Arcana Cabana: ,Geschiedenis
found: 106 books on 5 pages. This is page 1
- Next page

 , Souvenir aan Rotterdam. .
Souvenir aan Rotterdam. .
[Z.pl.], [Z.uitg.], [ca. 1880], 1e druk. Leporello, 12pp, 14 x 19 cm.. Toeristisch harmonicaboekje met 12 fotoreproducties van 19e eeuwse Rotterdamse stadsgezichten; o.a. Delftsche Poort / Vaart, Calandplein, Boymansplein, Kolk, Spaanschekade, de Maasbruggen, Haringvliet, Brug over de Moerdijk (met stoomlocomotief!).
∂ Rood linnen prachtbandje. Goed met contemporaine opdracht "Dit boekje is van X (...) Geloot op den knapenvereeniging Immanuel (...).
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 828
€  45.00 [Appr.: US$ 49.81 | £UK 40.75 | JP• 5311]
Keywords: Topografie, Antiek Reisboekje, Antieke reisboeken, Havenstad, Delftse, Spaanse, Spaansekade, Maasbrug, Locomotief ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/s/o/souvenir_aan_rotterdam_ca_1880_2_.jpg , Souvenir aan Rotterdam. . 

 A.M.A.J. DRIESSEN, Watersnood tussen Maas en Waal. Overstromingsrampen in het rivierengebied tussen 1780 en 1810.
A.M.A.J. DRIESSEN
Watersnood tussen Maas en Waal. Overstromingsrampen in het rivierengebied tussen 1780 en 1810.
Zutphen, De Walburg Pers, 1994, 1e druk. Paperback, 334pp, 22 x 28 cm.. Overzicht en beschrijving van Nederlandse watersnoodrampen (overstromingen, dijkdoorbraken) in de 2e helft van de 18e eeuw tot begin 19e eeuw (ook aandacht voor hedendaags rampenonderzoek 'Natural Hazards Research'. GeÔllustreerd met zwart-wit foto's, reproducties, tabellen en kaarten. Met lit.opg., woordenlijst en register.
∂ Handelsuitgave van het proefschrift in de serie: Gelderse Historische Reeks [deel] XXI. Uitstekend.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 3473
€  12.50 [Appr.: US$ 13.83 | £UK 11.5 | JP• 1475]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Watermanagement, Dijken, Uiterwaarden, Civiele techniek, Rampen, Rivieren, Rampenbestrijding, Waterstaat, Dutch Water Disasters, Netherlands 9060118642 ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/d/r/driessen_watersnood_tussen_maas_en_waal_1994.jpg A.M.A.J. DRIESSEN, Watersnood tussen Maas en Waal. Overstromingsrampen in het rivierengebied tussen 1780 en 1810. 

 ADELAÏDE VAN REETH, Herinneringen in steen. 300 laatste rustplaatsen van onmiskenbare beroemdheden uit de geschiedenis van de Westerse beschaving met een kort biografisch overzicht.
ADELAÏDE VAN REETH
Herinneringen in steen. 300 laatste rustplaatsen van onmiskenbare beroemdheden uit de geschiedenis van de Westerse beschaving met een kort biografisch overzicht.
Houten, De Haan, 1988, 1e druk. Linnen band met stofomslag, 360pp. Chronologische inventarisatie van de grafmonumenten van o.a. Koning Arthur, Spinoza, Mozart, Napoleon Bonaparte, Goethe, Stendhal, Arthur Rimbaud, Oscar Wilde, Vincent van Gogh, Marcel Proust, George Orwell, Ludwig Wittgenstein, Che Guevera, Agatha Christie en Jim Morrison. Geïllustreerd met foto's van Tom Weerheijm in kleur en zwart-wit. Met lit.opg. en register.¶ Met het voorwoord van Boudewijn Büch: Extreme bedevaarten (over Robert Falcon Scott). Goed.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 43
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 22.75 | JP• 2951]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Dood, Doodscultuur, Begraafplaatsen, Kerkhoven, Funeraire kunst, Graven, Begraafplaats, Kerkhof, Graf, Grafsteen, Grafstenen, Monumenten, Beeldhouwkunst, Schopenhauer, Baudelaire, Elvis Presley, Benedictus, Desiderius Erasmus 9026943563 ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/h/e/herinneringen_in_steen.jpg ADELAÏDE VAN REETH, Herinneringen in steen. 300 laatste rustplaatsen van onmiskenbare beroemdheden uit de geschiedenis van de Westerse beschaving met een kort biografisch overzicht. 

