Antiquariaat Boek & Glas: 18e Eeuw
found: 136 books on 6 pages. This is page 4
Previous page - Next page

 
LANGENDYK, PIETER.
De spiegel der Vadelandsche Kooplieden.
Zutphen, W.J. Thieme, 1929. 6e herziene druk. Gebonden. 116 p. Opnieuw uitgegeven met inleiding en aanteekeningen door C.H.Ph. Meijer. Klassieke letterkundinge pantheon.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: H8761
€  7.00 [Appr.: US$ 8.22 | £UK 6.5 | JP• 926]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw toneel

 
LAUREMBERG, P.
Het hernieuwde en verbeterde Acerra philologica, van P. Lauremberg, dat is: Zes honderd nutte en gedenkwaardige geschiedenissen, als ook zeer vermakelyke reden-kavelingen [ ... ] uit de beroemste zo Grieksche als Latynsche geschigtschryvers by een gesteld, en nu in beter order geschikt en uitgegeven door Joh. Hajenius.
Tot Amsterdam, By Nicolaas ten Hoorn, 1701. Gebonden leer, met gegraveerd titelblad, [8] + 778 + [28] p. Petrus Laurenberg (1585-1639).
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y3063
€  250.00 [Appr.: US$ 293.57 | £UK 224.75 | JP• 33063]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: achttiende eeuw

 
MAETSCHAPPY DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE.
Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde te Leyden. Zesde deel.
Leyden, P. van der Eyk en D. Vygh, 1783. Kartonnen platten half linnen. 8 + 355 p. Met twee platen en een gegraveerde titelpagina. Bevat: Antwoord op de Prijsvraag: Hebben de Dichtkunst en Welsprekendheid verband met de Wijsbegeerte? en welk nut brent dezelve aan de eene en de andere toe? door Willem Bilderdijk. Bijlagen tot Antwoord. Nabericht. Tweede Antwoord op dezelve Prijsvraag. Bylage tot dat Antwoord.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y4406
€  50.00 [Appr.: US$ 58.71 | £UK 45 | JP• 6613]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
[JUVENALIS] LYDIUS, RUDOLPHUS.
Vermaakelyke tydkorting bestaande in D.I. Juvenaals derde Schimpdicht, in vaerzen vertaald; eenige Mengeldichten, waar in de Jufferschap ter hoogsten top van eere werd verheven. En 't Blyspel van de Princelyke Slaaf.
't Amsteldam, By Pieter Visser en Jan van Heekeren, 1707. Contemporain perkament [12] + 240 + 37 p. De 'Vermaakelyke tydkorting' bevat het complete oeuvre van Rudolphus Lydius, een man over wie weinig bekend is. De inhoud valt in drie delen uiteen: een vertaling van de derde satire van de Latijnse dichter Juvenalis (ca. 60 - 140 na Chr.), een groot aantal, meest voor de vuist gemaakte gedichten (zo staat het althans in de "Aanspraak aan den leezer"), waarin vooral meisjes worden toegezongen, en twee bedrijven van een blijspel, dat geen blijspel is, maar "eene satire op dwaze, hoogdravende, drukke treurspelen" (J.A.Worp).
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4390
€  125.00 [Appr.: US$ 146.79 | £UK 112.5 | JP• 16531]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
MARTINET, J.F.
Katechismus der Natuur. Vier delen.
Wed. Loveringh en Allart, Amsterdam, 1778-1779. eerste - derde deel 2e druk, vierde deel 1e druk. Vier delen gebonden in kalfsleer, met [24] plaaten, XIII + [3] + 424 + [2] + 442 + [2] + 394 + [4] + 502 + 37 + [39] p. De predikant, natuurwetenschapper en opvoeder Martinet (Deurne 1729 - Amsterdam 1795) heeft met zijn 'Katechismus der Natuur' een enorme invloed gehad op de vorming van tienduizenden Nederlanders en ook (via vertalingen in bijna alle Europese talen) op niet-Nederlanders. Zijn behandeling van de hele schepping in de vorm van vraag en antwoord bleek, hoewel duidelijk bedoeld voor jongeren, ook te voorzien in een grote behoefte aan natuurhistorische kennis bij de ontwikkelde leek.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T5707
€  350.00 [Appr.: US$ 411 | £UK 314.75 | JP• 46288]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
MINDERAA, P. E.A. (REDACTIE).
Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1954. Gebonden Stofomslag 208 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R1684
€  14.00 [Appr.: US$ 16.44 | £UK 12.75 | JP• 1852]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: studie 18e eeuw

