Antiquariaat Boek & Glas: 18e Eeuw
found: 157 books on 7 pages. This is page 1
- Next page

 
-
Apollo's kermis-gift. Aan de Haagsche vermaaks-gesinde jeugd. Tweede deel.
In 's Gravenhage. By Jan van den Bergh, Boekverkooper in de Schoolstraat, in Hippocrates. 1743. Gemarmerd papieren omslag, Gegraveerde Titelprent door I.D.M[artini], onafgesneden, 189 + [6] p. rug ontbreekt, naaiwerk en binnenwerk goed. Liedboekje met vrolijke en amoureuze liedjes voor bruiloften en partijen.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T5396
€  90.00 [Appr.: US$ 102.43 | £UK 79.75 | JP¥ 11222]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
[ROGGE, CORNELIS].
Beknopte Historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert de onderhandelingen over de gewapende neutraliteit in 1780. Uit echte stukken byeen gesteld.
In Braband (=Amsterdam?), 1790. Eerste van vier delen. Ingenaaid met gemarmerde platten, onafgesneden, [2] + 347 p. met twee kleine gravures. Behandelt de periode 1780 -1783.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y5181
€  25.00 [Appr.: US$ 28.45 | £UK 22.25 | JP¥ 3117]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
-
De Beoordeeling, der nieuwe verklaaring over 't Hooglied. Ter Toetze Gebragt: of Verdediging, Van de Eer, der twee Hoog Eerwaardige Heeren, Joan Frederik Jacobi en Nicolaus Barkey, Tegen den Opsteller dier Beoordeeling, en deszelfs Medegenooten, zich noemende, Schrijvers der Nederlandsche Bibliotheek.
Amsterdam, Fredrik de Kruyff, 1775. Papieren omslag. 111 p. [Door de schrijveren van de Nederlandsche Bibliotheek = Petrus Hofstede ?]
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y3423
€  25.00 [Appr.: US$ 28.45 | £UK 22.25 | JP¥ 3117]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
-
Beoordeeling der nieuwe verklaaring over Salomons Hooglied, welke onlangs door den Consistoriaal Raad en Generaal Super-Intendent te Celle Joan Frederik Jacobi opgegeeven, en door den heer Nicolaus Barkey in eene voorrede met veel nadruk is aangepreezen. Door de schrijveren van de Nederlandsche Bibliotheek.
Amsterdam, Martinus de Bruyn, 1774. Papieren Omslag. VI + 165 p. [Door de schrijveren van de Nederlandsche Bibliotheek = Petrus Hofstede ?]
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y3422
€  25.00 [Appr.: US$ 28.45 | £UK 22.25 | JP¥ 3117]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 -, De blyde incomste van syne keyserlycke ende catholycke majesteyt Carel den Sesden keyser der Romeynen, coninck van Spaignien, &c. als hertogh van Brabant, verleent den 8. October ende besworen den 11. der selve maendt in den jaere 1717.
-
De blyde incomste van syne keyserlycke ende catholycke majesteyt Carel den Sesden keyser der Romeynen, coninck van Spaignien, &c. als hertogh van Brabant, verleent den 8. October ende besworen den 11. der selve maendt in den jaere 1717.
Tot Brussel, By Eugenius Henricus Fricx, 1717. Ing. 28 + 32 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R4546
€  150.00 [Appr.: US$ 170.72 | £UK 132.75 | JP¥ 18704]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw
http://www.xs4all.nl/~boekglas/plaatjes/R4546.jpg 

