Antiquariaat Academia: Algemene Geschiedenis Nederland
found: 126 books on 9 pages. This is page 1
- Next page

 
Bourgondie en de Noordelijke Nederlanden. (voordrachten gehouden tijdens gelijknamig congres aan de Rijksuniversiteit Groningen 30 mei - 2 juni 1979) (= Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, dl. 95 /1980, afl. 2 , pp. 253-390 )
's-Gravenhage, Nederlands Historisch Genootschap, 1980. gebrocheerd, 138 pp.. ( o.a. pp. 265-278 R.J. Walsh "Diplomatic Aspects of Charles the Bold's Relations with the Holy See."; pp.298-314 W. Paravicini "Expansion et integration. La noblesse des Pays-Bas a la cour de Philippe le Bon." ; pp. 315-348 J. Richard "Les pays bourguignons meridionaux dans l'ensemble des Etats des ducs de Valois."; pp. 363-376 Ph. Constantine "L'art de la guerre selon Philippe de Cleves, seigneur de Ravestein, 1456-1528. Innovation ou tradition ?" ; pp. 377-390R. Vaughan " 500 Years after the Great Battles".).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 26934
€  5.00 [Appr.: US$ 5.41 | £UK 4.5 | JP 795]

 
Holland. Regionaal-historisch tijdschrift, 24e jrg. no. 3; juni 1992
Historische Vereniging Holland, 1992. gebrocheerd, 72 pp.. (artikelen o.a. pp. 113-129 J.G. Smit "De verblijfplaatsen van de graven van Holland enm Zeeland in de late Middeleeuwen."; pp. 130-145 Niek Al en Piet van Cruyningen "Een schout [van Pijnacker] in opspraak [Aernt Thou Heynrycxz.] De carriere van een ambtenaar aan het einde van de vijftiende eeuw."; pp. 146-159 D. Aten "Stedelijke handelspolitiek. Alkmaar en de Beemster in de 17e en 18e eeuw.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 14713
€  3.00 [Appr.: US$ 3.25 | £UK 2.75 | JP 477]
Keywords: geschiedenis, verwantschap, Middeleeuwen, Nieuwland, Pijnacker, Aernt Thou Heynrycxz, graven, Alkmaar, Beemster

 
Hollandse Studien, dl. 8
Dordrecht, Historische Vereniging Holland, 1975. gebonden, 348 pp.. ( bevat o.a. : pp. 1-130 J.C. Besteman en H.A. Heidinga "Het klooster Galilea Minor bij Monnickendam. Een historisch en archeologisch onderzoek." ; pp. 131-178 S. Groenveld en A.H. Huussen jr. "De zestiende-eeuwse landmeter Jaspar Adriaensz. en zijn kartografisch werk."; A.G. van der Steur "Johan van Duvenvoirde en Woude ,1547-1610, heer van van Warmond, admiraal van Holland.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 26700
€  5.00 [Appr.: US$ 5.41 | £UK 4.5 | JP 795]
Keywords: kartografie, cartografie, Jaspar Adriaensz., Johan van Duvenvoirde en Woude

 
Millenium. Tijdschrift voor Middeleeuwse studies. 2e jrg.,(1988), no. 2
Nijmegen, Centrum voor Middeleeuwse Studies Katholieke Universiteit Nijmegen, 1988. gebrocheerd, 176 pp.. (artikels o.a. : pp. 118-143 J.M.F. van Reeth "Het Lam Gods retabel en de relatie van Byzantium en Florence met onze gewesten.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 22241
€  3.00 [Appr.: US$ 3.25 | £UK 2.75 | JP 477]
Keywords: geschiedenis, Middeleeuwen

 
Nederlandse Historische Bronnen. Deel 1.
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1979. paperback, 417 pp.. Uitgave van het Nederlands Historisch Genootschap. Bevat : 1) (pp.1-41) J.C. Kort Inwoners van het platteland van Holland; het register "Vrijkopingen van doodslagen", 1371-1396. 2) (pp. 42-173) J.G.Smit Prins Maurits en de goede zaak. Brieven van Maurits uit de jaren 1617-1619. 3) (pp. 175-213) M.E. van Opstall Laurens Reael in de Staten-Generaal. Verslag van Laurens Reael over de toestand in Oost-Indie, 30 maart 1620. 4) (pp. 215-237) A.J. Veenendaal jr. Een memorie over Anthonie Heinsius, raadpensionaris van Holland, uit 1727. 5) (pp. 238-275) G.J. Hooykaas Herinneringen van J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt, kamerlid en minister, 1849-1853 . 6) (pp. 277-415) N.K.C.A. in 't Veld Meldungen aus den Niederlandischen des Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des SD, 1942 ISBN: 9024722268
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 25414
€  8.00 [Appr.: US$ 8.66 | £UK 7 | JP 1272]
Keywords: prins Maurits, Hugo Muys van Holy, Reinier Pauw, Albrecht Bruyninck, Daniel van der Houve, Laurens Reael, Anthonie Heinsius, J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt, Sicherheitspolizei, Ausenstelle Amsterdam, Jodenvervolging 9024722268

