Antiquariaat Academia: Algemene Geschiedenis Nederland
found: 180 books on 12 pages. This is page 1
- Next page

 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden. AGN (15 dln. complete set; incl errata bladen)
Haarlem; 1977;1978;1979;1980;1981;1982, Fibula-Van Dishoeck, 1983. Formaat: folio, geb. met stofomslag, ca. 7000 pp.; ca. 3000 ill.(zw/w en kl.). Standaard overzichtswerk van de Nederlandse geschiedenis vanaf de Romeinse tijd tot 1980 ,in 15 delen. Belicht worden niet alleen de politieke, maar ook de sociale, economische en socio-culturele aspecten van de Nederlandse maatschappij door de tijden heen; geschreven door een keur van op de afzonderlijke thema's en periodes gespecialeerde universitaire vakdocenten. Rijk geillustreerd en voorzien van uitgebreide bibliografieen en indices. (Wordt, gelet op de omvang van de 15 delen, thuis bezorgd en niet per post verzonden) ISBN: 9022838005
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 26797
€  50.00 [Appr.: US$ 56.38 | £UK 45 | JP 6063]
Keywords: geschiedenis, Nederland, algemeen 9022838005

 
Holland. Regionaal-historisch tijdschrift, 24e jrg. no. 3; juni 1992
Historische Vereniging Holland, 1992. gebrocheerd, 72 pp.. (artikelen o.a. pp. 113-129 J.G. Smit "De verblijfplaatsen van de graven van Holland enm Zeeland in de late Middeleeuwen."; pp. 130-145 Niek Al en Piet van Cruyningen "Een schout [van Pijnacker] in opspraak [Aernt Thou Heynrycxz.] De carriere van een ambtenaar aan het einde van de vijftiende eeuw."; pp. 146-159 D. Aten "Stedelijke handelspolitiek. Alkmaar en de Beemster in de 17e en 18e eeuw.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 14713
€  3.00 [Appr.: US$ 3.38 | £UK 2.75 | JP 364]
Keywords: geschiedenis, verwantschap, Middeleeuwen, Nieuwland, Pijnacker, Aernt Thou Heynrycxz, graven, Alkmaar, Beemster

 
Holland 1787. (themanummer van Holland. Regionaal-historisch tijdschrift, 19e jrg. nos. 4/5 /oktober 1987/, pp. 193-280)
Historische Vereniging Holland, 1987. gebrocheerd, 88 pp.. (hierin o.a. : pp. 207-225 R. Huijbrecht "Het Hof van Holland en de Haagse Patriottenbeweging." ; pp. 233-245 H.W. Saaltink "Bernardus Blok, een rebelse regent." ; pp. 246-258 R.C.J. van Maanen "Leidse patrioten 1787-1795."; pp. 268-279 E.F.M. Sassen "Republikeinse kroegpraatjes aan de Maas /patriottenpers/.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 23678
€  3.00 [Appr.: US$ 3.38 | £UK 2.75 | JP 364]
Keywords: Patriotten, den Haag, 's-Gravenhage, Leiden, patriottenpers, libellen, pamfletten, Bernardus Blok

 
Holland (regionaal-historisch tijdschrif), 19e jrg. no. 4/5, oktober 1987, pp. 193-280 (themanummer Holland en de Revolutie van 1787).
Historische Vereniging Holland, 1987. gebrocheerd, 88 pp.. (artikels o.a. : pp. 207-225 R. Huijbrecht "Het Hof van Holland en de Haagse Patriottenbeweging"; pp. 233-245 H.W. Saaltink "Bernardus Blok, een rebelse regent"; R.C.J. van Maanen "Leidse Patriotten 1787-1795"; D.J. Noordam "Oranjebitter en kezenverdriet in Maasland".).
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 24357
€  3.00 [Appr.: US$ 3.38 | £UK 2.75 | JP 364]
Keywords: Patriotten, Leiden, Maasland, Bernardus Blok

 
Hollandse Studien, dl. 8
Dordrecht, Historische Vereniging Holland, 1975. gebonden, 348 pp.. ( bevat o.a. : pp. 1-130 J.C. Besteman en H.A. Heidinga "Het klooster Galilea Minor bij Monnickendam. Een historisch en archeologisch onderzoek." ; pp. 131-178 S. Groenveld en A.H. Huussen jr. "De zestiende-eeuwse landmeter Jaspar Adriaensz. en zijn kartografisch werk."; A.G. van der Steur "Johan van Duvenvoirde en Woude ,1547-1610, heer van van Warmond, admiraal van Holland.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 26700
€  5.00 [Appr.: US$ 5.64 | £UK 4.5 | JP 606]
Keywords: kartografie, cartografie, Jaspar Adriaensz., Johan van Duvenvoirde en Woude

 
Millenium. Tijdschrift voor Middeleeuwse studies. 2e jrg.,(1988), no. 2
Nijmegen, Centrum voor Middeleeuwse Studies Katholieke Universiteit Nijmegen, 1988. gebrocheerd, 176 pp.. (artikels o.a. : pp. 118-143 J.M.F. van Reeth "Het Lam Gods retabel en de relatie van Byzantium en Florence met onze gewesten.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 22241
€  3.00 [Appr.: US$ 3.38 | £UK 2.75 | JP 364]
Keywords: geschiedenis, Middeleeuwen

