Antiquariaat Boek & Glas: Middeleeuwen
found: 287 books on 12 pages. This is page 1
- Next page

 
-
Het abel spel Vanden Winter ende vanden Somer. Ende ene sotternie 'Rubben' na volghende. Voorafgegaan door de fragmenten ene sotte boerde 'Drie Daghe Here' ende ene goede sotternie 'Truwanten'.
W.J. Thieme & Cie Zutphen z.j. Oorspr. omslag 114 p. Uitleiding en verklaringen G. Stellinga. Klassiek Letterkundig Pantheon 175.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B4113
€  8.00 [Appr.: US$ 8.91 | £UK 7 | JP¥ 982]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 
-
Een abel spel van Gloriant. Uitgegeven door Rob. Roemans en Rene Gaspar.
De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1956. Oorspr. omslag 72 p. Klassieke Galerij nr. 102
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L4979
€  5.00 [Appr.: US$ 5.57 | £UK 4.5 | JP¥ 614]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen toneel

 
-
Het abel spel Lanseloet van Denemerken en de sotternie Die Hexe na volghende. Aantekeningen G. Stellinga.
Tjeenk Willink - Noorduijn, Culemborg, 1971. 4e drik, Oorspr. omslag, 71 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y5747
€  6.00 [Appr.: US$ 6.68 | £UK 5.25 | JP¥ 737]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 
-
Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Rob. Roemans en Hilda van Assche.
Wereldbibliotheek Amsterdam 1969. 4e druk Oorspr. omslag 134 p. Klassieke Galerij 123. matig ex.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L5008
€  5.00 [Appr.: US$ 5.57 | £UK 4.5 | JP¥ 614]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen toneel

 
-
Een abel spel van Lanseloet van Denemerken. Uitgegeven door Rob. Roemans en Rene Gaspar.
Wereldbibliotheek Amsterdam 1958. Kartonnen bandje XXVIII + 68 p. Klassieke Galerij 123.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L4976
€  5.00 [Appr.: US$ 5.57 | £UK 4.5 | JP¥ 614]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen toneel

 
-
Beatrijs. [toneelbewerking].
Oorspr. omslag, n.p., n.d., 32 p. iets roestvlekkig
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R7521
€  7.50 [Appr.: US$ 8.35 | £UK 6.5 | JP¥ 921]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 
-
Beatrijs. Met inleiding en aantekeningen van W.H. Beuken.
L.C.G. Malmberg, s-Hertogenbosch, 1970. 7e druk, Oorspr. omslag, 40 p. Malmbergs Nederlandse Schoolbibliotheek.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R7678
€  5.00 [Appr.: US$ 5.57 | £UK 4.5 | JP¥ 614]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 
-
Beatrijs. Middelnederlandsch dichtwerk uit de XIVde eeuw. Met inleiding en aanteekeningen van A.J. de Jong.
Joost van den Vondel, Amsterdam, z.j. Oorspr. omslag, 59 p. + losse bijlage (aantekeningen). Kijkjes in onze letteren II.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R7681
€  7.00 [Appr.: US$ 7.8 | £UK 6 | JP¥ 860]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 
-
Beatrijs. Uitgegee deur A.C. Bouman.
J.L. van Schaik BPK. Uitgewers, Pretoria, 1941. Oorspr. omslag, 92 p. Van Stamverwante Bodem VI.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R7727
€  9.00 [Appr.: US$ 10.03 | £UK 7.75 | JP¥ 1105]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 
-
Beatrijs. Uitgegee deur A.C. Bouman.
J.L. van Schaik BPK. Uitgewers, Pretoria, 1968. 3e druk Oorspr. omslag, 88 p. Van Stamverwante Bodem VI.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R7728
€  8.00 [Appr.: US$ 8.91 | £UK 7 | JP¥ 982]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 
-
Beatrys - 'n middeleeuse juweel. In Afrikaans Oorvertel deur Dr. P.C. Schoonees.
J.L. van Schaik, Beperk, Pretoria, 1939. Oorspr. omslag, 30 p. Monument-reeks No. 9.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R7281
€  10.00 [Appr.: US$ 11.14 | £UK 8.75 | JP¥ 1228]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen afrikaans

