Antiquariaat Academia: Nederlandse Literatuurgeschiedenis
found: 405 books on 17 pages. This is page 1
- Next page

 
De Bekeeringe Pauli. Ingeleid, uitgegeven en toegelicht door dr. G. Jo Steenbergen.
Zwolle, N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1953. gebrocheerd, 104 pp.. (met ballpoint onderstrepingen her en der).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 1025
€  3.00 [Appr.: US$ 3.32 | £UK 2.75 | JP¥ 361]
Keywords: neerlandistiek, Nederlandse literatuurgeschiedenis, 16e eeuw, rederijkers, Vilvoorde, apostelspel

 
De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, deel XIX-XX /tweede reeks nr. 11-12/, 1969-1970.
Gent, Soevereine Hoofdkamer van Retorica, 1972. paperback, 307 pp.. (pp. 109-250 A. van Elslander; W. Waterschoot, D. Coigneau; "Eduard de Dene en zijn Testament Rhetoricael, 1561.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16141
€  10.00 [Appr.: US$ 11.06 | £UK 8.75 | JP¥ 1204]
Keywords: geschiedenis, rederijkers, rederijkerskamers, Antwerpen, Jan van Steyevoort, Frans Fraet, Eduard de Dene

 
De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, deel XXIII-XXIV / tweede reeks nr. 15-16/ 1973-1974.
Gent, Soevereine Hoofdkamer van Retorica, 1975. paperback, 203 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16144
€  9.00 [Appr.: US$ 9.95 | £UK 7.75 | JP¥ 1083]
Keywords: geschiedenis, rederijkers, rederijkerskamers, Antwerpen, Jeronimus van der Voort, Gerbrant Adriaansz. Bredero

 
De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, deel XXV /tweede reeks nr. 17/ 1975-I.
Gent, Soevereine Hoofdkamer van Retorica, 1977. paperback, 183 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16145
€  8.00 [Appr.: US$ 8.85 | £UK 7 | JP¥ 963]
Keywords: geschiedenis, rederijkers, rederijkerskamers, Antwerpen, Jan van Doesborch, Job Gommersz., Gent, rederijkersfeesten, Frans Fraet,

 
De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, deel XXVI / tweede reeks nr. 18/ 1975-II.
Gent, Soevereine Hoofdkamer van Retorica, 1976. paperback, 279 pp.. (themanummer : diplomatische uitgave door W. Waterschoot en D. Coigneau van het Testament Rhetoricael van Eduard de Dene).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16146
€  10.00 [Appr.: US$ 11.06 | £UK 8.75 | JP¥ 1204]
Keywords: geschiedenis, rederijkers, eduard de Dene, rederijkers

 
De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Kamer van Rhetorica "De Fonteine", deel III /1945/ .
Gent, Soevereine Hoofdkamer van Retorica, 1945. paperback, 154 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16149
€  7.00 [Appr.: US$ 7.74 | £UK 6 | JP¥ 843]
Keywords: geschiedenis, rederijkers, rederijkerskamers, Wakken, Brussel

 
De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Rhetorica "De Fonteine" te Gent, deel IV-V /1946-47.
Gent, Soevereine Hoofdkamer van Retorica, 1948. paperback, 148 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16150
€  8.00 [Appr.: US$ 8.85 | £UK 7 | JP¥ 963]
Keywords: geschiedenis, rederijkers, rederijkerskamers, Antwerpen, Brussel

 
De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Rhetorica "De Fonteine" te Gent, deel VIII /1950/.
Gent, Soevereine Hoofdkamer van Retorica, 1951. paperback, 102 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16151
€  8.00 [Appr.: US$ 8.85 | £UK 7 | JP¥ 963]
Keywords: geschiedenis, rederijkers, rederijkerskamers, Antwerpen, Anna Bijns, Willem van Haecht

 
De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, deel XIV-XV /tweede reeks nr. 6-7/ 1964-65.
Gent, Soevereine Hoofdkamer van Retorica, 1965. paperback, 209 pp.. (o.a. : pp. 3-46 G. van Keirsbilck "Letterkundig Leven te Kaprijke in de 15e en 16e eeuw."; pp. 47-120 W. Waterschoot "Lucas de Heere en Den Hof en Boomgaerd der Poesien, 1565."; pp. 141-192 M. De belder-Sarens "Kamertoneel in Vlaanderen.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16274
€  8.00 [Appr.: US$ 8.85 | £UK 7 | JP¥ 963]
Keywords: geschiedenis, rederijkers, rederijkerskamers, Kaprijke, Lucas de Heere