 
MINDERAA, P. E.A. (REDACTIE).
Boeket voor Betje en Aagje. Van en over de schrijfsters Wolff en Deken.
Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1954. Gebonden. 208 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: W3695
€  10.00 [Appr.: US$ 11.74 | £UK 9 | JP• 1323]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: studie 18e eeuw

 
MOQUETTE, HERMINE CHRISTINE HELENE.
Over de romans van Wolff en Deken, beschouwd in verband met de romantische scheppingen van Richardson.
D. van Sijn & Zoon Rotterdam 1898. Gebonden 144 p. Stellingen. Proefschrift 4 April 1898 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Bibliotheekstempeltje.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L4139
€  17.00 [Appr.: US$ 19.96 | £UK 15.5 | JP• 2248]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: proefschrift 18e eeuw

 
NABER, JOHANNA W.A.
Betje Wolff en Aagje Deken.
Amsterdam, Meulenhoff, 1913. Gebonden. half linnen. XVI + 287 p. Nederlandsche Historische Bibliotheek 8. Met goud bekroond door Teylers Tweede Genootschap. Geillustreerd door de schrijfster.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: H0744
€  30.00 [Appr.: US$ 35.23 | £UK 27 | JP• 3968]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw studie

 
NABER, JOHANNA W.A.
Betje Wolff en Aagje Deken.
Amsterdam, Meulenhoff, 1913. Gebonden. Rood linnen. XVI + 287 p. Goud op snee. Nederlandsche Historische Bibliotheek 8. Met goud bekroond door Teylers Tweede Genootschap. Geillustreerd door de schrijfster.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L0835
€  40.00 [Appr.: US$ 46.97 | £UK 36 | JP• 5290]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw studie

 
ENEN VRIJHEID-LIEVENDEN NEDERLANDER.
De Waare Vrijheid.
Gedrukt Voor rekening van den Aucteur en uitgegeven te Cleve bij J.W. Hannesmann, Boekhandelaar, Augustus 1787. Latere linnen band, onafgesneden, XVI + 250 p. Auteur is Jean Manzon? [oprichter en editeur Courier du Bas-Rhin, 1768-1798]. Een prinsgezind betoog.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R9434
€  200.00 [Appr.: US$ 234.86 | £UK 179.75 | JP• 26450]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
NIEUWENHUIJZEN, MARTINUS.
De Geest der Nederlandsche Dichters.
Te Amsterdam, Martinus de Bruijn, 1788. Kartonnen omslag. XLVIII + 111 p. Voorberigt. Verhandeling over het bevallige, naive en de romansen. Bevallige stukjes.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y3663
€  35.00 [Appr.: US$ 41.1 | £UK 31.5 | JP• 4629]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
NIJLAND, J. ALEIDA.
Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786). Twee Delen.
Leiden, E.J. Brill, 1917. Ingenaaid. XLVIII + 412 + VIII + 351 + CLXII p. Ills.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y3407
€  125.00 [Appr.: US$ 146.79 | £UK 112.5 | JP• 16531]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
OLDENBORGH, PIETER VAN.
De belegering en verdediging van de Willemstad, in maart 1793.
Dordrecht & Amsterdam, A. Blussť & J. Allart, 1793. Gebonden in moderne band, Compleet met portret (silhouet) van bevelhebber C. van Boetzelaer op de titelpagina, uitvouwbare kaart, vier uitvouwbare platen & 13 silhouetten (portretten) op twee platen door D. Vrijdag & A. Zurcher. 144 pp. 22x14 cm. enkele bladzijden zeer lichte watervlek en iets smoezelig; een goed exemplaar. OLDENBORGH (Pieter van) Secretaris en Penningmeester der steede en Landen van Willemstad, geboren 1750, en aldaar overleden 14 Junij 1812 (Van der Aa).
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y5106
€  200.00 [Appr.: US$ 234.86 | £UK 179.75 | JP• 26450]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw geschiedenis

