Antiquariaat De Boekenbeurs: Theology
found: 330 books on 22 pages. This is page 1
- Next page

 
Acta synodalia of gearresteerde kerken-ordeningen van Zeelandt, van de jaren 1591, 1620 en 1638. Uitgegeven, ingevolge de resolutie van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeelandt, van den 13. Februari 1755.
Middelburg; 1755; Leenderd en Johan Bakker; contemporain halfleer; titelblad met wapen van Zeeland; 127 p. Band met enkele geschaafde plekken, waarbij het papier over de platten heeft losgelaten. Naam vorige eigenaar aan de binnenkant van de band en op titelpagina. Schutblad ontbreekt. Laatste bladzijden met wat lichte vochtschade, meest in de kantlijn. Enkele passages in de tekst onderstreept.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 28404
€  80.00 [Appr.: US$ 94.54 | £UK 68.25 | JP• 10383]
Catalogue: Theology
Keywords: Zeeland church history/kerkgeschiedenis old and rare books/oude en zeldzame boek religion/religie theology/theologie

 -., Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Utrecht. Van 22 juni-2 juli, 7-15 september, 9-12 november, 15-16 december 1943; 1-2, 24-25 februari, 16-17, 23-24 maart 1944; 31 mei- 2 juni 1944; 22-23 juni 1944; 24-28 juli; 1-3, 18-24 augustus, 1 september 1944; en 8-14 augustus 1945.
-.
Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Utrecht. Van 22 juni-2 juli, 7-15 september, 9-12 november, 15-16 december 1943; 1-2, 24-25 februari, 16-17, 23-24 maart 1944; 31 mei- 2 juni 1944; 22-23 juni 1944; 24-28 juli; 1-3, 18-24 augustus, 1 september 1944; en 8-14 augustus 1945.
Kampen; 1945; J.H. Kok; gebonden in halflinnen band met gemarmerde platten; register; 451 p. Hoek achterplat iets krom. Titelblad en franse titelpagina met stempel.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 33618
€  14.00 [Appr.: US$ 16.55 | £UK 12 | JP• 1817]
Catalogue: Theology
Keywords: church history/kerkgeschiedenis history/geschiedenis religion/religie theology/theologie

 , Adriaan van Haemstede in zijn bedrijf, denkwijze en karakter voorgesteld. Eene bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk.
Adriaan van Haemstede in zijn bedrijf, denkwijze en karakter voorgesteld. Eene bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk.
Uit het 'Archief voor Kerk, Geschied. VI. Deel; ca. 1850; or. soft cover; 110 pp. Very rare!
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 15507
€  60.00 [Appr.: US$ 70.91 | £UK 51.25 | JP• 7787]
Catalogue: Theology
Keywords: Zeeland biographies/biografieŽn books/boeken church history/kerkgeschiedenis old and rare books/oude en zeldzame boek religion/religie theology/theologie

 , Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, V: philosophische Anthropologie; Rechtsphilosophie, Sozialphilosophie, politische Philosophie; Religionsphilosophie; philosophiegeschichtliche Forschung.
Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, V: philosophische Anthropologie; Rechtsphilosophie, Sozialphilosophie, politische Philosophie; Religionsphilosophie; philosophiegeschichtliche Forschung.
Wien; 1979; Universitšt Wien, Herder; hrsg. von L. Gabriel; XVI, 676 pp.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 8733
€  30.00 [Appr.: US$ 35.45 | £UK 25.75 | JP• 3894]
Catalogue: Theology
Keywords: law/recht philosophy/filosofie theology/theologie

