gevonden: 1 boeken

 
Buys, Egbert
Verhaal der procedures tusschen Alida van der Streng en Egbert Buys. Amsterdam, Jacobus Haffman en Utrecht, wed. H. van Kamen, 1753. [Gebonden met:] Memorie van rechten en de zelfsverdediging van Mr. Carel Philip van Cuylenborgh. 2e druk. Utrecht, Anzelmus Muntendam, 1753. [en met:] Egbert Buys Ontmaskert. Eerste deel. Utrecht, Anzelmus Muntendam, 1754
4: pi1 A-D 4 E 2 (-E2) 2A-L 4 M 2 (M2 blanco), gepag.: [2] 33, 90 pp.; pi 4 (-pi4) A-V 4, gepag.: [2] 4, 160 pp.; * 4 A-S 4 T 2, gepag.: [8] 148 pp. Half leer. Goed exemplaar. Lit.: Buijnsters, Spectatoriale geschriften (Utrecht 1991), p.36; Van Rijnsbach, 'Een onbekende spectator en zijn samensteller, Egbert Buys', in: Het Boek. Nieuwe Reeks, deel 30 (1949-1951); F & vd B p.139. Waller 1738 (alleen het eerste werk) Egbert Buys (Amsterdam? ca. 1725 - Amsterdam 1769) heeft spectatoriale, geschiedkundige en encyclopedische werken samengesteld, waaronder een 10-delig 'Nieuw en Volkomen Woordenboek van Konsten en Wetenschappen'. Dit convoluut bevat stukken, waaronder getuigenverklaringen van door Buys gepleegd overspel, van het proces dat zijn echtgenote Alida van der Streng in Utrecht tegen hem had aangespannen. In een ander document, de 'Memorie van rechten', verdedigt de advocaat van Van der Streng, Carel Philip van Cuylenborgh, vroeger bevriend met Buys, zich tegen de zware beschuldiging prostituees valse getuigenissen tegen Buys te hebben laten afleggen. De memorie is geschreven in de gevangenis, want Van Cuylenborgh was in verband met deze zaak door de Utrechtse hoofdofficier Van Lockhorst opgesloten. Van Rijnsbach: De getuigenverklaringen tegen Buys zijn van een smakeloze gedetailleerdheid, die vermoedelijk de verkoopbaarheid van deze lijvige kwartijn ten zeerste bevorderd heeft. Behalve van overspel had Alida van der Streng haar echtgenoot ook beschuldigd van frauduleus bankroet. In zijn verdediging tegen deze beschuldiging verwijst Buys naar twee nummers van 'Den Algemeene Spectator' uit 1748. Daarin neemt de heer Spectator (Buys dus) het op voor de man die buiten staat raakt om zyn schulden te betaalen, onder meer door slechte huishouding en verquistende levenswijs van zijne Vrouw en stelt uiteindelijk vast: Zulk een is meer te beklagen als veragtenswaardig. In feite legde Buys hier dus de schuld voor het bankroet grotendeels bij echtgenote Alida. In 1759 was zijn woede nog niet bekoeld. In het eerste deel van zijn 'Hollandsche wysgeer' somt hij enkele vrouwen op van een afgryzelyk caracter: een Messalina, Sempronia, Xantippe, of een nog levende Alida.
-- Antiquariaat Arine van der SteurProfessionele verkoper
Boeknummer: 7241
€  1035.50
Trefwoorden: Literature|Literature & Philosophy

| Pagina's: 1 |