 
[KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS].
De boere studeerkamer, of Rariteyt-kraam der zotten en zottinnen. Beschreven door een genoodschap boeren [...]
In 's Gravenhage, by Pieter van Os, boekverkoper op de Plaats, 1765-1767. [2 delen in 1 band]. Halfleren band, rug vernieuwd met behoud oude rugbekleding, schutbladen vernieuwd, binnenwerk in uitstekende conditie. 466 + 464 p. Met 2 identieke frontispices door Simon Fokke. Titelpagina's in zwart en rood gedrukt. Alles wat verschenen is van het satirische kwartaalschrift 'De boere studeerkamer'. Auteur is de broodschrijver, jurist en avonturier F.L. Kersteman (1728 - 1792?). In elk van de acht afleveringen komen drie spreekwoorden of zegswijzen aan de orde, die als kapstok dienen voor het beschrijven van gebeurtenissen of situaties waar een luchtje aan zat. Namen worden niet genoemd, maar tijdgenoten zullen geen moeite hebben gehad om de mikpunten van Kerstemans spot te herkennen.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R3411
€  500.00 [Appr.: US$ 569.05 | £UK 442.25 | JP¥ 62347]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
[MEERMAN, WILLEM].
Comoedia vetus, of Bootsmans-praetje. Met meerder Aenteykeningen opgeheldert; En vermeerdert. [met] Malle waegen zynde een Vervolg en Verantwoording van de Comoedia vetus, of Bootsmans-Praetje.
Pieter Visser, Amsterdam, 1732. De tweede Druk, Perkamenten bandje, Twee gegraveerde titelpagina's, [IV] + 136 p. + [16 p.]. Voorberegt 2x door Georgius van Zonhoven. Een tractaat over de godsdiensttwisten tussen remonstranten en contra-remonstranten in zeemanstaal. Mist een pagina met een diagram. Twee kleine eigendoms-stempeltjes.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y2136
€  150.00 [Appr.: US$ 170.72 | £UK 132.75 | JP¥ 18704]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
[KLEIJN, J.P.].
Eenige bijdragen voor genie en menschen-gevoel. Deel II en Deel III.
G.T. van Paddenburg en zoon, Utrecht, 1789/1790. Twee deeltjes. In carton gebonden, 154 + 187 p. Een gravure t.o. p. 56. de blauwe kartonnen bandjes iets sleets. Johannes Petrus Kleijn 1760-1805.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y5211
€  50.00 [Appr.: US$ 56.91 | £UK 44.25 | JP¥ 6235]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw tijdschrift

 
-
Handelingen van het Committe Revolutionair in Amsteldam.
Amsteldam, Dirk Meland Langeveld, [1795]. Oorspr. papieren omslag. XL + 358 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y3440
€  45.00 [Appr.: US$ 51.21 | £UK 40 | JP¥ 5611]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
-
Lettre sur le Deces du Sme Prince Stadhouder, Sur la Succession, & sur la Tutelle, Avec quelques Particularitez, touchant le caractere de l'Auguste Princesse Royale, Gouvernante des Provinces-Unies, Tutrice du Prince son Fils, Successeur & Mineur.
A Londres, chez Jean Nourse, 1751. Papieren omslag. 27 p.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R7690
€  25.00 [Appr.: US$ 28.45 | £UK 22.25 | JP¥ 3117]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
-
Nieuwe Bydragen tot Opbouw der Vaderlandsche Letterkunde. Eerste deel.
Leyden, Pieter vander Eyk, 1763. Oorspr. kartonnen omslag. Gravure voor titelpagina en gegraveerd uitgeversvignet. 578 + 50 p. Verhandeling over het begin des jaers en de duitsche benamingen der beide eerste Maenden. Dichtlievende Uitspanningen. Over de Navolging der Dichteren. Verhandeling over de Terpen. Vergelyking der beide berymingen van den Telemachus. Bedenkingen over het Landgedicht. De gezangen van Selma. Vertoog over de Spelling der Nederduitsche tael. Verhandeling over de woorden uit het Stamwoord Vee. Bedenkingen op de Verhandeling over de Terpen. Gedichten. Proeve ener nieuwe wyze van afleiden uit de worteldeelen Ta'en, Te'en. Nader onderzoek waerom January Louwmaand genaemd. Dichtkundige verhandeling. Gedichten.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y4126
€  75.00 [Appr.: US$ 85.36 | £UK 66.5 | JP¥ 9352]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e euw

 -, Onderrigtingen omtrent de wyze, op welke men zich te gedragen heeft by het opkomen van onweder, Benevens de Middelen, om zich voor de nadeelige uitwerkselen van den Blixem te beveiligen. Uitgegeven tot onderrigting van Onkundigen.
-
Onderrigtingen omtrent de wyze, op welke men zich te gedragen heeft by het opkomen van onweder, Benevens de Middelen, om zich voor de nadeelige uitwerkselen van den Blixem te beveiligen. Uitgegeven tot onderrigting van Onkundigen.
In 's Gravenhage, By Isaac van Cleef, 1779. Na den derden vermeerderden druk uit het Hoogduitsch Vertaald. Met een uitklapbare plaat. Onafgesneden, 104 p. omslag kievit papier, rugje omgeplakt, doorlopende vlek rond bindwerk, roestvlekjes op de plaat.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T6823
€  80.00 [Appr.: US$ 91.05 | £UK 70.75 | JP¥ 9975]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw
http://www.xs4all.nl/~boekglas/plaatjes/T6823.jpg 

