Antiquariaat Academia: Koloniale Geschiedenis Nederland
found: 141 books on 6 pages. This is page 1
- Next page

 
Indische Letteren, 9e jrg. no. 1 / maart 1994.
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, 1994. gebrocheerd. (neerslag van de lezingen gehouden over "Indo-taal" tijdens de bijeenkomst in oktober 1993 bij de presentatie van het boek van Kees Groeneboer 'Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indie 1600-1950. Een taalpolitieke geschiedenis.').
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17649
€  3.00 [Appr.: US$ 3.34 | £UK 2.75 | JP„ 369]
Keywords: geschiedenis, letterkunde, Nederlands-Indie, Indonesie, Indo-taal, Kees Groeneboer, taalpolitiek

 
Indische Letteren, 9e jrg., no. 2 / juli 1994.
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, 1994. gebrocheerd. (dit nummer bevat o.a. : een artikel over de beste wijze van het voeren van de huishouding door huisvrouwen in Nederlands-Indie; over 'De Kus' van Jan Wolkers /zich deels afspelend in Indonesie/; over Pramadoeya Ananta Toer en Multatuli; over het nyai-motief in romans van Pramadoeya Ananta Toer en P.A. Daum /hoer, resp. heldin).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17650
€  3.00 [Appr.: US$ 3.34 | £UK 2.75 | JP„ 369]
Keywords: geschiedenis, letterkunde, Nederlands-Indie, Indonesie, huismoeders, vrouwen, Jan Wolkers, Pramadoeya Ananta Toer, Koba Catenius-van der Meijden, Beata van Helsdingen-Schoevers, Cato Rutten-Pekelharing

 
Indische Letteren, 6e jrg., no. 1, maart 1991.
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, 1991. gebrocheerd. (dit nummer bevat o.a. : pp. 1-18 Bert Paasman "Lof van Oost-Indien. Liedjes uit de VOC-tijd." ; pp. 32-47 Nicole Sol "Wilhem Leonard Ritter (1799-1862). Een Europeaan in Nederlands-Indie.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17654
€  3.00 [Appr.: US$ 3.34 | £UK 2.75 | JP„ 369]
Keywords: geschiedenis, letterkunde, Nederlands-Indie, Indonesie, Wilhelm Leonard Ritter

 
Indische Letteren, 4e jrg., no. 4 / december 1989.
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, 1989. gebrocheerd. (dit nummer bevat o.a. : pp. 145-162 August Hans den Boef "Arnold Clerx : Studies over de eenzaamheid van de man."; pp. 175-191 Frits Jaquet "Java door de Engelsen veroverd [1811].").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17662
€  3.00 [Appr.: US$ 3.34 | £UK 2.75 | JP„ 369]
Keywords: geschiedenis, letterkunde, Nederlands-Indie, Indonesie,

 
Indische Letteren, 11e jrg., no. 4 / december 1996.
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, 1996. gebrocheerd. (dit nummer bevat o.a. : pp. 147-161 Pieter Korver "De authenticiteit van De laatste generaal. H.J. Friedericy en het feodale Zuid-Celebes."; pp. 162-181 Dick van Stekelenburg "Een paradijs verdwenen ? Vicki baums Liebe und Tod auf Bali.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17665
€  3.00 [Appr.: US$ 3.34 | £UK 2.75 | JP„ 369]
Keywords: geschiedenis, letterkunde, Nederlands-Indie, Indonesie,

 
Indische Letteren, 1e jrg., no. 1 / maart 1986.
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, 1986. gebrocheerd. (dit nummer bevat o.a. : pp. 13-28 Gerard Termorshuizen "Daum contra de dubbele moraal. Maatschappijkritiek in 'Uit suiker in de tabak'." ; pp. 29-36 Joop van den Berg "Eerherstel voor S. Kalff, samensteller van de eerste bloemlezing van de Indisch-Nederlandse letterkunde.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 19625
€  3.00 [Appr.: US$ 3.34 | £UK 2.75 | JP„ 369]
Keywords: geschiedenis, letterkunde, Nederlands-Indie, Indonesie, P.A. Daum, Samuel Kalff (1851-1932)

