
Keywords: Zeeland books/boeken theology/theologie

 
Gezangboek in gebruik bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.
Amsterdam; 1895 ; Johannes Muller; blind stamped cloth; gilt edged; 9,5 x 15,5 cm.; 473 pp.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 17434
€  30.00 [Appr.: US$ 33.62 | £UK 26.5 | JP¥ 3674]
Catalogue: Theology
Keywords: Baptists/Mennonists/Doopsgezinden Haarlem music/muziek old and rare books/oude en zeldzame boek religion/religie songs/liedteksten theology/theologie

 
Histoire des religions. Vol. I-V.
n.p.; c. 1953-1956; Bloud et Gay; ed. by M. Brillant and R. Aigrain; paperback ed.In vol. I handwritten notes and underlinings. Spines of vols. I-III discoloured. Cover of vol. I loosened and discoloured. Cover of vol III loosened, backside folded.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 13264
€  69.00 [Appr.: US$ 77.32 | £UK 61 | JP¥ 8451]
Catalogue: Theology
Keywords: religion/religie theology/theologie

 N.N.., Historische Kinder-Bybel, of Schriftuurlyke Lusthof. Behelzende twee-hondert tweënvyftig Afbeeldingen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament. Ter gemakkelyke bevatting voor de Jeugd, met Byschriften, Vaarsjes, en de Bybeltext voorzien.
N.N..
Historische Kinder-Bybel, of Schriftuurlyke Lusthof. Behelzende twee-hondert tweënvyftig Afbeeldingen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament. Ter gemakkelyke bevatting voor de Jeugd, met Byschriften, Vaarsjes, en de Bybeltext voorzien.
Amsterdam, Jacobus Loveringh, 1765. Vierde druk. (XVI) 256 p. Halfleer, Klein 8°. Met 252 houtgravures in de tekst.In handschrift toegevoegd op de keerzijde van het titelblad: "Deeze Kinder-Bybel werd volgens begeerte van Jonkvrouwe Maria Petronella van Schaagen van Dato 12 September 1774 uytgedeelt aan Barendina Kruuger als een prijs van naarstigheyd. 's Hage den 13 April 1778." Rug in rood marokijn met 4 vergulde wapenschilden. Gemarmerde platten met slijtageplekken en hier en daar wat vochtvlekken.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 31568
€  145.00 [Appr.: US$ 162.48 | £UK 128 | JP¥ 17759]
Catalogue: Theology
Keywords: childrens books/jeugdboeken illustrated books/geïllustreerde boeken juveniles/jeugdboeken old and rare books/oude en zeldzame boek religion/religie theology/theologie
https://deboekenbeurs.com/images/stories/virtuemart/product/31568.jpg N.N.., Historische Kinder-Bybel, of Schriftuurlyke Lusthof. Behelzende twee-hondert tweënvyftig Afbeeldingen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament. Ter gemakkelyke bevatting voor de Jeugd, met Byschriften, Vaarsjes, en de Bybeltext voorzien. 

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - Next page