 ALEXANDRA DAVID-NEEL, Mystiek en Magie in Thibet. Met 25 illustraties naar originele foto's en een voorwoord van Prof. Dr. A. D'Arsonval.
ALEXANDRA DAVID-NEEL
Mystiek en Magie in Thibet. Met 25 illustraties naar originele foto's en een voorwoord van Prof. Dr. A. D'Arsonval.
Amsterdam-O., Uitgeverszaak "Gnosis" Voltaplein 1, [1938], Herdruk. Paperback, xvi, 378pp, 15 x 22 cm.. Reisverslag van de Belgische ontdekkingreiziger Alexandra David-Nťel (1868-1969) met weergave van de leringen en praktijken van het LamaÔsme in de Himalaya en Tibet. GeÔllustreerd met zwart-wit foto's. Nederlandse editie, naar de 24ste Franse uitgave vertaald door J.H.W. Boelens. Goed.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 1553
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 9.25 | JP• 1180]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Reisboeken, Boeddhisme, Boeddha, Oosterse filosofie, Dalai Lama, Theosofie ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/a/l/alexandra_david-neel_mystiek_en_magie_in_thibet_tibet_1938_1_.jpg ALEXANDRA DAVID-NEEL, Mystiek en Magie in Thibet. Met 25 illustraties naar originele foto's en een voorwoord van Prof. Dr. A. D'Arsonval. 

 ARIE WILSCHUT, Verloren Verleden: Goejanverwellesluis. De strijd tussen patriotten en prinsgezinden, 1780-1787.
ARIE WILSCHUT
Verloren Verleden: Goejanverwellesluis. De strijd tussen patriotten en prinsgezinden, 1780-1787.
Hilversum, Uitgeverij Verloren, 2000, 1e druk. Paperback, 96pp, 20 x 17 cm. (Oblong). Verslag van de gebeurtenissen rond de Patriottenbeweging eind 18e eeuw en de aanhouding van prinses Wilhelmina, de echtgenote van stadhouder Willem V. Geïllustreerd met foto's en reproducties in kleur en zwart-wit. Met lit.opg. en register. ¶ Reeks Verloren Verleden: Gedenkwaardige momenten en figuren uit de vaderlandse geschiedenis Deel 9. Uitstekend.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 3252
€  7.50 [Appr.: US$ 8.3 | £UK 7 | JP• 885]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Wildschut, Nationale, Revolutie, Koningshuis, Patriotten, Serie 9065504508 ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/w/i/wilschut_goejanverwellesluis_2000.jpg ARIE WILSCHUT, Verloren Verleden: Goejanverwellesluis. De strijd tussen patriotten en prinsgezinden, 1780-1787. 

 ARJAN VAN ROOIJ, Building the Plant. A history of engineering contracting in the Netherlands.
ARJAN VAN ROOIJ
Building the Plant. A history of engineering contracting in the Netherlands.
Zutphen, Walburg Pers, 2002, 1e druk. Paperback, 144pp, 17 x 24 cm.. Geschiedenis van de fabrieksbouw in Nederland; de constructie van steenkolencentrales (coke oven plants), olie raffinaderijen en technisch complexe installaties voor de chemische en petrochemische industrie. GeÔllustreerd met zwart-wit foto's. Met lit.opg. Tekst in het Engels. Uitstekend.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 3383
€  12.50 [Appr.: US$ 13.83 | £UK 11.5 | JP• 1475]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Fabrieken, Ernst Homburg, Steenkool, Steenkoolovens, Industriele geschiedenis, Benzine, Esso 9057301954 ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/r/o/rooij_homburg_building_the_plant_2002.jpg ARJAN VAN ROOIJ, Building the Plant. A history of engineering contracting in the Netherlands. 

 B.M.A. DE VRIES [E.A., RED.], Broncommentaren 2. .
B.M.A. DE VRIES [E.A., RED.]
Broncommentaren 2. .
Den Haag, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1995, 1e druk. Paperback, [120]pp, 16,5 x 24 cm.. Nederlands historisch-statistisch vaktijdschrift in boekvorm. GeÔllustreerd met zwart-wit reproducties. Bevat twee lange artikelen : 1. Th.F. Wijsenbeek-Olthuis, Boedelinventarissen; 2. A. Knotter & A.C. Meijer (red.), De gemeentelijke bevolkingsregisters 1850-1920. Goed.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 3356
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 9.25 | JP• 1180]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: RGP, Sociologie, Archief, Archieven, Handschrift, Handschriften, Bron, Commentaren, Economie, Nederland 9052160759 ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/b/r/broncommentaren_2_1995.jpg B.M.A. DE VRIES [E.A., RED.], Broncommentaren 2. . 