 (NAUTA, TH.)., Antwoord op het geschrift van den Heer J.C. [J. Cramer] Tot Titel voerende: Rechtmatigheid van het Formulier van Alexander VII. en van de Bulle Unigenitus van Clemens XI. Met een Aanhangzel behelzende....
(NAUTA, TH.).
Antwoord op het geschrift van den Heer J.C. [J. Cramer] Tot Titel voerende: Rechtmatigheid van het Formulier van Alexander VII. en van de Bulle Unigenitus van Clemens XI. Met een Aanhangzel behelzende....
Amsterdam; 1784; J. Verlem; marbled paper cover; XVI; 468; [10] pp. Poor uncut copy; marbled cover soiled and damaged. last 30 pages water stained.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 17357
€  50.00 [Appr.: US$ 59.09 | £UK 42.75 | JP• 6489]
Catalogue: Theology
Keywords: Catholicism/katholicisme old and rare books/oude en zeldzame boek religion/religie theology/theologie

 , Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1933.
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1933.
Middelburg; 1933; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; losse kaart bijgevoegd; XLIV en 96 p. Met de volgende artikelen: F.P. Polderdijk, De Arne en het Arnemuidsche voetpad. Marie G.A. de Man, Worden op het platteland van Walcheren de dooden nog, in een laken gespeld, begraven? C. Slootmans, De voorbereiding der satisfactie van Bergen-op-Zoom in 1579. F.W.D.C.A. van Hattum, Mr. Pieter Boddaert, in het licht van zijn tijd bezien, n.a.v. een handschrift, van hem afkomstig. A. Meerkamp van Embden, Nieuwe gegevens over het Bestuur van Walcheren in den landsheerlijken tijd. Omslag achterzijde beschadigd.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 15658
€  10.00 [Appr.: US$ 11.82 | £UK 8.75 | JP• 1298]
Catalogue: Theology
Keywords: Zeeland history/geschiedenis old and rare books/oude en zeldzame boek regional geography and history/heemkunde religion/religie rituals/rituelen theology/theologie

 , Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1916.
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1916.
Middelburg; 1916; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; XLII en 291 p. Met de volgende artikelen: J. de Hullu, Over de oprichting van eenige Protestantsche gemeenten in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen enz.; K. Heeringa, Gedenkschriften van Adriaan van Borssele van der Hooghe, heer van Geldermalsen; D. Schoute, De levensloop van een ziekenhuis; geschiedenis van het Gasthuis te Middelburg.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 6583
€  14.00 [Appr.: US$ 16.55 | £UK 12 | JP• 1817]
Catalogue: Theology
Keywords: Zeeland genealogy/genealogie medicine/geneeskunde theology/theologie theology/theologie

 , Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1909.
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1909.
Middelburg; 1909; Zeeuwch Genootschap der Wetenschappen; XL en 172 p. Met de artikelen: G.C.A. Juten, Lijst van charters, berustend in stedelijk archief van Hulst; met eene plaat; R. Fruin: De kroniek van Pieter Joossen Altijt Recht Hout; L.W.A.M. Lasonder, Acta der Zeeuwse synode van 1688; R. Fruin, De oorsprong der familie Van Borssele van der Hooghe; Varia: De abten van Middelburg, vermeld in het necrologium der abdij van Park; Margriete van Aerselle; Jacob van Deventer's kaart van Zeeland.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 6591
€  20.00 [Appr.: US$ 23.64 | £UK 17.25 | JP• 2596]
Catalogue: Theology
Keywords: Zeeland books/boeken geography/geografie history/geschiedenis theology/theologie

 , Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1907.
Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1907.
Middelburg; 1907; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; XL en 182 p. Met de artikelen: E. Wiersum, Bijdrage tot de oudste geschiedenis van den polder Walcheren; H.M. Kestelo, De leprozen te Middelburg; Varia: Margriete van Aerselle; Het geslacht van Westkerke; Sententie van Dierick Andriesz; De kanunniken der Middelburgsche abdij in 1579; Vragen, bij den ondertrouw in de Hervormde gemeente te Sluis oudtijds in gebruik; Eene beschrijving van Zeeland uit de eerste helft der 13de eeuw. Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 6592
€  14.00 [Appr.: US$ 16.55 | £UK 12 | JP• 1817]
Catalogue: Theology
Keywords: Zeeland history/geschiedenis theology/theologie water-economy/waterhuishouding