 
Indische Letteren, 8e jrg., no. 2 / augustus 1993.
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, 1993. gebrocheerd. (dit nummer bevat o.a. : pp. 61-74 Tim Hoppen "Negentiende-eeuwse Oostindische reisliteratuur."; pp. 75-90 Frank Okker "Dirksland tussen de doerians. Het Indiebeeld van Willem Walraven.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 19627
€  3.00 [Appr.: US$ 3.34 | £UK 2.75 | JP„ 369]
Keywords: geschiedenis, letterkunde, Nederlands-Indie, Indonesie, Willem Walraven, reisliteratuur, VOC

 
Indische Letteren, 8e jrg. no. 3-4, december 1993/ themanummer : Indische egodokumenten)
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, 1993. gebrocheerd, 96 pp.. (m.b.t. o.a. : de VOC soldaat Reynier Adriaensen /1680/, de landschapschilder A.A.J. Payen (1792-1853), Multatuli's nichtje Anna Abrahamsz /1847-'48/, de schrijver Hans van de Wall / Victor Ido (1869-1948), de in een Japans interneringskamp verblijvende Riek Hoving /1944-'45/, en tenslotte Raymond Westerling).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 20063
€  3.50 [Appr.: US$ 3.9 | £UK 3.25 | JP„ 430]
Keywords: geschiedenis, letterkunde, Nederlands-Indie, Indonesie, egodocumenten

 
Indische Letteren, 13e jrg., no. 3-4 / december 1998.
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, 1998. gebrocheerd, 64 pp.. (themanummer over het jaar 1898, het jaar waarin Wilhelmina tot koningin werd gekroond, en de beleving daarvan en contemporaine gebeurtenissen in Indie).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 20064
€  3.00 [Appr.: US$ 3.34 | £UK 2.75 | JP„ 369]
Keywords: geschiedenis, letterkunde, Nederlands-Indie, Indonesie, 1898, kroningsjaar

 
Souvenir Album Koninklijk bezoek aan Aruba H.M. Koningin Juliana ven Z.K.H. Prins Bernhard. Royal visit to Aruba.
Oranjestad (Aruba), Gebroeders de Wit Uitgevers, 1955. gebrocheerd, 56 pp.. (Een fotoreportage van het eerste bezoek van een regerend Vorstin uit het Huis van Oranje-Nassau aan Aruba 21-23 October 1955).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 14564
€  6.00 [Appr.: US$ 6.69 | £UK 5.5 | JP„ 738]
Keywords: geschiedenis, Nederlandse Antillen, Aruba, 1955, koningin Juliana, prins Bernhard, jeugdkoor De Trupialen

 
ANDAYA, BARBARA WATSON
To Live as Brothers. Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries.
Honolulu, University of Hawaii Press, 1993. hardcover with dustjacket, XV, 324 pp.. ISBN: 0824814894
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17732
€  15.00 [Appr.: US$ 16.72 | £UK 13.25 | JP„ 1844]
Keywords: history, Sumatra, 1600-1800, pepper pepper trade, Jambi, Palembang, Minangkabau, VOC, sultans, 0824814894

 
ARITONANG, JAN S.
Mission Schools in Batakland (Indonesia), 1861-1940.
Leiden / New York / KĆ
¶ ln, E.J.Brill, 1994. hardcover with dustjacket, XIII, 379 pp.. ISBN: 9004099670
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 18119
€  50.00 [Appr.: US$ 55.75 | £UK 44.25 | JP„ 6148]
Keywords: history, geschiedenis, Nederlands-Indie, Dutch Indies, Indonesia, missionarissen, zending, missie, Rheinische Missions-Gesellschaft, Raad voor de Zending, Bataks, Toba Batak 9004099670

 
BALLENDUX, MR. DR. A.H.
Bijdrage tot de kennis van de credietverlening aan de "Indonesische Middenstand".
's-Gravenhage, Uitgeverij Excelsior, 1951. ppb., 193 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 1335
€  12.00 [Appr.: US$ 13.38 | £UK 10.75 | JP„ 1475]
Keywords: geschiedenis, koloniale geschiedenis, Nederlands-Indie, bankwezen, bankgeschiedenis, desaloemboengs, desabanken, credietbanken