 BAUKE HENSTRA, Schiermonnikoog 1940-1945. De oorlog in beeld.
BAUKE HENSTRA
Schiermonnikoog 1940-1945. De oorlog in beeld.
Schiermonnikoog, Stichting Bunker Museum Schlei, 2010, 1e druk. Hardcover, 230pp, 21 x 21,5 cm.. Overzicht van het eiland tijdens de Duitse Bezetting in de Tweede Wereldoorlog; het dagelijks leven van de Duitse soldaten en eilandbewoners, het kerkhof Vredenhof in de duinen, de bouw van de Atlantik Wall, de Bevrijding, etc. GeÔllustreerd met foto's en reproducties in kleur en zwart-wit. Gebonden editie. Goed - Bijgevoegd: uitnodiging voor boekpresentatie en krantenknipsel recensies (in fotokopie).
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 2601
€  15.00 [Appr.: US$ 16.6 | £UK 13.75 | JP• 1770]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Waddeneiland, Wadden, Waddeneilanden, Eilanden, Topografie ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/b/a/bauke_henstra_schiermonnikoog_1940-1945_2010_2_.jpg BAUKE HENSTRA, Schiermonnikoog 1940-1945. De oorlog in beeld. 

 BRUNO BLONDÉ [E.A., RED.], TSEG: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2005. Jaargang 2 Nummer 1 t/m 4 compleet.
BRUNO BLONDÉ [E.A., RED.]
TSEG: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2005. Jaargang 2 Nummer 1 t/m 4 compleet.
Amsterdam, Uitgeverij Aksant, 2005, 1e druk. Paperbacks, 160; 160; [128]; [184]pp, 16 x 24 cm.. Nederlands / Vlaams economisch-historisch 'peer-refereed' vaktijdschrift; een samenvoeging van het NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis (opgericht in 1914), het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (1975) en het NEHA Bulletin (opgericht 1986). Geïllustreerd met foto's en grafieken. Met lit.opg. Tekst in het Nederlands (met Engelse samenvattingen).¶ Bevat artikelen van/over o.a. Sofie De Caigny en Wouter Vanderstede, [Woonideaal en de Belgische Boerinnenbond, 1907-1940]; Bernard Rulof, Hoe het Plan van de Arbeid te verkopen? Reclame en 'massapsychologische actie' van de SDAP; Ulbe Bosma, Het cultuurstelsel en zijn buitenlandse ondernemer: Java tussen oud en nieuw kolonialisme; Leo Lucassen, Huwelijken van Duitse migranten in Nederland (1860-1940); [themanummer Vrouwenarbeid in de vroegmoderne tijd in Nederland]: Annette de Wit, Zeemansvrouwen aan het werk [in Maassluis, Schiedam en Ter Heijde, 1600-1700]; Annette de Vries, Iconografie van de spinster; [Thema: Corruptie in de Nederlanden, 1400-1800]: Pieter Wagenaar en Otto van der Meij, Een schout in de fout (de Zaak Van Banchem); Milja van Tielhof, Turfwinning en proletarisering in Rijnland (1530-1670); J.P. van de Kerkhof, De Koninklijke Paketvaart Maatschappij en de Billiton Maatschappij in Indonesië (1945-1958). Uitstekend - complete set.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 3319
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 22.75 | JP• 2951]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Magazine, Sociologie, Economie, Nederland, BelgiŽ, Indonesie, Koloniale geschiedenis ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/t/s/tseg_tijdschrift_sociale_economische_geschiedenis_2005_1.jpg BRUNO BLONDÉ [E.A., RED.], TSEG: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2005. Jaargang 2 Nummer 1 t/m 4 compleet. 