 
Millenium. Tijdschrift voor Middeleeuwse studies. 3e jrg., (1989), no. 1
Nijmegen, Centrum voor Middeleeuwse Studies Katholieke Universiteit Nijmegen, 1989. gebrocheerd, 96 pp.. (artikels o.a. : pp. 32-50 Mieke de Kreek "De verering van de heilige Barbara in Onze-Lieve-Vrouwekerk te Maastricht."; pp. 51-74 Th. Meder "De causaliteit in 'De borchgravinne van Vergi.").
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 26726
€  3.00 [Appr.: US$ 3.38 | £UK 2.75 | JP 364]
Keywords: geschiedenis, Middeleeuwen

 
Nederlandse Historische Bronnen. Deel 1.
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1979. paperback, 417 pp.. Uitgave van het Nederlands Historisch Genootschap. Bevat : 1) (pp.1-41) J.C. Kort Inwoners van het platteland van Holland; het register "Vrijkopingen van doodslagen", 1371-1396. 2) (pp. 42-173) J.G.Smit Prins Maurits en de goede zaak. Brieven van Maurits uit de jaren 1617-1619. 3) (pp. 175-213) M.E. van Opstall Laurens Reael in de Staten-Generaal. Verslag van Laurens Reael over de toestand in Oost-Indie, 30 maart 1620. 4) (pp. 215-237) A.J. Veenendaal jr. Een memorie over Anthonie Heinsius, raadpensionaris van Holland, uit 1727. 5) (pp. 238-275) G.J. Hooykaas Herinneringen van J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt, kamerlid en minister, 1849-1853 . 6) (pp. 277-415) N.K.C.A. in 't Veld Meldungen aus den Niederlandischen des Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des SD, 1942 ISBN: 9024722268
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 25414
€  8.00 [Appr.: US$ 9.02 | £UK 7.25 | JP 970]
Keywords: prins Maurits, Hugo Muys van Holy, Reinier Pauw, Albrecht Bruyninck, Daniel van der Houve, Laurens Reael, Anthonie Heinsius, J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt, Sicherheitspolizei, Ausenstelle Amsterdam, Jodenvervolging 9024722268

 
ACQUOY, J.G.R.
Het klooster te Windesheim en zijn invloed. 3 dln. in 2 banden) (reprint van de uitgave te Utrecht 1875/1880).
Amsterdam, B.R. Gruner, 1968. gebonden, XVI, 329; X, 387; VIII, 425 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 25397
€  18.00 [Appr.: US$ 20.3 | £UK 16.25 | JP 2183]
Keywords: Windesheim, devotie, kloosters, Geert de Groote

 
ASAERT, GUSTAAF
1585. De Val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders. (6e dr.)
Tielt, Uitgeverij Lannoo NV, 2007. paperback, 373 pp.. ISBN: 9789020955293
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 26866
€  10.00 [Appr.: US$ 11.28 | £UK 9 | JP 1213]
Keywords: geschiedenis, Vlaanderen, Antwerpen, Tachtigjarige oorlog, emigratie, handel, kooplieden, predikanten, textielarbeiders, onderwijzers, kunstenaars 9789020955293

 
BACHRACH, A.G.H.; SIGMOND, J.P.; VEENENDAAL JR., A.J.; (RED.)
Willem III, de koning-stadhouder en zijn tijd.
Amsterdam, de Bataafsche Leeuw, 1988. paperback, 169 pp.. ISBN: 906707201X
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 14784
€  9.00 [Appr.: US$ 10.15 | £UK 8.25 | JP 1091]
Keywords: geschiedenis, Nederland, 17e eeuw, stadhouder Willem III, diplomatie, internationale betrekkingen 906707201X

 
BAUR, NINA; (ED.)
Linking Theory and data. Process-Generated and Longitudinal Data for Analysing Long-Term Social Processes. Special Issue of Historical Social Research, the official Journal of Quantum and Interquant, vol. 34 /2009/ no. 1)
K
ln, Center for Historical Social Research, 2009. paperback, 368 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 18199
€  7.00 [Appr.: US$ 7.89 | £UK 6.5 | JP 849]
Keywords: survey data, longitudinal data, process-generated data, data sampling, data processing, sociology

 
BAX, DR. J.
Prins Maurits in de volksmeening der 16e en 17e eeuw.
Amsterdam, H.J. Paris, 1940. gebrocheerd, 382 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 14008
€  15.00 [Appr.: US$ 16.91 | £UK 13.5 | JP 1819]
Keywords: geschiedenis, Nederland, 17e eeuw, 18e eeuw, prins Maurits, historiografie, literatuurgeschiedenis, poezie, krijgsgeschiedenis, kerkgeschiedenis, Remonstranten, contra-remonstranten, pamfletten

 
BENSCHOP, MR. W.J.M.
Het postwezen van 's-Gravenhage in derdehalve eeuw. [1600-1850].
's-Gravenhage, Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 1951. paperback, 434 pp.
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 18902
€  35.00 [Appr.: US$ 39.47 | £UK 31.5 | JP 4244]
Keywords: geschiedenis, 's-Gravenhage, Den Haag, postwezen, brievenvervoer, postmeesters

 
BERKERS, ERIC
Technocraten en bureaucraten. Ontwikkeling van organisatie en personeel van de Rijkswaterstaat, 1848-1930.
Zaltbommel, Europese Bibliotheeek, 2002. geb.met stofomslag, 223 pp.. ISBN: 9028815376
Antiquariaat AcademiaProfessional seller
Book number: 11132
€  10.00 [Appr.: US$ 11.28 | £UK 9 | JP 1213]
Keywords: geschiedenis, waterstaatsgeschiedenis, Rijkswaterstaat, personeel, ambtenaren, ingenieurs, hoofdingenieurs, arbeiders, Rivier Beheer 9028815376

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - Next page