Antiquariaat Academia: Kerkgeschiedenis/Theologie
found: 246 books on 10 pages. This is page 1
- Next page

 
Benedictus in de Nederlanden.
Gent, Centrum voor Kunst en Cultuur Sint-Pietersabdij Gent, 1980. Ppb., 277 pp.. (deel I van 3 delige catalogus bij tentoonstelling over Benedictus gehouden te Gent 25 0ktober 1980 - 4 januari 1981).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 9455
€  10.00 [Appr.: US$ 11 | £UK 8.75 | JP• 1196]
Keywords: kerkgeschiedenis, kloosters, kloosterorden, Benedictus, Benedictijnen, monniken

 
Les courants chrétiens de l'Aufklärung en Europe de la fin du XVIIe siècle jusque vers 1830. (= Miscellanea Historiae Ecclesiasticae, t. VI. Congrès de Varsovie 25 juin-1er juillet 1978. Section II / Bibliothèque de la Revue d'Hist. Ecclésiast., Fasc. 68)
Bruxelles / Louvain-la-Neuve / Warszawa, √Čditions Nauwelaerts / Bureaux de la Revue d'Histoire Eccl√©siastique / Polska Akademia Nauk, 1987. broch√©, [VI], 383 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 6908
€  13.00 [Appr.: US$ 14.3 | £UK 11.25 | JP• 1555]
Keywords: histoire d'église, church history, Kirchengeschichte, Aufklärung, Enlightenment, Lumières, Verlichting, christianisme, christendom, christianity, Italy, Italie, France, Frankreich, Poland, Pologne, Polen, Pays-Bas, Netherlands, Deutschland, Allemagne

 
Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks, nummer 19
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1993. Ppb., 265 pp.. (bevat o.a. pp. 53-81 G.J.J. van Hiele "Onderzoek naar de doopleer van Bernhard Rothmann, Menno Simons en Dirk Philips"; pp. 131-148 Th. B. Roep "Simon Eikelenberg,1663-1738, en de Rijnsburger collegianten te Alkmaar"; T. de Graaf " De taal der Mennonieten in Siberie en hun relatie met Nederland"; pp. 191-218 Tekstuitgave van 2 brieven van David Joris) ISBN: 9065501266
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 11498
€  8.00 [Appr.: US$ 8.8 | £UK 7 | JP• 957]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Doopsgezinde kerk, Mennonieten, Mennonites, Taufer, Bernhard Rothmann, Menno Simons, Dirk Philips, Simon Eikelenberg, Alkmaar, collegianten, David Joris, Siberie 9065501266

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 7 (1981)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1981. paperback, 160 pp.. (voormalig bibliotheekexemplaar; kaft geplastificeerd; stempeltjes op schutblad) (artikels o.a. pp. 51-65 W. van 't Spijker "Het gesprek tussen Dopers en Gereformeerden te Emden, 1578."; pp. 66-81 Tekstuigave van : Een proces tegen enige van doperse gezindheid verdachte Zutphenaren. Het optreden van Adam Pastor in het kwartier van Zutphen."; pp. 82-91 J.D. Bangs "Waarom zou je het Nieuwe Jeruzalem zoeken in Hazerswoude, 1535-1536 ? /Protocol van de vierschaar van Rijnland 1535 te Zoetermeer/") ISBN: 9070164817
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23245
€  4.00 [Appr.: US$ 4.4 | £UK 3.5 | JP• 478]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten, Zutphen,Adam Pastor, Hazerswoude 9070164817

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 8 (1982)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1982. paperback, 148 pp.. (stempeltje op schutblad) (artikels o.a. pp. 18-32 C.J. Dijck "Hans de Ries en het Socianisme."; pp. 33-47 I.B. Horst "De hulp van Nederlandse Doopsgezinden aan de Hutterse Broeders in Slowakije in de 17e en 18e eeuw." ; pp. 48-64 C.P. Hoekema De doopsgezinde scholen te Haarlem 1782-1958.") ISBN: 9070164825
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23246
€  5.00 [Appr.: US$ 5.5 | £UK 4.5 | JP• 598]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9070164825

