gevonden: 93 boeken op 7 pagina's. Dit is pagina 1
- Volgende pag.

 
Bloemlezing uit Nederlandsche Prozaschrijvers en Dichters, van Hooft en Vondel tot op onze dagen. Deel : Poëzij.
1857. `s Hertogenbosch., Verhoeven., 1857. 22 x 14 cms, viii, 631, iii bladzijden. Eenvoudige cartonnen band uit de tijd. Enige vlekken op de hoeken van de eerste bladen. Linnen rug, verschoten.
-- De Rijzende ZonProfessionele verkoper
Boeknummer: 25723
€  14.00
Trefwoorden: devotio

 
CONST-THOONENDE | IVWEEL, | By de loflijcke stadt Haerlem/ ten ver- | soecke van Trou moet blijcken, in't licht gebracht. | Waer inne duydelick verclaert ende | verthoont wordt alles wat den Mensche mach | wecken om den Armen te troosten/ | ende zijnen Naesten by te staen. | In twaelf Spelen van Sinne / soo veel Intreden/ | Refereynen ende Liedekens ghestelt in Leden- | rijck naerde volgende voorgegevene Caer- | te van 't Speel-korenken.
TOT ZWOL, By ZACHARIAS HEYNS, | Drucker des Landschaps van Over-ijssel,1607 Met privilegie. 4º; (XX, 512) pp; 2 paginagrote illustraties (toneel), en 12 (+ eventueel 1) blazoenen: gravures; met 12 bladzijden met muziek (notenschrift). samengebonden met Het Haerlems Juweel, de editie in 2 kolommen gedrukt: Haerlems Juweel/ | Tot nut vande oude Arme uyt liefden | ten thoon ghestelt nae de voorgegevene Caerte | vant Speelcorentken. | (illustratie: gravure) | Tot Zwol/ | By Sacharias Heyns/Drucker | des Landtschaps van Over-yssel. | Anno 1608. 4º; (24) pp; blazoen; geen muziek, ook hiervan worden exemplaren met uitklapplaat aangetroffen. Exemplaar zonder de uitklapplaten (die afzonderlijk erbij te krijgen waren); negentiende-eeuws halfleder: goud bestempelde vlakke rug met rood titeletiket waarop: Zacharias | Heyns | Poëzij , platten met ..... overtrokken; hier en daar wat geschaafd en iets gebutst. Verder goed exemplaar. STCN Const-thoonende: 2. Eerst bekende uitgave. Scheepers I, 55. Hummelen 3 L. Bibliotheca Belgica J 7. Bevat steeds naast welkomstgedicht(en) door de ontvangende Kamer, Antwoort, Presentatie, Balade, Referein, Liedeken (met Muzieknoten), van de deelnemende kamers: Leiden (Orangie Lelie: Jacob Celosse, Witte Acoleyen), Katwijk, Schiedam (: I. Dwinglo), Hazerswoude, Vlaardingen, Amsterdam (: Zacharias Heyns), Noordwijk, Haastrecht (: Rijssaert van Spiere), Gouda (: I. Lucassoon Sasch), 's-Gravenhage, Ketel (: J. Schout). Voor Haarlems Juweel: Haarlem, Vlaamse Kamer: Het wit Angierken (: Zacharias Heyns); (eventueel) met: Haerlems Juweel (van Het wit Angierken) waarvan 2 verschillende drukken bestaan, en waarvan of de een of de andere druk hierbij gebonden aangetroffen kan worden. Bibliotheca Belgica : 'Les exemplaires complètes de ce recueil (...) sont tellement rares'. Voor meer informatie over de 'uitklap'-platen, zie de Appendix.
-- Antiquariaat SchuhmacherProfessionele verkoper
Boeknummer: 23327
€  850.00
Trefwoorden: Rederijkers,rederijkers/Rhetoricians/Rhétorique,

 
Kar út, fjouwer ieuwen Fryske poëzij
Afûk, 1977. 1st Edition.
-- Hond in de KastProfessionele verkoper
Boeknummer: 002565
€  5.00
Trefwoorden: Verhalen, Fries

