gevonden: 488 boeken op 33 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

 
N.N.
Aanval en vermeestering der Bastille door de burgers van Parijs den 14de Julij 1789
N.N., Aanval en vermeestering der Bastille door de burgers van Parijs den 14de Julij 1789, kopergravure, z.pl., z.uitg., (ca. 1800), Het is mij niet duidelijk waar en wanneer precies deze prent is uitgegeven. Het zou een nieuwe oplage kunnen zijn van een prent uit de Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk van Martinus Stuart en Johan Konijnenburg. In deel II (1795) van dat werk is een prent opgenomen, die ik hier niet voor me heb, met een vergelijkbare titel (Bestorming der Bastille, op den 14den van Hooimaand 1789). De prenten uit deze uitgave zijn op dikker papier gedrukt, maar hebben wel vergelijkbare afmetingen, afbeelding / drukmoet / papier: 14,3 x 20,8 / 17,2 x 23,6 / 23,2 x 29,6 cm, Goede afdruk. Wat vuil exemplaar. Geen vouwen, Een dichte menigte gewapende burgers staat voor de in rookwolken gehulde brug over de gracht voor de Bastille. Er is een grote bres geschoten in de muur en vanaf de andere kant wordt teruggeschoten. Links op de voorgrond twee kanonnen, waarvan er een juist afgaat. Achter de menigte is ook veel rook zichtbaar
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1656
€  25.00

 
(Vinkeles, Reinier en C.Bogerts)
Adriaan Braak, Kapitein ter Zee
(Vinkeles, Reinier en C.Bogerts), Adriaan Braak, Kapitein ter Zee, portret in medaillon, borstbeeld rechts, kopergravure, (naar een tekening naar het leven van H.Pothoven), (Amsterdam), (Johannes Allart), (1781), In 1781 heeft Johannes Allart een serie van 7 portretten van Doggerbankse helden in 8º uitgegeven: Zoutman, Van Kinsbergen, Dedel, Bentinck, Van Braam, Staringh en Braak. Dit is er een van. Dit portret is dus niet uit een boek gehaald, portret / papier: 6,3 x 6,3 / 20,3 x 15,8 cm, Een bewonderaar heeft het medaillon met het eigenlijke portret uit een prent met randwerk geknipt en opgeplakt op een vel Pro Patria papier. Daaronder schreef hij in sierlijke letters de naam en de functie van Braak en het jaartal 1781, Onderaan in potlood: Vinkeles, Bogerts naar H.Pothoven, De zeekapitein is afgebeeld met het haar van achteren in een staart. Op het voorhoofd heeft hij een pony en links en rechts boven het oor een boucle. Hij is gekleed in een openstaande uniformjas. Daaronder draagt hij een vest en een witte halsdoek, Van Someren 732. Niet bij Muller, die wel de tekening van Pothoven noemt: in ovaal in Oost-Indische inkt (M 644), In de slag bij Doggersbank van 5 augustus 1781 voerde Braak het bevel over het oorlogsschip De erfprins van 54 stukken. Hij vocht dapper en ontving uit handen van de stadhouder een gouden erepenning aan een oranje lint, een sabel met draagband en het recht een witte pluim op zijn uniform te dragen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2334
€  7.50

