Antiquariaat De Alkenaer: Mathematics
gevonden: 11 boeken

 
ADLER, I. A.O.
The giant colour book of mathematics
London, Paul Hamlyn. 1960. Hardcover. deze uitgave is zeldzaam. goed.
-- De AlkenaerProfessionele verkoper
Boeknummer: 008384
€  58.75
Catalogus: Mathematics

 
BRUINS, E.M.
Inleiding in de mathesis + figuren
Amsterdam, H.J. Paris. 1951. Hardcover. Goed.
-- De AlkenaerProfessionele verkoper
Boeknummer: 008399
€  9.75
Catalogus: Mathematics

 
SCHUH, F. & A.H. DE BRUIJN
De macht van het getal
Den Haag, N.V. Segboer's Uitgevers-maatschappij. 1949. Hard Cover. Goed.
-- De AlkenaerProfessionele verkoper
Boeknummer: 000957
€  21.75
Catalogus: Mathematics

 
DAVIS, P.J. & R. HERSCH
Descartes dream. The world according to mathematics
Boston, Houghtong Mifflin company. 1987. Soft Cover. Good.
-- De AlkenaerProfessionele verkoper
Boeknummer: 002161
€  9.75
Catalogus: Mathematics

 
EASTAWAY, R. & J. WYNDHAM
How long is a piece of string? More hidden mathematics of everyday life
London, Portico. 2009. Softcover. Good.
-- De AlkenaerProfessionele verkoper
Boeknummer: 001879
€  16.50
Catalogus: Mathematics

 
ROCKMORE, D.
Stalking the Riemann hypothesis
London, Jonathan Cape. 2005, 1st edition. Hardcover. Very good.
-- De AlkenaerProfessionele verkoper
Boeknummer: 007473
€  12.75
Catalogus: Mathematics

 
ROSENTHAL, J.S.
Struck by lightning
London, Granta Books. 2005. Softcover. Very good.
-- De AlkenaerProfessionele verkoper
Boeknummer: 007480
€  12.75
Catalogus: Mathematics

 
SAUTOY, M. DU
The numbers mysteries
London, Fourth Estate. 2011. Softcover. Very good.
-- De AlkenaerProfessionele verkoper
Boeknummer: 007194
€  12.75
Catalogus: Mathematics

 
SNIJDERS, C.J.
De gulden snede
Amsterdam, De Driehoek. 1992, 3e Druk. Hard Cover. Zeer goed.
-- De AlkenaerProfessionele verkoper
Boeknummer: 006991
€  6.50
Catalogus: Mathematics

 
STEWART, I.
Cows in the maze
Oxford, Oxford University Press. 2010. Softcover. Very good.
-- De AlkenaerProfessionele verkoper
Boeknummer: 007477
€  8.00
Catalogus: Mathematics

 
TAMMET, D.
Thinking in numbers
London, Hodder & Stoughton. 2012, 1e. Softcover. Very good.
-- De AlkenaerProfessionele verkoper
Boeknummer: 007247
€  12.75
Catalogus: Mathematics

| Pagina's: 1 |