 BRUNO BLONDÉ [E.A., RED.], TSEG: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2006. Jaargang 3 Nummer 1 t/m 4 compleet.
BRUNO BLONDÉ [E.A., RED.]
TSEG: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2006. Jaargang 3 Nummer 1 t/m 4 compleet.
Amsterdam, Uitgeverij Aksant, 2006, 1e druk. Paperbacks, 144; [152]; [152]; 176pp, 16 x 24 cm.. Nederlands / Vlaams economisch-historisch 'peer-refereed' vaktijdschrift; een samenvoeging van het NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis (opgericht in 1914), het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (1975) en het NEHA Bulletin (opgericht 1986). Geïllustreerd met foto's en grafieken. Met lit.opg. Tekst in het Nederlands (met Engelse samenvattingen).¶ Bevat artikelen van/over o.a. Elise van Nederveen Meerkerk en Ariadne Schmidt, Tussen arbeid en beroep. Jongens en meisjes in de stedelijke nijverheid (1600-1800); Serge ter Braake, De rentmeesters van de exploten bij het Hof van Holland (1463-1566); Marloes Schoonheim, Het kleine roomse gezin: Geboortebeperking onder Nederlandse katholieken 1950-1970; J.N.F.M. à Campo, Patronen, processen en periodisering van zeeroof en zeeroofbestrijding; [Themanummer Het geld van de stad]: Marjolein 't Hart en Michael Limberger, Staatsmacht en stedelijke autonomie: Het geld van Antwerpen en Amsterdam (1500-1700); Griet Vermeesch, Stadsfinanciën, oorlog en staatsvorming Doesburg 1492-1648; Veerle De Laet, Schilderijenconsumptie in de marge van de Republiek: Smaak en voorkeur in het Bossche interieur van de zeventiende en achttiende eeuw; Marga Altena, Een Haagse dame en een indiaan. Representaties van een gemengd huwelijk in Nederlandse en Canadese nieuwsmedia (1906-1928). Uitstekend - complete set.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 3320
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 22.75 | JP• 2951]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Magazine, Den Bosch, Schilderijen, Zeerovers, Piraten, Sociologie, Economie, Nederland, BelgiŽ ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/t/s/tseg_tijdschrift_sociale_economische_geschiedenis_2006_1.jpg BRUNO BLONDÉ [E.A., RED.], TSEG: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2006. Jaargang 3 Nummer 1 t/m 4 compleet. 

 C.A. DAVIDS [E.A., RED.], BMGN: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 2010. The Low Countries Historical Review : Deel 125 Aflevering 1 t/m 4 compleet (in 3 volumes).
C.A. DAVIDS [E.A., RED.]
BMGN: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 2010. The Low Countries Historical Review : Deel 125 Aflevering 1 t/m 4 compleet (in 3 volumes).
Den Haag, Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, 2010, 1e druk. Paperbacks, 160; [368]; 160pp, 17 x 24,5 cm.. Historisch wetenschappelijk vaktijdschrift met artikelen, essays over Nederland en België (Vlaanderen, Wallonië). Geïllustreerd met foto's en reproducties in kleur en zwart-wit. Met recensies en lit.opg. Tekst in het Nederlands en Engels.¶ Jaargang 2010 bevat bijdragen van/over o.a. Jan Bloemendal en Arjan van Dixhoorn, 'De scharpheit van een gladde tong': Literaire teksten en publieke opinievorming in de vroegmoderne Nederlanden; Thijs Brocades Zaalberg, De nasleep van Somalië, Rwanda en Srebrenica: overeenkomsten en verschillen; Peter van Kemseke, Binnenland ontmoet buitenland. De nasleep van onderzoekscommissies naar ontspoorde vredesmissies en een geheel Engelstalig themanummer 2-3: The International Relevance of Dutch History met o.a. Bas van Bavel, The Medieval Origins of Capitalism in the Netherlands; Klaas van Berkel, The Dutch Republic: Laboratory of the Scientific Revolution; James C. Kennedy, Religion in the Modern Netherlands an dthe Problems of Pluralism; Ido de Haan, Imperialism, Colonialism and Genocide: The Dutch Case for an International History of the Holocaust; Marlou Schrover, Pillarization, Multiculturalism and Cultural Freezing. Goede set.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 3347
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 22.75 | JP• 2951]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Tijdschrift, Magazine, KNHG, Blauwhelmen, Vlaamse, Nederlandse, Politiek, Sociologie, Economie, Dutch & Flemish history ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/b/m/bmgn_bijdragen_mededelingen_geschiedenis_nederlanden_2010_2.jpg C.A. DAVIDS [E.A., RED.], BMGN: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 2010. The Low Countries Historical Review : Deel 125 Aflevering 1 t/m 4 compleet (in 3 volumes). 