 
(Diverse auteurs)
Algemeene Spectatoriaale Schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa, Met Nieuw-geïnverteerde Kunstplaaten
(Diverse auteurs), Algemeene Spectatoriaale Schouwburg, of Tooneelstukken door de eerste vernuften van Europa, Met Nieuw-geïnverteerde Kunstplaaten, (vignet met een bijenkorf, een loftrompet, tekst en een lier), Met drie prentjes van scènes uit de drie stukken van C.Brouwer naar J.Buys., te Amsterdam, bij Jan Willem Smit, 1799., Deel VIII (van 9 delen)., (8) + 202; (4) + 174; (4) + 87 pp, 8º, (16,3 x 10,7 cm)., Gebonden in een halfleren bandje. Gladde rug met enkele vergulde strepen en de letter R. Sierpapier op de platten. Mooi exemplaar. Dit bandje heeft deel uitgemaakt van een particuliere verzameling toneelstukken. Band letter N (ook beschikbaar) bevat drie andere toneelstukken die bij Smit zijn uitgegeven in 1799 en één bij Van den Dries in Rotterdam, eveneens in 1799., Op schutblad voorin: Naamstempel van Arn Saalborn., Deze achtste aflevering bevat twee toneelspelen en een blijspel: A.von Kotzebue, De zilveren bruiloft, tooneelspel, in vyf bedryven (eerste stuk), A.W.Iffland, De speeler, tooneelspel, in vyf bedryven, volgens den origineelen druk vertaald (tweede stuk) en (N.N.), De goedhartige losbol, blijspel, in drie bedrijven, Uit het Fransch (derde stuk)., Dit verzamelwerk werd vanaf 1790 uitgegeven door een associatie van drie uitgevers te Amsterdam. Gartman en Vermandel hebben zich na het zevende deel teruggetrokken; de twee laatste delen zijn alleen door Smit verzorgd. Smit schrijft hierover in een voorwoord van augustus 1799. Van Aken I, 560. Arpots, 627.
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 746
€  50.00

 
N.N.
Van Berkel. van Leijden
N.N., Van Berkel. van Leijden, portretje in medaillon, borstbeeld links, kopergravure, naar een ouder voorbeeld, Met 2-regelig bovenschrift in kapitaal en onderkast. Boven het portret staat: VAN BERKEL. Daaronder: van Leijden, z.pl. , z. uitg. , (ca 1790), Er bestaan meer van dergelijke patriottenportretten. Van Someren vermeldt er meer dan 50. Ze worden besproken onder de serienaam Vaderlandsche Chocolaad (I,183). Het is onduidelijk wat precies de bedoeling ervan was. Werden er twee versies van elk portretje gedrukt? Een met randschrift en een zonder? Die zonder randschrift waren voorzien van een bovenschrift en van een vers onder het portretje. Vermoedelijk kon men deze portretjes van patriotse helden op verschillende manieren gebruiken. Die met randschrift, maar zonder bovenschrift en verzen om er flikken in te verpakken? Die met randschrift en met verzen om te verzamelen. En zo in de periode 1787-1795 de patriottische zaak in gedachten te houden en te steunen, Portret / gedrukte omlijsting / papier: 3,3 x 3,3 / 4,2 x 4,2 / 9,2 x 6,7 cm, Dit portret was waarschijnlijk op een octavo blaadje gedrukt. Misschien stond onder het portret een 4 of 6- regelig vers. Aan vier kanten afgesneden. Goed exemplaar, Onderaan in potlood: 'Br v R'dam', Van Berckel kijkt ons half van terzijde optimistisch aan. Hij draagt een staartpruik en is gekleed in een rok, waaronder een jabot zichtbaar is, Van Someren, 351* vermeldt dit portret als 'proefdruk zonder vers of naam van de graveur'. Onder nummer 351 beschrijft hij eenzelfde portret, maar dan mét randschrift als 'proefdruk voor het vers en de naam van de graveur'. Dit randschrift luidt: 'Mr. P.J.V.Berckel Raad in de Vroeds(chap) en oudburge(meester) d(er) stad Rotterd(am)., P.J.van Berckel (1725-1800) was in 1781 en 1782 burgemeester van Rotterdam en van 1783 tot 1788 onze eerste gezant bij de Verenigde Staten van Amerika. Tijdens zijn verblijf in de VS was hij lid gebleven van de Rotterdamse vroedschap, waar hij sinds 1769 deel van uitmaakte. Maar op 30 januari 1788 werd hij ontslagen wegens patriottische sympathieën. Van Berckel keerde niet terug naar zijn vaderland en bleef in de VS (Bataven!,62)
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 990
€  20.00

