Antiquariaat Boek & Glas: Renaissance
found: 540 books on 36 pages. This is page 1
- Next page

 
[VONDEL].
J. Aleida Nijland: Vondels 'Godefroy of Hierusalem Verlost' (Canto XV-XVII). W.F.H. Oldewelt: Vondel's ouderlijk huis in de Warmoesstraat. J.F.M. Sterck: Het lot van het handschrift der Brieven van Willem van den Vondel aan zijn broeder en Een Zweedsche Vondelherdenking.
Amsterdam, M.J. Portielje, 1938. Oorspr. omslag. 44 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Achttiende verslag 1936-1937 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 2 juni 1938.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B8886
€  7.50 [Appr.: US$ 8.91 | £UK 6.5 | JP¥ 976]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VONDEL].
J. Aleida Nijland: Vondels 'Godefroy of Hierusalem Verlost' (Canto XVIII). A. Zijderveld: Bij de Gedichten van Jacob Steendam. J.D. Meerwaldt: Eenzijdig gerichte polaire verbindingen bij Vondel. C.R. de Klerk: Spinola 'Gewroken'. J.F.M. Sterck: Profetische klanken van Vondels Lier over den oorlog.
Amsterdam, M.J. Portielje, 1940. Oorspr. omslag. 56 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Negentiende verslag 1938-1939 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 27 juni 1940.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B8887
€  7.50 [Appr.: US$ 8.91 | £UK 6.5 | JP¥ 976]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VONDEL].
J. Aleida Nijland: Godefroy of Hierusalem Verlost (Canto VII-X). J.F.M. Sterck: Cornelis Dirckz Cool. A. Zijderveld: Bellarmijn, Vondels meester.
Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1934. Oorspr. omslag. 62 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Zestiende verslag 1932-1933 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 4 juni 1934. Met bijlagen.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4360
€  7.00 [Appr.: US$ 8.32 | £UK 6 | JP¥ 911]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VONDEL].
J. Aleida Nijland: Godefroy of Hierusalem Verlost (Canto XI-XIV). J.F.M. Sterck: De handschriften van Vondels Tasso- vertalingen met twee facsimile's. A. Zijderveld: P. Leendertz. In Memoriam.
Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1936. Oorspr. omslag. 30 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Zeventiende verslag 1934-1935 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 25 mei 1936. Met bijlagen.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4361
€  7.00 [Appr.: US$ 8.32 | £UK 6 | JP¥ 911]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[HUYGENS].
Constantijn en Christiaan Huygens op Hofwijck.
Hofwijck, Voorburg, 1963. Oorspr. omslag Ills. 63 p. Catalogus bij de tentoonstelling t.g.v. het vijftigjarig bestaan van de Vereniging Hofwijck.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B7200
€  8.00 [Appr.: US$ 9.5 | £UK 7 | JP¥ 1041]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance studie