 C.A. DAVIDS [E.A., RED.], BMGN: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 2011. The Low Countries Historical Review : Deel 126 Aflevering 1 t/m 4 compleet.
C.A. DAVIDS [E.A., RED.]
BMGN: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 2011. The Low Countries Historical Review : Deel 126 Aflevering 1 t/m 4 compleet.
Den Haag, Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, 2011, 1e druk. Paperbacks, [160]; [160]; [160]; [176]pp, 17 x 24,5 cm.. Historisch wetenschappelijk vaktijdschrift met artikelen, essays over Nederland en België (Vlaanderen, Wallonië). Geïllustreerd met zwart-wit foto's en reproducties. Met recensies en lit.opg. Tekst in het Nederlands en Engels.¶ Jaargang 2011 bevat bijdragen van/over o.a. Herman Paul, Voorbeeld en voorganger: Robert Fruin en Godefroid Kurth als vaders van de geschiedwetenschap; Joost Coté, Creating Central Sulawesi: Mission Intervention, Colonialism and 'Multiculturality'; [uitgebreide kritische besprekingen van Annejet van der Zijl's biografie van prins Bernhard]; Antoon Vrints, 'Alles is van ons': Anonieme brieven over de voedselvoorziening in Nederland [de zwarte markt] tijdens de Tweede Wereldoorlog; Nelleke Bakker, 'Kweekplaatsen van gezondheid': Vakantiekolonies en de medicalisering van het kinderwelzijn; Idesbald Goddeeris & Sindani E. Kiangu, Congomania in Academia: Recent Historical Research on the Belgian Colonial Past. Goede set.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 3348
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 22.75 | JP• 2951]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Tijdschrift, Magazine, KNHG, Vlaamse, Nederlandse, Politiek, Sociologie, Economie, Dutch & Flemish history ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/b/m/bmgn_bijdragen_mededelingen_geschiedenis_nederlanden_2011.jpg C.A. DAVIDS [E.A., RED.], BMGN: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 2011. The Low Countries Historical Review : Deel 126 Aflevering 1 t/m 4 compleet. 

 CHAPMAN PINCHER, Traitors. The Anatomy of Treason. What makes a Man betray his Country?.
CHAPMAN PINCHER
Traitors. The Anatomy of Treason. What makes a Man betray his Country?.
New York, St. Martin's Press, 1987, 1e druk. Halflinnen band met stofomslag, 346pp, 16,5 x 24 cm.. Studie over verraad, (land)verraders en hun motieven; o.a. Christopher Boyce, Andrew Daulton Lee (The Falcon & The Snowman), Vitaly Yurchenko, Anthony Blunt, Kim Philby, Klaus Fuchs. GeÔllustreerd met zwart-wit foto's. Met lit.opg. en register.
∂ First US Edition. Goed.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 760
€  15.00 [Appr.: US$ 16.6 | £UK 13.75 | JP• 1770]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Verraders, Landverraders, Spionnen, Spionage, James Bond, USA, Anatomie 0312006969 ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/c/h/chapman_pincher_traitors_the_anatomy_of_treason_1987.jpg CHAPMAN PINCHER, Traitors. The Anatomy of Treason. What makes a Man betray his Country?. 

 CHARLES CASPERS, Wegen van kerstening in Europa, 1300-1900. .
CHARLES CASPERS
Wegen van kerstening in Europa, 1300-1900. .
Budel, DAMON, 2005, 1e druk. Paperback, 192pp, 15 x 23 cm.. Bundel opstellen en studies over het kerkelijke socialisatieproces van de grote meerderheid van de mensen in Europa van de late middeleeuwen tot de 19e eeuw, voorafgegaan door een prikkelende beschouwing over de vraag of het christendom werkelijk tot ons culturele erfgoed behoort. GeÔllustreerd. Goed.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 886
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 9.25 | JP• 1180]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Geschiedenis, Kerkgeschiedenis ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/c/h/charles_caspers_wegen_van_kerstening_in_europa_1300-1900_2005_2_.jpg CHARLES CASPERS, Wegen van kerstening in Europa, 1300-1900. . 