 
N.N.
Van Boetzelaer
N.N., Van Boetzelaer, portret, borstbeeld rechts, steendruk, Litho met als model de kopergravure van Reinier Vinkeles naar een eigen tekening die is gemaakt als illustratie voor deel XXVI (1801) van het Vervolg op Wagenaar. Dit portret is te vinden in deel tegenover bladzij 40. Merkwaardig is het Chine-collé achtergrondje waarop deze prent is geplakt, La Haye, Publié par Soetens & Fils, z.j., portret / prent / Chine-collé achtergrond / papier: 9 x 9,4 / 21,3 x 15,1 / 22,7 x 16,7 / 44 x 31 cm, Mooie litho op royaal stevig papier geplakt. Enkele vlekjes op het papier. De prent is vlekkeloos, Borstbeeld te halven lijve rechts. In vierkant randwerk. De held van de Willemstad draagt een uniformjas met opstaande kraag, galongarnering en grote knopen, waaronder een vest en een witte jabot. De generaal draagt het eigen dunne haar met aan elke kant van het hoofd een boucle en een onzichtbare staart. Op het portret van Vinkeles uit 1801 is het gezicht van de beroemde generaal veel magerder en gedetailleerder dan op dit portret. Hier heeft hij een bol gezicht en veel minder haar. Maar op de prent van Vinkeles zijn de 4 knopen op de openstaande jas van de baron veel minder duidelijk dan de 3 knopen op de jas op dit portret, Niet bij Muller of Van Someren
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2870
€  20.00

 
N.N.
Van Braam's Dordrechtsche Almanak, voor het jaar 1870, Voorzien met Kermissen, Jaar- Paarden- en Beestenmarkten, enz. Alsmede den loop der Zonne, de Maans op- en ondergang. Eklipsen en Watergetijden Volgens de beste waarnemingen
N.N., Van Braam's Dordrechtsche Almanak, voor het jaar 1870, Voorzien met Kermissen, Jaar- Paarden- en Beestenmarkten, enz. Alsmede den loop der Zonne, de Maans op- en ondergang. Eklipsen en Watergetijden Volgens de beste waarnemingen, (Vignet: de Nederlandse Maagd in Hollands tuin met een spiegel in de ene hand en een lauwertak in de andere. Aan haar voeten allerlei instrumenten), Dordrecht, Blussé en Van Braam, (1869), ca 100 bedrukte en 150 onbedrukte bladzijden, 9,7 x 8 cm, Deze met blanco blaadjes doorschoten almanak is gebonden in een rood halfleren bandje. De rug heeft ribben, eenvoudige vergulde ornamenten en titel en jaartal in vergulde letters en cijfers. Rug bovenin aan de ene kant en onderin aan de andere kant iets los. Titelpagina en Kalender in Rood en wit gedrukt. Goud op snee. Hoekjes van het bandje wat versleten. Ondanks de eenvoudige kwaliteit van het papier, zijn de blaadjes nog in goede conditie, Op sommige blanco blaadjes waarmee dit exemplaar doorschoten is, staan korte aantekeningen van de toenmalige bezitster met betrekking tot verjaar- en sterfdagen, Op de eklipsen volgt een uitgebreide kalender met een regel voor elke dag. Elke maand een afbeelding bovenin, waarop een tafereeltje dat met de maand die aan de orde is, te maken heeft. Verder tabellen. Dan volgen de waarzegger voor het jaar 1870 door Antonio de Magino, Vertek- en aankomsttijden der posten te Dordrecht, Hoge en lage watergetijden, Dokter Herschell's weerwijzer en een Korte Kronijk vanaf 1855. Tot slot zijn heel veel blanco blaadjes meegebonden, waarvan er enkele beschreven zijn: oa met aantekeningen wanneer (men aan) de zoveelste pot boter begonnen is
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1100
€  50.00