 
[WOLFF-BEKER, ELISABETH].
De onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis. In rym gebragt door eene zuster der Santhorstsche gemeente.
Reden, ter drukkerye van haare Koninglyke Majesteit, [=Hoorn, T. Tjallingius. 1772]. Oorspr. papieren omslag. 64 p. Bevat tevens: De Menuet en de Dominees Pruik en Vergeefsche raad. Buijnsters 28.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y4129
€  150.00 [Appr.: US$ 170.72 | £UK 132.75 | JP¥ 18704]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 [FEITH, RHIJNVIS]., De Patriotten. Tooneelspel.
[FEITH, RHIJNVIS].
De Patriotten. Tooneelspel.
Johannes Allart, Amsterdam, 1785. Onbedrukt kartonnen omslag uit de tijd, Gegraveerde titelpagina met vignet door C. Bogerts en een plaat door dezelfde. anoniem verschenen
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R2136
€  125.00 [Appr.: US$ 142.26 | £UK 110.75 | JP¥ 15587]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw
http://www.xs4all.nl/~boekglas/plaatjes/R2136.jpg 

 
-
Plan van constitutie voor het volk van Nederland ontworpen door de daar toe aangestelde commissie in het jaar 1796.
In den Haag, Ter 's Lands Drukkery, 1796. blanco papieren omslag, 128 p. eerste vier pagina's herstelde scheur. Knuttel 22703
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y5567
€  120.00 [Appr.: US$ 136.57 | £UK 106.25 | JP¥ 14963]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
[HOEVENAAR, A.].
Pleydoye in der zaake van Gisbert Timon van Paddenburg, boekverkoper en boekdrukker te Utrecht. Gerequireerden; contra Jonkh. Fredrik Christiaan Rynhard Baron van Rheede en Agrim, Graaf van Athlone, Vry Heer van Amerongen, Hoofd Officier derzelve stad, R.O. Requirant. A. Hoevenaar, procureur van den gerequireerden. M.J. van Buuren, in dezen vervangen hebbende L. van der Pauw, procureur van den heere requirant.
Te Utrecht, By Gisbert Timon van Paddenburg, 1783. Papieren omslag, onafgesneden, [8] + 178 p. Pleydoye in de zaak van de Post van den Neder-Rh n. Pleidooi in een proces tegen het patriotse tijdschrift De Post van den Neder-Rhijn, van Pieter 't Hoen, uitgegeven door de Utrechtse drukker Van Paddenburg. Op 25 oktober 1782 had de nieuwe hoofdschout van Utrecht, de graaf van Athlone, een aanklacht ingediend tegen Van Paddenburg wegens overtreding van het plakkaat van 4-7-1781. Het proces vond plaats op 17-12-1782. Dankzij het pleidooi van advocaat Hoevenaar behaalde De Post een glansrijke overwinning.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T2893
€  150.00 [Appr.: US$ 170.72 | £UK 132.75 | JP¥ 18704]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
[WAGENAAR, JAN].
Schets van het Leeven, den Aart en het Gedrag van den heere Mr. Hermannus Noordkerk, Advocaat te Amsterdam.
Te Amsterdam, Yntema en Tieboel, 1771. Gemarmerdapieren omslag. 28 p. Hermannus Noordkerk 1702-1771.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B8468
€  20.00 [Appr.: US$ 22.76 | £UK 17.75 | JP¥ 2494]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 -, The School of Manners or Rules for Childrens Behaviour.
-
The School of Manners or Rules for Childrens Behaviour.
London, The Oregon Press, 1983. Bound dustjacket. 64 p. Ills. Facsimile uitgave: London, The Cockerill, 1701 the fourth edition.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B1775
€  10.00 [Appr.: US$ 11.38 | £UK 9 | JP¥ 1247]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw
http://www.xs4all.nl/~boekglas/plaatjes/B1775.jpg 

 
STICHTSE ALMANACH. 1761.
Stichtze Almanach, Na den Nieuwen Stijl. Voorzien met de Jaar-, Paarde-, Beeste- en Leermarkten, Vacantien, 't reyzen der Posten en Boden, het varen der Trekschuyten en Veerschepen, ook het afryden des Postwagensm zo in 't Sticht Utrecht, als in Holland...
J. van Poolsum, Utrecht, 1761. Tien losse katernen in perkamenten envelop, 12,5 x 17,5 cm. Bevat Commissiejaarboekje, Ordre van de Wachten, Naemwijzer, Namen van de Apotheekers.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y5220
€  90.00 [Appr.: US$ 102.43 | £UK 79.75 | JP¥ 11222]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: almanak 18e eeuw

 
STICHTSE ALMANACH. 1800.
Stichtze Almanach, Na den Nieuwen Stijl. Voorzien van eene aanwyzing der Jaar-, Paarde-, Beeste- en Leermarkten, Vacantien, 'het vertrekken en aankomen der Posten en Bodens, het varen der Trekschuiten en Veerschepen, ook het afryden des Postwagensm zo in 't Sticht Utrecht, als in Holland...
Gerrit Post & Pieter Muntendam, Utrecht, 1800. Gebonden katernen los in perkamenten envelop, 12,5 x 17,5 cm. Een katern met flinke inktvlek. Bevat Commissiejaarboekje, Ordre van de Wachten, Naemwijzer, Namen van de Chirugyns.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y5223
€  75.00 [Appr.: US$ 85.36 | £UK 66.5 | JP¥ 9352]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: almanak 19e eeuw