 
KNEBEL, ALKMAAR, MAATSCHAPPIJ VW Stukken betreffende de familie Knebel en betreffende de kunst en wetenschap bevorderende Maatschappij VW, Afdeling Alkmaar, 18de en 19de eeuw. Vier delen en enige honderden losse stukken.
Betreft Gijsbert Frederik Knebel (ca. 1814-1866), gehuwd in 1838 met Teleke Clasina Const. Claesssen (geb. ca. 1810). Hij was een zoon van Johan Hendrik Knebel en Bregetta Mol. Zij was een dochter van Frans H. Claessen en Elisabeth H. Bierman. Hun zoon was Frans Hendrik Knebel, geb. 1839. G.F. Knebel werd in 1831 lid van de Maatschappij VW te Alkmaar, waarvan zijn vader toen secretaris was. Later zou ook G.F. Knebel secretaris worden. De collectie omvat vele verzen door Knebel en anderen, voor VW gemaakt, diploma's van (honorair) lidmaatschap en betreffende gewonnen medailles, etc. Voorts veel particuliere correspondentie en onder meer vier delen, en een registerdeeltje, met handgeschreven `poëzij' door G.F. Knebel of door hem overgeschreven. Hierin onder meer werk van de dichter-toneelschrijver Jan de Quack. M2469
-- Antiquariaat Arine van der SteurProfessionele verkoper
Boeknummer: 11936
€  618.03

 
N.N.
Lees-stof voor de verstgevorderde leerlingen eener lagere school in proza en poëzij.
H. Koster - Delft 1853. Gekartonneerd met vernieuwd linnen rugje, 8o; (4), 122, (6) blz. Niet in de NCC.
-- Boekhandel & Antiquariaat VersprilleProfessionele verkoper
Boeknummer: 6442
€  50.00

 
A.A.
Letter-looveren, bijeenverzameld voor de beschaafde Nederlandsche jeugd, in poëzij en proza.
Leeuwarden, H.C. Schetsberg, z.j. (ca. 1827?). Blind papieren omslag, VIII, 136p. (niet compleet achteraan). Ca. 16 x 10 cm.Gegraveerde titelpagina met contemporain handgekleurd gravuretje en vier handgekleurde prentjes van een hele pagina (pag. 40-41; 94-95; 124-125; 132-133). Met potloodtekeningen van een kinderhand verspreid door het boekje; ezelsorig; gebruikt en met op het eind waarschijnlijk hooguit één ontbrekende pagina. Zie: "Naar de vatbaarheid der jeugd", L161.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 29224
€  20.00
Trefwoorden: Jeugdliteratuur Leeuwarden Negentiende eeuw

 
N.N., ,
Letter-Looveren, bijeenverzameld voor de beschaafde Nederlandsche jeugd in Poëzij en Proza. Bij het hoofdstuk : De brave Jongeling op het veld van Waterloo is ook een muziekstukje (uitslaand) van I.Marinus
bij Schalekamp & van de Grampel te Amsterdam, 1828., VIII, 139 pp., blinde gecartonneerde band. 12mo. Ill.: met 5 ingekleurde gravures en uitslaand prijs voor goed gedrag.; . ***Huiskamp L163.
-- Antiquariaat Alfa HaganumProfessionele verkoper
Boeknummer: 242-113
€  65.00
Catalogus: JEUGDBOEKEN
Trefwoorden: Negentiende Eeuw 5 .

 
--
Mengelingen van het Letterkundig Genootschap Oefening kweekt kennis, voor 1845 en 1846. Poëzij. Gravenhage 1846, 8+184 pag.
Mengelingen van het Letterkundig Genootschap Oefening kweekt kennis, voor 1845 en 1846. Poëzij. Gravenhage 1846, 8+184 pag.
-- Antiquariaat Arine van der SteurProfessionele verkoper
Boeknummer: 57241
€  65.40
Trefwoorden: Den Haag

 
[MEULEN, S.P. VAN DER]
Proeven van oordeelkunde betreklijk de poëzij. Utrecht, Wed. J. van Terveen, 1790.
8º: A 12 B-D 8 E 4 F 8, gepag.: 96 pp. Oorspronkelijk omslag. Van Doorninck II, 462. L2587 Beoordeling van enkele gedichten van Jacobus Bellamy, die vier jaar tevoren was overleden. Van der Meulen (geen levensbijzonderheden bekend) steekt zijn bewondering voor de Zeeuwse dichter niet onder stoelen of banken: Was hij een Brit geboren, Engeland zoude het zich eene eer gerekend hebben zijn standbeeld, als een teken van Nationaale grootheid, bij die van Shakespear - Milton - en Pope te plaatzen. Beoordeeld wordt onder meer de veelgeprezen vertelling 'Roosje'. L2587
-- Antiquariaat Arine van der SteurProfessionele verkoper
Boeknummer: 9034
€  81.75
Trefwoorden: Literatuur

