Antiquariaat Boek & Glas: Onderwijs Schoolboek
found: 201 books on 9 pages. This is page 1
- Next page

 
J.L. M.
L'Amiral Ruyter.
Toulouse, Societe des Livres Religieux, 1867. Oorspr. omslag. 100 p. Bibliotheque des Ecoles.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1026
€  15.00 [Appr.: US$ 17.68 | £UK 13.5 | JP¥ 2007]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
-
Beredeneerd Rekenen. Een rekenboekje voor de Lagere Scholen, dienstig voor het klassikaal rekenen op het bord. Eerste stukje.
Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1865. Oorspr. omslag. 51 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1195
€  15.00 [Appr.: US$ 17.68 | £UK 13.5 | JP¥ 2007]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
-
Christelijk onderwijsboekje, ten gebruike bij katechizatien voor min- en meergevorderde leerlingen, opgesteld door de gezamenlijke predikaten der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Leyden. 1e stukje, behelzende de Bijbelsche en Kerkelijke Geschiedenis.
Leyden, Gebroeders van den Hoek, 1860. Oorspr. omslag. 64 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1196
€  15.00 [Appr.: US$ 17.68 | £UK 13.5 | JP¥ 2007]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
-
Christelijk onderwijsboekje, ten gebruike bij katechizatien voor min- en meergevorderde leerlingen, opgesteld door de gezamenlijke predikaten der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Leyden. 1e stukje, behelzende de Bijbelsche en Kerkelijke Geschiedenis.
Leyden, Gebroeders van den Hoek, 1854. 2e druk. Oorspr. omslag. 60 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1198
€  15.00 [Appr.: US$ 17.68 | £UK 13.5 | JP¥ 2007]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
-
Christelijk onderwijsboekje, ten gebruike bij katechizatien voor min- en meergevorderde leerlingen, opgesteld door de gezamenlijke predikaten der Nederduitsche Hervormde Gemeente van Leyden. 2e stukje, behelzende de Christelijke Geloofs- en Zedeleer.
Leyden, Gebroeders van den Hoek, 1874. 10e druk. Oorspr. omslag. 64 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1197
€  15.00 [Appr.: US$ 17.68 | £UK 13.5 | JP¥ 2007]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
B.M.K.D.K.
Derde Leesboek. Aanschouwelijke Lees- en Taaloefeningen.
Luik, H. Dessain, 1878. Oorspr. omslag. 68 p. 11e uitgave.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1118
€  15.00 [Appr.: US$ 17.68 | £UK 13.5 | JP¥ 2007]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
-
De natuur in de verschillende jaargetijden, bijzonder met het oog op de planten. Schoolboekje.
Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1867. Oorspr. omslag. IV + 70 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T6800
€  10.00 [Appr.: US$ 11.79 | £UK 9 | JP¥ 1338]
Keywords: onderwijs schoolboek

 
-
Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Tweede stukje: De Hoofdregels in onbenoemde en benoemde getallen. Herhaling van het Eerste.
Amsterdam, C.L. Brinkman, 1859. 2e druk. Oorspr. omslag. 30 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1121
€  15.00 [Appr.: US$ 17.68 | £UK 13.5 | JP¥ 2007]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
-
Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Derde stukje: De Tiendeelige Breuken.
Amsterdam, C.L. Brinkman, 1860. 2e druk. Oorspr. omslag. 32 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1122
€  15.00 [Appr.: US$ 17.68 | £UK 13.5 | JP¥ 2007]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
-
Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Eerste stukje: De Hoofdregels in onbenoemde en benoemde getallen.
Amsterdam, C.L. Brinkman, 1859. 2e druk. Oorspr. omslag. 32 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1120
€  15.00 [Appr.: US$ 17.68 | £UK 13.5 | JP¥ 2007]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
-
Nieuw Practisch Rekenboek, voor de Lagere Scholen. Eerste stukje: Geheele Getallen. Tweede stukje: Tiendeelige Breuken. Derde stukje: Gewone Breuken. Vierde stukje: Evenredigheden toegepast op den regel van drieeen. Vijfde stukje: Interest-Rekening enz. Zesde stukje: Winst- en Verlies-, Gezelschaps- en Rabat-Rekening Korting voor kontante Betaling, Provisie- en Effecten-Rekening. Zevende stukje: Menging- en Ruiling-Rekening, Ketting-Regel, Zamengestelde Evenredigheden en Gemengde Voorstellen.
Meppel, H. Ten Brink, 1863- 1876. Verschillende drukken. Oorspr. omslag. 7 deeltjes.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T9924
€  100.00 [Appr.: US$ 117.85 | £UK 89.5 | JP¥ 13378]
Keywords: onderwijs schoolboek 19e eeuw

