Antiquariaat Boek & Glas: Renaissance
found: 546 books on 22 pages. This is page 1
- Next page

 
[VONDEL].
J. Aleida Nijland: Vondels 'Godefroy of Hierusalem Verlost' (Canto XV-XVII). W.F.H. Oldewelt: Vondel's ouderlijk huis in de Warmoesstraat. J.F.M. Sterck: Het lot van het handschrift der Brieven van Willem van den Vondel aan zijn broeder en Een Zweedsche Vondelherdenking.
Amsterdam, M.J. Portielje, 1938. Oorspr. omslag. 44 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Achttiende verslag 1936-1937 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 2 juni 1938.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B8886
€  7.50 [Appr.: US$ 8.32 | £UK 6.5 | JP¥ 916]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VONDEL].
J. Aleida Nijland: Vondels 'Godefroy of Hierusalem Verlost' (Canto XVIII). A. Zijderveld: Bij de Gedichten van Jacob Steendam. J.D. Meerwaldt: Eenzijdig gerichte polaire verbindingen bij Vondel. C.R. de Klerk: Spinola 'Gewroken'. J.F.M. Sterck: Profetische klanken van Vondels Lier over den oorlog.
Amsterdam, M.J. Portielje, 1940. Oorspr. omslag. 56 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Negentiende verslag 1938-1939 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 27 juni 1940.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B8887
€  7.50 [Appr.: US$ 8.32 | £UK 6.5 | JP¥ 916]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VONDEL].
J. Aleida Nijland: Godefroy of Hierusalem Verlost (Canto VII-X). J.F.M. Sterck: Cornelis Dirckz Cool. A. Zijderveld: Bellarmijn, Vondels meester.
Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1934. Oorspr. omslag. 62 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Zestiende verslag 1932-1933 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 4 juni 1934. Met bijlagen.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4360
€  7.00 [Appr.: US$ 7.76 | £UK 6 | JP¥ 855]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VONDEL].
J. Aleida Nijland: Godefroy of Hierusalem Verlost (Canto XI-XIV). J.F.M. Sterck: De handschriften van Vondels Tasso- vertalingen met twee facsimile's. A. Zijderveld: P. Leendertz. In Memoriam.
Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1936. Oorspr. omslag. 30 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Zeventiende verslag 1934-1935 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 25 mei 1936. Met bijlagen.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4361
€  7.00 [Appr.: US$ 7.76 | £UK 6 | JP¥ 855]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VONDEL].
J. Aleida Nijland: Godefroy of Hierusalem Verlost (Canto XIX). / Vondel-Seneca. / In Memoriam J.F.M. Sterck. P. Maximilianus: Bij onbekende uitgaven van twee Vondelteksten. W.J.M. Asselbergs: Vondelsprokkelingen.
Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1946. Oorspr. omslag. 59 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. 20-21-22ste verslag 1940-1945 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 19 juni 1942 en 29 januari 1946. Met bijlagen.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4362
€  7.00 [Appr.: US$ 7.76 | £UK 6 | JP¥ 855]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[HUYGENS].
Constantijn en Christiaan Huygens op Hofwijck.
Hofwijck, Voorburg, 1963. Oorspr. omslag Ills. 63 p. Catalogus bij de tentoonstelling t.g.v. het vijftigjarig bestaan van de Vereniging Hofwijck.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B7200
€  8.00 [Appr.: US$ 8.87 | £UK 7 | JP¥ 977]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance studie