 
N.N.
Carel Godfried Withuys
N.N., Carel Godfried Withuys, portret / kniestuk, originele fotografie, (1860)., Het portret staat tegenover de (ontbrekende) titelpagina van een bundel 'Najaars-ooft'. Hierin staan bijdragen van zo'n 25 Nederlandse dichters. Het eerste gedicht, een dramatische dialoog / monoloog getiteld 'Wanhoop in eenzaamheid', is van Withuys. Verderop staat Withuys' tweede bijdrage, 'De Conscrit', kamerspel in één bedrijf. De bundel bevat werk van (meestal oude) dichters en een enkele dichteres. Het tweede stuk van Withuys is gedateerd Juli 1860 en Withuys is van 1794. L. van den Broek is in 1860 55 jaar. Het boekje moet in het najaar van 1860 zijn verschenen. De laatste bijdrage is van de minstreel van Kennemerland (Hofdijk?) en is van oktober 1860., afbeelding / bijwerk / papier: 6,7 x 5,8 / 14 x 9 / 19 x 12,5 cm, De echte fotografie is op een stevig gegraveerd stuk papier geplakt, waarop een rechthoekig passe-partout met ronde hoeken is gedrukt met 'gouden' ornamenten onder en boven. Onderaan staat de handtekening van de dichter in facsimile. Withuys is tegenwoordig totaal vergeten. Wat overigens weinig zegt: zelfs van Tollens, die destijds de enige echte nationale dichter was, weet geen mens iets af. Wat men nog over Withuys lezen kan, is een anekdote die Ten Brink vertelt. Withuys werd in 1849 met andere hoge ambtenaren aan het hof ontvangen. Daar bleek dat de koning nooit van dichter Withuys had gehoord. Verontwaardigd riep de miskende dichterprins later in een gezelschap uit: Mijn God! meneer! Z.M. kende Withuys niet!, Het portret is aan de randen wat bruin. Links onder en vouwtje in 't papier. De foto wordt succesvol beschermd door en semi-transparant velletje papier dat vol bruine vochtvlekjes zit.De bloemlezing is gebonden in een voorop en op de rug vergulde groene linnen gestempelde band. De rug is grotendeels los. De inhoud is compleet op de titelpagina en eventueel voorwerk na., Deze portretfoto toont de negentiende-eeuwse, in zijn eigen ogen nationale dichter Withuys, die zijn werkdagen sleet als directeur der Landsdrukkerij. Hij staat enigszins met de rechterzijde naar voren en met het gezicht naar de toeschouwer. Withuys leunt met de linker elleboog op een piëdestal, waarvan hij juist speciaal voor de fotograaf lijkt afgetreden of afgevallen., Dit bundeltje is niet aanwezig in de grote bibliotheken in Nederland., Ten Brink Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw III, 352
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 561
€  25.00

 
N.N.
Celide, Marquisinne de Bliville
N.N., Celide, Marquisinne de Bliville, ovaal portret, borstbeeld links, kopergravure, naar een gegraveerd portret van Zoetje Gerbrants, de Hollandsche Pamela, door een eveneens anonieme graveur, naar een tekening van J.C.Philips uit 1754, (Amsterdam), (J.B.Elwe), (1781/1784), portret / prent / drukmoet / papier: 6,6 x 4,9 / 12,9 x 7,1 / 14,6 x 9,1 / 20,7 x 12,6 cm, Fris exemplaar met brede marges. Niet uit een boek verwijderd, Het portret van de romanheldin is gevat in een brede gegraveerde 'stenen of houten' lijst met daarop haar naam als randschrift Dit 'schilderij' rust op een 'houten' betimmering of lambrisering) met daaronder een cartouche waarop vermeld staat: 'Geschiedenis van de Marquisinne de Bliville'. Achter de lijst is behang gesuggereerd, zodat het geheel een afbeelding is van een portret dat in een deftig huis hangt. De geportretteerde is gekleed in een zeer laag uitgesneden geborduurd lijfje, dat is afgezet met kant. Om haar schouders is een mantel gedrapeerd. Het krullende haar is in de nek tot een staart geboden die op de linker schouder ligt. Om de hals, in de oren en in het haar zien we kostbare sieraden, Niet bij Muller of Van Someren. Van Someren (1970) noemt wel het portret van Zoetje Gerbrants. de heldin van een Nederlandse roman in brieven uit 1754, die volgens de anonieme schrijver van het voorwoord geen roman is, maar werkelijkheid. De Hollandsche Pamela of de Zegenpralende deugd, heet het boek. Hierin worden aan de hand van gemeenzame brieven en ander materiaal de wonderbare gevallen en ontmoetingen van Zoetje Gerbrants beschreven. Zoetje was een geringe dogter, die door haar schoonheid, vriendelijkheid en deugd wist op te klimmen tot de rang van gravin, Célide is de heldin van een zeldzame Franse roman uit 1775, geschreven door Mademoiselle M**** (Mademoiselle Motte). Ons prentje is gemaakt voor de vertaling ervan: De zeldzaame en verbaazende lotgevallen van Celide, Amsteldam, J.B.Elwe, 1781 of 1784
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2168
€  25.00