 
BANK, JAN
Katholieken en de Indonesische Revolutie
Baarn, Uitgeverij Ambo b.V., 1983. paperback, 576 pp.. ISBN: 9026305974
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 16611
€  7.00 [Appr.: US$ 7.8 | £UK 6.25 | JP„ 861]
Keywords: geschiedenis, koloniale geschiedenis, Nederland, Nederlands-Indie, Indonesie, parlementaire geschiedenis, KVP, 1940-1950, dr.L.J.M. Beel, Soekarno, drs. Mohammed Hatta, dr. Willem Drees, S. Sjahrir, Simon H. Spoor, dr. H.J. van Mook, dr. C.P.M. Romme, pol

 
BAREND-VAN HAEFTEN, MARIJKE
Oost-Indie gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC.
Zutphen, Walburg Pers, 1992. paperback, 278 pp.. ISBN: 9060118243
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 21649
€  6.50 [Appr.: US$ 7.25 | £UK 5.75 | JP„ 799]
Keywords: koloniale geschiedenis, Oost-Indie, VOC, V.O.C., 17e eeuw, reisbeschrijvingen 9060118243

 
BASTIAANS, W. CH. J.
Herinneringen" uit het voormalige Ned. Indie en Nederland tijdvak 1941-1965..
Groningen, (eigen beheer), 1968. paperback, 285 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 14239
€  6.00 [Appr.: US$ 6.69 | £UK 5.5 | JP„ 738]
Keywords: geschiedenis, Nederlands-Indie, Indonesie,

 
BIJL DE VROE, C.L.M.
Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch Dagboek van C.L.M. Bijl de Vroe 1914-1919. (Ingeleid door Marian Schouten. Met een woord vooraf door A. Alberts.)
Haarlem (/Bussum), Fibula-Van Dishoeck (Unieboek BV), 1980. Ppb., 186 pp.. ISBN: 9022838935510
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 6403
€  8.00 [Appr.: US$ 8.92 | £UK 7.25 | JP„ 984]
Keywords: geschiedenis, Nederlands-Indie, Buitenzorg, Batavia, Mr. J.P. graaf van Limburg Stirum (1873-1948) 9022838935510

 
BIJLMER, JOEP
Ambulante straatberoepen in Surabaya. Een studie naar kleinschalige economische activiteiten. (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam)
Amsterdam, VU Uitgeverij, 1987. ppb., 247 pp.. ISBN: 9062566014
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 5501
€  16.00 [Appr.: US$ 17.84 | £UK 14.25 | JP„ 1967]
Keywords: Nederlands-Indiƫ, Java, Surabaya, Soerabaya, economie, urbanisme 9062566014

 
BLUSSé, LEONARD
Retour Amoy. Anny Tan. Een vrouwenleven in Indonesië, Nederland en China.
Amsterdam, Uitgeverij Balans, 2000. paperback, 368 pp.. (handgeschreven opdracht van gevers aan begunstigden op blanco schutblad) (De historicus BlussƩ legt de herinneringen vast van Anny Tan. Geboren in 1900 in Nederlands-Indiƫ in een Chinees gezin, studeerde in Nederland, keerde terug naar Indiƫ, maakte de Japanse bezetting mee en de daarop gevolgde onafhankelijkheidsstrijd, en emigreerde eind jaren '50 met haar gezin naar China, waar zij de Culturele Revolutie aan den lijve ondervond.) ISBN: 9050185223
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 21078
€  8.00 [Appr.: US$ 8.92 | £UK 7.25 | JP„ 984]
Keywords: geschiedenis, Nederlands-Indiƫ, Chinezen, Peranakan-Chinezen, Indonesiƫ, China, 9050185223

 
BOELAARS, J.
Met Papoea's samen op weg. Deel 3 : De Begeleiders. [1950-1995]
Kampen, Uitgeversmaatschappij J.H.Kok, 1997. ppb., XXVIII, 467 pp.. ISBN: 9039005230
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 11750
€  15.00 [Appr.: US$ 16.72 | £UK 13.25 | JP„ 1844]
Keywords: kerkgeschiedenis, Nieuw-Guinea, Irian Jaya, missie, missionarissen 9039005230