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 9 (1983)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1983. paperback, 160 pp.. (stempeltje op schutblad) (artikels o.a. : pp. 11-26 C.J. Dyck "De achtergronden van de emigratie van Doopsgezinden uit Europa 1650-1750."; pp. 53-103 tekstuitgave van : Een spel van sinnen van de menswerdinge Christo [1534 door Reynier van den Putte; een rhetoricale bestrijding van Melchior Hoffman]. ) ISBN: 9070164833
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23247
€  5.00 [Appr.: US$ 5.5 | £UK 4.5 | JP• 598]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9070164833

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 10 (1984)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1984. paperback, 131 pp.. (stempeltjes op schutblad en inoudspagina) ( artikels pp. 29-60 door S. Zijlstra en A.F. Mellink m.b.t. Wederdopers te Munster; pp. 61-69 tekstuitgave van : Blesdijk's verslag van de bezetting van Oldeklooster /1535/; pp. 77-88 A. de Groot "De Amsterdamse Collegiant Jan Cornelisz. Knol /ca. 1657/"; pp. 89-105 Th. B. Roep Ds. Hermanus de Boer. 'De voorzienigheid boven het IJ.") ISBN: 9070164841
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23248
€  4.00 [Appr.: US$ 4.4 | £UK 3.5 | JP• 478]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten; Wederdopers, Munster, Oldeklooster, Jan Cornelisz. Knol, Joris Blesdijk, Ds. Hermanus de Boer 9070164841

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 16 (1990)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1990. paperback, 242 pp.. (themanummer : Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw) (artikels o.a. pp. 65-112 I.H. van Eeghen "Jan Luyken en zijn bloedverwanten."; pp. 113-128 H. Miedema "Een schilderij van Karel van Mander de oude,1548-1606; een doopsgezinde interpretatie."; pp. 129-154 R. Falkenburg "Landschapsschilderkunst en doperse spiritualiteit in de 17e eeuw. Een connectie."; pp. pp. 155-176 C.H. Schuckmann "Handelsmerken door Izaak Vincenntsz. van der Vinne, 1665-1745."; pp. 177-226 J.M. Welcker "Amsterdame doopsgezinden in de 18e eeuw.") ISBN: 9070164906
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23251
€  7.00 [Appr.: US$ 7.7 | £UK 6.25 | JP• 837]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9070164906

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 18 (1992)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1992. paperback, 175 pp.. (artikels o.a. : pp. 11-38 S. Zijlstra "De bestrijding van de davidjoristen aan het eind van de 16e eeuw."; pp. 39-52 M. Sprunger "Betrokkenheid van aanzienlijke doopsgezinden bij het Amsterdamse zakenleven in de Gouden Eeuw."; pp. 53-82 H.C. Hulshoff m.b.t. de van Zenderen / Borne afkomstige familie van Hendrik Berendsz. Hulshoff. ; pp. 83-100 L. Laurense " Ds. Jan de Liefde, een doperse radicaal te Zutphen.") ISBN: 9065501142
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23252
€  6.00 [Appr.: US$ 6.6 | £UK 5.25 | JP• 718]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten, familie Hulshoff, Ds. Jan de Liefde, Zutphen 9065501142

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 19 (1993)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1993. paperback, 265 pp.. (artikels o.a : pp. 43-52 "Dirck Weyman en de Reformatie in utrecht. De religieuze gedrevenheid van een Utrechtse glasmaker."; pp. 53-80 G.J.J. van Hiele "Onderzoek naar de doopleer van Bernhard Rothmann, Menno Simons en Dirk Philips."; pp. 81-106 "B. Gregory "Particuliere martelaarsbundels uit de late zestiende eeuw."; pp. 131-148 Th. B. Roep "Simon Eikelenberg,1663-1738, en de Rijnsbiurger collegianten te Alkmaar.") ISBN: 9065501266
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23253
€  7.00 [Appr.: US$ 7.7 | £UK 6.25 | JP• 837]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9065501266