 
(François van Bleyswijck)
Corn. Grapheus, secretarius Antverpiensis
(François van Bleyswijck), Corn. Grapheus, secretarius Antverpiensis, portret te halven lijve van achter links, kopergravure, Natus Aº 1482 Denatus Aº 1558, (Groningae et Bremae), (H.Spandaw et H.W.Rump), (1744-1752), Prent die is gemaakt als illustratie voor het werk van Dan.Gerdes, Historia Reformationis sive Annales Evangelii seculo XVI passim per Europam renovati doctrinaque reformatiae Accedunt varia .... monumenta, Groningae et Bremae, H.Spandaw et H.W.Rump,1744-1752, uitgave in 4º, 4 dln. Dit portret is opgenomen in deel III tegenover p 20, afbeelding / drukmoet / papier: 11 x 9,9 / 16,2 x 13 / 20,9 x 16,7 cm, Papier onafgesneden. Mooie afdruk, Van Someren I, p 168-169 vermeldt nog 23 soortgelijke portretten. Exemplaar in het Rijksmuseum, Grapheus was secretaris van Antwerpen in de perioden 1520-1521 en 1540-1558. In 1522 publicerde hij een geschrift van Luther, waarvoor hij in de gevangenis terecht kwam. Frans van Bleyswijck (1671-1746) was een Leids graveur die boekillustraties, waaronder veel portretten, op zijn naam heeft staan. Dit portret gaat terug op een ouder voorbeeld: 'n ets van Hendrik Hondius die is opgenomen in een uitgave van Jacobus Verheiden, getiteld Praestantium aliquot theologorum, qui Rom. Antichristum praecipue oppugnarunt, effigies, Den Haag, 1602 en de Nederlandse vertaling ervan Afbeeldingen van sommighe in Godts Woort ervarene mannen, die bestreden hebben den roomschen antichrist, In 's Graven-Haghe by Beuckel Corneliszoon Nieuwlandt,1603
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2917
€  20.00

 
(N.N.)
Les costumes des dames Parisiennes ou l' Ami de la mode
(N.N.), Les costumes des dames Parisiennes ou l' Ami de la mode, Met gegraveerde titelpagina en 12 anonieme illustraties. De prentjes zijn zeer charmant en tonen momenten uit het dagelijks leven van dames en heren, die de nieuwste Parijse mode van het seizoen 1802/1803 dragen. We zien dames alleen thuis of op het land en dames die heren ontmoeten op een bal of in het park, A Paris, Rue St. Jacques Nº 31, chez Janet, (1802), (18) + 24 + (24) + 48 + (16 blanco) + 12 pp, 12º, (11,3 x 6,6 x 1,7 cm), In het oorspronkelijke rode marokijnen bandje. Eenvoudige vergulde versiering op de platten en iets uitbundiger versieringen op de rug. Het groen marokijnen rugschildje met de titel van het boekje is iets beschadigd. Blauwe schutblaadjes; blauw leeslint. Goud op snee. Ruggetje bovenaan iets beschadigd. Het almanakje kon worden gesloten door de bijbehorende stift door de drie op de platten bevestigde leren kokertjes te steken. Deze speciale 'Stylet de Minérale sans fin' ontbreekt. Goed exemplaar van een buitengewoon aardig en zeldzaam almanakje, Met potlood is op sommige blanco bladzijden geschreven in een kinderlijk oud cursief handschrift. Er staat bijvoorbeeld: 'Wat ik net geleert / v. den Berg bijbel'. En: 'Gontje Nijhof gij zijt bedankt van G.H.Blaauw 1812', Het almanakje begint met de Calendrier pour l' An Onzième de la République française (23 september 1802-17 september1803). Daarop volgen 24 pp zingbare gedichtjes op 12 modieuze thema's van Decence et Pudeur tot la Mode transparante. Nouveaux Mélanges curieux et intéressans sur la mode, le costume, etc in proza staan daarachter. Na drie blanco pp wordt uitgelegd hoe de daarachter gedrukte 'Secrétaire ou Dépositaire fidele et discret' werkt. Met een speciale stift kon men op dit speciale papier allerlei aantekeningen maken. Verder nog 16 blanco pp en 12 pp feestdagen en maanstanden in 1803, De KB bezit een miniatuur almanakje van deze Parijse uitgever in 128º (18 x 28 mm) eveneens in een rood marokijnen bandje: Le plus petit des almanachs pour l'année 1808. Janet is dan gevestigd op Rue St Jacques nummer 59, Op pp 4 en 40 in het secretaire-gedeelte staat een advertentie van uitgever Janet. Daarin beschrijft hij zichzelf als opvolger van C.Jubert, doreur sur cuire (aanbrenger van goud op leer) en leverancier van alle mogelijke bandjes voor almanakken. Ook heeft hij veel andere luxe galanterieën in voorraad en levert hij met elkaar verstrengelde letters in goud of beschilderd op portefeuilles en registers aan alle departementen en alle landen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1171
€  250.00

