Antiquariaat Boek & Glas: 18e Eeuw
found: 144 books on 6 pages. This is page 3
Previous page - Next page

 
EBERT, J.J.
Fabelen en vertellingen voor de jeugd.
Te Haarlem, bij Francois Bohn, [1799]. Later gebonden met opgeplakt de voor- en achterzijde van het oorspronkelijk omslag, Gegraveerde titelpagina met rond vignet en een gravure t/o de titelpagina (naar W. Jurij door T. Koning), onafgesneden, X + 216 p. Johann Jakob Ebert (1737-1805) was Hoogleeraar te Wittenberg.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R3431
€  250.00 [Appr.: US$ 286.26 | £UK 221 | JP¥ 32202]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
EEKHOFF, W.
De betrekking van de jufvrouwen Wolff en Deken tot Friesland.
Z.p. z.j. Blauw papieren omslag. [1862]. 14 p. 16.5 x 10.5 cm
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B2523
€  15.00 [Appr.: US$ 17.18 | £UK 13.5 | JP¥ 1932]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
EFFEN, JUSTUS VAN.
Ernst en Boert uit den Hollandschen Spectator.
Amsterdam, Wed. J.C. van Kersteren & Zoon, z.j. 4e druk. Gebonden half leer. 192 p. Met een plaat.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B0142
€  30.00 [Appr.: US$ 34.35 | £UK 26.75 | JP¥ 3864]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
ENGELEN, CORNELIUS VAN.
Bloemlezing uit het werk van Cornelius van Engelen (1726-1793).
Zutphen, W.J. Thieme & Cie, [1972]. Ingenaaid. 128 p. Keuze, inleiding en aantekeningen door N.C.H. Wijngaards. Klassiek Letterkundig Pantheon nr. 193.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: H5599
€  7.00 [Appr.: US$ 8.02 | £UK 6.25 | JP¥ 902]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
ENGELEN, CORNELIUS VAN.
Bloemlezing uit het werk van Cornelius van Engelen (1726-1793).
W.J. Thieme & Cie Zutphen z.j. Oorspr. omslag 128 p. Keuze, inleiding en aantekeningen door N.C.H. Wijngaards. Klassiek Letterkundig Pantheon 193.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B4114
€  8.00 [Appr.: US$ 9.16 | £UK 7.25 | JP¥ 1030]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
FEITH, RHYNVIS.
Brieven over verscheidene onderwerpen. Eerste deel.
Te Amsterdam, by Johannes Allart, 1784. Ingenaaid, gecartoneerd, omslag kievit papier, X + 205 p. Raad aan eenen jonge Dichter, Over de Romanze, Over het onnatuurlijke, geoutreerde, onwaarschijnlijke enz., Over de Navolging der Natuur, en der schoone Natuur, Over het Bevallige, Over de Vrouwen - zijnde een bijvoegsel op den voorgaanden.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R8883
€  50.00 [Appr.: US$ 57.25 | £UK 44.25 | JP¥ 6440]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
FOCQUENBROCH, W.V.
Alle de Werken. Twee delen.
Steven van Esveldt, Amsterdam, 1766. 3e druk, half linnen, Gebonden, onafgesneden, 520 + 461 p. Willem Godschalck van Focquenbroch (1640-1670) was een Nederlandse dichter en toneelschrijver. Naast geestige, satirische en burleske verzen, schreef hij serieuze verzen in de petrarkistische traditie.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y4646
€  60.00 [Appr.: US$ 68.7 | £UK 53.25 | JP¥ 7728]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
FOKKE SIMONSZ., AREND
De Graveur. Behelzende eene beknopte handleiding tot de daktylioglyphia, of graveerkunst in edele gesteenten, het stempelsnijden, het graveeren in hout en koper. Het etsen, het graveeren in zwarte kunst, of in Mezzo Tinto. Het hamerwerk. Het graveeren in de manier van craijon en om met couleuren te drukken, en uiteindelijk het pointeeren en graveeren in Acqua Tinta....
Te Dordrecht bij A. Blussé en Zoon, 1796. Gebonden half leer, gemarmerde platten, 10 uitklapbare gravures, gegraveerd frontispice, XII + 359 + 9 p. Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, enz. Ten deele overgenomen uit de beroemdste buitenlandsche werken en vermeerderd met de theorie en praktijk der beste inlandsche konstenaaren en handwerkslieden. Dertiende stuk. [Voorbericht ontbreekt]
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y3104
€  325.00 [Appr.: US$ 372.14 | £UK 287.5 | JP¥ 41862]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: typografie 18e eeuw

 
GEERARS, C.M.
Hubert Korneliszoon Poot.
Van Gorcum & Comp., Assen 1954. Gebonden Stofomslag 527 p. Met portret.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B7802
€  35.00 [Appr.: US$ 40.08 | £UK 31 | JP¥ 4508]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: studie 18e eeuw

 
GEERARS, C.M.
Hubert Korneliszoon Poot.
Groningen/Castricum, Bouma's Boekhuis/Bert Hagen, 1979. Herdruk. Gebonden. 527 p. Met portret.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B0157
€  20.00 [Appr.: US$ 22.9 | £UK 17.75 | JP¥ 2576]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: studie 18e eeuw

