Antiquariaat Academia: Economische Geschiedenis/Economic History
found: 180 books on 8 pages. This is page 1
- Next page

 
Banks and Industry in the Interwar Period ( = The Journal of European Economic Histort, vl. 13, no. 2 / Fall 1984/; Special issue)
, 1984. paperback, 294 pp.. ( articles a.o. : pp. 7-28 C.P. Kindleburger "Banking and Industry between the Two Wars. An International Comparison.; pp. 29-80 J. Bouvier "The French Banks, Inflation anf the Economic Crisis, 1919-1939."; pp. 113-136 P. Ciocca a.o. √Źndustry and Finance in Italy, 1918-1940." ; pp. 137-202 R. Notel "Money, Banking and Industry in Interwar Austria and Hungary."; pp. 235-272 H.P. Minsky "/idem/ in the United States.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 26686
€  7.00 [Appr.: US$ 7.75 | £UK 6 | JP• 841]

 
Catalogue de la Bibliothèque de la Compagnie d'Assurances sur la vie "Utrecht". Tome I. Assurances en général, histoire et assurances sur la vie. Tome II. Autres branches d'assurances et branches annexes.
Utrecht, La Compagnie d'Assurances sur la vie "Utrecht, 1949. geb., V, 1306 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 14024
€  40.00 [Appr.: US$ 44.29 | £UK 34.5 | JP• 4808]
Keywords: economische geschiedenis, sociale geschiedenis, verzekeringen, assurances, insurances, life insurancies, Versicherungen, bibliografie, bibliographie, bibliography, actuariaat, annuiteiten, annuities, pensioenen, tontines, verzekeringsrecht,

 
Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Deel 2. (1985)
Amsterdam, Stichting JbGBT, 1985. gebonden, 300 pp.. ISBN: 90711166031
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17950
€  7.00 [Appr.: US$ 7.75 | £UK 6 | JP• 841]
Keywords: economische geschiedenis, bedrijfsgeschiedenis, industrie, nijverheid, spoorwegaandelen, spoorwegobligaties, leerlooierijen, Zuilen 90711166031

 
Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Deel 5. (1988)
Utrecht, Stichting JbGBT, 1988. geb. met stofomslag, 489 pp.. ISBN: 9071166074
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17951
€  9.00 [Appr.: US$ 9.97 | £UK 7.75 | JP• 1082]
Keywords: economische geschiedenis, bedrijfsgeschiedenis, industrie, nijverheid, ondernemers, 9071166074

 
Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Deel 6. (1989)
Utrecht, Stichting JbGBT, 1989. geb. met stofomslag, 297 pp.. ISBN: 9071166082
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17952
€  7.00 [Appr.: US$ 7.75 | £UK 6 | JP• 841]
Keywords: economische geschiedenis, bedrijfsgeschiedenis, industrie, nijverheid, spoorwegobligaties, V.S., Arthur E. Stilwell, Zaandam, rijstpellerijen, bankiers 9071166082

 
Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Deel 8. (1991)
Amsterdam, NEHA, 1991. geb. met stofomslag, 282 pp.. ISBN: 9071617416
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17954
€  7.00 [Appr.: US$ 7.75 | £UK 6 | JP• 841]
Keywords: economische geschiedenis, bedrijfsgeschiedenis, industrie, nijverheid, N.V. Deli Maatschappij, AKU, kunstzijde, meelfabricage, Amsterdam 9071617416

 
NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 57 (1994)
Amsterdam, NEHA, 1994. geb. met stofomslag, 516 pp.. (artikelen o.a : pp. 63-90 J. van Genabeek "De afschaffing van de gilden en de voortzetting van hun functies." ; pp. 107-121 M. de Ridder "De ondersteuningsfondsen van de Amsterdamse gilden in de 18e eeuw."; pp. 159-205 K.B. van Popta "Staatsschuld en consolidatiebeleid in Nederland in de periode 1814-1994."; pp. 287-347 B. Gales en R. Fremdling "IJzerfabrikanten en industriepolitiek onder koning Willem I : de enquete van 1828."; pp. 348-369 R.M. Albers en P. Groote "Kapitaalvorming in spoor- en tramwegen in Nederland 1838-1913.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17957
€  9.00 [Appr.: US$ 9.97 | £UK 7.75 | JP• 1082]
Keywords: economische geschiedenis, bedrijfsgeschiedenis, techniekgeschiedenis, nijverheid, industrie, gilden, Amsterdam, ijzerfabrikanten, staatsschuld, staatsobligaties

