Arcana Cabana: ,Geschiedenis
found: 60 books on 4 pages. This is page 1
- Next page

 
Souvenir aan Rotterdam. .
[Z.pl.], [Z.uitg.], [ca. 1880], 1e druk. Leporello, 12pp, 14 x 19 cm.. Toeristisch harmonicaboekje met 12 fotoreproducties van 19e eeuwse Rotterdamse stadsgezichten; o.a. Delftsche Poort / Vaart, Calandplein, Boymansplein, Kolk, Spaanschekade, de Maasbruggen, Haringvliet, Brug over de Moerdijk (met stoomlocomotief!).
∂ Rood linnen prachtbandje. Goed met contemporaine opdracht "Dit boekje is van X (...) Geloot op den knapenvereeniging Immanuel (...).
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 828
€  45.00 [Appr.: US$ 51.36 | £UK 37.75 | JP• 5880]
Keywords: Topografie, Antiek Reisboekje, Antieke reisboeken, Havenstad, Delftse, Spaanse, Spaansekade, Maasbrug, Locomotief ISBN13

 
ADELAÏDE VAN REETH
Herinneringen in steen. 300 laatste rustplaatsen van onmiskenbare beroemdheden uit de geschiedenis van de Westerse beschaving met een kort biografisch overzicht.
Houten, De Haan, 1988, 1e druk. Linnen band met stofomslag, 360pp. Chronologische inventarisatie van de grafmonumenten van o.a. Koning Arthur, Spinoza, Mozart, Napoleon Bonaparte, Goethe, Stendhal, Arthur Rimbaud, Oscar Wilde, Vincent van Gogh, Marcel Proust, George Orwell, Ludwig Wittgenstein, Che Guevera, Agatha Christie en Jim Morrison. Geïllustreerd met foto's van Tom Weerheijm in kleur en zwart-wit. Met lit.opg. en register.¶ Met het voorwoord van Boudewijn Büch: Extreme bedevaarten (over Robert Falcon Scott). Goed.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 43
€  25.00 [Appr.: US$ 28.54 | £UK 21 | JP• 3267]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Dood, Doodscultuur, Begraafplaatsen, Kerkhoven, Funeraire kunst, Graven, Begraafplaats, Kerkhof, Graf, Grafsteen, Grafstenen, Monumenten, Beeldhouwkunst, Schopenhauer, Baudelaire, Elvis Presley, Benedictus, Desiderius Erasmus 9026943563 ISBN13

 
ADRIENNE VAN DEN BOGAARD [RED.]
De eeuw van de computer. De geschiedenis van de informatietechnologie in Nederland.
Deventer, Kluwer / Stichting Historie der Techniek, 2008, 1e druk. Linnen band met stofomslag, 288pp, 22 x 29 cm.. Overzicht van de ontwikkeling van het computergebruik in Nederland in de 20e eeuw. Geïllustreerd met zwart-wit foto's en reproducties. Met lit.opg. en register. Gebonden editie.¶ Aandacht voor (periode tot 1950) ponskaartmachines, rekenmachines en boekhoudmachines ; (tijdvak 1950-1985) de eerste computersystemen, software zoals ontwikkeld en gebruikt bij universiteiten en grote bedrijven; (periode 1970-1990): computers voor kleinere bedrijven en thuisgebruik en (vanaf 1990 tot 2008): de eerste landelijke computernetwerken, Internet en de opkomst van de moderne informatiemaatschappij. Goed - een vouw in schutblad en fr. titelpagina (zie foto's). Maar net boek.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 3978
€  10.00 [Appr.: US$ 11.41 | £UK 8.5 | JP• 1307]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Computers, Informatica, Google, Retro, Spelcomputers, Vintage, Computersoftware, Robots ISBN13

 
ARIE WILSCHUT
Verloren Verleden: Goejanverwellesluis. De strijd tussen patriotten en prinsgezinden, 1780-1787.
Hilversum, Uitgeverij Verloren, 2000, 1e druk. Paperback, 96pp, 20 x 17 cm. (Oblong). Verslag van de gebeurtenissen rond de Patriottenbeweging eind 18e eeuw en de aanhouding van prinses Wilhelmina, de echtgenote van stadhouder Willem V. Geïllustreerd met foto's en reproducties in kleur en zwart-wit. Met lit.opg. en register. ¶ Reeks Verloren Verleden: Gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis Deel 9. Uitstekend.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 3252
€  7.50 [Appr.: US$ 8.56 | £UK 6.5 | JP• 980]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Wildschut, Nationale, Revolutie, Koningshuis, Patriotten, Serie 9065504508 ISBN13

