Antiquariaat Boek & Glas: Taalkunde
found: 192 books on 13 pages. This is page 1
- Next page

 
[GINNEKEN, JACQ. VAN].
Melanges de linguistique et de philologie offerts a Jacq. van Ginneken a l'occasion du soixantieme anniversaire de sa naissance (21 avril 1937).
Paris, Librairie C. Klincksieck, 1937. Gebonden. LI + 364 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: H5138
€  15.00 [Appr.: US$ 16.83 | £UK 12.75 | JP¥ 1929]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: studie taalkunde

 
[GINNEKEN, JACQ. VAN].
Melanges de linguistique et de philologie offerts a Jacq. van Ginneken a l'occasion du soixantieme anniversaire de sa naissance (21 avril 1937).
Paris, Librairie C. Klincksieck, 1937. Ingenaaid. LI + 361 p. Rug sterk verkleurd. Binnenwerk goed.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: K9720
€  20.00 [Appr.: US$ 22.43 | £UK 16.75 | JP¥ 2572]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: studie taalkunde

 
-
Nederlands buitengaats; een taalreunie. Symposium van de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam.
Paleis Noordeinde 19 mei 2006. Oorspr. omslag Geniet 96 p. Onder voorzitterschap van Adriaan van Dis. bijdragen van Breytenbach, Arion e.a.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L8278
€  7.00 [Appr.: US$ 7.85 | £UK 6 | JP¥ 900]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
-
Op en top Nederlands. Opsomming van woorden, waar het veilig is een keuze uit te doen zonder vrees een lelijk Germanisme te bezigen.
's-Gravenhage, H.P. de Swart & Zoon, [1937]. Gebonden. 216 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B1715
€  7.00 [Appr.: US$ 7.85 | £UK 6 | JP¥ 900]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
-
Over het maken van woordenboeken.
Kluwer, Deventer, [1984]. Oorspr. omslag, A-4 formaat, 12 p. + vele losse bijlagen
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y7147
€  8.00 [Appr.: US$ 8.97 | £UK 6.75 | JP¥ 1029]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
-
Studia Germanica. Gandensia XII.
Gent, 1970. Oorspr. omslag. 289 p. Rijksuniversiteit te Gent Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: K2264
€  10.00 [Appr.: US$ 11.22 | £UK 8.5 | JP¥ 1286]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: studie taalkunde

 
-
Taalzuivering. Lijst van woorden en uitdrukkingen ter vervanging van -ismen.
's-Gravenhage, Algemeen Nederlandsch Verbond, z.j. 8e herziene en vermeerderde druk. Oorspr. omslag. 46 p. Uitgave no. 17.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: K9584
€  7.00 [Appr.: US$ 7.85 | £UK 6 | JP¥ 900]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: studie taalkunde

 
-
Uittreksel uit de woordenlijst van de Nederlandse taal.
Nederlandsche Lloyd, Amsterdam, 1956. Oorspr. omslag, 37 p. 2300 woorden omtrent de schrijfwijze waarvan bij de invoering van de nieuwe spellingsregeling onzekerheid kan bestaan.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T1788
€  6.00 [Appr.: US$ 6.73 | £UK 5.25 | JP¥ 772]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
ADAGIARIUS.
Latijnsche termen in het dagelijksch leven. Bijeengebracht, verklaard en met opgave van bronnen voorzien.
Zutphen, W.J. Thieme & Cie., 1924. Tweede herziene druk. Gebonden. IV + 236 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R0415
€  8.00 [Appr.: US$ 8.97 | £UK 6.75 | JP¥ 1029]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: studie taalkunde

 
ALEWIJN, ZACHARIAS HENDRIK.
Mengelingen, behelzende verbasterde spreekwyzen, en een aanhangzel van verminkte plaatzen in oude schryveren. Bylagen door Nikolaas Hinlopen.
Separaat, Van der Eyk, 1772. 22 p. Nummer 6 van Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y3758
€  20.00 [Appr.: US$ 22.43 | £UK 16.75 | JP¥ 2572]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
ANTHEUNIS, LOD.
Een blik in het verleden van onze taal.
Antwerpen, 1924. Oorspr. omslag. 27 p. Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding nr. 3 van den 21sten jrg. maart 1924.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T3487
€  8.00 [Appr.: US$ 8.97 | £UK 6.75 | JP¥ 1029]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
BAADER, THEODOR.
Einfuhrung in die Lautschrift und instumentale Sprachregistrierung. Mit 34 Abbildungen auf 21 Tafeln im Anhang.
Nijmegen, Der Zentralen Druckerei, 1933. Or. Wrappers. VIII + 80 p. Disquisitiones Carolinae. Herausgegeben von Th. Baader, Nijmegen Tomus III. [Library stamp].
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L6801
€  15.00 [Appr.: US$ 16.83 | £UK 12.75 | JP¥ 1929]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: studie taalkunde

 
BALLOT, A.
Eigenaardigheden van het Twentsche dialect. Inleiding K.D. Schonfeld Wichers.
Hengelo, v/h. E. Briekhuis & Zn., 1968. Oorspr. omslag. 58 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R5587
€  9.00 [Appr.: US$ 10.1 | £UK 7.75 | JP¥ 1157]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
BEEM, H. (ED.).
Jerosche. Jiddische spreekwoorden en zegswijzen uit het Nederlandse taalgebied.
Assen, Van Gorcum & Comp., 1970. 2e gewijzigde en aangevulde druk. Paperback. 295 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4743
€  15.00 [Appr.: US$ 16.83 | £UK 12.75 | JP¥ 1929]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

 
BEETS, A.
De drukkerstermen Smout, Smoutwerk enz.
Z.p. z.j. omslag. 9 p. Overgedrukt uit het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, Deel XXXVIII, afl. I.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L9087
€  7.00 [Appr.: US$ 7.85 | £UK 6 | JP¥ 900]
Catalogue: Taalkunde
Keywords: taalkunde

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | - Next page