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 20 (1994)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1994. paperback, 318 pp.. (artikels o.a. : pp. 11-60 O.S. Knottnerus "Doperse immigranten in het Noordduitse kustgebied 1500-1700."; pp. 71-82 E. Hofman "De Antwerpse drukker Frans Fraeten. De verhouding tussen de vroegste gereformeerde liedboeken en doopsgezinde liedboeken."; pp. 157-180 B. Rademaker-Helfferich m.b.t. Jan van Calcar /met tekstuitgave van diens 'Levensberigt'; pp. 195-218 J. Vree "Doopsgezinde theologen en Groninger godgeleerden in de jaren 1834-1872.") ISBN: 9065501355
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23254
€  7.00 [Appr.: US$ 7.7 | £UK 6.25 | JP• 837]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9065501355

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 22 (1996)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1996. paperback, 254 pp.. (themanummer 500 jaar Menno Simons) ISBN: 9065501517
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23256
€  7.00 [Appr.: US$ 7.7 | £UK 6.25 | JP• 837]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9065501517

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 25 (1999)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 1999. paperback, 255 pp.. (artikels o.a. : pp. 41-64 S. Zijlstra "Gereformeerden en Doopsgezinden in Emden, ca. 1560-1620."; pp. 85-112 Adriaan Plak "Portfolio Jan Luyken."; pp. 167-196 Piet Visser " De pelgrimage van Jan Luyken door de doopsgezinde boekenwereld."; pp. 113-166 R.C. Lambour "De familie en vrienden van Daniel Zwicker ,1612-1678, in Amsterdam." N.B. Voor aanvullingen hierop zie deel 26 /2000/) ISBN: 9065501770
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23259
€  6.00 [Appr.: US$ 6.6 | £UK 5.25 | JP• 718]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9065501770

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 26 (2000)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 2000. paperback, 208 pp.. (artikels o.a. : pp. 53-67 R.C. Lambour "Aanvullingen op het onderzoek naar het Amsterdamse milieu van Daniel Zwicker, 1612-1678."; pp. 67-90 S. Zijlstra "Jacobus Rijsdijk en de strijd om de belijdenissen."; pp. 91-110 Rita Hooijschuur "Het nagelaten dagboek van Lambertus van Calcar.") ISBN: 9065501878
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23260
€  6.00 [Appr.: US$ 6.6 | £UK 5.25 | JP• 718]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9065501878

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 28 (2002)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 2002. paperback, 287 pp.. (artikels o.a. : pp. 11-100 Willem Stuve "De dienaarschap van de Oud-Vlaamse gemeenten te Haarlem. Personen en hun achtergronden."; pp. 127-154 Robbert A. Veen "Een 'voortreffelijk' lied van Arend Hendrik van Gelder, 1756-1819."; pp. Piet Visser "Schabaliana : een bibliografische na-oogst van het werk van Dierick en Jan Philipsz Schabaelje.") ISBN: 906550737X
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23262
€  7.00 [Appr.: US$ 7.7 | £UK 6.25 | JP• 837]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten, Haarlem, Arend Hendrik van Gelder, Dierick Philipsz Schabaelje, Jan Philipsz Schabaelje 906550737X

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 29 (2003)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 2003. paperback, 304 pp.. (artikels o.a. : pp. 65-88 en pp. 195-249 Piet Visser over martelaarsbrieven van Jeronimus Seghers /1550/; pp. 125-150 Annelies Verbeek "de 'theologie' van Joost Hiddes Halbertsma, 1789-1869.") ISBN: 9065507833
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23263
€  7.00 [Appr.: US$ 7.7 | £UK 6.25 | JP• 837]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9065507833

 
Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks, deel 35-36 (2010)
Amsterdam, Doopsgezinde Historische Kring, 2010. paperback, 471 pp.. (artikels o.a. : pp. 243-266 Wiebe Bergsma & Piet Visser "De sociniaanse problemen van de collegiantische boekverkoper Simon Pietersz Boncq."; pp. 267-286 Nina Geerdink "De huwelijksgedichten van Katharina Lescailje,1649-1711, voor rijke doopsgezinden.") ISBN: 9789087041489
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23264
€  7.00 [Appr.: US$ 7.7 | £UK 6.25 | JP• 837]
Keywords: geschiedenis, Doopsgezinden, Mennisten, Remonstranten 9789087041489