 
PAAPE, G.
Het leven en sterven van een hedendaagse aristocraat. Toelichting P.J. Buijnsters.
Amsterdam, Em. Querido. 1985. Pocket. 134 p. Griffioen.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y0775
€  7.00 [Appr.: US$ 8.22 | £UK 6.5 | JP• 926]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
PIERLINCK, JACOB.
De verschrikkelyke watersnood, Langs de Rivieren de Waal en de Maas, voorgevallen in de Maand February des Jaars 1757 Met derzelver droevige gevolgen, Uit geloofbaare Berigten en eigen Bevindinge by een verzameld en beschreven: Waar by gevoegd is een vertoog Over het eenig Middel van Redres, Voor het toekomende. Opgehelderd door een Kaart van de Rivieren.
Te Amsterdam, by Isaak Tirion, 1757. Papieren omslag. [8], 56 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R7693
€  150.00 [Appr.: US$ 176.14 | £UK 135 | JP• 19838]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw geschiedenis overstromingen

 
POL, BERT.
De Amsterdamsche lichtmis of Zoldaat van fortuin. Opnieuw uitgeven en van inleiding en commentaar voorzien.
Muiderberg, Dick Coutinho, 1983. Ingenaaid. 128 p. Ills. Populaire teksten uit de late Republiek no 1.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: W7076
€  7.00 [Appr.: US$ 8.22 | £UK 6.5 | JP• 926]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw amsterdam

 
POOT, HUBERT CORNELISZ.
Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Martien Beversluis.
Baarn, Bosch & Keuning, z.j. Ingenaaid. 32 p. Libellen-Serie nr. 252.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L1149
€  7.00 [Appr.: US$ 8.22 | £UK 6.5 | JP• 926]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw bloemlezing

 
POOT, HUBERT KORNELISZOON.
Gedichten. Met kunstige printen versiert.
Te Delf, Gedrukt by Reinier Boitet, 1722. Gebonden half bezaan leer met gemarmerde platten, Gegraveerde titel en gegraveerd portret, Ills., [XVI] + 444 + [IV] p. staat redelijk; schutbladen voor- en achter ontbreken, laatste pagina los.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y4542
€  100.00 [Appr.: US$ 117.43 | £UK 90 | JP• 13225]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw poŽzie

 
POOT, H.K.
Minnezangen van Hubert Korneliszoon Poot. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door C.M. Geerars.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1964. Paperback. 73 p. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde Nr. 31.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L7894
€  7.00 [Appr.: US$ 8.22 | £UK 6.5 | JP• 926]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
POST, ELIZABETH MARIA.
Reinhart. Bewerkt en ingeleid door Leonard de Vries.
Houten, Agathon, 1988. Paperback. 176 p. Hoogtepunten van de 18de-eeuwse Nederlandstalige romanliteratuur.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: H5858
€  8.00 [Appr.: US$ 9.39 | £UK 7.25 | JP• 1058]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
PRINSEN, J.
Het sentimenteele bij Feith, Wolff-Deken en Post.
De Gids, 1915. Ingenaaid. 29 + 43 p. Overdruk uit De Gids 1915, No 1 en 3.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L3592
€  8.00 [Appr.: US$ 9.39 | £UK 7.25 | JP• 1058]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw studie

 
ROTGANS, LUKAS.
Eneas en Turnus. Van inleiding en aantekeningen voorzien door L. Strengholt.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1959. Oorspr. omslag. 118 p. Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde Nr. 11. [1e druk 1705].
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R3142
€  6.00 [Appr.: US$ 7.05 | £UK 5.5 | JP• 794]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
SCHAIK, CORNELIS J.J. VAN.
Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
Assen, Van Gorcum & Comp., 1962. Gebonden Stofomslag 197 p. Ills. Neerlandica Traiectina XII.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B8178
€  15.00 [Appr.: US$ 17.61 | £UK 13.5 | JP• 1984]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
SCHONCK, E.J.B.
Nijmeegse mutsen. Een satire uit 1792. De Bonheurs uit de mode. Heldendicht. Uitgegeven en toegelicht door Andre Hanou.
Astraea Leuth 2006. Oorspr. omslag Ills. 183 p. Duivelshoekreeks nr. 15
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L7435
€  18.00 [Appr.: US$ 21.14 | £UK 16.25 | JP• 2381]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw poŽzie

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - Next page