 
N.N.
Elegantia, of Tydschrift van Mode, Luxe en Smaak, voor dames
N.N., Elegantia, of Tydschrift van Mode, Luxe en Smaak, voor dames, Met 2 netjes ingekleurde modeprenten (nummer 97 en 98) met beschrijving van de kapsels, de pélerine en het Costume de Bal, (Amsterdam), (Evert Maaskamp), 1810, Vierde Jaargang, nummer 37, January, 1810, 32 pp (1-32), 8º, (22,3 x 13 cm), katern A-D, Losse aflevering, die in het verleden uit een gebonden boek is gehaald. Hierdoor zit het bindwerk los, Artikel over Oost-Indië; Prins Bethje, eene historische anecdote; De familieportretten, eene vertelling (wordt vervolgd); De betwiste bruid; Modes te Parijs (5 pp). De onderschriften van de 2 platen, Over dit tijdschrift: Eveline Koolhaas-Grosfeld, De ontdekking van de Nederlander (2010), 267-268
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2499
€  35.00

 
N.N.
Elegantia, of Tydschrift van Mode, Luxe en Smaak, voor dames.
N.N., Elegantia, of Tydschrift van Mode, Luxe en Smaak, voor dames., Met 3 ingekleurde modeprenten (nummer 99, 100 en 101) met beschrijving van de Chapeaux en de Toques, het Costume de Bal en de Redingote, (Amsterdam), (Evert Maaskamp, 1810, Vierde Jaargang, nummer 37, February, 1810, 32 pp (33-40 en 49-72), 8º, )(22,3 x 13 cm, katernen E.F.G.H., Deze losse aflevering is in het verleden uit een gebonden boek gehaald. Hierdoor zit het bindwerk los, Iets over Lima, in Peru; Het lot van sommige groote vernuften; De familieportretten, eene vertelling (wordt vervolgd); Byzonderheden uit het leven van den beroemden toonkunstenaar Joseph Haydn; Modes (te Parijs: 5 pp); onderschriften van de 3 platen, Over dit tijdschrift: Eveline Koolhaas-Grosfeld, De ontdekking van de Nederlander (2010), 267-268
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2500
€  45.00

 
(Haas, C.)
Elisabeth Königin von Preussen
(Haas, C.), Elisabeth Königin von Preussen, portret / te halven lijve rechts, kopergravure, Berlin, Löhmann, Febr(uari) (18)41, portret / prent / papier: 17,2 x 15,2 / 23,6 x 19,3 / 29,3 x 24 cm, Het portret is in goede staat. Rechts onder in de marge een vlekje op het papier. Brede marges, Elisabeth van Beieren, koningin van Pruisen, staat hier afgebeeld in een gezellige kamer met uitzicht op een tuin. Achter haar een schilderij van een kasteelruïne aan een rivier. Verder een grote spiegel met daarvoor een vaas met rozen. Rechts zien we onder een gordijn een verzameling planten met een Aäronskelk als pronkstuk. De koningin is gekleed in een zeer laag uitgesneden japon. Ze draagt een parelsnoer om de hals en een shawl om het middel. In de rechterhand heeft ze een roos. Ze kijkt dromerig naar links. Toen deze prent werd gepubliceerd was haar man Friedrich Wilhelm, ruim een half jaar koning van Pruisen., In februari 1841 is bij dezelfde uitgever een pendant gepubliceerd: het portret van Friedrich Wilhelm IV, Elisabeth (Elise) Ludovika van Beieren (1801-1873) was met haar zus Amalie de eerste tweeling van Maximiliaan I Jozef, koning van Beieren. Zij trouwde in 1823 met Friedrich Wilhelm van Pruisen, die in 1840 de vierde koning van die naam werd. Zij was van huis uit katholiek en weigerde lange tijd de staatsgodsdienst van Pruisen aan te nemen. Het echtpaar had geen kinderen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 899
€  20.00

