Gert Jan Bestebreurtje Rare Books: Indonesia
found: 819 books on 33 pages. This is page 1
- Next page

 
ADATRECHTBUNDELS. Volume XXX: Register.
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1929. Wrappers (dam.). VIII,426 pp.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 32640
€  44.00 [Appr.: US$ 49.08 | £UK 38.75 | JP• 5406]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia general

 
ADATRECHTBUNDELS. Volume XXXVII: Bali en Lombok.
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1934. Wrappers. VI,584 pp.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 32641
€  44.00 [Appr.: US$ 49.08 | £UK 38.75 | JP• 5406]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Bali Indonesia Lesser Sunda Islands Lombok

 
ADATRECHTBUNDELS. Volume XLIII: Gajo-, Alas- en Bataklanden.
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1949. Wrappers. IX,462 pp.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 5548
€  44.00 [Appr.: US$ 49.08 | £UK 38.75 | JP• 5406]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Sumatra

 
ADATRECHTBUNDELS. Volume XLII: Gemengd (Sumatra, Molukken, Bali, etc.).
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1943. Wrappers. IV.494 pp.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 4623
€  44.00 [Appr.: US$ 49.08 | £UK 38.75 | JP• 5406]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia general Moluccas

 
ADATRECHTBUNDELS. Volume XXXIX: Gemengd (Java, Molukken, Celebes, etc.).
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1937. Wrappers. XVIII,598 pp.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 7774
€  44.00 [Appr.: US$ 49.08 | £UK 38.75 | JP• 5406]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia general Moluccas

 
ADATRECHTBUNDELS. Volume XXII: Gemengd (Java, Molukken, Celebes, etc.).
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1923. Wrappers. VIII,464 pp.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 7775
€  44.00 [Appr.: US$ 49.08 | £UK 38.75 | JP• 5406]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia general Moluccas

 (GALESTIN, TH.P.)., Balische kunst uit eigen bezit.
(GALESTIN, TH.P.).
Balische kunst uit eigen bezit.
Amsterdam, Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1952. Wrappers. With 16 plates.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 43
€  16.50 [Appr.: US$ 18.4 | £UK 14.5 | JP• 2027]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Bali Indonesia Indonesia art
http://www.gertjanbestebreurtje.com/searchbycountry/images/43.jpg (GALESTIN, TH.P.)., Balische kunst uit eigen bezit. 

 
BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 71.
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. Half cloth. XLV,638 pp.With library stamp of the Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij. - J. FORTGENS. Het adat-huwelijk onder den Tabaroe-stam, met daarvan afwijkende gebruiken onder de Saoe- en Waioli-stammen (N.W. kust Halmemahera). - J.P. KLEIWEG DE ZWAAN. Dierenverhalen en dieren-bijgeloof bij de inlanders van den Indischen Archipel. - H.H. JUYNBOLL. De letterkunde van Bali. - etc.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 28191
€  66.00 [Appr.: US$ 73.62 | £UK 58 | JP• 8109]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia general

 
BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 72.
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. Half cloth. VII,XXXVI,598 pp.G.J. ELLEN. Verhalen en fabelen in het Pagoe met vertaling. - Fr.J. JENS. Het Insos- en het K'bor-feest op Biak en Soepiori. - J.L.M. SWAAB. Beschrijving der onderafdeeling Redjang. - A.K.A. GIJSBERTI HODENPIJL. De vermoording van den regent van Soemenep (25 Augustus 1707). - etc.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 28193
€  66.00 [Appr.: US$ 73.62 | £UK 58 | JP• 8109]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia general

 
BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 69.
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. Half cloth. With folding map and photographic plates. VII,619 pp.P.H. van der KEMP. Nadere mededeelingen over den opstand van Saparoea in 1817. - M.J. van BAARDA. Een apologie voor de dooden. Bijdrage tot de kennis van het Galelareesche volk. - W.O.J. NIEUWENKAMP. Een Balineesche kalender. - G.P. ROUFFAER. Een curieus Duitsch boekje over onze Oost uit 1646; etc.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 28225
€  66.00 [Appr.: US$ 73.62 | £UK 58 | JP• 8109]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia general

 
BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 67.
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913. Half cloth. With photographic plates. VII,664,LVI pp.J.C. van EERDE. De Toetoer Tjilinaja op Lombok; H. KERN. Oudheidkundige nasporingen in Orissa; J. de HULLU. Ziekten en dokters op de schepen der Oost-Indische Compagnie; H.F.C. ten KATE. Schilder-teekenaars in Nederlandsch Oost- en West-IndiŽ en hun beteekenis voor de land- en volkenkunde; etc.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 28226
€  66.00 [Appr.: US$ 73.62 | £UK 58 | JP• 8109]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia general