 
NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 60 (1997)
Amsterdam, NEHA, 1997. geb. met stofomslag, 408 pp.. (artikels o.a. : pp. 7-35 Cor Trompetter "Burgers en Boeren. Geld en Grond. De betekenis van burgerlijk kapitaal voor veranderende eigendomsverhoudingen in Twente 1760-1832."; pp. 96-136 Richard F.J. Paping "De arbeidsmarkt voor inwonend boerenpersoneel in het Groningse kleigebied 1830-1920." [lonen boerenknechten]; pp. 137-158 "N.A. van Horn "Het Indische handelshuis Bauermann in de 19e eeuw.") ISBN: 9057420120
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17959
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP• 1202]
Keywords: economische geschiedenis, bedrijfsgeschiedenis, techniekgeschiedenis, nijverheid, industrie, Twente, grondbezit, Maastricht, groningen, Nederlands-Indie, Java-bank, firma Bauermann, Henri Marie Alexander Charles Boers 1838-1885 9057420120

 
NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 62 (1999).
Amsterdam, NEHA, 1999. geb. met stofomslag, 426 pp.. (artikels o.a. : pp. 51-110 J.P. Smits, E. Horlings en J. Luiten van Zanden "Sprekende cijfers. De Historische Nationale Rekeningen van Nederland 1807-1913 [bruto nationaal produkt, resp. inkomen, bestedingen]."; pp. 111-137 Kees Mandemakers "Om de laatste eer. Het Noord-Brabandsch Begrafenisfonds en de sociale verhoudingen in het schoenmakersdorp Besoyen, 1870."; pp. 249-318 I. Vledder, E. Houwaert en E. Homburg "Particuliere laboratoria in Nederland. Deel 1. opkomst en bloei 1865-1914.") ISBN: 9057420272
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17961
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP• 1202]
Keywords: economische geschiedenis, bedrijfsgeschiedenis, techniekgeschiedenis, nijverheid, industrie, bnp, nationaal inkomen, conjunctuur, Besoyen, laboratoria, ingenieurs, natuurwetenschappen 9057420272

 
NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel 65 (2002)
Amsterdam, NEHA, 2002. geb. met stofomslag, 334 pp.. (artikelen o.a. : pp. 49-78 A.J. Geurts "Waardering voor jong polderland. De inrichting van het landschap in de 19e en 20e eeuwse droogmakerijen."; pp. M.M.G. Fase en J. de Mooij "Het samenspel tussen het bankwezen in het Hollands Noorderkwartier en de Nederlandse Bank 1865-1997.") ISBN: 9057420384
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17964
€  9.00 [Appr.: US$ 9.97 | £UK 7.75 | JP• 1082]
Keywords: economische geschiedenis, bedrijfsgeschiedenis, techniekgeschiedenis, nijverheid, industrie, bankgeschiedenis, kredietverlening, Noord-Holland, Alkmaar, droogmakerijen, polders, planologie 9057420384

 
Textielhistorische Bijdragen, nr. 18 (1977)
Hengelo (O), Stichting Textielgeschiedenis, 1977. gebrocheerd, 107 pp.. (hierin o.a. : pp. 39-69 Dr. W.T. Kroese "Manex flitsen. Twintig jaar beleid van de Twentse katoenindustrie in Indonesie, 1946-1965."; pp. 70-80 Dr. A. L. van Schelven "Weverij "De Eendracht" te Haaksbergen.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17159
€  5.00 [Appr.: US$ 5.54 | £UK 4.5 | JP• 601]
Keywords: textielgeschiedenis, Twenthe, Twente, Manex, Haaksbergen

 
Textielhistorische Bijdragen, nr. 27 (1987)
Hengelo (O), Stichting Textielgeschiedenis, 1987. gebrocheerd, 129 pp.. (hierin o.a. : pp. 9-18 J.H. Mathlener "De firma Blijdenstein & Co. te Enschede 1801-1858; enkele gegevens over de ondernemers en het bedrijfsresultaat."; pp. 19-30 G. Verbong "De katoendrukkerij De Heyder & Co. 1836-1846."; pp. 76-93 R.T. Griffiths "Bedrijfsgeschiedenis of textielgeschiedenis ? Nieuwe literatuur over de Twentse textielindustrie." [met commentaar daarop door E.J. Fisher, J.L.J.M. van Gerwen en B. Hesselink.]) ISBN: 9070413191
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17161
€  6.00 [Appr.: US$ 6.64 | £UK 5.25 | JP• 721]
Keywords: textielgeschiedenis, Twenthe, Twente, firma Blijdenstein & Co., firma De Heyder & Co., Enschede, Leiden 9070413191