 
[VONDEL].
J.FM. Sterck: Het stockske van Oldenbarneveldt. H.C. Diferee: Lijst der plano-drukken van gedichten van Vondel, voorhanden in het Vondel-Museum en, voor zoover bekend, in andere verzamelingen.
Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1906. Oorspr. omslag. 48 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Tweede verslag 1904-1905 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 31 mei 1906. Met twee bijlagen en twee afbeeldingen.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4359
€  7.00 [Appr.: US$ 7.76 | £UK 6 | JP¥ 855]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VONDEL].
Gids voor de Vondel tentoonstelling t.g.v. de 350-jarige herdenking van zijn geboortedag op 17 november 1587.
Amsterdam, 1937. Oorspr. omslag. 52 p. + afbeeldingen. Elfde tentoonstelling in het Museum Fodor van 13 november 1937 tot 2 januari 1938.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L7352
€  8.00 [Appr.: US$ 8.87 | £UK 7 | JP¥ 977]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
-
Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt, [.] waerachtelijck beschreven door een liefhebber der Waerheydt.
Op Loevesteyn, voor Lieven van Vrijheyd, [=Johannes Naeranus, Rotterdam], 1658. Den tweeden druck, vermeerderd met het gene in den eersten druck was uytgelaten en andere noodige dingen. kwarto, Later half perkament, schutbladen vernieuwd,[16] + 366 + 142 p. Met een gegraveerd portret van Oldenbarnevelt naar het schilderij van Michiel van Miereveld uit 1617. Titelpagina gebruind, scheur op p.140 met tape gerepareerd, plakbandresten op p. 141 en 142. Naschrift ontbreekt, verder goed exemplaar.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T5708
€  200.00 [Appr.: US$ 221.81 | £UK 170.5 | JP¥ 24429]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VONDEL].
P. Leendertz: Twee handschriften van Vondel. Eenige minder bekende gedichten van Vondel. J.F.M. Sterck: Verwanten en vrienden van Vondel. (Nieuwe gegevens uit notarieele akten).
Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1910. Oorspr. omslag. 45 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Vierde verslag 1908-1909 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 13 mei 1910. Met twee bijlagen, een titelprent en twee facsimilees. [bibliotheekstempeltje].
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B1405
€  7.00 [Appr.: US$ 7.76 | £UK 6 | JP¥ 855]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VONDEL].
P. Leendertz: Twee handschriften van Vondel. Eenige minder bekende gedichten van Vondel. J.F.M. Sterck: Verwanten en vrienden van Vondel. (nieuwe gegevens uit notarieele akten).
Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1910. Oorspr. omslag. 45 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Vierde verslag 1908-1909 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 13 mei 1910. Met twee bijlagen, een titelprent en twee facsimilees.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4358
€  7.00 [Appr.: US$ 7.76 | £UK 6 | JP¥ 855]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VONDEL].
P. Leendertz: Vondel en Trigland. J.F.M. Sterck: Drie brieven van Willem van den Vondel.
Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1904. Oorspr. omslag. 48 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Eerste verslag 1902-1903 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 31 mei 1904. [bibliotheekstempeltje].
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1331
€  8.00 [Appr.: US$ 8.87 | £UK 7 | JP¥ 977]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VOS, JAN].
Het leven van Jan Vos.
Separaat uit Levens van eenige voorn. meest Nederl. Mannen en Vrouwen, 1775, Deel II. 4 p. met bijgevoegd stukje met afbeelding van Vos uit het Penning-Magazijn voor de jeugd. los bijgevoegd pagina uit Keur van Nederl. Letteren
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y4334
€  10.00 [Appr.: US$ 11.09 | £UK 8.75 | JP¥ 1221]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance biografie