 
GHIJSEN, H.C.M.
Betje Wolff in verband met het geestelijk leven van haar tijd. Jeugd- en huwelijksjaren.
Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1919. 1e druk. Ingenaaid. XIX + 257 p. + Stellingen. Proefschrift 8sten Juli 1919 aan de Rijks-Universiteit te Leiden. Omslagversiering S.H. de Roos. Oplage 300 exx.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L0833
€  30.00 [Appr.: US$ 34.35 | £UK 26.75 | JP¥ 3864]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: proefschrift 18e eeuw

 
GHIJSEN, H.C.M.
Dapper vrouwenleven. Karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aagje Deken.
Assen, Van Gorkum & Co., 1954. Gebonden, Stofomslag, 415 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: L0134
€  30.00 [Appr.: US$ 34.35 | £UK 26.75 | JP¥ 3864]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: biografie 18e eeuw

 
GLAUCOMASTIX, JUVENALIS. [=J. GUEPIN].
Datheeniana, of Ophelderingen en aanmerkingen over de vermaarde psalmberijminge van Petrus Dathenus; uit oude en geloofwaardige gedenkstukken, echte handschriften en onderscheidene leezingen der beroemdste geleerden verzaamelt; met de nodige bijvoegzels, en een lofzang, alles ter verdediging van dien uitmuntenden Dichter uitgegeeven.
Z.p. Drukker: Tongerlo, Kornelis van Amsterdam, 1758. Papieren omslag. XII, [2], 84, p. Met een gravure buiten de collatie als spotprent op P. Dathenus, toegeschreven aan Joan Stouw.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R7691
€  125.00 [Appr.: US$ 143.13 | £UK 110.5 | JP¥ 16101]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
GOENS, RIJKLOF MICHAEL VAN.
Politiek vertoog over het waar sistema van de stad van Amsterdam, met relatie tot de algemeene belangens der Republiek, zo als hetzelve uit 's lands historien kan worden opgemaakt. Benevens consideratien over den tegenwoordigen oorlog en het voorgevallene in de jaaren 1777-1780. Mitsgaders, deductie over de geheime onderhandelingen tusschen den heer Van Berckel, en de Engelsche colonien in America, en het tractaat met dezelve geslooten te Aken 4 sept. 1778. Uit de papieren van een regent van eene voornaame stad, in eene der land-provintien.
Z.p. 1781. Oorspr. kartonnen omslag (kievitpapier). 346 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R8383
€  300.00 [Appr.: US$ 343.52 | £UK 265.25 | JP¥ 38642]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
GOES, PIETER VAN DER
Vervolg van de Nederduitsche Keurdigten. Met Tweede, Derde En Vierde Vervolg. By een verzameld door de Liefhebberen der Oude Hollandse Vryheit
Rotterdam, Pieter van der Goes, 1717. Perkamenten band.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y4647
€  400.00 [Appr.: US$ 458.02 | £UK 353.75 | JP¥ 51522]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
HAREN, WILLEM VAN.
Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten.
Te Amsterdam, By Salomon Schouten, 1741. Gebonden leder, Titelpagina in rood en zwart gedrukt met een vignet door J.C. Phillips. 1e druk, [XXIV] + 500 + [12] p. een heldendicht in een mooie band
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T6897
€  180.00 [Appr.: US$ 206.11 | £UK 159.25 | JP¥ 23185]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
HELVETIUS.
De l'Esprit
Durand, Paris, 1776. Ingenaaid, onafgesneden, XX + 513 + [2] p. 22 x 13 cm. enkele vignetten. Oeuvres completes de M. Helvetius, Tome second, a Londres 1777. Helvetius 1715-1771. Franse encyclopedist, filosoof en dichter.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y5118
€  75.00 [Appr.: US$ 85.88 | £UK 66.5 | JP¥ 9660]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: frans 18e eeuw

 HERVEY, JAKOBUS; [SCHAGEN, MARTIN]., Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter, in een verheven styl geschreven [...] Naar den elfden druk, uit het Engelsch vertaelt.
HERVEY, JAKOBUS; [SCHAGEN, MARTIN].
Godvruchtige bespiegelingen over den nacht, den starrenhemel en den winter, in een verheven styl geschreven [...] Naar den elfden druk, uit het Engelsch vertaelt.
Te Amsterdam, by K. van Tongerlo en F. Houttuyn. 1756. Gebonden in half bazaan, sierpapier op platten vernieuwd. Gegraveerde titelpagina en 6 platen door S. Fokke. Stichtelijke overdenkingen van de Engelse methodistendominee James Hervey (1714-1758). Vanaf de jaren 1750 was zijn "bloemrijk" proza over de dood, het graf, de nacht en andere gevoelige onderwerpen ook in Nederland uitermate populair. De vertaler is de doopsgezinde dominee Marten Schagen (1700 - 1770), die praktisch alles heeft vertaald wat Hervey geschreven heeft.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B3679
€  70.00 [Appr.: US$ 80.15 | £UK 62 | JP¥ 9016]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw
http://www.xs4all.nl/~boekglas/plaatjes/B3679.jpg 