 
De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, deel XVI /tweede reeks nr. 8/ 1966.
Gent, Soevereine Hoofdkamer van Retorica, 1966. paperback, 171 pp.. (o.a. pp. 59-84 C. Kruyskamp "Het esbatement vant Gelt."; pp. 109-118 W. Waterschoot "Lucas de Heere en Marcus van Vaernewijck voor Het Lam Gods."; pp. 85-108 W.M.H. van Hummelen "Boek N.-M uit het archief van "Trou moet blijcken.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16275
€  8.00 [Appr.: US$ 8.85 | £UK 7 | JP¥ 963]
Keywords: geschiedenis, rederijkers, rederijkerskamers, Lucas de Heere, Marcus van Vaernewijck, Multatuli, Christ De Bruycker sr., Anton. Franc. Wouthers

 
De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, deel XVII /tweede reeks nr. 9/ 1967.
Gent, Soevereine Hoofdkamer van Retorica, 1967. paperback, 176 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16276
€  8.00 [Appr.: US$ 8.85 | £UK 7 | JP¥ 963]
Keywords: geschiedenis, rederijkers, rederijkerskamers, redereijkersfeesten, Brugge

 
De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine" te Gent, deel XVIII /tweede reeks nr. 10/ 1968.
Gent, Soevereine Hoofdkamer van Retorica, 1968. paperback, 279 pp.. (o.a. pp. 29-60 A. Van Elslander "Lijst van Nederlandse rederijkerskamers uit de XVe en XVIe eeuw."; pp. 79-108 W.L. Braekman "Een nieuwe interpretatievan Anthonis de Rooveres 'Refereyn van Rethorica'."; pp. 133-160 J.B. Drewes "Een esbatement ter ere van keizer Karel V."; pp. 197-228 E. van Autenboer "Een raadselachtige figuur : de Mechelse rederijker Willem de Gortter * 1585.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16277
€  10.00 [Appr.: US$ 11.06 | £UK 8.75 | JP¥ 1204]
Keywords: geschiedenis, rederijkers, rederijkerskamers,

 
Gezellekroniek. Bijdragen en mededelingen van het Guido-Gezellegenootschap. Nr. 2.
Kapellen, Guido-Gezellegenootschap, 1964. gebrocheerd, 204 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 9787
€  7.00 [Appr.: US$ 7.74 | £UK 6 | JP¥ 843]

 
De Gids, jrg. 101, no. 11 (november 1937), pp. 135-250 (Vondel-nummer)
Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon N.V., 1937. gebrocheerd, 116 pp.. (artikelen o.a. : pp. 140-161 dr. Maurits Sabbe "Vondel en Zuid-Nederland."; pp. 162-176 dr. Jos J. Gielen "Vondel en Shakespeare."; pp. 177-215 dr. Anton van Duinkerken "Het Beeld van Vondel bij Verwey."; pp. 216-231 dr. Arnoldus Noach "De opstand der Batavieren.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 15554
€  4.00 [Appr.: US$ 4.42 | £UK 3.5 | JP¥ 481]
Keywords: Joost van den Vondel, Albert Verwey, Anton van Duinkerken

 
Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, dl. XXV /1971/
, 1971. paperback, 388 pp.. (dit deel bevat o.a. pp. 141-193 Marc Galle "Van gedroomd minnen tot ons dwaze bestaan. De noodlotswerking in het werk van Louis Couperus; eerste deel." Het tweede vervolgdeel verscheen in Handelingen dl. XXVI /1972/, pp. 211-262; zie ons no. 015976).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16001
€  10.00 [Appr.: US$ 11.06 | £UK 8.75 | JP¥ 1204]
Keywords: Hendrik Conscience, Louis Couperus, Jan Baptist Vervier

 
Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, dl. XXVI /1972/
, 1972. paperback, 388 pp.. (dit deel bevat o.a. pp. 73-180 Dr. Martien J.G. de Jong "Bilderdijk en Italie."; pp. 211-262 Marc Galle "Van gedroomd minnen tot ons dwaze bestaan. De noodlotswerking in het werk van Louis Couperus; tweede deel." Het eerste deel verscheen in Handelingen dl. XXV /1971/, pp. 141-193; zie ons no. 015975).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16002
€  10.00 [Appr.: US$ 11.06 | £UK 8.75 | JP¥ 1204]
Keywords: Louis Couperus, Willem Bilderdijk,

 
Handelingen Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, dl. XXIII (1969)
Brussel, Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal en Letterkunde en Geschiedenis, 1969. paperback, 437 pp.. (artikels o.a. : pp. 47-80 Dr. Herman De Ley "De samenvatting van de Pseudo-Hippokratische Brievenverzameling en haar plaats in de traditie."; pp. 275-356 Harry G.M. Prick Lodewijk van Deyssel en Dr. Charles M. van Deventer.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 21521
€  8.00 [Appr.: US$ 8.85 | £UK 7 | JP¥ 963]
Keywords: Lodewijk van Deyssel, Charles Marius van Deventer, Chap van Deventer