 
-
Protestantse poëzie der 16de en 17de eeuw. Deel I.
Amsterdam, Elsevier, 1940. Gebonden. 215 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: H2283
€  9.00 [Appr.: US$ 9.98 | £UK 7.75 | JP¥ 1099]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
-
Spel van Sinne. Door de Leidse rederijkerskamer De witte Acoleyen vertoond te Rotterdam in 1561.
Leiden, Publikaties van de Vakgroep Nederlandse Taal- & Letterkunde, 1975. Oorspr. omslag. XXXI + 62 p. Aangeboden aan C.A. Zaalberg bij zijn afscheid als hoogleraar op 24 oktober 1975.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: K3258
€  10.00 [Appr.: US$ 11.09 | £UK 8.75 | JP¥ 1221]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VONDEL].
B.M. van der Stempel: Een onbekend proza-hs. van Vondel. J.F.M. Sterck: Een onbekend versje van Vondel. J.D.C. van Dokkum: Een prijsvraag voor muziek bij Vondels Gijsbrecht. J.F.M. Sterck: Een door Vondel verbeterde drukproef.
Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1914. Oorspr. omslag. 48 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Zesde verslag 1912-1913 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 25 mei 1914. Met bijlagen, een portret en vier facsimiles. [bibliotheekstempeltje].
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4564
€  7.50 [Appr.: US$ 8.32 | £UK 6.5 | JP¥ 916]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VONDEL].
J.F.M. Sterck: Over een paar hekeldichten van Vondel. A.J. Barnouw: Een 18e eeuwsche vertaling van Vondels Jaergetijde. P. Leendertz: Het grafschrift voor Vondel. Minder bekende gedichten van Vondel.
Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1918. Oorspr. omslag. 36 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Achtste verslag 1916-1917 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 10 mei 1918. Met drie bijlagen, portret en facsimile. [bibliotheekstempeltje].
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B1411
€  7.00 [Appr.: US$ 7.76 | £UK 6 | JP¥ 855]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VONDEL].
J. te Winkel: Vondel en Nil Volentibus Arduum. J.F.M. Sterck: Vondels Gulden Jaer van Joan de Witte / Een valsch portret van Vondel.
Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1920. Oorspr. omslag. 48 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Negende verslag 1918-1919 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 26 mei 1920. Met drie bijlagen, drie portretten, en een facsimile.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4355
€  7.00 [Appr.: US$ 7.76 | £UK 6 | JP¥ 855]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VONDEL].
J. te Winkel: Vondel's Vermaeckelijcke Inleydinghe tot de Vorsteliicke Warande der Dieren. J.F.M. Sterck: De moeder van Vondel.
Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1912. Oorspr. omslag. 54 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Vijfde verslag 1910-1911 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 21 mei 1912. Met twee bijlagen, een plaat en drie facsimilees.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4356
€  7.00 [Appr.: US$ 7.76 | £UK 6 | JP¥ 855]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VONDEL].
J. te Winkel: Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van Vondel's Joseph-trilogie. J.F.M. Sterck: Mededeelingen over Vondel's verblijf aan de Bank van Leening.
Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1908. Oorspr. omslag. 31 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Derde verslag 1906-1907 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 30 mei 1908. Met twee bijlagen, een titelprent en twee facsimiles.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4357
€  7.00 [Appr.: US$ 7.76 | £UK 6 | JP¥ 855]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
-
Twee XVIe eeuwsche dialogen. Naar den oorspronkelijken tekst uitgegeven, ingeleid en verklaard door F.V. Toussaint van Boelaere.
De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1945. Gebonden 44 p. Klassieke Galerij VI.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L1173
€  7.00 [Appr.: US$ 7.76 | £UK 6 | JP¥ 855]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance teksteditie

 
[VONDEL].
De Vondelherdenking 1937. Gedenkboek van de viering van den 350sten geboortedag van Joost van den Vondel op 17 november 1937.
Amsterdam, Stadsdrukkerij, 1938. Gebonden. 294 p. Ills.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: K6889
€  12.00 [Appr.: US$ 13.31 | £UK 10.25 | JP¥ 1466]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance vondel

 
[VONDEL].
Vondeljaarboek 1949. Behelzende het drie en twintigste jaarverslag 1946-1948 van de Vereniging Het Vondelmuseum.
Amsterdam, Joost van den Vondel, 1949. Or. omslag. 116 p. + namenlijst van leden. bibliotheekstempeltje
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: K8068
€  8.00 [Appr.: US$ 8.87 | £UK 7 | JP¥ 977]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance vondel

 
[VONDEL].
Vondeljaarboek 1950-1951. Behelzende het vier en twintigste en vijf en twintigste jaarverslag van de Vereniging Het Vondelmuseum.
Amsterdam, Joost van den Vondel, 1949. Or. omslag. 40 p. + namenlijst van leden.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T8105
€  8.00 [Appr.: US$ 8.87 | £UK 7 | JP¥ 977]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance vondel

 
[VONDEL].
De Vooys: Opmerkingen over de studie van Vondels taal. Molkenboer: Utrecht, Vondel, zachtleven en Booth. Sterck: Een zoekgeraakte versregel van Vondel. Bake: Sprokkelingen in het Vondelwoud.
Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1928. Oorspr. omslag. 38 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Dertiende verslag 1926-1927 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 10 mei 1928. Met bijlagen, en een afbeelding. [bibliotheekstempeltje].
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1329
€  7.00 [Appr.: US$ 7.76 | £UK 6 | JP¥ 855]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page