 D. VAN PAASSEN, Op zoek naar vrouwen in ketterij en sekte. Een bronnenonderzoek.
D. VAN PAASSEN
Op zoek naar vrouwen in ketterij en sekte. Een bronnenonderzoek.
Kampen, Uitgeverij Kok, 1993, 1e druk. Paperback, 166pp, 15 x 23 cm.. Bundel teksten als resultaat van een onderzoek naar de rol van vrouwelijke ketters in religieuze bewegingen als Gnosis, Priscillianisme en Katharisme; met aandacht voor o.a. Marguerite Porete en Anna Maria van Schurman. Met lit.opg. Goed.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 1993
€  7.50 [Appr.: US$ 8.3 | £UK 7 | JP• 885]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Religie, Heresiologie, Katharen, Sekten, Geloof, Bijgeloof, Katholieke kerk, Kerkgeschiedenis 9024280044 ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/d/_/d_van_paassen_op_zoek_naar_vrouwen_in_ketterij_en_sekte_1993.jpg D. VAN PAASSEN, Op zoek naar vrouwen in ketterij en sekte. Een bronnenonderzoek. 

 DAVID BARNOUW [SST.], De Dagboeken van Anne Frank. [Volledige uitgave] Met de samenvatting van het rapport van het Gerechtelijk Laboratorium, opgesteld door ir. H.J.J. Hardy.
DAVID BARNOUW [SST.]
De Dagboeken van Anne Frank. [Volledige uitgave] Met de samenvatting van het rapport van het Gerechtelijk Laboratorium, opgesteld door ir. H.J.J. Hardy.
Amsterdam / 's-Gravenhage, Uitgeverij Bert Bakker / Staatsuitgeverij, 1986, 3e druk. Linnen band met stofomslag, x, 714pp, 18 x 27,5 cm.. Wetenschappelijke integrale uitgave van het beroemde dagboek van Anne Frank (1929-1945) door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Geïllustreerd met zwart-wit foto's, reproducties en facsimiles van het handschrift. Met verantwoording en inleiding door Harry Paape en de tekstbezorgers (Gerrold van der Stroom en David Barnouw). Omslag en boekbandontwerp: Eric Nuyten. Gebonden editie. Bij het boek hoort een los katern met 'Doorhalingen en toevoegingen'.¶ Aandacht voor o.a. de achtergronden van de familie Frank, het verraad, de arrestatie, de gevangenschap en deportatie, de manuscripten met verschillende versies, de eerste druk van het boek 'Het Achterhuis', de vertalingen, het toneelstuk en de aanvallen op de echtheid van het dagboek. Goed - compleet met de losse bijlage. Stofomslag met slijtage en scheurtjes. Degelijk boek. Zie foto's.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 3550
€  7.50 [Appr.: US$ 8.3 | £UK 7 | JP• 885]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Tweede Wereldoorlog, Joden, Joods, Joodse, Jodenvervolging, Antisemitisme, 9035103114, Nederlandse, Letterkunde 9012051355 ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/b/a/barnouw_dagboeken_van_anne_frank_1986.jpg DAVID BARNOUW [SST.], De Dagboeken van Anne Frank. [Volledige uitgave] Met de samenvatting van het rapport van het Gerechtelijk Laboratorium, opgesteld door ir. H.J.J. Hardy. 

 DR. D. SASSEN, Maastricht. Uitgegeven met medewerking van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer en van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
DR. D. SASSEN
Maastricht. Uitgegeven met medewerking van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer en van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
Maastricht / Amsterdam, VVV / D.Y. Alta, 1925, 1e druk. Papieren omslag, 94, [38]pp, 16 x 23,5 cm.. Antiquarisch toeristisch gidsje voor de Limburgse hoofdstad. Met lijst van hotels en restaurants (met prijslijsten!) GeÔllustreerd met zwart-wit foto's en veel nostalgische advertenties. Gedrukt door Leiter-Nypels. Kwetsbaar - rug slijtage, omslag wat vlekjes en hoekje gescheurd.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 1160
€  25.00 [Appr.: US$ 27.67 | £UK 22.75 | JP• 2951]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Topografie, Gids, Antiek, Stad, Stadsgids, Limburg ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/d/r/dr_d_sassen_maastricht_uitgegeven_met_medewerking_van_de_vereeniging_voor_vreemdelingenverkeer_1925_4__1.jpg DR. D. SASSEN, Maastricht. Uitgegeven met medewerking van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer en van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 