 
Opstellen voor A. Van Elslander. ( = De Fonteine. Jaarboek Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica "De Fonteine", dl. 32 /Tweede reeks nr. 24/, 1980-1981, deel II)
Gent, Soevereine Hoofdkamer van Retorica, 1981. paperback, 218 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16142
€  8.00 [Appr.: US$ 8.85 | £UK 7 | JP¥ 963]
Keywords: geschiedenis, 16e eeuw, Antwerpen, Zuidelijke Nederlanden, Tachtigjarige Oorlog, 16e eeuw, rederijkers, rederijkersspelen, Dendermonde, Antwerpen, Erasmus, Lingua

 
ABRAMSZ, S.; (RED.0
Voor 't Jonge Volkje. Geillustreerd Tijdschrift voor de Jeugd, dl. 83 en 84 (= 42e jrg. /1916)
Zutphen, P. Van Belkum Az., 1916. in originele blauw linnen band, 284; 284 pp. (+ indices).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 14786
€  15.00 [Appr.: US$ 16.59 | £UK 13 | JP¥ 1805]
Keywords: tijdschriften, geillustreerde tijdschriften, jeugdlectuur

 
ABRAMSZ, S.; (RED.)
Voor 't Jonge Volkje. Geillustreerd Tijdschrift voor de Jeugd, dl. 85 en 86 (= 43e jrg. /1917)
Zutphen, P. Van Belkum Az., 1917. in originele blauw linnen band, 284; 284 pp. (+ indices).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 14787
€  15.00 [Appr.: US$ 16.59 | £UK 13 | JP¥ 1805]
Keywords: tijdschriften, geillustreerde tijdschriften, jeugdlectuur

 
ABRAMSZ, S.; (RED.)
Voor 't Jonge Volkje. Geillustreerd Tijdschrift voor de Jeugd, dl. 87 en 88 (= 44e jrg. /1918)
Zutphen, P. Van Belkum Az., 1917. in originele blauw linnen band, 284; 284 pp. (+ indices).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 14788
€  15.00 [Appr.: US$ 16.59 | £UK 13 | JP¥ 1805]
Keywords: tijdschriften, geillustreerde tijdschriften, jeugdlectuur

 
ALBACH, BEN
Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17de eeuw.
Zutphen, de Walburg Pers, 1977. paperback, 195 pp.. (geschiedenis van de toneelcompagnie van Jan Baptist van Fornenbergh, ca. 1619-1676, te 's-Gravenhage, Stockholm en Amsterdam) ISBN: 9060111036
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 19466
€  10.00 [Appr.: US$ 11.06 | £UK 8.75 | JP¥ 1204]
Keywords: Nederlandse literatuurgeschiedenis, toneelgeschiedenis, 17e eeuw, Jan Baptist van Fornenbergh, 's-Gravenhage, Den Haag, Stockholm 9060111036

 
ALEXANDER, E.; HOGENDOORN, W.; (RED.)
Scenarium 1. Nederlandse reeks voor theatherwetenschappen)
Zutphen, de Walburg Pers, 1977. Ppb., 126 pp.. (artikelen o.a. : H.H. J. de Leeuwe 'De toneelspelersopleiding in Nederland in de 19e eeuw'; H. van den Bergh 'De esthetica van de dramareceptie'; R.L. Erenstein 'Publieksopstanden in Nederland'; Ben Albach 'De Amsterdamse geschreven bronnen van de Nederlandse toneelgeschiedenis'; C. Geljon 'Jacob van Lennep en het toneel') ISBN: 9060113136
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 3970
€  5.00 [Appr.: US$ 5.53 | £UK 4.5 | JP¥ 602]
Keywords: Nederlandse literatuurgeschiedenis, toneelgeschieenis, 19e eeuw, 20e eeuw, Jacob van Lennep, acteursopleiding, toneelspelers, publiek, publieksopstanden, bronnen, bronnenonderzoek, manuscripten 9060113136

 
ANTONISSEN, DR. ROB
Herman Gorter en Henriette Roland Holst. (herdruk van de uitgave van 1946 bij De Sikkel te Antwerpen)
Utrecht, Uitgeverij Feflex, 1979. gebonden, 641 pp.. ISBN: 9063220081
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 15216
€  8.00 [Appr.: US$ 8.85 | £UK 7 | JP¥ 963]
Keywords: literatuurgeschiedenis, Henriette Roland Holst, Herman Gorter, poezie 9063220081

 
ATTE JONGSTRA
De Multatulianen. 125 jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde. bij het 75-jarig jubileum van het Multatuli Genootschap.
Amsterdam, Uitgeverij Joost Nijsen, 1985. Softcover, 263 pp.. ISBN: 9070630133
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 22029
€  8.00 [Appr.: US$ 8.85 | £UK 7 | JP¥ 963]
Keywords: Eduard Douwes Dekker, Multatuli, receptie 9070630133

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | - Next page