 
Textielhistorische Bijdragen, nr. 28 (1988)
Hengelo (O), Stichting Textielgeschiedenis, 1988. gebrocheerd, 123 pp.. (hierin o.a. ; pp. 19-41 H.A. Olink "De firma T. Lammerink en Zoon als voorganger van het textielbedrijf J.F. Scholten en Zonen te Enschede."; pp. 81-96 M. Simon Thomas "Machinale textielkunst; opvattingen over de plaats van de ontwerper in de Nederlandse textielindustrie omstreeks 1925.") ISBN: 9070413191
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17162
€  6.00 [Appr.: US$ 6.64 | £UK 5.25 | JP• 721]
Keywords: textielgeschiedenis, Twenthe, Twente, wevers, thuiswevers, Noord-Brabant, firma J.F. Scholten en Zonen, Enschede, textieldesign 9070413191

 
Textielhistorische Bijdragen, nr. 29 (1989)
Hengelo (O), Stichting Textielgeschiedenis, 1989. gebrocheerd, 157 pp.. (hierin o.a. : pp. 10-25 B.J. Slot "De Griekse textielhandelaars en de Nederlandse Levanthandel in de 2e helft van de 19e eeuw."; pp. 26-41 B. van Erdewijk "De terruggang van de huisnijverheid in Hilversum tussen 1850 en 1875."; pp. 42-63 R. Duvekot "De overgang van huisnijverheid naar fabriekmatige produktie in Veenendaal 1800-1915.") ISBN: 9071715043
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17163
€  6.00 [Appr.: US$ 6.64 | £UK 5.25 | JP• 721]
Keywords: textielgeschiedenis, Twenthe, Twente, Levanthandel, Grieken, kooplieden, Hilversum, firma Metz & Co, N.V. P.F. van Vlissingen & Co.'s Katoenfabrieken 9071715043

 
Textielhistorische Bijdragen, nr. 29 (1990)
Hengelo (O), Stichting Textielgeschiedenis, 1990. gebrocheerd, 150 pp.. (hierin o.a. : pp. 7-19 M. Windhorst "Arbeidsmarktregulering en economische ontwikkeling in de Amersfoortse textiel 1450-1800."; pp. 52-71 A.A.J. Thelen "Het Nederlandsch R.K. Textielarbeiderssecretariaat en Unitas; van een amorfe veelheid naar een verdeelde eenheid."; pp. 94-108 C.J. Boot "Lisbeth Oestreicher. De invloed van het Bauhaus op haar leven en werk.") ISBN: 9071715043
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17164
€  6.00 [Appr.: US$ 6.64 | £UK 5.25 | JP• 721]
Keywords: textielgeschiedenis, Twenthe, Twente, Amersfoort, Tilburg, vakbonden, Unitas, Lisbeth Oestreicher 9071715043

 
Textielhistorische Bijdragen, nr. 33 (1993)
Hengelo (O), Stichting Textielgeschiedenis, 1993. gebrocheerd, 244 pp.. (hierin o.a. : pp. 43-54 C. Trompetter "Ontmoedigend overheidsbeleid als stimulans voor ondernemerschap. De Tariefherziening van 1725 en het ontstaan van de bombazijnindustrie in Twente."; pp. 55-80 A.L. van Schelven "H. ten Cate Hzn. & Co. als familieonderneming."; pp. 119-139 T. Hammer-Stroeve "Het Menko-van Damhuis : bouw en bewoning 1914-1940 [ontworpen door K.P.C. de Bazel]. ISBN: 9071715043
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17166
€  7.00 [Appr.: US$ 7.75 | £UK 6 | JP• 841]
Keywords: textielgeschiedenis, Twenthe, Twente, kledingindustrie, textielindustrie, Isaac Claeszn. Swanenburg, H. ten Cate Hzn. & Co., Menko-Van Damhuis, Sigmond Menko, K.P.C. de Bazel, bombazijnindustrie 9071715043

 
Textielhistorische Bijdragen, nr. 34 (1994)
Hengelo (O), Stichting Textielgeschiedenis, 1994. gebrocheerd, 240 pp.. (hierin o.a. : pp. 13-29 H. Smit "Tapijthandel op Italie rond 1450. De Medicibank en de familie Grenier."pp. 30-49 R. de Peuter "Mooie kleren voor hoge heren. Beschouwingen over de textielhandel te Brussel in het midden van de 16e eeuw,"; pp. 50-69 F. Gaastra "De textielhandel van de VOC." ; pp. 70-88 J.W. Veluwenkamp "De buitenlandse textielhandel van de Republiek in de achttiende eeuw.") ISBN: 9071715094
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17167
€  7.00 [Appr.: US$ 7.75 | £UK 6 | JP• 841]
Keywords: textielgeschiedenis, Twenthe, Twente, kledingindustrie, textielindustrie, kledinghandel, textielhandel, VOC, tapijthandel 9071715094

