Antiquariaat Boek & Glas: Geschiedenis Eerste Wereldoorlog
found: 46 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
-
Amerikaansche hulde aan de verbonden natien.
London, Jas. Truscaott & Son, 1916. Geniet. 52 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T4104
€  10.00 [Appr.: US$ 11.75 | £UK 9 | JP¥ 1323]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
-
Het Amerikaansche Zwartboek.
z.p. 1918. Geniet. 24 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T4288
€  10.00 [Appr.: US$ 11.75 | £UK 9 | JP¥ 1323]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
-
Bijdragen tot de geschiedenis der Vlaamsche IJzertragedie, 1914-1918. Deel I: Open brieven en vertoogschriften van de Vlaamsche Frontbeweging (1917-1918).
Kaaskerke-Diksmuide, Vereeniging zonder winstbejag Bedevaart naar graven van den IJzer, 1939. Oorspr. omslag. 99 p. Ills. Op omslag: De Open Frontbrieven.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T6414
€  12.50 [Appr.: US$ 14.69 | £UK 11.25 | JP¥ 1654]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
-
England und die Sperrung der See.
Berlin, E.S. Mittler & Sohn, 1915. Oorspr. omslag. 36 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T9166
€  8.00 [Appr.: US$ 9.4 | £UK 7.25 | JP¥ 1058]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
-
La France et ses Allies. Documents de la section photographique de l'armee Francaise. L'Alsace-Lorraine.
Paris, Emile Paul, 1920. Geniet. 24 p. Geillustreerd.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y3031
€  15.00 [Appr.: US$ 17.63 | £UK 13.25 | JP¥ 1985]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
-
De komende vrede.
's-Gravenhage, De Avondpostdrukkerij, 1914. Oorspr. omslag. 16 p. Nederlandsche Anti-Oorlog Raad uitgave no. 1. December 1914.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T5984
€  8.00 [Appr.: US$ 9.4 | £UK 7.25 | JP¥ 1058]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
[ PIEPERS, M.C. ]
Nog een drietal losse opmerkingen naar aanleiding van den Grooten Oorlog.
Amsterdam, De Nieuwe Tijd, [1915]. Oorspr. omslag. 47 p. Niet in den handel.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T7748
€  8.00 [Appr.: US$ 9.4 | £UK 7.25 | JP¥ 1058]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
-
Oorlogskroniek. Dagboek van den oorlog, soldatenbrieven, oorlogsillustraties. Maand juni 1917.
Berlin, M. Berg, 1917. Geniet. 48 p. Ills.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T7819
€  8.50 [Appr.: US$ 9.99 | £UK 7.5 | JP¥ 1125]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
-
Oorlogskroniek maand Mei 1918.
M. Berg, 1918. Oorspr. omslag, Ills., 68 p. op omslag Ritmeester-baron Manfred von Richthofen +
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T6453
€  10.00 [Appr.: US$ 11.75 | £UK 9 | JP¥ 1323]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
-
De Strijd voor het Recht. Ontleend aan The Round Table (maartnummer 1916).
Amsterdam, Vennootschap Letteren en Kunst, 1916. Oorspr. omslag. 31 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y0603
€  8.00 [Appr.: US$ 9.4 | £UK 7.25 | JP¥ 1058]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
-
Zakboekje. Landweerdistrict Amsterdam III. 24e Landweer-Bataljon 1e Compagnie Letter A.
Amsterdam, 1913. Ingenaaid. 45 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1829
€  10.00 [Appr.: US$ 11.75 | £UK 9 | JP¥ 1323]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
AILLY, A.J. D'.
Nederland en zijne oorlogvoerende naburen in het licht der vaderlandsche historie.
Amsterdam, Vennootschap Letteren en Kunst, 1917. Geniet. 40 p. Bond van neutrale landen afdeeling Nederland.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T4752
€  7.50 [Appr.: US$ 8.81 | £UK 6.75 | JP¥ 992]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
BASDEVANT, JULES.
Les Deportations du Nord de la France et de la Belgique en vue du Travail force et le Droit International.
Paris, Recueil Sirey, 1917. Oorspr. omslag. 69 p. Met opdracht en gesigneerd door de auteur.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T7828
€  20.00 [Appr.: US$ 23.5 | £UK 17.75 | JP¥ 2646]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
BASSOMPIERRE, ALFRED DE.