 
HERVEY, JAKOBUS; [SCHAGEN, MARTIN].
Verzameling der godvrugtige en stigtelyke brieven van [...] Jakobus Hervey [...] Uit het Engelsch vertaeld. Met een voorafgaand levensberigt van denzelven [...]
Tweede druk. Te Amsteldam, by Pieter Meijer, op den Dam, 1768 [2 delen]. Gebonden; half bazaan, sierpapier op platten vernieuwd. Met ene portretgravure van Jacobus Hervey door J. Houbraken naar H. Pothoven. 312 + 412 p. De brieven van Hervey worden voorafgegaan door een uitvoerig levensbericht van de Engelse predikant, opgesteld door vertaler Schagen. De eerste druk van de tweedelige bundel was in 1762 verschenen.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B3678
€  80.00 [Appr.: US$ 91.6 | £UK 70.75 | JP¥ 10304]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
HOEST, H. L'.
Uitlegging nopens de voornaamste wanspraaken in de Fransche taal.
Te Amsterdam, Gedrukt voor Rekening van den Auteur. En zyn te bekomen By Adam Meyer, Boekverkoper op de Voorburgwal, agter het Stadhuis, 1783. Gebonden, VIII + 81 p. 10 x 16 cm. Een alfabetisch deel en XL lessen voor ouders.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T3562
€  40.00 [Appr.: US$ 45.8 | £UK 35.5 | JP¥ 5152]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw frans taalkunde

 
HOOGE, ROMEIN DE.
Les Indes Orientales et Occidentales et autres lieux.
Van Hoeve, Amsterdam, 1979. Oblong, groot folio, Gebonden, 41 prenten + los bijgevoegde inleiding in drie talen. Facsimile van de uitgave van Pieter van der Aa, 1710.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y1254
€  25.00 [Appr.: US$ 28.63 | £UK 22.25 | JP¥ 3220]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
HOOGVLIET, ARNOLD.
Abraham, de Aartsvader, in 12 boeken.
Te Amsteldam by Martinus de Bruyn 1792. Elfde druk Gebonden Ills. 46 + 288 p. Gegraveerde titelpagina door J. Wandelaar en S. Fokke. Typografische titelpagina met een vignet door Simon Fokke en 5 kopergravures. De portretgravure ontbreekt evenals 7 van de 12 gravures voorafgaande aan de boeken. Voorwerk bevat drempelverzen van Joannes van Dam, K. Boon van Engelant, P. Schim, Jacob Schim, Hendrik Schim, 'Natura et arte', Pieter Langendijk e.a.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B3680
€  40.00 [Appr.: US$ 45.8 | £UK 35.5 | JP¥ 5152]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
HORATIUS. [ANTHONI JANSZEN VAN TERGOES EN ANDERE DICHTERS].
De Leermeester der Zeden, vertoont in Horatius Zinnebeelden, Lierzangen, enz. Lof van 't Landleven, en Bespiegeling op 't leven der Menschen, Verbeeld in de Vier Getyden des Jaars. Met vëele Uitmuntende Versen vermeerdert.
G. Bos En C. Wilt {gedeeltelijk overplakt met] Tjeerd Bliek, Amsterdam, 1750. 5e druk, Perkamenten bandje, Ills., 392 p. 17 x 11 cm. 1 uitvouwbare frontispice- 1 gegraveerd titelvignet- 1 vignet in de tekst- 45 prenten in de tekst- 3 paginagrote prenten- 3 uitvouwbare prenten- 1 uitvouwbare tabel.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y2748
€  250.00 [Appr.: US$ 286.26 | £UK 221 | JP¥ 32202]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
HORNIUS, GEORGIUS.
Kerkelyke en Wereldlyke historie, van de Scheppinge des Werelts tot 't Jaer des Heeren 1666. In 't Latijn beschreven. In het Nederduyts vertaalt. Waer aen is by gevoegt de Kerkelyke en Wereldlyke Historie sedert den jare 1666, tot 1684 door Balthazar Becker. Nevens een derde vervolg tot den jare 1696 door Melchior Leydekker.
T' Amsterdam, By Johannes Rotterdam, 1735. Gebonden later half perkament met gemarmerde platten, gegraveerde titelpagina,17 gravures in de tekst, [XII] + 392 + [30] + 78 + [8] + 62 + [4] + 146 + [9] p. Georgius Hornius, professor te Leiden (1620-1670).
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T9340
€  150.00 [Appr.: US$ 171.76 | £UK 132.75 | JP¥ 19321]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: geschiedenis 18e eeuw

 
JAGER, A. DE.
Dirk Smits eene eeuw na zijn verscheiden in zijne geboortestad herdacht. Voorlezing door A. de Jager.
Rotterdam, Gebroeders Hendriksen, 1852. Oorspr. papieren omslag. 47 p. [Dirk Smits 1702-1753].
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R3927
€  18.00 [Appr.: US$ 20.61 | £UK 16 | JP¥ 2319]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - Next page