 
BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 60.
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. Half cloth. With photographic plates. VII,519,XLVI pp.With library stamp of the Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij. - W.E. van DAM VAN ISSELT. Mr. Johan van Dam en zijne tuchtiging van Makassar in 1660; J.A. LOEBŤR. Het 'spinneweb'-motief op Timor; Ph.S. van RONKEL. Een Maleisch contract van 1600; J.E. HEERES. Eene Engelsche lezing omtrent de verovering van Banda en Ambon in 1796 en omtrent den toestand dier eilandengroepen op het eind der achttiende eeuw; etc.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 28227
€  66.00 [Appr.: US$ 73.62 | £UK 58 | JP• 8109]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia general

 
BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 59.
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1906. Half cloth. With photographic plates. VII,661,XXXII pp.J.C. van EERDE. De Toetoer MonjŤh op Lombok; W. MEIJER RANNEFT. Praboe Dewa Soekma of Petroek als vorst (uit de Wajang orang). Een Javaansche tekst met Hollandsche vertaling; J.P. SPEIJER. De koopman, die tegen zijn moeder misdreef. Een op den Boro Boedoer afgebeeld Jataka; T. TIDEMAN. Het landschap Laikang; etc.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 28228
€  66.00 [Appr.: US$ 73.62 | £UK 58 | JP• 8109]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia general

 
BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 61.
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. Half cloth. With plates. VI,677,X pp.W.O.J. NIEUWENKAMP. De trom met de hoofden te Pedjeng op Bali; J.A. LOťBER. Bamboe-snijwerk en weefsels op Timor; J. TIDEMAN. De Batara Gowa op Zuid-Celebes; H.H. JUYNBOLL. Bijdrage tot de kennis der Balinesche letterkunde; etc.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 28231
€  66.00 [Appr.: US$ 73.62 | £UK 58 | JP• 8109]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia general

 
BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven vanwege het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië ter gelegenheid van het Zesde Internationale Congres der Orientalisten te Leiden.
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1883. Half cloth. (4)265 pp.H. KERN. Proeve uit het Oudjavaansche Ramayana; A.W.T. JUYNBOLL. Lijst van Javaansche en Sundaneesche woorden uit het Arabisch of het Perzisch afstammende; H.C. HUMME. Javaansche sprookjes; H.J. OOSTING. Een paar fragmenten van de 'Historie van Raden Sapri'; A.C. VREEDE. Bangsa Tjara. Madoereesche dongeng. Tekst, vertaling en aanteekeningen; R.van ECK. Losse opmerkingen over het Balineesch; etc.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 29879
€  66.00 [Appr.: US$ 73.62 | £UK 58 | JP• 8109]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia general Indonesia linguistics

 , BOROBUDUR. Kunst en religie in het oude Java.
BOROBUDUR. Kunst en religie in het oude Java.
Amsterdam, Rijksmuseum, 1977. Folio. Wrappers. With many illustrations (several in colours). 194 pp.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 5208
€  22.00 [Appr.: US$ 24.54 | £UK 19.5 | JP• 2703]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia art Java architecture
http://www.gertjanbestebreurtje.com/searchbycountry/images/5208.jpg , BOROBUDUR. Kunst en religie in het oude Java. 

 , CATALOGUS van de afdeeling koloniën Oost- en West-Indie van de tentoonstelling 'De vrouw 1813-1913' gehouden te Amsterdam Mei-October 1913.
CATALOGUS van de afdeeling koloniën Oost- en West-Indie van de tentoonstelling 'De vrouw 1813-1913' gehouden te Amsterdam Mei-October 1913.
Groningen, G. RŲmelingh & Co., (1913).Original printed wrappers. With illustrations. 88 pp.Exhibition catalogue: Women in the East- en West-Indies 1819-1913.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 34771
€  71.50 [Appr.: US$ 79.75 | £UK 62.75 | JP• 8785]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Nederlandse Antillen Suriname
http://www.gertjanbestebreurtje.com/searchbycountry/images/34771.jpg , CATALOGUS van de afdeeling koloniën Oost- en West-Indie van de tentoonstelling 'De vrouw 1813-1913' gehouden te Amsterdam Mei-October 1913. 

 , CATALOGUS der tentoonstelling van Indische beeldhouwkunst. (Georganiseerd door de) Vereeniging van Vrienden der Aziatische Kunst.
CATALOGUS der tentoonstelling van Indische beeldhouwkunst. (Georganiseerd door de) Vereeniging van Vrienden der Aziatische Kunst.
's Gravenhage, Gemeente-Museum, 1922. Wrappers (sl. dam.). With 8 plates. 68 pp.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 34931
€  16.50 [Appr.: US$ 18.4 | £UK 14.5 | JP• 2027]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia art
http://www.gertjanbestebreurtje.com/searchbycountry/images/34931.jpg , CATALOGUS der tentoonstelling van Indische beeldhouwkunst. (Georganiseerd door de) Vereeniging van Vrienden der Aziatische Kunst. 