 E.H. GOMBRICH, Een kleine geschiedenis van de wereld. Vertaald door Frans Reusink.
E.H. GOMBRICH
Een kleine geschiedenis van de wereld. Vertaald door Frans Reusink.
Amsterdam, Prometheus, 2017, Herdruk. Paperback, 300pp, 14 x 21,5 cm.. Nederlandse vertaling van Eine kurze Weltgeschichte fŁr junge Leser (1985) van Ernst H. Gombrich (1909-2001); het verhaal van de mensheid vanaf het stenen tijdperk tot de atoombom, toegankelijk voor jonge en oudere lezers. Omslag : Clifford Harper.
∂ 20e druk van dit standaardwerk. Ook aanrader om uit voor te lezen of uit voorgelezen te worden. Als nieuw.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 1709
€  7.50 [Appr.: US$ 8.3 | £UK 7 | JP• 885]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Historie, Historisch overzicht, Geschikt voor kinderen ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/e/h/eh_gombrich_een_kleine_geschiedenis_van_de_wereld_2017_1_.jpg E.H. GOMBRICH, Een kleine geschiedenis van de wereld. Vertaald door Frans Reusink. 

 ELS M. JACOBS, De Vereenigde Oost-Indische Compagnie. .
ELS M. JACOBS
De Vereenigde Oost-Indische Compagnie. .
Zeist, Teleac / NOT / Keravisual, 1997, 1e druk. Linnen band met stofomslag, 208pp, 18 x 25 cm.. Overzicht van de geschiedenis van de VOC, vanaf de oprichting op 20 maart 1602 en de opkomst van de specerijenkoorts tot aan de ondergang van deze 'eerste multinational ter wereld' in 1799. Geillustreerd met foto's, kaarten en reproducties in kleur en zwart-wit. Met lit.opg. en register. Gebonden editie. De uitgave - die op zichzelf staat - behoorde bij de Teleac-cursus die tussen 7 september en 26 oktober 1997 op TV werd uitgezonden. Goed - compleet met de informatie folders van Teleac. Bijgevoegd: krantenknipsel over de VOC.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 2668
€  7.50 [Appr.: US$ 8.3 | £UK 7 | JP• 885]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Verenigde Oostindische, IndonesiŽ, AziŽ, Koloniale, Televisie 9065334459 ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/e/l/els_jacobs_de_vereenigde_oost-indische_compagnie_teleac_1997_2_.jpg ELS M. JACOBS, De Vereenigde Oost-Indische Compagnie. . 

 EMERY REVES, Een Democratisch Manifest. .
EMERY REVES
Een Democratisch Manifest. .
Amsterdam / Brussel, Elsevier, 1947, 1e druk. Halflinnen band, 138pp, 14 x 21 cm.. Een pamflet voor democratie (en kapitalisme) net na het einde van de Tweede Wereldoorlog en aan het begin van de Koude Oorlog. Goed.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 835
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 9.25 | JP• 1180]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Politiek, Communisme, Kapitaal, Karl Marx, Democratic Manifesto ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/e/m/emery_reves_een_democratisch_manifest_1947_1_.jpg EMERY REVES, Een Democratisch Manifest. . 

 
ETIENNE FRANÇOIS [RED.]
Deutsche Erinnerungsorte. Eine Auswahl. Herausgegeben [...].
[Z.pl.], BŁchergilde Gutenberg, 2005, 1e druk. Linnen band met stofomslag, 550pp, 16,5 x 14,5 cm.. Bloemlezing uit een eerder verschenen driedelige serie met bundeling artikelen over typisch Duitse fenomenen en monumenten; o.a. Der Reichstag, Goethe, Karl Marx, Die Paulskirche, 'Made in Germany', Auschwitz, Der Volkswagen, Die D-Mark, Die Mauer, Die Bundesliga, Die Nationalhymne. GeÔllustreerd met zwart-wit foto's. Met Literaturhinweise en register.
∂ Gebonden editie. Op de flaptekst wordt een citaat van Cees Nooteboom aangehaald: "Die Erinnerung ist wie ein Hund, der sich hinlegt, wo er will". Goed - iets slijtage maar netjes (zie foto's.).
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 2813
€  15.00 [Appr.: US$ 16.6 | £UK 13.75 | JP• 1770]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Duitsland, Geschiedenis, Muur, Hagen Schulze 3763255893 ISBN13

 FIK MEIJER, De oudheid is nog niet voorbij. .
FIK MEIJER
De oudheid is nog niet voorbij. .
Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2008, 2e druk. Paperback, 280pp, 13,5 x 21,5 cm.. Bundeling van 22 korte verhalen over de oude Griekse en Romeinse wereld; Herodotus over reizen, de goden in het stadion van Olympia, de uitspraken van Augustinus, Amerikaanse presidenten als Romeinse machthebbers, etc. Met lit.opg. en register. Goed vage leesvouw. Netjes.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 625
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 9.25 | JP• 1180]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Welkom bij de Romeinen, Klassieke Talen ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/5/5/55ef4d190f83c.jpg FIK MEIJER, De oudheid is nog niet voorbij. . 