 
-
Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Zevende stukje: Tarra-Rekening, Tijdrekening van Betaling, Gezelschaps-Ruiling en Menging-Rekening.
Amsterdam, C.L. Brinkman, 1857. Oorspr. omslag. 32 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1124
€  15.00 [Appr.: US$ 17.68 | £UK 13.5 | JP¥ 2007]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
-
Nieuw Praktisch Rekenboek voor de Volksscholen. Door eene Vereeniging van Onderwijzers. Zesde stukje: Omgekeerde, Zamengestelde en Omgekeerde Zamengestelde Regel van Drieen, Enkelvoudige en Zamengestelde Interest-Berekening en Rabat-Rekening.
Amsterdam, C.L. Brinkman, 1860. 2e verbeterde druk. Oorspr. omslag. 32 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1123
€  15.00 [Appr.: US$ 17.68 | £UK 13.5 | JP¥ 2007]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
-
Nieuwe bijdragen, ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden Januarij 1834.
Leyden D. du Mortier en Zoon, 1834. Oorspr. omslag. 94 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1207
€  20.00 [Appr.: US$ 23.57 | £UK 18 | JP¥ 2676]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
-
Schoolboekjes, uitgegeven door het bestuur der Nederduitsch-Hervormde Diakonie-Scholen te Utrecht. Eerste stukje. Lange- en korte slotklanken en verdere oefeningen.
Utrecht, Kemink & Zoon, 1881. Oorspr. omslag. 24 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T6806
€  10.00 [Appr.: US$ 11.79 | £UK 9 | JP¥ 1338]
Keywords: onderwijs schoolboek

 
B.M.K.D.K.
Tweede Leesboek . Schrijf- en Leesleerwijze.
Luik, H. Dessain, 1878. Oorspr. omslag. 84 p. 19e uitgave.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1119
€  18.00 [Appr.: US$ 21.21 | £UK 16.25 | JP¥ 2408]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
-
Verscheidenheden, aan de Geschiedenis, Natuurlijke Historie en Aardrijksbeschrijving ontleend. Een leesboek voor de hoogste klasse der scholen, of tot bijzonder gebruik.
Montfoort, Protest. Landbouwk. Gesticht, 1854. Oorspr. omslag. 92 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1200
€  15.00 [Appr.: US$ 17.68 | £UK 13.5 | JP¥ 2007]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
AARSEN, A.
Ons Vaderland. Schetsen uit zijne geschiedenis. Een leesboekje voor de Volksschool.
Amsterdam, G. Theod. Bom., 1881. 2e verbeterde druk. Oorspr. omslag. 54 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1204
€  12.50 [Appr.: US$ 14.73 | £UK 11.25 | JP¥ 1672]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
AARSEN, A.
Ons dorp en zijne omstreken. Leesboekje voor dorpsscholen.
Amsterdam, G. Theod. Bom, 1881. 3e herziene druk. Oorspr. omslag. 80 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1084
€  12.50 [Appr.: US$ 14.73 | £UK 11.25 | JP¥ 1672]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
AARSEN, A.
De Schoone Natuur. Schoolboekje.
Amsterdam, S. Folkers, [ca. 1875]. 2e druk. Oorspr. omslag. 32 p. Op omslag: Amsterdam, Ten Brink & De Vries.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1066
€  10.00 [Appr.: US$ 11.79 | £UK 9 | JP¥ 1338]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
ANSLIJN, NZ., N.
Nieuw Spel- of Leesboekje, dienende, om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen. Eerste stukje, eerste gedeelte.
Haarlem, De Erven F. Bohn, 1863. 24ste druk. Kartonnen omslag. 16 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1155
€  12.50 [Appr.: US$ 14.73 | £UK 11.25 | JP¥ 1672]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
ANSLIJN NS., N.
Nieuw Spel- of Leesboekje, dienende, om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen. Eerste stukje, eerste gedeelte en tweede gedeelte. Tweede stukje. Bijvoegsel op het eerste stukje.
Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1875-1887. Oorspr. omslagen. 4 afleveringen. Verschillende drukken.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1157
€  30.00 [Appr.: US$ 35.36 | £UK 27 | JP¥ 4013]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
ANSLIJN N.Z., N.
Rekenboek voor meisjes, ten dienste der scholen. Vierde stukje.
Te Leyden bij D. du Mortier en Zoon, 1811. Tweede druk Omslag, 43 p. + 8 p. (antwoordenboekje).
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1137
€  75.00 [Appr.: US$ 88.39 | £UK 67.25 | JP¥ 10033]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

 
AUGUSTIJN, J.A.
Aanleiding tot de beoefening der natuur- en landhuishoudkundige scheikunde. Een leesboek voor de hoogste klassen der lagere scholen. Tweede afdeeling.
Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1852. Oorspr. omslag. 62 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T6808
€  10.00 [Appr.: US$ 11.79 | £UK 9 | JP¥ 1338]
Keywords: onderwijs schoolboek

 
BAARSCHERS, H.
Het Groene Boekje. Leeslesjes voor de eerste- of tweede klasse. Een vervolg op het Vijfde Leesboekje.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1876. 6e druk. Oorspr. omslag. 30 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1082
€  10.00 [Appr.: US$ 11.79 | £UK 9 | JP¥ 1338]
Keywords: 19e eeuw onderwijs

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - Next page