De nacht van 2 op 3 augustus 1914 op 't Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Brussel.
Amsterdam, Vennootschap Letteren en Kunst, 1915. Oorspr. omslag. 29 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T6576
€  8.50 [Appr.: US$ 9.99 | £UK 7.5 | JP¥ 1125]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
BAVIER, ANDRE DE.
De meening van een neutrale omtrent Engeland.
Amsterdam, Letteren en Kunst, z.j. Geniet. 14 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T4006
€  8.00 [Appr.: US$ 9.4 | £UK 7.25 | JP¥ 1058]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
BEDIER, JOSEPH.
Duitsche misdaden in het licht van Duitsche getuigenissen. Geautoriseerde vertaling. Voorwoord Terwagne.
's-Gravenhage, 1915. Oorspr. omslag. 40 p. Studien en Documenten over den Oorlog.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T5878
€  10.00 [Appr.: US$ 11.75 | £UK 9 | JP¥ 1323]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
BELT, J.C. VAN DEN.
De Weermacht onzer buren.
Velp, Mavors, 1913. Oorspr. omslag. 80 p. Met uitslaande kaart.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T7479
€  30.00 [Appr.: US$ 35.25 | £UK 26.5 | JP¥ 3969]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
BENSON, E.F.
Deutschland uber Allah.
London, A.J. Wilson & Co., 1917. Geniet. 35 p. nederlandstalig
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T4880
€  10.00 [Appr.: US$ 11.75 | £UK 9 | JP¥ 1323]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
BERDEN, MARTIN.
In Duitsche Krijgsgevangenschap.
Leiden A.W. Sijthoff, 1917. Ingenaaid. 31 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1958
€  7.00 [Appr.: US$ 8.23 | £UK 6.25 | JP¥ 926]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
BRUNET, EMILE.
Duitsche laster. De Engelsch-Belgische Conventie.
Den Haag, Exploitatie Mij. van Dagbladen, [1915]. Oorspr. omslag. 27 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T8733
€  18.00 [Appr.: US$ 21.15 | £UK 16 | JP¥ 2381]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
VISCOUNT BRYCE E.A.
Verslag der Commissie tot onderzoek van de aan Duitschers ten laste gelegde gruwelen. Benoemd door zijner Britsche Majesteits Regeering onder het voorzitterschap van Viscount Bryce, O.M. etc. etc.
['s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, [1915]. Oorspr. omslag. 446 p. Met kaartje + illustraties.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1321
€  20.00 [Appr.: US$ 23.5 | £UK 17.75 | JP¥ 2646]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
BUNSEN, M.
Brief van zijner majesteits ambassadeur te Weenen aangaande het afbreken der diplomatieke betrekkingen met de Oostenrijksch-Hongaarsche regeering. Sir M. de Bunsen aan Sir Edward Grey.
;s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. Geniet. 14 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y0672
€  8.00 [Appr.: US$ 9.4 | £UK 7.25 | JP¥ 1058]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
BUSCH, JOSEF ZUM.
Bemerkingen naar aanleiding van Dr. Zum Busch laatsten brief.
Baarn, Jos Goudswaard, 1917. Oorspr. omslag. 15 p. De brief van Zum Busch werd gepubliceerd in de Deutsche Medizinische Wochenschrift van 27 juli 1916. Onderwerp: slechte behandeling van Duitse gevangenen door Engeland.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T6565
€  8.00 [Appr.: US$ 9.4 | £UK 7.25 | JP¥ 1058]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
CARSON, SIR EDWARD.
De oorlog tegen Duitsche Duikbooten.
London, [1917]. Oorspr. omslag. 16 p. Over het succes der Britsche Marine.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T6397
€  8.00 [Appr.: US$ 9.4 | £UK 7.25 | JP¥ 1058]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

 
DAMBRE, O.
Ter herinnering aan Lode de Boninge en Frans van der Linden. Levensschets.
Temsche, Komiteit Bedevaart naar de graven van den IJzer, 1934. Geniet, 32 p. Geillustreerd.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y0165
€  8.00 [Appr.: US$ 9.4 | £UK 7.25 | JP¥ 1058]
Keywords: geschiedenis eerste wereldoorlog

| Pages: 1 | 2 | - Next page