 
Textielhistorische Bijdragen, nr. 36 (1996)
Hengelo (O), Stichting Textielgeschiedenis, 1994. gebrocheerd, 160 pp.. (hierin o.a. : pp. 20-36 Dirk Jaap Noordam "Textielondernemers en het Leidse patriciaat, 1574-1795."; pp. 61-96 Cor Smit "Kinderarbeid in de Leidse textielindustrie in de 19e eeuw."; pp. 97-123 Jaap Moes "Een beeld van een Leidse textielfabriek : Vervoort & Van Cranenburgh 1907/1908.") ISBN: 9071715116
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 17168
€  6.00 [Appr.: US$ 6.64 | £UK 5.25 | JP• 721]
Keywords: textielgeschiedenis, Twenthe, Twente, Leiden, textielindustrie, textielhandel, kinderarbeid, vermogens, firma Vervoort & Van Cranenburgh 9071715116

 
ACENA, PABLO MARTIN
1857-2007 Banco Santander 150 years of history.
Boadilla del Monte, Grupo Santander, 2007. hardcover with dustjacket, XXIII, 358 pp.. ISBN: 9788475068022
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 14807
€  35.00 [Appr.: US$ 38.76 | £UK 30 | JP• 4207]
Keywords: history, banking, Spain, Espana, Banco de Santander, bancos, historia, bankengeschiedenis, Spanje, banken 9788475068022

 
ALBERT DE LA BRUHèZE, DR. A.A.; VERAART, IR. F.C.A.
Fietsverkeer in praktijk en beleid in de twintigste eeuw. Overeenkomsten en verschillen in fietsgebruik nin Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Zuidoost-Limburg, Antwerpen, manchester, Kopenhagen, Hannover en Basel.
Delft, Stichting Historie der Techniek, 1999. Formaat: folio, geb., 240 pp.. ISBN: 9036900476
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 7695
€  15.00 [Appr.: US$ 16.61 | £UK 13 | JP• 1803]
Keywords: geschiedenis, fietsen, fietsverkeer, planologie, fietspaden, verkeer, wegverkeer, mobiliteit, Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Antwerpen 9036900476

 
ALTING VON GEUSAU, BOB J.J.; KOK, WALTHER C.A.; SCHARROO, COR; E.A.; (RED.)
Kansrijk Perspectief 1888-1988. Honderd jaar Actuariele Vereniging in Nederland.
het Actuarieel Genootschap, 1988. Formaat: 4to, gebonden, 219 pp.. ISBN: 9090025X
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23910
€  7.00 [Appr.: US$ 7.75 | £UK 6 | JP• 841]
Keywords: levensverzekeringen, verzekeringswezen, waarschijnlijkheidsrekening, verzekeringswetenschap, actuariaat 9090025X

 
ATKINSON, A.B.
Incomes and the Welfare State. Essays on Britain and Europe.
Cambridge, Cambridge University Press, 1995. paperback, XII, 368 pp.. (pp. 43-59 shows underlinings and marks in margine) ISBN: 0521462509
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 18202
€  10.00 [Appr.: US$ 11.07 | £UK 8.75 | JP• 1202]
Keywords: Great-Britain, United Kingdom, Europe, incomes, innequality, social deprivation, poverty, unemployed, welfare state 0521462509

 
BAKKER, JAN
Meer dan dertig jaren getuigen...Geschiedenis van "de Hanze" in het bisdom Haarlem.
Den Haag, Centraal Hanze Bureau, 1940. geb., VIII, 208 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 8366
€  12.00 [Appr.: US$ 13.29 | £UK 10.5 | JP• 1442]
Keywords: bankgeschiedenis, banken, katholieken, katholieke kerk, Haarlem

 
BARENDREGT, J.; LANGENHUYZEN, T.
Ondernemend in Risico. Bedrijfsgeschiedenis van Nationale-Nederlanden 1845-1995.
Amsterdam, NEHA, 1995. Formaat: 4to, geb.met stofomslag, 478 pp.. ISBN: 9071617904
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 6112
€  12.00 [Appr.: US$ 13.29 | £UK 10.5 | JP• 1442]
Keywords: economische geschiedenis, Nederland, verzekeringen, verzekeringswezen, assuranties, assurantiemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, 9071617904

 
BAXA, JAKOB
Die Zuckererzeugung 1600-1850. ( 2. Auflage)
Hildesheim, Verlag Dr. H.A. Gerstenberg, 1973. geb., 231 pp. ( + 48 Abbildungen u. Karte). (Reprographischer Nachdruck der 1. Auflage Jena 1937).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 13800
€  35.00 [Appr.: US$ 38.76 | £UK 30 | JP• 4207]
Keywords: Geschichte, Deutschland, Oesterreich, Zuckerindustrie, Herstellung, Zuckerraffinerie, Zuckerpreise, Zuckerfabriken, Zuckerkonsum, Rubenzuckerindustrie, Ruebenzuckerindustrie, Zuckerrohr, Zuckerrube, Rohzucker

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - Next page