 
ARJAN VAN ROOIJ
Building the Plant. A history of engineering contracting in the Netherlands.
Zutphen, Walburg Pers, 2002, 1e druk. Paperback, 144pp, 17 x 24 cm.. Geschiedenis van de fabrieksbouw in Nederland; de constructie van steenkolencentrales (coke oven plants), olie raffinaderijen en technisch complexe installaties voor de chemische en petrochemische industrie. GeÔllustreerd met zwart-wit foto's. Met lit.opg. Tekst in het Engels. Uitstekend.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 3383
€  12.50 [Appr.: US$ 14.27 | £UK 10.5 | JP• 1633]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Fabrieken, Ernst Homburg, Steenkool, Steenkoolovens, Industriele geschiedenis, Benzine, Esso 9057301954 ISBN13

 
BRUNO BLONDÉ [E.A., RED.]
TSEG: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2006. Jaargang 3 Nummer 1 t/m 4 compleet.
Amsterdam, Uitgeverij Aksant, 2006, 1e druk. Paperbacks, 144; [152]; [152]; 176pp, 16 x 24 cm.. Nederlands / Vlaams economisch-historisch 'peer-refereed' vaktijdschrift; een samenvoeging van het NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis (opgericht in 1914), het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (1975) en het NEHA Bulletin (opgericht 1986). Geïllustreerd met foto's en grafieken. Met lit.opg. Tekst in het Nederlands (met Engelse samenvattingen).¶ Bevat artikelen van/over o.a. Elise van Nederveen Meerkerk en Ariadne Schmidt, Tussen arbeid en beroep. Jongens en meisjes in de stedelijke nijverheid (1600-1800); Serge ter Braake, De rentmeesters van de exploten bij het Hof van Holland (1463-1566); Marloes Schoonheim, Het kleine roomse gezin: Geboortebeperking onder Nederlandse katholieken 1950-1970; J.N.F.M. à Campo, Patronen, processen en periodisering van zeeroof en zeeroofbestrijding; [Themanummer Het geld van de stad]: Marjolein 't Hart en Michael Limberger, Staatsmacht en stedelijke autonomie: Het geld van Antwerpen en Amsterdam (1500-1700); Griet Vermeesch, Stadsfinanciën, oorlog en staatsvorming Doesburg 1492-1648; Veerle De Laet, Schilderijenconsumptie in de marge van de Republiek: Smaak en voorkeur in het Bossche interieur van de zeventiende en achttiende eeuw; Marga Altena, Een Haagse dame en een indiaan. Representaties van een gemengd huwelijk in Nederlandse en Canadese nieuwsmedia (1906-1928). Uitstekend - complete set.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 3320
€  25.00 [Appr.: US$ 28.54 | £UK 21 | JP• 3267]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Magazine, Den Bosch, Schilderijen, Zeerovers, Piraten, Sociologie, Economie, Nederland, BelgiŽ ISBN13

 
C.A. DAVIDS [E.A., RED.]
BMGN: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 2010. The Low Countries Historical Review : Deel 125 Aflevering 1 t/m 4 compleet (in 3 volumes).
Den Haag, Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, 2010, 1e druk. Paperbacks, 160; [368]; 160pp, 17 x 24,5 cm.. Historisch wetenschappelijk vaktijdschrift met artikelen, essays over Nederland en België (Vlaanderen, Wallonië). Geïllustreerd met foto's en reproducties in kleur en zwart-wit. Met recensies en lit.opg. Tekst in het Nederlands en Engels.¶ Jaargang 2010 bevat bijdragen van/over o.a. Jan Bloemendal en Arjan van Dixhoorn, 'De scharpheit van een gladde tong': Literaire teksten en publieke opinievorming in de vroegmoderne Nederlanden; Thijs Brocades Zaalberg, De nasleep van Somalië, Rwanda en Srebrenica: overeenkomsten en verschillen; Peter van Kemseke, Binnenland ontmoet buitenland. De nasleep van onderzoekscommissies naar ontspoorde vredesmissies en een geheel Engelstalig themanummer 2-3: The International Relevance of Dutch History met o.a. Bas van Bavel, The Medieval Origins of Capitalism in the Netherlands; Klaas van Berkel, The Dutch Republic: Laboratory of the Scientific Revolution; James C. Kennedy, Religion in the Modern Netherlands an dthe Problems of Pluralism; Ido de Haan, Imperialism, Colonialism and Genocide: The Dutch Case for an International History of the Holocaust; Marlou Schrover, Pillarization, Multiculturalism and Cultural Freezing. Goede set.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 3347
€  25.00 [Appr.: US$ 28.54 | £UK 21 | JP• 3267]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Tijdschrift, Magazine, KNHG, Blauwhelmen, Vlaamse, Nederlandse, Politiek, Sociologie, Economie, Dutch & Flemish history ISBN13