 
[VONDEL].
Gids voor de Vondel tentoonstelling t.g.v. de 350-jarige herdenking van zijn geboortedag op 17 november 1587.
Amsterdam, 1937. Oorspr. omslag. 52 p. + afbeeldingen. Elfde tentoonstelling in het Museum Fodor van 13 november 1937 tot 2 januari 1938.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L7352
€  8.00 [Appr.: US$ 9.5 | £UK 7 | JP¥ 1041]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
-
Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt, [.] waerachtelijck beschreven door een liefhebber der Waerheydt.
Op Loevesteyn, voor Lieven van Vrijheyd, [=Johannes Naeranus, Rotterdam], 1658. Den tweeden druck, vermeerderd met het gene in den eersten druck [1648] was uytgelaten en andere noodige dingen. kwarto, Later half perkament, schutbladen vernieuwd,[16] + 366 + 142 p. Met een gegraveerd portret van Oldenbarnevelt naar het schilderij van Michiel van Miereveld uit 1617. Titelpagina gebruind, scheur op p.140 met tape gerepareerd, plakbandresten op p. 141 en 142. Naschrift ontbreekt, verder goed exemplaar.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T5708
€  200.00 [Appr.: US$ 237.61 | £UK 170.5 | JP¥ 26030]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
-
Hofwijck. Huygens' huis te Voorburg.
Voorburg, Ver. Hofwijck, 1956. Oorspr. omslag. 20 + VI p. Omslagtitel: Vitauium Hofwijck.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y8528
€  7.00 [Appr.: US$ 8.32 | £UK 6 | JP¥ 911]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VONDEL].
P. Leendertz: Twee handschriften van Vondel. Eenige minder bekende gedichten van Vondel. J.F.M. Sterck: Verwanten en vrienden van Vondel. (nieuwe gegevens uit notarieele akten).
Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1910. Oorspr. omslag. 45 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Vierde verslag 1908-1909 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 13 mei 1910. Met twee bijlagen, een titelprent en twee facsimilees.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4358
€  7.00 [Appr.: US$ 8.32 | £UK 6 | JP¥ 911]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VONDEL].
P. Leendertz: Twee handschriften van Vondel. Eenige minder bekende gedichten van Vondel. J.F.M. Sterck: Verwanten en vrienden van Vondel. (Nieuwe gegevens uit notarieele akten).
Amsterdam, R.W.P. de Vries, 1910. Oorspr. omslag. 45 p. Vereeniging Het Vondel-Museum. Vierde verslag 1908-1909 uitgebracht in de Algemeene Vergadering op 13 mei 1910. Met twee bijlagen, een titelprent en twee facsimilees. [bibliotheekstempeltje].
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B1405
€  7.00 [Appr.: US$ 8.32 | £UK 6 | JP¥ 911]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
[VOS, JAN].
Het leven van Jan Vos.
Separaat uit Levens van eenige voorn. meest Nederl. Mannen en Vrouwen, 1775, Deel II. 4 p. met bijgevoegd stukje met afbeelding van Vos uit het Penning-Magazijn voor de jeugd. los bijgevoegd pagina uit Keur van Nederl. Letteren
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y4334
€  10.00 [Appr.: US$ 11.88 | £UK 8.75 | JP¥ 1302]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance biografie

 
-
Naaman van Sijrien. Een rederijkersspel uit de zestiende eeuw.
Zutphen, W.J. Thieme & Cie, z.j. Ingenaaid. 87 p. Uitgegeven naar een handschrift van 1553 met een inleiding en aantekeningen door W.M.H. Hummelen en C. Schmidt. Klassiek Letterkundig Pantheon nr 198.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y8337
€  7.00 [Appr.: US$ 8.32 | £UK 6 | JP¥ 911]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
-
Nederlandse strijdzangen uit de 16e en de eerste helft der 17e eeuw. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.J.C. Buitendijk.
Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink, 1954. Oorspr. omslag. 167 p. Zwolse drukken en herdrukken Nr. 2.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: H5604
€  7.00 [Appr.: US$ 8.32 | £UK 6 | JP¥ 911]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
-
Protestantse poëzie der 16de en 17de eeuw. Deel I.
Amsterdam, Elsevier, 1940. Gebonden. 215 p. Bibliotheek der Nederlandse Letteren.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: H2283
€  9.00 [Appr.: US$ 10.69 | £UK 7.75 | JP¥ 1171]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

 
-
Spel van Sinne. Door de Leidse rederijkerskamer De witte Acoleyen vertoond te Rotterdam in 1561.
Leiden, Publikaties van de Vakgroep Nederlandse Taal- & Letterkunde, 1975. Oorspr. omslag. XXXI + 62 p. Aangeboden aan C.A. Zaalberg bij zijn afscheid als hoogleraar op 24 oktober 1975.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: K3258
€  10.00 [Appr.: US$ 11.88 | £UK 8.75 | JP¥ 1302]
Catalogue: Renaissance
Keywords: renaissance

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Next page