 , Benedictus Pater Europae.
Benedictus Pater Europae.
Antwerpen; 1980; Mercatorfonds; ed. by P. Batselier; ill. in b&w and in colour; halfcloth, gilt stamped, with dust jacket; 479 pp. Dutch ed.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 12390
€  14.00 [Appr.: US$ 16.55 | £UK 12 | JP• 1817]
Catalogue: Theology
Keywords: Catholicism/katholicisme art art/kunst religion/religie theology/theologie

 N.N.., Breviarium romanum ex decreto SS. Concilii tridentini restitutum....4 Volumes.
N.N..
Breviarium romanum ex decreto SS. Concilii tridentini restitutum....4 Volumes.
Tornaci Derborium, sumptibus et typis societatis S. Joannis evangelistae Desclťe, Lefebvre et soc. pont. edit.: 1884. 4 Volumes:Verna, Hiemalis, Autumnalis and Aestiva. Full gilt stamped leather; blind stamped covers. Small traces of wear.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 35559
€  137.50 [Appr.: US$ 162.5 | £UK 117.25 | JP• 17846]
Catalogue: Theology
Keywords: Catholicism/katholicisme old and rare books/oude en zeldzame boek theology/theologie

 
N.N..
De Christen. Deel 2, 3, 4, en 7.
Utrecht; 1773- 1778; Joh. van Schoonhoven & Comp. Bundelingen van zgn. "Vertoogen". Uitgegeven in 4 banden: Deel 2: Vertoog 53-104, Deel 3: Vertoog 105-156, Deel 4: Vertoog 157- 208, Deel 7: Vertoog 314-356. Gebonden in perkament. Ongave set. Banden vervuild; schutbladen losgeraakt van de band. Binnenwerk goed.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 31474
€  80.00 [Appr.: US$ 94.54 | £UK 68.25 | JP• 10383]
Catalogue: Theology
Keywords: old and rare books/oude en zeldzame boek religion/religie theology/theologie

 , De Christenbode (Bundeling van enkele tientallen deeltjes).
De Christenbode (Bundeling van enkele tientallen deeltjes).
Utrecht; +/- 1870-1890; van Bentum/ Kemink & Zoon, e.a.; halflinnen met gemarmerde platten; ill. in zwart wit; elk deeltje bestaat uit 4 p. Verschillende, niet opeenvolgende, nummers uit verschillende jaargangen. Pagina's licht verkleurd, met hier en daar wat kleine vlekjes en scheurtjes. Omslag met lichte gebruikssporen.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 20503
€  50.00 [Appr.: US$ 59.09 | £UK 42.75 | JP• 6489]
Catalogue: Theology
Keywords: old and rare books/oude en zeldzame boek periodicals/tijdschriften religion/religie theology/theologie

 
N.N..
Defensie ofte antwoort op alle de lasterlijcke, Godloose schriften, en pasquillen. Die dagelijcx uytkomen, en onder de Gemeynte gestroyt worden; tegen goede regenten ende eerlijcke predikanten, als insonderheyt, tegen D. Lotius, D. Teelinck, D. Goethals en D. Sterremont.
Rotterdam; 1651; Jacob van den Viver; gekartonneerd, met gemarmerd papier; Knuttel 7006; ongepagineerd (12 p.). Ruggetje met wat lichte slijtagesporen.
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 28945
€  75.00 [Appr.: US$ 88.64 | £UK 64 | JP• 9734]
Catalogue: Theology
Keywords: old and rare books/oude en zeldzame boek religion/religie theology/theologie

 
De Delftse Bijbel van 1477.
Amsterdam / Alphen a. d. Rijn; 1977; Buijten & Schipperheijn / Repro-Holland; facsimile van de oorspronkelijke druk; met een inleiding van prof. dr. C.C. de Bruin; 2 vols.; printed in red and black; imitation leather; and separate introduction in English and Dutch;
Antiquariaat De BoekenbeursProfessional seller
Book number: 16949
€  20.00 [Appr.: US$ 23.64 | £UK 17.25 | JP• 2596]
Catalogue: Theology
Keywords: bible/bijbel religion/religie theology/theologie

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page