Antiquariaat Boek & Glas: Geschiedenis Armoede
found: 18 books

 
-
Adres van het R.C. parochiaal Wees- en armbestuur te Alkmaar aan den gemeenteraad aldaar.
Alkmaar, 1861. Oorspr. omslag. 18 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T6762
€  10.00 [Appr.: US$ 11.78 | £UK 9 | JP• 1337]
Keywords: geschiedenis armoede

 
-
Betoog van het uitvoerbare der voorgeslagen middelen om, gedurende het strenge jaargetijde, in de behoeften van noodlijdenden, door buitengewone maatregelen te voorzien, door den schrijver der Proeve van onderzoek, enz.
S.J. Prins, Amsterdam, 1842. Blanco blauw omslag, 24 p. iets smoezelig
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T9300
€  25.00 [Appr.: US$ 29.45 | £UK 22 | JP• 3343]
Keywords: armoede

 
-
Nieuwjaarsgroet van de kinderen uit het Roomsch-Katholiek weeshuis, aan de ingezetenen van Leiden.
Leiden, 1854. blanco omslag, cahiersteek, 7 p. De liefdegaven, welke, bij het rondbrengen dezes, aan de weeskinderen worden uitgereikt, strekken niet ten behoeve van het amhuis, maar ten nutte en ter verlustiging dier kinderen, bij gelegenheid van de feestelijken dag. - ...
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T9399
€  10.00 [Appr.: US$ 11.78 | £UK 9 | JP• 1337]
Keywords: poŽzie armoede

 
-
De Oudeliedenzorg te Amsterdam.
Amsterdam, Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 1924. Oorspr. omslag. 114 p. Ills.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T5747
€  10.00 [Appr.: US$ 11.78 | £UK 9 | JP• 1337]
Keywords: geschiedenis armoede

 
-
Tweede verslag van de algemeene vereeniging tegen het pauperisme bij de arbeidende klassen van den minder gegoeden stand.
P.S. Barghoorn, Groningen, 1852. Oorspr. omslag, 122 p. + uitklapbare bijlage. omslag smoezelig en gevlekt
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T9302
€  30.00 [Appr.: US$ 35.34 | £UK 26.5 | JP• 4012]
Keywords: armoede

 
-
Verslag van het Burgerlijk Armbestuur van Maastricht omtrent den toestand van het armwezen in die gemeente over het jaar 1874 met Retrospectief Overzigt betreffende de laatste 25 jaren.
Maastricht, 1875. Oorspr. omslag. 61 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y0972
€  10.00 [Appr.: US$ 11.78 | £UK 9 | JP• 1337]
Keywords: geschiedenis armoede

 
DAM, JAN CORNELIS VAN.
Het gouden jubileum van een typisch Amsterdamsch Instituut.
Amsterdam, Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken, [1947]. Geniet. 24 p. Ills.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T7470
€  9.00 [Appr.: US$ 10.6 | £UK 8 | JP• 1204]
Keywords: geschiedenis armoede

 
EVERTS, JOHANNES.
Rapport inzake de stichting van tehuizen voor weduwnaars met kinderen. Uitgebracht door een daartoe bij besluit van het dagelijksch bestuur van den Armenraad van 2 December 1918 ingestelde commissie.
Amsterdam, Centraal Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 1920. Geniet. 38 p. Met twee vouwbladen. Geschriften van den Armenraad te Amsterdam Nr. IV.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T6671
€  10.00 [Appr.: US$ 11.78 | £UK 9 | JP• 1337]
Keywords: geschiedenis armoede

 
FUKKINK, H.
Handleiding voor de praktijk bij de toepassing van het verhaal ingevolge art. 63 e.v. der Armenwet.
Utrecht, 1941. Oorspr. omslag. 62 p. + twee bijlagen. Overdruk van het maandblad van den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon der Gemeente Utrecht.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T7990
€  10.00 [Appr.: US$ 11.78 | £UK 9 | JP• 1337]
Keywords: geschiedenis armoede