 
C.A. DAVIDS [E.A., RED.]
BMGN: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 2011. The Low Countries Historical Review : Deel 126 Aflevering 1 t/m 4 compleet.
Den Haag, Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, 2011, 1e druk. Paperbacks, [160]; [160]; [160]; [176]pp, 17 x 24,5 cm.. Historisch wetenschappelijk vaktijdschrift met artikelen, essays over Nederland en België (Vlaanderen, Wallonië). Geïllustreerd met zwart-wit foto's en reproducties. Met recensies en lit.opg. Tekst in het Nederlands en Engels.¶ Jaargang 2011 bevat bijdragen van/over o.a. Herman Paul, Voorbeeld en voorganger: Robert Fruin en Godefroid Kurth als vaders van de geschiedwetenschap; Joost Coté, Creating Central Sulawesi: Mission Intervention, Colonialism and 'Multiculturality'; [uitgebreide kritische besprekingen van Annejet van der Zijl's biografie van prins Bernhard]; Antoon Vrints, 'Alles is van ons': Anonieme brieven over de voedselvoorziening in Nederland [de zwarte markt] tijdens de Tweede Wereldoorlog; Nelleke Bakker, 'Kweekplaatsen van gezondheid': Vakantiekolonies en de medicalisering van het kinderwelzijn; Idesbald Goddeeris & Sindani E. Kiangu, Congomania in Academia: Recent Historical Research on the Belgian Colonial Past. Goede set.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 3348
€  25.00 [Appr.: US$ 28.54 | £UK 21 | JP• 3267]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Tijdschrift, Magazine, KNHG, Vlaamse, Nederlandse, Politiek, Sociologie, Economie, Dutch & Flemish history ISBN13

 
CHAPMAN PINCHER
Traitors. The Anatomy of Treason. What makes a Man betray his Country?.
New York, St. Martin's Press, 1987, 1e druk. Halflinnen band met stofomslag, 346pp, 16,5 x 24 cm.. Studie over verraad, (land)verraders en hun motieven; o.a. Christopher Boyce, Andrew Daulton Lee (The Falcon & The Snowman), Vitaly Yurchenko, Anthony Blunt, Kim Philby, Klaus Fuchs. GeÔllustreerd met zwart-wit foto's. Met lit.opg. en register.
∂ First US Edition. Goed.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 760
€  15.00 [Appr.: US$ 17.12 | £UK 12.75 | JP• 1960]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Verraders, Landverraders, Spionnen, Spionage, James Bond, USA, Anatomie 0312006969 ISBN13

 
DR. D. SASSEN
Maastricht. Uitgegeven met medewerking van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer en van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
Maastricht / Amsterdam, VVV / D.Y. Alta, 1925, 1e druk. Papieren omslag, 94, [38]pp, 16 x 23,5 cm.. Antiquarisch toeristisch gidsje voor de Limburgse hoofdstad. Met lijst van hotels en restaurants (met prijslijsten!) GeÔllustreerd met zwart-wit foto's en veel nostalgische advertenties. Gedrukt door Leiter-Nypels. Kwetsbaar - rug slijtage, omslag wat vlekjes en hoekje gescheurd.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 1160
€  25.00 [Appr.: US$ 28.54 | £UK 21 | JP• 3267]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Topografie, Gids, Antiek, Stad, Stadsgids, Limburg ISBN13