 
ROTTERDAM, TONEEL, PAMBO, VELZE `Bekentmaking aen de liefhebbers van de Nederduytsche toneel poëzij dat de troep nieuwe commediante onlangs opgerecht binnen dese stadt Rotterdam, van voornemens zijn aenstaende dijnsdag 27 February 1740 te vertoonen ... Jacoba van Beyeren'. Katern handgeschreven teksten waarvan dit het begin is.. 18de-eeuws, 8(: 28 p.
Hierna: aankondigingen voor verdere toneelstukken te Rotterdam: Schilderik, Achillis en een verkoping van meubelen en toneelsieraden i.v.m. het verbod van het stadsbestuur van Rotterdam om verder te spelen. Voorts twee verzen op het huwelijk van J.G. Pambo, luthers predikant te 's-Gravenhage, door Theodorus Pijl, een vers op het verjagen van Hans Worst en een gedicht op ziekte en herstel van ds. Henricus Velze, 1741, door F. de Faey. Alles bedoeld als grap.l M3710
-- Antiquariaat GoltziusProfessionele verkoper
Boeknummer: 12556
€  209.30

 
ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S.,
Nieuwe Nederlandsche vertellingen in Proza en Poëzij van C.S.ADAMA VAN Scheltema, B.ter Haar, J.J.L.ten Kate, G.Leendertz, P.Parson e.a.
P.M.van der Made Amsterdam, (1857)., 96 pp., linnen, hoekje uit schutblad. Ill.: met 4 ingekleurde litho's; . ***2e druk.
-- Antiquariaat Alfa HaganumProfessionele verkoper
Boeknummer: 195-132
€  40.00
Catalogus: JEUGDBOEKEN
Trefwoorden: Negentiende Eeuw 4 litho's

 
ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. E.A.
Nieuwe Nederlandsche Vertellingen in proza en poëzij door C.S. Adama van Scheltema, J.C. Gewin, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate, C. Leendertz en P. Parson.
Amsterdam, Gebr. Willems en Loman & Reudler, z.j. Or. geïllustreerd karton, (IV), 96p. 20 x 16 cm.Met zes gekleurde platen. (Zes kleurenlitho's van een hele pagina in een kader gedrukt door P.W.M. Trap). Bevat o.a.liedjes met partituur. Het originele, kwetsbare kartonnen bandje vertoont zeer lichte gebruikssporen o.a. onder- en bovenaan op de rug; zeer goed exemplaar.
-- Antiquariaat SecundusProfessionele verkoper
Boeknummer: 20554
€  55.00
Trefwoorden: Geïllustreerde uitgaven Jeugdliteratuur Lithografie Negentiende eeuw

 
ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. (E.A.).
Vergeet mij niet. Proza en Poëzij, met 6 gekleurde platen.
Amsterdam, Allart & van der Made, z.j. (1854), VIII, 112p. 6 getinte litho's gedeeltelijk hand ingekleurd, verguld linnen, 18 x 14 cm. Staat: Matig; Rug beschadigd, gespleten op scharnier, binding zwak. Plaat t.g.o. pag. 69, 'uitgaande school'. Steendruk P.W.M. Trap.
-- Antiquariaat Dik RamkemaProfessionele verkoper
Boeknummer: 12191
€  15.00
Catalogus: 19th century

 
ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. E.A.,
Vergeet mij niet. Proza en poëzij.
Allart & van der Made Amsterdam, (1854)., 112 pp., linnen met goudopdruk. Ill.: met 6 litho's in kleur.; . .
-- Antiquariaat Alfa HaganumProfessionele verkoper
Boeknummer: 228-81
€  40.00
Catalogus: JEUGDBOEKEN
Trefwoorden: Negentiende Eeuw 6 litho's .

 
ADAMA VAN SCHELTEMA, C S EN ANDEREN
Winterlooveren : proza en poëzij
Amsterdam, Allart & Van der Made (1854) steendrukken 1e dr. - Halflinnen
-- Antiquariaat KlikspaanProfessionele verkoper
Boeknummer: J94147
€  45.00
Trefwoorden: kinderboek

| Pagina's: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - Volgende pag.