 
GEORGE, [HENRY].
Het licht der Nieuwe Wereld. De millionairs, de rijken, de burger-middenstand, de armen bekeken door eenen socialen bril door George.
Amsterdam, G. Stemler Czn, 1888. Gebonden. 208 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T5745
€  15.00 [Appr.: US$ 17.67 | £UK 13.25 | JP• 2006]
Keywords: geschiedenis armoede

 
KNIPPENBERG, H.
Hebt de kinderen lief! Sociologisch Vlugschrift.
Sittard, Bern. Claessens, [1910]. Oorspr. omslag. 16 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T6766
€  10.00 [Appr.: US$ 11.78 | £UK 9 | JP• 1337]
Keywords: geschiedenis armoede

 
MEIJER, G.A. EN N.J.M. DRESCH.
Het honderdvijftigjarig bestaan van het Roomsch-Katholiek Weeshuis te Schiedam 1774-1924.
Schiedam, Nieuwe Schiedamsche Courant, 1924. Oorspr. omslag. 46 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T7126
€  20.00 [Appr.: US$ 23.56 | £UK 17.75 | JP• 2675]
Keywords: geschiedenis armoede

 
REGENTEN.
Schets der lotgevallen van het voormalig Burger-kinderen-weeshuis en Armen-kinderenhuis, nu Protestantsch-kinderen-weeshuis en Roomsch-Katholijk-weeshuis te Nijmegen. Door Regenten der beide Weeshuizen aldaar.
Nijmegen, H.C.A. Thieme, 1860. Gebonden. 204 p. Met 5 gelithografeerde platen. [geplastificeerd].
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T7152
€  35.00 [Appr.: US$ 41.23 | £UK 30.75 | JP• 4681]
Keywords: geschiedenis armoede

 
VLAGSMA, J.
Een beeld uit onze gezegende 19e eeuw.
Leeuwarden, O. Stellingswerf, 1891. Oorspr. omslag. 16 p. Uitgegeven ten voordeele van het hulpbehoevend gezin van den Schrijver.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T6606
€  10.00 [Appr.: US$ 11.78 | £UK 9 | JP• 1337]
Keywords: geschiedenis armoede

 
VEREENIGING TOT HEIL DES VOLKS.
Zeven en vijftigste Verslag van de Werkzaamheden der Vereeniging tot Heil des Volks, afdeeling Amsterdam.
Gedrukt bij C.A. Spin & Zoon, [Amsterdam], 1912. Oorspr. omslag, Ills., 80 p. betreffende hare bewaarscholen voor havelooze kinderen in de Willemstraat en de Barndesteeg etc. Los bijgesloten een ingevulde kwitantie en een aanmeldingsformulier.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T9393
€  15.00 [Appr.: US$ 17.67 | £UK 13.25 | JP• 2006]
Keywords: armoede geschiedenis

 
VOORST, W.F. VAN (SAMENGEST.)
Aalmoezeniersweeshuis en Inrichting voor stad-bestedelingen 1 januari 1666 - 1 januari 1916.
Amsterdam, Stadsdrukkerij, [1916]. Oorspr. omslag. 78 p. Geillustreerd.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T7072
€  10.00 [Appr.: US$ 11.78 | £UK 9 | JP• 1337]
Keywords: geschiedenis armoede

 
VRIES, A. DE.
Werkloozenzorg geen armenzorg. Een woord naar aanleiding van de beschouwingen van H. Veldkamp, redacteur Friesch Kerkblad, over de crisissteun voor werkloozen arbeiders.
[Sneek, 1933]. Geniet. 15 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T6769
€  8.00 [Appr.: US$ 9.42 | £UK 7.25 | JP• 1070]
Keywords: geschiedenis armoede

 
WIJNEN, JAN HENDRIK.
De arbeid der kinderen in fabrieken onder godsdienstig, zedelijk en stoffelijk oogpunt beschouwd.
Utrecht, P.W. van de Weijer, [1873]. Oorspr. omslag. 75 p. Omslag: roestvlekkig.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T7645
€  15.00 [Appr.: US$ 17.67 | £UK 13.25 | JP• 2006]
Keywords: geschiedenis armoede

| Pages: 1 |