 
BOOMGAARD, PETER
Children of the Colonial State. Population Growth and Economic Development in Java, 1795-1880. (CASA Monographs 1)
Amsterdam, Free University Press, 1989. Ppb., 247 pp.. (handelsuitgave proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam) ISBN: 9062567835
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 5500
€  16.00 [Appr.: US$ 17.84 | £UK 14.25 | JP„ 1967]
Keywords: Nederlands-Indiƫ, Java, geschiedenis, history, demografie, demography, agriculture, landbouw, urbanism 9062567835

 
BOULGER, DEMETRIUS CHARLES
The Life of Sir Stamford Raffles. (with a preface by Dr. John Bastin)
Amsterdam / Kuala Lumpur, The Pepin Press, 1999. hardcover with dustjacket, XLIV, 403 pp.. (facsimile edition of the 1899 edition /originally published in 1897/ complemented with several new illustrations) ISBN: 9054960299
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 20032
€  18.00 [Appr.: US$ 20.07 | £UK 16 | JP„ 2213]
Keywords: history, Dutch East India, Java, Sir Stamford raffles, geschiedenis, Oost-Indie 9054960299

 
BRIET, KEES
Het proces van Rijck van Prehn en Johannes Wilhelmus Winter. een bijzondere zaak voor het Hooggerechtshof van Nederlands-Indie in 1820.
Hilversum, Uitgeverij Verloren, 2012. paperback, 124 pp.. (Rijck van Prehn was de Nederlandse resident aan het hof van de soesoehoenan in Soerakarta op Java. Hij werd beschuldigd van omkoping en machtsmisbruik, die hij zou hebben uitgevoerd met hulp van tolk-vertaler Johannes Winter. Het tweetal stond terecht voor het Hooggerechtshof van Nederlands-Indiƫ en werd schuldig bevonden. In deze extra uitgave van het rechtshistorisch tijdschrift Pro Memorie reconstrueert mr. Kees Briƫt deze zaak nauwgezet. Na een beschouwing over het Hooggerechtshof van Nederlands-Indiƫ in 1820 volgen biografieƫn van de twee hoofdpersonen, met informatie over hun positie. De strafzaak zelf wordt besproken aan de hand van de processtukken. Daarna volgen de afwikkeling en gevolgen op Java en de pogingen van Van Prehn om in Nederland eerherstel te krijgen. Het verhaal sluit aan bij de problematiek van koloniaal recht en bestuur, een thema dat onder rechtshistorici in Europa de laatste jaren aan een opmars bezig is. ISBN: 9789087043407
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23714
€  6.00 [Appr.: US$ 6.69 | £UK 5.5 | JP„ 738]
Keywords: Rijck van Prehn, Nederlands Indie, Johannes Wilhelmus Winter 9789087043407

 
BROUWER, C.G.; KAPLANIAN, A.
Early seventeenth-century Yemen. Dutch documents relating to the economic history of Southern Arabia, 1614-1630. (text solely in ARABIC)
Amsterdam, D'Fluyte Rarob, 1989. paperback, XIV, 320 pp. ( + map).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 22126
€  15.00 [Appr.: US$ 16.72 | £UK 13.25 | JP„ 1844]
Keywords: Yemen, Jemen, Ottomaanse rijk, Willem de Milde, Dutch East India Company, 17th century, Mocha, Aden, trade, commerce

 
BRUCKEL-BEITEN, MARY
Aan de zus van Anton. Dagboek, brieven en tekeningen uit Indie 1942-1945. (bezorgd door Mariska Heijmans-van Bruggen met een inleiding van Esther Captain en een voorwoord van Lex Bruckel jr.)
Zutphen, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, 2004. paperback, 207 pp.. ISBN: 9057302888
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 20944
€  9.00 [Appr.: US$ 10.03 | £UK 8 | JP„ 1107]
Keywords: geschiedenis, Nederlands-Indie, Tweede Wereldoorlog, Japan, bezetting, kampen, kampdagboeken, Minahassa 9057302888

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - Next page