 
AARTS, C.J.; VAN ETTEN, M.C.; (BIJEENGEBRACHT EN INGELEID DOOR)
Komt allen tezamen. Oude en nieuwe kerstliedjes in hun oorspronkelijke versie.
Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1999. paperback, 126 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17968
€  5.00 [Appr.: US$ 5.5 | £UK 4.5 | JP• 598]
Keywords: Kerstmis, Kerstliedjes, gezang, liederen

 
ABANES, RICHARD
Harry Potter en de Bijbel. De dreiging achter de magie.
Vlissingen, Bread of Life Uitgeverij, 2002. paperback, 263 pp.. ISBN: 9075226462
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 18823
€  4.00 [Appr.: US$ 4.4 | £UK 3.5 | JP• 478]
Keywords: Harry Potter, bijbel, magie, tovenarij 9075226462

 
ABELS, P.H.A.M.; WOUTERS, A.PH.F.; (BEWERKT DOOR)
Classicale Acta 1573-1620. Deel VII. Provinciale synode Zuid-Holland. Classis Delft en Delfland. (RGP Publicatiën Kleine Serie, no. 93)
's-Gravenhage, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2001. geb., XXXVII, 739 pp.. ISBN: 9052160988
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 10779
€  35.00 [Appr.: US$ 38.5 | £UK 30.25 | JP• 4186]
Keywords: geschiedenis, Delft, Delfland, Naaldwijk, Zoetermeer, Delft, Berkel en Rodenrijs, Kethel, Vlaardingen, Pijnacker, 't Woudt 9052160988

 
ANTIER, JEAN-JACQUES
De Pelgrimage weer ontdekt. (In het Nederlands vertaald, ingeleid en wat de Benelux betreft aangevuld door Th. G.A. Hendriksen, bisschop)
Paris, Le Centurion, 1979. Ppb., 448 pp.. ISBN: 2227355069
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 9336
€  10.00 [Appr.: US$ 11 | £UK 8.75 | JP• 1196]
Keywords: geschiedenis, bedevaart, bedevaarten, pelgrimages, pelgrimsplaatsen, bedevaartsplaatsen, Frankrijk 2227355069

 
ARMSTRONG, BRIAN G.
Calvinism and the Amyraut Heresy. Protestant Scholasticism and Humanism in Seventeenth-Century France.
Madison / Milwaukee/ London, The University of Wisconsin Press, 1969. hardcover (without dustcover), XX, 330 pp.. (fine ex-library copy; decent stamp backside of titlepage; no further exterior marks).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 20235
€  12.00 [Appr.: US$ 13.2 | £UK 10.5 | JP• 1435]
Keywords: history, Calvinism, theology, Moise Amyraut, Pierre Du Moulin, Andre Rivet, Frederik Spanheim

 
BAARDA, PROF. DR. T.
Early transmission of Words of Jesus. Thomas, Tatian and the Text of the New Testament. A collection of studies seloected and edited by J. Heldeman and S.J. Noorda.
Amsterdam, VU Boekhandel / Uitgeverij, 1983. Ppb., 333 pp.. ISBN: 906256173X
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 9567
€  13.00 [Appr.: US$ 14.3 | £UK 11.25 | JP• 1555]
Keywords: theologie, theology, exegese, Nieuwe Testament, New Testament 906256173X

 
BAKER, FRANK
John Wesley and the Church of England. (2nd ed.) (with a preface by John A. Vickers)
London, Epworth Press, 2000. Ppb., X, 422 pp.. ISBN: 0716205386
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 10893
€  15.00 [Appr.: US$ 16.5 | £UK 13 | JP• 1794]
Keywords: history, Church of England, Great- Britain, Methodists, John Wesley 0716205386

 
BAKKER, H.P.S.
Towards a Critical Edition of the Old Slavic New Testament. A Transparent and Heuristic Approach. (dissertation Universiteit van Amsterdam)
Amsterdam, 1996. paperback, 188 pp. ( + theses).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 15649
€  16.00 [Appr.: US$ 17.6 | £UK 13.75 | JP• 1914]
Keywords: Old Testament, Oude Testament, Slavic, translation

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - Next page