 
STICHTSE ALMANACH. 1807.
Stichtze Almanach, Na den Nieuwen Stijl. Voorzien van eene aanwyzing der Jaar-, Paarde-, Beeste- en Leermarkten, Vacantien, 'het vertrekken en aankomen der Posten en Bodens, het varen der Trekschuiten en Veerschepen, ook het afryden des Postwagensm zo in 't Sticht Utrecht, als in Holland...
Gerrit Post & Pieter Muntendam, Utrecht, 1807. Gebonden losse katernen los in perkamenten envelop, 12,5 x 17,5 cm. Bevat Commissiejaarboekje, Ordre van de Wachten, Naemwijzer, Plaatselyke Commissie van Geneeskundig Toeverzigt.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y5224
€  90.00 [Appr.: US$ 102.43 | £UK 79.75 | JP¥ 11222]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: almanak 19e eeuw

 
STICHTSE ALMANACH. 1767.
Stichtze Almanach. Voorzien met de Jaar-, Paarde-, Beeste- en Leermarkten, Vacantien, 't reyzen der Posten en Boden, het varen der Trekschuyten en Veerschepen, ook het afryden des Postwagensm zo in 't Sticht Utrecht, als in Holland...
W.J. Reers & de Weduwe J. van Poolsum, Utrecht, 1767. Gebonden katernen los in perkamenten envelop, 12,5 x 17,5 cm. Bevat Commissiejaarboekje, Ordre van de Wachten, Naemwijzer, Namen van de Apotheekers.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: Y5221
€  90.00 [Appr.: US$ 102.43 | £UK 79.75 | JP¥ 11222]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: almanak 18e eeuw

 [WAAL, J. DE. E.A.]., Ter gedachtenisse van J. Bellamy.
[WAAL, J. DE. E.A.].
Ter gedachtenisse van J. Bellamy.
Amsteldam, A. Mens Jansz., 1786. Oorspr. grijs kartonnen bandje. 52 + 4 p. Onafgesneden. Op titelpagina gegraveerd vignet van een grafmomument.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: R8029
€  50.00 [Appr.: US$ 56.91 | £UK 44.25 | JP¥ 6235]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw
http://www.xs4all.nl/~boekglas/plaatjes/R8029.jpg 

 
-
Ter verjaaringe van de burgervader Henrik Hooft, Danielsz. Oud 78 jaaren; den 23sten Junij 1794. Bijgevoegd een kaartje: Ter zes-enzeventigste verjaaringe van Amstels gryzen burgervader Henrik Hooft Danielsz. 23 Dg. 6 Md. 1792.
Te Amsterdam, [1794]. los in gemarmerd papieren omslag. 15 p. onafgesneden. Voortitel: Verjaarzang.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: B8639
€  20.00 [Appr.: US$ 22.76 | £UK 17.75 | JP¥ 2494]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw

 
J.N. [= NANNING, J.].
Twee Predikatiën op den Jaarlykschen Gedenkdag van het Wonder der Heilige Stede, gedaan binnen Amsteldam. [met] Brief van Desiderius Erasmus van Rotterdam, aan Koenraad Pelikaan, bevattende zyn gevoelen wegens het Heilig Avondmaal des Heeren. Misgaders twee Predikatien , Onlangs over dezelve Stoffe gedaan.
Te Amsterdam, By Theodorus Krajenschot, 1750. [aan het eind van de 2e predikatie: Te Amsteldam, By Gerrit Tielenburg]. Twede druk, Gebonden half leer, acht gravures waarvan een titelgravure en een uitklapbare plaat, 59 + 12 + 36 + 64 + 22 + adv. + 8 + 4 + 2 + 2 p. Bevat tevens: J.N., Godvrugtige Zangen op de voornaamste Feesten, Crajenschot, 1756. [en] Betoog der Regtzinnige Leringe van J.N. aangerand door M.F.r.p., Crajenschot, 1755. [en] Verdediging van den zeer geleerden en eerwaarden heer J. Nanning, etc., Crajenschot, z.j. [en] Brief van een Hollandschen Priester aen een Groninger Priester, zynen vrindt. Bibliotheekstempel.
Antiquariaat Boek & GlasProfessional seller
Book number: T2848
€  70.00 [Appr.: US$ 79.67 | £UK 62 | JP¥ 8729]
Catalogue: 18e Eeuw
Keywords: 18e eeuw theologie

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - Next page