 FRANCESCO CAROTTA, Was Jezus Caesar?. Over de Romeinse oorsprong van het Christendom.
FRANCESCO CAROTTA
Was Jezus Caesar?. Over de Romeinse oorsprong van het Christendom.
Soesterberg, Uitgeverij Aspekt, 2004, 3e druk. Paperback, 480pp, 15,5 x 23,5 cm.. Nederlandse vertaling van War Jesus Caesar? (1999). Studie naar de overeenkomsten tussen het evangelie en de biografie van de romeinse heerser Julius Caesar. GeÔllustreerd in zwart-wit. Met glossarium, lit.opg. en register.
∂ Herziene editie. Uitstekend.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 2899
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 9.25 | JP• 1180]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Geschiedenis, Archeologie, Christus, Jesus, Keizer, Religie, Theologie, Mythologie, Mythen 9059110692 ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/w/a/was_jezus_caesar_francesco_carotta.jpg FRANCESCO CAROTTA, Was Jezus Caesar?. Over de Romeinse oorsprong van het Christendom. 

 FRANCO CARDINI, Het jaar 1000. De wortels van onze beschaving. Met een inleiding door Raoul Bauer.
FRANCO CARDINI
Het jaar 1000. De wortels van onze beschaving. Met een inleiding door Raoul Bauer.
Leuven, Davidsfonds, 1997, 1e druk. Linnen band met stofomslag, 240pp, 27,5 x 32 cm.. Beschrijving van de situatie in Europa 10 eeuwen geleden door ťťn van de belangrijkste mediŽvisten; de Islam in het Middellandse Zeegebied, Byzantium, de Ottoonse vorsten in het Heilige Roomse Rijk, ridders, jonkvrouwen, missionarissen, handelaars, boeren en monniken in hun kloosters achter schrijftafels. GeÔllustreerd met foto's en reproducties in kleur en zwart-wit. Met tijdtafel van 950 tot 1050 en register. Gebonden editie. Goed - omslag met slijtage (zie foto's) - maar netjes.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 2457
€  15.00 [Appr.: US$ 16.6 | £UK 13.75 | JP• 1770]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: Middeleeuwen, Europese, Continent, Geschiedenis, Atlas 906152654x ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/f/r/franco_cardini_de_wortels_van_onze_beschaving_met_een_inleiding_door_raoul_bauer_1997_2_.jpg FRANCO CARDINI, Het jaar 1000. De wortels van onze beschaving. Met een inleiding door Raoul Bauer. 

 G.A.M. VAN SYNGHEL [E.A., RED.], Broncommentaren 3. Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de negentiende en twintigste eeuw.
G.A.M. VAN SYNGHEL [E.A., RED.]
Broncommentaren 3. Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de negentiende en twintigste eeuw.
Den Haag, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1997, 1e druk. Paperback, [276]pp, 16,5 x 24 cm.. Nederlands historisch-statistisch vaktijdschrift in boekvorm. GeÔllustreerd met zwart-wit reproducties. Bevat artikelen van o.a. P. Kruizinga, De kadastrale legger en aanverwante bronnen 1812-1990; F.J.M. Otten, De registers van overschrijving van akten van eigendomsovergang vanaf 1811; B. Duinkerken, De notariŽle akten met betrekking tot de registratie van onroerend goed 1811-1920; P. Kooij, Het systematisch woningonderzoek omstreeks 1900. Goed - iets roest op de kopsnede. Netjes. Zie foto's.
Arcana CabanaProfessional seller
Book number: 3357
€  15.00 [Appr.: US$ 16.6 | £UK 13.75 | JP• 1770]
Catalogue: ,Geschiedenis
Keywords: RGP, Kadaster, Cartografie, Archief, Archieven, Bron, Commentaren, Statistiek, Economie, Nederland 9052161012 ISBN13
http://www.arcanacabana.com/media/catalog/product/b/r/broncommentaren_3_onroerend_goed_1997.jpg G.A.M. VAN SYNGHEL [E.A., RED.], Broncommentaren 3. Bronnen betreffende de registratie van onroerend goed in de negentiende en twintigste eeuw. 

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - Next page