 
N.N
Evangelische reispas voor den Christen naar het Koningrijk der Hemelen
N.N, Evangelische reispas voor den Christen naar het Koningrijk der Hemelen, steendruk, (Heusden?), L.W.Hasselman?), (ca 1850?), 1 blad fº (43,4 x 33 cm), Een zeer gehavend exemplaar. Het is lange tijd twee keer gevouwen geweest en als gevolg daarvan zijn de vouwen doorgesleten. Met verkeerd plakband en ander materiaal zijn de losse delen aan elkaar geplakt, Bedrukt in 2 kolommen. Links staat het Signalement: Naam van den reiziger (Een Christen), Ouders (God als Vader, het hemelsch Jeruzalem als Moeder), Geboorteplaats (Op de vlakte des velds) enz enz. Rechts staan teksten: Bevel aan mijne gedienstige geesten, Waarschuwing aan de kinderen dezer wereld (Ieder die dezen vreemdeling aantreft op zijnen weg, wachte zich hem moeite aan te doen, men late hen doortrekken in vrede; want hoort mijn woord: 'Die hem aanraakt, raakt mijn oogappel aan,' enz) Toespraak aan den reiziger en Ontboezeming van den Reiziger. Deze teksten zitten in een gedrukt kader van ornamenten, De gegevens over drukker en jaar van uitgave zijn overgenomen uit de NCC-beschrijving. Daar staat: Getekend L.W.Hasselman. Van dit paspoort wordt in de grote Nederlandse bibliotheken 1 exemplaar bewaard. In de KB, L.W.Hasselman vestigde in 1851 in Nieuwendijk (in de beurt van Heusden) het Hasselman-instituut, een kostschool voor Christelijk onderwijs in de geest van de Afscheiding. Het is onduidelijk of deze reispas in het bezit is geweest van meester Hasselman of dat deze dit paspoort in Heusden heeft laten drukken. Misschien heeft het in het Hasselman-instituut aan de muur gehangen
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 2064
€  25.00

 
N.N.
Ferino. Divisions-General
N.N., Ferino. Divisions-General, portret in ovale lijst, borstbeeld en profil naar links, gravure, (Göttingen), (Dieterichschen Buchhhandlung), (1801), Dit portret is gemaakt voor de Revolutions-Almanach von 1802, Göttingen, in der Dieterichschen Buchhandlung, (1801). Het is in de meeste exemplaren tegenover bladzij 24 te vinden. Dit item is waarschijnlijk ook afkomstig uit een exemplaar van die almanak, Portret / papier: 6,7 x 5,4 / 11,2 x 7,3 cm, Goed exemplaar. Aan de twee bovenhoekjes op een stuk stevig papier geplakt, Generaal Ferino heeft het haar opzij onderaan gekruld en draagt een haarzakje met een strik op de rug. Hij is gekleed in een uniformjas met grote epauletten, waaronder een wit hemd en een strak om de hals zittende zwarte halsdoek, De Revolutions-Almanach verscheen van 1793 tot en met 1803 en werd geredigeerd door Heinrich August Ottokar Reichard (1751-1828) uit Gotha. Hij was fel tegenstander van de Franse Revolutie, ijverig vrijmetselaar en enige tijd lid van de illuminatenorde, Ferino was afkomstig uit Italië, maar kwam na de revolutie naar Frankrijk. Hij diende daar in het Franse leger vanaf 1792. Onder Napoleon bleef hij actief als militair en kreeg hij het commando over de achtste divisie. Hij was gouverneur van Antwerpen, senator en Comte de l'Empire (1808). In 1813 bemoeide hij zich met de opbouw van de Hollandse Nationale Garde
-- De Zilveren EeuwProfessionele verkoper
Boeknummer: 1679
€  7.50

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - Volgende pag.