 (MORESCO, MAURITS)., Deli Batavia Maatschappij 1875-1925.
(MORESCO, MAURITS).
Deli Batavia Maatschappij 1875-1925.
Amsterdam, L. van Leer & Co.,1925. Folio. Cloth gilt. With many photographic plates. 80 pp.Memorial volume commemorating the first 50 years (1875 - 1925) of the tobacco plantation Deli-Batavia Maatschappij established by the Dutch in Sumatra.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 34610
€  49.50 [Appr.: US$ 55.21 | £UK 43.5 | JP• 6082]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Sumatra
http://www.gertjanbestebreurtje.com/searchbycountry/images/34610.jpg (MORESCO, MAURITS)., Deli Batavia Maatschappij 1875-1925. 

 , ENSIKLOPEDIA INDONESIA. (Ed. T.S.G. Mulia &  K.A.H. Hidding).
ENSIKLOPEDIA INDONESIA. (Ed. T.S.G. Mulia & K.A.H. Hidding).
Bandung, 's Gravenhage., W. van Hoeve, (1954-56). 3 volumes. Cloth, with dust-jackets. With many illustrations and maps. 1446 pp.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 9337
€  137.50 [Appr.: US$ 153.37 | £UK 120.5 | JP• 16893]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia general
http://www.gertjanbestebreurtje.com/searchbycountry/images/9337.jpg , ENSIKLOPEDIA INDONESIA. (Ed. T.S.G. Mulia &  K.A.H. Hidding). 

 
GEDENKBOEK GRENADIERS EN JAGERS 1939-1954.
's Gravenhage, C. Blommendaal, (1954). 8vo. Cloth. With many illustrations. 220 pp.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 33099
€  33.00 [Appr.: US$ 36.81 | £UK 29 | JP• 4054]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia militairy history

 , GIDS voor de verzameling van Indonesische en Chineesche kunst te Leeuwarden. Met bijdragen van J.G. Huyser, N.J. Krom, Nanne Ottema, G.P. Rouffaer en Herman F.E. Visser.
GIDS voor de verzameling van Indonesische en Chineesche kunst te Leeuwarden. Met bijdragen van J.G. Huyser, N.J. Krom, Nanne Ottema, G.P. Rouffaer en Herman F.E. Visser.
Leeuwarden, Princessehof, 1917. Wrappers. With plates. 86 pp.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 34898
€  27.50 [Appr.: US$ 30.67 | £UK 24.25 | JP• 3379]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia art
http://www.gertjanbestebreurtje.com/searchbycountry/images/34898.jpg , GIDS voor de verzameling van Indonesische en Chineesche kunst te Leeuwarden. Met bijdragen van J.G. Huyser, N.J. Krom, Nanne Ottema, G.P. Rouffaer en Herman F.E. Visser. 

 , GIDS voor den bezoeker van de Indische Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
GIDS voor den bezoeker van de Indische Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
Amsterdam, J.H. de Bussy, 1901. Wrappers (frontwrapper missing). 108 pp.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 34968
€  27.50 [Appr.: US$ 30.67 | £UK 24.25 | JP• 3379]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia art
http://www.gertjanbestebreurtje.com/searchbycountry/images/34968.jpg , GIDS voor den bezoeker van de Indische Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam. 

 , DE GRAVENSERIE IN ZUID-WEST PACIFIC. Deel I - IV.
DE GRAVENSERIE IN ZUID-WEST PACIFIC. Deel I - IV.
Batavia, Bandung, (1947-1951). 4 volumes. Wrappers. With illustrations. 46; 80; 96; 100 pp.Het tijdelijk columbarium; Het ereveld Menteng Poelo (Batavia) en het columbarium met aula (tevens simultaankerk); Het ereveld Pandu te Bandung; Het ereveld Surabaia (burger-militair-marine-brits ereveld).
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 11333
€  49.50 [Appr.: US$ 55.21 | £UK 43.5 | JP• 6082]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia militairy history Java
http://www.gertjanbestebreurtje.com/searchbycountry/images/11333.jpg , DE GRAVENSERIE IN ZUID-WEST PACIFIC. Deel I - IV. 

 
HERINNERINGSALBUM 1e INFANTERIE BRIGADEGROEP C DIVISIE '7 DECEMBER'. Deel IV: 1 maart 1948 - demobilisatie.
Leiden, A.W. Sijthoff, (1951). Folio. Wrappers (spine sl. dam.). With 3 folding maps and many illustrations. 119 pp.
Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA/ILAB)Professional seller
Book number: 33098
€  33.00 [Appr.: US$ 36.81 | £UK 29 | JP• 4054]
Catalogue: Indonesia
Keywords: Indonesia Indonesia militairy history

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page