 
Bachrach, A.G.H.; Sigmond, J.P.; Veenendaal jr., A.J.; (red.)
Willem III, de koning-stadhouder en zijn tijd.
Amsterdam, de Bataafsche Leeuw, 1988. paperback, 169 pp.. ISBN: 906707201X
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 14784
€  9.00 [Appr.: US$ 9.75 | £UK 7.75 | JP 1431]
Keywords: geschiedenis, Nederland, 17e eeuw, stadhouder Willem III, diplomatie, internationale betrekkingen 906707201X

 
Baur, Nina; (ed.)
Linking Theory and data. Process-Generated and Longitudinal Data for Analysing Long-Term Social Processes. Special Issue of Historical Social Research, the official Journal of Quantum and Interquant, vol. 34 /2009/ no. 1)
K
ln, Center for Historical Social Research, 2009. paperback, 368 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 18199
€  7.00 [Appr.: US$ 7.58 | £UK 6.25 | JP 1113]
Keywords: survey data, longitudinal data, process-generated data, data sampling, data processing, sociology

 
Bax, dr. J.
Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw.
Amsterdam, H.J. Paris, 1940. gebrocheerd, 382 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 14008
€  15.00 [Appr.: US$ 16.24 | £UK 13 | JP 2386]
Keywords: geschiedenis, Nederland, 17e eeuw, 18e eeuw, prins Maurits, historiografie, literatuurgeschiedenis, poezie, krijgsgeschiedenis, kerkgeschiedenis, Remonstranten, contra-remonstranten, pamfletten

 
Benschop, mr. W.J.M.
Het postwezen van 's-Gravenhage in derdehalve eeuw. [1600-1850].
's-Gravenhage, Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 1951. paperback, 434 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 18902
€  35.00 [Appr.: US$ 37.9 | £UK 30.25 | JP 5567]
Keywords: geschiedenis, 's-Gravenhage, Den Haag, postwezen, brievenvervoer, postmeesters

 
Berkers, Eric
Technocraten en bureaucraten. Ontwikkeling van organisatie en personeel van de Rijkswaterstaat, 1848-1930.
Zaltbommel, Europese Bibliotheeek, 2002. geb.met stofomslag, 223 pp.. ISBN: 9028815376
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 11132
€  10.00 [Appr.: US$ 10.83 | £UK 8.75 | JP 1591]
Keywords: geschiedenis, waterstaatsgeschiedenis, Rijkswaterstaat, personeel, ambtenaren, ingenieurs, hoofdingenieurs, arbeiders, Rivier Beheer 9028815376

 
Blok, P.J.
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. ( 8 dln.)
Groningen; 1892-1908, J.B. Wolters. gebonden, ca. 4200 pp.. (gebonden in groenlinnen sierband met belettering in gouddruk).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 15876
€  40.00 [Appr.: US$ 43.32 | £UK 34.5 | JP 6362]
Keywords: geschiedenis, Nederland

 
Blom, J.C.H.; Misset, C.J.; (red.)
'Broeders slaat U aan'. Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten. (Hollandse Historische Reeks 3)
Amsterdam / 's-Gravenhage, de Bataafsche Leeuw / Stichting Hollandse Historische Reeks, 1985. geb., 278 pp.. ISBN: 9067070815
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 12458
€  14.00 [Appr.: US$ 15.16 | £UK 12.25 | JP 2227]
Keywords: geschiedenis, verzuiling, 's-Gravenhage, Den Haag, Delft, Zaandam, 's-Heerenland, Schiedam, M.C.M. de Groot (1860-1935), Hoorn, Diemen, kerken, socialisme, gereformeerden, katholieken 9067070815

 
Bos, Th. S.; van Herwijnen, G.; van der Plaat, G.N.; Verschoor, J.; (samengesteld door)
Oud Fonds. Systematisch overzicht van allle uitgaven en bijdragen verschenen in publikaties van het Historisch Genootschap, 1845-1969.
's-Gravenhage, Nederlands Historisch Genootschap, 1989. gebonden, XII, 372 pp.. ISBN: 9073069025
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 9314
€  10.00 [Appr.: US$ 10.83 | £UK 8.75 | JP 1591]
Keywords: historiografie, bibliografie, geschiedenis, Nederland, Historisch Genootschap, Bijdragen 9073069025

 
Bosmans, J.
Romme. Biografie 1896-1946.
Utrecht / Antwerpen, Het Spectrum B.V., 1991. geb. met stofomslag, 560 pp.. ISBN: 9027428131
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 3473
€  7.00 [Appr.: US$ 7.58 | £UK 6.25 | JP 1113]
Keywords: geschiedenis, Nederland, 20e eeuw, parlementaire geschiedenis, R.K. Staatspartij, KVP, Katholieke Volkspartij, R.K. Werkliedenverbond, rooms-rode samenwerking, A.C. de Bruijn, M.J.H. Cobbenhagen, L.N. Deckers, C.M.J.F. Gosseling, G.C.J.D. Kropman, W.A. Gr

 
Braasem, W.A.
Een rebelle aan de Vecht. Slot Zuylen en zijn bewoners. (Esso Museumreeks, deel 6)
's-Gravenhage, Esso, 1984. geb., 62 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 8836
€  4.00 [Appr.: US$ 4.33 | £UK 3.5 | JP 636]
Keywords: geschiedenis, Belle van Zuylen, kasteel, slot Zuylen, familie Van Zuylen

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - Next page