 
E.H. GOMBRICH
Een kleine geschiedenis van de wereld. Vertaald door Frans Reusink.
Amsterdam, Prometheus, 2017, Herdruk. Paperback, 300pp, 14 x 21,5 cm.. Nederlandse vertaling van Eine kurze Weltgeschichte fŁr junge Leser (1985) van Ernst H. Gombrich (1909-2001); het verhaal van de mensheid vanaf het stenen tijdperk tot de atoombom, toegankelijk voor jonge en oudere lezers. Omslag : Clifford Harper.
∂ 20e druk van dit standaardwerk. Ook aanrader om uit voor te lezen of uit voorgelezen te worden. Als nieuw.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 1709
€  7.50 [Appr.: US$ 8.56 | £UK 6.5 | JP• 980]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Historie, Historisch overzicht, Geschikt voor kinderen ISBN13

 
EMERY REVES
Een Democratisch Manifest. .
Amsterdam / Brussel, Elsevier, 1947, 1e druk. Halflinnen band, 138pp, 14 x 21 cm.. Een pamflet voor democratie (en kapitalisme) net na het einde van de Tweede Wereldoorlog en aan het begin van de Koude Oorlog. Goed.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 835
€  10.00 [Appr.: US$ 11.41 | £UK 8.5 | JP• 1307]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Politiek, Communisme, Kapitaal, Karl Marx, Democratic Manifesto ISBN13

 
ETIENNE FRANÇOIS [RED.]
Deutsche Erinnerungsorte. Eine Auswahl. Herausgegeben [...].
[Z.pl.], BŁchergilde Gutenberg, 2005, 1e druk. Linnen band met stofomslag, 550pp, 16,5 x 14,5 cm.. Bloemlezing uit een eerder verschenen driedelige serie met bundeling artikelen over typisch Duitse fenomenen en monumenten; o.a. Der Reichstag, Goethe, Karl Marx, Die Paulskirche, 'Made in Germany', Auschwitz, Der Volkswagen, Die D-Mark, Die Mauer, Die Bundesliga, Die Nationalhymne. GeÔllustreerd met zwart-wit foto's. Met Literaturhinweise en register.
∂ Gebonden editie. Op de flaptekst wordt een citaat van Cees Nooteboom aangehaald: "Die Erinnerung ist wie ein Hund, der sich hinlegt, wo er will". Goed - iets slijtage maar netjes (zie foto's.).
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 2813
€  15.00 [Appr.: US$ 17.12 | £UK 12.75 | JP• 1960]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Duitsland, Geschiedenis, Muur, Hagen Schulze 3763255893 ISBN13

 
FRANCESCO CAROTTA
Was Jezus Caesar?. Over de Romeinse oorsprong van het Christendom.
Soesterberg, Uitgeverij Aspekt, 2004, 3e druk. Paperback, 480pp, 15,5 x 23,5 cm.. Nederlandse vertaling van War Jesus Caesar? (1999). Studie naar de overeenkomsten tussen het evangelie en de biografie van de romeinse heerser Julius Caesar. GeÔllustreerd in zwart-wit. Met glossarium, lit.opg. en register.
∂ Herziene editie. Uitstekend.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 2899
€  10.00 [Appr.: US$ 11.41 | £UK 8.5 | JP• 1307]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Geschiedenis, Archeologie, Christus, Jesus, Keizer, Religie, Theologie, Mythologie, Mythen 9059110692 ISBN13

 
FRANCO CARDINI
Het jaar 1000. De wortels van onze beschaving. Met een inleiding door Raoul Bauer.
Leuven, Davidsfonds, 1997, 1e druk. Linnen band met stofomslag, 240pp, 27,5 x 32 cm.. Beschrijving van de situatie in Europa 10 eeuwen geleden door ťťn van de belangrijkste mediŽvisten; de Islam in het Middellandse Zeegebied, Byzantium, de Ottoonse vorsten in het Heilige Roomse Rijk, ridders, jonkvrouwen, missionarissen, handelaars, boeren en monniken in hun kloosters achter schrijftafels. GeÔllustreerd met foto's en reproducties in kleur en zwart-wit. Met tijdtafel van 950 tot 1050 en register. Gebonden editie. Goed - omslag met slijtage (zie foto's) - maar netjes.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 2457
€  15.00 [Appr.: US$ 17.12 | £UK 12.75 | JP• 1960]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Middeleeuwen, Europese, Continent, Geschiedenis, Atlas 906152654x ISBN13

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | - Next page