 
-
De Bekeeringe Pauli. Ingeleid, uitgegeven en toegelicht door G. Jo Steenbergen.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1953. Oorspr. omslag. 104 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: H8765
€  7.00 [Appr.: US$ 7.8 | £UK 6 | JP¥ 860]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 
-
Blijde Inkomst. Vier Vlaams-Bourgondische Gedichten. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door G. Degroote.
Wereldbibliotheek Amsterdam/Antwerpen 1950. Oorspr. omslag XXXVIII + 26 p. Klassieke Galerij nr. 59.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L4972
€  6.00 [Appr.: US$ 6.68 | £UK 5.25 | JP¥ 737]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 
-
De Borchgrauinne van Vergi. Middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, opnieuw naar het handschrift uitgegeven.
Leiden, E.J. Brill, 1873. Oorspr. omslag. 33 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B2238
€  15.00 [Appr.: US$ 16.71 | £UK 13 | JP¥ 1842]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 
-
Van den Borchgrave van Couchi. Fragment uit Atrecht. Uitgegeven door A. Goslinga.
Leiden E.J. Brill, 1949. Oorspr. omslag. 35 p. Textus Minores nr. VIII.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L3830
€  6.00 [Appr.: US$ 6.68 | £UK 5.25 | JP¥ 737]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 
-
De Borchgravinne van Vergi. Middelnederlandsch gedicht uit het begin der 14de eeuw, opnieuw naar het handschrift uitgegeven.
E.J. Brill, Leiden, 1873. Gebonden, 34 p. doorschoten met blanco pagina's met aantekeningen in handschrift van J.W. Muller. boekbindersetiketje: H. Zirkzee, Leiden.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y7604
€  9.00 [Appr.: US$ 10.03 | £UK 7.75 | JP¥ 1105]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 
-
Carel ende Elegast. Middelnederlandsche Ridderroman met Aanteekeningen en Bibliographie uitgegeven door Rob Roemans.
Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1945. 2e druk. Gebonden, 112 p. Op band: Karel ende Elegast, Wereldbibliotheek, Klassieke Galerij
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T4854
€  7.00 [Appr.: US$ 7.8 | £UK 6 | JP¥ 860]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 -, Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen Coninck Salomon ende Marcolphus.
-
Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen Coninck Salomon ende Marcolphus.
Leiden, E.J. Brill, 1941. Oorspr. omslag. 75 p. Naar den Antwerpschen druk van Henrick Eckert van Hombergh in het jaar 1501 uitgegeven op het getouw gezet door Willem de Vreese en voltooid door Jan de Vries. Nederlandsche Volksboeken VII.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: K1126
€  11.50 [Appr.: US$ 12.81 | £UK 10 | JP¥ 1412]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 
-
Dat Scone Bediet van Moriane. Middelnederlandsche Ridderroman met inleiding, aanteekeningen en bibliografie door A. Bellemans.
De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1942. Gebonden 178 p. Klassieke Galerij Nr. 3
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R0067
€  8.00 [Appr.: US$ 8.91 | £UK 7 | JP¥ 982]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 
[BEVERLEY, JAN VAN].
Dit es die historie ende leven vanden heilighen heremijt sint Jan van Beverley die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doer ingheven des viants. Also u die historie verclaren sal.
Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill Leiden 1903. Ingenaaid Ills. onopengesneden 53 p. Nederlandsche volksboeken VI. Naar den Brusselschen druk van Thomas van der Noot uit het begin der XVIde eeuw en den Antwerpschen druk van Jacob van Liesvelt uit het jaar 1543 uitgegeven door G.J. Boekenoogen.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: K1123
€  11.50 [Appr.: US$ 12.81 | £UK 10 | JP¥ 1412]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen teksteditie

 
-
Die eerste bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht door Willem de Vreese.
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931. Oorspr. omslag. XXXII + 186 p. Met een facsimile.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B7430
€  12.00 [Appr.: US$ 13.37 | £UK 10.25 | JP¥ 1474]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 
-
Die eerste bliscap van Maria. Vijftiend'eeuwsch mysteriespel. Bewerkt door Willem Smulders, Pr.
Utrecht/Nijmegen, Dekker & Van de Vegt en J.M. van Leeuwen 1932. Ingenaaid. 91 p. Ills.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L3783
€  8.00 [Appr.: US$ 8.91 | £UK 7 | JP¥ 982]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 
-
Een Esbattement van sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1967. Oorspr. omslag. 183 p. Tekstuitgave met inleiding en aantekeningen, verzorgd door het Nederlands Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen. Zwolse herdrukken nr. 57.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: H8763
€  8.00 [Appr.: US$ 8.91 | £UK 7 | JP¥ 982]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 
-
Esmoreit.
Antwerpen, De Vlijt, 1948. Gebonden. 94 + 32 p. + [los] 22 p. aantekeningen bij de tekst. Eerste integrale reproductie van het handschrift naast de tekst in typographie, voorafgegaan door een bondige inwijding en een uitvoerige analytische bibliographie en gevolgd door ophelderende aantekeningen bij de oorspronkelijke tekst. Uitgave bezorgd door AL. de Meyer en Rob. Roemans
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B1285
€  30.00 [Appr.: US$ 33.42 | £UK 25.75 | JP¥ 3684]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

 
-
Geestelijke epiek der middeleeuwen.
Amsterdam, Elsevier, 1939. Gebonden. XVIII + 296 p. Verzorgd door J. van Mierlo. Bibliotheek der Nederlandsche Letteren.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: H3119
€  9.00 [Appr.: US$ 10.03 | £UK 7.75 | JP¥ 1105]
Catalogue: Middeleeuwen
Keywords: middeleeuwen

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - Next page